Skip to main content

Full text of "De Nederlandsche leeuw : tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde"

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves bef ore it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that 's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
any where in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's Information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at |http : //books . google . com/ 
Over dit boek 

Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat 
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken. 

Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke 
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteur srechttermijn is verlopen. Het kan per land 
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van 
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn. 

Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de 
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u. 

Richtlijnen voor gebruik 

Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken 
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven 
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op 
automatisch zoeken. 

Verder vragen we u het volgende: 

+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door 
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. 

+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek 
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelhe- 
den tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien 
hiermee van dienst zijn. 

+ Laat de eigendomsverklaring staan Het "watermerk" van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het 
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet. 

+ Houd u aan de wet Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er 
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is 
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval 
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het 
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng. 

Informatie over Zoeken naar boeken met Google 

Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit 
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en ui tgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken op het web via http: //books .google . com ; ^ / "2- MAANDBLAD VAN HET GENEALOGISCH-HERALDIEK GENOOTSCHAP DE NEDERLANDSCHE LEEUW. 
T'e JsLCL-pgiATig 1S8 0. /iJs'U '^,9^/- '^ ('7'^:>) 
IJNJHOUO. Bladz. 

Benoemde leden van het genootschap 1, 17, 24, 49, 65. 

Mededeelingen van het bestaar 1, 24, 65, 89. 

Verslag van de Algemeene Vergadering, in het Oroot Keizershof te *8-Gravenhage 16 Januari 1889 1. 

Diploma van het geslacht Hnltscher 2. 

Uit Axel's trouw- en doopboeken 4. 

Friesche Volksalmanak over het jaar 1889 4. 

Jaarboekje van den Nederlandschen Adel Ile jaargang 5. 

Twee onbekende wapens 5. 

Uitgestorvene zeenwsche geslachten. '— Het geslacht Vocxen te Reimerswale 5, 9. 

Familieberichten 6, 14, 22. 30, 88, 46, 54, 62, 70, 78, 86, 65. 

Geslacht Vaülant 10. 

Amsterdamsch jaarboekje voor geschiedenis en letteren, 1889 11* 

Noordbrantsche Volksalmanak, 1889 12. 

De grootouders van den zeekapitein Jan van Amstel , 12. 

Genealogische aanteekeningen betreffende de familie van Oostee en hare afstammelingen 13, 16. 

Geslacht Schuurman , , . . 20. 

Geldersche Volksalmanak voor het jaar 1889 22. 

Kotterdamsch jaarboekje 1888 22. 

Advertentie ,24. 

Eenige oorkonden uit de Brabantsche Leenregisters in het Algemeen Ejjksarchief te Brussel 25. 

Uit een familie-bybel 28. 

Eigenaardige plaatsing van een devies , 30. 

Wapens gevraagd 30. 

Tentoonstelling van Heraldieke kunst en van wapens der Vliesridders 33. 

Oud wapenboek, uitgegeven door J. M. Lion, wapenscbilder van den Hoogen Raad van Adel te 's-Gravenhage 34. 

Geslacht Teixeira de Mattos (fragment) • 34. 

Jaarboekje voor geschiedenis, taal- en letterkunde der provincie Groningen 36. 

De wapens van gemeenten en heerl^kheden in Zeeland 86, 41. 

Leenbrief van de heerljjkheid van Urck en Emmeloord ten behoeve van Jhr Johan van de Werve tot Urok en Emmeloord 

Anno 1616 , 45. 

Aanteekeningen uit een doopboek van Liefkenshoek 45, 50. 

Erkenning en verheffing in den Nederlandschen adel 49. 

Schenking van leenregisters , 49, 89. 

Boekwerken enz. ontvangen voor de bibliotheek en het archief 49. 

Misgeboorten in de Heraldiek (met eene dubbele plaat) , ... 51. 

De Portugeesch-Israëlitische begraafplaats te Ouderkerk aan den A rastel 53, 67. 

Geslacht Bowler 68, 65. 

Het vorstenhuis van Waldeck en Pyrmont 60. 

Kwartieren van Mr. Frederik van Hogendorp (met eene plaat) 68. 

Testamentaire beschikking van 1771 betreffende de ambachtsheerlijkheid Maire in Zeeland . . . . , 70. Bladi. 

• AaDteekeningen betreffende de familie Dronken '^• 

Geslacht ten Kate ''^• 

Afkomste van die van der Meeren vab Berendrecht met beuren magen ende verwanten over bet meerder gedeelte ujt ver- 
schelde oude Boomen en geschriften doen opstellen A®. 1593 bg Mr. Vranck Arenti. van der Meer van Berendrecht . . 76. 

L. A. F. baron van Heeckeren (levensbericht) ^^* 

Amsterdamsch jaarboekje over geschiedenis en letteren 1890 ^*' 

Danmarks Adels Aarbog 1890 ^^• 

Qeldersche Volks-Almanak voor het jaar 1890 . . 8*- 

Friesche Volks-Almanak voor het jaar 1890 ....,....,.., ^• 

Een protest . . - 88. 

Het geslacht van Stralen ^*- 

Geslacht Avenhorn , . 84. 

Hoe de heer E. de Beaumont eyn wapenverzameling roestvrij hield » • • ®^- 

Aanteekeningen uit het huwelyksregister te Diepenheim , , 85, 94. 

Haagsoh jaarboekje voor 1890 85. 

Genealogie van het geslacht van Friesheim ^^• 

De wapens van den tegenwoordigen en den vroegeren Nederlandschen Adel ^^* 

Het geslacht van Nedervepn •^• 

Ljjst der verkortingen 96. 

NAAMIilJST BBR MB BB WfimHBm S. 

J. van der Baan, te Wolfaartsdtjk. 

Dr. L. J. A. Braakenbnrg, te Leiden. 

Mr. J. E. van Someren Brand, te "s-Gravenhage. 

Fred. Galand, te VGravenhage. 

Mr. B G. W. von Brucken Fock, te Middelburg. 

P. J. Buyskes, te 's-Gravenhage. 

J. G. Frederihs, te Amsterdam. 

J. Hooft Graafland, te Utrecht. 

C. F. G^'sberti Hodeop^l, te 's-Gravenhage. 

Wijlen J. D. M. de Klerk. 

J. M. Lion, te 's-Gravenhage. 

J. C. van der Muelen, te 's-Gravenhage. 

A. A. Vorsterman van Oyen, te 's-Gravenhage. 

J. Th. de Baadt, te Brussel. 

Ch. C. V. Verreyt, te Rotterdam. 

G. Th. Versfelt, te Weert, MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldiek genootschap ^^De Nederlandsche Leenw/' Dit blad verschijnt omstreeks het middea 
van iedere maaad. onder redactie van het 
bestanr en wordt alleen aan de leden van 
het genootschap gezonden. Brieven en mede- 
deelingen , alsook bijdragen voor het Maand- 
blad te xenden aan den secretaris van het 
genootschap, den* heer A. A. Vorster- 
MAN VAN Oten, Bolütroat 89, te 
's-Gravenhage. 'M 

I 
Leden te 's-Gravenhage betalen per 
jaar / 10.00 

Zg , die buiten 's-Gravenhage wonen / 6.00 

De vorige jaargangen siju voor de nieuwe 
leden verkrijgbaar per jaargang ad /6.00 

Advertentiën in verband met bovenge- 
noemde wetenschappen per regel /0.20 
A£coDderlgke nummers niet verkrijgbaar. %- -y. De redactie van het Maaudblad wijst er nadrukkebjk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de 
(Strekking en den inhoud der door de iii/.enders onderteekende stukken. No. 1. VI I<^ Jaargang. 1889. Tot leden zfjn benoemd de Heeren: 

D. G. van Epen Jr Arasterdam. 

J. W. des Tombe Utrecht. 

Tot corresponderende leden zjjn benoemd de Heeren: 

Oscar burggraaf de Poli Parijs. 

Qustaaf Seyler. Berlijn. De leden van het genootschap de Nederlandsche Leeuw 
worden beleefdelijk verzocht de contributie over het jaar 
1889 per postwissel over te maken aan den penning- 
meester, den heer J. Huygens, Anna Paulownastraat 86, 
te 's-Gravenhage. 

Na 1 April 1889 zal over de nog niet voldaan zijnde 
contributiën beschikt worden met Yerhoog^n^ der daarop 
vallende kosten» 

Tevens worden zij dringend verzocht om bQ veran- 
dering: van woonplaats han nieaw adres op te geven 
aan den Secretaris , den heer A. A. Vorsterman van Oyen, 
Balistraat W, 89 te 's-Gravenhage. Het bestaar bestaat alt de volgende Heeren: 

Jaar van aftreding. 

J. C. van der Muelen, voorzitter .... 1690 

A. A. Vorsterman van Oyen, secretaris. . 1890 

J. Huygens, penningmeester, 1891 

Johan l3. G. van Epen, bibliothecaris . . 1891 

W. J. Huygens 1891 

Mr. M. P. H. Wiercx 1890. 

Verslag nn de Algemeene Vergadering in liet Groot 
Kelz^rshof te 's-Gravenliafe 16 Janaari 1889. 

Na^at de voorzitter, de Heer J. C. van der Muelen, 
omstreeks 7i uur de vergadering had geopend, de over- 
leden leden de Heeren J. A. de Bergh en Jhr. Mr. A. 
J. Th. H. van den Bergh herdacht had, de notulen 
der vorige algemeene vergadering goedgekeurd en gearres- 
teerd waren, bracht de secretaris de Heer A. A. Vorsterman 
van Oyen het navolgende verslag over het jaar 1888 uit. Mijne Heeren j 

Thans herdenken wij het zesjarig bestaan van ons ge- 
nootschap en dienen ü verslag uit te brengen over het 
afgeloopen jaar. Door den dood ontvielen ons de HH. 
J. A. de Bergh op 27 Januari en Jhr. Mr. A. J. Th. H. 
van den Bergh op 13 Mei jl. Voor meer bijzonderheden 
hen betreffende yerwijs ik U haar de Maan4)3laden van 
Februari en Mei jl. Een üe^teA leden zijn gedurende 
het afgeloopen jaar toegetreden terwijl eenige bedankten. 

Ons genootschap had het voorrecht zich door ruil in 
verbinding te stellen met het Noord-Brabantsch genoot- 
schap voor Kunsten en Wetenschappen en met het genea- 
logisch genootschap te Kopenhagen. De boekerij en het 
archief hebben zoowel door aankoop als. voornamelijk door 
schenkingen en ruil aanzienlijke uitbreiding ondergaan. 
De schenking k f 50. — van ons medelid den Heer 
R. R. H. toe Laer te Baarn, uitsluitend bestemd voor 
de boekerij, gaf aanleiding dat eenige belangrijke werken 
konden worden aangekocht. 

Aan den Heer bibliothecaris G. J. Honig danken 
wij den catalogus in handschrift van de boekerij en het 
archief; deze' is nu persvaardig en zal weldra in ons 
bezit zQn, daar het plan bestaat die achtereenvolgens te 
laten drukken en zal daardoor het moeielijke naslaan der 
aanwisten in ons Maandblad vervallen. 

Door de bijdragen, die wij van verschillende leden 
ontvangen^ wordt het bestuur in staat gesteld het Maandblad 
vrij geregeld in het licht te geven. Dankbaar wordt de 
copie van inzenders ontvangen , maar toch dienen wij de 
wensch uit te spreken , dat meer mede-arbeiders op treden. 

De inhoud van het Maandblad over 1888 is U allen 
bekend, bij een volgend nummer zal een plaat gevoegd 
worden betrefifende de wapens van het geslacht Clifford. 

De toestand onzer geldmiddelen zal U zoo aanstonds 
door den Heer Penningmeester worden medegedeeld en 
hiermede Mijne Heeren vermeen ik de mij opgedragen 
taak volbracht te hebben, te meer daar belangrijker 
werkzeiamheden ons wachten. 

Uit de rekening van den penningmeester den Heer 

J. Huygens bleek dat er een batig saldo was van/* 245.88 

Zij werd door de Heeren D. G. van Epen Jr., W. G. van Oyen en J. B. Rietstap nagezien en in orde be- 
vonden. 

Tengevolge van het vertrek uit deze gemeente en het 
bedanken als bestuurslid, door den bibliothekaris den 
Heer G. J. Honig, wiens werkzaamheden tijdelgk door 
den Heer Johan D. G. van Epen , waargenomen 
waren , moest in zijne plaats een nieuw bestuurslid 
gekozen worden , terwijl tevens drie bestuursleden, waar- 
onder de heer R. P. Dingemans van de Easteele, die 
zich niet herkiesbaar had gesteld, ingevolge art. 6 der 
statuten moesten aftreden. 

De heeren D. G. van Epen jr., J. M. Lion en W. P. 
Paehlig maakten het stembureau uit. 

De uitslag der stemming was, dat tot bestuursleden 
gekozen werden de Heeren Johan D. G. van Epen, W. J. 
Huygens, J. Huygens en Mr. M. P. H. Wiercx, die allen 
de keuze zich lieten welgevallen. 

Toi correspondeerende leden werden bij acclamatie be- 
noemd de Heeren Oscar burggraaf de Poli te Parijs en 
Gustaaf Seyler te Berlijn. 

Nadat aan enkele leden eenige inlichtingen door het 
bestuiu' werden verstrekt en door de vergadering dank 
was betuigd aan den heer G. J. Honig voor het in hand- 
schrift bewerken van den catlogus der bibliotheek, werden 
de aanwezigen uitgenoodigd tot de bezichtiging van eene 
fraaie verzameling wapens, gravures en teekeningen, daar- 
toe welwillend door de heeren Vosterman van Oyen en 
Lion beschikbaar gesteld, alsook het album met de wapens 
van de leden. 

In de daarop gevolgde bestuursvergadering werd de 
heer J. Huygens herbenoemd tot penningmeester en de 
Heer J. G. van Epen tot bibliothecaris. Diploma van het i:eslacht Hultscher. (1) 

Afschrift. 

Ich Johann Erhardt Hettinger, der Rechten Doctor, 
Kaiserlichen Camer Gerichts Beysitzer, und Comes Pala- 
tiuus, Bekenne und thue Cund ofFentlich mit diesem 
BriefF. Nachdem der AUerdurchlauchtigst, Groszmachtigst, 
und Unüberwundtlichst Purst und Herr, Herr Rudolph^ 
der andere dis Namens, erwahlter Römisschen Eaiser 
zu allen Zeiten mehrer des Reicha t. c. ünser allergna- 
digster Herr aus sonderbaren Gnaden, Vermittelst Rö- 
mischen Kaiserlichen Macht , Hoch- und Volkommenheit, 
mir unter andern Stattlichen Privilegiën, auch diese 
Freiheit aller gnadigst conferirt und mit getheilet. Das 
ich aus Kaiserlichen Gewalt, ehrlichen und redlichen 
Wohlverdienten Personen , die ich dessen würdig zu sein 
erachten werde, einem jeden nach seinen Stand und 
Weseu , Zeichen , Wappen und Cleinoden , mit Schildt 
und Helm geben und Verleyen, dieselben Wappen und 
Lebensgenoss machen, schöpfen und erheben soU und 
moge alles ferneren Ihrer Kaiserlichen Majestatt darüber 
verfertigter Begnadigung nach folgenden Inhalts: Wir 
Eudolph der Ander, von Gottes Gnaden, erwahlter 
Bömischen Kaiser, zu alle Zeiten, Mehrer des Reichein 
Germanien, zu Hungem, Boheim, Dallmatien. Croatien 
und Sclavoniën , König , Ertzherzog zu Osterreich, Hertzog 
zu Burgund, zu Braband, zu Steuer, zu Camthen, zu 

(1) Zie de genealogie in het Maandblad 1888, blz. 101. iCrain, zu Lutzenburg, zu Wurtemberg, Ober- und 
Meder Schlefien, Pürst zu Schwaben, Marggrafe de» 
Heiligen Römischen Reichs zu Burggaw, zu Mahren, 
Ober- und Nieder Lausnitz, Gefursteter GraflFzu Habsburg, 
zu TyroU, zu Pfiirdt, zu Rüburg und zu Görtz, Land- 

grafif im Elsass , Herr auf der Windischen , 

zu Portenar und zu Salins. 

Bekenne ofifentlich mit diesem Brieff , und thue Kundt 
allermanniglich. Wie wohl Wir aus Römischer Kaiser- 
licher Höche und Würdigkeit, darein uns der AUm&chtige 
nach seinem Göttlichen Willen gesetzt hat, auch ange- 
bohrner Güte und Mildigkeit, alle Zeit geneigt seyn, 
aller und jeder Unserer, und des Heyligen Reichs Ün- 
terthanen, und Getruen ehre und nutz aufnehmen, und 
bestens zu befürdem und zu betrachten, und denselben 
Unser Kaiserlichen Gnade mit zu theilen, so ist doch 
unser Kaiserliches Gemüth billig mehr bewegt, und be- 
gierlicher die jenige zu höheren Ehren und Würden zu 
erheben, und sie mit Unser Kaiserlichen Gnaden en 
Freiheiten zu begaben und so in ehrlichem guten Stand 
und Wesen herkomen, und sichja(P) undallewegegegen 
Uns dem Heiligen Reich und Unserm Loblichen Hausse 
Osterreich unterthaniger bestandiger Dienstbarkeit beflis- 
, dan eben auch vor andern mit guten Sitten, sen, Tugenden , Vernunft, Geschichlichkeit und Erfahrnuss 
geziert sind, das durch dann Unser und des Reichs, 
auch unsers Loblicher Husses Osterreichs Ehre, Nutz, 
Wohlfahrt und Aufnehmen befördert, erhalten und ge- 
mehrt werde; Wann Wir nun gütlichen angesehen, 
Wahrgenommen und betrachtet, die Ehrbarkeit, Redlich- 
keit Guthe Sitten, Tugend, Geschichlichkeit, Erfahrnuss 
und Vernunft, darin der ehrsam gelahrt vester und de» 
Reichs lieber getreuer Doctor Johann Erhardt Hettinger 
vor Uns berühmt worden, auch die angenehmen, getreuen, 
ge horsamen fleissigen und willigen Dienste, so er Uns 
unterthanigst erzeigt, und bewiesen, noch taglich thut 
und hinfüro zu erzeigen des gehorsamen erbietens ist, 
auch wohl thun mag und soU. So haben Wir demnach 
in Betrachtung solcher seiner Tugenden, und getreuen 
Diensten, damit auch andern zu dergleichen Thaten ange- 
merkt werden, mit wohl bedachten Muth, guten Rath, 
und rechten Wissen, Bemelten Doctor Johan Erhardten 
in die Ehre und Würde unserer Kaiserlichen Pfaltzund 
HofFgravens zu , Comités Palatini genandt 

erlegt und würdiget und gesetzt und 

geëignet, 

erheben, würdig und 

. in die Ehre und Würde zu 

Gleichen, und zu fügen der Schaar und Gesell- 

schafft anderer Comitum Palatinorum alles Römischen 
Kaiserlichen Macht und Volkomenheit wissentlich in Craffi 
dies BriefFs t. c. Und meynen, setzen, und wollen, dass 
nun hinfüro gedachten Johann Erhardt alle und jede 
Privilegia, Gnad und Freiheit , Ehr und Würde, Vortheile 
Recht und Gerechtigkeit haben, sich der freuen, ge* 
brauchen und geniesen soU und mag, als andere Comités 
Palatini haben, sich deren freuen, und gebrauchen und 
geniessen von recht oder gewohnheit, von allermaniglichen 
ungehindert, t. c. Wir geben auch hiemit gedachten Doctor 
Johann Erhardt diese besondere Gnade, auch unsere Vol- 
komne Gewalt und Macht, dass er ehrlichen und redlichen 
Leuthen, die er dessen würdig zu seyn erachten wird: 
Welches Wir dann seinem Geföllen und Bescheidenheit 
sein gestelt wollen haben, Einem jeden nach seinem Stand und Wesen, Zeichen, Wappen und Cleinoden, mit 
Schildt und Helm geben, und verleghen dieselben Wappen 
und Lehens-genossen machen, sehöpferend erheben soll, 
und moge; Alao daas dieselben Personen, so gedachter 
Johann Erhard mit Wappen und Cleinod, Schilt und 
Helm wie ob steht, begaben und versehen wird, auch 
ihre eheliche Leib-Erben. und derselben Erbens-Erben 
solehe Zeichen, Wappen und Cleinoden, auch Schildt 
und Helm für und für, in Ewigkeit haben, fuhren, und 
deren ia allen ehrlichen und redlichen Sachen und Ge- 
schriften , zu Schimpf und Ernst in Streiten und Stürmen, 
KampfFen, und Qestecken, Gefechten und Banieren, 
Gezelteu, Ufschlagen, insieglen, Pitschafften, Cleinoden, 
Begrèbnissen, Gemahlten und sonst in allen wirth (?) 
und Enden nach ihren Nothdürfften, Willen und Wohl- 
gefallen , gebrauchen , auch alle und jede Gnad, Freiheit, 
Ehre, Würde, Vortheile, Recht und Gerechtigheit mit 
Amptern und Lehen, Geistlichen und Weltlichen zu hahen 
zu halton, und zu tragen, mit andern und ünsorn, und 
des Rei chs Lehen und Wappen genoss Leuthen Lehen, 
und alle andem Gericht und Recht zu besitzen, Urtheil 
zu schopffen, und Recht zu Streiten und des alles Theil- 
haffid;^, würdig empfanglich und dar zu tauglich, ge- 
schicklich und guth sein, in Geistlichen und Weltlichen 
Standen und Sachen, und sich des alles gebrauchen, und 
geniessen sollen und mogen, als andere Unsern , und das 
Reichs Lehen und Wappen genossen Leuthen; Solches 
alles haben und sich dessen freuen, gebrauchen und ge- 
niessen von Recht oder Gewohnheit, von aller maniglichen 
unverhi adert. Doch soll gedachter Doctor Johann Erhardt 
sein fleissig Aufsehen haben, dass er in Elrafft dieser 
Unserer Kaiserliche Freiheit und Gnad , Unser Kaiserliche 
und Eöniglichen Edlen, auch anderer Fürsten, Graven 
und Freyherren Alt erblich Wappen und Cleinoden, auch 
jemand wer der ware, eine oder mehr Königliche Cron 
aufif dQn Helm mit verleihen Welches Wir Uns hiemit 
vorbehalten wollen haben. Und gebiethen darauf allen 
und jeden Churfursten, Fürsten, Geistlichen und Welt- 
lichen, Pralaten, Graven, Freyen Herren, Rittem, Knech- 
ten, Landmarschalchen, Land Hauptleuthen, Landvögten, 
Vitzhomben, Vögten, Pflegern, Verwesenern Ambtleuthen, 
Landrichtern, Schultnisse, Burgemeistem, Richtern, Ra- 
then, Burgern, Gemeinden, und sonsten alle andern Unsern 
und des Reichs, auch unserer Königreichen erblichen 
Fürstenthums und Lande Unterthanen, und Getreuen,in 
was Würden Stand oder Wesen sie seyn, erstlich und 
ernstlich mit diesen BriefiF und wollen, dass sie den ofift 
genandten Doctor Hettinger, bei allen obgeschriebenen 
Unser Kaiserlichen Gnad erhebung Priviligien, Freiheiten, 
Ehre Würden, Vortheilen, Rechten und Gerechtigkeitgantz- 
lichen handhaben, schützen,schirmen, und Ihnerdaran nicht 
irren, noch verhintem — Sondem deren aller undjeder 
allenthalben und jeder Zeit, ohne einred und hintrag oder 
Verhinterung berughlich geniessen, gebrauchen und gantz- 
lich dabey bleiben lassen, und hin wider nicht thun, noch 
iemands andren zu thun gestatten, in keine Wiese noch 
Weg, Als lieb eiuem jeden seye Unser und des Reichs 
schwere Ungenad und Straffe und dar zu ein Peen-N amlich, 
Sechzig Marck löttig Gold zu vermeiden, die ein jeder, 
80 offt er freventlich hier wider thate, Uns halb, in 
Unser und des Reichs Camer, und den andere halbentheil 
Viel gedachtem Doctor Johann Erhardten unablasslich 
zu bezahlen verfaUen seyn soUe. Mit Urkundt diess 
Brie£E9 besiegelt mit Unserm Kaiserlichen aufhangenden Lisiegel, der geben ist, auf Unserm Schloss zu Praga, 
den Zwanzigsten tag des Monaths May, nach Christi, 
unsers lieben Hernn und SeligmachersGebürttFunf zehn 
hundert und im Zechs und Neuntzigsten (den 20sten 
Mei 1596), Unserer Reiche des Römischen im Ein und 
Zwantzigsten, des Hungarischen im Yier und Zwantzig- 
sten, und des Bohemischen auch im Ein und Zwantzigsten 

Jahre, t. c. Rudolph W. Freimond(?) D. Ad. 

Mandatum (?) Sacrae Caesarae Majestatis proprium An 
Hanniwald M. ppl (?). 

Und dann unter Aller Höchst gedachter Röraischer 
Kaiserlichen Majestat, und des heiligen Reichs unter und 
Getreuen, Insonderheit die jenigen so Ihrer Majestat und 
dem Heiligen Reicherspriessliche Dienstbarkeit vor anderen 
leysten und beweiBen können. Aller gebüheliche Ehre 
und güte Beförderung wohl würdig sein. 

So hab ich auf fleissig Bitt und Ersuchen der Ehren- 
fasten Vornehmen und Wohlgelahrten Herren Johansen 
Hütschlers, Schöffen des Gerichts zu Landau, wie ach 
Maryen Hütschlers, Kaiserlichen Notary und Gerichts- 
schreibers da selbsten, und dann Johannis Thomassen 
Hütschlers Candidato Juris, t. c. Insonderer Betrachtung 
der Ehrbarkeit, Redlichkeit, guten Sitten, Tugend und 
Vernunft, damit sie gesieret, auch der angenehmen ge- 
treuen nutzlichen Dienste, die sie Kunfiftiger Zeit Ihrer 
Kaiserliche Majestat und dem Heiligen Reich zu leysten, 
sich gantz gutwillig erbiethen, auch wohl thun mogen 
und sollen aus erzehlten(P) und anderen Ursachen, in 
krafiPt meines habenden Gewalts, und Kaiserlichen Frei- 
heit in der allerbesten Wiese, Maass, und Form, wie 
es er imer am Kra£Fitigsten geschehen soll oder mag und 
kan, Ihnen Johansen, Maryen und Thoma. den Hütsch- 
leren ihres ehelichen Leibes Erben, doroselben Erbens- 
erben, für und für in Ewigkeit, diss nach geschrieben 
und verzeichnet Wappen und Kleinoden. Als nemlich 
einen Schwarzen Schild, darinnen drei gelbe oder Gold 
farbe Weber SchüfBein. Auf dem Schildt ein Steek Helm, 
mit einer Schwartzen und Gelben Helmdecken, auf dem 
Helm ein gewundener schwarzen und gelben Bund, daraua 
ein Mannlich Brustbild in langem grauén Haar und Bart, 
und auf dem Brust ein gelbe Weber Schüfflein. 

mit Farben eigentlich aussgestreichen, von neuen verlihen 
und gegeben. Dieselben alss Wappen- und Lehens-Ge- 
nossen gemacht und erhebt. Und thue solches alles hiemit 
wissentlich in Crafft diess Brieffs- Also dass nun hier 
furo gedachte Johan, Mary und Johann Thoma, die 
Hütschlern Gefettem, ihre eheliche Leibes Erben, und 
deroselben Erbens-Erben, fdr und für ewiglich solches 
Wappen und Cleinod, auch Schildt und Helm haben und 
fuhren, und sich dessen in allen und jeglichen ehrlichen 
Sachen, und Geschafften zu SchimpfF, und Ernst, in 
Streiten, Stürmen, Kampffen, Gestechen, Gefechten, Feld- 
zügen. Banieren, Gezelten, Auffschlagen, Insiegeln, Pitt- 
schafften, Cleinoden, Gemahlten, Begrabnussen und son- 
sten an allen orethen und Enden, nach ihrem Willen 
und Wohlgefallen gebrauchen, auch dar zu alle jegliche 
Gnad, Freiheit, Ehre, Würde, Vortheile, Recht und Ge- 
rechtigkeit, und Ambtem und Lehen, Geistlichen und 
Weltlichen zu haben, zu halten, und zu tragen, Neben 
andern der Kaiserlichen Majestat, und das Heiligen Rö- 
mischen Reichs Wappen und Lehens-Genossen, Leuthen 
Lehen und andern Gericht und Recht zu besitzen, Urtheil 
zu Schopffen, und Recht zu Strechnen, dis alles theil- — 4 — hafflig würdig empf&nglich dar zu tauglich geschickt und 
gut seyn. Sich dessen alles erfreuen, gebrauchen und ge- 
niessen sollen, und mogen. Als andem Ihrer Eaiserliehe 
Majestat und des Heiligen Reichs Unterthanen, recht 
gebohren Wappen und Leheosgenossen, Leuthe. So weit 

sich meine Kaiserliche Freyheits BriefF 

AUerraanniglich unverhindert. Alles 

bei obbestimter Peen und StrafF, Nemlich Ihrer Kaiser- 
liche Mayestat Schönner? Ungnad, dar zu Sechzig Marck 
Lötiiges Goldes, die ein jeder so ofift er freventlich hier 
wider thun wird, Halb Ihrer, Kaiserliche Mayestat, und 
den ander theil mir ?) meinen Erben und Nachkomen, 
Und(?) den beleidigten, unablasslich zu bezahleo, ver- 
ffillen (P) seyn soU (?) andem die vielleicht 

den den yorgeschriebenen Wappen und Cleinoden, gleich 
führten in ihren Wappen und Rechten unvergreifflich und 
unschadlich. Mit ürkundt diess Brieffs, den ich mit eigener 
Hand unterschrieben, und mein Insiegel, dessen ich mich 
in dergleichen Sachengebrauche, BekrafiFtigethabe. Geben 
zu Speyer, den Sechszehen Tag, in die Monath May, 
Neuen Calendar Nach Christi Unseres Erlösers und Selig- 
machers Geburth. Als man zahlt Sechzehen Hundert und 
Zwei Jahr. (den 16 Mei 1602.) 

Leiden, October 1888. 

Dr. L. J. A. Braakenbürg. Uit Axel's troaw- en doopboekes» 

( Vervolg.) 22 April/19 Mei 1687. Simon van Rouberge j 
Middelburg, kap., met Adriana Winckelman j. 
Moerspui. 

Adriana W. werd ged. te Axel 24 Maart 1669 (get. 
Alida Yonck van Linden) en hare zuster Lucretia Johanna 
23 Feb. 1677, uit Jacob Winckelman, kolonel, com- 
mandeur en Lucretia de Haese. 

12 Maart 1690. Pieter Garons de Mendossan j. g van 
Kortrijk met Anna Maria Hansaert (Mansaert), j. d. van 
Overslag. Geh. te Zuiddorpe. 

Hij hertr. te Axel 18 Jan. 1692 met Maria Anna 
Kips van Overslag. 

16 Sept. 1693. Jacobus van Ramon met Berbel Feris, 
beide van Sas van Gent. 

10 Sept. 1694. Gillis van Es, Heer van Piershil , geb. 
te Kappelle in Zuid-BevelaDd, met Cornelia de Crauwelaer. 

Te 's Gravenhage ondertr. 5 Mei 1636 Johan van Hessen, 
Heer van Pieishil en Wena, ritmr., met Anna van Ber- 
chem. Hij kan geen zoon zijn van Jan van H , Hr van 
P. en W. edelman van den Prins van Oranje en Catha- 
rina van Cats, uit dit huwelijk in 1625 gesloten, doch 
wel uit een eerder huwelijk dat ik echter niet ken. 

Te 's Gravenhage werden ged. 8 Dec. 1631 Barbara, 12 
Jan. 1634 Marguerite, kinderen van Jan v. H. en Catharina 
C. en 28 Maart 1658 Charlotta Margaretha, dochter van 
Thomas Killegrew, kap. en Charlotta van Hesse, (get. 
Margaretha v. H.) 

26 Nov. 1694. Adriaan van Vrijbergen, j. g. van 
Tholen, baljuw van Ifeuzen, Axel en Biervliet met 
Martha Cornelia Bijsterbergh, j. d. van Tholen. Ged. te Middelburg 16 Mei 1636 Johannee, zoon van 
Livinus van Vrijbergen en Anna van Perre. 

Ged. te Goes. Constantinus 25 Feb. 1680 en Jacoba 
3 Maart 1783 kinderen van Levinus van Vrijbergen, 
raadsheer en Anna Clarck. 

Geh. te Zierikzee 26 Jan. 1661 Marinus van Vrijbergen, 
advocaat van Tholen met Baldina de Vagere. 

Ondertr. te VGravenhage 26 Febr. 1690 Mr. Diederik 
Vleugels, fiscaal bij den raad van Brabant met Cornelia 
van Vrgbergen, beide won. aldaar. 

Ondertr. te 's-Gravenhage 15 Sept. 1754 Q^orge Hendrik 
de Rivecourt te Rotterdam met Sabina Henrietta Jacoba 
van Vrijbergen. 

12 Apr. 1697. Herman de Crauwelaer, schepen van 
Neuzen, wed^. van Anna Catharina de Messe (Mepsche) 
met Maria Fra^oise Backers van Brugge. 

Uit het 1®. huw. werden te Axel g^. Paulus Roedolf 
16 Jan. 1688 (get. Meinard de Perceval, Gouverneur 
van Hulst), Anna Cornelia 14 Dec. 1687 (get. Joachim 
de Mepsche, Philips de Vassy kap. en Margaretha de 
Crauwelaer). 

13 Dec. 1697. Comelis Dronckaerts, j. g. van den 
Doel (België) met Jacoba de Mulder, j. d. uit Koeschor 
(Gem. Axel) 

Achter de kerk van het dorp den Doel ligt nog een 
grafsteen met den naam der fam. Dronckaerts, thant^ 
genaamd Dronkers. 3 Juli 1791 werd te Hulst ged. 
Engel, zoon van Jan Dronkers en Jacomina de Munck 
wonende te Doel. 

De tresaurier van Axel Johan Paulus, Mr. Pieters broeder, 
was geh. met Helena Dronkers. 

De bekende Zeeuw Dirk Dronkers werd 6 April 1801 te 
Axel geboren uit Vincent D. en Anna van Dikshoorn. 

1 Maart 1699. Hendrik Cloosterman met Sara de Roo. 

30 Maart 1699. Adolf Ketelaer, geb. te Goes, predikant 
alhier met Johanna Hobius van Goes. Geh te 's Graven- 
polder. 

Te Axel werden hun ged. Jacobus 3 Jan. 1700 (get. 
Dominicus Ketelaer) en Cornelia 28 Aug. 1701. 

Medegedeeld 
door Fred. Caland. Friesche Voiksaimanak 

voor het jaar 1889. 

Deze almanak bevat een kalender en opgaven betreffende 
eenige Friesche bibliotheken en genootschappen en een zeer 
uitvoerig mengelwerk en is versierd met eene plaat en 
eene kaart. 

De plaat heeft betrekking op het eerste artikel Hoe 
waren de Friesen in het midden der dertiende eeuw 
gekleed en gewapend? Welke waren hun middelen van 
bestaan? Twee vragen beantwoord naar aanleiding van 
eene muurschildering in den Dom van Munster, door 
Mr. I. Dirks. Verder: 

De Poppesteen en het Lichtmisbrood te Bergum, Waar- 
heid en verdichting, een verhaal van T. G. van der 
Meulen. Pieter van Wijckel door J. Glystn, een gedicht. 
Een Poolsch Edelman (Johannes Demetrius Goraisky de — 5 — Öoray) in Friesland en zijn wapen, door J. H. J. van 
Wageniügen thoe Dekema. Joun , een gedicht in het 
Priesch. Sieda Johannes Rienke, wis- en werktuigkundige 
(Fragment uit eene onuitgegeven beschrijving van Hallum) 
door D. Cannegieter. Opmerkingen bij het doorbladeren 
van de Beneficiaalboeken van Friesland , door Johan 
Winkler. Noordfriesche zegswyzen. In Noardfrysk Sankje 
door Waling Dijkstra. Di üal Jüng dreng, een gedicht 
in het Friesch. De Aldfeint , idem. Een gedicht aan mijn 
geliefde ouders op hun Gouden Bruiloftsfeest, gevierd 
op Langweer den 27 Oct. 1816 (nl. Assaerus Vegelin 
van Claerbergen en Christina Ansk van Burmania), door 
Frederika A. M. Vegelin van Claerbergen. Vroegere 
eigenaren van Herjuwsma State, door D. Cannegieter. 
Inventaris van den Boedel van den Luitenant-Admiraal 
Tjerk Hiddes de Vries, 2 Januarij 1667. Yn in Album, 
1840. Wopke de Jong Jacobszoon, als Friesch schrijver 
en dichter door F. B. H. benevens de lijst der stukken 
geschreven door hem. Genoodigden op de begrafenis 
van Gemme van Burmania 1602, door D. C. Een 
Formulierboek uit de 16e eeuw. De geslachtsnaam 
Risselada, door Johan Winkler. De blinde Pelgrim, ean 
gedicht door W. Zuidema. De Middelzee, brokstukken 
uit Frieslands geschiedenis, met een uitslaand kaartje, 
tevens aanwijzende den loop van den Gravinneweg. Vragen 
over de Tesklouw (dorschwet) fen Achlum, door F. 
Buitenrust Hetema. De alde Biouwe, schuttereliet üt 
'e fjildtocht fen 1831, door Bartele Ytsen. Nog iets over 
de muurschildering in den Dom te Munster door Andreae. 
Het mengelwerk wordt besloten met de inhoud van 
de Jaargangen 1884 — 1889 van den Frieschen Volks- 
almanak, dat zeker alle bezitters van genoemd boekje 
zeer welkom zal wezen. Jaarboekje van den Nederiandscheu Adel. 

Ile Jaargang. 

Bij het Genealogisch Heraldisch Archief te 's-Graven- 
bage is de tweede jaargang van bovengenoemd werk, 
onder redactie van de Heeren A. A. Vorsterman van 
Oyen, J. C. van der Muelen en G. J. Honig, groot 332 bl., 
verschenen, versierd met een goed gelijkend portret van 
Mr. Willem Jan baron d'Ablaing van Giessenburg, oud 
adviseur bg het Ministerie van Justitie, bij allen bekend 
door zijne veelvuldige belangrijke werken op geslacht- 
rekenkundig en ook historisch gebied. 

Bevatte de vorige jaargang drie wapens, deze nu is 
voorzien van vier, evenals de eerstgenoemden geteekend 
door den wapenteekenaar J. van Leeuwen en in kleuren- 
druk uitgevoerd door den heer Trap te Leiden. Het zijn 
die van de familiën d'Ablaing van Giessenburg, Dibbets, 
de Pesters en Röell. 

De tekst bevat de opgaven betreffende het levend ge- 
slacht der na te noemen familiën, benevens een beknopte 
geslachtlijst van die waarvan de wapens in dit deel afge- 
beeld zijn. 

De behandelde familiën zijn: d'Ablaing van Giessen- 
burg (1109—1814), Alberda, d'Aulnis de Borouil, de 
Beaufort, von Bönninghausen , de Brauw, CoUot d'Escury, 
van Delen, Dibbets (1672—1888), van der Feltz, de 
Gelees, van Goltstein, Lewe, de Pesters en Godin de 
Pesters (1561 — 1888), vau Rhemen, Röell envanGheel Röell (1594—1888), Snouckaert van Schauburg, van 
Spengler, Sweerts de Landas, Vrijthoff, Berckmans de 
Weert, van der Does de Willebois, van der Wijck en 
van Asch van Wijck. 

Verder nog eene lijst van aanvullingen en verbeteringen 
van sommige in den vorigen en in dezen jaargang voorko- 
mende artikelen, terwijl een alphabetisch register, bevat- 
tende meer dan 1100 in deze jaargang voorkomende 
familienamen, het raadplegen zeer vergemakkelijkt. 

Het geheel is gebonden in een netten roodlinnen 
stempelband met vergulden titel, door de firma J. Giltay 
en zoon te Dordrecht. Twee onbekende wapens. 

Op de afdruk van een cachet komen voor in een 
ovaal gevormd door een paarlrand, een soort van vier- 
hoekig altaar, van boven, ter zijde en van onderen met 
een bloemrank versierd. 

Op de voorzijde staan twee wapens, van man en vrouw, 
naast elkander. Het eerste is: in blauw een groenen 
schildvoet, waarop op een figuur gelijkende op een 
bijenkorf, waaruit ter wederzijde en van voren respectieve- 
lijk 2 krulletjes (slangen?) komen. 

Het tweede wapen (ovaal) is: in blauw drie adelaars 
met neergeslagen vlucht 2 en 1 en gezoomd van zilver. 

Van wie zijn deze wapens ? 

G. Th. Verspelt. IJifgestorvene Zeeawsche geslachten. — Het t;eslaclit 
Vocxen te Reimerswale. 

Bronnen : 

Register perpetueel voor de stad Reimerswale van 
1504 af, drie deelen, de twee laatste met doorloopende 
pagineering, ook verschillende rechtszaken (register der 
vierschaar enz.) bevattend. 

„Rekenynge van der BaiUiuscip van Reymerswale" 
van het jaar 1456 — 1516, 

Rekening der stad R. van 1573. 

Register van de administratie der weezengoederen te R. 

Alles op het provinciaal archief van Zeeland berustende. 

De eerste dien ik van bovengenoemden naam vind 1) is : 

I. Cornelis Janszoon Voecxe, vermeld 1478. Zijn zoon: 

II. Anthonis Cornelis Janszoon Vocxen, 1510, 1517, 
tr. N. , dochter van Cornelis Laureysz. en Lysbeth Cor- 
nelis Bouwensdochter. 

I. Adriaan Pier Voxen, vermeld 1471, testeert 27 
Maart 1485 2) met zijne vrouw Maria, dochter van 
Willem Wittesz (filia Wilhelmi Wittonis). Kinderen 
(volgorde onbekend): 1) Misschien is reeds het volffende tot dezen naam te bi-engen: 
Hughe Vocken hoeo in Pormiet, ScarpenisseendeMallanda**. 1317. 

Hughé Vocken soens hoec in Portvliet a®. 1318. Heynekin Vocken 
s. in Coudewerve (bij Reimerswale) a9, 1330. Rekeningen der grafe- 
lijkheid van Zeeland onder het Henegouweche Huis ed. Hamaker, 
voor het hist. gen, te Utrecht 1879/80. 

2) Voor den notaris Aegidius Adriaansz. Mercator. Vau Visvliet 
inventaris oud archief van Zeeland, II, bl. 239. Mr. Telting in zijn 
rapport over de geestelijke goederen in Zeeland las verkeerdelijk: 
Maria filia Wilhelmi Wittonis Coninx, in plaats vau conjux (Adriani 
Petri Voxen). — 6 — 1. Adriaan Adriaanszoon Voxen, 1504 burgemeester, 
trouwde Anthonia Jacopsdochter Coopal, (haar vader 
Jacob Pieterse Coopal fundeerde het sacramentshuisje 
te Reimerswale), weduwe 1511. Hunne kinderen: 
A. Mr. Adriaan Adriaanszoon Voxen, schepen 1514. 

'15, '18, '29, burgemeester 1516, kerkmeester 
1528, '29, tr. N., dochter van Cornelis Laureysz, 
en Lysbeth Cornelis Bouwensdochter, zuster der 
vrouw van Anthonis Cornelis Jansz. Vocxen. 
B Mariken (Mayken) Adriaansdr. Voxen, overl. 29 
Maart 1558 , tr. 1508 Willem Davidse de Boet 
(Dibbouts), geb. 1490, 1512 schepen, ook burge- 
meester, en stamvader der familie van Vry- 
berghe 1). 

2. Jan Adriaanszoon Voxen, schepen 1510, '12— '14, 
'16, '17, '29, gasthuisraeester 1522, '38, kerkmeester 
1528, '29, gasthuismeester en kerkmeester 1530 — 
'37, tresorier 1534, deken der smeden 1539, '40, 
tr. N. N., waarbij twee zonen : 

A, Mr. Jacob Janszoon Voxen, 1529 priester, 1560 
en een reeks van jaren pastoor en deken van 
8t. Maartensdijk, dood 1600. 

B. Anthonis Janszoon Voxen, 1549, '51, '52, '53, 
'54, '55, '56 deken der coomans, 1556, '57 
heiligegeestmeester, 1558 klerk van de weeskamer, 
1558, '59 deken der pannelieden, dood 1572, 
eene weduwe nalatende. Kinderen : 

a. Maryken Anthonysdr. Voxen, komt voor 27 

July 1600. 
6. Marinus Anthonissen Voxen, 1569, '70 deken 

der smeden, komt ook voor 1573. 

3. Corvijn Adriaanszoon Voxen, gezworen, 1516 deken 
van de visbrugge , ook van de timmerluiden , 
zeker = Quirijn Vox 1504 en Quirijn Adriaan 
Vocxen 1510. 

4. Mr. Anthonis Adriaanszoon Voxen, 1518, '19 deken 
van de visbrugge, gezworen, 1522 deken der retho- 
rijkers, 1549, 1551 — '53 deken der coomans. 

BIJLAGEN. 

1471. 

Van Heynric Dierickszoon van Delft is bekend ên 
betuycht als dat hy gheseit heeft als dat Adriaen Pietr. 
Vpxzen Heynrick voerseijts wiif valselick loeselick ën 
tfortselick eenen eet afifghedreecht heeft voer dese misdaet 
is ghewiist met vonghenisse als dat Heynric voerseit miin 
ghenaden heer betalen sal x lib pyss (— parysch) ën 
maken een roe muyrs aen die west veste tusschen dit 
ën Sint Jans misse, voert soe sal Heynric voertsz staen 
voer die stat huijs op die baelye ën segghen met luder 
stemmen wes hy gheseit heeft over Adriaen Pietersz. 
voersz dat hy daer valschelic aen gheloghen heeft ën 
wat die voersz x lib. ontfanghen siin daer om hier v lib. 
(„Rekenynge van den bailliuscip" etc.) 

1478. 

Van Cornelis Jansz. Foecxe die welke by drancke 
ën in hittigen bloede wesende zekere gescillen hadde 
jegens eenen genaemt Symon Laureisz soe dat hy in 
alzulke hitte zijnde bij inadvertencie eenen vrede die men an hem nemen wilde verzweech twelk alzoe hyt. niet en 
dede wt vilipendie ofte quaetheit mair als bij drancke 
zijnde zonder den voirsz Symon enige wonden of quet- 
suren gedaen te hebben met hem gecompozeert ter bede 
van voel goeden luyden ën ontf. ix fc par. 

(„Rekenynge" als boven). 

1485. 

Onder de getuigen bij het testament van A. Petri 
Voxen c. u. — nog in originali in het prov. archiet 
aanwezig — komt voor Nicolaus filius Philippi de Rey- 
merzwale, zeker Claes Philipszoon van R. bij Smallegange, 
Chronijk blz. 706, die Claes' bastaardy niet vermeldt. 
In genoemd archief bevindt zich namelijk het volgende 
document (op papier) : Ie Philips van Reymerzwale baliu 
van Reymerzwale op deaen tyt maecke machtich ende 
machtihge mit desen jegenwoorden brieve Clais mijn 
natuurlijcken sone bringer deser deser (sic) letteren mijn 
rekeningho te doene quitancie dair of te nemene ende al 
dair in te doene dat ie selve dair in soude moghen doen 
in oirconden van desen brieve so heb ie Phylips voirsz. 
mijnen seghelhier opgedruct int jair ons heren mcccclxvü 
xvii dagen in februario. Zegel beschadigd, alleen frag- 
ment van een leeuw? als schildhouder , en helmteeken: 
leeuwenkop en — hals tusschen een vlucht. — Claye 
van Reymerswale „bailiu", zegelt 1481, 11 juli, meteen 
lindeblad, de steel naar boven (precies een omgekeerd 
schoppen-aas). Papieren charter bewaard als boven. 

(Wordt vervolgd.) 

Middelburg. Mr. B. F. W. v. B. Pock. 1) Deze Mariken Voxen wordt in de genealogiën van van Vryberghe 
Jonkvrouw Mariken van Stryen genaamd. In Soherpenisse komt een 
aanzienlgke familie van Stryen voor, ambaohtsheeren in Nieuw 
Stryen 1614, 1619, 1628. Hierover in een volgend artikel. Familieberichten. 

OCTOBER 1888. 

GEBOORTEN. 

1 te Naaldwijk. N. , dochter van Dr. Joan Samuel 

Snellen van Vollenhoven en van Maria Francisca 

Henriëtte Dumontier. 
4 te Haarlem. N., zoon van Mr. Ghristieian Gerhard 

van Beeken eij van Jonkv. Constance Louise Quarles 

van UfFord. 

4 te Arnhem. N. , dochter van A. M. A. van den Wall 
Bake en van Jonkv. H. P. KrayenhofiF van de Leur. 

5 te Amsterdam. Samuel, zoon van Johan Hendrik 
Elzevier Stokmans en van Gerdina Wijnanda Varoisieau. 

10 te Brussel. N., zoon van Jhr. Isaac Burchard van 
den Berch van Heemstede en van Adrienne Jeanne 
Marie Josephe gravin de Lannoy. 

11 te 's-Gravenhage. Maurits Calixtus Pranciscus Johan- 
nes, zoon van Jhr. Augustus Alexander Calixus de 
Rotte en van Altjen Boer. 

12 te Harderwijk. Een levenlooze dochter van Jhr. N. van 
Reigersberg Versluys en van N. barones van Isselmuden. 

13 te 's-Gravenhage. Marianne Henriëtte, dochter van 
Antonius Douglas en van Marie Jeanne Phaff. 

15 te Zaandam. Jan Willem , zoon van Mr. Z. W. Straat- 
man en van Jonkv. I. C. H. von Schmidt auf Altenstadt. 

17 te *s-Gravenhage. Ida, dochter van Earel Lodewijk 
George Becht en van Johanna Maria Fran^ois. 

17 te Weerselo. N., dochter van A. C. H. J. baron von 
Heiden en van F. A. A. Schweigman. 

22 te Amsterdam. Cornelia Johanna, dochter vanAbra- — 7 — ham Willem Willem van Griethuyzen en van Johanna 
Henrietta Vogelpoel. 
22 te Zutphen. N., dochter van Adam Joan Wilhelm 
van Doomick en van Johanna Petronella Clasina 
Gerarda barones van Reede tot ter Aa. 

22 te Arnhem. Carel Joseph, zoon van Jhr. Henri 
Theodoor Leyssius en van Jonkv. Henriette Sophie 
van den Bosch. 

23 te Palembang. N. , zoon van Henricus Martinus 
baron CoUot d'Escury en van Jeanne Jacquelina de 
Clercq Moolenbu^. 

25 te Amsterdam. Wouter, zoon van Prof. Dr. Hugo 
de Vries en van Elisabeth Louise Egeling. 

27 te VQravenhage. Johan Cecil Arnold Jozias, zoon 
van Jozias Paulus en van Cecile Arnoldine Carp. 

29 te Amsterdam. Johan Herman Nicolaas, zoou van 
Jacob Bennebroek Evertsz en van Helena Margueritha 
Thaorup van Tienen. 

30 te utrecht. Dirk Petrus Marius , zoon vau Augustinus 
Frederik Earel Graswinckel en van Anna Elisabeth 
van Eeten. 

31 te Tiel. N., zoon van N. Blom en van C.M.van Luttervelt. 

HUWELIJKEN. 

1 te Groningen. Mr. Rudolf Pabus Dorhout Mees, 

geb. te Groningen 31 Mei 1863, zoon van Mr. Ber- 

nardus en van Jonkv. Josina Margeretha Lewe van 

Aduard, met Jonkv. Christina Maria de Marees van 

Swinderen, geb. te Groningen 20 Dec. 1864, dochter 

van Jhr. Mr. Jan Willem Jacobus en van Jonkv. 

Christina Maria van Idekinge. 

1 te Groningen. Dr. Hijleco Janssonius, geb. te Andel 

23 Mei 1846 predikant te Hol werd, zoon van Tjalling 

en van Gesina Qeertruid Muntinge , wedr. van Johanna 

Wilhelmina Maria Magdalena Sannes, dochter van 

Dr. Gosewijn Willem, met Anna Elisabeth van Epen, 

geb. te Samarang 1 Jan. 1856, dochter van Petrus 

Paulus en van Johanna Christina Redeker. 

4 te 's-Gravenhage. Dr. Franciscus Cornelis Donders, 

geb. te Tilburg, oud 70 jaar, ridder der orde van 

den Ned. Leeuw , oud-professor in de geneeskunde , 

zoon van Jan Francis en van Agnes Elisabeth Hègh , 

weduwnaar van Ernestina Jacoba Adelheid Zimmerman, 

met Abrahamina Arnolda Louise Hubrecht, geb. te 

Rotterdam in 1856, dochter van Mr. Paul ÏVan^ois 

en van Maria Pruys van der Hoeven. 

4 te Haarlem. Dirk Enschedé, geb. te Amsterdam 

1 Sept. 1860, Ie luit. bij de huzaren, (JT. Lbl 48), 

met Johanna Jacoba Enschedé 

4 te Zutphen. A. J. ter Horst, met M. C. Theben Terville. 

11 te Zutphen. Mr. A. J. Heshuysen, adj. com. Ie kl. 

ter prov. griffie van N. HolL, met Catharina de 

Josselin de Jong (TT. II. bl. 130). 

11 te Arnhem. G. Coninck Westenberg, burgem. van 

Muiden, met B. C. Calkoen. 
11 te Arnhem. Matheus Willem van Onteren, geb te 
Amsterdam, oud 35 jaar, zoon van Mr. Thomas 
Johannes en van Emmerentia Christina Reepmaker, 
met Adriana Jacoba Ledeboer, geb. te Amsterdam, 
oud 35 jaar, dochter van Dammes Paulus Christiaan 
en van Msuria Elisabeth Adriani. 
11 te 's-Gravenhage. Gerrit Berend Wendel, geb. te 
Groningen . oud 27 jaar , adj. controleur bij 's Rijks 
belastingen te Schiedam , zoon van Wouter Johannes en van Geertruida Louwrensia Mars, met Jonkv. 

Anna Gerarda Geertruida van Beresteijo, geb. te 

Bodegraven 10 Mei 1865, dochter van Jhr. Johan 

en van Lijdia Johanna de Wit van der Hoop. 
11 te Spankeren. Adriaan Cornelis van der Hoop, met 

Johanna Cecilia barones Elisabeth van Rhemen(iV. ^. 

IL 181). 
11 te Doesburg. Mr. G. W. ühlenbeck, met A. C. M. 

H. Stuten. 

17 te Zonnemaire. Theon Apollonius Vorsterman van 
Oyen, geb. te Aardenburg 6 Juni 1866, zoon van 
George August en van Maria Catharina Reering, 
met M. W. H. Slierendrecht. 

18 te 's-Gravenhage. Dr. Scato Gocko de Vries, geb. te 
Leiden , oud 27 jaar , conservator aan de universiteits- 
bibliotheek te Leiden, zoon van Dr. Mathias en van 
Geertrui Johanna Gockinga, met Sara Catharina de 
Vries, geb. te Amsterdam, dochter van Henri Marie 
en van Catharina Henrietta Jacoba de Vos. 

18 te Haarlem. J. H. Remmers, met J A. van Suchtelen. 

18 te Haarlem. Mr. A. A. Moll, van Dordrecht, met 
Anna Bodel Bienfait. 

19 te Arnhem. Anthony Leonard Fokker, geb. te Mid- 
delburg 22 Dec. 1853 (TT. I. bl. 285), met Johanna 
Derkje de Coole, geb. te Schalkwijk 29 Dec. 1848. 

22 te Helmond. Dr. Wilhelmus Johannes Vigelius , geb. 
te 's-Gravenhage 13 December 1855, leeraar van het 
gymnasium te 's-Gravenhage, zoon van Johan Conrad 
Theodor en van Catharina Martina van Essen met 
Catharina Anthonetta Petronella Pentener van Vlis- 
singen, geb. te Helmont 18 Mei 1864. 

23 te 's-Gravenhage. Jhr. Marinus Joost Huydecoper 
(M. N. A. 83), secretaris des Eonings , met Cornelia 
PranQoise Rasch, geb. aldaar 27 Dec. 1863 dochtervan 
Mr. Jakob Cornelis en van Wilhelmina Adriana Roest. 

25 te Haarlem. T. C. S. van Kraayenoord , zoon van N. 
en van N. IJsseldijk met P. E. S. C. Bosscha , dochter 
van Johannes en van Paulina Emilia Kerkhoven. 

25 te 's-Gravenhage. Jhr. Eduardus Petrus Prisse, geb. 
te Öt. Nicolaas 22 Maart 1851, ing. dir. der spoorlijn 
Antwerpen — Gent, zoon van baron Edwardus Plorent 
Ludovicus en van Margareta Ludovica Francisca 
barones van der Capellen, met Comelie Wilhelmine 
gravin van Limburg Stirum, geb. te 's-Gravenhage 
22 April 1857 dochter van graaf Lodewijk en van 
Jacqueline Josephine Thérèse van Meurs. 

25 te Leiden. Jhr. Willem Cornelis Roel, met Maria 
Cornelia Jacoba Bierens de Haan. (N. A. II 204). 

25 te 's-Gravenhage. Hendrikus Joannes van Hoorn, 
geb. te Bergum, oud 28 jaar, ingenieur bij destaats- 
spoorwegen, zoon van Hendrikus Joannes Ernst en 
van Elisabeth Agnes Johanna Singels , met Jeannette 
Constance Agnes Louise Janssen , geb. te Rotterdam, 
oud 25 jaar, dochter van Nicolaas Henri Adrien en 
van Catharina Johanna Deckers. 

25 te Hardenberg. Frederik Philip Böpcke , weduwnaar 
van Jonkv. A .K.W. Gevers Deynoot (Maandblad 1886, 
bl. 80) met Hendrika Aleida Zweers. 

25 te Amsterdam. Louis Ceril Rovers, geb. te Asten, 
oud 41 jaar, luit. ter zee 1 kl., zoon van Frederik 
Albert en van Geertruida Helena Beckers , met Anna 
Gijsberta Warnsinck , geb. te Amsterdam , oud 26 jaar, 
dochter van Carel Johan en van Catharina Theodora 
van EUekom. — 8 — STERFGEVALLEN. 

1 te Soekoredjo (O.-Indië) Joost Carel Romswinckel , 
oud 36 jaar. 

4 te VGravenhage. Carolina Maria Henriette de Dom- 
pierre de Chaufepié, geb. aldaar, oud 2 weken, dr. 
vau Henri Jean en van Eugénie Seherius. 

4 te Apeldoorn. G. A. Weerts, oud 71 jaar, weduwe 
van N. Besier. 

5 te Amersfoort. Johanna Magdalena, geb. aldaar 1888, 
dochter van Jan Gerrit Blaauw en J. M. Schimmel- 
penninck. 

5 te 's-Gravenhage. Caroline Louise Marie van Heel , 
geb te Rotterdam 20 Oet. 1820, dochter van Sebastiaan 
en van Marie Catharina de Wit, geh. met Adriaan 
Gloichman, geb. te Rotterdam 2 Augustus 1810, st. 
te 's-Gravenhage 15 Febr. 1879, zoon van Jan George 
en van Johanna Adriana Cremer. 

7 te Leens. Jan Douwes, geb. in 1816, predikant te 
Leens, geh. U. met Annea Elisabeth Andrea en 2o. 
met Alberta Arnolda Catharina Hugenholtz (W. II. 
bl. 108). 

8 te Utrecht. Johann Henrich Ludwig de Jongh, geb 
te Dortmond 6 Juli 1805, gep. kolonel der inf., zoon 
van Nicolaas Gijsbert en van Maria Sophia Louise 
Henriette Nies. 

8 te 's-Gravenhage. Elisabeth Louise van Idsinga, geh. 
met Mr. Pieter Anthony van den Brandoler (W. I.) 

9 te 's-Gravenhage. Berta Josina, geb. aldaar 18 Sept. 
1877, dochter van Albert Hendrik Wendelin baron 
de Koek en van Josina Johanna Waanders. 

9 te 's-Gravenhage. Petronella Maria Hanekugk, geb. 

te Harlingen 8 Sept. 1827 , dochter van Mr. Jacob 

en van Elisabeth Jacoba Hannema. 

10 te Heemstede Adriaan Christiaan Jacques de Favauge, 

geh. met Jonkv. Maria Catharina Barnaart (N. A. 1. 40). 

10 te 's-Gravenhage. Jacoba Comelia Maria Eikendal , 
geb. aldaar 5 Jan. 1819, dochter van Louis en van 
Maria Johanna Swaan, weduwe van Ludovicus Johannes 
Immink. 

11 te Twello. Volkier Marius Frangois baron Bentinck 
tot Nijenhuis, geb. 6 October 1807, ridder der Mil. 
Willemsorde, kamerheer des Konings i. b. d., oud- 
officier der artillerie, zoon van baron Adolf Karel en 
van Marie Frangoise barones van Aarsen Beyeren , 
geh. te Haarlem 15 Maart 1836 met Jonkv. Angeligne 
Paulina Quarles van Ufford, geb. ald. 15 Maart 1813, 
dochter van Jhr. Mr. Louis Jacques en van Jonkv. 
Maria Susanna Pauw geboren Hoeuflft. 

11 te Groningen. Elisabeth Sophia barones Rongers, 
geh. met Jhr. Willem Carel Antoon Alberda van 
Ekenstein (M. N. A. bl. 165). 

11 te Groningen. Willemina Titia Brouwer, geb. te 
Garnerwolde in 1814, dochter van Laurentius Meyer 
B. en van Ida Alegonda Elisabeth Lohman, weduwe 
van Mr. Johannes Potter van Loon. 

12 te Renkum. Herman Gijsbert Keppel Hesselink, 77 jr., 
geh. met E. A. Viëtor. 

12 te Arnhem. Emest Louis baron toe Schwartzenberg 
en Hohenlansberg , geb. te Leeuwarden , zoon van 
baron George Frederik en van Henriette Jacqueline 
barones Rengers , geh. met Salomea Elasina Busscher. 

12 te Ameland. Daniel Wigbold Crommelin baron van 
Heeckeren, burgemr. yan Ameland (H. B. IV, bl. 107.) 14 te Utrecht. Geertruid Wichers, geb. te Amsterdam 
1 Sept. 1805, dochter van Mr. Louis en van Machtilda 
Quirioa Tersier. 

15 te 'a-Heerenberg. Wilhelmina van Barneveld, geb. 
op den huize Weckersdorf 22 Sept. 1805, wed«. 
van Mr. Jacob van Dam van Isselt (W. I. bl. 586). 

15 te Nieuw Amsterdam. Charles Jean van Wgck, oud 
62 jaar , geh. met N. de Rechteren van Hemert. 

16 te Leeuwarden. Cornelis MarinusdeWith, oud 29 jaar, 
geh. te Rotterdam 12 Oct. 1882 met Johanna Christina 
Mees (W. II bl. 285) 

16 te Haarlem. Abraham van Vloten, oud 59 jaar, 

geh. met M. W. Merekens. 
19 op het kasteel Roozendaal. L. Woldringh, geh. met 

V. E. P. M. Scholten van Aschat. 

21 te Utrecht. Emma Eugeaia de Bubure, geb. te Brussel 
9 Juni 1839, dochter van Auguste Guillaume en 
van Corine Cathariena Constantia Piek , geh. te Brussel 
17 Mei 1863 met Jhr. Jan Willem Siraon Janssens 
overl. 

22 te Arnhem. Barbara Johanna Marchant, geb. te 
Leiden , oud 85 jaar , dochter van Jan en van Aleida 
Emilia Eek, wed. van Gerhard Johan Keizer, oud- 
luit.-kol. der genie. 

22 te Breda. Cornelis Martinus Jacobus Vorstman, geb. 
te Rotterdam 10 Aug. 1824 emeritus predikant , geh. 
met Lucia Frederika van Heemskerck, geb te Does- 
burg 4 Jan. 1827. 

23 op den huize Salenteiu bij Nijkerk. Cecilia Anna 
Augusta, oud 8.J jaar, dochter van J. H. van Haersma 
de With en van Jonkv. P. J. van Weede. 

24 te Soerabaya. Mr. E. R. T. DiefFenbach , oud 56 jaar. 
24 te 's-Gravenhage. Johanna Frederika Tobina Eijzen- 

dooren, geb. te Batavia 7 Juli 1854, dochter van 
Johannes Fredericus en van Anna Marie op de Laaey, 
weduwe van Johannes Abraham de Visch Eybergen. 
24 te Leeuwarden. C M. E. de Man, oud 78 jaar, 
weduwe van N. Collard. 

24 te Breda. Louis Fran^ois Hojel, geb. te Salatiga, 
oud 54 jaar, gep. luit -kol. der art., directeur der 
strafgevangenis, geh. met Johanna Christina Visscher 
geh. te Utrecht 27 Febr. 1835. 

25 te Arnhem. Ernestina Philippine de Waldkirch Ziep- 
precht, geb. te Nijmegen, oud 49 jaar, dochter van 
Jean George en van Christina Sara Leonarda de 
Waldkirch, geh met Arent Fran^ois Cornelis van Hasselt. 

26 te 's-Gravenhage. Margaretha Johanna Stoop, geb. 
te 's-Gravendeel en Leerambacht 27 Juni 1835 , 
dochter van Anthony Johan en van Madalaine Cha- 
tarina Penning, geh. met Jakobus Cornelis van ^cv 
Lely , geb. te Maassluis 23 Dec. 1838. 

27 te Breda. Maria Antoinetta Prager, geb. te Veere 
5 Aug. 1805, dochter van Jan en van Mientje 
Achenbach. Benoeming van nieuwe leden. — Mededeeling yan het bestuur. — 
Verslag van de alffemeene vergadering op 16 Januari 1889. — Diploma 
van het geslacht Hultsoher, door Dr. L. J. A. Braakenburg. — Uit 
Axels trouw- en doopboeken (vervolg) door Fred. Caland. — Frieeohe 
Volksalmanak. — Jaarboekje van den Nederiandschen Adel. — Twee 
onbekende wapens, door G. Th Versfeldt. — Uitgestorven Zeeuwsche 
geslachten, het geslacht Vocxen te Reimerswale, door Mr. B. F. W. 
von Bruoken Fock. — Familieberichten over October 1888. 

Gedrukt bg Gebr. J. & H.yan LANOBimuTSEir te ^s-Gravenhage. MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldiek genootschap „De Nederlandsche Leeuw." a^- Dit blad verschijat omstreeks het iniddea 
van iedere mnaod. ooder redactie vao het 
bestanr ea wordt alleea aao de lediu vaa 
het genootschap gezonden. Brieven ea laede- 
deeliogeo, alsook bijdragea voor het .Maand- 
blad te xeodeo aaa den secretaris van het 
geaooUchap, dna heer A. A. Vorstbb- 
MAN VAK Or£N, BalUtraat 89, te 
's -Graven hage. 
Leden te 's-Gravenhage betalen per 
jaar. f 10.00 

Zij , die buiten 's-Gravenhage wonen ƒ 6.00 

De vorige jaargangen siju voor de nieuwe 
leden verkrijgbaar per jnargang ad /6.00 

Ad verten tien in verband met bovenge- 
noemde wetenschappen per regel . /0.20 
Afsonderlijke nammers niet verkrijgbaar. De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de 
strekking en den inhoud der door tic inzenders onderteekende stukken. :no. se. VJI® Jaargang^. 1BH9. llitjestorvene Zeeawscbe g:eslacbten. — Het geslacht 
Voexen te Reimerswale. 

{Vervolg van blz. 5.) 

1510. 

Opten XXV ii en daeh in september is te vollen be- 
tuycht ende bekent tusschen den heere Anthonis Cornelis 
Jansz, Voexen als kerckeKc voocht Tan zi j n d er hrrys- 
vrouwen aan deen zijde ende Dingne Joes aan dandere 
zijde dat Digne Joes tot veel diversschen stonden geseijt 
heeft dat zij een pape huere is ende dat sy bij heer Claes 
geweest is meenigeu tijt ende dat die kinderen die sij 
gehadt heeft heer Claus toebehoren ende dat se Anthonis 
houden moet, Ende dat sy dicken inde kercke gecömen 
is aenschouwende die vrouwe ende die vrouwe sittende 
sy tot haer gegaen is ende heeft geseyt wat sitte hier 
gaet sit voer die choer ende verclaert u oogen 1) ende 
heeft voer geseit tot diverse stonden ende personen Ie 
hebbe te paeschda^ife tot haer geseit daer syt theilige 
sacramente gaen soude gaet hene sit voer die choer ende 
verclaert u oogen. Achtervolgende dese kennisse soe 
wijsen scepeuen voer recht, dat dese Dingne Joos voirsz 
sal gehouden wesen die heere die (sic voor te) geven 
die hoochste boete ende der stede twintich dienst hollants 
steen tusschen dit ende sinte merteus dach naestcöinende, 
ende voort drie marctdagen daer an volgende die steen 
te dragen te wetene dat sy cöraen sal en saterdage naest- 
cömende goetstyts voer de heeren op ter stadt huijs ende 
gaen alsoe ront om tlopen tussch i»n twee sheeren dienaers 
ende wederhalen die woorden seggende up elcken houck 
van de straeten dat sy van der vrouwe anders niet en 
weet dan van eener goede vrouwe sculdich is te wesene, 
ende alsoe wederom voer stadt huus te cömene, ende 
wederomme alsoe doende tsaeterdaechs daer an, ende 
dinpxeudaechs daer an, ende indien sy diergelycke weer 
doet dat sal sijn up drie fout van gelycker boeten, present 
Jan Adriaensz. van der Schelt, Laureys Willëaz., Jacop 1) Wat kan dit beteekenen? Comelisz. Speek, Anthonis Willemsz. , Pieter Govertsz., 
Jacop Pieter Colensz, Jacop JansZ. Ylasman, Willem 
Cornelisz. ende Jan Adriaensz. Voexen als scepenen. 

In margine staat: Di^ne Joos 20000 steen solvit. 

(Register perpetueel f^. 37.) 

1517. 

Upten 17«n dach in Junio soe compareerden voer schout 
boigmf ende acepenen upter stede hiiys achter inde camer 
Jan Rijcke, Willem Cornelis Bouwensz, Anthonis Jan 
Govartsz, Anthonis Cornelis Laureysz ende Joes Jan 
Jacopsz ende dat doer versoucke van meester Jan Jaepsz 
priester ende Adriana synre suster clop met eenen gecore 
voecht daer toe oeck geroupen , Anthonis Cornelis Laureysz 
voerscr. voer hem selven, Adriaen Adriaensz Voexen ende 
Anthonis Cornelis Jansz Voexen als kerckelycke voechden 
van huerl. huysvrouwe hmlieder partyen ende bysondere 
Adriaen Adriaensz ende Anthonis Cornelis Jansz Voexen 
die dagelycx hemlieden mit woerden aenwesen als arf» 
van huerlieder vader Jacop Jansz Vlasman zaliger memorie 
hemlieden te willen molesteren ende moyete andoen van- 
den sterf huyse van wijlen eer Lysbeth Cornelis Bouwenss- 
dochter huerlieder zwegere zaliger gedachten getrou wet 
hebbende int lae&te van hueren leven Jacop Jansz Vlasman 
voersz. Aldaer de voirn. Jan Rycke, Willem Cornelis 
Bouwenz kenden bij huerlieder eeden gedaen ten aencomen 
van huerlieder officien als scepenen, Joes Jansz. op den 
eedt gedaen van synre officie van den secretariscepe, 
Anthonis Jan Govartsz. ende Anthonis Cornelis Laureysz 
voersz op huerlieder eedt hoechelic by ons daer op ge- 
staeft zijnde als dat beheerde, hoe dat warachtich is 
gebuert dat hier na volcht// In den iersten kenden de 
voirn personen hoe dat uit jacr xv*' ende xvi inde maent 
van september sij geweest zijn ten sterfhuyse van Lysbeth 
Cornelis Bouwensz daer Jacop Jansz Vlasman zaliger 
memorie alsdoen in weende aldaer die arfi* van Lysbeth 
voersz. oeck vergadert waren daer Jacop Jansz voirn. 
zeyde in onser presencie „ghij goede mannen Anthonis 
Cornelisz., Adriaen Adriaensz Voxen ende Avthonis 
Cornelis Jayisz Voexen gevaren, Ie ben alhijer nu bereijt 
Ulieden te voldoene van alle tgene dat Ulieden aenge- — 10 — comen ende bestorven mach egn van Ulieder moeder ende 
zweger Lysbeth Cornelis Bouwensdochter myne huijsvrouwe 
was zaliger gedachten bij ende alsoe verre als ghijliedea 
casseren ende te nieute doen wilt een voer hilixe voerwaerde 
gemaect ende gesloten tusschen mij ende mynder huys- 
vrouwe voersz. zaliger memorie die als behoort te nieute 
te zijne. Ten anderen, dat ghij mij oeck wilt laten volgen 
en ubbueren het testament mij beset ende gegeven van 
mynre huysvrouwe Lysbeth voersz. ende indien ghilieden 
van zinne ende meeninge zijt dit aldus te volcomen ende 
te doene ie ben voerts bercgt te parten ende te delen 
van alle tgene dat den sterf huyse toebehoort, anders en 
ben ie niet van zinne yet te parten ofift te deelen. Aldaer 
onder andere diversche woerden ende vertrecken ghehouden 
zijn geweest soe ist ten lesten dyen brief van der hylicxer 
voerwaerde in presency van hemlieden ende ons gecasseert 
geraseert ende te nieute gedaen. Ende hebben oeck ge- 
consenteert in den testamente Jacop Jansz voirn gemaect 
by de voirn. Elysabeth hem dat te volgen// Kende voert 
Jan Rijcke voersz. als dat hy mit Anthonis Cornelis Jansz 
Vocxen aleer sij in tsterfhuys gegaen syn ten huyse van 
Aftthonis voersz. gegaen syn aldaer die huijsvrouwe van 
Anthonis voirn. in kinderbedde lach haer scggende ende 
vragende in presencie van poerteren oft hueren wille ende 
consent was dat Anthonis hueren man vuyt den name 
van haer parten ende deelen sonde alle alsulcke goeden 
als haer aenbestorven mochte sijn van Elysabeth hare 
moeder gemerct dat huer broder ende suster mit hueren 
man na tsterfhuijs toe waren om te parten en te deelen 
ende alle tgene dat bij huere mau ^A'/Aonis gedaen sonde 
werden dat sij dat van weerde houden sonde, waer op dat 
sij geantwoert heeft Ja Ja / Kenden voert de voirn. de- 
posanten als dat Jan Rycke mitten voirn. Anthonis 
comende inden sterfhuijse voirsz. ende dat mit woerde 
aldus vander vrouwe aengebracht heeft, Jacop Jansz 
Vlasman voirn. voert gehaelt zekere somme van penningt n 
in bijgordels sacxkens ende anders de welcke zij voer ons 
gepart ende gedeelt hebbende treckende elcx tsyne aen 
hem alsoe diepe als sij daer inne bestorven waren. Hier 
na is doen halen geweest Pieter Henricx de hakesoider 
om te parten ende te deylen die juweelen te weten zilveren 
crousen scalen riemen ringen ende andere juweelkens 
als hem dies verstaende, dewelcke oeck voer ons gepart 
ende gedeelt sijn geweest treckende een yegelijc tsyne 
alsoe diepe als sij daer inne bestorven waren, ende dat 
niet deylich en was dat wert geset tot prijse meest daer 
om biedende was des naesto begroeten een yegelyc met 
gelde ende anders nadat sij daerinne bestorven waren 7 
Dit aldus gedaen sijnde en volcomen heeft Jacop Jansz 
voersz. geseyt: ghij goede mannen ende gevaren Nu en 
weet ie niet op mijn deel hemelrijcx datter yet meer is 
van golde zilvere ende ju weele, alsoe als Anthonis Cornelis 
Laureysz myn gevare voersz. selve wel weet, want syn 
moeder zaliger gedachten hem die wyle geseijt heeft 
watter was; niettemin indien ghij mij niet geloven en 
wilt soe ben ie altijts bereedt dat te volcomen mit eender 
rustinge naer sterfhuijsen recht ende soe wanneert Ulieden 
gelieven sal soe sullen wij voerts den huysraet parten 
ende deelen/ Kent voert de voirn. Anthonis Cornelis 
Laureysz als een van de gerechte arf^^ dat sy voert van 
alle bateelen, te weten huijs huysraet temmerwerk metael 
erfve ende renten, gepart gedeelt ende verscheyden syn, 
vuytgenomen een deer gcrijne een scipkiste ende een 
haechbosse ende en begeer* ^^^ ^^ voirn. arf» van Jaep Jansz. Ylasman geenen eedt oft yet meer te hefifen ofte 
ontfangen Actum ut supra ende scepenen inde vierscar. 

(Register perpetueel f» 62^» 63™). 

Middelburg, Mr. B. P. W. v. B. Pock. 

Geslacht Talllant. 1) 

Wapen : In zilver een keper vergezeld van twee 
sterren in het schildhoofd en van een wassenaar in den 
schildvoet, alles van zwart. Helmteeken : de wassenaar uit 
het wapen tusschen eene vlucht van zwart en zilver. 
Schildhoudcrs : rechts een gouden leeuw, links een na- 
tuurlijk hert. Devies: Je ne change point. 

Christiaan Dirk Vaillant, geboren 11 December 1784 
te Amsterdam, overleden 22 Maart 1865 te Zevenaar, 
bij Kon. Besluit van 20 Juli 1804 benoemd tot 2e lui- 
tenant der genie, 8 Augustus 1808 tot Ie luitenant, 10 
September 1816 tot kapitein en 9 Maart 1838 gepen- 
sionneerd met den rang van majoor, versierd met het 
Metalen kruis en oorspronkelijk concessionaris der duin- 
waterleiding te Amsterdam, zoon van Mr. Christiaan 
Everhard Vaillant, kolonel der burgerij van Amsterdam, 
hoogheemraad van de Beemster, ridder der orde van den 
Nederlandsehen Leeuw, en van Maria Cornelia van Her- 
zeele. 2) Ondertrouwde (volgens familieopgave) 6 Juli 

1806 te 's-Hertogenbosch met Henrietta Johanna Vers- 
felt 3), gedoopt 4 Mei 1780 te 's- Hertogenbosch, over- 
leden 24 Juli 1854 te Drumpt bij Tiel, dochter van 
Johannes Versfelt, notaris en auditeur militair te 's-Her- 
togenbosch, en van Henrietta Verhellouw 4). 

Uit dit huwelijk zijn negen kinderen geboren: 

I. Mr. Christiaan Everhard Vaillant, geboren 23 Januari 

1807 te 's Hertogenbosch , overleden 3 September 1870 
te Amsterdam , secretaris der stad Amsterdam, ridder der 
orde van den Nederlandschen Leeuw; huwde 9 October 
1835 te 's Hertogenbosch met Henrietta Versfelt, geboren 
4 October 1807 te 's Hertogenbosch , woont thans te 
Amsterdam, dochter van Samuël Johan Versfelt, bewaarder 
der hypotheken en van het kadaster te 's Hertogenbosch, 
lid van den gemeenteraad aldaar en regeerend meester 
der loge „de Edelmoedigheid" en van Jaooba Amoldina 
Beverly. 

Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen geboren: 
1. Christiaan Samuël Vaillant, geboren 12 September 
1836 te Amsterdam, ongehuwd overleden 21 Pe- 1) Zie de geslachten Vaillant en Versfelt in A. A. Vorstennan 
van Oyen. Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche 
geslachten , waarin zij zullen verschijnen. 

2) Van Uerzeele: Gedeeld; 1 in rood, een gouden keper, en een 
uiteeschulpte zilveren zoom om het kwartier neen; 2 nogmaals ge- 
deeld in drieën: a. in zilver een roode ring en vier roode harten in 
de hoeken, de beide benedenste onderst boven gekeerd; b. in rood 
twee knoestige stokken van goud, schuin gekruist; c. in zilver drie 
zwarte eendjes zonder pooten, boven elkander c^rangschikt. Helm- 
teeken : eene baniervlucht (twee vleugels in antieken vorm), de eerste 
vleugel zwart, bezaaid met zilveren hermelijnstaartjes, de tweede zilver, 
bezaaid met zwarte hermelijnstaartjcs. 

3) De huwelijksakte, aanwezig ten stadhuize van 's Hertogenbosch , 
luidt als volgt: Zaterdag 21 Junij 1806 getrouwd te 's Bosch Chris- 
tiaan Dirk Vaillant, mind. I. M., geboren te Amsterdam, exfcra 
ordinair ingenieur ten dienste dezer landen en jonkvr. Henrietta 
Johanna Versfeldt, meerd. I. D. geboren en wonende alhier. 

4) Verhellouw : In zilver twee beurtelings gekanteelde roode dwars- 
balken ; op den tweeden balk zitten twee zwarte vogels. Helmteeken : 
een zwarte vogel tusschen twee vleugels. — 11 — bruari 1855 op zijn terugreis van Surinarne, aan 
boord, op 14o 15" N. B. 57o 30 ' W. L. van Green wich 

2. Marinus Comelis Yaillant geboren 29 Maart 1838 
te Amsterdam, overleden 30 October 1880 te Vrij- 
hoeve Capelle, hoofdambtenaar bij de Nederlandsch- 
Indische stooravaartmaatschappij in Oost-Iadië, huwde 
21 Januari 1863 te Soerakarta met Anna Elizabeth 
van der Linde, geboren 22 Januari 1833 te Am- 
sterdam, woont thans aldaar, dochter van Hermanus 
Schut van der Linde, baukier te Amsterdam, en 
van Anthonia Maria Nees. Uit dit huwelijk zijn 
geen kinderen geboren. 

3. Jacoba Arnoldina Vaillant, geboren 23 November 
1839 te Amsterdam, woont thans ongehuwd aldaar. 

4. Everhard Maurits Vaillant, geboren 30 Juni 1842 te 
Amsterdam, civiel-ingenieur te Rotterdam, huwde 
13 Juli 1871 te Haarlem met Antoinetta Carolina 
Muijsken 5), geboren 21 Januari 1847 te Hillegom, 
dochter van Antoine Charles Muijsken, notaris en 
burgemeester te Hillegom, en van Suzanne Con- 
stance Comraelin 6). Uit dit huwelijk zijn twee kin- 
deren geboren : 

a. Henrietta Vaillant, geboren 10 December 1875 te 

Utrecht, 
ft. Constant Vaillant , geboren 27 Juni 1 884 te 

Rotterdam 

5. Christiaan Joannes Vaillant geboren 27 Maart 1845 
te Amsterdam, assuradeur te Amsterdam. 

6. Hendrik Vaillant geboren 6 Januari )847 te Am- 
sterdam, ongehuwd overleden aldaar 8 October 1866. 

7. Anne Petrus Vaillant, geboren 18 Februari 1849 te 
Amsterdam, kapitein bij het 5e regiment infanterie, 
in garnizoen te Grave. 

II. Johan Vaillant, geboren 21 September 1808 te 
's Hertogenbo^ch, ongehuwd overleden 6 December 1837 
te Weltevreden (Java). 

III. Dirk Christiaan Johan Vaillant, geboren 30 Augus- 
tus 1810 te Groningen, overleden 12 December 1815 te 
Leeuwarden. 

IV. Sophia Cecilia Margaretha Vaillant, geboren 18 
December 1812 tj 's Hertogenbosch, ongehuwd overleden 
28 Mei 1858 te Drumpt, bij Tiel. 

V. Henriette Adriana Catharina Vaillant, geboren 17 
April 1815 te Leeuwarden, woont thans ongehuwd te 
Detmold. 

VI. Zoon, geboren 2 November 1817 te Doornik, 
ongedoopt aldaar overleden 18 November 1817. 

VIL Maria Cornelia Vaillant, geboren 24 April 1820 
te Charleroi, ongehuwd overleden 22 Februari 1842 te 
Kessel. 

VIIL Cornelia Jacoba Vaillant, geboren 30Novembe, 
1821 te Charleroi, overleden 4 AprU 1872 te Straatsburgr 
huwde 19 Augustus 1845 te Mook met Reinheid Gerhart 
Kirchhoff 7), Königlich-Kaiserlich regierungs- und bau- 
raths, ritter in Straatsburg, geboren 11 Juni 1816 te 
Hettstadt, overleden te Straatsburg 15 Januari 1878, 
zoon van Karl Friedrich Gottlob Kirchhoff, steuerrathte 5) Muijsken: In goud een zwarte balk, beladen met een zilveren 
▼isch. 

6) Commelini In blauw een gouden dwarsbalk, vergezeld van drie 
halve zilveren eenhoorns, met hoorn en manen van goud. Uelmteeken : 
een uitkomende halve eenhoorn, gel^k die van het schild. 

7) Kirchhoff: In zilver een kerkje met een toren aan de rechter- 
zijde, vergezeld van drie sterren, 2 en 1. Helmteeken een ooievaar. Erfurt, en van zijn eerste vrouw Henriette I. A Hartsch. 
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren. 

IX. Elisabeth Johanna Vaillant, geboren 19 November 
1823 te Naarden, woont thans ongehuwd te Detmold. Weert bij Roermond. Th. G. Versfelt. 

Ontvanger der rijksbelastingen. Amsterdamseh Jaarboekje voor g:eschiedenis eu letteren, 

onder redactie van 
Mr. N. DE Roever, archivaris te Amsterdam. 

De tweede jaargang van bovengenoemd Jaarboekje voor 
1889 bevat evenals de eerste een Almanak voor 1889 
en de Dagelijksche Kronijk van Amsterdam van 1 Oct. 
1887 tot 1 Oct. 1888, terwijl het mengelwerk geopend 
wordt met een gedicht van J. A. Alberdingk Thiim, ge- 
titeld: Inleiding van den 2den Jaargang van Mr, N. de 
Roever's Amsterdamseh Jaarboekje. 

Verder Jcan Six en Frangois Touret, twee kunstlievende 
Amsterdammers (1599), door Dr. J. I. van Toorenenbergen. 
De Zondagsmarkt door Mr. J. E. van Someren Brand. 
Amsterdamsche Atlassen (niet die welke boven op het 
paleis op den Dam staat, maar die welke door verschil- 
lende Amsterdaramei-s , zooals Boendermaker, Ie Long, 
Noordkerk, Busserus, de Burlet, Sarphati, Lamberts, 
AmeshoflF, Splitgerber, Tak Rekker, Dobbenga, Meulman, 
van Voorst en anderen verzameld zijn) door R. W. P. 
de Vries. Amsterdamsche vondelingen door E. W. Moes , 
I. Amsterdamsche studenten op de hoogeschool te Boulogna. 
Blauw Jan (een gewezen Amsterdamsche diergaarde) 
door D. C. Meijer Jr. Op de Wandeling (de bewaarschool 
Amsterdams welvaren, Tecum Habita en Ds. Jan de Liefde) 
door A. J. Hoogenbrink. C. A. van Riy, Keurmeester 
der Nederlandsche Letterkunde onder Napoleon door G. 
van Rijn. Amsterdamsche vondelingen door E. W. Moes, 
IL Amsterdamsche kolf banen (in 1762 waren er in en 
om Amsterdam 217). Een Familiedrama in den Patriotten- 
tijd door Mr. N. de Roever. De Jonkheid van een' 
Dichter (nl. van den alomgevierden W. I. Hofdijk) door 
J. G. Frederiks. Bij de Puinhoopen van ons Oude Raad- 
huis door P. met eene afbeelding naar eene teekening 
Rembrandt van Rijn. De blijde inkomst van den laatsten 
Graaf van Holland te Amsterdam (A<». 1549) door A. 
W. Kroon. Huwelijksgebruiken te Amsterdam in 1749 
door P. J. Frederiks. Focke Simons en Versteegh te 
Amsterdam, door J. A. Heuff Azn. Bijdrage tot eene 
geschiedenis van het geslacht Schaap (A®. 1363 — 1725) 
door J. F. B. met een portret, tegenover den titel, van 
Mr. Gerard Schaep Pietersz. , schepen en raad van Am- 
sterdam in 1638, geb. 31 Julij 1599, overl. 21 Junij 
1655, verkleining naar eene penteekening van D. Bailly 
A\ 1629, in bezit van Jhr. Mr. C. H. Backer. 

Dit deeltje is gebonden in een netten witten omslag, 
waarop een vignet , voorstellende het oude stadhuis gelijk 
het zich vertoonde in 1616 na het afbreken van de 
torenspits, facsimile naar een zeldzaam prentje uit dien 
tijd, terwijl door den uitgever een dergelijk bandje als 
dit met nieuw titelvignet voor vijftig cents aan de be- 
zitters van den vorigen jaargang aangeboden wordt voor 
hen die zich daartoe bij hem aanmelden. 

A. A. V. V. O. — 12 — Noordbrabantsehe Volksalmanak, 

voor het jaar 1889. 

Toen de ijverige archivaris der gemeente Helmond, 
de heer Aug. Sassen, in zijne pogingen om een Tijdschrift 
voor Noordbrabantsche geschiedenis te blijven uitgeven, 
zich na jaren arbeids genoodzaakt zag de uitgave daarvan 
te staken, gaf hij evenwel den moed niet op maar üam hij 
zich voor, zij het dan in een anderen vorm, zijne land- 
genooten op te w^ekken tot meer belangstelling in de 
geschiedenis van hun geveest, en als zoodanig is nu bij 
den heer J. de Reydt te Helmond, bovenstaande almanak, 
een jaarboekje voor Noordbrabantsche geschiedenis, taai- 
en letterkunde, onder zijne redactie verschenen. 

Naast een kalender en opgaven betrcfifende het Staats- 
bestuur, dat van Noord-Brabant en de Provinciale griffie, 
is het grootste gedeelte aan geschiedkundig mengelwerk 
gewijd. 

Behalve de titelplaat, voorstellende het laatste huis dat 
te 's Hertogenbosch nog met een houten gevel prijkte , 
in Mei 1878 afgebroken werd en genaamd was Het 
Fransche Kabinet, naar eeue photographische afbeelding 
uit de verzameling van Jhr. M. A. Snoeck te Hintham, 
vindt men er nog 2 afbeeldingen van Bossche schepeu- 
zegels en een silhouet van den heer Martinet. 

Het eerste artikel van de hand van den heer J. G. 
Frederiks, is gewijd aan den zeeheld Jan van Amstel, 
overleden in zijne geboorteplaars Schijndel op 29 December 
1669, met een genealogische tabel als bijlage. Verder , 
eenige aanvullingen op de geschiedenis van het Bisdom 
's-Hertogenbosch, van L. H. C. Schutjes, door den redac- 
teur. Een klokken opschrift te Loon op Zand, A°. 1500, 
door J. C. van Ghert. Daniel Sauvé, voorlezer en school- 
meester te Hoogeloon, A**. 1731, door H. N. Ouwerling. 
Een paar oude gebruiken (A**. 1709 en 1660, op het 
huwelijk betrekking hebbende) , door den redacteur. 
Onweer in 1760. Kerk-historisch overzicht van de Her- 
vormde Gemeente te Putte, aanvankelijk gecombineerd 
met Huybergen (met genealogische bijzonderheden op de 
predikanten aldaar betrekking hebbende), door J. van der 
Baan. Klokken opschrift te Best (A^ 1513), door H. Lamers. 
Deurne in 1785, de toestand van een Meiersch dorp in 
het laatst der vorige eeuw, door H. N. Ouwerling. Kape- 
laan de Helmond (A**. 1574), door den redacteur. Een 
tweetal volkssproken (de gloeiende man en de klokkuil) 
door Jacq. Cuypers. Klokkenopschrift te Geldrop (A". 1710). 
Aanteekenin;;en betrefifende twee geslachtkundigen der 
17e eeuw (Philips baron van Leefdael, heer van de stad 
en vrijheid van Waalwijk, van Beek en Aarle, en zijn 
medearbeider Johan ^rnold (Arnold Johan Philips) de 
Raedt of juister de Raet), met vele genealogische aan- 
teekeningen, kwartieren en eene Nalezing, door Joh. 
Theodoor de Raadt. Isfridus van den Broek, abt van 
Postel (A^ 1685—1744), door Th. I. Welvaarts. Twee 
Bossche schepenzegels (A**. 1280 uit het archief der abdij 
van Postel), met afbeeldingen , door den redacteur. Een 
avontuur met het metselaars wambuis van Hugo de Groot, 
door Jhr. Mr. A. van Sasse van IJsselt. Maria Elselina 
Johanna Versfelt (A». 1735— 1835), door Th. G. Versfelt. 
(Jau Floris) Martinet en zijn geboorteland (A**. 1729 — 
1795) met zijn silhouëtte, door H. N. Ouwerling. Graf- 
schrift in de St. Janskerk te 's Hertogenbosch (A^. 1617, 
1666). Nog eenige voltesprookjes (het hengste spoor, de juffrouw zonder hoofd, de stampvoet, het witte paard, 
de onkwetsbare haas, de zwarte hond, de zwarte kat, 
een rouw , nog meer gloeiigen) , door Jacq. Cuypers. 
Prijzen van eenige artikelen te VHertogenbosch , in 
de jaren 1612 — 15, bhjkende uit eene rekening van 
yoornoemde jaren , door G. M. van Heeswijk te Vught. 
Jan Berthout gezegd van Berlaar, de eerste van dien 
naam (A^ 1208), door J. Th. de Raadt. Het Fransche 
Kabinet te *8 Hertogenbosch (hierbij behoort de titelplaat). 
Dat de pogingen van den verdienstelijken redacteur 
met een goeden uitslag moge bekroond worden en wy 
nog vele malen na deze in de gelegenheid gesteld mogen 
wezen de Noord-Brabantsche Volksalmanak aan te be- 
velen, is ook de wensch der redactie van dit Maandblad. 
De prijs van f 1,25 is zeker niet te hoog voor een 
dergelijk werkje. 

J. C. V. D. M. De grootouders van den zeekapitein Jan van Amstel. 

In het Noordbrabantsch Jaarboekje voor 1889, onder 
redactie van den archivaris te Helmond, den heer Aug. 
Sassen, aldaar bij den uitgever J. de Reijt verschenen, 
komt op blz. 34 een soort van genealogisch overzicht 
voor van de hierboven vermelde familie. Het dient enkel 
om aan te toonen , dat Jan van Amstel van goede af- 
komst is en iets meer dan een weggeloopen deugniet, 
die zijn vaders boerenpaard kreupel reed, op 't oorlogs- 
schip ging en een groot zeeheld werd. Door een verzuim, 
gedeeltelijk ook voor mijne rekening, is dit overzicht 
afgedrukt, zonder genoegzame rectificatie. Nu de heeren 
Bogaers, rector van het liefdegesticht,, en Verhagen, 
ouH-burgemeester, beiden te Schijndel, mij met hunne 
verbeteringen vereerd hebben, moge het volgende hier 
eene plaats vinden en de inhoud hiervan en van het 
Jaarboekje eenige meerdere bekendheid erlangen. Hendrik van Amstel, 
wiens broeders zijn : 
Adriaan , glazenmaker te 
Geffen, Mr. Qerard, vicaris 
te Geffen, van daar verdre- 
ven in 1629; was reeds 
overleden in 1659. Peter van Oriensven tr. An- 

neken van Helmont. 
Hij was secretaris van Schgn- 
del; zij de dochter van Jan 
van Helmoiit, schout van 
Schijndel ; haar broeder Ar- 
noldus of Aert, schout van 
Schijndel , Di nther , Hees- 
wijk en Berlicum. 

Anneken van Oriensven. Hendrik Hendriksz. van 

Amstel. 
Zij trouwen 13 Oct. 1613 voor den pastoor van Schijndel, 

genaamd Andreas van den Bogaert, 

en hadden 6 kinderen : 

1. Willem, 2. Peter, 3. Elisabeth, 4. Maria, 5. Emerentia, 
6. JOHAN. Jan van Amstel, 
geboren te Schijndel, omstreeks 1620; luitenant t/z. 1653, 
getrouwd a. 1662 Comelia Schaegen, uit Alkmaar, 
b. 1667 Anna Boxhoorn, uit Eindhoven, 
overleden te Schijndel, 29 September 1669. De rijksarchivaris'in Noord-Brabant, Mr. A. C. Bondam, 
zond m|j eene aanteekening, die te laat kwam voor mijn 13 — stukje en, naar ik meende, ook voor opneming aan het 
slot van het Jaarboekje. Deze mededeeling kan haar nut 
hebben voor iedere poging om den samenhang na te 
sporen van de Amsterdamsche dynasten met den Schijn- 
delschen zeeheld. 

In het Repertorium des Archivs der Deutschen- Orden 
Ballei Altenbïesen, III, Gommende Gemert, n°. 144, 
(Staatsarchief te Dusseldorp), komt voor: 

Testament van de echtelieden van Anstel, waarin aan 
de 8. Lamberts-kerk te Bavel eene rente uit een huis 
te Bawel gemaakt is en aan de overlevende alle goederen 
gelaten worden; 1460, 30 Mei. Verdere overdrachten der 
zelfde rente, 1469, 1470, 1472 en 1474. 

Maria van Anstel, wed. van Fr. Michelink, krijgt 
verscheidene lijfrenten van de Duitsche orde; 1484 
en 1485. 

Fr. Michelink krijgt renten en goederen, 1450 — 1474. 

Maria van Anstel, wed. als boven, hertrouwt met Lucas 
Zelen; huwelijks-contract , etc. 

Johan van Anstel kiijgt goederen en renten. 

(Overgenomen uit den Gopie-inventaris van het Ballei- 
archief. A. G. Bondam, 4 Aug. 1888.) 

Nog verplicht de heer Verhagen mij met de volgende 
roededeelingen , waaruit weer blijkt , hoedanig de ambten 
erfelijk waren en hoe men onder elkander verwantschap 
zocht, alsmede hoe de „capitaijn" mot een nichtje trouwde 
van veel jonger datum dan hij en verder dat deze juffer 
woonde „als vooren'*, dat is ten huize van Neef. 

Peter van Griensven had, behalve zijne dochter Anneken, 
een zoon Nicolaas , die zijn vader als secretaris opvolgde, 
later schout werd en die weer een zoon had. Petrus, 
die op zijne beurt secretaris — alles te Schijndel — 
werd, en dat nog was in 1660. 

Den 8 Maart 1660 werd voor Burgemeesteren, Sche- 
penen en Raden der Stadt Haarlem in 't Graafschap van 
Holland eene akte verleden op Mr. Walraven Ideleth en 
Jan van der Dussen , als last en de procuratie hebbende 
van Corstiaen van Boxhoren, originele en de testerten- 
telycke momboir over de drie kinderen van wijlen Walraven 
van Boxhoren, verweckt bij Jenneken sijne huijsvrouw, 
dochter van Aert Jnnse van Helraont, in zijn leven 
Schouth te Schijndel 

Hendrik van Helmont , Aertszoon , de genoemde broeder 
van Anneken , komt ook voor als secretaris van Heeswijck 
en Dinther. 

Had nu maar een dier velen het portret van den 
zeeheld met goede aanduiding nagelaten ; onder de talrijke 
marine-officieren, van wie wij schoone beeltenissen be- 
zitten, zonder die thuis te kunnen brengen, mocht Jan 
van Amstel wellicht schuilen, doch bij gebrek van naam 
of wapen tot het talrijke geslacht der Anonymi ge- 
bracht zijn. Amsterdam, J. G. Frederiks. Genealoicische aanteekeiiing:en betreffende de Goescbe 
familie Tan Oostee (1) en hare afstammelingen. 

Oulaars Comelisse van Oostee tr. Catharina van Heyne , 
hun zoon: Jan Oulaarse van Oostee tr. Margaretha van der Steene , 
hun zoon: 

Adolf van Oostee tr. Comelia Kempe. Hij wordt op 
een gedenksteen van de restauratie der kerk te lerseke 
als kerkmeester aldaar vermeld, maar komt ook later 
voor als Magistraatspersoon te Goes. Uit zijn huwelijk 
sproten 5 kinderen voort, nl. : 

I. Elisabeth; II. Digna; III. Johan; IV. Johanna en 
V. Cornelis. 

I. Elisabeth van Oostee, tr. te Goes 20 April 1626 
met Marinus Willemse Soute. 

II. Digna van Oostee, tr. te Goes 9 Mei 1632 met 
Jan Jasperse Verstelle. Als diens weduwe, hertr. zij te 
Goes 14 November 1640 met Gerard Gillisse Sabbinge, 
sedert October 1634 weduwnaar. Schepen van Goes 
1631 — 1658, Rentmeester en ook Kerkmeester aldaar 
1641 — 1654. Na het overl. van Digna van Oostee , (begr. 
te Goes 15 November 1652), als zijne tweede echtgenoote, 
hertr. hij te Goes 6 Januari 1656 nog met Maria Evers- 
dijk, wed. van Dignus Keetlaer. Hij overl. te Goes, 
(begr. 4 Juni 1658), en zij, als zijne weduwe, werd 
5 Maart 1660 aldaar begraven. 

III. Johan van Oostee, tr. Johanna van der Moere, 
uit welk huwelijk 19 Maart 1654 een kind te Goes be- 
graven werd. Behalve Isabella van Oostee, die in 1665 
als doopgetuige voorkomt , teelden zij ook nog een zoon , 
Boude wijn. Zie A. 

A. Boudewijn van Oostee, Medic. doet., die in 1659, 
65 en 66 als doopgetuige vermeld staat, tr. te Goes 
19 April 1660 met Comelia Loenhout (dochter van 
Job Comelisse Loenhout en van Geertruid Gillisse 
Sabbinge). Hij had bij haar o. a. Johanna. Zie B. 
Alsmede een zoon, Job, ged. 15 Januari 1664. 
Comelia Loenhout overl. als weduwe van Dr. Boudewijn 
van Oostee, en werd 19 October 1671 te Goes begraven. 

B. Johanna van Oostee, ged. te Goes 17 November 1661, 
tr. 1^ met Mattheus Versele wel , bij wien zij een zoon, 
Boudewijn, had. Zie C, Zij hertr. te 's lleerarends- 
kerke 15 Juli 1687, (ondertr. te Goes 25 Juni) met 
Marinus Driewegen , jin. van Goes, (zoon van Balduïnus 
Driewegen en van Comelia Westhoek), die 8 Juni 
1720 Kaad van Goes werd en 22 April 1730 te dier 
plaats overleden is. Bij hem had zij eene dochter, 
Comelia. Zie D. 

C. Boudewijn Verselewel was Gezworen der Breede 
Watering bewesten lerseke, werd Raad van Goes 
8 Juni 1720, was Schepen aldaar 1713—1732, en 
werd 24 Maart 1732 Burgemeester dier stad, waar 
hij 4 Febr. 1741 overleed. Hij tr. 21 Aug. 1720 te 
Goes met Catharina Maria Eversdijk (dochter van 
Johan Eversdijk , Secretaris van Goes , en van Susanna 
Voordamme). Zij werd te Goes ged. 17 Aug. 1696, 
en is 10 Februari 1732 te dier plaats overleden, bg 
hem 5 kinderen hebbende, nl. 

1. Johanna Maria Verselewel, geb. te Goes 28 Mei (1) In de kerk te lerseke ligt een grafzerk Tan dit geslacht, nl. 
Tan Jan Oulaertsen Tan Oostee, schout aldaar, overleden in October 1608 en Tan zgn zoon Adolph van Oostee, mede in zijn leTcn schout, 
aldaar OTerleden 2 Hei 1632 

Het daarop Toorkomende wapen stelt Toor drie goWende dwars- 
balken (Tolgens de wapenkaart bij Smallegange, Cronyk Tan Zeeland, 
Tan zilTcr op blauw) en het Trouwelijke ruit^iohild er naast is gedeeld 

drie goWende dwarsbalken, 2 doorsneden, a. een kasteel, b. drie 
wassenaars. Beide schilden gedekt door een helm; helmteeken: 2 
(slangenhalzen ?) — 14 — 1721 en ged. 30 dito; get. MarinuB Driewegen , 
Baad en Schepen te Goes, en Susanna E^erddijk. 
Zie E. 1. 

2. Susanna Catharina Verselewel, geb te Goos 19 
October 1722 en ged. 23 dito; get. Hubertus 
Eversdijk en Matthia Jobiaa Verselewel. Overl. 
28 September 1730, bijna 8 jaar oud. 

3. Matthia Cornelia Verselewel , geb. te Goes 23 
Januari 1726 en ged. 29 dito; get. Petrus de ifeijer, 
Schepen en Raad te Goes, en Cornelia Verselewel , 
Trouw van Ds. Mattheus de la Voute, Waalsch 
Predikant. Overl. 3 Mei 1726, ruim 3 maanden oud. 

4. Matthia Cornelia Verselewel, geb. te Goes 20 
November 1727 en ged. 25 dito; get. Christoffel 
Adriaan Maten en Cornelia la Grappe, vrouw van 
Hubertus Eversdijk. Overl. reeds in de volgende 
maand December. 

Ö.Maria Cornelia Verselewel, geb. te Goes 28 Sep- 
tember 1729. Zie E 2. 
E. 1. Johanna Maria Verselewel tr. 1 Mei 1744 met 
Ds. Aegidius Petraeus (geb te Dordrecht 1712), 
die als Prop 23 October 1739 tot Pred. te Kapelle 
in Zuid-Beveland beroepen en 14 Februari 1740 
aldaar bevestigd was Hij overleed te dier plaats 
3 Februari 1778, oud 65 jaar en 9 maanden, 
terwijl zij reeds 20 December 1753 aldaar overleden 
was, nalatende een zoon: Johannes Balduïnus 
Petraeus, geb. te Kapelle 27 Augustus 1470. Deze 
was Schepen van Goes 1776 — 1786 en werd 17 Juni 
1776 tot Raad aldaar benoemd, doch 14 Januari 
1786 uit die betrekking ontslagen. Hij tr. P. te 
Dordrecht 7 November 1769 mei Johanna Cherix, 
en had bij haar een zoon, Aegidius, geb. 3 Mei 
1770, doch die in Augustus van dat jaar reeds 
overleed. Nadat dit huwelijk, bij vonnis van Burge- 
meesteren en Schepenen van Goes, dd. 4 Maart 

1776, ontbonden was, hertr. hij met Cornelia Dana 
de Meijer (ondertr. te Goes 12 September 1776, 
doch elders getr ). Zij was eene dochter van Marinus 
dn Meijer en van Anthonia Zutterman (zie D. 2. a). 
Hij verwekte bij haar, behalve een zoon, die in 
1780 kort na de geboorte overleed, eene dochter, 
Johanna Cornelia Petraeus (ged. te Goes 22 Juni 

1777, en 23 April 1839 overl), die 18 Augustus 
1793 tr. met F. R. Dröher, die later als Chirurgijn- 
Majoor dienst deed bij Koning Louis Napoleon , en 
uit welk huwehjk den 6 Juni 1808 te 's Gravenhage 
een zoon geb. werd, die bij den doop, met toe- 
stemming van den Koning , de voornamen verkreeg 
van Lodewijk Frederik Napoleon-Dröher. Deze 
huwde, als Luitenant bij de artillerie, den 7 December 
1836 te Woudrichera met Helena Johanna Mathilda 
Arntzen (geb. te Erraeloo 27 Januari 1815), uit 
welken echt 7 kinderen geboren werden. Hij over- 
leed den 23 December 1887 te Barneveld, als 
gepensioneerd Majoor der Artillerie, en was een 
der laatst overgebleven oud-strijders van de Citadel 
van Antwerpen, waar hij, tijdens het beleg, tot 
2de Luitenant werd bevorderd , zoodat hij , hoewel 
reeds Officier, nog in onder-officiers -uniform den 
tocht naar St Omer mederaaakte, waar hij eenige 
maanden als krijgsgevangene verbleef. 

(Wordt vervolgd.) 
Wolfaartsdijk. J. van der Baan. Familieberiehtfii. 

November 1888. 

GEBOORTEN. 

3 te Zierikzee. N., dochter van Jan Abraham de Bruyne 

en van Cornelia Jaooba van Heel. 
7 te 's-Gravechage. Jacobus Dirk, zoon van Mr. Sjoerd 

Hannema en van Jonkvr. Auna Maria Six. 
9 te Leeuwarden. N., dochter van N., Servatius en van 
8. A. C. Hofstede. 

10 te Ambarawa N. , zoon van N. baron van Slinge- 
landt en van Johanna van Wetering. 

12 te Amsterdam. Julia Christina, dochter van Fran^ois 
Mathieu Alexandre Mesch en van Isoline Theodore 
Jacomine Mispelblom Beijer. 

15 Villa des Cliéras bij Mont-les-Houffalize (Belg. Luxem- 
burg). Joseph Guillaume ') Larabert, zoon van Karel 
Joan Lodewijk Alberdingk Thijm en van Catharina 
Bartholomea Horyaans. 

15 te Amerongen. N., zoon van Gijsbert Jan Marinus 
van Griethuysen en van Willemine Johanna Hermina 
van Griethuysen. 

16 te 's-Gravenhage. José Maria Rufino Joaquin Ramon 
Domingo Ignacio, zoon van José Benito de Guirior y 
Azcona markies de Guirior en van Maria de la Soledad 
Mencos y Ezpeleta. 

21 te Rotterdam. N., Zoon van N. van Koetsveld en 

van M. de Boer Ver voorn 
21 den huize Berkenheuvel te Doorn. N., zoon van Jhr. 

Laurens van den Berch en van Jonkvr. Geertruida 

Schuurbeque Boeije. 

25 te Maastricht. N., dochter van H. W. J. Callenfels 
en van M G. Maret Tak. 

26 op het kasteel Vorden. N., zoon van Paulus Anthony 
baron van der Borch van Vorden en van Johanna 
Maria barones van Nagell. 

26 te Batavia. N., zoon van N. Schas en van J. L. van 

Prehn Wiese. 
28 te Amsterdam Catharina, dochter van Casper Willem 

de Sauvage Nolting en van Heiltje Hesselink. 

28 te Bosch Capelle. N., zoon van Karel Jan André 
Guyon baron Collot d'Escury en van Anna Maria 
Willeraina Frederika van Doorninck. 

29 te Lopik. N., zoon van Sebastiaan Ignatius Cambier 
van Nooten en van Maria Henrietta Jacoba van der 
Muelen. 

30 te Rotterdam. N , dochter van Mr. Hendrik Nicolaas 
Mees en van Geertruida Paulina de Monchy. 

HUWELIJKEN. 

1 te 's-Gravenhage. Louis Cato Blom, geb. aldaar, 
26 Pebr. 1841, controleur der dir. bel. en van het 
kad. te Zwolle, zoon van Anthonie Hendrik en van 
Antoinette Elisabeth Maria Catharina Blom, met 
Catharina Louise Antoinette Elisabeth Blom, geb. 
aldaar, 27 Febr. 1860, dochter van Jan Andries en 
van Frederica Hubertha van der Eist. 

1 te B ;ek bij Nijmegen. P. J. te Kanter Jzn. met C. 
M. Heen. 

1 te Pagongan (Tegal), Johanes Carolus van der Meer 1) Dit moet eigenlijk zijn Willem, maar men heeft daar die naam 
niet in het Nederlandsoh willen insohrgyen. — 15 — Mohr, geb. te Middelburg 13 Pebr. 1852, zoon van 
Mr. Pieter en van Quirina Cornelia Jacoba Éakebeeke , 
met Alida Johanna Breedveldt Boer, geb. te Bondo- 
W0880 (res. Bezoeki), 14 October 1865, dochter van 
Eduard. 

1 te VGravenhage. Jhr. Johan Steengracht van Oost- 
capelle, geb. aan de Bilt, oud 32 jaar, wethouder 
aldaar, zoon van Jhr. Johan Willem en van Marie 
leabelle Anne Josine Charlotte Roosmale Nepveu, met 
Catharina gravin Schimmelpenninck , geb. te VGra- 
venhage 3 April 1861, dochter van graaf Mr. Rut- 
ger Jan en van Henriette Wilhelmlne Elisabeth Melvil. 

1 te 'fl-Gravenhage. Nicolaas Adries van Barneveld , geb. 
te Pakkies (res. Japara)^ oud 26 jaar, benoemd O. I. 
ambt., zoon van Nicolaas Andries en van Gharlotta 
Amalia Tonneboeyer, met Juditha Reina Etiena Hane- 
graaf, geb. te Poerworedjo (res. Bagelen), oud 22 
jaar, dochter van Thomas Cornelis Maurits en van 
Judith Reina Etiena Hoorn. 

1 te Harlingen. Dirk Fontein, met Jonkv. Anna Louisa 
Trip, geb. 26 Pebr. 1856, dochter van Jhr. Mr. 
Scato en van Martha Cornela Blok. 

5 te Teteringen , bij volmacht. "W. C. van Haaften Azn. 
uit Kraaksaan met F. Collard. 

6 ie 's-Gravenhage. Gerardus Bernardus Nieuwenhuys, 
geb. te Amsterdam, oud 22 jaar, zoon van Jan 
Hendrik en van Johanna Alida Schleining, met Pran- 
cisca Rittershausen , geb. te Weesp, oud 33 jaar, 
dochter van Willem Christiaan Lodewijk en van Maria 
Louise Hessel. 

8 te Heemstede. A. H. van Wickevoort Crommelin, 

met Jonkv. E. van Lennep. 
8 te Malang. C. Lamberts, Iste luit. der inf. van het 

O. I. leger met T. E. gravin van Limburg Stirum. 
8 te VGravenhage. Johan Willem Wessels, geb. te 
Poerwakarto (Krawang), oud 26 jaar, benoemd O. I. 
ambt, zoon van Leendert en van Helena Hendrina 
Petronella Velthuysen, met Catharina Sara Petronella 
Carolina van der Bor, geb. te Djocjocarta, oud 27 
jaar, dochter van Johan Engelbert en van Henriette 
de Vaynes van Brakell. 
8 te 's-Gravenhage. Willom Earel Pické, geb te Tholen, 
oud 54 jaar, zoon van Johannes en van Elisabeth 
Oudendijk, met Maria Antoinetta Rambaldo, geb. te 
Pekalongan, oud 21 jaar, dochter van Johannes 
Jacobus en van Wilhelmina AntoiDette van Weelderen. 

10 Heerlen. J W A. Dautsenberg, ontv. der reg. en 
dom., met H. C. R. M. L. Piters. 

12 te Ambarawa. M. B. Rost van Tonningen , kapt. der 
art. van het O. I. leger , met jonkv. M. S. J. van 
deo Bosch. 

15 te Leiden. Mr. Robert Fruyn, geb. te Dordrecht 22 
Nov 1857 , zoon van Thomas Anthony en van 
Agatha Elisabeth Veltman met Catharina Christina 
Niemeijer, geb. te Leyden 1 Jan. 1868, dochtervan 
Abraham en van Geertruy Schouten. 

15 te 's-Gravenhage. Heinrich Eberhard Carl Wilhelm 
Ulrich graaf von Dankelmann , geb te Gross Peter- 
wits te Gellendorf (Pruissen) 10 Juni 1864, zoon 
van graaf Eberhard en van Herta Charlotte gravin 
von Moltke , met Jonkv. Cecile Loudon , geb. te 
's-Gravenhage, dochter van Jhr. Mr. James en van 
Jonkv. Louise Wilhelmine Fran^oise Félicité de 
Stuers. 15 te 's-Gravenhage. Lambertus Wilhelm Louis Amtz, 
geb. te Utrecht, oud 26 jaar, zoon van Lodewijk 
Henricus Gerardus en van Maria Antoinetta Ange- 
lique Eegebein , met Maria Johanna de Wit van der 
Hoop , geb. te Rotterdam , oud 30 jaar , dochter van 
Jan en Maria Nabbe. 

26 te Breda. Pieter Andries van Waasdijk , geb. te Che- 
ribon 29 Nov. 1866, 2e luitenant van het O L leger, 
zoon van Pieter en Henrietta Wilhelmina Hemler, 
met Elisabeth von Mauntz, geb. te Willem I (Java) 
18 Sept. 1870, zoon van Philip Eugen Friedrich Au- 
gust en van Elisabeth Sakander. 

28 te 's GravcLhage. Jan Jacob Earel du Moulin , geb. te 
Maastricht, oud 42 jaar, majoor der art van het O. I. 
leger, zoon van Jan en van Josephina Elisabeth 
Henriette Johanna Wilhelmina Kuperii, vroeger geh. 
met Antoinette Caroline Deckers, met Louise Hen- 
riette Doflfegnies, geb. te 's-Gravenhage 2 Aug. 1869, 
dochter van Johannes Joseph en van Sara Maria 
Rookmaaker. 

28 te Groningen. Albertus Houwink, geb. te Meppel 
7 April 1840, burgem. van Marum, zoon van Lam- 
bertus en van Lambertina Wilhelmina van Meursinge, 
met Jonkv.' Christine Alberda van Ekenstcin (N. A II, 
blz. 16.) 

29 te Rotterdam. J. du Monceau van Bergendal, met 
E. de Kuyper. 

29 's-Gravenhage. Willem Versteeven, geb. te Rotterdam, 
oud 35 jaar, zoon van Johannes Fran^ois en van 
Neeltje Hendrika Euyck van Houweninge en Anna 
Danielle Catharina van Tengnagell de Raad , geb te 
Djepon (Java), oud 28 jaar, dochter van Ludolph 
Frederik Alexander en van Elsabina Henriette Su- 
sanna Vreede. 

29 te Goes. Anne Frangois Landry, geb. te 's-Graven- 
hage 15 Sept. 1856, zoon van Pierre en van Hendrika 
Hensen , met Johanna Cornelia Adriana Kakebeeke , 
geb. te Goes 1865, dochter van Jacob Marinus en 
van Johanna Cornelia van den Bosch. 

STERFGEVALLEN. 1 te 's-Gravenhage. Jan Frederik Maurits Lange, geb. 
te Batavia 18 Sept. 1840, kapt. luit. ter zee, zoon 
van Hendrik Merkus en van Petronella Adriana 
Mauritsz Ganderheyde, geh. met Maria Cornelie Niesen. 

2 te Apeldoorn. C. D. Wassink, weduwe van W. C. 
Werner, gep. luit.-kol. der kavallerie. 

7 te 's-Gravenhage. Michaël de Veer , geb. op St. Eus- 
tachius (West-Indië) 25 April 1823, gep. West-Ind. 
hoofdambtenaar, zoon van Johannes en van Anna 
Catharina Dijkers, geh. met Adriana Wilhelmina 
Moore, geb. op St. Eustachius 17 Febr. 1830. 

10 te Soerabaya. Mr. Abraham de Vries, oud 38 jaar, 
oflf. van justitie bij den raad van justitie te Soerabaya, 
zoon van M, de Vries en van G. J. Gockinga, geh 
met N. Conink Liefsting, dochter van F. B. en van 
J. A. Juinbol. 

11 te 's-Gravenhage Hillegonda Maria Staring, geb. te 
Doesburg 7 April 1818, dochter van Antonieenvan 
Hillegonda Maria Westerlo, wed Theodorus Georg 
Schooneveld, geb. te Leeuwarden 20 Febr. 1813, st. 
te 's-Gravenhago 12 Nov. 1884 gep. kapitein. — 16 — 11 te Dieren. Margaretha Bertha Besier, oud 62 jaar, 
wed. van Mr. Johan Everhard Dikkere (W. I. bl. 47.) 

11 te Ouchy (Zwitserland). Louis Eugène graaf van 
Bylandt, geb. te Mastland ISSept. 1808, groot-officier 
van het huis des Konings, zoon van graaf Willem 
Frederik en van zijn Ie vrouw Mary Hughes Chris- 
tian, geh. te 's-Gravenhago 2 Mei 18 .metPrancina 
Goverdina Margaretha Clara barones van Lynden. 

13 te Medan (Oost-Indië) , Franz Lodewijk Chistiaan 
Junghuhn, geb. op Java 24 Aug. 1857, geh. met 
N. Jager, zoon van F. W. en van Jeannetta Louise 
Fréderique Koch. 

13 te Wijhe. Mr. Rudolph Anne baron van Hoëvell tot 
Nijenhuis, geb. te Deventer 29 Julij 1810, zoon van 
baron Rudolph en van Anna Maria Grosse , kamerheer 
des Konings, i. b. d , beschreven in de ridderschap 
van Overijssel, oud-voorzitter van den Hoogon Raad 
van Adel , versierd met het metalen kruis , ridder der 
orde van den Ned. Leeuw, geh. te 's-Gravenhage 
5 April 1843 met Marguerite Petronille de Meyvan 
Streefkerk, dochter van Mr. Jean Gijbberto en van 
Elisabeth Wilhelmina Swellengrebel. 

13 te 's-Gravenhage Frederik Hendrik Vaupel Kleyn , 
geb. aldaar 15 Maart 1822 zoon van Johan Adam 
en van Hendrina Overklift 

13 te Amsterdam. Anna Margaretha Wilhelmina Maria, 
geb aldaar, oud bijna 7 jaar, dochter van Condinus 
Josephus ten Brink en van Geertruida Petronella 
Christina Holterman. 

15 te 's-Gravenhage. Ds. Rixtinus Arnoldus Soetbrood 
Piccardt, emeritus predikant, wedr. van Elisabeth 
Wilhelmina Ross (W. II) 

16 te Monte Carlo. Sophie Frédérique barones van der 
Duyn, geb met G A. G. P. baron van der Duyn 
van Maasdam. 

16 te Assen J. A Kruyt, oud 57 jaar, gep. kapitein 
der inf. , oud-majoor kommandaot der dd. schutterij, 
geh. met G. A. J. Roelants. 

18 te 's-Gravenhage, Anna Adriana de Lannoy, geb. te 
Soerabaja 20 April 1814, dochter van Abraham 
Hendrik en van Constantia Catharina Goldbach , geh. 
met Hermanus Douwe Potter, geb. te Peins (Fries- 
land) 29 Maart 1804, gep O. I hoofdambtenaar. 

18 te Hillegersberg A. C. Sperna Wey land, oud 7 4 jaar, 
wed. van Mr. F. C R. Anemaet. 

19 te Nijmegen. Christina Johanna van Walsen , geb. te 
Beugen, oud 90 jaar, dochter van Johan en van 
Arnolda Johanna Schermer, geh. met Willem Fre- 
derik van Heemskerck. 

20 te Rotterdam F. E. van VoUenhoven, oud 79 jaar, 
geh. met J. A. Kruyflf. 

20 te Amsterdam. Mr. Charles Alexandre Chais van 
Buren, geb. te Hoorn, oud 51 jaar, vice-pres. van 
de arr. rechtbank , zoon van Hendrik Anton Cornelis 
en van Jonkvr. Catharina Johanna van Akerlaken. 

22 te 's-Gravenhage. Willem graaf van Limburg Stirum, 
geb. aldaar 2 Maart 1822, kamerheer des Konings 
i. b. d., gep. majoor der artillerie, zoon van graaf 
Otto Jan Hefbert en van Arnoidina Josephina barones 
Rengers, geh. te Amsterdam 15 Dec 1853 metCor- 
nelia Wilhelmina Philippina barones van Tuyll van 
Serooskerken, geb- aldaar, 24 Sept. 1833, st. te Utrecht 
11 April 1857, dochter van baron Ernst Louis en 
van Wilhelmina Petronella Willinck. 22 te Middelburg. Gerard Jacob de Sitter, bewaarder der 
hypotheken, kadaster en scheepsbe wijzen te Breda, 
geh. met Louisa Justina Rudolphina Eühlenthal (Ann. 
1875, blz. 180). 

23 te Spanbroek. Petrus Fran^oia van der Steen, oud- 
jager der vrijwillige compagnie van de Utrechtsche 
hoogeschool, oud 78 jaar. 

23 te Arnhem. August Bleekman, oud 55 jaar, gehuwd 
met H. A. van der Poel. 

23 te Bergen-op-Zoom. Jean Adrien de Ram, geb. te 
Wouw 10 Nov. 1798, med. doctor, oud-lidder prov. 
staten van N.-Brabant, wed. van N.. Cuypers. 

24 te 's-Gravenhage. Eleonora Christina Susanna Bouri- 
cius, weduwe van Epke Adema (W. I. 85). 

24 te Wageningen. N. van Riemsdijk, wed. van Abr. 
C. Visser. 

24 te Utrecht Antonia Catharina IJssel de Schepper, 
geb. te Deventer 21 Maart 1855, dochter van Adam 
en van Johanna Adriana Kruymel, weduwe van Mr. 
Adriaan Herman Wijnand Crommelin, geb. te Am- 
sterdam 3 Maart 1853, notaris te Utrecht, zoon van 
Reinhard en van Frederika Wilhelmina Crommelin. 

25 te Nijkerk op de Veluwe. A. Marcus, oud-bu;^e- 
meester aldaar, oud 83 jaar, geh. met S. M. H. Wijnen. 

26 te 's-üravenhage. Roline Marie Louise Egbertine 
Bouricius, geb te Arnhem, weduwe van Mr Roeland 
Jan Bouricius, (W. I. bl 55). 

26 te Apeldoorn. Eva Jacoba van der Oudermeulen, 

oud 80 jaar, wed. W. van Dillewijn. 
29 te Roermond Jonkvr. Josephine Carolina Petronella 

Huberta van Aefferden, geb. aldaar 20 Juni 1820, 

wed. Jacob Werner Constant van Gorkum, gep kol., 

geb. te Amsterdam 10 Jan 1809. 

29 te 's-Gravenhago. Johanna Maria Fran^ois, geb. aldaar 
3 Oct. 1851, dochter van Mr. Cornelis Joseph en 
Anna Catharina Boeije, geh. aldaar 8 April 1880 
met Dr Karel Lodewijk Georg Beclit, geb. aldaar 
12 Febr. 1843, zoon van Anthonie Jacobns en van 
Louise Wilhelmina van Gulden. 

30 te 's-Gravenhage. Jan Berend Hendrik Saltet, geb. 
te Amsterdam 5 Febr. 1855, zoon van Gerard Hen- 
drik en van Marie Cornelie Bruinier, geh. met Ge- 
rarda Wilhelmina Specht Grijp, geb. te Batavia 19 
Maart 1857 

31 te Batavia. T. L. barones van Reede van Oudshoorn, 
weduwe van N. Maurenbrecher. IWHOVO IHS9 X». 2. Uitgestoryen Zeeuwsche geslachten , het Geslacht Vocxen te Reimers- 
wale (vervolg van blz. 5) , door Mr. B. F. W. von Bruoken Fook, — 
Geslacht Taillant, door Th. G. Versfelt. — Amsterdamsch Jaarboekje 
van geschiedenis en letteren, onder redactie van Mr. N. de Roever, 
door A. A. Vorsterman van Oyen. — Noord-Brabantsche Tolks- 
almanak van het jaar 1889, door J. C. v. d. M. — De grootouders 
van den zeekapitein Jan van Amstel , door J. G. Frederiks. — 
Genealogische aanteekeningen betreffende de Goessche familie van 
Oostee en hare afstammelingen, door J. van der Baan. — Familie- 
berichten over November 1888. 

Gedrukt bij Gebr. J. & H.van Lanobnhüysen te *8-Gravenhage. MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldiek genootschap ,,De Nederlandsche Leenw/' Dit blad verschijat omstreeks het middea 
▼an iedere maand, onder redactie vaa het 
beatanr en wordt alleen aan de ledaa ran 
het genootschap gezonden. Brieven en mede- 
deelingen , alsook bgdragen voor het Maand- 
blad te lenden aan den secretaris van het 
genootschap, den heer A. A. Vorsteb- 
MAJf VAN OiEN. BalUtraat 89, te 
's-Oravenhage. "^• -» 
Leden te 's-Gravenhage betalen per 
jaar ƒ 10.00 

Zg , die bniten 's- Graven hage wonen f 6.00 

De vorige jaargangen zijn voor de nieuwe 
leden verkrijgbaar per jaargang ad /O.OO 

Ad verten tien in verband met bovenge- 
noeifide wetenschappen per regel /0.20 

Affonderlgke nnmmers niet verkrijgbaar. De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de 
strekking en den inhoud der door de inzenders onderteekende stukken. N^ 3. "Vil® Jaargang. 1889. Tot lid is benoemd de heer 

H. van Oordt Pzn Rotterdam. Ceneatogiielie aanteekeiiingren betreffende de CSoesche 
fiunille van Oostee en liare a&tammellng:eD. 

(Vervolg van blz. 13). 

E. 2. Maria Cornelia Verselewel, tr. 3 Mei 1748teQt)es 
(ondertr. 11 April) met Mr. Willem van der Bilt, 
Heer van Kloetinge, (geb. te Qoes 16 Augustus 
1720 uit Zijwert van der Bilt en Maria Schippers). 
Hij werd 7 Juni 1751 benoemd tot Raad van 
Goes, was Pensionaris-honorair aldaar, 1775—1782, 
en werd Burgemeester dier stad 24 Juli 1773. 
Sinds 11 Juli 1760 bekleedde hij ook de betrekking 
van Dijkgraaf van den Goeschen polder, en over- 
leed te Goes 15 April 1786. Zijne vrouw was 
reeds 17 Juni 1766 overleden, hem 3 van de 10 
kinderen nalatende, nl. : 

ö. Zijwert Diederik van der Bilt, geb. te Goes 
23 Mei 1749, tr. V. den 29 November 1769 
met Cornelia Johanna Eversdijk (dochter van 
Mr. Hubertus Eversdijk en van Susanna Maria 
de Meijer, geb. te Goes 10 Februari 1742 en in 
Augustus 1783 aldaar overleden, zie D. 1. a). 
Hij tr. 2o. den 1 Augustus 1785 met Adriana 
Wagen«ar, die als zijne weduwe 27 October 1820 
overledeiv is. Hij was Pensionaris-honorair te 
Goes, 1769—1771, werd 27 Februari 1771 tot 
Raad aldaar benoemd, en in 1791 tot Burge- 
meester dier stad. Hij overl. 4 Februari 1809, 
nalatende 2 zoons en 2 dochters van de elf 
kinderen uit zijn Ie huwelijk. 
b. Boudewijn Verselewel van der Bilt , geb. te Goes 
16 Januari 1751, tr. den 16 Juli 1778 met 
Maria Digna Eeetlaar (dochter van Dignus 
Comelis Eeetlaar, Burgemeester van Goes, en 
van Adriana Isabella Ossewaarde, geb. te Goes 
8 Februari 1759 en 14 November 1790 aldaar 
overleden). Hij overl. den 7 Mei 1811 , van zgne 5 kinders , 2 zoons en 2 dochters nalatende , van 
welke evenwel zijn zoon Willem den 6 Maart 
1813, ongehuwd en bijna 31 jaar oud, over- 
leden is. 
c. Anna Petronella van der Bilt, geb. te Goos 
7 Mei 1766, is den 23 September 1773 aldaar 
overleden. 
Cornelia Drie wegen, geb. te Goes, en 16 April 
1696 aldaar gedoopt, tr. met Petrus de Meijer. 
Hij was Schepen van Goes, 1725 — 1727, werd 
21 Juli 1723 tot Raad sddaar benoemd, en is 
17 Juni 1730 te dier plaats overleden. Uit hun 
echt werden 5 kinderen geboren, nl. : 

1. Susanna Maria de Meijer, ged. te Goes 26 Juli 
1720, get. Marinus en Maria Driewegen. ZieD. 1. 

2. Johanna Cornelia de Meijer , ged. te i 

Goes 20 Februari 1722. f Beide vroeg 

8. Cornelia Johanna de Meger, ged. te ( overleden. 
Goes 30 April 1723. j 

4. Marinus de Meijer, ged. te Goes 25 December 1725, 
get. Abraham de Meijer en Cornelia van den Honert. 
Zie D. 2 

5. Johanna Catharina de Meijer , ged. te Goes 5 Maart 
1728, get. Boudewijn Verselewel en vrouw Catharina 
Maria Eversdijk. Zie D. 3. 

Cornelia Driewegen is, als weduwe van Petrus 
de Meijer, hertr. met Ds. Lambertus te Winkel, 
Em. pred. van Goes (ondertr. te Goes 25 Augustus 
1742 en 10 September aldaar getrouwd), laatst 
weduwnaar van Isabella Eversdijk , en bevorens van 
Catharina Boudens. Hij overl. te Goes in November 
1747, en zij, als zijne weduwe in Augustus 1759 
aldaar. 
1. Susanna Maria de Meijer tr. 23 Mei 1740 te Goes 
(ondertr. 5 dito) met Mr. Hubertus Eversdijk, als 
diens 3e vrouw. Hij was een zoon van Johan 
Eversdijk en van Susanna Voordamme, en werd 
4 December 1694 te Goes geboren. Sinds Mei 1734 
was hij Bailliu van Goes en Super-intendant van 
Zuid-Beveland, en is 5 Maart 1751 overleden. Als 
zijne weduwe overl. zij mede te Goes 3 April 1776. 
Behalve 3 kinderen , die jong overleden , had z^ 
bij hem nog een zoon en eene dochter, nl. : — 18 — a. Cornelia Johanna Eyersdijk. Zie E. 2. a. 
&• Johan Abraham Eversdyk, geb. te Qoes 23 No- 
vember 1748, tr. 29 Juli 1772 te Rotterdam met 
Eva Elisabeth van der Vliet. 
D. 2. Marinus de Meijer was Raad te Goes, van 16 Januari 
1758 — 25 Augustus 1781, en Schepen aldaar^ 
1756—1786 , overladende te dier plaats 6 December 
1798. Hij tr. den 1 Mei 1747 met AnthoniaZutter- 
man, uit welken echt te Goes geboren werden: 
a. Cornelia Dana de Meger, geb. 26 April 1748. 

Zie E. 1. 
6. Anthonia Petronella de Meijer, geb. 5 Augustus 

1753. 
c. Daniel de Meijer, geb. 15 December 1756, werd 
in 1781 Raad van Goes en was Schepen aldaar , 
1779 — 1795; later werd hij Rijksontvanger te 
's Heerarendskerke , in welke betrekking hij 
28 December 1832 aldaar overleed , geene kinderen 
nalatende uit zijn huwelijk (te Middelburg ge- 
sloten 28 November 1810) met Dina Gaal, wed. 
van Erp, die 25 Januari 1817 overleden is. 
d. Petronella Susanna de Meijer, geb. 11 October 
1759 en ged. 14 dito, get. Mr. Johannes Zutter- 
man en Susanna Maria de Meijer, weduwe van 
Mr. Hubertus Eversdijk. 
D. 3. Johanna Catharina de Meijer tr. den 20 Maart 1747 
te Goes (ondertr. 24 Februari) met Fran^ois de 
Keyser , jm. (geb. te Goes uit Pran^ois de Keyser 
en Geertruid van Damme). Hg werd 16 Februari 
1754 tot Raad van Goes benoemd en was mede 
Schepen aldaar, overlijdende 10 April 1787, zijne 
vrouw als weduwe nalatende, die 29 Maart 1802 
ook te dier plaats overleden is. Uit hun echt ont- 
sproot een zoon , Prangois de Keyser , die 1 9 Februari 
1780 tot Raad van Goes benoemd werd, doch den 
7 December 1784 reeds overleed. Hij was, alsjm. 
geboortig van Goes, 24 November 1782 aldaar 
getrouwd (ondertr. 7 dito) met Anna Christina van 
der Grijp, jd. geboortig van Oudenhoorn (dochter 
van Ds. Willem Gerardus van der Grgp, destijds 
Pred. aldaar, doch toen, sinds 1779, te Goes). 
Hun eenige zoon, Fran^ois de Keyser, die in 1784 
te Goes geboren werd (ged. 11 Februari), tr. in 
Juni 1802 te Breda met Cornelia Leonora Steenlak , 
die, als weduwe, 8 Maart 1814 te Goes overleed, 
een zoon en 2 dochters nalatende. Anna Christina 
van der Grijp is, als weduwe van Frangois de 
Keyser, hertr. te Goes 4 April 1799 (ondertr. 
5 Maart) met Willem David van Dompseler, wedr. 
wonende te Dieren , en als diens weduwe is zij in 
Mei 1819 te Breda overleden. 

IV. Johanna van Oostee, tr. den 5 Mei 1641 met 

Laurens Westerwijk, die Secretaris was van Goes, 21 

Juni 1641—8 Juli 1653, en opnieuw 23 Juni 1659— 23 

October 1669. Zij overleden te Goes , waar zij den 13 Mei 

1672 en hij in October 1678 begraven werd. Zij hadden 

o. a. 2 zonen, nl. Adolf (zie F.) en Johan (zie G.). 

F. Mr. Adolf Westerwijk, ged 25 September 1647, 

werd 23 October 1669 Secretaris en 24 Juni 1687 

Burgemeester van Goes. Den 2 Juni 1713 benoemd 

tot Dijkgraaf van de Breede Watering bewesten 

lerseke, overleed hij den 23 September 1719 Hij tr. 

in November 1672 te 's Heer Hendrikskinderen 

(ondertr. te Gtoes 21 October) , als jl. van Goes, met Maria Boone, geb. 14 Maart 1654, en overl. 10/11 
December 1727 te Goes. Zij teelden 5 kinderen , van 
welke de jongste was Adolf. (Zie H.). 
G. Mr. Johan Westerwgk, ged. 18 April 1650, werd 
24 Juni 1687 Secretaris van Goes, geremoveerd 1692, 
hersteld 24 Juni 1702; benoemd tot Bui^emeester 
aldaar 24 Juni 1713 en tot Dijkgraaf van de Breede 
Watering bewesten lerseke 27 November 1719, over- 
leed hij 1 Juli (begr. 7 dito) 1723. Hg tr.. als jm. 
van Goes, in Mei 1679 (gehuwd 21 April aldaar) 
met Elisabeth van Oostee, weduwe van Salomon 
Sabbinge, zijne nicht. (Zie bij Y. d). Zij wasalsj. d. 
van Goes, den 15 November 1668 te Goes getr. met 
Salomon Sabbinge , toen weduwnaar van Cornelia Sab- 
binge, en had bij hem een zoon, Salomon, ged. 18 
Augustus 1669, die evenwel reeds den 27 Augustus 
1670, zoowel als de vader, nog vóór de geboorte van 
dit kind, den 1 Mei 1669, te Goes begraven werden. 
Uit den echt van Johan Westerwijk en Elisabeth van 
Oostee werden te Goes geboren: 
1. Laurens, ged. 3 April 1680, overl. in October 1680. 
2.Isabella, ged. 10 October 1681, tr. te Goes 9 Maart 
1714 (ondertr. 16 Febr. ald.) met Johan Rontvis, 
j.m en oud-Schepen van Goes, die, als Raad van 
Goes en Heer van Wemeldinge, den 30 Oct. 1735 
te Goes overleed. Hij was een zoon van Dr. Caspar 
Rontvis, die als j.m. van Middelburg den 2 Nov. 
1678 te Goes gehuwd was met Magdalena Evers- 
dijk, j.d. van Goes, uit wier echt hij te Goe» ge- 
boren werd (ged. 7 Juni 1680). — De moeder, 
Elisabeth van Oostee, overl. te Goes, en werd 19 
December 1703 aldaar begraven. 
Beide broeders, Adolf en Johan Westerwgk, waren 
slachtoffers van de treurige onlusten , welke ten jare 1692 
te Goes plaats grepen. Als kampvechters voor de privi- 
legiën hunner stad, vielen zij in ongenade bij Prins 
Willem III, na wiens dood zij evenwel hunne vrijheid 
bekwamen en in hunne waardigheden hersteld werden. 
H. Mr. Adolf Westerwijk Az. , geboren te Goes 5 Juni 
1679 (ged. 7 dito) en 5 Juni 1724 aldaar overleden 
(begK 9 dito) , werd benoemd tot Secretaris van Goes 
24 Juni 1702, tot Dijkgraaf van de Breede Watering 
bewesten lerseke 12 Juli 1723, en tot Burgemeester - 
van Goes 24 Juni 1714. Hij tr. den 3 Mei 1706 te 
's-Gravenpolder (ondertr. te Goes 16 April) als jl. 
van Goes, met Digna van Angeren, die, als zijne 
weduwe, den 25 Juni 1726 te Goes hertr. met ds. 
Johannes Andriessen, weduwnaar (geboren te Mid- 
delburg; eerst Predikant te Aardenburg van 7 Oc- 
tober 1703—4 Juli 1706 en daarna te Goes van 11 
Juli 1706 tot zijn overl. op 7 Juni 1747. Zijne eerste 
vrouw, met wie hij in Maart 1706 te Aardenburg 
huwde, was Cornelia Petronella Brouwer, die 25 
December 1724 te Goes overleed). Digna van Angeren 
overl. als zijne weduwe 11 Augustus 1749, en werd 
15 dito in de Choor- of Preekkerk te Goes begraven. 
Uit haar huwelijk met Adolf Westerwgk werden te 
Goes geboren: 

1. Maria, ged. 15 November 1707. 
2.Abigaël, ged. 16 Mei 1710. 

3. Adolf, ged. 4 Maart 1712. 

4. Maria, ged. 31 Augustus 1714. Zie I. 

5. Adolf, ged. 21 April 1717 Zie J. 
6.Diederik Johan, ged. 12 November 1723. 19 — I. Maria Westerwijk tr. den 31 December 1732 (ondertr. 
11 dito) te Goes, als jl. van Goes, met Comelis 
Osse waarde (ged. te Goes 17 Augustus 1710, zoon 
van Anthony en van Adriana Coene). Hij werd in 
1731 Secretaris, in 1730 Baad, den 24 Juni 1749 
Burgemeester en in 1751 Pensionaris-honorair van 
Goes. Hij overl. 23/24 Mei 1759, en werd 29 dito 
in de Choor- of Preekkerk te Goes begraven , waar 
ook het lijk zgner weduwe, in September 1762, 
werd bijgezet. 

J. Mr. Adolf Westerwijk tr. den 21 Juni 1746 (ondertr. 
2 dito) te Goes , als j 1. van Goes met Petronella 
Levina van der Bilt (geboren te Goes 3 Augustus 
1715 en 8 dito gedoopt, dochter -van Zijwert van 
der Bilt en van Maria Schippers), die reeds den 22 
April 1747 overleed, na de geboorte van eene dochter, 
Digna Wilhelmina, op den 30 Maart bevorens (ged. 
7 April) , welke evenwel slechts den 5-jarigen leeftijd 
mocht bereiken, en 2 October 1752 (begr. 6 dito) 
mede overleed. Hij werd den 2 Januari 1751 tot 
Raad van Goes benoemd, en is den 4 November 1773 
te dier plaats overleden. 

V. Mr. Comelis van Oostee is , als j. m. geboortig van 
lerseke, getr. te Goes 30 April 1642 (ondertr. 12 dito), 
met Isabella de Jonge, j. d. geboortig van Goes, uit 
welk huwelijk te Goes geboren werden: 

a. Adolf, ged. 1 Februari 1643. 

b. Johan, ged. 14 Januari 1645. Zie E. 

c. Elisabeth, ged. 18 Maart 1646. 

d. Elisabeth, ged. 22 Maart 1647. Zie L. 

e. Comelia, ged. 26 Mei 1649. Zie M. 

f. Comelis, ged. 26 Maart 1651. 

g. Adolf, ged. 14 Juni 1654. Zie N. 
h. Agatha, ged. 11 Februari 1657. 

t. Agatha, ged. 26 Januari 1659. Zie O. 

Isabella de Jonge overl. als vrouw van Mr. Comelis 

van Oostee en werd 18 October 1669 te Goes begraven. 

K. Mr. Johan van Oostee (overl. 1690 te <^oes), tr. 

als j. 1. van Goes, den 1 Januari 1671 te Goes 

(ondertr. 4 December 1670) met Comelia Eversdijk 

(dochter van Mattheus Eversdijk en van Johanna van 

Wissekerke , die 1 1 Mei 1652 te Goes gehuwd waren). 

Hij was Schepen van Goes, 1672 — 1688, enhadbg 

haar 9 kinderen, nl. : 

a. Comelis, ged. 30 September 1671 , jonggestorven. 
6. Mattheus, ged. 8 Januari 1673, ongehuwd overl. 
en 12 April 1723 begr., zijnde 8 Juni 1720 tot 
Raad van Goes benoemd. 

c. Johan, ged. 7 December 1674, jong gestorven. 

d. Comelis, ged. 30 October 1675, tr. met Maria de 
Hase, zonder oir. 

«•Johan, ged. 4 Augustus 1677, jong gestorven. 
ƒ. Johanna, ged. 29 Juni 1678, tr. te Kloetinge 17 

November 1695 (ondertr. te Goes 28 October) met 

Pieter Verijser. 
jr. Johan, ged. 12 November 1679, ongehuwd overl. 

in September 1709. 
A. Adriaan, ged. 12 Maart 1684, tr. met Comelia 

Wils. Hg werd Secretaris van Goes 23 Juni 1717, 

tot Raad dier stad benoemd 8 Juni 1720, en is in 

Juli 1730 overleden, 
i. Isabella, ged. 12 Maart 1684, tweeling met de 

vorige, tr. te Goes 1 October 1713 met Johan 

Dankertse Westhoek, zonder oir, L. Elisabeth van Oostee, tr. te Goes 15 November 1668 
(ondertr. 26 October) met Salomon Sabbinge, weduw- 
naar van Comelia Sabbinge, en hertr. in Mei 1679 
met Mr. Johan Westerwijk. Zie G. 

M. Comelia van Oostee tr. als j. d. van Goes, den 3 
December 1671 te 's-Gravenpolder (ondertr. te Goes 
5 November) met ds. Anthonie Caerman, Pred. te 
's-Ghravenpolder, en j. m. van Goes. Als Prop. was 
hij 22 December 1660 tot Pred. te St. Philipsland 
beroepen en 6 Maart 1661 bevestigd; verroepen naar 
Stavenisse, stond hij aldaar van 7 Maart 1666 — 15 
Juni 1670, en is van daar 4 Februari 1670 te 
's-Gravenpolder beroepen, waar hg, bg besluit der 
Staten van Zeeland, dd. 8 Maart 1686 emeritus 
verklaard werd. Hg overl. kort daarop te Goes, en 
werd 11 April 1686 buiten die stad begraven. Zijne 
weduwe Comelia van Oostee hertr. te Goes 4 De- 
cember 1686 (ondertr. 15 November) met Comelis de 
Lerse, Schepen vai\ Goes, en sinds Mei 1686 weduw- 
naar van Elisabeth Schotte. Zij overleed echter reeds 
in Juli 1690, en werd 31 dito te Goes begraven. 

N. Dr. Adolf van Oostee tr. den 24 Januari 1675 te 
Goes (ondertr. 3 dito) als j. 1. van Goes, met Map- 
dalena van Wissekerke (ged. te Goes 27 Januari 1656, 
als dochter van Johan van Wissekerke en van Ca- 
tharina van Brakel). Hij was Schepen van Goes, 
werd den 8 December 1687 benoemd tot Dijkgraaf 
van den Goeschen polder, en is als Medic. doctor 
den 27 September 1708 (begr. 2 October) te Goes 
overleden. Zgne weduwe, mede aldaar overleden, 
werd 27 Maart 1705 begraven. Uit hun huwelijk 
werden te Goes o. a. geboren: 

a. Dr. Comelis van Oostee , uit wiens echt met Cor- 
nelia Verselewel te Goes geboren werden: 

1. Adolf, ged. 14 Maart 1703; get. dr. Adolf 
van Oostee en Johanna van Oostee. 

2. Matthias, gedoopt 15 Augustus 1704; get. 
Magdalena van Wissekerke, vrouw van dr. 
Adolf van Oostee en Marinus Driewegen. 

Dr. Cornelis van Oostee in Maart 1706 te Goes 
overleden zijnde (begraven 17 dito), is Comelia 
Verselewel , als zijne weduwe den 4 September 
1713 te Goes hertrouwd (ondertrouwd 26 
Augustus) met ds. Mattheus de la Voute , 
Waalsch predikant, en j. m. van Latrinete 
du Mont in Normandiê. 

b. Johan, ged. 13 April 1685; get. ds. Anthonie 
Caerman, Predikant te 's Gravenpolder, Johan van 
Wissekerke Jr., Catharina van Wissekerke en 
Agatha van Oostee, vrouw van mr. Adriaan van 
Wissekerke. 

O. Agatha van Oostee, tr. te Goes 5 April 1679 (onder- 
trouwd 8 Maart) met mr. Adriaan van Wissekerke 
(ged. te Goes 18 Febraari 1657 als zoon van Johan 
van Wissekerke en van Catharina van Brakel). Hij 
overl. in 1691 en werd in het familiegraf te Wisse- 
kerke in Zuid-Beveland bijgezet. Als zijne weduwe 
hertrouwde Agatha van Oostee 30 Maart 1695 te Goes 
(ondertrouwd 11 dito) met Engel van der Noot, j.m. 
van Goes. Uit haar 1ste huwelgk werden te Goes 
geboren : 

1. Johan, ged. 20 Juni 1681; 2. Catharina, ged. 
28 Januari 1686 en 3. Isabella, ged. 23 Juli 1688. 
Wolfaartsdijh vaiï der Baak. 20 — Gesiaeht SehoormaD. 

Wapen: In goud een schuin gekruist zwart touw, 
waarvan de beide einden naar beneden hangen. 

Gerridt Schürman, gedoopt 16 Januari 1679teVorghten, 
huwt 9 November 1704 met Henderky van Loene. 
Hun zoon: 

Hendrik Schuurman, huwt 1 Januari 1737 met Ca^ 
tharina Elisabeth van Corbagh , gedoopt 6 December 1713. 
Hun zoon: 

Gerrit Schuurman, geboren in 1754 te Amsterdam, 
overleden 17 Mei 1794 als Nederlandsch uitgewekene te 
8t. Omer, huwde met Anna Elisabeth Redelaar, ge- 
boren in 1752, overleden in 1802 te Amsterdam. Hun zoon : 

Abraham Schuurman, geboren te Amsterdam 20 No- 
vember 1781, gedoopt aldaar den 23 d. a. v., overleden 
26 Mei 1865 te Utrecht, wijk H no. 326b en begraven 
op het kerkhof vak 5 no. 130, luitenant-generaal, buiten- 
gewoon adjudant van Z. M. den Koning, ridder van de 
Militaire Willemsorde 3de klasse, kommandeur der orde 
van den Nederlandschen Leeuw, grootkruis der orde van 
de Eikenkroon, versierd met het Metalen kruis, onder- 
trouwde 23 Mei 1802 te Amsterdam en huwde te Enk- 
huizen 5 Juni 1802 met Henrietta Clara Versfelt (zie 
geslacht Versfelt in A. A. Vorsterman van Oyen Stam- 
en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche geslachten) 
geboren te Groningen 26 Juli 1786, gedoopt aldaar den 
30 d. a. V., overleden 10 December 1872 te Utrecht, 
wgk H n*. 326^ en begraven op het kerkhof vak 5 n*. 130, 
dochter van Amoldus Versfelt, lieutenant onder het 
corps Artilleristen ten dienste dezer Landen en van Anna 
Maria Hagenouw. Uit dit huwelijk zijn elf kinderen 
geboren : 

1. Gerrit Schuurman, geboren in 1808 te Enkhuizen 
en aldaar kort na de geboorte overleden. 

2. Gerrit Schuurman, geboren 22 September 1804 te 
Amsterdam, woont thans te Arnhem, kolonel van den 
generalen staf, ridder der Militaire Willemsorde 4de 
klasse, ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw, 
versierd met het Metalen kruis , huwde 10 December 1834 
te 'sGravenhage met Maria Carolina Geertruida VoU- 
graff, geboren 27 April 1813 te 'sGravenhage, over- 
leden te Maastricht 13 December 1844, dochter van 
Johann Christoph VoUgraflf, kapitein der artillerie en van 
Carolina Rückert. Uit dit huwelijk zijn zes kinderen ge- 
boren: a. Henriette Carolina Schuurman, geboren te 
Breda 27 Augustus 1835, woont thans ongehuwd te 
Arnhem, 6. Johann Abraham Schuurman, geboren te 
Breda, 17 December 1836, woont thans te Amsterdam, 
luitenant-kolonel van het corps ingenieurs, mineurs en 
sappeurs, thans directeur der publieke werken te Am- 
sterdam , ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw, 
van de Eikenkroon van Luxemburg en der Leopolds- 
orde van België, huwde 10 April 1862 te Vught 
(Noord-Brabant) met Maria Sophia Julie Thormann , 
geboren 14 Februari 1839 te Rotterdam, dochter van 
Gottlieb Ludwig Thormann en van Elisabeth Christina 
Havelaar. Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren: 
A. Maria Elisabeth Schuurman, geboren 9 Maart 1863 
te Utrecht, B, Louis Gerard Schuurman, geboren 16 
September 1864 te Utrecht, oflScier der artillerie, C 
Johanna Henriette Schuurman, geboren 7 October 1865 
te Utrecht, 2>. Henri Charles Schuurman, geboren 
1 Mei 1867 te Wijk bi/ Duurstede, student in de me- dicgnen te Amsterdam, E. Gérard Anne Schuurman, 
geboren 6 Januari 1869 te Wijk bij Duurstede, aldaar 
overleden den 23 d. a. v., c. Anna Elisabeth Schuur- 
man, geboren 10 Juni 1839 te Breda, aldaar overleden 
28 Februari 1840, d. Gerrit Marie Schuurman, geboren 
12 Juli 1840 te Breda, oud-luitenant ter zee bg de 
K. N. Marine, thans notaris te Magelang, residentie 
Eedoe, eiland Java, huwde 14 December 1873 te Ma- 
dioen met Benoite Clémentine Regensburg, geboren te 
Madioen 18 November 1854, dochter van Justus Gus- 
tavus Carolus Tieleman Regensburg, O. I. ambtenaar 
en van Johanna Christina Philipina Plassaer. Uit dit 
huwelijk zijn vier kinderen geboren: A. Carolina Hen- 
riette Benotte Clémentine Schuurman , geboren te Ngawi, 
residentie Madioen^ eiland Java, 11 September 1874. 
B, Gerrit Schuurman, geboren te Ngawi 20 October 
1876. C. Lucie Schuurman, geboren te Bandjermassin 
(Bomeo) 26 Maart 1879. />. Johan Abraham Schuur- 
man, geboren te Breda 9 Januari 1886. e, Willem 
Schuurman, geboren te Maastricht 16 November 1843, 
kapitein bij het corps ingenieurs, mineurs en sappeurs, 
ongehuwd overleden te Tiel 7 November 1887. f, Maria 
Carolina Geertruida Wilhelmina Helena Schuurman , ge- 
boren te Maastricht 26 November 1844, overleden aldaiur 

17 November 1845. 

3. George Eduard Adolf Schuurman, geboren te 
's Hertogenbosch , 9 Maart 1807, aldaar kort na de ge- 
boorte overleden. 

4. Anna Elisabeth Schuurman , geboren te 's Hertogen- 
bosch 5 Juni 1816, overleden te Leidschendam , huize 
Windlust, 29 Mei 1837, huwde 3 Juni 1835 te 's-Gra- 
venhage met Johan Willem van der Schooren, lid van 
de provinciale staten van Zuid-Holland, geboren te 
's-Gra venhage 29 Maart 1804 en aldaar overleden 17 
November 1870, zoon van Adolph George van der 
Schooren , ambtenaar bij het Departement van Financiën 
en van Maria Johanna Wouters. Uit hun huwelijk is 
een dochter geboren: Maria Adolphine Henriette van 
der Schooren, geboren te Leidschendam 19 Juli 1836, 
woont thans te 's-Oravenhage , huwde aldaar 13 Mei 1857 
met Philippus Constantijn Evers, oud-kapitein der infan- 
terie, oud- wethouder van 's-Gravenhage , ridder der orde 
van de Eikenkroon, geboren te Arnhem 11 Juli 1830, 
zoon van Johan Daniël Evers, luitenant-kolonel der 
infanterie en van Carolina Hendrika Boon. 

5. Bemardine Schuurman, geboren te Gent (België) 

18 Juli 1818, overleden aldaar 25 Februari 1821. 

6. Bemardine Henriette Schuurman, geboren te Q^nt 
(België) 15 Juli 1823, overleden aldaar 31 Augustus 1825. 

7. Arnoldus Abraham Schuurman, geboren te G^nt 
(België) 27 Juli 1820, leeft thans ongehuwd te Utrecht. 

8. Jan Schuurman, geboren te Gent (België) 28 Januari 
1822, luitenant-kolonel van den generalen staf en der 
infanterie, commandeur der orde van de Eikenkroon, 
woont thans te Godesberg, huwde 11 November 1852 
te Arnhem met Wilhelmina Jacoba Eliza Merkus, ge- 
boren te Batavia (N. I.) 27 Augustus 1831, dochtervan 
Mr. Pieter Merkus , gouverneur-generaal van Nederlandsch 
Indië, commandeur der orde van den Nederlandschen 
Leeuw , ridder van het Legioen van Eer, en van Wilhel- 
mina Niclasina Cranssen. Uit dit huwelijk zijn vier kin- 
deren geboren: 

a, Pieter Abraham Schuurman, geboren te Arnhem 
26 October 1853, woont thans te Arnhem, huwde te — 21 — Zeist 3 October 1877 met jonkvrouwe Jacoba Wilhel- 
mina van den Bosch, geboren te Zeist 22 Mei 1847, 
dochter van jonkheer Pran^ois van den Bosch en 
van jonkvrouwe Eiisabeth Antoinetta Aletta Jacoba 
Junius van Hemert. Uit dit huwehjk zijn vier kinderen 
geboren: A, Johan Pieter Abraham Prangois Schuurman, 
geboren te Zeist 28 April 1880. B, Pran^ois Eliza Schuur- 
man, geboren te Godesberg bij Bonn 29 Maart 1882. 
C. Eiisabeth Antoinetta Aletta Jacoba Schuurman , ge- 
boren te Arnhem 28 Januari 1884. D. Henrietta Wil- 
helmina Emanuela Schuurman, geboren te Arnhem 13 
Januari 1886. 

i. Henriette Clara Wilhelmina Niclasina Schuurman, 
geboren te 's-Gravenhage 6 Maart 1856, woont thans te 
Godesberg, huwde aldaar 10 April 1883 met Hugo Jacob 
Gerber, medicinae doctor, practiseerend geneesheer te 
Godesberg, geboren te Mühlheim am Rhein 4 Januari 
1844, zoon van Peter Gerber en van Eiisabeth Huisgen. 
Uit dit huwehjk zijn geen kinderen geboren. 

c. Jan Jacobus Schuurman , tweelingbroeder van Hen- 
riette Clara Wilhelmina Niclasina. geboren te 's-Gra- 
venhage 6 Maart 1856, overleden te Haarlem 4 Juli 1860. 

d. Wilhelmina Jacoba Eliza Schuurman, geboren te 
Haarlem 8 Februari 1867, woont thans ongehuwd te 
Godesberg. 

9. Henriette Clara Schuurman , geboren te Gent (België) 
8 September 1824, woont thans te Utrecht, huwde al- 
daar 8 September 1852 met Mr. Theodorus Schuurman Jz., 
advocaat en procureur bij het hooge gerechtshof van 
Neerlandsch Oost Indië, directeur der koloniale brand- 
assurantie maatschappij te Batavia, geboren te Utrecht 
27 October 1824, overleden te Batavia 12 November 
1884, zoon van Johannes Schuurman en van Alida 
Maria Duuring. Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen 
geboren: a. Johannes Abraham Schuurman, geboren te 
öamarang 12 Mei 1854, mijn-ingenieur in Oost-Indië. 
b. Eiisabeth Mathilde Cornelie Schuurman, geboren te 
Soerabaya 18 Januari 1856. c, Raimond Earel Hendrik 
IJsbrand Schuurman, geboren te Padang 8 Maart 1858, 
ongehuwd overleden te Utrecht 17 December 1882. d. 
Maria Catharina Schuurman, geboren te Batavia 14 Sep- 
tember 1859, overleden aldaar 20 Januari 1861. e. 
Johanna Jacoba Schuurman , geboren te Batavia 4 Maart 
1861. f, Theodora Henriette Mathilde Schuurman, ge- 
boren te Batavia 17 September 1865. g, David Willem 
Arthur Schuurman, geboren te Batavia 20 November 
1866, overleden aldaar 23 Pebruari 1867. 

10. Willem Schuurman , geboren te Gent (België) 
16 Februari 1826, kolonel der infanterie, woont thans 
te Amsterdam, huwde te 's-Gravenhage 17 November 
1852 met Maria Catharina Eleonora Riesz (1), geboren 
21 Maart 1832 te Buitenzorg (Java), dochter van Carel 
Jan Riesz, generaal-majoor van het Oost-Indisch leger, 
ridder van de Militaire Willemsorde , enz en van Catharina 
Rica Cranssen. Uit dit huwelijk, dat den 23 December 1863 
te Middelburg ontbonden, is zijn twee kinderen geboren : 
a. Charles Henri Abraham Ricüs Schuurman, geboren 
te Maastricht 5 September 1853, Ie luitenant der artil- lerie, b. Wilhelmina Nicolasina Petronella Schuurman, 
geboren te Maastricht 23 Pebruari 1855, woont theins 
te Luik, huwde 22 September 1879 te Prinsenhage met 
Mr. Hugo Gustav van La wiek, geboren te Sidhoardjo, 
residentie Soerabaya, 25 Mei 1847, rechterlijk ambtenaar 
in Nederlandsch Indië, laatstelijk auditeur militair te 
Willem I, thans met verlof, zoon van Carel Nicolaas 
van Lawick en van Mary Traill. Uit dit huwelijk zijn 
twee kinderen geboren: A, Mary Cathérine Eléonore van 
Lawick, geboren te Batavia 25 Juni 1880. B. Hugo 
Charles Gustav van Lawick, geboren te Batavia 24 Mei 
1882. 

Willem Schuurman hertrouwde te Cuyk 4 October 
1872 met Suzanna Wilhelmina Quant, geboren te Am- 
sterdam 2 Pebruari 1839. dochter van Pieter Johannes 
Lavinus Quant, hoofdingenieur bij de Nederlandsche 
marine en van Johanna Christina Prederica Blanken. Uit 
dit tweede huwelijk is een zoon geboren : Johan Abraham 
Schuurman, geboren te Bergen op Zoom 20 Maart 1873. 

11. Maria Geertruida Schuurman, geboren te 's-Gra- 
venhage 10 Mei 1829, woont thans te 's-Gravenhage, 
huwde te Utrecht 6 Maart 1856 met Mr Jan Caspar 
Willem Merkus (1), geboren te Batavia 24 Juni 1833, 
zoon van Mr. Pieter Merkus, gouverneur-generaal van 
Nederlandsch Indië , commandeur der orde van den 
Nederlandschen Leeuw , ridder van het Legioen van Eer 
en van Wilhelmina Niclasina Cranssen. Dit huwelijk is 
kinderloos gebleven eu ontbonden te Munster (West- 
phalen) 3 Pebruari 1873. (1) Mr. Jan Gaspar Willem Merkus hertrouwde te Oldenburg 
10 Augustus 1873 met Marie Caroline Kruthoffer , geboren te Batavia 
28 Noyember 1850, dochter van Henri Kruthoffer en van Theodora 
Schenkberg. Uit dit tweede huwel^k zyn vnf kinderen geboren: 

1. William Peter Merkus, geboren te Jersey (Engeland) 10 Juli 1874; 

2. Charles Ricus Merkus, geboren te Jersey (Engeland) 20 November 
1875; 3. Marie Caroline Isabella Merkus, geboren te Jersey (Engeland) 
5 Januari 1880; 4. Jacob Merkus, geboren te Bonn am Rhein 12 Juli 
1882; 5. Theodora Merkus, geboren te Bonn am Rhein 7 Maart 1884. 

Weert 

T. G. Versfelt, 
Ontvanger der Rijks belastingen. (1) Vrouwe Maria Catharina Eleonora Riesz hertrouwde te Renkum 
6 October 1870 met Godert Hendrik baron Taets van Amerongen, 
geboren te de Bildt 26 November 1836, woont thans te Luik, zoon 
van Amaud Gerard Joost baron Taeto van Amerongen en van 
Jonkvrouw Comelia Sara Wilhelmina Antoinetta Striok vanLinschoten. 
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. (1) Vollgraff.'ln zilver een groene linker sohuinbalk, beladen met 
eene zilveren roos. 

(2) Tltormann. In blauw eene gouden portiek, de dubbele deur 
daarin ook van goud. Helmteeken: de portiek. Wapenspreuk: 
Patriae Coevit. 

(3) Havelciar, In zilver, twee beurtelings gekanteelde roode dwars- 
balken, en een blauwe visch daar schuin over heen. Helmteeken: 
een opvliegende havik. 

(4) Van der Schooren, In blauw een zilveren zwaan , zonder pooten, 
met opgeheven vleugels, vergezeld in het hoofd van het schild van 
drie bladerlooze zilveren eikels, naast elkander gerangschikt, de steel 
naar onderen. Helmteeken: eene roode roos met groen gebladerden 
stengel. 

(5) Wouters, Gevierendeeld: 1 en 4 in rood vier gouden ruiten, 
geplaatst 1 , 2 en 1 ; 2 en 3 in blauw drie gouden sterren , 2 en 1 , 
en in het hart van het kwartier een gouden wassenaar. 

(6) Evers. In groen een springend hert in natuurlnke kleur , onder- 
steund door een grasgrond. Helmteeken: een uitkomend paard, 
tusschen eene vlucht 

(7) Boon, Doorsneden: 1. in groen een springende zilveren eenhoorn 
2. in zilver vier groene boonenplanten naast elkander, elk om haren 
staak geslingerd. 

(8) Merkus, In rood een gevleugelde leeuw van goud, die in den 
rechterpoot een open boek en in den linkerpoot een zilveren zwaard 
houdt Helmteeken: twee vleugels, die ter rechterzijde goud en die 
ter linkerzgde rood. — 22 (9) Cranssen» In zilver een klimmende roode eenhoorn 

(10) van den Boschy Jonkheer. Geyierendeeld: 1 en 4,inblaawygf 
zespuntige gouden sterren, 3 en 2; 2 en 3 in rood eene zÜTeren 
duif met een groenen olijftak in den bek. Helmteeken: een gouden 
ster tussohen twee vleugels, rechts blauw en links goud 

(11) Juniu» van Hemert, Jonkheer. Gevierendeeld: 1 en 4 in rood 
drie palen van vair, en een gouden schildhoofd, beladen met een 
opkomenden zwarten leeuw; 2 en 3 gedeeld: a in zilver zes blauwe 
dwarsbalken, en een roode zoom rondom het kwartier, b. in blauw 
een zilveren vijfblad en een gouden kwartierhoofd belaiden met drie 
roode meerltjes. 

(12) Duuring. In goud een zwarte schuinbalk. 

(13) Van Lawick. In rood een geënte zilveren dwarsbalk. Helm- 
teeken: een uitkomende zwarte beer^ van voren gezien. 

(14) Quant. Eene achtpuntige ster, elke straal en relief, en het 
hart der ster bestaande uit eene ronde schijf, waarin een zwart punt. 

(15) Blanken. In goud een handelsmerk in de gedaante van een 
omgewende 4, de voet uitloopende in twee St. An£rieskrui8jes naast 
elkander. Helmteeken: een omgewende 4. 

(16) Ta^ts van Atnerongen. (baron) In zilver een roode dwarsbalk. 
Helmteeken: eene uitkomende vrouw met loshangende haren , gekleed 
in zilver, beladen met den rooden dwarsbalk. 

(17) Strick van Linschoten (Jonkheer) Gevierendeeld: 1 en 4, in 
zilver drie zwarte meerltjes, geplaatst 2 en 1; 2 ei> 3, in rood een 
zilveren schuinbalk. In een blauw hartschild eene gouden lelie. Helm- 
teeken: kop en hals van een struisvogel, met een hoe^zer in den 
bek, tusschen twee vleugels, rechts zwart en links zilver. Zie de geslachten Havelaar en van Lawick in A. A. Yorsterman 
van Oyen, Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche 
geslachten. 

Geldersche Tolks-ilmaoak 

voor het jaar 1889. 

Dat boyeDgenoemde almanak nog steeds zijn ouden 
roem handhaaft, blgkt wel uit het verschijnsel dat er 
thans weder een en wel de 55e verschenen is, onder 
hoofdredactie van den heer J. C. W. Quack, predikant 
te Ravenstein. Hij is versierd met drie plaatjes, waarvan 
twee ons de afbeelding te zien geven van de oude have- 
zathe de Eemnade, zooals die zich in 1780 en in 
1848 vertoonde, naar afbeeldingen daartoe welwillend 
door Mr. A. Ver Huell te Arnhem beschikbaar gesteld. 
Het derde pltiatje is de afbeelding van B. J. C. baron 
Dibbets, met zijn wapen A**. 1779, waaruit men kan 
zien hoezeer toen de wapenkunde in verval was, daar 
dit wapen aldus gesneden is bij den naam van zijn vader 
op den zilveren beker van het St. Jozefsgilde te Arnhem. 
Behalve den kalender, deverjaardagen van het Koninklijk 
Huis, staats- en provinciaal bestuur, bevat het boekje 
opgaven betreffende Gteldersche Geslacht- en Oudheid- 
kunde, alsook Geldersche Geschiedenis en Letterkunde. 

Onder de eerste afdeeling komen voor: 

Eene bladzijde uit het Register op de Leenen van 
het Furstendom G^lre en van de Graafschap Zutphen, 
goederen Appeltern , Enserink, Heyinck, Mingveld, 
S wanenburg en Walfort, medegedeeld door A. Schimmel- 
penninck van der Oye van Nijenbeek (vervolg van den 
vorigen jetargang). Genealogische Aanteekeningen op 
Oude Geslachten : Asbeck, Dedem (1), Gelre (bastaarden), 
Rhemen, Sloet, Schimmelpenninck van der Oye, Wijn- 

(1) Of .1255 Jan Bot von deoem knape'' en „1346 Her Geurt die 
Bot van Dem** wel tot de familie van Dedem behooren, is bij gebrek 
van eenige aanwgzing, waar zij voorkomen, moeielijk na te gaan; 
zoude de laatste (en mogely]^ ook de eerste) niet kunnen behooren 
tot de Utreohtsohe familie Botk '^^^ ^^^ Eem? beiden en Wisch door denzelfden, insgelyks oen vervolg. 
De Kemnade, door H. M. Werner, met twee plaatjes. 

Het tweede gedeelte begint met een lofzang op Arnhems 
Rijn, door H. Mohrman ; verder : Hoe hg aan zgne vrouw 
kwam, een verhaal van mijn vriend Hulling. Uit den 
Achterhoek, door Jacob Vis Pz. Woensdrecht van den 
Mussenburg , Betuwsche legende door M. L. Quack. 
Nijmegen van 6 — 9 November 1794, een brief uit die 
stad en uit die dagen , ingeleid en medegedeeld door A. 
Aarsen Aan Lochom, door H. J. Krebbers. Nijmeegsche 
kunstenaren (Alberts , Berkenboom , van den Bosch , 
Boskam, van Call, Christ, Cranendoncq, van Eijnden, 
de Promantiou, Hengat, Hoogers, Elnip, Koenig, van 
Langevelt of van Langeveld , Lamair of La Mair , van 
Mansveld, van Nijmegen geb. Vijgh , de Man, van Noort, 
Peters, Post, Romborgh, Roukens, de Heldt Stokade, 
van Suchtelen, Teyler, van de Wart en Westenberg) 
door Gomarius Mes. Bernardus Johannes Cornelia baron 
Dibbets, door Mr. Peter A. N. 8. van Meurs, met een 
portret. 

J. C. V. D. M. Rotterdamsch Jaarboekje 1888. 

Het op blz. 62 van den vorigen jaargang aangekondigde 
boekje, onder redactie van den Heer J. H. W. Unger, 
archivaris der gemeente Rotterdam, is aldaar verschenen 
bij A. Eeltjes, en is versierd met drie platen nl. : Een 
vorstelijk bezoek te Rotterdam in 1549, naar eene pen- 
teekening van Ch. Rochussen, en twee met af beeldingen 
van zes vroedschaps penningen van Rotterdam. 

De tekst, groot 292 blz. bevat eene geschiedenis van : 
„De illustre school te Rotterdam", door J. B. Kan, met 
bijlagen. Palmiana door Prof. Dr. Nicolaas Beets. De 
jeugd van Hendrik Tollens door P. Haverkorn van Rijsewijk. 
Tooneelspelers en Engelsche Eoordedansers. Iets over en 
uit Erasmus' Samenspraken door Dr. W. Francken Az. 
Zuivere tekst van den Heidelbergschen Categismus, 1721. 
Een vorstelijk bezoek te Rotterdam in 1549, met een plaat, 
voorstellende koning Philips bij het standbeeld van Erasmus. 
De zaak van Brakel in 1688, door Dr. W. Q^esink. 
Het Kerk- en Stadszilver tot betaling der soldij opgeêischt 
in 1572. De Vroedschapspenningen te Rotterdam, door 
J. H. W. Unger, met twee platen. Merkwaardigheden 
op de kermissen van 1679 en 1680. Het huis Geulen, door 
P. A. Hoefer. Het pamflet „Aan het volk van Nederland", 
te Rotterdam, door G. van Rijn, Het Rotterdamsche tooneel- 

f ezelschap van Bingley en Rivier te Vlissingen, 12 — 28 
ulij 1779, door Dr. Joh. Dijserinck. Vroegere stadge- 
nooten, Uit de Heeren-boekjes , 1705 — 1765 door Dr. A. 
Beets. Licht en dicht, door Dr. J. B. Ean. 

J. C. v. D. M. Famiiieberiehten. 

December 1888. 

GEBOORTEN. 

1 te Utrecht. Willem Hendrik, zoon van Dr. Willem 
• Hendrik van de Sande Bakhuyzen en van Annette 

Hillegonda Dorothé Ie Pebre. 

2 te Axel. N. , zoon van Jhr. Mr. Jan Hendrik Jacob 
Quarles van Ufford en van Adriana Marie Rolina 
barones Collot d'Escury. — 23 — 3 te Brielle. N., dochter van Jhr. Ewoud Henri Storm 
van 's Gravesande en van Constance Cazius. 

5 te 's-Gravenhage. Margaretha, dochter van Jhr. Bar- 
thold Willem Floris van Riemsdijk en van Johanna 
van der Leeuw. 

6 te Nederhemert. N. , dochter van Jan Willem Lodewyk 
baron van Hardenbroek en van Joanne Frederique 
des Tombe. 

7 te Amsterdam. Helena Catharina, dochter van Mr. 
Jacob Nicolaas Bastert en van Helena Catharina 
Roland Holst. 

9 te Leeuwarden. N. , dochter van N. Beucker Andreae en 

van Jacoba Comelia Frangois. 
11 op den huize Prattenburg onder Rhenen. N., zoon 
van Jhr. Mr, Lodewijk Henric Johan Mart van Asch 
van Wijck en van Lydia Julia Maria Kneppelhout. 

11 op den huize Oud Wassenaar. Rodger Frederick 
Walker, zoon van Jhr. Henri Anne Clifford en van 
Claire Julia van der Oudermeulen. 

12 te 's-Gravenhage. Geertruida Anna Maria Elisabeth, 
dochter van Jan Gruys en van Geertruida Post van 
der Burg. 

14 te Eestosonno (Oost Indiê). Gerda, dochter van 

Carel Christiaan Mariaan Henny en van Jonkvr. 

Antonetta Georgetta de Serrière. 
14 op den huize Langenhorst N. , zoon van Jhr. Philip 

É'nst Vegelin van Claerbergen en van Albertina 

Marie barones d'Hangest d'Yvoy. 
22 te Amsterdam. Jeanne Marie, dochter van Willem 

Everhard Willink Ketjen en van Wilhelmine An- 

toinette Marie Tergau. 
22 te Hoevelaken. N. , zoon van Seino Anne Earel baron 

van Nagell en van Margaretha Jacoba barones Schim- 

melpenninck van der Oye. 
22 te Brussel. N,, zoon van N. de Stoppelaar en van 

Louise Leuthner 

24 te Delft. N., dochter van N. van Nooten en van M. 
van der Breggen. 

25 te 's-Gravenhage. Louisa Christina, dochter van Jhr. 
Fran^ois Philip Christiaan Coenen en van Rensje Soek. 

26 te Rotterdam. N. , zoon van Willem Rueb en van 
Christina Philippina Oordt. 

29 te Amsterdam. Marie Gertrude, dochter van Mr. 
Antoni Jan van VoUenhoven en van Geertruid Cornelia 
Backer. 

30 te Maastricht. N. , dochter van Jhr. N. Vrijthoff en 
van W. C. van der Brandeler. 

31 te Amsterdam. Willem Frederik, zoon van Dr. Louis 
Nicolas Seraphin Wassink en van Nelly Engelina 
Coomans de Ruyter. 

HUWELIJKEN. 

5 te Nijmegen. H. van Cittert met A. J. G. von Geusau, 
wed. van B. Rijckens. 

6 te Londen. Mr. J. Kalff, lid van het hof van Justitie 
in Suriname, met M. A. Tole BaUey. 

11 te Breda. Alexander Mollinger, geb. te 's-Gh»venhage 
7 Febr. 1866, 2e luit. der genie van het O. I. leger, 
zoon van Godefroi Frederic Frangois Alexandre en 
van Wilhelmina Susanna Jeltes, met Jonkvr. Ca- 
therina Adelaïde Henriëtte Clifford Kocq van Breugel, 
geb te Boxmeer 15 Juli 1867, dochter van Jhr. 
Jacobus Catherinus Hendrik en van Louisa Jacoba 
Spengler. 12 te Amsterdam. Mozes Haïn Henriques de Castro, 
geb. aldaar, oud 22 jaar, zoon van Jacob H. de C. 
en van Rachel Henriques de Castro, met Rachel 
Manus, geb. te Uden, oud 21 jaar, dochter van 
Benjamin en van Johanna Wijnberg. 

13 te Meester Cornelis (Java). Otto Willem Gobius 
{W. I. 316) met C. D. R. Vogelzang. 

13 te Hilversum. Herman Godthelp, arts, met Sophie 
Marianne Adelheid Feith , geb. te Buitenpost 2 Febr. 
1864, dochter van Rhijnvis en van Caroline Louise 
Henriëtte Auguste gravin van Rechteren Limpurg. 

15 te Samarang. L. C. A. F. Lange, assistent resident 
van Demak, met M. M de Rochemont. 

20 te Bladel. Jhr. J. W. C. von Schmidtauf Altenstadt. 
met G. van de Water. 

20 te Amsterdam. Hendrik Wibo Huber, geb. te Leeuwar- 
den, oud 31 jaar, zoon van Ulrich Jan en van Maria 
Jacquelina Henriëtte van Ellinkhuysen , met Cornelis 
Otto, geb te Haarlem, oud 31 jaar, dochter van 
Christoph Jacob en van Aleida Watjes Stille. 

29 te Heemstede. Jhr. N. Deutz van Lennep, met Jonkv. 
J. Teding van Berkhout. 

Mail van 22 — 29 Dec. te Samarang. Jhr A. B. van 
Haeften met A. Helder. 

STERFGEVALLEN. 

1 te Maastricht. Mr. Gustave Libert van Meerbeeke , oud 
58 jaar, agent der Ned. Bank , weduwnaar van Louise 
Celestine Schwartz. 

2 te Haarlem. Dr. W. van Oorde , geb. te Hazerswoude 
28 Aug. 1812, versierd met het metalen kruis, 
emeritus remonstrantsch predikant, directeur van Teylers 
stichting, geh. met C. A. van Roozeboom. 

2 te IJmuiden. T. J. C. Schorer, oud 51 jaar 

3 te Utrecht. Jhr. Philips Ram, geb. te Rotterdam 
27 Dec. 1818, zoon van Albert Jan Leonardenvan 
Paulina Jacoba van Swjjndregt, geh. te Utrecht 25 
April 1844, met Magdalena Maria des Tombe, geb. 
te Vught 3 Juli 1821, dochter van Daniel Gerrit en 
van Comelia Maria Verheije van Citters. 

5 te 's-Gravenhage. Wilhelmus Johannes Vigeliue, geb. 
aldaar 13 Dec. 1855, leeraar aan het gymnasium, 
zoon van Johan Conrad Theodor en van Catharina 
Martina van Essen, geh. met Catharina Antonetta 
Petronella Fentener van Vlissingen , geb. te Helmond 
18 Mei 1864. 

7 te Velp. Hendrik Johannus Haga, oud 29 jaar, zoon van 
Ds. Hendricus Haga en van Johanna Christina ten Cate. 

7 te 's-Gravenhage. Frangoise Clara Susanna van Ker- 
chem, geb. aldaar 20 Jan. 1801, dochter van Hugo 
Ocker en van Anna Henrietta Martina Steeneman, 
wed. van Charles Daniel Helderwier, geb. te 's-Graven- 
hage 25 Mei 1797, st. aldaar 17 Mei 1869, oud lid 
van den stedelijken raad, zoon van Daniel Michiel 
Gijsbert en Charlotte Catherine Cox. 

7 te Arnhem. Jhr. Louis Ludolf van Nispen, geb. te 
Buitenzorg, oud 23 jaar, candidaat in de rechten, 
zoon van Jhr. Gueomer Adelbert van Nispen en van 
Maria Pauline barones Sloet tot de Beele. 

8 te Montreux. Christina van der Haer, geh. met F. 
Ypey. (TT. I. bl. 357), 

9 te Maastricht. Willem Frederik Christianus van Laak, 
oud 88 jaar , emeritus predikant , ridder der orde van 
den Ned. Leeuw. — 24 — 11 te Amsterdam. Jean Philippe Bosch Beitz, geb. te 

Breukelen, oud 65 jaar, zoon van Qijsbert Christiaan 

en van Gertrude Elisabeth Kuvel. 
1 1 te Utrecht. Sara Catharina Tlaketta Hoola van Nooten, 

geb. te Nichtevecht 28 Dec. 1803, dochter van Mr. 

Sebastiaan en van Anna Elizabeth Jacomina van den 

Honert. 

11 te Manheim. Sophia Eleonora Johannade Quay, geb. te 
Ommen 7 Mei 1820, geh. met L. Stucky ( TT. III. bl. 55). 

12 te 's-Gravenhage. Agnita Theodora Eilbracht, geb. 
te Londen 21 Juni 1801 , dochter van Johan Philip 
en van Jonkvr. Johanna Petronella de Mauregnault, 
geh. te Naaldwijk 19 Maart 1828, met Jhr. Willem 
Prederik de Mauregnault, geb. te Veere 8 Maart 
1790, st. te Loosduinen 6 Jan. 1878, secretaris en 
kantonrechter te Naaldwijk, zoon van Jhr. Daniel 
Pieteren van Elisabeth Johanna Westerwijk Porsborgh. 

12 te Nunspeet. Anna Maria, oud 34 jaar, dochtervan 
Mr. A. M. van Oordt en van A. M. E. de Fijne. 

15 te 's-Gravenhage. Constantin Jean Etienne Othon 
^ Herbert, geb. aldaar 19 Pebr. 1888, zoon van Jean 

Constantin Alei^ndre Othon prins Karadja pacha , en 
van Mary Louise Smith. 

16 te 's-Gravenhage. Frank Henri George James de 
Visch Eijbergen, geb. te Pattie, oud 10 maanden, 
zoon van Hendrik Stephanus en van Segima. 

17 te Bussum. Petrus Johannes Loman, oud 62 jaar. 

18 te Dokkum. Sake Wiebrandus Zoutman, oud 22 jaar, 
zoon van Albert^en van G. van de Graaf. 

19 te 's-Gravenhage. Geertruida Paulina Aletta Ledeboer, 
geb. te Rotterdam , oud 86 jaar, dochter van Dammes 
en van Geertruida Paulina Mees , wed. van Dr. Pierre 
Josué Louis Huet, Waalsch pred. te Amsterdam. 

19 te Gorinchem. Christina Johanna Boonzajer, 62 jaar. 

19 te Leiden. Maria Catharina Geertruida de la Bye, 
oud 77 jaar, wed. van H. van der Koog. 

20 te 's-Hertogenbosch. Diderik Adriaan Korte weg , geb. 
te Klundert 31 Dec. 1858, zoon van Cornelis en van 
Jacomijna den Engelse, geh. te 's-Hertogenbosch 
14 Sept. 1854 met Adriana Maria Holster, geb. aldaar 
19 Sept. 1827, dochter van Bastiaan Adriaan en van 
Petronella Josina van Heusden. 

21 te Eindhoven. Charlotta Johanna Bisdom, geb. te 
Bergen-op-Zoom , oud 72 jaar, dochter van Pieter 
Jacob en van Johanna Wouterina Helleman. 

21 te Utrecht. Comelie Jeanne Gillot, geb. aldaar 13 
Dec. 1829, dochter van Hendrik en van Gardina 
Maria Scheidius, geh. aldaar 17 Juli 1851 met Mr. 
Evert du Marchie van Voorthuysen, geb. te Amster- 
dam , zoon van Henrikus van V. en van Margaretha 
du Marchie. 

21 te Meester Cornelis (Java). Mr.Rijklof van Goens, weduw- 
naar van Sophia Martina Pluym Mentz ( W. I, blz. 320). 

21 te Rotterdam. Hendrika Willemina Mees, geh. met 
Willem Cornelis Schalkwijk (TT. II, blz. 284). 

22 te Scherpenzeel. Lodewijk Willem Bilderdijk, gep. 
kapt. der infanterie, goh. met M. J. Hogerzeil. 

22 te Batavia. Joannes Doornik, geb. te Buitenzorg 
13 Jan. 1872, zoon van Joannes en van Catharina 
Jacoba Henrietta ten Cate, geh. met Adèle Eleonore 
Oetgens van Waveren Pancras Clifford. 

23 te Boxmeer. Jhr. Louis Jan Baptist van Sasse van 
Ysselt, geb. aldaar 20 Juni 1809. commandeur der 
orde van den Ned, £ieeuw, lid der ridderschap van N. Braband, lid der Tweede Kamer der Staten- 

Generaal 1844, der Eerste Kamer 1848—1883, lid 

van den Gemeenteraad van Boxmeer, president-curator 

van het voormalig gymnasium aldaar. 
24 te Laren. (JV. HoUand) Dr. Lodewijk Johannus del 

Baere, oud 67 jaar, geh. met Geertruida Johanna 

Zilver Rupe. 
24 te Utrecht. Hendrika Theodora Hoyer ( TT. Il , blz. 33), 

geh. met Mr. Steven Jan van Geuns. 

26 te Haarlem. Jan Willem Copes van Hasselt, ridder 
der orde van de Eikenkroon , versierd met het metalen 
kruis, geh. met Abrahamina Louise Wilhelmina 
Abbema [W, II, blz. 34). 

27 te Amsterdam. Johanna Tjeenk, geb. aldaar, oud 
86 jaar, weduwe van Johan Jacob der Kinderen. 

27 te Dordrecht. Antje Blaauw, geb. te Rotterdam 24 
Febr. 1797, dochter van Jacob en van Jacoba van 
der Putte, wed. van Antonius Nicolaas Bouvy, geb. 
te Amsterdam 3 Juli 1791. 

27 te 's-Gravenhage. André Henri Jacob Bloys van 
Treslong Prins, geb. te Batavia, oud 40 jaar, zoon 
van Pieter Amold Johan en van Jonkv. Pauline 
Constance van Eys. 

29 te Middelburg. Mr. Maurits Verbrugge, oud 86 jaar, 
ridder der orde van de Ned. Leeuw , laatst procureur- 
generaal bij het voormalig provinciaal gerechtshof van 
Zeeland, weduwnaar van Isabella Cornelia 's Graeuwen. 

29 te Amsterdam. Johanna Machtilda Engelina Raedt, 
weduwe van Sijtse Oosterkagen. 

30 te Middelburg. Jacob Philip van Visvliet, oud 72 
jaar, provinciaal archivaris in Zeeland. 

30 te Amsterdam. Jacomina Maria Waldorp, geb. te 
's-Gravenhage 24 Sept. 1820, dochter van Antoine 
en van Johanna Sophia van Hove, weduwe van 
Carolus Jacob Seignette. 

31 te 's-Gravenhage. Mr. Hugo Gaade, geb. aldaar 
3 Jan. 1841 , zoon van Jan Hendrik en van Johanna 
van der Plas , geh. met Maria 'Frangoise Comelie 
Klein van Willegen, geb. te Delft 19 Mei 1854. AD VERTEJISTTIE. Wordt te koop gevraagd voor billijken prijs: 

FERWERDA. 

Wapenboek der 7 proyineiën met genealogiën; 

benevens de genealo|?iên der navolj^de g^eslacliten : 

V. Alteren; v. Belkum; Bosch (van af 1540) v. Bronck- 
horst (van af 1508); v. Bniijnesteijn ; v. d. Chijs; de 
Dieu ; de Qreeff ; v. Hasselt (Gelderland) ; van den Kerck- 
hoven ; van der Lanen ; de Lange (n i e t de Alkmaarsche); 
de Lille; Loockemans; de Normandië; Spiering, (alle 
welke voorkwamen op de verkooping Scheltus van 
Kampferbeke bij v. Hengel & Eeltjes te Rotterdam 
A*. 1877) en van Wigeri Stalpert v. d. Wiele en 
(Ruijgrok) v. d. Werve. Adres franco lett. S bij den boekh. 
P. Kluitman te Alkmaar. 

IIVHOVD 11999 Ifo. 3. Benoeming tot lid. — (Genealogische aanteekeningen betreffende de 

Goesche familie van Oostee en hare afstammelingen, door J. van 

I der Baan. Geslacht Schuurman door T. G. Versfelt — Geldersche 

Yolks- Almanak, voor het jaar 1889. — Rotterdamsch Jaarboelge 

1888. — Familieberichten over December 1888. — Advertentie. Gedrukt bij Gebr. J. & H. van Lanoekbuysen, te 's-Gravenhage. MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldiek genootschap ,,De Nederlandsche Leeuw." Dit blad yersehijnt omstreeks het midden 
▼in iedere maand, onder redactie van het 
beatnur en wordt alleen aan de leden van 
het genootschap gezonden. Brieven en mede- 
deelingen, alsook b^'dragen voor het Maand- 
blad te lenden aan den secretaris van het 
genootschap , den heer A. A. Vorsteb- 
MA.N VAN Oten, BalUtratU 89, te 
'a-Oravenhage. 
Leden te 's-6ravenhage betalen per 
jaar / 10.00 

Zg , die buiten 's- Graven hage wonen f 6.00 

De vorige jaargangen zijn voor de nieuwe 
leden verkrijgbaar per jaargang ad /6.00 . 

Advertentiën in verband met bovenge* 
noemde wetenschappen per regel . /0.20 
Afzonderlgke nummers niet verkrijgbaar. De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de 
strekking en den inhoud der door de inzenders onderteekende stukken. N^ 4. VII* Jaargang. 1889. Tot lid is benoemd de heer: 

A. Bachofen von Echt . . . Nussdorf bij Weenen. 

Aan de leden wordt bekend gemaakt dat met 1 Augustus 
van dit jaar de bibliothecaris , als zoodanig , zijn ontslag 
heeft genomen en dat van af dien datum de voorzitter 
de heer J. C. vajï der Müelen, Boekhorststraat 25, 
zich tijdelijk zal belasten met het beheer der biHiatheek. Eenige oorlionden ait de Brabantselie Leenregisters 
in het Algemeen Ryksarehief te Brussel. 

Elisabeth Cats^ weduwe van Cornelis Musch^ Ridder^ 
Heer van Walsdorp en Consorten worden met de 
Heerlijkheden Op-Velp en Muylstede 
beleend; 9 Febr. 1652. 

(Reg. 375 fr. 81 t*»). 

Actum desen ix^^ February 1652, presentibus M«. Mi- 
chiels, D. Falconier, D. Nijenkercke et D. Tacx. 

Comparerende heere ende meester Steven Hugo, Licen- 
tiaet inde rechten, als Procureur behoorelycken gecon- 
stitueerd soo bij Vrouwe Elisabeth Cats, weduwe wijlen 
dheer Cornelis Musch, in zijnen leven Riddere, heere 
van Waelsdorp, Carnisse^ Nyeuweveen ende Greffier van 
de Staten generael der Vereenichde Nederlanden, geassio^ 
teerd met heere Jacob £Jats, oyck Riddere, Raet Pensio- 
naris van HoUant, haeren vader ende gecoren Vooght, 
hem daerover sterckmakende , als bij JoufBrouwe Marie 
Musch, weduwe van heere Peter van Goedereede, geas- 
sisteerd als vore ende mede Testamentaire Vooghdesse 
van de naergelaten kinderen des voorsz. heere Cornelis 
Musch haeren broeder was, naer vuyt wysen van de procu- 
ratie daer van zijnde gepasseerd in Sgravenhage voor den 
Notaris Peeter van Groenevelt op den tweeden Mey XV Je 
ende eenen vijfftich, mitsgaders oyck bij heer ende mees- ters Johan Casenbroot, Commissaris Generael van den 
Legerschepen ende jegenwoirdich schepen der stadt van 
Rotterdam , ende Cornelis van der Loo, oudt schepen ende 
Raedt der stadt Dordrecht, beijde als testamentaire vooghden 
van de naergelaten kinderen des voorsz. heere van Waels- 
dorp, met exclusie van de weescamere, mede oijck van 
den hove Provinciael van HoUant, soo sij haer soude 
willen dragen als weescamere , oijclf naer broeder begryp 
van de respective procuratien, daer van gepasseert voor 
den notaris Arent van der Graeff, residerende binnen 
Rotterdam voorsz., als voor Arent Muys van Holy binnen 
Dordrecht voorsz., op den derden der voorsz. maent van 
Mey, alles aldaer gesien heeft, in dijer qualiteit in den 
naem ende van wegen de voorsz. kinderen bij doode des 
voorsz. heer Cornelis Musch, zijns vaders, te leene verheven 
tot hunnen behoeve, bij indivis, de heerlijckheden van 
Opvelpe ende Muylstede, mette huijssingen, bosschen, landen, 
beempden, vy veren, molens, cheynsen, manschappen ende 
allen anderen heuren appendentien ende dependentien, 
ten eenen volle leene. Item ende noch de hooghe heer- 
lyckheyt, justitie ende criminele jurisdictie der voorsz. 
twee heerlyckheden, tanderen tijde vercregen van Zijne 
Majesteyt in de tweede partye, in alder vuegen ende 
manieren de voorsz. wijlen bunnen vader die vercregen heeft 
gehadt op den VJ Mey XVIc ende vyfftich, doende . . . 
ende betalende voor thergeweyde ende de rechten ordi- 
naris naer rate van twee leenen . . cxvj £ nij jj. 

Maria Anna van d^n Tympel^ Gravin van Mulaertetc, (1) 

beleend met de Heerlijkheid Willebrin- 

gen etc.\ 25 Juni 1654. 

(Reg 375 f>. 143 t«>). 

Actum 25 Juny 1654. Coram domino C. Tulden, 
presentibus Marcelis, Walravens. 

Comparerende Sr. Henrick Sartorius heeft in den naem 
ende van wegen vrouwe Marie Anne van Tympel , Gra- 
vinne van Mulaert, Haultreppe enz. te leene verheven bij (1) Zie Maandblad 1886, blz. 50, (?. a. 1. — 26 — doode vrouwe Marie yan SchoonhoTe, haere moeder , de 
hooghe heerlickheyt van Willebringhe metten gehuchte van 
Houssen mette hooge middele ende leege jurisdictie ende 
justicie, metter jacht, vogelrye, visscherye, keureo, breuken 
amenden, criminele ende civile, confiscatien oock van 
bastaerde goeden,gevonden, vacante en gestrageeide goeden, 
daer men den propietaris niet af en weet, rechten van 
beleyden, van gemeijne wegen ende straeten, mette 
cheynsen ende 10«. penninck, doende enz. Recepi dit 
verhefiF Lvnj £ 2 Q. 

J(^. Johan Frans van der Gracht verheft de Heerlijk- 
heid Batenhroeck te Waelhem; 16 Februari 1657. 

(NO. 375 f». 216). 

Actum XVI Pebruary 1657. 

Comparerende heer Peeter Pranchois Blondel, raedt 
van den provincialen raedt van Namen, heeft te behoeve 
van Jor. Jan Franchois van der Gracht, sone wijlen heere 
Anthonis van der Gracht, oudt thien jaeren, by doode 
wijle Jor. Jan van der Gracht, heere van Battenbroeck, (!) 
zijns groot vaders, de heerlyckheyt van Bertenbroeck 
gelegen te Waelhem, soo biunen als buyten dycx , tanderen 
by den gespleten vuytten lande vao Mechelen, met landen 
beempden, halff winninghen, cheynsen ende renten daertoe 
behoorende, nyet daervan vuytgescheyden , in alder vuegen 
ende manieren de voorschreven wijlen Jo^*. Jan van der 
Gracht die heeft verheven gehadt op den xxiiij Marty 
xvjc ende vier, doende . . . ende betalende voor thergeweyde 
ende rechten ordinaris; recepi enz. . . . Lvig £ ij Q. 

Frederik Willem, Graaf van Oost Friesland en Rietberg 
en Consorten krijgen beleening van de heerlijk- 
heid Rumpsty etc. 24 Oct. 1663. 
(Keg. 376 fo. 91«). 

Actum 24 Octobris 1663. Coram Domino Locumte- 

nente; presentibus D. Sleypen, J. Coentseo et 

M. Piersort. 

Comparerende heer ende meester Franchois de Fraye , 
licentiaet in de rechten, heeft ten gemeynen behoeve 
indivis van heere Frederick Guillaume Grave van Oist 
Vrieslant , Ritberge, Frangois Adolff Guillaume, Ferdinand 
Maximiliaen ende Jouffrouwen Marie Leopoldine Catha- 
rine ende Bemardine Sophie Graven ende Gravinnen van 
Oistvrieslant ende Ritberge, te leene verheven de lande 
ende heerlyckheden van Rumpst, appendentien ende de- 
pendentien van Willebroeck, Ruysbroeck, Boom, Heyn- 
donck &cft. doende &ca.; Sterffinan den voorsz. heere 
Fredrick Guillaume Grave van Oistvrieslant als oudtste 
sone; betaelende voor theergeweijde 58 — 2 — 

Burchard Wilhelm, Baron van Westerholt, Heer van 

Hacfort etc. wordt met Salphel en Bruel beleend; 

25 Novbr. 1666. 

(Reg. 377 f>. 76). 

Actum 25 9bris 1666. Coram Domino Locumtenente; 

presentibus D. Michiels, Houbart, Walravens 

et Culant. 

Comparerende Arnoldus Bosch, Schouteth, Casteleyn 
ende Rentmeester der J^erlyckheyt van Oostmael, ter saecken naer beschreven behoorelyck geconstitueert ende 
gemachticht bij mr. Diederick Vleugels, advocaat voor de 
hove van HoUant ende Brabant, woonendein S'Gravenhaege, 
bij procuratie gepasseert binnen Antwerpen voor den 
notaris Jan Baptista Claus ende sekere getuygen op den 15 
deser ende den selven advokaat Yleugels als gemachtichde 
van Heere Burgart Willem, Baron van Westerholt, heere 
van Hackfort, Scherpensel, Oostmalle, Salphel ende 
Bruel, eode blyckende bij de procuratie gepasseert voor 
den notaris Dierick van Schoondervoort, woonende in 
S'Gravenhaege in dato dertich Octobris xvic sessensestich 
inhoudende clausule van substitutie, heeft in dyer qualiteyt 
in den naem ende ten behoeve van den voorsz. heere Baron 
van Westerholt te leene verheven de voorschreven heer- 
lyckheyt van Salphel ende Bruel, de welcke vuyt hoofifde 
van heer Frederick de Renesse, die ziJDs huysvrouwe 
broeder was, op hem is gedevolveert. Doende &c* Be- 
taelende & cft. recepi Lvnj £ ij j}. 

Philipp van der Vorst, Ridder, verheft den titel van 

Baron, die aan zijne Heerlijkheid Loonbeke 

verbonden wordt; 28 Juni 1668. 

(NO. 377 f>. 137). 

Actum 28 Juny 1668. 

Comparant meestere Jasper Goubau, at fait debuoir 
de releuer en fieff (a tiltre de mercède et érection en 
baronnie, au prouf&ct de messire Philippevan der Yorst, 
chevalier, h. présent baron de Loonbeek , gentilhomme 
de la Chambre du Prince electeur de Coloigne, de son 
conseil de guerre et son grand escuir etc. (:selon les 
patentes en estantes dépeschées k Madrid Ie 19 de lObre 
1663:) ledit tiltre de baronnie sur sa terre et seigneurie de 
Loonbeeke, haulte, moyenne et basse, appertenances et 
dépendences et aultres biens , y annexés selon Ie dénom- 
brement on estant rapporté Ie lil d'avril demier. Faisant 
etc. payant etc. 

Recepi Ivm fl. III st. 

Philipp van der Vorst, Heer van Loonbeke, vestigd eene 
rente van 400 rijnsgulden; 11 Aug. 1672. 

(N«. 377, f>. 273). 

Actum XI Augusti 1672 coram D. Rijckewaert Locum- 
tenente, presentibus Mr. Michiels, D. Hullegarde, 
Walravens , Meerbeeke et aliis. 

Comparerende Adrianus Culant als procureur speciael 
ende irrevocabel ter saecken naer gescreven behoorlijck 
geconstitueert bij Jor. Philips van der Vorst, heere van 
Loonbeeke, opperste stalmeester van sijne courvorstelijcke 
doorluchticheijt van Colen &ca. ingevolge van procuratie daer 
van sijnde, gepasseert binnen Brussel voor den notaris 
Coentsen ende sekere getuggen opden xxij Januarij 1658 
tot dijen versien van opene brieven van octroij dienende 
tot validiteyt der selver procuratie, geirrpetreert inde 
souvereynen Raede onder den groeten segel van Brabant 
opden sesden deser, onterteeckent Steenwinckele , heeft 
in dyer qualiteijt - mijnen voorsz. heer don stadthouder 
ende mannen van leene verthoont ende te keunen gegeven 
hoe dat sijnen voorzs. constituant hadde ontvangen vijt 
handen van wijlen vrouwe Catharina Cron, weduwe van 
heer Thomas Franchen , in sijnen leven Ridder, van den — 27 — raede van Oirloge ende quartiermeester generael ten dienste 
van Sijne Co. Mat., de somme van acht duijsent rinsguldens, 
voor de weleke hij hadde gelooft thaeren behoeve oft 
desselffs actie hebbende , te gelden ende te betaelen eene 
erffelijcke rente van vierhondert rinsguldens tsjaers, den 
penninck twintich , daer voorens verbindende als speciaele 
hypotecque de heerlijckheijt van Loombeeke met alle haere 
appendentien en dependentien, consisterende in huijsen, 
landen, bempden, bosschen, waetermolen, heerlijcke 
chijnsen, brouw camme ende allen anderen toebehoorten, 
mistgaeders noch twee hoeven d'eene geheeten Preijl 
ende dandere ten Thiecque, beijde gelegen inde prochie 
van Neeressehe, met oock alle hunne landen, hemden, 
bosschen , vijvers ende anderen toebehoorten alles volgens 
die voorsz. procuratie, de weleke soowel als de voorsz. 
brieven van octroy alhier wort geinsereert en luijt aldus : ... 
& naerdijen Etc. soo sijn daer inne gegoeyt geworden 
die R. P. der Societeijt Jesu binnen Brussel, als actie 
hebbende van die voorsz. weduwe bij middele van 
testamente van wijlen jouffi*. Claudine Cron te voerders 
erfgenaem van die voorsz weduwe aen de persoon van 
Jacque Huart, den welcken & c&. doende &ca. betaelende &ca. 
Recepi Iviiif. nist. 

Willem Adriaan^ Markgraaf van Hoensbroeck, etc. 

verheft het kasteel en de heerlijkheid Hoenshroeck^ 

11 Novbr. 1694. 

(Reg. 379 p. 152). 

Actum XI Nov. 1694 , Coram Domino Locumtenente, 
presentibus ordinariis. 

Comparerende Sieur Jean Frenniau, secretaris van 
m'her Guilliaume Adriaen , marckgraeve van ende tot 
Hoensbroeck, vrijheere van Ertbruggen, in Schellebelle 
ende Wanzcle , Heere tot Westmeerbeke , van de Voogh- 
dye ende Nederampts Gueldere, Erffmarckschalck des 
Hertoghdoms Gueldre ende Graeffschap Zutphen, Adelleken 
Baedt van Syne Konincklijcke Majesteijt mt voorsz. Her- 
toghdom etc, heeft te leene verheven in den naem des 
voorsz. marckgraeve van Hoensbroeck ingevolghe van 
de procuratie onder desselffs signature verleden den 
XXX October lestleden, by doode van wijlen M'her Arnold 
Adrien Hoen, Marquis van Hoensbroeck, sijns heere vaeders, 
eerst de hellicht van de borcht oft huyse van oudts ge- 
heeten in Genebroeck (sic!), nu Hoensbroeck int lant van 
Valckenbourgh geleghen, met te stallinghen , schuere ende 
dammen, daer aen behoorende, betaelende voort herge- 
weyde Lvnj fl ij st. 

Item noch die hooghe, middele ende leege heerlyck- 
heyt ende jurisdictie van Hoensbroeck voorsz. appen- 
dentien ende dependentien van dyen, betaelende voor 
het hergeweyde & c». doende enz. . . . Lviij fl ij st. 

Catharina van Duijven^ Weduwe van Leonhard Ranst ^ 

raad en schepen te Amsterdam^ ivordt met goederen 

te Oorderen héleend; 12 Novbr. 1695. 

(B^g. 379. f^. 229). 

Actum 12 Nov. 1695 Coram Domino Locumtenente , 
Presentibus Meerbeeke et Walravens. 

Comparerende Petrus de Hulder, Procureur van den 
Bouverynen Raede ende Leenhove van Brabant, als vol- machtighde van Vrou)^e Catharina van Duijven , weduwe 
wglen den Heere Leonard Ranst, in sijnen leven Raedt 
ende Schepen der Stadt Amsterdam, ingevolghe van de 
Procuratie daer van sijnde, gepasseert voor den notaris 
Willem van den Berghe ende sekere getuygen op den 
xviij Getob, lestleden, heeft in dijer qualiteit te leene 
verheven in den naem ende ten behoeve van de vrouwe 
constituante, bij doode van wylen heer ende meestere 
Joan van Duijven, in sijnen leve, borgemeestere der stadt 
Graevenhaeghen , haeren vaedere, zekere hoeve ende 
landen groot omtrent acht en seventigh gemeten met de 
huijsinge, potinghe ende plantinghe, gestaen onder Oor- 
deren, op den bergh helent, ten noorde de Heere Staete , 
ten oosten de Geule , aen de west sijde lanckx ten Goor- 
dijck , loopende ter zuyden de kercke van Oorderen , ende 
ten Westen d'Er%enaemen Lebouck; Item noch inver- 
scheyde partyen onder Oorderen dertich gemeten, luttel 
min ofte meer; Item noch onder Wilmerdonck mede in 
verscheyde partijen twee en vertigh gemeten, maeckeude 
t'saemen hondert ende vijfftigh gemeten, soo ende gelijok 
de selve partijen lest verheven sijn opten negensten 
April xvic ende sestigh , doende etc. betaelende etc. voor 
het hergeweijde ende rechten ordinaris als in het voor- 
gaende verheff .... icxvj fl iiij st. 

Alexander OttOy Graaf van Vehlen en Megem verkoopt 

den Phaltsgraaf Johann Wilhelm aan den Rijn het 

Graafschap Meghem; Beleening des koopers 

6 April 1697. 

(Reg. 379, f». 378). 

Actum 6 April 1697 Coram Domino Locum Tenente ; 
presentibus Ie Prince d'Hornes, Ie Baron d'Ittere, 
Ie conseiller Debleije , Ie conseiller van den Boom 
et Josse Walravens. 

Comparant Messire Alexandre Otthon Comte de Velem 
et Megem, Ie quel a remontré et donné h connoistre k 
mon et seigneur Ie lieutenant et hommes de fieffs qu'il 
avoit loyalement vendu, cédé et transport^ au Sérénissime 
Prince Jean Guillaume, Comte Palatin du Rhin, Architré- 
sorier et Electeur du St. Empire, Ducq de Bavières, Juliers, 
Clevès et Berghe, Comte de Veldents, Sponheim, de la 
Marcq, Ravensbergh et Meurs, Seigneur de Ravensteijn 
et de Wijnendale & c»., la Comtë de Meghem avec les 
seigneuries de Machoren , Haren et Teffelen, avec touttes 
leurs appendences et dépendences, droicts prééminences, 
hauteurs, jurisdictions civiles et criminelles, chasse 
pescherie et généralement tous autres biens tels qui soyent 
et ce pour la somme de cent mil pattacons, outre les 
charges exprimez aux lettres etenduês et desirant &ca. 
après etc »• si est &c a. i la personno du Sieur Fran^ois 
Colombanus, Conseiller de sa dite Altesse Electorale et 
son Resident k cette cour, sur les charges &ca. faisant 
&ca. payant Lviij fl. nj s. 

Jan Jacob van Heemskerck wordt met Incourt en Longue^ 
ville beleend; 5 December 1713. 

(N«>. 381 f». 488.) 

Actum 5 December 1713. Coram Domino Locumtenente 
T., presentibus Backer et TEscollier. 

Comparant André Pelix a fait devoir de relever en 
fieff au nom et proffit du Seigneur Jean Jacob de Heems- — 28 — kercke de Beckersteijn, seigneur de Incourt, Longueville 
&ca., par Ie trespas a feu Ie seigneur Cornille Frangois 
de Heemskercke de Beckersteijn, son père, les dittes 
seigneuries et villages d'Incourt et Longueville, seituez 
au Roman pays de Brabant avec la haute, moyenne et 
basse justice et jurisdiction, faiant fee*, payant &ca. 
dCviij fl. ij st. Brussel. J. Th. de Raadt. iU een familie-bybel. 

De volgende aanteekeningen komen voor op een drietal 
foliobladen, in mijn bezit, blijkbaar uit een bijbel ge- 
scheurd. 

Zoo bijgeval iemand op dat handschrift bijzondere 
betrekking heeft , ben ik gaarne bereid het hem af te 
staan. 

Mr J. E. VAN Someren Brand. 

1644 den 31 Julij ben ik Gijsbert Jansz. Voorn getrout 
met Behatreis Dirks in de nieuwe kerk. 

p Int zelfde jaar de 25 Novemb. is mijn vader 

i- I Jan Qijsbertsz Voorn gerust inden Heer en lijt 

, ^ — begraaven op de vaart. 

^ • Int zelfde jaar den 15 December is peet Lijsbet 

gerust inden Heer. 
— 1645 den 17 Julij is gebooren Immetie Gijsberts Voorn. 
,1646 den 17 December is Behatris Dirks bevallen in de 
kraam van 2 jonge dogters de eene heet Breggie 
en de andre Dirkie. 

Den 31 dito is Dirkie Gijsberts gerust in den 
Heer. 
_ 1647 den 3 Janewarij is Breggie Gijsb*. gerust inden 
, Heer en den 6 dito sijn bij de kindre begraaven. 

"" . 1648 den 17 Januario is gebooren Jan Gijsb». Voorn. 
.1650 den 18 July is Diewertie Gijsberts gebooren. 
yl652 den 2 Sept. is Kors en Dirk G^ij8berts gebooren. 
7^1661 den 17 9ber is moeder EUebreggie Tielemans ge- 

1 rust inden Heer out sijnde 85 jaaren. 

^ 1680 den Eerste Sept. is Mattijs Knijper getrout met 

Diewertie Gijsberts. 
_ ■ 1683 den 21 Octob. is Diewertie Gijsb. in de kraam 
j. bevallen van een zoon en heet Koenraat Kuyper 

en den 24 xb. overleden. 
_ 1686 den 6 Januario op 3 koningsdag is gebooren Albert 
Kuyper en gedoopt in de Amstelkerk. 
1688 den 28 Maart is Albert Mattijsz. Kuyper overleeden 

out wesende 9 vierendeeljaars. 
1722 den 1 August is Diewertie Voorn overleeden en 
den 5 d® begraven inde Nieuwe Kerk out sijnde 
72 jaare 14 dage. 
1700 den 6 May is onse grootvader Gijsb. Jansz. Voorn 
"^ overleeden en den 11 d'* begraven inde Nieuwe 

Kerk. 
1688 den 23 Desember heb ik Pieter Gillis mijn be- 
lijdenis gedaan bij domine Laplanque out zijnde 
20 jaaren 11 maanden 9 dagen. 
1753 den 14 meij is onse dogter Anna de Haas getrout 
met de WelEerwaarde Heer Willem Lobé , predikant 
op 's Gravelant op Dingsdag nademiddag te 4 uren 
van haar vader Jnp rines van dei^ Broek tot Ouwer- 
kerk aan den A^^^^. 1754 den 2 Augustus op Vrijdag is Anna de Haas 
huysvrouw van Willem Lobé ïn de kraam bevallen 
van een soon geheten Willem Jan en is van sijn 
vader gedoopt op 's Gravenlant. De getuygen was — 
Susanna Kok wed. de Heer Lobe in sijn Ed. leven i 
predikant tot Elburg. ^ 

1756 den 10 February op Dingsdag is Anna de Haas 
huysvrouw van Willem Lobe in de kraam bevallen 
van een zoon geheten Joannes Gerardus en is van — 
sijn vader gedoopt op 's Gravelant. De getuygen ^ 
waren Joannes yaq ( ^en Broek predikant op Ouwer- ^ 
kerk aan den Amstel en EnailiajOjJles» overleden 
den 1 October 1757. ^^ 

1757 den 15 Juny op Woensdag is de huysvrouw van 
W. Lobe in de kraam bevallen van een dogter ge- 
heeten Wilhelmina Johanna en is van haar vader - 
gedoopt op 's Graveland. De getuygen waren de 
Heer W. Boomhouwer en MejufiFrouw J. M. Hulse- *^ 
bos huysvrouw van J. P. Lobë Med. Doctor tot 
Amsterdam overleden 26 Julij 1757. ^ 

1758 den 15 Juny op Donderdag is de huysvrouw van 
W. Lobe in de kraam bevallen van een dogter 
geheeten Emilia en is van haar grootvader gedoopt _ 
op 's Gravenland. De getuygen waren J, van den 
Broek en ^ milia Gillis. ^ 

1759 'Sën 15 October op Maandag is de huysvrouw van 
W. Lobe in de kraam bevallen van een zoon 
geheeten Adriaan Gijsbert en is van sgn vader 
gedoopt te 's Gravenland. De getuygen waren A. de 
Haas en Q. Gillis. Overleden den 15 January 1760. ^ 

1760 den 18 October is de huysvrouw van Willem Lobe 
in de kraam bevallen van een dogter geheeten 
Anna Abilia en is van haar vader gedoopt op 
's Gravenland. De get]>.ygen waren Cornelis Verwg 
en , ^bilia Gillis , 't Kind overleeden c|en 28 Augus- 
tus 1761. --' 

1761 den 6 December is de huysvrouw van Willem Lobe 
in de kraam bevallen van een zoon geheeten Jan 
Pieter en is van sijn vader gedoopt op 's Graveland. 

De getuygen was J. P. Lobe, Med. Doctor te ^ 
Amsterdam, 't Kind overleeden den 17 December 
1761. -^ 

1763 den 27 Februarij op Sondag is de huysvrouw van 
Willem Lobé in de kraam bevallen van een dogter 
geheeten Susanna Abilia en is van haar vader . 
gedoopt op 's Graveland. De getuigen waaren T. 

B. Lobé en Johanna Elisabeth van den Berg. ^ 

1764 den 19 Maart op Maandag is de huysvrouw van 
Willem Lobé in de kraam bevallen van een zoon 
geheeten Gerard en is van sijn vader gedoopt op ^ 
's Graveland. De getuygen waaren Willem van den 
Bosch Gerrits en Anna Maria Lobé. ^ 

1765 den 19 December is de huysvrouw van Willem , 
Lobé in de kraam bevallen van een dogter geheeten | 
Anna Elisabeth en is van haar vader gedoopt te 

's Graveland. -^ 

1775. den 11 April is mijne geliefde huisvrouw in de 
kraam bevallen van een zoon , die op den tweeden 
paaschdag den 17 dito door mij is gedoopt en ge- - 
noemt Heter Theodoor, zijnde ten doope gebeft 
door mijne oudste dochter Susanna Abilia, geadai- ^ 
steert door haaren oudsten broeder Willem Jan. j 
En naa een ziek en zwak kraambedde behaagde \ 
het den Opperheere van ons leven op den 15 Mei | 29 — ■l- 


4 daaraanvolgende den aangenaamen huwlijksband 
tusschen haar en mij te verbreken en haar door 
zagten en zaligen dood uit mijne liefde-armen te 
rukken, tot mijne en mijner vijf kinderen onher- 
stelbaar verlies. 

1663 Den 2de Junij is gebooren mijn huisvrouw Anna 
Kampen, gedoopt in de Noorderkerk. 

1668. Den 14 Jannewary ben ik Pieter GilHfl gebooren 
en den 15 dito gedoopt in de Nieuwekerk van 
^ Domenie Klerk. 

1686. Den 19 April heb ik Anna Kampen mijn belijdenis 
gedaan tot D». van der Foort out sijnde 23 jaar, 
wonende in de Nieuwe Spiegelstraat tusschen de 
Kerkstraat en Keyzersgr. inde schaaf bank daar doe 
de Liefde uythanght. 

1718. den 18 Febr. heeft mijn .dogter Abilia Gillis haar 
belijdenis gedaan tot Do. Thierens out sijnde 20 
jaare 11 maanden en 18 dagen wonende op de 
Reguliersbreestraat. 

1718 den 22 Maij is onse dogter Abilia Gillis^ getrout 
met Jan Adriaan Victer inoe" Nieü wekerk van 
Domine Tierens tusschen 11 en 12 uren op Sondagh. 

1718. den 26 August is onse moeder Belitie Lourens, 
wed. van Arent Kampen overleeden op middagh 
tussen 12 en een ure en den eersten Sept. be- 
graaven in de Nieuwe Zijts Kapel van half 3 uren 
out sijode 84 jaar en 8 maanden. 

1712 den 12 Sept. is onse vader Arent Kampen gerust 
in den Heer en den 17 dito begraven in deN. Z. 
Kapel out 83 jaar 10 maanden 25 dagen. 

1720 den 12 xber is onse moeder Immetje Voorn ge- 
rust in den Heer en den 18 begraaven in de oude (?) 
kerk out 75 jaar. 

1667. den 10 April ben ik Gilli s Pietersz j net miin huiis- 
vrouw Immetie Gijflbftte j^oom getrout. 

1668. den 14 Januario is mijn huijsvrouw in de kraam 
bevallen van een jonge zoon en heet jPieter Gillis 
den 15 dito gedoopt in de Nieuwe kerk vanDomine 
Klerk. 

1669 den 23 April is mijn huijsvrouw inde kraam be- 
vallen van een jonge dogter en heet JBUsljreggie 
Gillis. — den 24 do. gedoopt in de Nieuwe kerk van 
Cr>ink. 

1670 den 25 9ber is mijn huijsvrouw inde kraam be- 
vallen van een jonge zoon en heet Gjjsbert GjIHr 
den 26 do. gedoopt in de Nieuwe kerk van Domene 
Rijnsdijk. 

1672 den 25 Julij is mijn huijsvrouw inde kraam be- 
vallen van een jonge dogter en heet Dirkie Gillis 
den 26 dito gedoopt inde nieuwe kerk van Do. 
Kieft. 

1678. den 10 Junij op Vrijdags smorgens tussen 3 en Vi 4 
uren is mijn vader Gillis Pietersz. gerust inden 
Heer en is begraaven den 14 dito. 

1698 den 6 October is mijn zuster Dirkie Gillis gerust 
inden Heer en den 11 d®. begraven. 

1725. den 24 Febr. is mijn broeder Gijsbert GKllis gerust 
inden Heer en den 28 d*^. begraven inde nieuwe kerk. 

1 726 den 24 April is onse neef Guiljam Gilli s gerust 
inden Heer en is begraven den 29 d® inde oude 
zijtskapel. 

1722. den 20 Augusti hebbe 2 kindre haar belijdenis 

gjdaan bij D*^. Segers aan huis Giisber t e n Emilia 
illis . out Ggsb. 24 jaar 6 weeken Emilia out 19 jaar. 1722 den 25 October is onse dochter Emilig^ Gillia ge- 
trout met Gerrit de Haas inde nieuwe kerk van "^ U 

ly*. Noordbeek tussen 12 en 1 uer. \ 

1726 den 31 Maart is onse zoon jg^ijg^firt Gillia getrout - 

met Anna Maria van Kralinge Inde nieuwe kerk 

van D^. Junius tussen 12 en 1 uer. 
1688. den 23 Desember heb ik -Pieter Gilli s mijn be- - 

lijdenis gedaen bij D\ Laplanque out zijnde 20 jaaren 

11 maande 10 dage. 

1732 den 8 Augusti is mijn man Pieter Gillis gerust [ 
inden Heer en begraven in de 'süijderkerk op half ; 
drie ure out 64 yaer 7 maanden 6 dagen. — 

1732. den 10 November is mijn dochter Emilia Gipis 
huijsvrouw van Gerret de Haas in de kraam ge- 
koome van een dochter en is gedoopt in de Suijder- 
kerck op Woensdag den 12 November en heet 
Anna de getuijgen ware ick Anna Kampen en 
mijn soon Q^jjftbftrt Gilh'» en is van Domine Halma 
gedoopt. "7 

1733 Anna de Haas, dochter van Emilia Gillis moet ' 
dese bijbel hebbe als ick in den Heere ben gerust, 
üe moeder Anna Kampe weduwe Pieter Gillis 
Ue. Vaader. — 

1743. den 16 December savons tussen Vio en 10 uren op j 
Maandag is mijn moeder Anna Kampen wedu. I 
Pifiter Gillis in den heere gerust en den 23 dito 
begraven in de zuijer kerk op drie uren out zijnde 
80 jaaren 6 maanden en 14 dagen. _ 

1748 den 27 Pebruary is Gerrit de Haas gerust in den ' 
Heer en den 4den Maart begraven in de Zuijerkerk ' 
op 3 uren. ^ * 

1749 den 25 February is domine Joannes v an den I 
Broek getrout met Emilia Gillis weduwe Gerret ^ 
de Haas tot Ouwerkerk aan den Amstel op zijn 
eijge stant plaas door zijn zuster man Jakobus de 
Boer predikant op Marken. 

1751. den 21 Desember heeft Anna de Haas dochter van 
Emilia Oil lis haar belijdenis gedaan bij haarvader 
J oannes van den Broek out zijnde 19 jaaren 6 
weken tot Ouwerkerk aan den Amstel. 

1696. den 3 April ben ik Pieter Gilli s met myn huys-, 
vrouw Anna Kampen getrout inde Nieuwekerk 
van Do van Alphen. 

1697. den 5 Maart op Dinsdag is myn huysvrouw inde 
kraam bevallen van een jonge dogter geheete 
Abilia en gedoopt inde Amstelkerk van Do Pr 
Schaak den 10 d© De getuygen Arent Kampen en 
Beletie Laurens. 

1698. den 8 July op Dinsdagh segge savonts ten 6 uren 
is myn huysvrouw inde kraam bevallen van een 
jonge soon geheeten Gijsbert en gedoopt inde Am- 
stelkerk van Do Winter. Den 13 do. De getuygen 
Immetie Gijsberts en Gijsbert Gilles. 

1700 den 9 Maart op Dingsdagh smorgens ten i9 uren 
is myn huysvrouw inde kraam bevallen van een 
jonge soon geheeten Arent en gedoopt inde Am- 
stelkerk van Do Reelant den 14 dito de getuyge 
Arent Kampen en Belitie Laurens. 

1702. Den 25 May op Donderdagh synde Hemelvaarts- 
dagh savonts ten 5 uren is myn huysvrouw inde 
kraam bevallen van een jonge soon geheeten 
Kornelis en gedoopt inde Amstelkerk van Do 
Bomble De getuygen Arent Kampen en Beletie 
Laurens den 28 dito gedoopt op Sondagh gestor- y t- i — 30 — yen op Saterdagh den 17 Juny en begrayen den 

21 do op Woensdagh. 
1703. Den 9 8ept. op sondagh tusschen Vio en 10 uren 

is myn huysvrouw inde kraam beyallen van een 
I Jonge dogter geheeten Emïlïa en gedoopt inde 

I Amstelkerk den 12 do voor Do Jac. Streso de ge- 

i tuygen Dirk van Houte en Ellebreggie Gilles. Eigenaardige plaatsing van een devies. 

Tot een der eerste adellijke huizen van Oostenrgk 
behoort het geslacht j^von Wurmhrand'\ Dit geslacht 
verkreeg 9 Juli 1518 den baron-titel en dien van graaf 
3 October 1682, terwijl een andere tak eenige jaren 
later 31 Augustus 1701, evenzoo die onderscheiding 
genoot. 

Deze familie wordt in eene Oostenrijksche en in 
een Stiermarksche linie onderscheiden. Het geslachts- 
wapen wordt in het Armorial Général van den heer 
Rietstap nauwkeurig opgegeven, echter staat het devies 
aldaar als „Ich mein's." 

Een wapenspreuk komt gewoonlijk enkelvoudig, tenzij 
er twee verschillenden zijn, onder de schilden voor. 

Curiositatis causa, zij hier medegedeeld, dat vele leden 
van dit geslacht dit devies voeren, achtmaal om het 
geheele wapen geplaatst. Dit zonderlinge geval is wellicht 
der plaatsing in het Maandblad waard. 

Dr. L. J. A. Braakenburg. Wapens gevraagd. 

Qaarne zoude ik de wapens kennen van de familien 
Beverlv, Binnema, Eeckhout en Holland , als ook eenige 
bijzonderheden omtrent het huis Akerendam of Axeren- 
dam bij Beverwijk, voornamelijk omtrent zijne bewoners 
in 1767. De geringste mededeeling zal in dank ontvangen 
worden door 

Weert ^ bg Roermond. Th. G. Verspelt, 

OntraDger der rijksbelastingen. Familieberichten. 

Januari 1888. 

GEBOORTEN. 

1 te Voorburg. N., zoon van Mr. Hendrik baron van 
Tuyll van Serooskerken en van Arnoudine Hoevenaar. 

4 te Loosduinen. N., zoon van Jhr. Louis Pierre 
Quarles van üfford en van Maria van Herwaarden. 

6 te Maastricht. N., dochter van N. Suermondt en 
van H. Buys Ballot. 

7 te Amsterdam. Prangois Comelis, zoon van Huibert 
Elize Eleyn van Willigen en van Johanna Elisabeth 
van IJsendoom. 

7 te 's-Gravenhage. Louise Adrienne, dochtervan Jhr. 
Mr. Theodoms Heien ub Eranciscus van Riemsdijk 
en van Jonkv. Adn'e^^ Jacqueline Marie Loudon. 8 te Doetinchem. Een levenlooze dochter van N. Schwartz 
en van N. van den Heuvel tot Beichlingen gezegd 
Bartolotti Rijnders. 

8 te Utrecht. Leonora Hermine, dochter van Johan 
Theodore Gerlings en van Elisabeth Indewey. 

8 te Amsterdam. N. , zoon van Dr. Gterard ter Meulen 
en van Agatha Antonia Maria Johanna Muysken. 

9 te 's-Qravenhage Cornelis, zoon van Karel öeorge 
van der Mandele en van Maria Cornelia Hartevelt. 

10 te Haarlem. N. , zoon van Aalbrecht Arend del Court 
van Krimpen en van Maria Henriette Prévinaire. 

10 te Council Bluffs (Jowa, N. Amerika). Gerlacus Johan 
Marius, zoon van Marinus Bodinus Louis Bouricius 
en van Johanna Paulina Louise Lohan. 

11 te Zaandijk. Catharina, dochter van Jacobus Johannes 
Honig en van Trijnje Couwenhoven 

14 te Utrecht. Louis, zoon van Jhr. Mr. Jan Elias 

Huydecoper van Nigtevecht en van Susanna Christina 

Maria Anthonia Luden. 
18 te Breda. Gerhard Christiaan Coenraad, zoon van 

Lambert Joan Kuyck en van Gerharda Johanna Wil- 

helmina Pels Rijcken. 
20 te Middelburg. N. , zoon van N. Mees en van Elisabeth 

T. CoUins. 
24 te 's-Gravenhage. Maria Wilhelraina, dochter van 

Dr. Daniel Louis van Wely en van Johanna Theodora 

de Mol van Otterloo. 
24 te Amsterdam. Hugo Willem Johan, zoon van Jhr. 

Hugo van Beresteyn en van Elisabeth Wilhelraina 

Rahusen. 
24 te 8t. Pieter. Henrietta Dorothea, dochter van JTir. 

Willem Karel von Weiier en van J. M. Kraayenhof. 
24 te 's-Gravenhage, Adriaan, zoon van Cornelis Pieter 

Zonnevyle en van Wilhygjmina Charlotta Greiner. 
26 te Dieren. N., zoon van Dr. M. F. van Lennep en 

van Erailie Marie Antoinette van Eeghen. 

26 te Amsterdam. Olga Ernestine Henriette, dochtervan 
Samuel Pieter van Eeghen en van Jonkv. Olga Catha- 
rina Antoinette van Loon. 

27 te 's-Gravenhage. William Robert Andrew, zoon van 
Jhr. Mr. August Lewis John Melvill van Cambée en 
van Philippina Elisabeth barones Taets van 
Amerongen. 

31 te 's-Gravenhage. Anna, dochter van Dr. Nicolaas 
Anthony Johannes Voorhoeve en van Erailie Brockhaus. 

31 te 's-Gravenhage. Jeanne Agathe, dochter van 
Lodewijk Willem van Hoek en van Maria Catharina 
Canneman. 

HUWELIJKEN. 

2 te 's-Gravenhage. Willem Stortenbeker , geb. aldaar 
18 Mei 1862, zoon van Izaak en van Elisabeth 
Johanna Bisschop, metWilhelmina Geertruida Rutgers, 
geb. te Utrecht, oud 23 jaar, dochter van Jacob 
Geras en van Jacoba Geertruida van der Bilt. 

2 te Parijs. Jhr. L. A. van Loon, raet A. F. Tachard. 

4 te Arasterdam. Hendrik Arnoldus Matthes, geb. te 
Houtrijk, oud 27 jaar, zoon van Dr. Jan Carel en 
van Tjetske Muurling, raet Charlotta Alida Doorman, 
geb. te Arasterdara , oud 20 jaar, dochter van Augustus 
Johan en van Charlotte van Thiel. 

10 te 's-Gravenhage. Mr. Willera Lodewijk baron de V<w 
van Steenwijk, geb. teDalfsen 10 Juli 1859, commies — 31 — van Staat, zoon van baron Mr. Jan Arend Goderden van 
Agathe Marie Prangoise barones van Aerssen Beyeren, 
met Ferdinanda Anna van Naamen van Eemnes, geb. 
te Zwolle 25 Sept. 1868, dochter van Mr. Albertusv. 
N. V. E. en van Elisabeth Agatha Johanna van Naamen. 

11 te Nieuw- Amelisweerd. Jhr. P. J. A. A. M. van Nispen 
tot Se venaar, met Jonkv. C. H. L. M. Bosch van 
Drakestein. 

13 te Amsterdam. Gidion Stephanus de Clercq, geb. te 
Lisse, oud 26 jaar, zoon van Stephanus en van 
Susanna Eruseman, met Caroline Auguste Antonia 
Sophia Boissevain, geb. te Amsterdam, oud 20 jaar, 
dochter van Gideon Marie en van Louise Caroline 
toe Laer. , 

22 te 'e-Hertogenbosch. Mr. Cornelius Ludovicus Marie 
Emilius Johannus baron Speyart van Woerden , geb. 
te 's-Gravenhage 30 Juni 1849, zoon van baron 
Eduardus Hermanus Theodorus Leonardus en van 
Anna Maria Ludovica van den Hove, met Jonkv. 
Fran^oise van Sasse van IJsselt, geb. te 's-Hertogen- 
bosch 28 Sept. 1858, dochter van Jhr. Leopold 
Boudewijn Constantijn Lodewijk en van Theodora 
Maria Blanca baronnes van Hugenpoth tot Aerdt. 

23 te 's-Gravenhage. Henri Paul Netscher, geb. te Kar 
manglen (res. Tagal) 4 Oct. 1854, luit. terzeelkl., 
zoon van Gerardus Johannes en van Mathilda Char- 
lotta Theodora Lucassen, met Helena Stolk, geb. te 
Brielle 6 Maart 1865, dochter van Petrus en van 
Louise Dina Sandt van Nooten. 

30 te Zevenbergen. H. C. C. van Maaren met J. A. F. 
Coets de Bosson. 

31 te 's-Gravenhage. Johannes AUot, geb. aldaar 2 Feb. 
1841, kapt. kwartiermr. bij het korps mariniers , zoon 
van Adrianus Leonardus en van Maria Clasina Perk, 
met Maria Antoinette van Raab van Canstein, geb. 
te Ubbergen 15 Maart 1853, wed. van Dirk Wach- 
ter , dochter van Rutgerus Willem en van Catharina 
Beker. 

STERFGEVALLEN. 

1 te Haarlem. Jacob Comelis van de Blocquery, geb. 
te Doesburg 5 Aug. 1819, secretaris van het water- 
schap de Haarlemmermeerpolder, geh. met Agatha 
Maria Fran^oise Beyerink (W. I. 67). 

1 te Apeldoorn. Margaretha van der Tuuk, oud 76 jaar, 
wed. van Mr. Jan Hendrik de Sitter (Ann. 1875 bl. 
185 en 186). 

1 te Amsterdam. Clasina Julia Wilhelmina Frederika 
Keuchenius, geb. te Zutphen, oud 57 jaar, dochter 
van Mmnus Johannes en van Aaltje Schotte, wed. 
1* van Jan Anthony Davijt en 2". van Michiel Davijt. 

2 te Utrecht. Petronella Maria Antonette Meinsma , oud 
71 jaar, geh. met Allard Gerrit Everts (W. I. 255). 

2 te 's-Gravenhage. Johanna Wilhelmina Mouton,geb. 
aldaar 12 Sept. 1828, dochter van Zeger Willemen 
van Catharina Hendrika Stutterheim, weduwe van 
Jan Willem Straatman. 

2 te Utrecht. Adriana Wilhelmina Clara Witsen Elias, 
geb. te 's-Graveland 10 Sept. 1833, dochter van 
Pieter en van Jonkvr. Cornelia Margaretha van Loon. 

2 te VGravenhage. Jacobus Joan Ninck Block, geb. 
aldaar, oud 77 jaar, zoon van Mr. Liebrecht Joan 
Block en van Elisabeth Jacomina Ninck. 2 te Utrecht. Sara Maria Hanssen, geb. te Amsterdam 
14 April 1812, dochter van Aegidius en van Gerarda 
Jacoba Trouillart, weduwe van Gerrit Willem Lucas 
de Petit, kapt. der infanterie. 

4 te Driebergen. Christina Cornelia Margaretha Cluyse- 
naer, geb. te Leiden 27 Jan. 1841, dochtervan 
Dirk Gijsbert Louis Frederik en van Jacoba Maria 
Mersen Senn van Basel. 

4 te Voorburg. G. F. M. Fundter de Bauchène, gep. 
luit.-kol. der huzaren , off. der orde van de Eikenkroon. 

5 te Haarlem. Jhr. Pieter Gerhardus Nicolaas Martinus 
Druyvesteyn, geb. aldaar 6 Juni 1867, zoon van 
Jhr. Pieter en van Adriana Margaretha Johanna 
de Haan. 

5 te Goes. Gerardus Theodorus Callenfels, wedr. van 
Cornelia Soetebier (W. I. 128). 

5 te Amsterdam. Hendrik Pieter Gutteling, geb. te 
Delft, oud 41 jaar, ing. Ie kl. bij 's-rijks waterstaat 
in Ned.-Indie, directeur van het Amsterdamsch 
Westerl. entrepot , zoon van Marinus S. en van Wil- 
helmina Henriette Elisabeth Kleyn van Willigen, wedr. 
van Joanna Frederika de Lange. 

6 te Gorsel. J. Hoffman , oud 54 jaar , geh. met Jonkvr. 
J. A. H. de Lannoy. 

7 te Bergen-op-Zoom. jN A. van Dishoeck oud 15 jaar, 
dochter van Jacobus Marinus en van Anna Johanna 
Adriana van Driel. 

10 te Utrecht. Mr. Otto Braet Bisdom heer van Catten- 
broek, oud 78 jaar, geh. met Adelaide Paulina 
Florentina van Hall (W. I. 60). 

10 Op den huize Reigersbergen onder Wassenaar. Wil- 
helmina Elisabeth barones van Beede van Oudshoorn, 
geb. te Vianen 17 Nov. 1803, wed. van Mr. Hendrik 
Jochems, geb. te 's-Gravenhage 4 Juli 1800. 

10 te Amsterdam. Maria Barbara Menso, geb. te Benen, 
oud 84 jaar, dochter van Menso Johannes en van 
Hanske Volbragt Deuring, wed. van J. van Pgnappel. 

10 te VGravenhage. Johanna Elisabeth Brumsteede, 
geb. te Assen 1 Jan. 1861, dochter van Hilarius 
Augustus Wijnandus en van Martina Everhardina 
Servatius, geh. met Frederik Adriaan Nieuwenhuys, 
geb. te Goor 25 April 1853, 1« luitenant der inf. 

11 te Doesburg. Annette Maria Cecilie Yoogt, oud 62 
jaar, geh. met A. de Veer de Rochemont. 

11 te 's-Gravenhage. Louise Serrurier, geb. te ZwoUer- 
kerspel 7 April 1807, dochter van Jacob Frederik 
en van N. ten Cate. 

12 te Groningen. Willemina Woltera Dull, geb. te 
Appingadam 9 Juni 1818, dochter van Mr. Elias en 
van Jacoba Adriana Petronella Wijchgel van Schild- 
wolde, geh. te Groningen 2 Dec. 1842 met Mr. Hendrik 
Octavius Feith, geb. te Groningen 9 Dec. 1813, 
zoon van Mr. Hendrikus Octavius en vanHermanna 
Maria Meurs. 

12 te Poseux (Zwitserland). Maria Frangoise Gavin. 

13 te Groningen. Mr. Willem de Sitter, geh. met Wil- 
helmina Petronella barones Rengers (Ann. 1875, 
blz. 183). 

13 te Sitoebondo (Java). Jhr. Herman Trip, geb. te 

Deventer 15 Oct. 1861, zoon van Jhr. Mr. Scatoen 

van Martha Cornelia Blok. 
13 te Arnhem. Catharina Adriana Wensen Voskuil, oud 

79 jaar, geh. met Nicolaas Comelis Marie van 

Someren Brand (W. L 91). — 32 — 14 te VGravenhage. Gonstantia Daniêlla Elisabeth de 
Sturler, geb. te Hasselt 16 Oct. 1811, dochter Tan 
Willem en van Daniêlla Oosterhout , wed. yan Wouter 
Visser, geb. te Sliedrecht 17 October 1780, st. te 
's-Qravenhage 3 April 1867, kapitein. 

16 te Amsterdam. Jacob Pieter, geb. aldaar 25 Mei 
1887 , zoon van Mr. Jacob Pieter Moltzer en van 
Peggy Nicoline Kappeyne van de Coppello. 

18 te Kerk Avezaath. Manta Rutgers van der Loeff, 
oud 40 jaar, predikant, getrouwd met M. E. A. 
Pockema. 

18 te VGravenhage. Maria Wilhelmina Rietstap, geb. 
aldaar 5 Nov. 1822, dochter van Theodorus Adrianus 
en van Marie van Rijn. 

19 te Amsterdam. Judith Wilhelmina Portielje, geb. 
aldaar, oud 75 jaar, dochter van Qerrit en van 
Jacoba Zeegers. 

21 te 's-Gravenhage, Maria PetroneUa Constance Rei- 
gersman, geb. te Utrecht 16 April 1803, dochter 
van Evert Revixit en van PetroneUa Johanna Elisa- 
beth Nobel, wed. van Antoine August de Salengre, 
geb. te Gastel 15 Oct. 1802, gep. ontvanger. 

21 te Amsterdam. Comelis Johannes Stork, geb. te Am- 
sterdam, oud 72 jaar, zoon van Comelis Johannes 
en van Dina Lint, wedr. van Engelina Margaretha 
Christina Brandt. 

21 te 's-Hertogenbosch. Emilia Ida Wilhelmina Al varez, 
geb. te Delft, dochter van Guillamo Comelis en van 
Ida Hiska Woldringh, geh. met Johannes Francis- 
cus Gostelie, geb. te 's-Hertogenbosch 12 Juni 1854, 
zoon van Johannes Jacobus en van Catharina Hen- 
drika Johanna Elaassen. 

22 te Utrecht. Dr. Pieter Anton Tiele, geb. t^ Leiden 
18 Jan. 1834, bibliothekaris der rgks-universiteit, 
zoon van Comelis en van Maria Johanna van Kempen, 
geh. te Delft 30 Oct. 1858 met Agatha Catharina 
ter Meulen. 

26 te Dordrecht. Wilhelmina Prederica Hoffman, geb. 
te 's-Gravenhage 24 Dec. 1826, dochtervan Willem 
en van Johanna Dorothea Akkerman, geh. met 
Johannes Hesseliok, geb. te Dordrecht 29 Maart 
1822, zoon van Rolinus en van Huiberdina Ver- 
broek. 

25 te 's-Gravenhage. Jan Willem Witsen Elias, ridder 
der orde van den Ned Leeuw en der orde van Peter 
Frederik Lodewijk van Oldenburg, gekozen lid van 
den gemeenteraad, geh. met Johanna Maria van 
Diesen (W. I 236). 

26 te Meran. Dr. Lodewijk Willem Ernst Rauwenhoff, 
geb. te Amsterdam 27 Juli 1828, ridder van de orde 
van den Ned. Leeuw, hoogleeraar in de godgeleerd- 
heid aan de rijks-universiteit te Leiden, zoon van 
Jan Hendrik en van Anna van Heum, geh. met 
F. F. Tobias 

23 te Deventer. P. M. R. A. Zehelin , dochter van Hen- 
drik Christiaan en van Marie Thérèse Jeanne 
Vermeulen, weduwe van N. Heemskerck. 

23 te Dordrecht. Johannes van der Eist, oud 66 jaar, 
med. doctor, geh. te Zutphen 11 Aug. 1858, met 
Henriette Hester Constance Roberta Johanna Cluyse- 
naer, geb. te Velp 6 Febr. 1835, dochter van Henri 
Livius, en van Boudewina Frangoise Anna Sophia 
Castend^'k. 

25 te Arnhem. CorneUs Johannes van Kerkwyk, oud 46 jaar, getr. met Wilhelmina Hendrika van Gorsel 
(W. n blz. 151). 

26 te Oirschot. Mr. Antonius Johannes Hubertus van 
Baar, geb. te Oirschot 30 Jan. 1816 , lid der 2e Kamer 
der Staten-Generaal en der Prov. Staten van N. Brab , 
kantonrechter te Oirschot, geh. met N. Verlinden 

27 te Tiel. Hermina Jacoba Tielenius Kruythoff. 

27 te Amsterdam. Rensina Sophia Piccardt, weduwe 
van Philip Carel Bruynings (W. IH blz. 15). 

28 te 's-Gravenhage. Mr. Joannes Henricus Jacob Huy- 
gens van Ockenburg , wedr. 1 ° van PetroneUa Jo- 
hanna Swaving, en 2^ van Antoinette Wachter 
(W. II blz. 112). 

28 te Amsterdam. Jhr. Hendrikus Octavius Wichers, 
ridder der orde van den Ned. Leeuw, adjudant des 
Konings i. b. d., oud minister van Marine , directeur 
van het Rijks entrepotdok te Arasterdam, geh. te 
Vlissingen 18 Aug. 1860, met J, P. J. Fraser. 

28 te Nijmegen. Christina Hendrika Dronsberg , weduwe 
van Mr. D. Smits. 

29 te Terborch. Johan Cornelis van Groin, wedr. van 
Magdalena Elisabeth Cornelia Langlois (W. I blz. 345). 

29 te GroniDgen. Hendrika Wiersma, gel) te Franeker 
22 Maart 1811, dochter van Eiso en van Rika 
Hendrika van Velsen, wed. van dr. Olaas Mulder, 
overl. in 1867 hoogleeraar te Groningen. 

30 te 's-Gravenhage. Anna Helena Metman , geb. aldaar 
24 Februari 1847, dochter van Mr. Leonard en van 
Gesina Catharina Scholten, geh. met Mr. Ferdinand 
August Heinrich von Weckerlin, geb. te 's-Graven- 
hage 2 Jan. 1845, zoon van Wilhelm Carl Albert 
en van Maria Henrietta Handel. 

31 te 's-Gravenhage. Catharina Elisabeth van Riet, geb. 
te Amsterdam 20 Maart 1807, dochter van Joannes 
en van Ida Catharina Koning , wed. van Mr. Willem 
van Blarkom , griffier bij het Prov. gerechtshof van 
N. Brabant. IIVHOUD £999 m. 4« Benoeming tot lid. — Mededeeling van het bestuur. — Benige 
oorkonden uit de Brabantsche Leenregisters in het Algemeen Rijks- 
archief te Brussel. (Elisabeth Oats, weduwe van Comelis Musch, 
Maria Anna van den Tympel grayin van Mulaert, Jos. Frans van 
der Gracht, Frederik Willem graaf van Oost Friesland, Burchard 
Willem baron van Westerholt, heer van Hacfort, Philippe van der 
Vorst, ridder, Willem Adriaan, markgraaf van Hoensbroeok, Catha- 
rina ran Duijven, weduwe van Leonard Ranst, Alezander Otto graaf 

l van Vehlen en Megem, Jan Jacob van Heemskerck), door J. Th. de 
Raadt — Uit een familiebgbel, door Mr. J. E. van Someren Brand. — 

' Eigenaardige plaatsing van een devies, door Dr. L. J. A. Braaken- 
burg. — Wapens gevraagd, door Th. G. Versfelt. — Familieberichten. 

Gedrukt bg Gebr. J. & H. vak LAKOEirHUiSBK te 's-Grarenhag». MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldiek genootschap ,,De Nederlandsche Leeuw." Dit blftd yersehyDt omstrMks het midden 
▼in iedere maand, onder redactie van het 
bestaar en wordt alleen aan de leden van 
het genootschap gezonden. Brieven en mede- 
deelingen, alaook bijdragen voor het Maand- 
blad te lenden aan den secretaria van het 
genootschap, den heer A. A. Vorstbr- 
lULN VAN Oten, BaliatrütU 89, te 
's-6ravenhage. 
Leden te 's-Oravenhage betalen per 
jaar. / 10.00 

Z\i y die buiten 's-Oravenhage wonen / 6.00 

De vorige jaargangen lijn voor de nieuwe 
leden verkr^gbaar per jaargang ad /6.00 

Advertentiön ia verband met bovenge- 
noemde wetenschappen per regel . /0.20 
Afsonderlgke nummers niet verkrijgbaar. De redactie Tan het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelgk is voor de 
strekking en den inhoud der door de inzenders onderteekende stukken. N^ 5. VII® Jaargang. issa TeDroonstellinir Tan Heraldieke kanst en Tan 
wapens der fliesridders. 

Van 31 Maart tot 12 Mei 1889 is te Gent in de 
Testibule Tan het UniTersiteits gebouw eene tentoonstelling 
gehouden Tan Heraldieke kunst en Tan wapens der ridders 
Tan de orde Tan het Gulden Tlies. 

De catalogus dezer tentoonstelling, benoTens het Sup- 
plement, Termeld in 163 bladzijden de ridders wier wapens 
aldaar Toorhanden waren benoTens 417 nummers Tan 
Toorwerpen op de Heraldieke kunst betrekking hebbende , 
Toorafgegaan door het programma en reglement en een 
uitroerig oTerzicht OTer de Orde Tan het GuldeuTlies, 
door den Heer Albert Dutry, secretaris-penningmeester 
der commissie 

De tentoongestelde wapens der Tliesridders , zijn die 
welke in de St. BaTo kerk te Gent opgehangen en be- 
waard zijn geblcTen, ter herrinnering aan het zesde 
capittel der orde op 6, 7 en 8 NoTeraber 1445 onder 
Philips de goede , hertog Tan Boürgondie gehouden , 
zoTon en dertich in getal, boTens de eenenTijftig Tan 
het drie en twintigste en laatste capittel , op 23 , 24 en 
25 Julij 1553 onder Keizer Karel V gehouden. 

In het tweede gedeelte nl. „l'ArtHéraldique" betreffende, 
schijnt ook de stad Gent het leeuwen aandeel gehad te 
hebben , wegens hare hoogst belangrijke inzending nl. de 
Bchepenregisters dier stad ongCTeer een 150 tal. Op de 
perkamenten banden dier folio registers werden sedert 
1468 ieder jaar Toor stads rekening de wapens geschilderd 
der Voor-schepenen dier stad , welke wapens Troeger sedert 
1397 Teelal in het hoofd der registers in kleine schildjes 
met de pen geteekend waren. 

Toen in 1794 de wapens Ternielende Franschen het 
land oTerstroomden , heeft het gemeente bestuur, gelukkig 
nog bij tijds, deze Toortbrengselen der oude Vlaamsche 
kunst kunnen redden, door alle genoemde wapens met 
een dikke laag Terf te bedekken. 

Deze betrekkelijk zeer heilzame beschutting, die deze 
wapens TOor algeheele Ternieling bewaard heeft, is sedert 
eenigen tijd daar Tan {ifgenomen en na eenige noodzakelijke 
herstellingen met waterTcrf, pronken nu weder de oude 
wapens der Voor-schepenen weder in hun Troegeren glans. Een Tolledige lijst Tan al deze wapens is in de „Messager 
des Sciences historiques'^ Tan het jaar 1889 te Tinden. 
Vooral munten hier uit de banden , die op het einde der 
XVI« eeuw door de Gentschen wapenschilder Lievin Tan 
der Schelden beschilderd zijn. 

BehaWe deze registers zond de stad Gent ook nog een 
zestal andere in Toor de Terschillende gilden. 

De Terdere inzendingen bestonden uit fraaie boe- 
ken en teekeningen met wapens, een groot aantal 
zegelstempels , wapenkaarten , afbeeldingen Tan grafzerken 
en andere Toorwerpen met wapens Tersierd. 

Van het Gulden Vlies was slechts een keten (in het 
supplement Termeld) toebehoorende aan Z. M. den Koning 
der Belgen , en het schaapje der orde met een fragment 
Tan den keten (No. 213), ingezonden door den baron de 
Chestret te Luik. 

Wat Nederland aangaat, dat onbegrijpelijker wijze en 
om welke reden dan ook, geheel in onkunde gelaten 
was Tan deze tentoonstelling, hoewel het toch ook wel 
wat had kunnen bijdragen tot opluistering dezer tentoon- 
stelling, al was het dan maar door de inzending Tan 
de keten Tan het Gulden Vlies indertijd door den Heer 
Tan Bossu gedragen, in den slag op de Zuiderzee buit- 
gemaakt en in het archief der stad Hoorn bewaard, of 
door een afbeelding in lichtdruk Tan den keten door den 
wapenkoning der Orde „Toison d'or" genaamd gedragen, 
die ook bijzonder belangrijk is omdat daar aan, in een 
dubbele rij, boTestigd zijn de wapens der ridders der 
orde (in de boekerij Tan ons Genootschap Toorhanden) 
en misschien nog meer andere Toorwerpen , dit was slechts 
Tertegenwoordigd door: De Genealogie der Heeren Tan 
Heusden (N®. 3); Het wapenboek Tan Nederland (lees: 
Het Stam en Wapenboek Tan den Nederlandschen Adel) 
door J. B. Rietstap (No. 131); Een Tableau armorialdes 
DyckgraTcn • du Rhijnland (N®. 177); De Wapenkaart 
der oude geslachten des Stichts Tan Utrecht, door W. 
Langerak (N®. 372); De Genealogie der familie Persijn 
(N®. 383), en eene genealogie der familie Tan Borsele, 
170 eeuw (N®. 397). 

Ook had er betrekkelijk de orde Tan het Gulden Vlies , 
behaWe het reeds Termelde, ook nog kunnen zijn de 
afbeeldingen (in kopergraTure) der in de Groote Kerk — 34 — te 's-Qravenhage zich bevindende wapenborden der ridders 
dier orde, opgehangen ter herrinnering aan het 9« kapittel 
der Orde, op 28 Maart 1456 gehouden, en afgebeeld 
in de Riemer^s Beschrijving van 's Oravenhage, 

Een afbeelding van het wapen van Philips van Bour- 
gondie, overgenomen uit genoemd werk, komt voor in 
het Algemeen Nederlandsch Familieblad , uitgegeven onder 
redactie van den heer A. A. Vorsterman van Oyen te 
's-Gravenhage 1889 blz. 105. 

Deze wapenborden zijn gelukkig nog voor de ver- 
nielingswoede der Franschen gered geworden en niet zoo 
als vele anderen vernietigd. 

Zij hebben alleen te lijden gehad van de onverbiddelijke 
tand des tijds, en nu dat men sedert eenigen tijd bezig 
is met het inwendig weder in orde brengen dier kerk, 
ware het wel te wenschen, dat het kerkbestuur zich ook 
ontfermde over deze kunstvoorbrengselen uit den ouden 
tijd en dat zij door een bekwaam persoon weder in staat 
gebracht werden om zooveel mogelijk voor verdere ver- 
nielende invloeden te kunnen bewaard blijven. 

Moge het goede voorbeeld te dien opzichte door de 
kerkfabriek van St. Bavo te Gent opgegeven ook genoemd 
bestuur aansporen tot navolging. 

Volgens aan mij verstrekte inlichtingen zijn dergelgke 
wapenborden te Doornik nog voor een groot gedeelte 
aanwezig, te Brugge ook nog enkele, te Utrecht zgn 
zij verdwenen, te Middelburg, te Antwerpen en te 
's-Hertogenbosch zijn zij vernietigd. 

Enkele schijnen nog gered te zijn , o. a. twee van het 
kapittel gehouden te 's-Hertogenbosch (N®. 244) in 
het bezit van Jhr. de la Court aldaar, terwijl er bij 
Jhr. van den Bogaerde op het kasteel te Heeswijk ook 
nog eenige aanwezig zijn. 

Het is dus hoog tijd dat men die weinig voortbrengselen 
van oude kunst zooveel mogelijk behoud voor verderen 
ondergang. 

J. C. V. D. MüELEN. Oad wapenboek uitic^^ven door J. H. Lion, 

wapenschilder vau den Hooien Raad 

van Adel te 's-Gravenhage. 

Op het rijksarchief te 's-Gravenhage is een oud wapen- 
boek ontdekt met het opschrift Chi sont li duc li 
conté li visconte li banereche et li chevalf 
qui furent sur Ie kuunre en frise lan nre 
singnr m. ccc xcvi. 

Dit met de pen geteekende en gekleurd folio hand- 
schrift heeft betrekking op den tocht dien hertog Aelbrecht 
van Beijeren , graaf van Holland , naar Friesland 
gedaan heeft. Het is geen origineel maar een latere copy, 
vermoedelijk naar een gedeelte van het boek dat in der 
tijd in het bezit was van Jbr. Coenen van 's Gravesloot, 
beschreven in de Heraldieke Bibliotheek 1875 blz. 30, 
waar naar bier verwezen wordt. 

Het bestaat uit 14 bladzijden ieder voorzien van 24 
wapenschilden, behoudens het Ie blad dat er slechts 
20 heeft, doch dat begint met de banier van den hertog, 
dus in het geheel 328 wapenteekeningen en 5 banieren, 
waarvan 4 op iedere rij staan en boven ieder schild de 
naam van den persoon aan wie het toebehoorde. 

De daar vermelde edellieden zijn van verschillenden 
landaard; HoIJandscie ^eeuwsche, Belejische, Duitsche en misschien nog andere, wier namen men volgens oude 
gewoonte soms zeer wonderlijk gespeld heeft , zoodat het 
niet altijd even duidelijk is wie er mede bedoeld worden. 
Op het eerste folio staat de banier des graven, terwijl 
de 5 eerste wapens van iedere rij tegen den stok daarvan aan- 
sluiten en behalve het eerste zijn aldaar alle wapenschilden 
sommige aan de rechterzjjde en andere aan de linker- 
zijde voorzien zijn van een klein bauiertje van roode of 
van blauwe kleur ; mogelijk is het dat dit teeken aanduif^t 
dat die schilden de wapens voorstellen der baanderheeren 
(of ook de aanvoerders van de verschillende gedeelten 
waaruit het leger samengesteld was). 

De Noord-Nederlandsche edellieden wier wapens aldus 
onderscheiden zijn, zijn de burggraaf van Leyden, de 
Heer van Brederode, de Heer van Egmont, de Heer 
van Fleide (Heemskerck P) , de Heer van Merwedeende 
Heer van Haemstede. 

De landgraaf van Luecbourg (Leuchtenbei^) wiens 
wapen het eerst afgebeeld is, dat tegen den banierstok 
des graven Albrecht staat en niet van een klein baniertje 
voorzien is, is misschien de hoofdaanvoerder der krijgs- 
macht onder graaf Aelbrecht geweest. 

Op folio twee zijn de 1*^, 3« en 5e wapenschilden 
respectievelijk van de Heer van Vertaing, Heer Gerard 
van Egmond en Heer Henri van Scaelijon in plaats van 
met een baniertje met een driehoekig vaan^'e bg het 
Ie aan de rechter- en bij de andere aan de linkerzijde 
versierd; is dit ten teeken dat zij ridders waren? of 
duidt dit iets anders aan? 

Bij al de volgende wapenschilden is geen bijzonder 
teeken gezet. 

Op plaat VI n'. 1 en n®. 21 staan in plaats van 
wapenschilden respectivelijk eeoe banier met Beyersche 
ruiten en de banier van de graven van Namen, alsmede 
op plaat IX no. 17 de banier van graaf Aelbrecht en 
op plaat n**. XVII die van Cleef. 

Een groot aantal dezer wapens komt ook voor in het 
Wapenboek van Gelre, uitgegeven door den heer V. 
Bouton, alsmede op de 4 platen van het oude wapen- 
boek waarvan er twee in facsimile gedrukt zijn in het 
Maandblad 1885, bldz. 47 en 80. 

Enkele figuren, die in het handschrift slordig geteekend 
waren, zijn door den heer Lion vervangen door beter ge- 
styliseerde. 

Wij hopen dat de poging door den heer J. M. Lion 
gedaan om het wapenboek van Kuynre door den druk alge- 
meen ter kennis te brengen van ieder liefhebber der 
wapenkunde en beoefenaar der geschiedenis der middel- 
eeuwen, met een goed gevolg bekroond moge worden. 
De prijs van / 10 voor 333 afbeeldingen in kleurendruk 
kan men niet te hoog noemen. 

Het boek wordt afgeleverd in een in middeleeuwschen 
stijl ontworpen omslag, eveneens in kleurendruk uitge- 
voerd. 

J. C. V. d. M. Geslacht Teixeira de Hattos. 

(Fragment). 

Het geslacht Teixeira is hier te lande komen wonen, eu 
evenals die van Suasso, Salvador, de Pinto, de Castro, 
Franco Mendes, da Costa en meer andere uit Portugal 
afkomstig, alwaar zij tot de aanzienlijkste behoorden; — 35 — doch wegens hunne gehechtheid aan het yooryaderlijke 
geloof moesten zij tengevolge der vervolgingen van de 
inquisitie hun vaderland verlaten en begaven zij zich 
naar het van ouds als gastvrij bekende Nederland , nadat 
zg zich eenigen tijd in de stad Hamburg opgehouden 
badden, en vormden verschillende takken die nog in 
wezen zijn. 

De zoon van Don Diego Tejeira Sampayo alias 
Abraham Senior Teixeira, gehuwd met Sara d' Andrade, 
van wien alle in Nederland gevestigde Teixeira's af- 
stammen, was Don Manuel Teixeira, alias Isaac Haïm 
Senior Teixeira. 

Ten behoeve van zijne afstammelingen is op 17 Januari 
1735 te 's-Gravenhage voor den Notaris Johannes Sijthoff 
en getuigen eene acte van bekendheid gepasseerd , waarin 
de namen zijner kinderen en kleinkinderen vermeld zijn, 
terwijl in zijn testament ook de namen zijner drie echt- 
genooten vermeld worden. 

Don Manuel voornoemd, raad van den Koning van 
Denemarken en diens resident in den Westphaalschen 
Kreitz, testeerde te Hamburg in zijn huis op de Wal- 
strasse op 2 Maart 1698 voor den Notaris Johan Ludolf 
Hinnerking. Hij was driemaal gehuwd lo. met Rachel 
Rebecca Cenior de Mattos , 2o. met Rachel Cenior 
Henriques en 3o. met Ester Cenior de Amesquita. 

kinderen A. 

nie generatie. 

Uit het Ie huwelijk: 

A. 1. Abraham Cenior de Mattos alias Diego Teixeira 

de Mattos, tr. met Sara Suasso. kinderen B. 

Uit het 2e huwelijk: 

2. Samuel Cenior Teixeira gehuwd met Rachel 
Teixeira de Mattos, dochter van Abraham. 

dochter C. 

3. Sara Nunes Henriques Teixeira, in 1735 als weduwe 
van Antonia Nunes Henriques vermeld. 

Uit het 3e huwelijk: 

4. David Teixeira d'Andrade tr. met N N. 

kinderen D. 

5. Benjamin Teixeira, geh. met Ribca Teixeira, 
eenige dochter van Samuel en van Rachel Teixeira 
de Mattos; beide leefden nog in 1725. 

IVe generatie. 

B. 1. Isaac Teixeira de Mattos alias Manuel Teixeira 

junior, tr. met Lea de Is. Nunes Henriques. 

kinderen E. 

2. Jacob Teixeira de Mattos, tr. te Amsterdam 18 Juli 
1723 met Ribca de Is. Nunes Henriques. 

kinderen F. 

3. Rachel Teixeira de Mattos tr. met Samuel Teixeira 
de Mattos (A. n®. 2). 

C. 1. Ribca Teixeira, tr. met Benjamin Teixeira. 

D. 1. Isaac Teixeira d'Andrade tr. met N. N. 

kinderen G. 

2. Ester Teixeira tr. met Isaac Nunes Henriques. 

3. Judith Teixeira tr. met Manuel Lopes Suasso. 

Ye generatie. 

E. 1. Abraham Teixeira de Mattos. 
2. Jacob Teixeira de Mattos. 3. Ribca Teixeira de Mattos tr. met Abraham Teixeira 
de Mattos, zoon van Jacob. 

F. 1. Abraham Teixeira de Mattos tr. met Ribca Teixeira 

de Mattos (E. n^ 3). 

2. Joseph Teixeira de Mattos, tr. met Jeudith de 
Abraham Nunes Henriques. kinderen H, 

3. Sipora Teixeira de Mattos. 

G. 1. David Teixeira. 

2. Abraham Teixeira. 

3. Benjamin Teixeira. 

4. Jacob Teixeira. 

5. Rachel Teixeira, 

6. Ester Teixeira, alle vermeld in de acte van 1735. 

Vle generatie. 

H. 1. Joseph Teixeira de Mattos, ondertr. te Amsterdam 
25 April 1748 (als jm. van Amsterdam, oud 24 
jaar, wonende op de Heerengracht, geassisteerd 
met zijn vader) met Sara Levy Ximenes, van 
Amsterdam, oud 21 jaar, wonende op de Heeregracht, 
ouders dood, geassisteerd met haar voogden Jacob 
Nunes Henriques, David Levy Ximenes, Samuel 
Levy Ximenes en Abraham Levy Ximenes. Zij zijn 
aldaar gehuwd 19 Mei 1748. 
2. Abraham Teixeira de Mattos. kinderen I. 

Vlle generatie. 

I. 1. Joseph Haïm Teixeira de Mattos, geb. te Arasterdam 
17 Maart 1754, tr. aldaar 22 Maart 1779 met 
Sara Hisq. Jos. de Chaves beide overleden voor 
het huwelijk van hun zoon Samuel. kinderen E. 

VlIIe generatie. 

K. 1. Samuel van Joseph Teixeira de Mattos, geb.* te 
Amsterdam 25 Jan. 1791, koopman aldaar, gehuwd 
aldaar 3 October 1827 met Lea van Isaac de 
Abraham Mendes, geb. te Amsterdam, oud 18 jaar, 
dochter van Isaac de Abraham en van Rachel de 
Davida. hun zoon L. IXe generatie. L. Jonkheer Joseph Henri Teixeira de Mattos, geb. 
te Amsterdam 15 Augustus 1828, ridder van de 
orde van de Eikenkroon van Luxemburg , der orde 
van Frans Joseph van Oostenrijk , consul der 
Nederlanden te Venetië sedert 1873, verheven in 
den Néderlandschen Adelstand bij Kon. besluit van 
27 November 1888, tr. te Venetië 21 October 1855 
met Anna Epstein, dochter van Leopold en van 
Caplina Porges. kinderen M. 

Xe generatie. 

M. 1. Jonkvr. Leah Louise Carolina Teixeira de Mattos, 
geb. te Venetië 28 Mei 1860. 
2. Jonkvr. Sfcefan Victor Joseph Teixeira de Mattos, 
geb. te Weenen 28 November 1861, vice-consul der 
Nederlanden te Venetië sedert 1884. 

3. C. V. D. M. 36 -^ Jaarboekje Toor gesehiedeois, taal- en letterkunde 
der provincie Groningsen. 

Reeds meermalen is er op gewezen, dat in de provincie 
Groningen geen tijdschrift of periodiek boekwerk meer 
bestaat, waarin merkwaardigheden, geschiedkundige 
bijzonderheden, enz. van het voormalig stad en lande 
onder de oogen van het belangstellend publiek kunnen 
gebracht worden. 

Vroeger was dit wel het geval, van 1837 tot 1851 
heeft de Groningsche volksalmanak, tal van bijdragen 
voor de geschiedenis van dat gewest vermeld, doch in 
laatstgenoemd jaar is de uitgave gestaakt. 

Een ander tijdschrijft „Bijdragen tot de geschiedenis 
en oudheidkunde inzonderheid van de Provincie Groningen" 
onder de redactie van Dr. G. Acker Statingh, Mr. H. 
O. Peith en Mr. W. B. E. Boeles, dat van 1864 tot 
1874, in tien zware deelen, een schat van bijzonderheden 
bevat, werd als al te wetenschappelijk, niet voldoende door 
het groote publiek gesteund. 

De Heeren Mr. A. J. Peith, te Groningen en Mr. J. 
E. Heeres te 's-Gravenhage hebben nu het plan gevormd, 
om bij voldoende deelneming, een derde poging in het 
werk te stellen, tot de uitgave van een tijdschrift onder 
den titel van: 

„Jaarboekje voor geschiedenis, taal- en letterkunde der 
provincie Groningen", dat in de maand December bij de 
Erven B van der Kamp te Groningen zal uitgegeven 
worden, groot 12 è 14 vel druks, met één ^ twee platen, 
terwijl de inhoud zal bestaan uit: 

a. Kalender. 

b. Korte kronijk van de belangrgkste gebeurtenissen 
gedurende het afgeloopen jaar in de provincie 
Groningen voorgevallen. 

c. Verhandelingen, mededeelingen, bijdragen, enz , op 
het gebied van geschiedenis, oudheidkunde, taal- 
kunde, geslachtkunde , wapenkunde, kunst, nijver- 
heid , enz , alles voor zooverre zulks de provincie 
Groningen betreft. 

d. Op historischen grondslag berustende novellen en 
andere verhalen of verzen, welke voor taal, be- 
schrijving van zeden of op eenige andere wijze een 
speciaal Groningsch karakter dragen. 

e. Levensbeschrijvingen van overleden beroemde Gro- 
ningers, zoowel uit vroegere eeuwen als uit onze 
dagen. 

ƒ. Varia, alwaar in op te nemen korte gezegden , 
opschriften , mededeelingen , enz. welke mede kunnen 
strekken tot vermeerdering der kennis van het ver- 
leden en het heden van ons gewest, doch welke 
te kort zijn om als eene afzonderlgke verhandeling 
te worden gedrukt. 
g. Voor zooverre mogelijk, jaarlijks een fi twee af beel- 
dingen van merkwaardige oude gebouwen, portretten 
viiu beroemde personen, oude schilderijen en etsen , 
lïKMk waardige antieke voorwerpen, enz. 
Behalve de redactie hebben reeds de navolgende per- 
sonen hunne medewerking verleend : Prof. Dr. P. J. Blok , 
T. Boeima te Veendam, Mr. H. O. Peith, M. Seerp 
Gratama te Assen , Mr. E. van Loon , Dr. A. Pekelharing, 
Dr. G. Penon, Prof. Dr J. Reitsma, Prof. Dr. C. H. 
van Rbijn, Mr. K. Meijer Wiersma, G. E. Wildeboer, 
Dr. Jan te Winkel, Dr. W. Zuidema en anderen. 
De prijs van / 1,60 ^ij inschrijving (later ƒ 1.80,) zal wel voor velen niet te hoog zgn, terwgl voor hen die 
zich voor drie achtereenvolgende jaren verbinden slechts 
/ 1,40 per jaargang in rekening gebracht wordt De wapens van i^emeenteD en heerUJkheden In 
Zeeland. 

Door den heer A. A. Vorsterman van Oyen is eenigen 
tijd geleden in België op een publieke verkooping van 
boeken en handschriften, aangekocht een met bruin 
lederen rug gebonden handschrift; bevattende de door 
de verschillende plaatselijke besturen van Zeeland inge- 
zonden brieven en een honderd-vijftigtal afbeeldingen 
der wapens of zegels, zoo aan den gouverneur der 
Provincie, als aan den Hoogen Raad van Adel gericht, 
ter voldoening aan de oproeping, daaromtrent door 
den Hoogen Raad van Adel in de Staatscourant van 
den 12den Januarij 1815, N®. 10 geplaatst, ten einde 
registratie van hun reeds gevoerde wapens te verkrijgen, 
of als zij geen wapen hadden er een te verzoeken. 

Bijzonderheden ten opzichte van de regeling van 
deze registratie en wapen verleening zijn te vinden 
in de Inleiding van het plaatwerk De Nederlandsche 
Gemeentewapens y door Mr. W. J. baron d'Ablaing van 
Giessenburg 1862 en het naar aanleiding daarvan mede- 
deelde in de Heraldieke Bibliotheek 1874 blz. 274 door 
J. B. Rietstap, getiteld: De Wapens van gemeenten, 
heerlijkheden en corporatiën in Nederland ^ waarnaar 
hier verwezen wordt. 

Op den rug van het boek staat met gulden letters 

ARMOIRIES ZELANDE. 

en het titelblad draagt het navolgende opschrift: 
Registre \ Général \ des \ Armoiries \ des \ Villes et Com- 
munes I de la Province de la \ Zélande ; soumises è Vap- 
probation et enregistrées au \ Conseil Suprème de No- 
blesse, I Recueillies par P. 6 Kelly, Employé au \ Conseil 
Suprème de Noblesse \ La Haye 1831. 

Na eene gedrukte lijst getiteld: „Gouvernement van 
Zeeland" waarop de steden en dorpen, in 5 districten 
verdeeld, voorkomen en die als bladwijzer dienst doet, 
volgt een: 

„Staat der steden, dorpen, districten (geen enkel), 
„corporatiën (alleen de centrale directie van het eiland 
„Walcheren) welke ingevolge de bekendmaking van den 
„Hoogen Raad van Adel in dato 5 Januarg 11. verlangen 
„dat hunne door haar tot heden gevoerd geweest zijnde 
„wapens raogten worden geconfirmeerd en geregistreerd. 
„Opgemaakt door ons Gouverneur van Zeeland uit de 
„in gezondene opgaven door de Districts- Commissarissen 
,,en Gemeentebesturen, Middelburg 7 Julg 1815 (is 
„geteekend) J. W. Schorer." 

Verder een dito van die „welke tot nog toe gene 
„wapens hebben gevoerd, maar dezelve voortaan wenschten 
„te voeren, ingevolge" als boven, van denzelfden datum, 
beide vergezeld van geleidende missives van den griffier 
der Staten van Zeeland en van den gouverneur aan . 
den Hoogen Raad van Adel te 's-Gravenhage," i» 
dato 7 Juhj 1815. 

Op dezen tweede staat komen de namen der navolgende 
dorpen voor: 

Rithem, Fort Bath, Capelle-Biezelinge , Koe wacht, 
Hoek, Zaamslag, Westdorpe, Overslag, Zuiddorpe, Bosch- 37 — Capelle, OBsenisse, Stoppeldijk ^ Graauw en Langendam, 
Hengstdjjk, Sint Jan Steen en Clinge. 

Hierbij kunnen nog gevoegd worden St. Philipsland, 
Westkerke (blz. 16 ^ 

Nog een „Suppletoire opgave" behoorende bij den eerst- 
genoemden staat, in dato 17 November 1816 en nog een 
staat alleen betreffende het district Zierikzee in dato 
1 April 1815. 

Op deze laatste is in de kolom aanmerkingen ver^ 
meld bij: 

St. Philipsland. De regeering van St. Philipsland 
meent geene wapens ooit te hebben verkregen, doch 
heeft aan den Ambachtsheer daarover geschreven en is 
het antwoord wachtende. 

Westkerke. Het Gemeentebestuur dier plaats heeft mij 
(n.1 de commissaris van het 3e District W. A. de Jonge) 
geinformeert het wapen niet te kennen, te meer daar 
het cachet door den voormaligen schout is mede genomen ; 
ik maak uit hunne berichten evenwel op dat zij slechts 
een plaatselijk zegel, maar nimmer een wapen hebben 
gehad. 

Vervolgens twee lijsten met wapenbeschrgvingen , de 
eerste van „de Steden, Gemeenten, Heerlijkheden etc. 
in het District Axel, Provincie Zeeland welke Nieuwe 
Wapens wenschen te bekomen," en de tweede van die 
welke bevestiging wenschen van de „van ouds en reets 
gebruikte wapens", beide in dato 13 Junij 1815. 

Van blz. 23 — 46 onder het hoofd „Provincie Zeeland," 
klad-wapenbeschrijvingen , met vele doorhalingen en 
verbeteringen, van de zeeuwsche wapens. 

Blz. 47 — 426 bevatten de officieele brieven en wapen- 
of zegelafbeeldingen, die door de verschillende belang- 
hebbende besturen ten behoeve van den Hoogen Raad 
van Adel ingezonden zijn ter bevestiging, registreering 
of voor het verleenen van nieuwe wapens dier plaatsen. 
Deze afbeeldingen in kleuren hetzij op den brief zelve 
geteekend , hetzij op een bijgevoegd papier , zijn behalve 
enkele uitzonderingen vrij leelijk, dat vooral te wijten 
is aan de onkunde te dier zake van de toenmalige 
besturen. 

Eene beschrijving der wapens wordt hier niet gegeven, 
daar zij beschreven en afgebeeld zijn, naar het o£Bcieele 
register in het archief van den Hoogen Raad van Adel 
te 'sGravenhage berustende, in het genoemde werk 
van Mr. W. J. baron d'Ablaing van Giessenburg, oud- 
lid en oud raad-adviseur van genoemden Raad. 
Slechts enkele opmerkingen volgen hier. 
De meeste inzenders verklaren van den oorsprong van 
het wapen hunner gemeente of heerlijkheid niets te 
weten en verwijzen hoofdzakelijk naar de Cronyk van 
Smallegange. 

Het wapen van Vlissingen (blz. 55), is een zeer 
fraaie teekening, veel op een afbeelding in kleurendruk 
gelijkende en is volgens beschrijving op „een rood 
(in de frfbeelding carmijn gekleurd) veld een zilveren 
fles, zooals men zegt ter gedachtenis van St. Wille- 
bordes fles, waarvan de stad volgens het oude gevoelen 
haren naam zou ontleend hebben." Verder wordt ver- 
wezen naar Smallegange , Boxhorn en het Kronyk register 
van Izaak Abrahamse 8e druk blz. 24 en 1332. Deze flesch 
gelijkt meer op een steenen kruik, op een voetstuk, waar- 
van de buik versierd is met vier (drie zichtbare) leeuwen- 
koppen waarvan de twee uitersten met kettingjes verbonden 
zijn met twee oogjes aan de mondopening waarboven een kroon van drie bladeren en twee paarlen rust, alles van 
goud. Het schild met ingebogen zijden rust op een ge- 
beeldhouwde grijze cartouche op lichtbruinen grond , die 
ook gekroond is met een gouden kroon van vijf bladeren 
en vier paarlen. 

Het geheel omgeven door een cirkelvormige met groene 
met linten omstrengelde bladerrand onder de kroon door- 
gaande en omgeven door een lichtgelen rand. 

Dit zegel is bevestigd op een geelgrijzen steen, rustende 
van onderen op 2 liggende dito consoles, alles staande 
op een groen voetstuk gedragen door een dito bladornenient. 

St. Annaland zond in een brief, waarop het in gebruik 
zijnde zegel afgedrukt is op een ouwel met een papieren 
ruit overdekt, voorstellende eene vrouw (St. Anna) met 
een kind op den rechterarm en op een cirkelvormig lint 
een randschrift. 

Met potlood is er later bijgezet „Koningskleur opeen 
grasgrond". Dus een gouden figuur op een blauw veld. 

Aangaande den oorsprong van dit wapen vermeldt de 
brief „dat in den jaare van 1532 door zekere Anna van 
Bourgondien Vrouwe van Ravestegn, Wijnendale, etc, 
etc, deeze Polder en Schorren zijn ingedijkt geworden 
en door gezegde Anna van Bourgondie uitgegeeven is, 
die daar ten zelven daage eene kerk heeft gestigt, die 
zij aan de heilige Sinte Anna (daar zij de Roomsche 
Catholieke Godsdienst was toegedaan) heeft toegewijd ; en 
mitsdien ook die kerk de Heilige St. Anna Kerk heeft 
laten noemen". 

„Voorts heeft zij aan die plaats met zinspeling op die 
St Anna het wapen gegeeven , eener vrugtbaare en steeds 
voortteelende Vrouw, hetwelk dan tot heeden (uitgenoomen 
ten tijde der franschen) is gebruikt en waarvan wij dit 
boovenstÉW-nde afdruksel geven." 

Goes verklaart dat het wapen is aangenomen als 
erkentenis voor de bewezen gunsten (het versterken der 
stad met wallen en poorten), door Jacoba van Beijeren 
aan die stad vergund. Het gekroonde schild is geplaatst 
tusschen 2 gebladerde boomen in een hollandschen tuin, 
terwijl een blaauw lint zich om en door de takken dezer 
boomen slingert met het opschrift : Portissimum Civitatis 
Munimentum Concordia. 

Het stedeke Goes, dat altijd iets bijzonders schijnt te 
moeten hebben , bgv. het 101 slaan der klok, de benaming 
het geestenstadje , enz. heeft ook reeds hier gezorgd , dat 
haar wapenafbeelding ook iets anders heeft dan al de 
andere ingezondene wapenaf beeldingen ; het is namelijk 
het eenige waarbij de teekenaar zijn naam gezet heeft 
nl. A. Brandt 1815. De teekening is vrg goed, behalve 
de vorm van het schild en de figuren daarin 

's Heerhendrikskinderen Het bestuur van die plaats 
heeft geen wapen kunnen opsporen en in overleg met 
den zaakgelastigde van den ambachtsheer overeengekomen 
te verzoeken als wapen te voeren een zwart schild met 
de zilveren letters H. K. K. 

Kadzand 's bestuur overwegende dat hare gemeente 
nimmer een afijonderlijk wapenschild gevoerd heeft, dat 
zij eertijds met Zuidzande en Retranchement eene parochie 
„uitmiek" onder het Edel CoUegie van 'slands van den 
Vrije te Sluis, oordeelde het geschiktst het wapen van het 
Sluische Vrije voor te dragen, alleenlijk met onderscheid 
dat in plaats van de letter S. P. Q. V. er onder aange- 
bracht worde Gemeente Eadzand. 

De afbeelding hierbij gevoegd stelt voor een zilver (nu 
bijna geheel donkerbruin geworden) schild beladen met — 38 een blaauwen sohuinbalk en relief en in plaats van met 
eene kroon voorzien van een distilplant met 3 bloemen; 
8childhouder8 ; rechts een naakte man (een wildeman moe- 
tende voorstellen) met bruinen ringbaard en haar, omgord 
met groen, met den linker elleboog op het schild leunende 
en in de rechterhand een op de grond rustende bruine knods 
houdende, links de godin der gerechtigheid, in den rechter- 
arm een schuin links zwaard met de punt omhoog en in de 
half opgeheven linkerhand een blaauwe weegschaal met 
gouden schalen en roode koorden houdende , gekleed met 
een karmijnroode draperie , voor de onderbuik en langs 
de beenen hangende en vastgehouden door een rood koord , 
dat van de linkerschouder tusschen de borsten doorloopt, 
alles geplaatst op een zandgrond. 

Ter zgde is met potlood geschreven: „Met een K. in 
den Hoek" 

Het bestuur van Groede geeft te kennen dat dit dorp 
het meest bevolkte is van het district Sluys, misschien 
van geheel Staats-Vlaanderen met uitzondering van 
Zaamslag. In uitgebreidheid was zij mede een der grootste , 
eer de HoUandsche gedeelten van Watervliet, Water- 
land en Oudeman provisioneel onder IJzendijke werden 
toegevoegd. Niet alleen voerden de gemelde steden (Sluys , 
Aardenburg en Oostburg) voor die noodlottige gebeurtenis 
hare eigene Wapenen , . . . maar ook had dit plaats ten 
aanzien van St. Anne, Breskens en Nieuwvliet, de eerste 
als eene stad, de beide overigen als hooge heerlijkheden, 
ieder door een afzonderlijke magistraat, van een eigen 
wapen voorzien, destijds bestuurd. 

Groede was onmiddelijk, zoo in het stuk van rechts- 
pleging , als ten aanzien van het plaatselijk bestuur aan 
hot voormalig Collegie van 't Vrije onderhoorig; er 
bestonden slechts hoofdmannen , die met de uitvoering 
der bevelen van het gemeldde collegie werden belast , en 
bij delegatie van het zelve, eenige weinige deelen der 
lage policie uitoefenden. 

Het wapen van het Vrije was dus het wapen van het 
land waarvan Groede een zoo voornaam gedeelte uit- 
maakte: hetzelve is zeer oud en in de Ylaamsche 
Geschiedenissen ontdekt men dat het reeds bestond in 
1224, en destijds gevoerd werd door het adelijk geslacht 
van Neëlles of Negelles, bij het welk de Casselerije van 
Brugge, het Vrije genaamd, toen te leen van den graaf 
van Vlaanderen gehouden werd. Ook vindt men dat in 
het gemelde jaar 1224 Jan de Neëlles van zijne rechten 
daarop afstand deed ten behoeve van Gravin Johanna, 
dochter van Boudouin graaf van Vlaanderen en Keizer 
van Konstantinopel, doch dat de familie in latere tijden 
dit wapen gevoerd en behouden heeft. enz. 

De beschrijving en afbeelding van het wapen is gelijk 
aan dat bij Kadzand vermeld, behalve dat de draperie 
bij de gerechtigheid niet over de geheele onderbuik gaat, 
maar van onder de linkerarm tusschen de beenen door- 
loopt. Op den zandgrond ligt een blauw lint met de witte 
letters 8. P. Q. F. 

Hoofdplaat zond in een groote waterverfteekening met 
beweegredenen om eene verandering van het nu bestaande 
wapenschild der gemeente Hoofdplaat voor te dragen 
,,zoo als wij het als een waar zinnebeeld van Hoofdplaats 
tegen woordigen rampvollen toestand wenschen te bezitten. 

Tot Tenantes van gezegde wapenschild stellen wij voor : 

Een Ceres in rouwgewaad (wit gekleed met zwarte 
mantel en kap en witte neusdoek voor het gezicht 
houdende) met koreaBQjj^^of en sikkel voor hare voeten en een in dreigende houding uit zee opkomende Neptonus 
(met een roode doek omslingerd, gouden kroon, ijzeren 
drietand met houten stok, staande op een schelp getrokken 
door witte zeepaarden.) 

Tot wapen: 

Een schild in drieën gedeeld (doorsneden en het 
bovenste gedeeld) waarvan het eerste kwartier bevat het 
wapen der Provincie Zeeland, het tweede het oude 
generaliteitswapen, het derde de geheele onderste helft 
bevattende een (bruin) zinkend schip op een zee van drie 
blauwe en drie zilvere golvende dwarsbalken. (Het schild 
omgeven door groene lisbladeren met gouden knoppen, 
en geplaatst op een witte schijf omgeven door een blauwen 
rand met deze spreuk in gouden letters) „Luctor Sed 
Submergor" (en de naam Hoofdplaat.) 

(Naast Ceres staan twee kleine treurwillegen, alles op 
een groenachtige grond. De schijf door Ceres vastge- 
houden staande op de rand van het strand waar de zee 
met Neptunus zich bevindt ) 

Met potlood staat er bij „het middelste wapen zonder 
tenanten''. 

De adressanten gronden hun verzoek op het volgende : 

Bij de conventie tusschen H.H. afgevaardigden der 
Staten van Zeeland en de gemachtigde uit den raad van 
State, gesloten den 31 Augustus 1775 werd bepaald dat 
^U der in te dijkene Hoofdplaat zoude komen aan de 
H. H. Staten van Zeeland, de overige */« blijven ten 
behoeve der generaliteit om bij de Staten als generaliteits 
landen beheerd te worden. Het eerste deel in 1783 met 
een dorp voorzien onder den naam van Ptu-tage Zeeland 
werd eene ambachtsheerlijkheid en nam als zoodanig 
een wapen aan bestaande eenvoudig in een wit schild 
met een Zeeuwsche Leeuw (op de teekening staat het 
wapen van Zeeland) in het eerste kwartier en het om- 
schrift Zegel van de Hoofdplaat Partage Zeeland waarvan 
de afteekening hiernevens gaat. Slechts weinige jaren 
werd dit gebruikt. 

Toen deze gewesten aan Frankrijk kwamen werd de 
Partage generaliteit met de partage Zeeland tot eene 
communie vereenigd en ook nu zijn beide gedeelten 
eene gemeente en het oude wapen dus niet langer bruikbaar. 

Gronden voor de Tenantes: Hoofdplaat als een der 
graanrijkste streeken kan gerust als een lieveling der 
graangodin beschouwd worden, dewijl zij hare zegenin- 
gen in zulk eene ruime mate over deze gronden uit- 
strekt. Dan deze vruchtbare Hoofdplaat is onophoudelijk 
aan de zwaarste zeeschaden blootgesteld. Jaarlijks zinkt 
een gedeelte der gronden in de diepte weg. De in 
dreigende houding uit zee opkomende Neptunus en door 
zijn vernieling der Hoofdplaat in rouw gedompelde Ceres 
zoude als de tenantes in natuur ook ons bedenkens de 
beste tenantes van het wapen zijn. 

{Wordt vervolgd) FamlltebertchteD. 

Februari 1889. 

GEBOORTEN. 

1 te Utrecht. Bertha, dochter van Mr. Wouter Hendrik 

Elias en van Anna Maria Hulshoff. 
1 te Utrecht. Neeltje Johanna, dochter van JanPieter 

Koolemans Beynen en van Anna Henriette Wilhel- 

mina van Oldenburgh. — 39 3 te Anna Paulowna. N., zoon van Jhr. N. Strick van Lin- j 
schoten en van J. C. W. Binnendijk. | 

5 te 's-Hertogenboseh. Elisabeth Maria Huberta , dochter | 
van Hermanus Joseph Maria Hubertus van Rgckevorsel 
en van Ëmilia Maria Westerwoudt. 

6 te Veenwouden. N., zoon van Mr. J. Haitsma Muiier 
en van Ina Petronella Ferf. 

7 te 's-Qravenhage. Robert Frédéric, zoon van Jhr. 
Frédéric Willem Eduard Groeninx van Zoelen en van 
Jonkvr. Agneta Hendrika van de Poll. 

7 Op den huize Riverside te Riversdale (Zuid Afrika). 

Theodoor, zoon van Dirk Versfeld en van Elisabeth 

Swart. 
7 te Amsterdam. Godfried Carel, zoon van Mr. Lambert 

Johan Adriaan . van Lidth de Jeude en van Jonkvr. 

Johanna Louise von Weiier. 

7 te Goes. Christiaan Joannes, zoon van Constant 
Lodewijk Marius Lambrechtsen en van Anna Vaillant. 

8 te 's-Gravenhage. Jacques Maximilien Paul Emmanuel, 
zoon van Charles Maximilien Jaeques graaf de Lalaing 
en van Chiistina Louise barones du Tour van Bel- 
linchave. 

9 te 's-Gravenhage. Mijnardina Louisa Maria, dochter 
van Hendrik Jan Weve en van Josephine Gabrielle 
Hubertine Gertsen. 

10 te 's-Gravenhage. Nicolaas Gerard, zoon van Henri 

Daniel Pierson en van Mina Henriette van Goudoever. 
14 Op den huize Zuylestein te Leersum. N. dochtervan 

Jhr. Helenus Marinus Speelman en van Sophie Adrienne 

barones Sloet van Oldruitenborgh. 
16 te Bussum. Paul, zoon van Frederik Willem van Eeden 

en van Martha van Vloten. 
18 te 's-Gravenhage. Abraham Matthias, zoon van Mr. 

Abraham de Vries on van Theodora Wilhelmina 

Johanna Coninck Liefsting. 
18 te Wlingi (Res.Kediri). Catharina Johanna, dochter van 

Herman Fokker en van Johanna Hugona Wouterina 

Wilhelmina Diemont. 
21 te 's-Gravenhage. Johanna Amalia Wilhelmine Jacque- 

line, dochter van Charles Abraham Vosmaer en van 

Adelheid Petronella Vosmaer. 

21 te Parijs. N., dochter van N. Scheydecker en van C 
J. barones van Zuylen van Nijevelt. 

22 te 'ö-Gravenhage. Maria , dochter van Theodoor Marie 
Tromp en van Nelly Dyserinck. 

22 te 's-Gravenhage. Gaston , zoon van Theodorus Euge- 
nius de Nijs Bik en van Elise van Amstel. 

24 te Heilo. N. , dochter van Jhr. Mr. Pieter van Poreest 
en van Catharina Louisa Momma. 

25 te Gorinchem. N. , dochter van Johan ChristoflFel 
Ramaer en van Cornelia Magdalena Witsen Elias. 

HUWELIJKEN. 

5 te Brussel. Marie Henri Constant baron du Tour 
(N. A. I bl. 290) met O. M. V. Ablay. 

7 te Amsterdam. Izaac van Marie , geb. te Raalte , oud 
26 jaar, zoon van Frederik Godfried en van Jacoba 
Theodora Henrietta van Hoytema, met Alida Johanna 
ter Haar, geb. te Amsterdam, oud 21 jaar, dochter 
van Johannes en van Anna Maria Henrietta Jacoba 
Woortman. 

7 te Amersfoort. Christiaan Rambonnet, rijksontvanger 
op Terschelling, mot Jonkvr. Margaretha Bouwina 
van Holthe. 7 te Utrecht. Jacobus Gijsbertus Snethlage, geb. te 
Arkel 12 Oct. 1852, luit. ter zee Ie kl., zoon van 
Rudolf Abraham Engelbert en van Angenitha Everwijn 
met Aletta Wilhelmina van Erpers Rooyaards, geb. 
te Epe 21 Juli 1859, dochter van Conradus en van 
Theodora Everharda Agnetha de WolflF van Westerrode. 

13 te Zalt-Bommel. Jhr. Comelis Pieter Jan von Weiier 
(N. A. II. bl. 301), met J.M. W.Versteegh, weduwe 
van J. A. A. van de Garde van Est en Opijnen. 

14 te utrecht. Dr. Joan Anthony Cramer, geb. te Charlois 
8 April 1864, beroepen pred. te Neder Hemert , zoon 
van Jacob en van Simonia Louisa Lagerwerff, met 
Louisa Appolinica Augusta Josephina Ernestina Witte 
Eechout, geb. te Breda 28 Juni 1863, dochter van 
Hendrik Geerard Adriaan Appolinius en van Henrietta 
Valeria Christina van Wesele Scholten. 

15 te Ubbergen. Gustaaf Adolf van der Brugghen, Ie 
luit. der artillerie, met Catharina van der Goes. 

21 te Assen. P. Swaters van Schaumburg , met A. F. G. 

Willinge Gratama. 
21 te Apeldoorn. G. W. H. Mollerus, secretaris aldaar, 

met Constance Gerhardine Jeanne Lubertine Phaff. 

(W. II blz. 287 en Hl blz. 13). 
26 te Maastricht. H. Th. Westenberg met Jonkv. L. van 

der Maesen de SombreflF. 

STERFGEVALLEN. 

1 te 's-Gravenhage. Henricus Marynus van Diggelen, 
geb. aldaar 10 Aug. 1845, adjunct ingenieur, zoon 
van Reinier en van Anna Maria Geertruida Richter , 
geh. met Alida Gijsberta van Pulpen. 

1 te Breda. Gustaphine Adolphine Suermondt, geb. te 
Rotterdam , oud 80 jaar , dochter van Barthold Jacob 
en van Geertruya Cornelia van Santen KolfF. 

1 te 's-Gravenhage. Geertruida Johanna van Duyfhuis , 
geb. aldaar 12 Oct. 1816, dochter van Nicolaas en 
van Anna Frederica van der Hoek. 

3 te Lossarang (Java). Jhr. G. den Tex, oud 30 jaar, 
zoon van Jhr. Mr. Comelis Jacob Amoldus en van 
Johanna Yriese. 

4 te 's-Gravenhage. Johanna Hendrica Staring, geb. te 
Arnhem, oud 73 jaar, dochter van Bemardus en 
van Cornelia Roelofs, weduwe van August Weimar. 

Haarh Cour. van 6 te Heeze. Karel Auguste Marie 
Hypolite baron van Tuyll van Serooskerken , geb. 16 
Nov. 1806, zoon van baron Jan Diederik en van 
Johanna Catharina van Westreenen van Themaat. 

5 te Deventer. B. H. W. T. Wemdly, civieMng. , 
oud 50 jaar, geh. met 8. Teding van Berkhout. 

6 te Utrecht. Johanna Hermina Prederika Bichon van 
IJsselmonde, geb te Hillegersberg 16 Mei 1858, 
dochter van Albert Franciscus Leonard en van Elise 
Christina de Mey van Alkemade, geh. te Delft 
24 Aug. 1886 met Johan Anthon Guldenarm, arts. 

6 te Rotterdam. Elisabeth Arnoldina Geertruida Ort, 
weduwe van Johannes van Oldenburgh. 

8 te Amsterdam. Angelique Marie Camphuysen, geb. 
aldaar, oud 74 jaar, dochter van Bemardus en van 
Marie Petronella des Buis weduwe van Gerrit Andries 
Ie Jolle. 

9 op den huize Hardenbroek bij Driebergen. Albertine 
Pauline van Hardenbroek, dochter van baron Johan 
Frederik Willem Karel, weduwe van Jean Frangois 
des Tombe, geb. te Nijmegen 12 April 1827, zoon 40 — van Daniel Gbrard en van Cornelia Maria V^rheye 

van Citters, geh. met Gfijsbert Carel Duco d'Aumale 

baron van Hardenbroek. 
10 te Valkenburg bij Maastricht. Jacobus Enschedé , geb. 

te Haariem 29 Mei 1824, geh. met R. A. H. M. Gilen 

(W, I blz. 247 ) 
10 te Deventer. Johanna, oud 9 jaar, dochter van 

M. van Doorninck en van H. de Man. 
10 te Kloetinge. Adriaan BLakebeeke, oud lid der pro v. 

staten van Zeeland , oud notaris , wedr. van Susanna 

Maria de Witt Hamer (Maandblad 1885 blz 63). 

10 te Goes. Johannus Adolphus Abraham Fransen van 
de Putte, geb. aldaar 16 Dec. 1819, lid der prov. 
staten van Zeeland, zoon van Johannes en van 
Dina Johanna Luteyn, geh aldaar met Francisca 
Abellina Burger, geb. aldaar 16 Mei 1820, st. aldaar 
22 Maart 1885. 

11 te Brussel M. C. Gleichman, geh. met E. Spruyi. 

11 te Menton. Joannes Coninck Liefsting, 84 jaar, 
candidaat notaris. 

12 te Hoorn Joanna Maria Louisa Herckenrath, oud 
50 jaar, 8 m. geh. met F. M. J. van Ghert. 

12 te Amsterdam Johanna van Eempe, geb. aldaar, 
oud 94 jaar, dochter van Pieter en van Catharina 
Johanna Villele , weduwe van Daniel Joannes Mackay, 
emeritus predikant aldaar. 

13 te 's-Gravenhage. Hendrik Croockewit , geb. aldaar 
16 Jan. 1872, zoon van Mr. Adriaan Eliza en van 
Marie Elisabeth Christine van Prehn. 

14 te Leeuwarden. Prederik Cornelis Andreae, 71 jr. , 
oud burgemeester aldaar. 

14 të Rhgnauwen bij Utrecht. Jhr. Hendrik Strick van 
Linschoten van Rhijnauwen, geb. aldaar 24 Juli 1827 , 
geh. met Agatha Henriette van Notten (W. II. blz. 385). 

15 te 's-Gravenhage. Sara Philippina Elisabeth barones 
Taetflvan Amerongen, geb. aldaar 5 April 1865, dochter 
van baron Gerrit Leonard Maximiliaan en van 
Jonkv. Maria Six, geh. te 's-Gravenhage 5 April 
1888, met Jhr. Mr. August Lewis John Melvill van 
Carnbée, geb te Renkum 29 Aug. 1862, zoon van 
Jhr. Andrew Robert William en van Jonkv. Johanna 
Louisa Gijsbertina Fabricius. 

17 te Zwolle. Mr. Gerrit David Jordens, geb. te Deven- 
ter 7 Maart 1814, geh met Anna Cornelia Robidé 
van der Aa (W. II. bl. 135). 

18 te Arnhem. Mr. Johannes Henricus André de la 
Porte, geb. aldaar, oud 49 jaar, 9 maanden, zoon 
van Gillis en van Adelaide Louise van der Palm, 
geh. met Adriana Gerhardina van Driel , geb. te Put- 
tershoek 24 Juni 1831, dochter van Ari en van 
Jaantje van Hattum. 

20 te 's-Gravenhage. Bemardus Scheurleer, geb. aldaar, 
2 Nov. 1826, zoon van Barendt en van Ida Volkere 
Eleszenaar, geh. aldaar 22 Maart 1871 met Louisa 
Mathilda van Ebergini, geb. aldaar 7 Aug. 1838. 

20 te Utrecht. Antoinetta Petronella Verkade, geb. te 
Vlaardingen 2 Oct. 1816, dochter van Pieter en van 
Petronella Leonarda de Lang, geh. te Vlaardingen 
13 Juni 1846 met Adolph Frederik van der Scheer, 
predikant. 

21 te Amsterdam. Dorothea Catharina Beatrix Boel- 
laard, oud bijna 88 jaar, wed. van Cornelis Eliza de 
Bordes (W. L bJ. 75). 

21 te Cannes. Louis ba^on Snouckaert van Schauburg, geb. te 's-Gravenhage 19 Mei 1868, zoon van baron 
Willem Carel en van Hélenè Sarah Albertine Louise 
Citadelle Schultz. 

22 te 's-Gravenhage. Jhr. William Robert Andrew, geb. 
ald. 27 Jan. 1889, zoon van Jhr. Mr. August Lewis John 
Melvill van Carnbée en Sara Philippina Elisabeth 
barones Taets van Amerongen. 

23 te Arnhem. Ds. Hendricus Haga, geb. te Sneek, 
oud 74 jaar en 11 maanden, emeritus pred. der 
doopsgezinde gemeente, zoon van Mr. Bouke en van 
Elisabeth, weduwnaar 1. van Maria de Stoppelaar 
Blijdesteyn, en 2^ van Johanna Maria ten Cate, 
geh. met Johanna Christina ten Cate. 

23 te Draten. Jhr. Nicolaas Hans Willem van Delen, 
geb. te Druten 3 April 1839, geh met Maria Elisa- 
beth Catharina Wilhelmina Hermsen (N. A. II bl. 78). 

25 te Haariem. Jhr. Mr. A. V. Teding van Berkhout, 
oud lid der Ie kamer der Staten-Generaal, oud 76 
jaar, oud lid der prov. Staten van N.-Holl , en van 
den gemeenteraad van Haarlem. 

25 to 's-Gravenhage. Maria Janssen, geb. te Axel, oud 
75 jaar, dochter van Jacques en van Maria Johanna 
Hoelands, wede. van Adrianus Anionius Jacobus 
Pascal van Alphen. 

25 te 's-Gravenhage. Mr. Johannes Barendinus vau Osen- 
bruggen, geb aldaar 3 Maart 1831, kantonrechter te 
Ridderkerk, oud lid der prov. Staten v. Z.-HoU., 
lid der 2e kamer der Staten-Generaal, zoon van 
Johannes en van Barendina van Es, weduwnaar 
van Mary Young Marshall. 

25 te Kreuznach. Jonkv. Geertruy van Beyma, geb. te 
's-Gravenhage 22 Juni 1873, dochter van Jhr. Lol- 
lius en van Jonkvr. Fokel Berber Helena Vegelin 
van Claerbergen 

25 te Leiden. Maria Elisabeth Bol, geb. te Utrecht 19 
Jan. 1804, dochter van Roelof en van Maria Elisa- 
beth Domis, weduwe van Dr. Christoffel Honig, geb. 
te Utrecht 30 Dec 1798 , st. te Leiden 28 Maart 1874. 

26 te Meerssen. Adèle AugustineClavareau, oud 61 jaar, 
geh. met Maximiliaan Jacob Nolthenius de Man, oud 
kol. der inf (W. H. bl 254). 

28 te 's-Heerenberg. J. F. van Barneveld, gep. kolonel 
der kavallerie. 

28 op het kasteel Wemmei bij Brussel. Willem Bernard, 
graaf van Limburg Stirum, geb. te Arnhem 13 Dec. 
1795, zoon van graaf Samuel John en van Johanna 
Sara Reynst, geh. te Antwerpen 27 Nov. 1822 met 
Albertine Philipe Josèphe de Pret Roose de Calesberg, 
geb. 15 of 20 Nov. 1800, st. op het kasteel Wemmei 
31 Maart 1856, dochter van Jacques Paul Joseph 
en van Jeanne Marie Josèphe de Roose. IIVHOUD tH99 lyo. 5. TentoonBtelling van Heraldieke kunst en van wa|>ens der VJies- 
riddera, door J. C. v. d. M. — Oud wapenboek, uitgegeven door 
J. M. Lion. — Geslacht Teixeira de Mattos, (éragment) door J. 
C. V. d. M. — Jaarboekje voor geschiedenis, tAal- en letterkunde 
der provincie OroninKen. — De wapens van gemeenten en heerlgk- 
heden in Zeeland. — Familieberichten. Gedrukt bg Gebr. J. & H. van Lahobkhütsen te 's-Gravenhage. MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldiek genootschap ,,De Nederlandsche Leeuw/' Dit blad verschijnt oiustreeks het middea 
▼an iedere maand, onder redactie van het 
bestanr en wordt alleen aan de leden van 
het genootschap gezonden. Brieven en mede- 
deeÜDgen , alsook bijdragen voor het Maand- 
blad te xenden aan deu secretaris van het 
genootschap, den heer A. A. Vorstbr- 
MAN VAN Oten, BalUttaat 89, te 
'sOravenhage. 
Leden te 's-Gravenhage betalen per 
jaar. . . / 10.00 

Zg , die buiten 's-6ravenhage wonen ƒ 6.00 

De vorige jaargangen zijn voor de nieuwe 
leden verkrijgbaar per jaargang ad /6.00 

Advertentiën in verband met bovenge- 
noemde wetenschappen per regel . /0.20 
Afzonderlijke nummers niet verkrijgbaar. De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de 
strekking en den inhoud der door de inzenders onderteekende stukken. N^ 6. VII" Jaargang. 1889- De wapens van g:emeenten en heeriykheden 
tn Zeeland. 

{Vervolg van hl, 38.) 

Qronden van het Wapen: Boven is van de Partages 
gesproken, hierop en op de toestand der gemeente 
grondt zich het voorstel, men verzoekt dus om van de 
ongebruikte kwartieren partij te mogen trekken. Het 
eerste kwartier zoude blieven zooals het wa8,,bavattMide 
voor Partage Zeeland, de Zeeuwsche Leeuw , het tweede 
zoude voor partage Generaliteit , het oude Generaliteits 
wapen behelzen, het derde, de geheele onderste helft 
ran het schild beslaande, zoude de geheele gemeente 
voorstellen onder de gedaante van een zinkend schip. 
Treurige doch al te ware afbeelding van Hoofdplaats 
toestand. Schoon zooveel watergeschoten betalende dan 
de rijke gronden in vruchten kunnen opbrengen schiet 
zij te kort in de dagelijksche worsteling met de ver- 
woestende zee , en heeft bij gebrek aan inwendige onder- 
steuning geen ander vooruitzicht dan na verloop van 
weinige jaren door de golven verslonden te zullen worden. 

Gronden voor het devies. Overeenstemming met, en 
verklaring van het zinnebeeldige in wapen en tenantes. 

Ellewoutsdijk. Met betrekking tot de cijfers uxu, die 
op den zilveren dwarsbalk in het zwarte schild van deze 
gemeente staan , vermeld de brief aan den gouverneur , 
dat daarvan de inwoners zeggen „Vier van tien, willende 
dat in den beginne vier stemmen van tien genegen 
waren van die plaats een stadt te stichten, maar het is 
slechts een dorp gebleven , welk de zeewateren nog ge- 
durig dreigen te verslinden". 

Fort Bath. Het gemeentebestuur van Fort Bath wenschte 
voortaan als wapen te gebruiken een gevierendeeld 
schild gekroond met een Koninklijke kroon , 1 het wapen 
van Zeeland, 2 (in goud) een lindeboom (van groen) 
staande op een (gras) veld, waaronder twee tortelduiven 
loopen, 3 (in goud) een Bath toonende vol water en 
staande in den grond (alles van zwart) en 4 het 
Nederlandsche wapen zijnde op een veld van keel een 
klimmende Leeuw gekroond met eene koninklijke kroon 
geklaauwd en getongd , houdende in de rechter voorklaauw een opgeheven zwaard en in de linker voorklaauw een 
bundel pijlen. 

Het schijnt dat de provisionele schout van Fort Bath, 
H. Goossen zich niet schroomde in die beschrijving van 
het Nederlandsche wapen eene verbetering van den 
officieelen tekst aan te brengen , door niet een opgestoken 
zwaard te schrijven! 

Dit wapen werd gevraagd in „plaatse van het alhier 
overgebrachte wapen van het Fort LiUo, ons door de 
wormalige Heer^» Gee om t nito ef d e 'Smèfftk van Zeeland 
ten gebruik gezonden om te worden gevoerd, zijnde 
dit: Een door midden gedeeld schild, in het bovenste 
deel de leggende (sic) Leeuw op de Zeeuwsche stroomen 
(n.1. het wapen van Zeeland) en in het onderste een 
Undenboom staande op eene weide, waaronder twee 
tortelduiven loopen. 

Of het nu ten gevolge van boven genoemde stout- 
moedigheid van het bestuur van dit kleine plaatsje, of 
van andere omstandigheden was, dat het eerst beschreven 
wapen met twee potloodstrepen doorgehaald is en bij de 
afbeelding van het hulpwapen, dat van het Fort Lillo, 
met potlood staat „dit volgen'', kan ik niet mededeelen. 

's Heer Arendskerke. De secretaris van het gemeente- 
bestuur van deze plaats den heer C. van Citters verwees 
ten opzichte van den oorsprong van het wapen zgner 
gemeente naar Smallegange en zond eene afbeelding, 
met het onderschrift 'sHeeren Arendskerke, geteekend 
op de achterzijde van eene speelkaart, klaveren tien. 

Te 's Heerenhoek heeft men langen tijd gezocht naar 
een wapen, doch helaas te vergeefs en is toen genood- 
zaakt geweest zich „door lieden van meerdere kunde te 
doen voorlichten nopens de keus en voordracht ten dezen 
te doen" en volgde toen de opinie „van een respectabelen 
en ook in dit vak algemeen bekenden man , wiens zedig- 
heid wij eerbiedigen met Zijnen naam te verzwijgen." (1) 

Het wapen door dezen geheimzinnigen persoon ont- 
worpen is : „hebbende aan het hoofd drie blaauwe paaien 
op goud, als zijnde het wapen van 's Heerarendskerko , 
de bedijkers van Cales of 's Heerenhoek , en voorts een 
groenen grond , als het ware uitdrukkende eenen groenen (1) Kan iemand ons ook mededeelen wie deze persoon geweeetisf 42 Dijk , met zilvere van de Linker Zgde (nl. van de heraldisch 
rechterzijde) van boven na de rechterzyde (heraldisch 
linkerzijde) van onderen lopende Lijnen, even als voet- 
paden die gedachten dijk doorsnijden. 

Hierdoor meent men niet af te wijken van een oud 
gebruik in de Zeeuwsche Ambachten om in de wapens 
der Parochie te gedenken aan die geslachten , die hunne 
grondenaars en bedijkers geweest zijn en ook om zich 
eeuigzints spreekende wapens te veroorloven; zooals de 
naamsbeteekening van Cales^ volgens du Cange een doov 
schapen zeer betrapten weg , zinspelende op den voor den 
tijd der volgende bedijkinge met de voetpatjes , welke de 
schaapen van het schorre komende in het op en neder- 
klimmen maakten, als oppervlakkig doorsueden dijk van 
den Nieuwen Craijert, — en die van Heery uit Heed^ 
Hoede voortgevloeid en in Zeeland doorgaans beteekenende 
een waard of voorschor dat den dijk behoed en welke beide 
benamingen alzoo dezelvde Omstandigheid aanduiden te 
weeten : dat aldaar schaapen op het schor geweidt wierden , 
welkers Schaaps Stal of Vate agter den dijk stond: in 
dit wapen eenigzins sprekende door de met Zilvere Voet- 

?aden doorsneden groenen dijk, het afbeeldsel van de 
lales en den weg naar het voorschor , word aangeduid." 

Heinkenszand. Ook hier is door den president van het 
gemeentebestuur de heer L. D. of 8. D Jonge het wapen 
waarboven het jaartal 1641 staat op de achterzijde eener 
speelkaart, ruiten acht, geteekend ingezonden 

Hoedèkenskerke schijnt volgens den ingezonden brief 
zijn wapen ontleend te hebben aan de navolgende over- 
levering der oudsten in die gemeente, nl. dat twee be- 
middelde zusters uit een Godsdienstig beginsel , ieder eene 
kerk deden bouwen, welke gel^ktydig begonnen, ^e 
werklieden deden wedijveren om de eerste hunnen arbeid 
te voltooijen; dat de Kerk onzer Gemeente het eerste 
klaar zijnde, de werklieden daarover hunne vreugde te 
kennen zouden gegeven hebben, met hunne hoeden op 
de spits te plaatsen , en daardoor deze Gemeente Hoedè- 
kenskerke zoude genoemd en de drie hoeden in het wapen 
geplaatst zijn geworden; — terwijl de audere ook bijna 
voltooid zijnde, men die werklieden de Vinnigen zouden 
genoemd hebben , waardoor in de nabijheid onzer gemeente 
het dorp Vinnigen welke reeds verdronken ligt, zijn 
naam zoude ontleent hebben, in hoeverre dit nu met de 
waarheid overeenkomt kunnen wij niet bepalen. 

Het wapen in hermelijn een rood schildhoofd beladen 
met drie gouden hoeden, komt als men die hoeden weg- 
denkt overeen met dat der familie van Oostende. 

Nisse. De teekening van het „sedert onheugelijke tijden 
gevoerd" wapen van Nisse „drie leliën op een goud veld 
met een roeden band" (lees keper) is , zooals de heer 
Dominions schreef, geschied na een aan den Ambagtsheer 
toebehoorend cachet en het daarvan voorhanden zijnde 
model in de wapenkaart van Smallegange. 

De leliën, die zoowel op het genoemde cachet van 
mijn grootvader en bij Smallegange duidelijk gesneden 
en goed afgebeeld zijn , zijn hier zoo misteekend (ze loopen 
van onder spits uit) dat niemand ze voor leliën zoude 
aanzien. De heer Dominions had beter gedaan door een 
afdruk van de in jaargang 1886 van dit Maandblad, 
bij blz. 65 afgedrukte kopergravure in te leveren, hoewel 
ook daarop de schildhouders, twee hermelijnen eenhoorns, 
ontleend aan die van }jet geslacht van Borsselen, ont- 
breken. 

Het wapen van Oy^^^^^e is geteekend naar een voor- handen zijnde cachet waaruit blijkt dat hetzelve reeds 
meer dan twee honderd jaren, alzoo heeft bestaan. 

(Het is een sprekend wapen, een blauwe ring of O 
eu een roode fezant door een blauwe golvende dwarsbalk 
op een goudveld gescheiden (0-fezant). 

Rilland-Bath zond in het wapen van de heerlijkheid 
Biliand : in zwart een zilveren schuinbalk. 

Over het in Februari 1886 aan deze gemeente ver- 
leende nieuw wapen zie men Maandblad 1886 blz. 30 
en 1887 blz. 48. 

Het gemeentebestuur van Schore en Ylake „verlangt 
niets vuriger dan de herkryging van desselfs oudevoor- 
regten" en verwijst als boven voor het wapen naar 
Smallegange. 

Het gemeentebestuur van Wemeldinge, in rood een 
verkort gouden St. Andrieskruis voerende, vermoedt dat 
hetzelve hoogstwaarschijnlijk de wieken of vlerken van 
een molen verbeeld, welke eigenaardig kunnen gezegd 
worden te wemelen en mitsdien als een naam wapen, 
naar den naam des Heerlijkheid Wemelinge of Wemel- 
dinge genomen is. 

De stad Aardenburg heeft sedert meer dan 4 eeuwen 
haar wapen, een roode burgt op een goud veld en tot 
schildhouders 2 roode leeuwen. 

De oude oorkonden doen vermoeden „dat zij een wapen, 
„naar aanleiding en meest overeenkomstig aan haar oude 
„naam en gelegenheid heeft aangenomen. Deze stad 
„droeg in vroegere tijden den naam van Aarden- of Roden- 
„burg. Toen de mond van het zeecanaal hetwelk zuidwaards 
„naar Brugge heen liep nog zeer wijd was diende het- 
„zelve tot eene Rode, Rade of scheepsrede aan welker 
„eene zijde St. Anna ter Muye (aan of bg den mond), 
„aan de andere zijde den Aarden- en den Oost-burg 
„lagen; eene omstandigheid welke thans door de aan- 
„ wassing van Beooster- en Bewesterreede ten jare 1244 
„in Schorren, en door een ander Schorre in 1286 op 
„hetwelk de stad Sluys gebouwd is, geheel en al veranderd 
„is; Er is onder de oude Privilegiën van deze stad een 
„stuk van A®. 1407 en een van 1425 genoteerd n^ 13 
„en 17 in hetwelk van Een Zegel gebruikt door de 
„stad Roden- of Aardenburg (de burg op de Rede of 
„Aardensterkte) gesproken werd, alsmede onder andere 
„eene Acte op Pergament geschreven, gegeven bij den 
y^Heere en de Wet van Aardenburg in HJaar ons Heere 
„afe men schreef Dusentich vierhonderd en zevene den 
^ Zevensten dagh in hoijmaand^ welke Acte voorzien is 
„van het gemelde stedelijk wapen in groen was: — De 
„vorm van den Burg is ook met drie torentjes (lees 
„kanteelen, tenminste volgens de bijgevoegde teekening, 
„daar boven op, hetgeen de oudste manier is op welke 
„de Burgten gevoerd zijn, en de aangelegenheid van de 
„plaats, toen er nog geen schorren voor gewassen waren 
„aanwijst". 

De teekening van deu burg had wel eenigzins cmders 
kunnen zijn, daar die niet overeenkomt met de afdrukken 
der oude zegelstempels indertijd door den heer Vorster- 
man van Oyen , archivaris van Aardenburg , aan ons 
genootschap geschonken. 

Breskens. Deze plaats indertijd een uitgras en slijkland 
genaamd Breskens waard, is bij octrooi in 1486 gegeven 
door Keizer Maxirailiaan en Philip Aartshertog en Graaf 
van Vlaanderen, aan Hertog Philip van Cleef en van 
Marck, heer van Ravesteyn ingedijkt en tevens verheven 
tot eene Heerlijkheid met hooge middele en lage jurisdictie, — 43 — onz. en op 6 April 1500 toen deze het uitgaf om te 
bedijken, heeft hij verder gekregen het recht om ordonnan- 
tien, keuren, enz. te stellen en van toen af hebben 
Baljou, schout, enz. voor zooveel men heeft kunnen 
nagaan het >7apen, in goud een dubbele zwarte adelaar 
op een gouden veld, het schild gedekt met een kroon 
van paarlen, dat nu overgelegd werd, gebruikt. 

In 1815 was heer van Breskens Zijne Majesteit 
Maximiliaan Joseph Koning van Beijeien. 

Heille, dat vroeger nooit een wapen gehad heeft, als 
behoorende tot het Vrije van Sluys, verzocht nu het wapen 
daarvan te mogen voeren „met dit verschil dat op het veld 
van het wapen een stroom (een zilveren golvende dwars- 
balk) loopende door de dwarsbalk (lees gaande over den 
schuinbalk) geplaatst worde gelijk op de hiernevens ge- 
voegde afteekening gesteld is. Het tusschen ( ) geplaatste 
is volgens die teekening, die wat de tenanten en de 
distelplant boven het schild, overeen komt met de door 
Groede ingezondene teekening, zooals de brief verder 
vermeldt, doch dit is niet zoo, zij komt overeen met die 
van Kadzand. Het geheel staat op een grasgrond onder- 
steund door een ornament met een cherubijntje ver- 
sierd. 

Onderaan op de brief staat met potlood N(ieuw) Wap(en) 
Conform, zonder tenanten. 

De president van het gemeentebestuur van Betranche- 
ment geeft te kennen, dat die gemeente eertijds met Kad- 
zand en Zuidzande eene parochie „uitmiek", behoorende 
onder het Edel CoUegie 'sLands van den vreije te Sluis 
en geen wapen had, verzoekt nu, daarvan het wapen te 
mogen voeren met dit onderscheid dat de letters 8. P. Q. V. 
vervangen worden door „gemeente Retranchement". De 
teekening is gelijk aan die van Kadzand. Ter zijde staat 
met potlood „met R. zonder ten"(anten). 

Het gemeentebestuur van Schoondijke, overwogen heb- 
bende dat haar gemeente nimmer eenig wapen gevoerd 
heeft, verzoekt voortaan tot wapen te mogen voeren 
„Het wapen van het voormalig Sluissche Vrije, gevieren- 
deeld met de Wapenen van het Prinsdom van Oranje" 
(volgens de teekening schijnt men bedoeld te hebben het 
wapen van Prins Willem I, doch met de twee schildjes van 
Veere en Buren). Verder zooals Kadzand, alles rustende 
op een grond waarop een schilderspalet en penseelen bij 
de voeten van de wilde man, een korenwan onder het 
schild en liggende korenaren bij de gerechtigheid. 

Daaronder een blaauw lint waarop in zwarte letters 
„Raad en gemeente van Schoondijke". 

Het gemeentebestuur „vleit zich te mogen geauthori- 
„seerd worden, om het wapen van het Prinsdom (lees 
„als boven) Oranje te mogen in dit wapen voeren, om 
„reden dat deze Gemeente, voor verre het grootste ge- 
-„deelte, bestaat uit den Prins Willemspolder, aldus ge- 
„naamd sedert deszelfs bedijking Ao. 1650." Onderaan 
den brief staat met potlood N(ieuw) wap(en) conform. 

Bij de teekening is het palet, de wildeman, de gerech- 
tigheid en de kwartieren van Oranje met potlood door- 
gehaald en er bijgevoegd „weg". Ter zijde staat ook met 
potlood „geheel zilver met de dwarsbalk (lees schuin- 
balk) met 8." 

De ongelukkige Schoondijkers (waarvan zelfs 2 brieven, 
de door de leden van het gemeentebestuur eigenhandig 
onderteekende op blz. 260 en eene voor copg conform 
geteekende op bk. 304, ieder met eene wapenafbeelding, 
voorbanden zijn), moeten zich dus maar behelpen, zonder van hunne gehechtheid aan het vorstelijk huis van Oranje- 
Nassau op officiêele wijze te doen blijken. 

De wapenafbeelding door St. Anne ter Muiden inge- 
zonden komt niet juist overeen met de beschrijving 
in den brief door den burgemeester ingezonden. Hij vor- 
meldt dat zijne gemeente is „eene zeer oude stad aan de 
„mond eener voormaals bestaan hebbende scheeps-reede 
„gelegen en tot de uitoeflFening van den eerdienst, voor 
„de schepelingen zoo het schijnt, bijzonder bestemd"; 
dat het wapen bestaat uit : „een gewoon schild, waarvan 
de tenant is een zwarte arend met uitgestrekte wieken 
„of vlerken in eene zittende gestalte of houding". Volgens 
de teekening is het schild geplaatst voor een in profil 
geplaatst zittend beest, van boven een roode adelaar met 
gouden snavel, nederwaartscho zwarte vlugt en ééne 
zwarte klauw met gouden nagels, van onder het achterlijf 
van een zwarte leeuw met één achterpoot en gouden 
nagels, de staart tusschen de achterpoot en de klauw 
geslingerd. Dit alles geplaatst op een gebeeldhouwde 
geelbruine cartouche, die gedekt is met een paarlkroon. 
„Het veld (van het schild) is rood; op hetzelve ver- 
toond zich een zwart nederhangend, zwaar scheepsanker, 
't geen hetzelve veld verdeeld; aan de linker (heraldisch 
rechtsche) zijde vertoond zich de zon, zooals die op den 
middag in het zenith gezien wordt (met oogen, neus, 
mond en een stralen krans), terwijl de rechter zijde een 
halve maan (een omgewende gezichts wassenaar) bevat; 
beide deze zinnebeelden zijn verguld, en het is niet geheel 
onwaarschijnlijk dat de menigte Turksche galeijen, welke 
men uit de oude Vlaamsche Jaarboeken weet, dat in 
vroegere eeuwen, een uitgestrekten handel met Brugge, 
door middel van de havens van Sluis en St. Anne is 
gedreven geworden, tot het verkiezen van de gemelde 
teekenen aanleiding heeft gegeven, te meer, daar het 
tevens bekend is, dat de stedelijke wapens oudtijds, door 
de „vorsten noch bepaald, noch geschonken, maar wille- 
keurig aangenomen wierden". 

Naast de wapenafbeelding staat met inkt „hier over 
spreken." 

St. Kruis heeft vroeger geen wapen kunnen voeren 
„aangezien zulks na de Suppressie van de feodaliteit was 
„verboden en dat vóór dat tijdstip, het territoir dezer 
„gemeente ten deele onder het graafschap van Middelburg 
„in Vlaanderen , maar ten meerdere deele onder het Vrije 
„van Sluis behoorde" en verzocht het wapen van het 
Sluische Vrije te voeren , met een (een breedarmig zwart) 
kruis boven en beneden de dwarsbalk (lees schuinbalk) 
geplaatst. Verwijst verder voor de tenants naar de be- 
schrijving van de door Groede ingezonden wapenteekeniug 
hoewel de teekening eigenlijk meer overeenkomt met die 
van Kadzand , behalve dat de grond waarop alles staat , 
ondersteund is door een bruingele arabesk. 

Ten opzichte van het wapen van Sluis in Vlaanderen 
vroeger Lammensvliet genaamd, wordt verwezen naar 
Sanderus, Flandria Illustrata. 

Waterlandkerkje dat vroeger een afzonderlijk wapen 
gevoerd heeft, had bij Missive van 15 Januari 1816 aan den 
gouverneur van Zeeland als wapen opgegeven eene blaauwe 
W op zilver, doch zond 16 Febr. 1816 eenandere opgave 
„een waterdier bestaande in eene zeemermin." 

De afbeelding stelt voor een doorsneden schild omgeven 
door groene biezen, boven in zilver een blaauwe W, 
onder in groen een, op een man gelijkende zeemeermin 
van natuurlijke kleur op een lange omgebogen tromp — 44 — blazende, zwemmende op eene zee tan 3 blaauwe en 3 
zilveren golvende dwarsbalken. Alles op een grijzen grond 
omgeven van een blaau wen rand met deze gouden letteren 
„zegel van Waterlandkerkje". 

Yzendijke's burgemeester J. Benteijn zond in „een 
nouwkeurige afteekening van het wapenschild dezer stede 
zooals het zelve van ouds alhier bestaan heeft," omdat 
het hem niet mogelijk was „deswegen eene beschrijving 
te doen." 

Wij zullen het voorbeeld van Zijn Edelachtbare volgen 
daar een volledige beschrijving der omgeving van dit 
wapen, overeenkomende met dat van het geslacht van 
Boschuijsen , te lastig is en het geheel wel geschikt is 
voor een monument in eene kerk maar totaal onmogelijk 
voor een gemeentezegel. Alleen vermelden wij dat het 
wapenschild, de kroon, de engeltjes, de bloemranken, 
do kwasten en de plaats waar Yzendijke staat gekleurd 
zijn; de rest, ook de spreuk „Godtis myn hulp" , op een 
lint boven de kroon, is in een lichtgrijze tint behandeld 
en verwijzen verder naar de ingezonden afbeelding. 

Zuidzande, vroeger met Kadzand en Retranchement 
eene parochie en nooit een wapen gehad hebbende, ver- 
zoekt dat van het Vrije van Sluis, met het onderschrift 
Gemeente Zuidzande. 

De teekening met de tenanta is gelijk aan die door 
Kadzand ingezonden. 

De ambachtsheer van Brigdamme, Leonardus Cornelis 
Gregorie, verwijst, onder mededeeling van de vroegere 
heeren dier heerlijkheid uit den huize van Borselen , voor 
het wapen naar Smallegange en W. te JFater en rekent 
naar alle waarschijnlijkheid dat het ontleend is aan dat 
van Boudewijn de eerste heer van Brigdamme „welke 
het wapen van Borselen brak met tanden van keel op 
de zilveren fasce." 

De provisioneele schout van Cappelle en Bieselinge 
verwijst, wat de wapens aangaat naar Smallegange en 
vermeld verder dat ter secretarie nog berust een oud 
cachet, dat men veronderstelde het zegel der gemeente 
Cappelle en Biezelinge te zijn, doch eindelijk is het gelukt 
te ontdekken dat dit cachet aan de gemeente tot zegel 
gegeven is door den Heer Pieter van TuijU van Seroos- 
kerken , welke tevens ook heer van Cappelle , Bieselinge 
en Maalstede geweest is, in of omtrent het jaar 1600. 
Het wapen op dit cachet voorkomende stelt voor „een 
in vieren gedeeld schild, waarvan in het eerste en vierde 
deel het Wapen van Cappelle voorkomt, en in het tweede 
en derde deel dat van lÖ aalstede, zijnde gedekt meteen 
sur Ie Tout, houdende het Wapen van de Heeren Tuijll. 

Dan daar do Heeren van Tuijll thans in geenendeele 
eenige relatie tot de ambachtsheerlijkheid van Cappelle 
en Bieselinge hebben, het slot Maalstede tot de grond 
toe is geslecht en de gemeente „van Cappelle en Biese- 
„linge eene Gemeene Heerlijkheid zijnde waarin onder- 
„scheideneproportionarissen deel hebben, is het ons voorge- 
„ komen dat dit cachet tot zegel voor deze Gemeente niet 
„meer kan gebezigd worden." 

Verzoekt daarom tot wapen te voeren het wapen van 
Cappelle gevierendeeld met dat van Bieselinge. Deze 
brief is gedateerd 7 Maart 1815, en 13 Aug. 1817 
schreef de secretaris Udemans, bij absentie van den pro- 
visioneelen schout, aan den Hoogen Raad van Adel, dat 
het door hen bij „missive vaö den 4 Aug. 1817 no. 400/182 
bg ons ontvangen zijnde /j^^ wapen voor de Gemeente van 
Cappelle, hebben wij de ee^ hetzelve bij dezen te retournee- ren, als zijnde het Wapen voor de Gbmeente van Cappelle 
Beoosten de Schelde in don Eilande van Schouwen en niet 
zoo als wij verzocht hebben het Wapen van de Gecom- 
bineerde Gemeente van Cappelle en Bieselinge, het geen 
wij van UWelEdelG. hoepen te ontvangen." Hierop geen 
antwoord bekomende werd het verzoek op 17 September 
1817 nogmaals herhaald, alsmede nogmaals op 15 De- 
cember daaraanvolgende. 

In Juli 1818 was het te Cappelle aangekomen, doch 
niet aangenomen , om reden zooals de Heer Udemans 
op 1 Aug. schreef, dat de directeur der posterijen mode- 
gedeeld had, dat het tegen betaling van / 15 zoude 
afgegeven worden; doch daar de gemeente in het vorige 
jaar reeds die som had betaald voor het teruggezondene 
foutieve wapen, verzoekt hij dat de noodige orders worden 
gegeven om thans dit wapen zonder verdere betaling te 
krijgen. 

Van het oude cachet is geen teekening voorhanden, 
men schijnt daarvan alleen een afdruk in lak gezonden 
te hebben. 

Van Oost-Beveland en van den Wilhelmina-Polder zijn 
geen brieven, alleen wapenteekeningen met onderschrift. 
Het eerste wapen is in blauw op een grasgrond een 
zilveren rood-gebekte en gepootte gans, van achteren 
vergezeld van een gouden zon met rechte stralen en dit 
onderschrift: dit wapen van Oost-Beveland stelt voor: de 
Bevelandsche Gans door de Ooster-Zon beschenen. 

Dat van den Wilhelmina-Polder is doorsneden van 
groen en zwart met een gouden dwarsbalk en een zil- 
veren paal een kruis vormende. Over alles heen, in 
blaauw op een grasgrond een zilveren gans met roode 
bek en pooten. Met dit poëtische onderschrift: „Ver- 
klaring van het Concept- Wapen. Het stelt voor: 

„een bodem van Sabel of Zand 
„door tusBchenkomst van Goud 
„verheven tot groen of vruchtgevend Land. 

„de opstaande dwarsbalk (lees paal) duid aan het Canaal 
„van Navigatie dat de Polder in twee deelen scheid, en 
„het dekschild daarop (vertoonende de Goesche Gans (1) 
„betekend dat dit kanaal ook teflfens de Goesche haven b. 

„Maar het zou boven alles aangenaam zijn, in dien 
„aan den Wilhelraina Polder vergund werd in plaats van 
„de Goesche gans een gekroonde W op het dekschild 
„te mogen voeren vermits de Polder de Eer heeft de 
„naam van Haare Koningl. Majesteit te dragen." 

Aan dit verlangen schijnt voldaan te zijn. 

Ten opzichte van den oorsprong van het wapen van 
Tholen: in goud een zwarte scheepskiel met eene op- 
staande mast tot digt aan het bovenste van het schild, 
nevens welke mast wederzijds twee klimmende leeuwen, 
twee roode en twee zwarte, wordt opgemerkt dat die 
leeuwen, door de graven van Zeeland uit de Huize van 
Henegouwen aan deze stad in haar wapen zijn gegeven. 
De oorsprong van de kiel en mast acht men anders, men 
wil dezelve of van de tol alhier geheven, of van eenen 
uitlegger op stroom gelegen hebbende afleiden. 

Blz. 416 — 426 het laatste blad bevatten 42 wapens en 
17 zegelafbeeldingen, sommige met eene kleine be- 
schrijving , andere met niets anders dan een randschrift, 
in allerlei formaten, bij wijze van een plakboek opgeplakt. 

Bij de wapenafbeelding van Brouwershaven wordt op- 
gemerkt dat die ontleend schijnt te zijn aan de Zeeuwflche (1) Bp OoBt-Beveland de Bevelandsche ga,n9 genaamd. — 45 — graven uit het huis van Henegouwen, ^althands is zij waar- 
,,8chijnlijk door die graven met het recht vereerd om 
,,dat schild te voeren." 

Ten opzichte van het vrapen der provincie Zeeland 
komt in deze verzameling geen aanvrage voor. 

Medegedeeld door J. C. t. d. Müelen. Leeobrief van de heerltjkheld vao Vrek eo 

Emmeloord teo behoeve Jbr. Johao van de Werve 

tot Vrek en Emmeloord An"". 1616. 

Authentiecke copie van de overdracht van de Heerlijkheid 

ürck en Emmeloord door Vrouwe Walrave Souden- 

balch wed^. Jhr. Johan Ruijsch ten behoeve van 

Jhr, Jöhan van rf^ Werve^ in dato, 26 Oct. 

1616 gepasseerd door Mr. Johan van 

Oldenbarneveld enz. 

Die Ridderschap , Edelen , ende Steden van HoUandt , 
ende Westvrieslandt, representerende de State van de 
selve Lande, doen condt allen luyden dat voor heer 
Johan van Oldenbarnevelt Ridder, heer van Berckel, 
Roderijs etc. Stadthouder van onse Lenen ende den 
Leenmannen hier naer genoempt gecomen ende gecom- 
pareert is in properen peraoone Mr. Franchoijs Brandijn 
advocaat voor den hove van hollandt ende heeft uit crachte 
van twee distincte speciale procuraticn d'eene gepasseert 
by JouflPt jr. Walraven Soudenbalch weijve van Jonchr. 
Johan Ruysch voor Schout Burgerra en , Schepenen , ende 
Raedt der Stadt Colenburch in date den xij (12<ieQ) van 
voorleden maendt Octobris, stilo novo, ende d'ander bij 
Jonchr Jacob van der Maeth, Anthonis van der Zoen, 
Wilhelm van Pijlsweert, Eduwart van hemert , hendrick 
van pallaes, willem aertsz Soest, ende Aert van Steen- 

wijck voorheen ende als mede gecommitteerde 

Crediteure , van J^r. Johan Ruysch ende JpufP*. walraven 
Soudenbalch sijne huijsvrouwe voor notaris ende getuigen 
binnen Utrecht gedateert den xxiije (238ten) Septembris 
in de eerst .... stilo antiquo, al achtervolgende 
seecker schriften contract van coop gemaeckt tusschen 
de gecommiteerde , crediteuren van vooren Jh^. Johan 
Ruysch en Jou .... Walraven Soudenbalch ende Jo^^ 
Johan van der Werve ende .... Catharina van 
Drenckwaert syne huysvrouwe 't samen beneffens dese in 
onse Leenregister van hollandt geregistreert) Dus met 
halve hande, ende monde opgedragen, over gegevenen 
ende quyt geschonden, sonder eenich recht (actio) offte 
toeseggen daer meer aen te behouden, als onse Leen- 
mannen wijsden dat recht was ende dat ten behoeve 
van voorn. Joncker Johan vande Werve. De heerlicheyt 
hoge ende lage van Urck ende Eindenwaerde , mit ver- 
vallen j opcomminge ende renten met alle andere beuren 
toebehoiren Item ses-en-dertich stucken lants, daer die 
munte opplach te staen. Item noch acht ende een 

halff stucke lants gelegen in Lokemans lande, 

Item vier stucken lants die Thijs wijenkis plachts 
gebruijcken Item negen stucken lants daer die Suijter 
op plach te woonen, ende noch eenentwintich stucken 
lants die de Rabbaert te gebruijcken plach welcke 
voorsz. goederen alle gelegen sijn in Emdewaerde 
Soo syt dat wij de voorsz. opdrachte overgiffte ende 
quytscheldinge believende ende danckelijcke nemende (behoude ons ende eene ygelycke sijns rechts) verlyt 
ende verleent hebben, verlye ende verleene met 
dese onse brieve d. vsz. Jh^. Johan van de Werve, de 
vsz. heerlycheyt hoge ende lage van ürck, ende Emde- 
waerde met vervallen , opcomminge , ende renten met 
allen anderen beuren toebehooren Item sesendertich 
stucken lants, daer de munte op plach te staen Item 
noch acht ende ,een halff stucken lants gelegen In 

Lokemans lande Item vier stucken lants die 

Thys wynkis plsfch te gebruycken Item negen stucken 
lants daer die Suijter op plach te woonen Item dese 
stucke lants daer die wijseman op plach te sitten ende 
noch eenentwintich stucke lants die de Rabbaert te 
gebruycken plach, welcke voorsz. goederen alle gelegen 
sijn in Emde waarde. 

Te houden van ons van wege de & de 

hoge Overicheyt van Hollandt & westvriesland Jh»". Johan 
van de werve voorsz. sijne erven en nacomelingen tot 
eenen erffleens binnen achte .... susterkinde niet te 
versterven ende altoos te comme opte outste ende 
naeste alsoo wel van manhooff als van wijffhooffde 
ende voortz. 

In alre manieren als d' ... . vsz. Jouff j' walraven 
Soudenbalch dat te houden plach. De naer inhouden 
der ouder brieve ende onse Leenregisteren daer van 
wesende Ende hier van heeffib ons de vsz. J*". Johan 
vau de Werve hulde eedt ende manschap gedaen . . . 
behoorde ende dat in handen van vsz. heere Stadthouder 
van onse Leene daer bij aen . • . over waren als onse 
Leenmannen van holU Egbert Gooi onse Griffier van 
Leene, Carel de Brederoo Jan Vranckensz. ende Abraham 
van Clermont T'oirconde dese onse brieff besegelt met 
onse groote segele, 't welcke wij In gelijcke saecken 
gebruyckende sijn Gedaene In den hage den xxiij (23) 
Octobris A° xvjc (1600) en sestheen ende was ondertijckent 
J. van Oldenbarnevelt, op het spatium stont. 

Bij de Staten van Hollandt ende westvrieslandt ter 
relatie van den Stadthouder ende Leenmannen voorn, 
ende was ondertyckent Johan van Oldenbarnevelt, hebben- 
de onderuyt bange de dobbelde Francgnen Staerte waer 
aengedruijckt sijnde 't groote segel in Roeden Wassche. 

Naer gedaene collatie jegens den originelen brieve 
gets. in Prancijn ondertyckent gedateert enz. uithangende 
besegelt wesende als boven is dese copie daermede 
bevonden te accordeeren desen xiji Decem an*. 1609. 

By mg 

C. van der Beets, nots. pubca. 
1659. 

C. F. GlJSBEBTI HODENPIJL- Aanteekenin^en alt een doopboek van Liefkenslioek. 

Uit Jeronimus de Huybert en Elisabeth Hoemakers: 
ged. löSept. 1624, Maria. Getuigen: Severeyn Hoe- 
makers, Anthony de Huybert, Fer- 
dinand de Chantraines dit de Broucq- 
saulx, Emmerencia de Huybert, Maria 
de Witte en Anna Cromstrien. 
„ 15 Juli 1629, Severeyn. Get. : Vaandrig Marinus 
Zuydland en Matthijs Hoemakers. 46 ged. 26 Deo. 1625, Cornelis. Get: Frangois Schilleman | 

en Abraham de Neve. ; 

„ 8Aug. 1627, Cathelgne. Get. : Adriaan Jan8e,j 

Severeyn Hoemakers , Christina i 

Huybrechts en Maria Hoemakers. 
Uit Johannes Hoemakers en Maria de Witte: 
ged. 12 Nov. 1623 , Maria. Get. : Casper de Witte, Maria 

Hoemakers, Jeroniraus de Huybert 

en Sara de Nijs. 
„ 6 Nov. 1629, Cathelijne. Get.: JufiFr. Hoemakers. 
„ 1 Juni 1631 , Johanna. Get. : Severeyn Hoemakers, 

Cathelijne de Witte en Johannes 

Vosbergen. 

Uit Matthijs Hoemakers, Luitenant, en Margrieta Drost: 
ged. 5 Juli 1637, Geertruyd. Get: dhr. Commandeur 
Severeyn Hoemakers, Carel de Ram 
en Juffr. Sara Gerrits van Veke. 
„ 4 Maart 1640, Severeyn. Get.: dhr. Commandeur 
Severeyn Hoemakers, Vaandrig Mel- 
chior Winckelman en Sara Gerrits 
van Veke. 

Uit Marinus van Zuydland, Vaandrig, en Comelia 

Willem se Proole : 

ged. 25 Juli 1627, Justus. Get.: Hendrik de Putter, 

Maria Hoemakers en Maria Campe, 

„ 17 Sept. 1628 , Cornelia. Get.: Severeyn Hoemakers. 

Jaeques G^rshoven en Juffr. Beydals. 

„ 4Aug. 1630, Cornelia Get.: Pieter de Gomme, 

Geleyn en Diogeua Willemse l^roole. 

Uit Pieter de Gomme, Commies, en Mayke Huybrechts: 
ged. 11 Deo. 1622, Johannes. Get.: Hendrik Goedhart, 
Jacob Gerson, Jacomijntje Dingenis 
en Christina Huybrechts. 
„ 1 Sept. 1624, Cornelis. Get.: Ferdinand de Chan- 
traines dit de Broucqsaulx, Fran^ois 
Wispelaar en Maria Hoemakers. Wolfaartsdijk. [Wordt vervolgd.) 
J. VAN DER Baan. Familieberichten. 

MAART 1889. 

GEBOOBTBN. 

4 te Ridderkerk. N., dochter van Mr. Martinus Elisa 
Johannes Jacobos van Lidth de Jeude en van Geer- 
truida Johanna Pijnacker Hordijk. 

4 te Varsseveld. Willem, zoon van Jhr. W. Strickvan 
Linschoten en van Johanna J. van Elden. 

5 te 's-Gravenhage. Leonardus Johannes Antonius, zoon 
van Johannes Willem Bergansius en van Henrica 
Ludovica Maria van Berckel. 

6 te Rotterdam. N., zoon van W. J. Hubert van Beusekom 
en van Jonkv. C. H. Serraris. 

7 te 's-Gravenhage. Antoinette Paulina Maria, dochter 
van Dr. Antonius Otto Hermanus Tellegen en van 
Anna Ludevica Jfaria Huberta van Rijckevorsel. 

8 te Zalt-BommeJ. Jjf.^ dochter van Bernard Hendrik 
Rouffaer en van J^tikY. M. C. M. de Lannoy. 9 te Vlaardingen. N., zoon van Rhgnvis Feith en van 

Abelia Albertina Stheeman. 
13 te Arnhem. Twee levenlooze zonen van Jan Gerhard 

Troost en van Adriana Maria van Meurs. 
19 te Maastricht. N., dochter van N. Hanlo en van 

C. J. M. Tellegen. 

19 te Amsterdam. Riemke, dochter van J. H. de Vries 
en van Henrietta M. A. Wolterbeek. 

20 te Hilversum. Sophia Francisca Adriana Maria, dochter 
van Franco Willem Renard baron Sloet en van 
Cornelia Antonia Maria Gompertz. 

22 te Zutphen. N. dochter van N. van Stryen en C. D. 

Pottgieter. 
22 te Naarden. Willem Henri Josephos Marie, zoon van 

Hendrik Antonius de Vos en van Johanna Jacoba 

Alexandrina dê Kokelaer Bouwens. 
22 te Hees. N., dochter van N. Clant en van A. te 

Vaanholt. 

24 te Cuylenburg. Elze Karola en overl. aldaar, dochter 
van Jan David Wetsels en van Wilhelmina Jacoba 
Broes van Dort. 

25 te Amsterdam. Cornelis, zoon van Mr. Pieter Coninck 
Westenberg en van Alida Boonacker. 

25 te de Bildt (Utrecht). Een levenlooze zoon N. van 
Rappard en N. Testas. 

25 te Marum. Maria Christina, dochter van Jhr. Jacob 
Woldringh Alberda van Ekenstein en van Anna 
Paarlberg. 

26 te 's-Gravenhage. Gerhardus, zoon van Dr. Willem 
Pieter Cornelis Knuttel en van Johanna Christina 
Frederika Elisabeth Fabius. 

27 te Deventer. N., dochter van Rüdolf Adriaan van 
Sandick en van Anna Sophia van Schilfgaarde. 

27 te 's-Gravenhage. Gijsbert Lucas Geerlig, zoon van 
Jhr. Mr. Gerrit de Bosch Kemper en van Johanna 
Adriana barones van Fridagh. 

29 te Soest. N. zoon van N. Loten van Doelen Grothe 
en van Jonkv. N. van Weede. 

HUWELIJKEN. 

7 te Haarlem. W. F. Engelbert van Bevervoorde, gew. 

secretaris op Java en Madura met D. de Grijs. 
7 te Breda. Mr. Johan Cornelis van Harencarspel, geb. 

te Nijmegen 4 Mei 1864 (W. H bl. 10) met Jonkv. 

W. F. A. L. ClifiFord Kocq van Breugel. 
13 te 's-Gravenhage. Willem Albert Theodoor Carel van 

Lidth de Jeude geb. 19 April 1859 (W. H bl. 230) 

met Johanna Jacoba Wilhelmina van den Andel, geb. 

te Vianen 7 Sept. 1862 dochter van Johannes 

Everardus en van Jonkv. Johanna Allegonda von 

Schmidt auf Altenstadt. 

21 te Utrecht. Anthon Gerard Alexander ridder van 
Eappard, geb. te Zeist 14 Mei 1858, zoon van ridder 
Mr. Frans Alexander Lodewijk en van Susauna 
Adriana Lantsheer met Henriette Elisabeth del Carapo 
genaamd Camp. geb. te Haarlem 18 Febr. 1854, 
dochter van Hermanus en van Jonkv. Maria Anna 
Elisabeth van Rappard. 

26 te Velp. Mr. A. J. Tjeenk Willink met W. Boon- 
acker. 

28 te Utrecht. Johannes Marinus Honig, geb. aldaar 
2 Nov. 1824, zoon van Johannes en Maria Dirksen 
met Henriette Anny Marie barones Taets van Ame- - 47 rongen, geb. aldaar 2 Mei 1836, dochter van baron 
Mr. William Johan Pieter en van Helena Maria 
Banmhauer. 

28 te 's-Gravenhage. Johannes Elisa Herman Bakhuys, 
geb. te Pekalongon (Java) 15 Pebr. 1860, ingenieur, 
zoon van Willem en van Majia Euphrosina Exa,nck 
met Jeanne Marie du Bleu, geb. te Groningen 15 
Sept. 1860 dochter van Felix Paubis en van Catharina 
Cornelia Heynsius. 

28 te Harlingen. Jhr. Adriaan Bowier, rijksbetaalmeester, 
geb. te Rosmalen 6 April 1857, zoon van Jhr. Gerard 
Johannes Martinus en van Adriana Catharina Paulina 
Fenema met Jonkv. A. von Weiier (N. A. Ibl 301.) 

STERFGEV ALLEN. 

1 te 's-Gravenhage. Elisabeth Emmerentia van de Wa- 
tering, geb. aldaar 21 Pebr. 1816, dochter vanAdri- 
anus en van Emmerentia Yiruly, geh. met Mr. Isa&c 
Oomelis van de Watering, geb. te VGravenhage 
21 Pebr. 1816, st. aldaar 22 Oct. 1866, ontvanger 
der registratie. 

2 te 's-Gravenhage. Mr. Christinus Wynand Hubrecht, 
lid der Prov. Staten van Z. Holland, wedr. van Jonkvr. 
Jacoba Adriana Petronella Meerman van der Goes, 
geh. met Jonkvr. Henrietta Margaretha Gerardina 
van den Santheuvel. (W. II. bl. 105). 

4 te 's-Gravenhage. Sophie Jean nette Plorentine barones 
Sloet van Tweenijenhuysen , geb. te VoUenhove, oud 
64 jaar, dochter van baron Mr. Joan Philip en van 
Caroline Elisabeth gravin van Rechteren Limpurg, 
weduv^re van (geh. te Vollenhove 8 Pebr. 1845) Jan 
Hendrik Schultz van Haegen. 

6 te 's-Gravenhage. Johan ua Magdalena van der Schaaf, 
geb. te Utrecht 2 Oct. 1807, dochter van Mr. Jacobus 
Hendrik en van Magdalena Noyon, wed. van Joachim 
Jan Kips, geb. te 's-Gravenhage 12 Juli 1806, st. 
aldaar 7 Oct. 1868, zoon van Christiaan Bemardus 
en van Anna van Helden. 

6 te Amsterdam. Mr. Jan Jacob Pieter van Herzeele, 
geb. te 's-Gravenhage, in 1810 oud raadsheer van het 
voormalig Provinciaal hof in N. Holland, wedr. van 
Johanna Philippina Six. 

7 te Amsterdam. Pierre Jean Jacques Mounier, geb. te 
Delft, oud 87 jaar, em.-pred. bij de Waalsche ge- 
meente, oud hofkapelaan, ridder der orde van den 
Ned. Leeuw, oflScier van die der Eikekroon, wedr. 
van Maria Agatha Frederika Brussel. 

8 te Amersfoort. Jan Elias baron van Hardenbroek van 
Lookhorst, geb. te Leusden 15 Febr. 1859, zoon van 
Mr. Ernst Louis eo van Jonkvr. Sophia Adriana 
Joanna Huydecoper, geh. met N. Meder. 

8 te Utrecht. Hortense Catharine OoUette Pieron, wed. 
van Jhr. Harme Hendrik van de Poll (Ann. 1825 
bl. 138). 

9 te Culemborg. Jan Cornelis Frangois van Hoytema, 
geh. met Susanna Comelie Diodatie (W. II. bl. 99). 

9 te 's-Gravenhage. Louise Wilhelmina Elisabeth Ama- 
rantha Heule, geh. met Jacobus Gatharinus Cornelis 
den Beer Poortugael. (W. I. 35). 
9 te Haren. Constance Geertruida, jongste dochter van 

L. T. Jorissen. 
11 to Hoedekenskerke (Z. Beveland). Elisabeth Hendrica Vrouwtje van Dishoek, geh. met Jacobus Welleman. 
(W. L bl 197). 

11 te Arnhem Susanna Aletta Elisabeth de Gijselaer, 
geb 30 Juni 1834, dochter van Pieter Christiaan en 
van Wilhelmina Catharina Kluppel. 

11 te Amsterdam. Jacoba Johanna de GraaiF, geb. te 
Sommelsdijk 13 Nov. 1817, geh. aldaar 6 Aug. 1843 
met Antonie Johan van der Poest Clement^ ambachts- 
heer van Haarlemmerliede, Reewijk en Poortugal, 
geb. te Leur 6 Juni 1815, notaris, lid der Prov. 
Staten van Zuid Holland, zoon van Andries en van 
Josina Cornelia Vissers 

13 te Buiksloot. Elias Adriaan Vermere, geb. te Aarden- 
burg 8 Nov 1816, zoon van Antonie en van Suzanna 
Versluys, geh. aldaar 11 Sept. 1856 met Sara Zonne- 
vylle, geb. te St. Kruis 27 Oct. 1833, dochter van 
Michiel en van Cornelia Zonneyylle. 

13 te Soerakarta. Jhr. Karel Jan Hendrik Meyer, geb. 
te Breda 24 Febr. 1848, ritmeester van het O. I. leger, 
zoon van Jhr. Fran^ois Adrien en van Frederika 
ChristoflFelina Emilie van de Wall, geh. in April, met 
met Pauline Victoire Croese, geb. 29 Maart 1849, 
st te Batavia in 1879. 

13 te 's-Gravenhage. Maximiliaan graaf Seilern, geb. te 
Weenen, oud 44 jaar, gezandschapsraad van de 
Oostenrijksche legatie, zoon vao graaf Joseph en van 
Antonia barones Krosigk, geh. met Marie gravin 
Hohenwart. 

14 te Amsterdam. Hendrina Louise Buys, oud 52 jaar. 

14 te Epe. Mr. E. F. J. Weerts, oud 67 jaar, burgem. 
van Epe, lid der Prov. Staten van Gelderland, geh. 
met J. A. C. Tack. 

16 te Groningen. Dr. Jacob Pieter van Braam Houck- 
geest, hoogleeraar te Groningen, geh. met Henrietta 
Krayenhoff van de Leur. (W. I. bl. 87). 

15 te VGravenhage. Maria Wilhelmina Hofstede, geb. 
te Montrado in Ned. Indiê 21 Mei 1859, dochtervan 
Nicolaas en van Elisabeth Antoinette Caroline Oosthoek. 

16 te VGravenhage. Herman Peter Jacob Sadée, geb. 
aldaar 25 Jan. 1830, hoofdambtenaar bij het Dep. 
van Koloniën, zoon van Herman Godfried en van 
Joanna Mtuia Barres, geh. met Helena SebyUa Gerarda 
de Roever, geb. te Amsterdam 4 Nov 1836. 

15 te Middelburg. Marinus Volkrijk Liebert. geh. met 
Maria Petronella van Deinse. (W. I. bl. 189). 

16 te 's-Gravenhage. Mr. Francois Maximiliaan baron 
van der Duyn, geb. te IJsselstein 24 Oct. 1807, ridder 
der orde van den Ned. Leeuw, landcommandeur der 
Duitsche orde balye van Utrecht , oud wethouder van 
's-Gravenhage, zpon van graaf Adam Francois Jules 
Armand en van Frederica Maria Isabella Benjamina 
baronnes van der Capellen. 

16 te Padang. Louisa Henrietta Paulina de Sturler de 
Frienisberg, geb. met N. Boon. 

16 te Amsterdam. Mr. Jan Reinoud Corver Hooft, geb. 
26 Nov. 1821 , ridder der orde van den Ned. Leeuw 
oud lid der Tweede Kamer der Staten-Generaal, oud 
wethouder van Amsterdam , oud lid der Prov. Staten 
van N.-Holl. , zoon van Mr. Jan en van ürsuline 
Philippina baronnes van Tuyll van Serooskerken. 

16 Op den huize den Heuvel te Groesbeek. Johanna Maria 
van der Brugghen , geh. met Jhr. Mr. Carel Cypriaan 
Gerard de Posters. ^. A. IL bl. 166). 

17 te VHertogenbosch. Maria Catharina Hultermans, geb. — 48 - te Breda, oud 61 jaar, dochter van Cornelis en van 
Maria Adriana Heestermans, geh. met Adrianns Bevers, 
geb te Eindhoven 11 April 1820. 

17 te 's-Gravenhage. Jeanne Guielmine Rosalie Mossel, 
geb. te Bommel 19 Febr. 1821, dochter van Pieter 
Christiaan Willem en van Jeauoe Frederique Henriette 
Vignon, geh. met Joannes Adrianus van de Velde 
(niet Vandevelde), geb te 's-Gravenhage 3 Sept. 1822, 
zoon van Henri en van Margaretha Vos. 

18 te Amsterdam. Abraham Franco Mendes, geb. aldaar 
3 Maart 1823 , zoon van David en van Rachel Teixeira 
de Mattos, geh. 1». 25 Aug 1857 met Sara Vita 
Israël, st. 25 Jan. 1867, en 2o met Sara Lopes de 
Leao Laguna. 

18 te Haarlem. Jan van der Vlug t, geh. met Margaretha 
Jacoba Henrietta Hinlopen. (W. I. bl. 66). 

18 te Olst. Jhr. Pieter van der Wijck, geb. te Deventer 11 
Oct. 1807, zoon van Carel Anastasius Leopold en 
van Anna Elisabeth Maria van der Wijck, geh. te 
Zwolle 24 Dec. 1828 met Christina Caroline Philippina 
Muller, geb. te Haariem 27 No. 1803, st. te Bathmen 
22 Juli 1863, dochter van Conrad en van Maria 
Elisabeth Beya. 

18 te 's-Gravenhage. Sara Anthonia van Kerkwijk, geh. 
met Jan Frederik Willem Conrad. (W. I. bl. 150) 

18 te Leiden. Johanna Justina van Hall, geb. te Groningen 
29 April 1827, dochter van Hermanus Christiaan en 
van Maria Anna van Schermbeek, geh. met Bembt 
Tobias Hugo Pieter Liebrecht Alexander van Boneval 
Fauie, geb. te Groningen 25 Jan 1826. 

19 te Stellenbosch (Zuid Afrika) Hendrik Versfeld , geb. 
aldaar 9 Nov. 1844, zoon van Jacob, medic. doctor 
en van Aletta Jacoba Cloete. 

19 te 's-Gravenhage Jonkv. Everharda Johanna Maria 
de Rotte, geb. te Rinsumageest 9 Juli 1820, dochter 
van Jhr. Maurits Calitus Franciscus Johannes en 
van Jonkv. Tatika Adriana Hendrika Ommelandica 
Alberda van Ekenstein, geh. 18 Sept. 1844 met Jan 
Frederik van Harrevelt, geb. 14 Febr. 1812, st. te 
's-Gravenhage 12 Aug. 1877 , zoon van Frederik Evert. 

21 te 's-Gravenhage. Everdina Geertruida Petronella , geb. 
aldaar 30 Jan. 1889, dochter van Dr. Ferdinand Daniels 
en van Jeannette Hermina Pols. 

20 te Amsterdam. Josephus Albertus Alberdingk Thijm, 
geb aldaar 13 Aug. 1820, zoon van Joannes Fran- 
ciscus en van Catharina Thijm, geh. aldaar 3 Juni 
1846 met Wilhelmina Anna Sophia Kerst, geb. te 
Doesburg in 1824, dochter van Johan Frederik en 
van Sophia Angelica Pflug. 

21 te Stellenbosch (Zuid- Afrika). Maria Versfeld, geb. 
aldaar 17 Aug. 1839, dochter* van Jacob en van 
Aletta Jacoba Cloete, geh. aldaar 16 Maart 1869 met 
Willem Cornelis Kuys, geb. te Kaapstad 22 If ov. 1827, 
overl. te Stellenbosch 13 Aug. 1879, zoon van Daniel 
en van Christina Gie. 

21 te Arnhem. Bertha Gesina Titia Catharina Cornelia 
Hendrica Bergsma, geb. te Breda, oud 44 jaar oudste 
dochter van Ennius Harmen en van Adriana Pauline 
Versfelt , geh. met Mr. David Joan Mom Visch , 
geb. te Arnhem 1 Sept. 1869. 

21 te Zutphen. Maria Peltzer, wed. van N. Durselen. 

22 te Nijmegen. M. C. H. C. van Nispen tot Pannerden, 
geh. met Jhr. Mr. F. van Nispen tot Sevenaer. 

24 te Utrecht. Dr, Ff^ns Cornelis Donders, geh. met Abrahamina Hubrecht. (Maandblad 1888, blz. .) 
24 te Middelburg. Dr. Samuel Dobbelaar de Wind, oud 

72 jaar. 
24 te 's-Gravenhage. Arnoldina Johanna, geb. aldaar 

30 Jan. 1889, dochter van Dr. Ferdinand Daniels en 

van Jeannette Hermina Pols. 

24 te Sidney in Australië. Jhr. Theodora Leopold Brant- 
son van Rhederoord, geb. te Arnhem 15 Juli 1838, 
ridder der Milit. Willemsorde, oud-zeeofficier, zoon 
van baron Mr. Derk Willem Gerhard Johan Hendrik 
en van Jacoba Charlotta Juliana barones van Heec- 
keren. 

25 te utrecht. Jacoba Dorothea Jungbluth Burer, geb. 
te 'sGraveühage 7 Aug. 1801, geh. aldaar 1837 met 
Abraham des Amorie van der Hoeven. 

25 te Erichem. J. G van Riemsdijk, oud bijna 83 jaar, 
wed. van H. van Steenis. 

26 te Kerkrade M. G. van der Eist, geh. met Jhr. O. 
van Pelser Berensberg. (Maandblad 1888. blz. 44). 

26 te 's-Gravenhage. Adriana Johanna Alberta van Ou- 
werkerk, geb. te Emmikhoven 28 Sept. 1802, dochter 
van Paulus en van N. van der Colff, wed. van Cor- 
nelius SchifFer van Bleyswijk. 

29 te Boxum. Albertus Snethlage, geb. te Goutum 8 
Dec. 1811, predikant aldaar, zoon van Jacobus Mar- 
tinus en van Ynskje Noordenbos, geh. te Leeuwarden 
2 Oct. 1838, met Akke van der Plaats, geb. aldaar 
17 Maart 1814, dochter van Mr. Jan Daniel en van 
Anna Elisabeth Coopmans. 

29 te Roermond Anthonetta Jacoba de Kanter, geh. met 
Dr. G P. Seyn. 

29 te Utrecht. Jonkvr. Henrietta Maria van Oldenbarne- 
veld genaamd Witte TuUingh, geb. aldaar 22 Mei 
1855, dochter van Jhr Mr. Antonij Adriaan en van 
Jonkvr. Louisa Anna Alexandrina Ram. 

30 te Beverwijk. Jhr W. A. Alting Lamoraal von Gensau, 
oud 44 jaar, zoon van Jhr. Guillaume Amold Alting 
Lamoraal en van J. C. Verboon, geh. met N. Dehé. 

30 te Amsterdam. Jhr. Jan van Loon Wzn., geh. met 
J. C. W. Kasse. (M. N. A. blz. 97.) 

30 te utrecht. Richard Ferdinand Justus Josephus de 
Charro, geb. aldaar 10 Sept. 1888, zoon van Justus 
Josephus en van Elisabeth Maria Haagen. 

31 te Alkmaar. P. Bruynvis de Lange, oud 74 jaar, 
oud-wethouder, lid van den gemeenteraad aldaar, 
geh. met D. Sybouts. 

31 te . Elisabeth Jacqueline barones van Tuyll 

van Serooskerke, geb. te Utrecht 23 Juli 1803, dochter 
van baron Jan Maximiliaan en van Louisa Ernestina 
barones van Hardenbroek. IlVHOrD lf990 IVO. 0. 

De wapens van gemeenten en heerlgkheden in Zeeland (yerrolg 
van blz. 38), door J. C. van der Muelen. — Leenbrief van de heer- 
lijkheid Urk en Emmeloord, ten behoeve van Jhr. Johan van de 
Werve tot Urk en Emmeloord A^. 1616, door C. F. G^'Bberti Hoden- 
pgl. — Aanteekeningen uit een doopboek van Liefkenshoek, door 
J. van der Baan. — Familieberichten over Maart 1889. Gedrukt bg Gbbb. J. 8c H. vak Lanoekhütsbit , te '8-0nivaüiag«« MAANDBLAD VAN HET Genealogiscli-heraldiek genootschap „De Nederlandsche Leeuw.' -% Dit blad versohiJDt omstreeks het middea 
▼an iedere maand, onder redactie van het 
bestnnr en wordt alleen aan de leden van 
het genootschap Kczonden. Brieven en mede- 
deelinf^en, alsook bijdragen voor het Maand- 
blad te xenden aan den secretaris van het 
geuooUchap, dnn heer A. A. Vorstkr- 
MAN VAN OrEN, Balistraat 89, te 
'b Graveuhage. -¥? 
Leden te 's-Gravenhage betalen per 
jaar / 10 00 

Zy , die buiten 's- Graven hage wonen / 6 00 

De vorige jaargangen zijn voor de nieuwe 
leden verkrijgbaar per jaargang ad /6.00 

Advertentiën in verband met bovenge- 
noemde wetenschappen per regel . /0.20 
Afzonderlgke nnmmers niet verkrijgbaar. %- De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de 
strekking en den inhoud der door do in/iOnders onderteekende stukken. ISI^ T'. "Vil* Jaargangf. 1BH9. Tot leden zQu benoemd de Heeren: 

Beinier van Beuningen van Helsdingen Medan {Sumatrd). 
J. P. Backx Wieringencaard. Erkenning: en verheffing In den Nederlandschen adel. 

Bij Kon. besluit van 13 Mei 1889 is Gerhardus Ber- 
nardus de Sigers ther Borch, wonende te Zeist, met al 
zijne wettige afstammelingen, erkend als te behooren tot 
den Nederlandschen Adel. 

Bij Kon. besluit van 13 Mei 1889 is Mr. Harman 
Hendrik van de Poll, wonende te utrecht, met al zijne 
wettige afstammelingen, verheven in den Nederlandschen 
Adel. Sehenkin; van leenregisters. 

Door Jhr. Mr. ö. C. J. van Reenen, minister van 
Staat, vice-president van den Raad van State te 's-Gra- 
venhage, zijn voor het depot der oude Rijksarchieven in 
Utrecht, ten geschenke aangeboden de volgende bescheiden 
der heerlijkheid Croonenburgh, en een protocol van 
Oroonenburgh en Loenen: 

P. Memorie van de betaalde hofrechten en heergewa- 
den der leenen van Croonenburgh 1635—1758, 1759 — 
1777. 

2®. Register van de leenen behoorende aan Croonen- 
burgh. 

3^ Leenregisters van Croonenburgh 1678—1794, van 
«en legger of manuaal van de Thinsen van Croonenburgh 
1761. 

4®. Register van leenen, heergewaden en jaarrenten 
{waarin de leenen chronologisch zijn beschreven). 

5*. Protocol van Croonenburgh en Loenen 1761 — 1770, 
N*. 10. Daghl. 6 Sept. 1889. 

ftoekwerken enz. ontvanjren voor de bibliotheek en het 

archief. 

1 Deutsches Adelsblatt. Wochenschrift fur die Interessen 
des Christlichen Adels. 1889, N«. 1—45. 2 Monatsblatt der Kais. Kon. Heraldischen Gesellschafl 
Adler, H, N«. 36-46. 

3 New Amsterdam Gazette, VI, N\ 1 — 3. 

4 Anzeiger , Mitteilungen und Katalog des Germanischen 
Nationalmuseums , II, N®. 16. 

5 Bulletin de la Sociétë héraldique de France. 1888. 
Janv. — Juin. 

6 Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom van 
Haarlem, XVIe Dl., TS\ 1. 

7 Bijdragen voor Nederl. geschiedenis en oudheidkunde, 
verz. door Dr. R. Pruin, 3e reeks, Ve Dl., 3e afl. 

8 Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijssel, Xe Dl. 
2e afl. 

9 Der Deutschö Herold. Zeitschrift fur Heraldik, Sphra- 
gistik und Genealogie. 1889, N«. 7 en 8. 

10 De Maasgouw, orgaan voor Limburgsche geschiedenip, 
taal- en letterkunde. 1889, N». 45. 

11 Messager des sciences historiques. 1889, N®. 1 en 2. 

12 Tijdschrift voor geschiedenis, red. Dr. KoUewijn , I V , 

W. 1—5. 

Yan de respeotieye redaotiên. 

13 Algemeen Nederlandsch Familieblad, tijdschrift voor 
geschiedenis, geslacht-, wapen- en zegelkunde, enz., 
1889, N'. 1—8. 

14 Archives héraldiques et sigillographiques Suisses, I, 
N'. 34—36. • 

15 De Friesche Adelaar, I, N°. 5—7. 

16 Genealogische kwartierstaten, onder redactie van M. 
A. van Rhede van der Kloot, e. a. afl. 17—27. 

17 Haagsche Stemmen, He jaarg, N°. 51 — 52. 

18 Oud Holland, VII, N^ 2 en 3. 

19 De Navorscher, 1889, N^. 10 en 11. 

Aan^kooht 

20 Mr. R. J. Ermerin. Annuaire de la noblesse de 
Russie, Saint- Petersbourg 1889. 

Van den schrgyer. 

21 Mr. A. C. Bondam. Ordening en inventarisatie van: 
oude gemeente archieven in Noord-Brabant 1889. 

Van den sohrgyer. — 50 — 22 Verslag van de aanwinsten der Koninklijke Bibliotheek 
gedurende het jaar 1888. 

Koninklijke bibliotheek 

23 J. Th. DE Raadt et Emile de Mvnck. Les Micaults 
Belges leur portraits et leur histoire. 

24 J. Th. DE Ra4DT. Compte rendu de la visite faitele 
22 avril 1889,par lasocietéd'archéologiedeBruxelles 
k Texposition d'art héraldique k Gand. 

25 J. T. DE Raadt. Egide Berthout Ier dit êt-la-Barbe. 

Overdrukken uit deel III der Annales de la Société 
d' Archéologie k Bruxelles. 

Yan den schrijyer. 

26 J. Prins Jr. Geschiedenis van het Hoogheemraadschap 
Waterland, onder de Grafelijke Regeering, de Repu- 
bliek en het Koninkrijk der Nederlanden, met twee 
kaarten. Amsterdam 1883. 

Van den sohrgTer. 

27 Le Comte du Chastel de la Howarderie-Neuvireuil. Un 
cartulaire de la Howarderie, actes scabinaux, mémo- 
riaux et documents divers. Toumai 1889. 

Tan den sohriJTer. 

28 Catalogus van boeken, platen enz. verkrijcrbaar tot 
zoo lang de voorraad strekt, bij het Genealogisch 
Heraldisch Archief te 's-Gravenhage , als mede sup- 
plement op den in 1884 verschenen Dictionnaire No- 
biliaire 1889. 

GenealogiBoh Heraldisch Aroliief. 

29 Journal de Pierre baron d'Aulnis Seigneur de Bou- 
rouill et du Gaillard sorti du Rovaume de France par 
voie de mer le 14 Novembre 1685 de Fontay (Charente). 

Overdruk uit het Bulletin des Eglises Wallonnes. 

Van den Bchrgver. 

80 Stammtafel des mediatisirten Hauses Stolberg 1887. 

Dr. E. Jacobs. 

31 Catalogue de TExposition d'Art Héraldique et des 
Armoiries des Chavaliers de la Toison d'Or 1889. 

A. A. Yorsterkan van Oten. 

32 LuzAC. De landen van Overmase sedert 1862. 

Van den sohrgyer. 

33 Th. Ign. Welvaarts. Het refugiehuis der Abdij 
Postel, 1888. 

Van den Bchrijyer. 

34 Geldersche Volksalmanak 1890. 

Aangekocht. 

35 Handelingen van het Provinciaal Genootschap van 
Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant 1886 
—1888. 

Van de redactie. 

36 Levensberichten van Zeeuwen, zijnde een vervolg op 
P. de la Rue, Geletterd staatkujj(dig en heldhaftig 
Zeeland, over het Zeeuwsch Genootschap , uitgegeven 
door P. Nagtglas. Middelburg 1888. Ie afl. 

Van net Zeeuwsch Qenootschap. 

37 'Wegweiser fïir Sammler. N°. 1 — 5. 

A. A. VORSTEBMAN VAN O YEN. 

38 Chi sont 11 duc li conté li visconte li banereche et 
li chevalf qui furent sur le kuinre en frise lan nfe 
singnr m . ccc . xcvi. 

Facsimile van een oud wapenboek door J. M. 
Lion 1889. 

J. M. Lion. 

^9 Vijf bronzen gedentpenningen betrekking hebbende 
op het geslacht Baoboven van Echt. 40 Otto f. Muller. Die Münzen der Familie BachoyeiL 
von Echt met drei Tafeln. Wien 1889. 

Freiherr En. Baohovek von Echt. 

41 R. von Buttlar-Elberberg. Stammbuch der Althesei- 
Bchen Ritterschaft im ehemaligen Kurfurstenthum 

Hessen. 1888. Pol. 

A. VON Dachenhaüsbn. 

Aanteekentngen uit een doopboek vau Lief kOBshoek. 

{Vervolg van blz, 46.) 

Uit Cornelis Moerman en Petronella de Witte- 
ged. 14 Maart 1638, Gtet. : Jkh^. Charles de Chantraines^ 
dit deBroucqsaulx, Cornelis Centen 
en Elisabeth de Witte. 

Uit Cornelis de Witte ^ stadhouder, en Magdalena de 

Witte: 

ged. iNov. 1637, Cornelis. Get.: Cornelis de Witte ^ 

Cornelis Moerman, Steven de Mun- 

nick en Sara de Nijs. 

„ 28 Juni 1643, Maria. Get.: ComeUs en Maria de 

Witte. 
„ 19Dec. 1646, Susanna. Get.: Jan Yerstraaten en 
Jacomijntje Lucas. 

Uit Jan Verstraaten en Maria de Witte: 
ged. 28 Juli 1647, David. Get.: Capt. Martinus de Rid- 
der, Magdalena de Witte en Anna 
Huybrechts. 

Uit Emanuel Oliphant, Vaandrig, en Comelia Hendrikse 

van der Laen: 

ged. 13 Juni 1646, Hendrik. Get.: Capt. Martinus de^ 

Ridder, Gilles Oliphant, Clara de 

Busigny en Leyntje Hendrikse van 

der Laen. 

„ 25 Aug. 1 647 , Hendrik. Get. : Majoor Nic». Berken- 
bos, Vaandrig Johan de Vassy en 
Sabina de Ridder. 

„ 27 Maart 1650 , Gilles. Get. : Gilles Oliphant, Janneke 
de Busigny en Clara Oliphant. 

„ 30 Juli 1551, Anna Maria. Get.: Willem Johan 
Cabeljauw^, Commandeur, en Anna 
Aleman. 

„ 14 Juni 1654, Sophia. Get.: Dirk Jansen Dronker» 
en vrouw Pieternella Willems, Hen- 
drik en Jacoba Oliphant 

, 16 Febr. 1656 , Gilles. Get. : Jkhr. Willem van Bos- 
huysen en vrouw Maria de Ridder,. 
Anna van Grijpskerke. 

Uit Nicolaas Berkenbos, Majoor, en Anna Aleman: 
ged. 12 April 1637, Willem. Get.: Luitenant Johanne» 

Seys, Pieter de Gomme, Leinora de 

Enuyt en Maria Aleman 
„ 27 Maart 1639, Maria. Get.: Tanneke Aleman en 

Steven van Groeningen. 
„ 25 Aug. 1641, Geleyn. Get.: Jacob Engelsen Ver- 

cou teren, Sabina Jolyt en Maria 

Aleman. 
„ 26Dec. 1643, Ferdinandus. Get.: Capt. Martinu» 

de Ridder en Dina de Moor. 
Uit Jkhr. Willem van Boshuysen en Maria de Ridder : 
ged. 15 Aug. 1649, Willem. Get.: Vaandrig Johan de 

Vassy, Sabina Jolyt en Magdalena 

van Boshuysen. — 51 — ^ 16 Juni 1652, Maria Catharina. Get. : Capt.Martinus 

de Ridder en vrouw Sabina Jolyt. 
^ 20Sept. 1654, Martinus. Get.: Vaandrig Johande 

Vassy, Anna van Borselen en Adriana 

de Ridder. 
„ 1 Oct. 1656, Jacobus. Get.: Luitenant Oliphant, 

Majoor, Nies. Berkenbos en Sabina 

Jolyt. 

Uit Capt. Martinus de Ridder en Sabina Jolyt: 
iged. 22 Jan. 1640 , Leonora. Get. : Majoor Nic». Berken- 
bos en Leonora de Enuyt. 

„ 11 Sept. 1644, Johan. Get.: Johande Knuyt, Eerste 
Edele van Zeeland, gerepresenteerd 
door Jkhr. Willem Johan Cabeljauw, 
Commandeur, en Elisabeth Callee, 
vrouw van Vaandrig Johan de Vassy, 

^ 26Nov. 1645, Susanna. Get.: Jan Verstraaten en 
Jaoomijntje Lucas. 

„ 22 Deo. 1647, Rebecca. Get: Vaandrig Johan de 
Vassy en Mtuïa de Ridder. 

„ 8 Mei 1650, Jacobus. Get : Majoor Nies. Berken - 
bos en Maria de Ridder. 

^ 5 Jan 1653, Martinus. Get.: Vaandrig Johan de 
Vassy en Adriana de Ridder. Wolfaartsdyk, J. VAir DER Baak. Htsfeboorten In de Heraldiek 

(met eene plaat). 

Terwijl, de wapenkunde in den laatsten tijd groote 
vorderingen heeft gemaakt, zou men mogen verwachten 
dat ook onze Nederlandsche kunstindustrieelen onder de 
beoefenaars van die wetenschap geteld konden worden 
Blijkbaar is dit echter niet het geval, want maar al te 
dikwijls ziet men nog voorwerpen van kunstnijverheid 
waarop eene wapenafbeelding is aangebracht, die toont 
dat men zich geen rekenschap geeft van de regelen die 
de wapenkunde voorschrijft. Veeleer fantaiseert men er 
maar op los en zoo ontstaan producten die het oog van 
deskundigen pijnlgk aandoen. 

Ter wille van de „edele conste van blazoene" en in 
het belang der zaak mag het nuttig heeten, eenige der 
voornaamste feilen, die herhaaldelijk gemaakt worden, op 
te sommen en in verband hiermede eenige wenken te 
geven die ten goede kunnen komen aan de wapenkunde 
in hare toepassing op de kunstngverheid. 

Beginnen wij met te zeggen dat de heraldiek en de 
ornamentiek hand aan hand gaan ; hoewel dit van bijna 
nlgemeene bekendheid is , vinden sommigen het dwaasheid 
een hond, een paard, een ooievaar of een boom te sti- 
liseren, terwijl zij het als de natuurlijkste zaak ter we- 
reld beschouwen dat aan een leeuw en aan een adelaar 
de conventioneele vorm gegeven wordt. Alle heraldische 
^guren evenwel moeten stijl hebben, met behoud 
echter van de soort, zoodat er onderscheid blijft tusschen 
een hazewindhond en een brakshond, tusschen een eik 
en een lindenboom. De oude meesters hebben den stijl 
der figuren, in verband met dien van het ornament, zoo 
goed begrepen en in plastische voorstellingen zoo karak- 
teristiek en fraai uitgedrukt, dat men zijn kunstgevoel 
aan hunne modellen niet genoeg bevredigen kan, doch er telkens op nieuw hunnen geest en hunne vaardig- 
heid in bewondert. Goed oordeel en fijnen smaak deed hen 
absurditeiten vermijden, terwijl alle onderdeden van 'hnn 
werk recht van bestaan hebben en gezamenlijk in over- 
eenstemming zijn met de de regelen der ornamentleer, 
iets waartegen thans dikwijls schromelijk gezondigd wordt. 

De hierbij gevoegde plaat toont welke wanstaltigheden 
men vroeger maakte en nog ten huldigen dage te aan- 
schouwen krijgt; zij levert het bewijs dat er nog veel 
verbeterd moet worden. Wapenaf beeldingen in den geest 
van figuur 1 zijn, vooral op cachetten uit het begin 
dezer eeuw, ontelbaar en het is geen zeldzaamheid wan- 
neer thans nog soortgelijke misgeboorten het atelier van 
een teekenaar, graveur of steenhouwer verlaten. 

Bij den eersten oogopslag treft de smakeloosheid van 
het geheel; bg nadere beschouwing komen wg tot de 
overtuiging dat er in het minst geen overeenkomst meer 
bestaat met de goede oude modellen Het schild is van 
een geheel wülekeurigen vorm, het wapenbeeld vult de 
schildoppervlakte niet genoeg, de kroon, die op den 
schildrand dient te rusten, is overbodig, terwijl een 
onmogelijke helm veel te nauw van hals en voorzien 
van een rangkroon de afbeelding onzinnig maakt; de 
guirlandes moesten dekkleeden zijn en komen weerszijden 
van den helm uit , in plaats van over den top te hangen. 
Dit alles bewijst met hoe weinig kennis van zaken dit 
ontwerp is samengesteld en dat bij zulk eene compositie 
het helmteeken dwars op den helm staat, kan geen ver- 
wondering meer baren ; het gelijkt wel dat de ontwerper 
er naar gestreefd heeft eene caricatuur van een wapen te 
geven en daarbij zoo onoordeelkundig en smakeloos 
mogelijk te werk is gegaan ; het is niet te verwonderen 
dat zelfs een leek bij deze afbeelding, die drie hoofd- 
deksels boven op elkaar te zien geeft, uitroept: „Wat een 
onzin ! " 

Men plaatse dus nooit een rangkroon op den helm, 
doch vervange die door een zoogenaamde helmkroon 
van drie fleurons, waartusschen twee paarlen. 

Moet in een wapen de rang van hem die het voert 
worden aangeduid, dan late men helm, helmteeken en 
dekkleeden achterwege en men stelle de rangkroon daar- 
voor in de plaats. Bij een wapen met twee helmen kan 
men de rangkroon plaatsen tusschen de naar elkander 
gewende helmen. 

Het helmteeken moet altgd in de richting van den 
helm geplaatst worden ; is de helm en face dan moet ook 
het helmteeken en face zijn; zou het helmteeken en face 
niet duidelijk genoeg spreken, dan plaatse men beide 
en profil, wat onderanderen gewenscht is bij elk wapen 
dat een leeuw tot telmteeken voert, daar pooten, staart 
en tong, de kenmerkende deelen van deze figuur dan 
beter uitkomen In zulke gevallen moeten oordeel en 
smaak beslissen. De dekkleeden moeten op den top van 
den helm steunen en niet uitgaan van het halsstuk. Hun 
vorm en plaatsing zijn overigens geheel willekeurig en 
men trachte hen zoo sierlijk mogel^k te drapeeren. 

Het spreekwoord „Ie ridicule tue" kan moeielijk beter 
toegepast worden dan op figuur 2 ; de afbeelding moet het 
wapen van H. M. de Koningin voorstellen en prijkt (!) op 
een der magazijnramen in de Passage te 's-Gravenhage. 
Het is onbegrijpelijk hoe zulk een misgeboorte in de wereld 
komt. De verdeeling van het schild is geheel verkeerd, 
aangezien het eerste gedeelte (Nassau) juist de helft moet 
beslaan ; het tweede gedeelte {Waldeck-Pyrmont) is 2 maal — 52 — gedeeld en 2 maal doorsneden , zoodat het 9 kwartieren 
heeft. Het laatste (overtollige) in de middelrij is een 
aUervermakelijkst staaltje van onkunde. Blijkbaar heeft 
de ontwerper van dit moois geen plaats weten te vinden 
voor de blokjes welke bij den leeuw in het zesde kwar- 
tier behooren en ze dus gemakshalve „apart gezet". 
Bovendien ontbreken de blokjes in het veld van Neder- 
land. De kruisen in het 1« en 9« kwartier moeten anker- 
kruisen zijn, de ster in het hartschild heeft hier zes in 
plaats van acht punten; ook staat in het 4« kwartierde 
leeuw abusivelijk omgeweud, terwijl eindelijk het schild 
ton onrechte van een omboordsel is voorzien en in een 
cirkel is gezet in plaats van in een ovaal. Dit product 
is wel het non plus ultra der misgeboorten! 

Figuur 3 is mede een proeve van slechte teekening. 
In de eerste plaats is de afmeting van het schild fout, 
daar hoogte en breedte zich moeten verhouden als acht 
tot zeven of zeven tot zes. Deze regel laat geen uit- 
aonderingen toe , welke figuren ook in het schild geplaatst 
moeten worden Met oordeel en goeden smaak kan men 
daarin de meest ingewikkelde combinaties doen uitkomen ; 

i, hoewel een zoogenaamd accolade-schild dikwijls en, smakeloos wordt genoemd, is dit toch voor gecompli- 
ceerde wapenschilden verre te verkiezen boven eiken 
anderen schild vorm 

Verder is de adelaar smakeloos van conceptie en vult 
hg het schild te weinig; het hartschild is te groot en 
hier onjuist van vorm; de afmetingen voor deze heral- 
dieke hoofdfiguur moeten één derde zijn van die van het 
schild waarop het ligt, terwijl beide schilden denzelfden 
vorm moeten hebben ; slechts het hartschild van een ruit- 
schild maakt hierop eene uitzondering; dit make men 
bg voorkeur rechtlijnig met afgeronden voet. Is het hart- 
schild echter op zich zelf een gecompliceerd wapen, dan 
is ook hier de accolade vorm te verkiezen De helmen 
moeten naar elkaar gewend zijn, evenals de helmteekens. 
Het voorwerp op den eersten helm schijnt eene kroon 
te moeten voorstellen, terwijl een misteekende wrong 
den tweeden helm dekt De schildhouders zijn zóó geestig 
van teekening dat wij ons niet aan eene bespreking willen 
wagen. Was het niet logischer geweest, de spreuk — 
die ten onrechte in Gothische letters is voorgesteld , want 
volgens de traliehelmen is de stijl der Renaissance be- 
doeld — te plaatsen op een fladderend lint dat gehecht 
was aan een voetstuk waarop het schild kon rusten in 

5 laats van, zooals nu, te zweven? Dekkleeden ontbreken; 
ie zijn hier evenwel vereischt en toonen dan bijna altijd 
de kleuren van het schild en van de wapenfiguren. Hier- 
mede komen wij als van zelf op eene vraag die voor velen een 
twistappel is: moet de binnenzijde der dekkleeden van 
metaal zijn en de buitenzijde gekleurd zijn of andersom? 
Naar ons bescheiden inzien is het teneenemale oDverschillig 
wat de binnen- en wat de buitenkant der dekkleeden is , 
mits slechts de kleuren van het schild en van de wapen- 
flguur gebruikt worden. Alleen bij wapens in Gothischen 
stijl, waar de dekkleeden één zijn met het helmteeken, 
kan een vaste regel gesteld worden : daar moet de buiten- 
zijde van de dekkleeden de kleur van het helmteeken hebben. 
Zoo wordt over het algemeen in de wapenkuode te 
veel gewicht gehecht aan kleinighedeo , terwijl punten 
van belang over het hoofd worden gezien ; en het is be- 
droevend hoe kleingeestig men somtijds met de meeste 
hardnekkigheid blijft volhouden dat men bijvoorbeeld een 
helm voert met vijf traliën ^^ ^^^ spitstoeloopend schild. 't Fraaiste is nog dat dit samenstel glad verkeerd is^ 
want op een spitstoeloopend of driehoek-schild uit 
het Oud-Gotisih tijdvak past volstrekt geen tralie- ofRe- 
naissancehelm. Het wenden van een helm , het arrangeeren 
der dekkleeden als ze niet toevallig denzelfden vorm 
hebben en dezelfde richting volgen als die van een of 
ander onhebbelijk cachet, wordt door velen beschouwd 
als een ernstig vergrijp tegen de wapenkunde, terwijl dit 
slechts punten van opvatting en smaak zijn Zoo is het 
dus mogelijk elk wapen naar eisch in teekening te brengen 
naar eene beschrijving zonder eenige afbeelding. Smaak 
en kennis van de regelen der Heraldiek en van stijl zgn 
hier de eenige vereischten. Evenals met de dekkleedea 
is het gesteld met de schildhouders. De stand der vleugels 
bij adelaars , griffioenen en andere figuren is willekeurig 
en is het aan den smaak van den teekenaar overgelaten,, 
die lichaamsdeelen op- of neerwaarts te teekenen in ver- 
band met de beschikbare ruimte en den algemeenen vorm 
van de geheele voorstelling. Ook de teekening van staarten 
bij griffioenen en leeuwen is willekeurig. Kan men een 
fraai geheel verkrijgen door zulk een staart opwaarts te 
teekenen, men doe het; in het tegenovergestelde geval 
slinp^ere men den staart tusschen of om deachterpooten. 
Bij griffioenen — waar de vleugels , in welken stand ook y 
vrij veel ruimte aan de rugzijde der figuur innemen — 
zal de laatste w ijze van plaatsing in den regel de voorkeur 
verdienen. Oude zogels toonen goed begrip van deze zaken. 
Vooral de meesterlijk gesneden cachetten uit den Renais- 
sance-tijd leeren ons met hoeveel overleg en smaak de 
overgebleven ruimte gevuld werd met dekkleeden, vleu- 
gels , staarten , voetstukken , enz. Ook wordt er dikwijls 
wraak over geroepen als een teekenaar een grasgrond 
die schild en schildhouders steunt, vervangt door een 
arabesk; maar toch, wat doet het ter zake, als men het 
om der schoonheidswille noodig acht een sierlijk ornament 
als voetstuk aan te wenden, waar een saai geteekende 
grasgrond gegeven is, terwijl die niet eens tot het wapen 
zelf behoort. Het is zeer goed mogelijk, en de oude 
meesters hebben het bewezen, een zelfde wapen op ver- 
schillende wijzen te teekenen zonder aan de heraldieke 
regelen iets te kort te doen. 

i)e meening dat een balk, hetzij een dwarsbalk, een 
rechter of linkerschuinbalk , bastaardij aangeeft, beeft 
welig getierd en daardoor zoo diep wortel geschoten dat 
het schier onmogelijk is haar uit te roeien en de ver- 
zekering dat de drie genoemde soorten van balken tot 
de heraldieke hoofdfiguren behooren en dat slechts een 
^nker^chmnstreep eertijds door bastaarden werd gebruikt 
om het wapen in zekeren zin te „breken", wordt dikwijls 
met een ongeloovig gezicht aangehoord. 

Het letterschrift onder wapenvoorstellingen en kwartier- 
staten en als randschrift bij zegels is velen een struikel- 
blok en toch kan men in dit opzicht met weinig moeite 
aan de eischen voldoen door navolging van het schrift 
uit het tijdvak waarin de omamentstijl der teekening ons 
verplaatst 

Zulke verkeerde opvattingen en zulk een vasthouden 
aan slechte wapenafbeeldingen geven bij herhaling aan- 
leiding tot het ontstaan en reproduceeren van voorstellin- 
gen die geheel fout of vol van anachronismen zijn , terwgl 
de fantaisie van hen die wapens willen afbeelden 
zonder de noodige kennis van de heraldiek er veel toe 
bijdraagt om wapens onder het oog van het publiek te 
brengen, die onmogelijk tot eene andere soort dan die MISGEBOORTEN IN DE HERALDIEK 

^^SperX 

■n TSj/»,..:. tgl T' jyyji^ DE.N N f^AC^ ' KL^T>^rihUri % GenoDl6c7tci7J.de Neci.'Leeino MISGEBOORTEN IN DE HERALDIEK 

DEN HAAGJ - Mj^^T7r^hhrf % Genoolóc/ïcip.de Ned:Leeiiia — 53 - der ^Misgeboorten in de Heraldiek^'' te breDgen zijn. — 
Vandaar dat het misschien dienstig was, hier te wijzen 
op de Yoorcaamste oorzaken waaraan wapens ais de hierbij 
aigebeelde hun ontstaan te danken hebben. 

Bladzijde 2 der plaat geeft ons verbeterde modellen 
van de hierboven besproken wapens te zien. 

No. 1 is genomen naar motieven uit Jost Ammaa's 
Wappen- und Stammbuch van 1598. 

Het wapen van H. M. de Koningin is hier afgebeeld 
zooals het behoort te wezen , terwijl N°. 3 is ontworpen 
en samengesteld uit HoIIandsch-renaissance gegevens. 

VGravenhage, Augustus 1889. 

J. M. LiON, 

Wapensohilder yan den Hoogen 

Raad van Adel en oalligraaf . De Portaseesch-Isra^liiisclie begraafplaats te Ouderkerk 
aau den Amstel. 

De pogingen , die de Sephardische joden (in 1590 
te Amsterdam gekomen) in het werk stelden , om in het 
bezit van een stuk gronds te komen, waarop zij hunne 
afgestorvenen konden begraven, waren aanvankelijk niet 
gelukkig. Te Amsterdam zelf werd hun dit geweigerd 
en bet in 1602 in de duinen bij Alkmaar aangekochte 
geestland, waarvan het transport, tengevolge van het 
verzet der stad Alkmaar, eerst op 10 Juli 1607 tot 
stand kwam en waai* pas in 1611 gebruik van gemaakt kon 
worden, was veel te ver van eerstgenoemde stad ge- 
legen, zoodat de gemeente naar een andere meer nabij- 
gelegen plaats zocht. Dit had tengevolge , dat in het 
jaar 1614 de gemeenten Beth-Jahacob en Newé-Sjalom 
van Jacob Backer, schepen van Amsterdam, een hofstede 
kochten, om als begraafplaats te dienen, waarop een 
steenen huis, geniamd het huis ten Amstel stond, waar 
dan reeds op 11 April van genoemd jaar een kind van 
den toen fungeerenden Parnas David Senior begraven 
werd. 

Tot driemaal toe werd deze begraafplaats uitgebreid, 
n.1. in 1663, in 1690 en in 1691 

Tal van met geslachtwapens en zinrijk beeldhouwwerk 
voorziene meesterwerken uit den tgd van een Quellinus 
en Verhulst, van de Xavery's en van de van Luchteren's, 
bijna alle, dank zij den bodem waarin zij verzonken 
zijn, zijn nog fnsch en gaaf. 

De heer D. Henriques de Gastro te Amsterdam, in 
der tijd door den bewaarder der begraafplaats, den heer 
D. Fidanque opmerkzaam gemaakt, dat hier en daar 
eene fraaie zerk te vinden was, is na onderzoek er toe 
overgegaan van het oudste gedeelte der begraafplaats, 
alwaar ongeveer 6000 zerken zijn, een juiste afbeelding 
te maken, sommige, die herstelling noodig hadden, 
weder in hun vroegeren toestand te brengen en van een 
groot aantal photographische afbeeldingen te laten maken. 

Na een 14jarigen arbeid heeft hij gemeend een gedeelte 
van zijn onderzoek en aanteekeningen als eerste bundel 
in het licht te kunnen geven , onder den titel van : 
„Keur van grafsteenen op de Nederl. Portug.-Israël. be- 
„graafplaats te Ouderkerk aan den Amstel, met be- 
„beschrijving en biographische Aanteekeningen.'^ 

„Tot inleiding: „Een en ander over deze en de vroegere 
,jbegraafplaat8 der Nederl. Portug.-Israël. gemeente te „Amsterdam , door D. Henriques de Gastro Mz." Met platen. 
„Eerste Bundel." 

Dit werk is in 1883 te Leiden bij E. J. Brili ver- 
schenen in een folio deel, behalve den tekst versierd 
roet 15 platen in photolitbographie , voorstellende 22 
zerken, eene afbeelding als titelplaat van do begraaf- 
plaats te Ouderkerk aan den Amstel, naar eene gravure 
van Romein de Hooghe en een situatiekaart van ge- 
noemde begraafplaats. 

De tekst is in twee talen in het Nederlandsch en in het 
Duitsch, welke laatste taal door den schrijver gekozen is, niet 
alleen omdat deze eene der meest verbreide is, maar tevens 
om daarmede zijne hulde te brengen aan den geleerden schrg- 
vervan „Sephardim", van „die Judeu inNavarra'*enz. , 
van „die Juden in Portugal", „Mennasseh Ben-Israël" 
enz. in het kort, aan Dr. M Eayserling te Buda-Pest, 
die van de geschiedenis en letterkunde der Sephardische 
Joden eene zoo grondige studie gemaakt en door zijn 
boeiende geschriften niet alleen tot betere kennis daarvan 
bijgedragen, maar ook tot liefde daarvoor opgewekt heeft. 

De in dezen bundel opgenomen zerken zjjn niet in 
chronologische orde behandeld , maar om zooveel mogelijk 
afwisseling te hebben , den geschiedvorscher en den 
kunstminnaar beiden te bevredigen, zijn slechts enkele 
der merkwaardigste genomen en tevens bij voorkeur de 
zerken van minder bekende personen , omdat de schrijver 
meende, dat dezulke bet eeist aanspraak hibben onder 
de aandacht zijner lezers gebracht te worden. 

Behalve eene voorrede, een Vorwort des Ubersetzers 
en eene inleiding, waaraan het bovenstaande ontleend 
is, bevat de tekst eene vertaling in het Nederlandsch 
der „Opgave van personen , in het Beth-Haim te Ouder- 
kerk begraven, volgens het register aangelegd door Daniël 
Tenorio (eerste administrateur van wege de gemeente 
Newé Sjalom), gecopiëerd door Abraham Farrar (ad- 
ministrateur van wege de gemeente Beth-Jahacob) en 
verder bijgehouden door hem en de navolgende admi- 
nistrateuren." 

Dit recfister begint met 5 Dec. 1616 en loopt tot 11 
April 1630. 

De begrafenisregisters zelve, althans die welke op 
eenige volledigheid kunnen aanspraak maken, klimmen 
niet hooger op dan tot het jaar 1680, daar de vroegere 
(volgens de traditie) door brand verloren zijn gegaan. 

De bijlage A bevat de „Opgaven betreffende de uit 
Groet naar Ouderkerk over«?ebrachte gebeenten, eene 
woordelijke vertaling uit het Livro de Beth-Ahain." 

Bijlage B: het „Reglement voor de begraafplaats te 
Ouderkerk", insgelijks uit genoemd Livro. 

Bijlage G: de Naamlijst van administrateuren" 1619 
— 1630 en verder tot den tegen woordigen tijd, benevens 
de „Naamlijst van de bewaarders der begraafplaats." 

Bijlage D tot en met N, zijn verschillende acten, be- 
trekking hebbende op den aankoop van de stukken lands 
ten behoeve van de begraafplaats. 

Na deze bijlagen begint de beschrijving der grafzerken 
namelijk van: 

1. Joseph, kind van David Senior, 11 April 1614(1); 
met Hebreen wsch opschrift. Plaat no. 1. 

2. Dona Mayor Rodriguez (Sara Abendana),l 6 Sept. 1 624. 
3 Francisco Nunes (Pereyra) Homem, (David Abendana), 

14 Febr. 1625 op den verjaardag van Mozes overlijden, 
7 Ador I; als no. 1. 

4. Jacob (Israël) Belmonte, 4 Dec. 1629; als n«. 1. 54 — 5. Mozes Belmonte, 29 Mei 1647; als n^ 1. 

6. Joseph Pardo, 11 Oot 1619; als n©. 1. 

7. De Chacham David Pardo, 15 Maart 1657; als 
n^. 1. Met een geneal. tabel van 4 geDeratiên in den tekst. 

8. De Chacham Isaac Abuab (da Fonseca), 4 April 
1693 en zijne gade Ester Abeab, 1 Maart 1669; 
dubbele zerk met twee Hebreeuwsche opschriften. 
Plaat n . 2. 

Deze zerk bleek bij de opdelving in zeer verweerden 
toestand te verkeeren en is daarom door de heer de Gastro 
ter voorkoming van verbrokkeling, van een ijzeren band 
omgeven. 

9. Doctor Joseph Bueno, 8 Aug 1641 en gade Sara 
Bueno, 25 Mei 1645, dubbele zerk met Portugeesche 
opschriften. 

10. Doctor Ephraim Hiskiahu Bueno, 8 November 1665, 
on gade Judeth Bueno, 20 Mei 1670. Dubbele zerk met 
Hebreeuwsch en Latijnsch opschrift. 

11. Doctor Abraham Gomez de Sossa, 17 September 
1667, en gade, Sara, 11 Aug. 1671. Dubbele zerk met 
Latijnsch opschrift; op deze zerk bevinden zich twee 
wapens onder een helm met dekkleeden. Helmteeken een 
uitkomende leeuw. Het manswapen is: drie kasteelen 2 
en 1 en eene lelie in den schildvoet. Het ovale vrouwen- 
wapen: een rechterschuinbalk beladen met een vgf- 
puntige ster en vergezeld van twee andere. 

Hij was lijfarts van den infant Ferdinand van Spanje, 
gouverneur der Nederlanden. 

12. Doctor Jacob Moronu, 21 Juni 1667, en gade. 
Ester Morenu, 31 Aug 1617. Dubbele zerk met Latijnsche 
opschriften. Het wapen stelt voor een boom waar van 
boven stralen uitschieten (de boom des levens) op een 
^rasgrond. De helm met dekkleeden en een kroon van 

3 bladeren en 2 paarlen. Helmteeken : twee lauriertakken, 
waartussohen een Hebreeuwsch gedicht geplaatst is. 
Plaat no. 4. 

13. Doctor Joseph Morenu Bueno, 16 Sept. 1669. 
Marmeren zerk, met Hebreeuwsch en Latijnsch op- 
schrift en een wapenschild, waarop een boom, zonder 
stralen. Plaat no. 5. 

14. Doctor Mozes Raphaél Salom, 21 November 1703, 
en gade Ester Salom, 15 October 1727. Dubbele zerk 
met Hebreeuwsch en Portugeesch opschrift. 

15. Don Samuel Palache, 14 Februari 1616, met 
Hebreeuwsche opschriften, waartussohen een ovaal, met 
een gravenkroon gedekt wapen, voorstellende een leeuw. 

16. Mozes Jehuda Bebri, 28 Mei 1673. Marmeren zerk 
met Hebreeuwsch en Spaansch opschift, in het midden 
een wapen, voorstellende een kromzwaard met het ge- 
vest naar boven , een gevulde pijlkoker en boog als een 
St. Andrieskruis, geplaatst over alles heen, de onderste 
helft van den boog bedekt door een borstharnas. Aan- 
ziende helm met dekkleeden ; helmteeken : een uitkomende 
voorarm, in de hand het zwaard houdende, de punt 
naar rechts. 

Aan lederen hoek der zerk is een wapenschildje, 1 en 2 
met een Spaansch opschrift, 3 met een 8-spakig wiel, 

4 met een zandlooper. Plaat 6. 

Hij was ambassadeur van Turkije in Zweden. 

{Wordt vervolgd.) (1) Deze en de volgende data zijn die van overlgden. Pamllieberlehten. 

APRIL 1889. 

GEBOORTEN. 

1 te Amsterdam. Julia Jaooba Petronella, dochter van 
Pieter Kuiper en van Jacoba Maria Wgckerheld 
Bisdom. 

1 te 's-Hertogenbosch. Maarten Cornelis , zoon van Jhr. 
Mr Frans Jacob Joseph Maria van Rijckevorsel en 
van Maria Frangoise Henriette barones de Bieberstein 
Regalia Zawadska. 

2 te Kralingen. N., dochter van N. Boogaerdt 't Hooft 
en van C. G. van Nahuys. 

5 te Utrecht. Ghristiaan Iman, zoon van Mr. Frangois 
David graaf Schimmelpenninck en van Jonkv. Agnes 
Henriette Pauw van Wieldrecht. 
10 te Delft N., dochter van Nicolaas Gerrit Hugo Kleyn 
van Willigen en van Jean nette Verschoor. 

10 te 's-Gravenhage Fraaciscus Ghristiaan Maria, zoon 
Mr. Antonius Adolphus Leesberg en van Antoinette 
Cornclia de Charro. 

11 te Breda. N. zoon van N. vonSchmidtauf Altenstadt 
en van J. G G. Witsenborg. 

12 te Delft. N., dochter van Abel Labouchère en van 
C. J de Bruyn Kops. 

12 te Haarlem. N., dochter van N. de Wildt en van 
J. Roest van Limburg. 

13 te 's-Gravenhage. Hendrik Jan, zoon van Johannes 
Ghristiaan de Marez Oyens en van Maria Sophia 
Catharina von Weckherlin. 

14 's-Hertogenbosch. Pieter Joseph Olivier, zoon van 
Jhr. Aloysius Andreas Adrianus Maria van der Does 
de Willebois en van Marie Henriette Oline Joséphine 
Schade van Westrum. 

15 te Haarlem. N. zoon van N. Meyer en van O. W, 
Franse. 

17 te Haarlem. Irene Agatha, dochter van Gerard Louis 
van Lennep en van Anna Sophia Christina Kreye. 

18 te Franeker en overleden 27. N., dochter van Mr. W. 
Wichers Wierdsma en van M C. W. Sprenger. 

24 te Haarlem. Margaretha Wilhelmina, dochter van 
Mr. Charles Ferdinand Pahud de Mortanges en van 
Sophia Kol. 

25 te 's-Gravenhage. Ludolph Hendrik , zoon van Willem 
Gerrit van Oyen en van Geertruida Pierik. 

25 te Brielle. N., zoon van Mr. Joan Karel Hendrik 
Enderlein en van J. P. H. van Walchren. 

27 te Arnhem. Jacqueline FrauQoise, dochter van Lau- 
rentius Johan Daendels en Neeltje Swart. 

28 te Amerongen. N., dochter van Jhr. George Frangois 
de Posters en van Jonkv. Henrietta Maria Mock. 

30 te Zwolle. ïf . , zoon van Mr. C. de Vos van Steenwgk 
en van J. A. E. van Nes van Meerkerk. 

HUWELUEEU'. 

3 te 's-Gravenhage. Jacobus van der Meer, geb. te 
Dragten, oud 47 jaar, kapitein der infanterie, zoon 
van Berend en van Aaltje Valk met Jonkv. Ida 
Johanna Louisa Dibbets. (N. A. Il, blz. 95). 

4 te Rotterdam. Jan Jacob Louis Mees, geb. te Rotter- — 55 — dam 5 Juni 1845, zoon van Govert Jacob en van 
Johanna Francina Hudi^ met F. 8. H. Ringlever. 
4 te Arnhem. Hendrik Jan Rijfkogel, oud 38 jaar, 
Ie luit. bg de vesting-art., zoon vanAnthony Lode- 
"wgk en van Johanoa Wolters, vireduwnaarvan Antje 
Dirks Hartman, met Henriette Wilhelmina barones 
thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg , geb. te 
Menaldumadeel, dochter van baron Willem Frederik 
Lodewijk en van Temke Feenstra. 

11 te Rotterdam. J. W. N. van der Zandt, met H. J. 
Suermondt. 

11 te Warsveld. C. J. van de Watering met F. C. KroU. 

11 te 's Gravenhage. Jacob Hommes, geboren te Gronin- 
gen, oud 27 jaar, zoon van Hommo en van Grietje 
Aikema met Jonkv. Johanna Anna Magdalena von 
Schmidt auf Altenstadt, geb. te Voorburg 11 April 
1866, dochter van Jhr Johann Bartholomeus Eduard 
en van Wilhelmina Maria Quirina Mouton. 

18 te VGravenhage Albert Carel August Eschauzier, 
geb. op Terschelling 26 October 1859, zoon van Wil- 
helm öamuel Louis en van Trgntje Gerrits 8 wart, 
met Louise Mathilde 8ophie Marie Pabst, geb. te 
Samarang, dochter van Cornelis en van Maria Heo- 
derika Dommers. 

22 te Wageningen. C. G. Bannier met E. C. Dutry 
van Haeften. 

23 te Leeuwarden. C. D. Donath, secretaris te Harlingen 
met ^. B. J. van der 8cheer. 

24 te Goes. Herman Jacobus Baning (zie Maandblad 
1886, bl. 42) met Jacoba Johanna Fransen van de Putte, 
geb. te Goes 27 Aug. 1855, dochter van Johannes 
Adolphus Abraham en van Francina Abellina Burger, 

24 te Goes Willem Albert de Laat de Kanter, geb. 
aldaar 6 Juli 1859 , zoon van Mr. Jean Herri en 
en van Johanna van den Bree, met Francine Abellina 
Fransen van de Putte, geb. te Goes 11 Mei 1860, 
zuster van de voorgaande. 

25 te 's-Gravenhage. Jan Albarda, geb. te Groningen, 
oud 26 jaar, luit. ter zee 1ste kl. zoon van Johannes 
en van Claudine Scatine Tresling met Henriette Jeanne 
Theodora Constatia Teengs, geb. te Batavia, oud 29 
jaar, dochter van Jan Constantijn en Henriette Theo- 
dora Wamsinck. 

25 VGravenhage. Obizzo Luigi Maria Carlo Orazio Co- 
lombano markies Malespina , geb. te Volpedo (Italië), 
oud 33 jaar, eerste secretaris van legatie, zoon van 
markies Luigi en van Teresa markiezin Cavalchini 
met Catharina Louisa Caroline barones van Zuylen 
Nijevelt, geb. te VGravenhage 31 Jan. 1860, dochter 
van baron Mr. Hugo Ferdinand en van Wilhelmina 
Louisa Frederika gravin van Limburg 8tirum. 

25 te 's-Gravenhage. Henri Paul JulusTuteinNolthenius, 
geb. te Deventer, oud 28 jaar, burgem. te Vlissingen, 
zoon van Mr Pieter Marius en van Jeanne Fetmenger, 
met Jonkv. Petronella Adriana van Haeften, geb. te 
Amsterdam 28 April 1868, dochter van Jhr. Adriaan 
Constant en van Johanna Boudewina Boot. 

25 te VGravenhage. Jhr. Mr. Jacob Andries Ambrosius 
Baud, geb. te Buitenzorg (Java) 16Febr 1836, zoon 
van baron Jan Chretien Baud en van Ursula Susanna 
van Braam met Beatrice Geraldine Los, geb. te Bishop 
Wearmouth (graafschap Durham) 31 Jan. 1864, 
dochter van Pieter Roelandus Los, heer van Aar- 
landerveen en van Harriot Gray. 25 te Leeuwarden. G. F. Brantsma, 2de luit. der inf. 
zoon van Gerrit Ferdinand en van Johanna Maria 
Manger Cat« met F. J. Buma, dochter van Conraad 
Willem Antonie en van Carolina Johanna Jacoba 
Wijckerheld Bisdom. 

25 te 's-Gravenhage. Albert de Ruyter van Steveninck, 
geb. op Cura^ao 9 Maart 1857, zoon van Anthony 
Willem en van Henriette Jeannette Schotborgh, met 
Marie Charlotte Bar, geb. te Batavia 16 8ept. 1867, 
dochter van Raimond Nazaire en van Clasina Angenis 
Adriana van Welij. 

25 te Rotterdam. W. J. Hofmann Jr. met 8. J. Havelaar. 

29 te Hillegom. G. A. de 8toppelaar, rijksontvanger met 
J E. Zeeman. 

30 te Ginneken. A. M. G. J baron van Oldeneel, Ie luit. 
der huzaren met M. H. B. E. G. Cuypers. 

STERFGETALLEN. 

1 te Amsterdam. Lucien Gerard van Hoorn , geb. aldaar 
oud 77 jaar, gemeenteontvanger aldaar, voorzitter 
van het genootschap Natura artis Magistra, zoon van 
Pieter Theodoor en van Elisabeth Maria Smissaert, 
geh. met Anna Margaretha van Hoorn. 

1 te Groningen. Jonkv. Wendelina Cornera Lewevan 
Nijenstein, wed. van Mr. Georg Jan Spandaw {N. A, II, 
blz. 147.) 

2 te 's-Hertogenbosch. Maria Helena Oomen, geb. te 
Breda 30 Mei 1809, dochter van Hendrik en van 
Elisabeth Ingen Housz, geh. te Breda met Augustinus 
Cornelius van Lanschot, geb. te VHertogenbosch 
20 Dec. 1794, zoon van Franciscus Antonius Au- 
gustinus en van Jacoba Catharina van Rijckevorsel. 

2 te Dordrecht. Johanna Cornelia Roodenburg, oud 58 
jaar, dochter van Jodocus en van Anna Geertruyde 
de Jong, wed. van Mr. Herman Marius van der 
Sande, geb. te Dordrecht 25 April 1826, zoon van 
Hermanus Hendriksz. en van Johanna Maria Verbeek. 

2 te Utrecht. Everardus Johannis van Eeden, geb. 
aldaar 17 Febr 1796, ridder der orde van den Ned. 
Leeuw, oud-griffier bij de arr. rechtbank, zoon van 
Dirk en van Johanna van der Hey, geh aldaar 
17 Febr. 1820 met Johanna Jacomina Muntendam. 

4 te Amsterdam. Theodorus Jorissen, hoogleeraar aldaar, 
lid der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, 
ridder der orde van den Ned. Leeuw. 

4 te 's-Gravenhage. Jeannette Gerardina Kips, geb. 
aldaar 12 Maart 1821, dochter van Jan Hendriken 
van Cornelia Gerardina Fromer, wed. (geh te VGra- 
venhage 15 Aug. 1866) van Dr. Pieter Marinus 
Deerns , emeriten predikant, oud-wethouder van Voor- 
burg, geb. te Tiel in 1806, zoon van Jan Hendrik 
en van Maria Dingemans. 

5 te Zutphen Cornelis Hugo Quirgn, oud 14 dagen, 
zoon van A J. P. van Strgen en C. D. Pottgieter. 

6 te VGravenhage Johanna Deodata , geb. te Haarlem, 
oud 14 jaar, dochter van Jhr Mr. Gerrit de Bosch 
Kemper en van Henrietta Adriana Waller. 

20 te 's-Gravenhage. Jacqueline Adrienue Henriette Hoflf- 
man, geb. te Rotterdam 11 Dec. 1828, dochter van 
Marie Aart Frederic en van Cornelia Adriana Groen 
van Prinsterer, wed. van Otto baron van Wassenaer 
van Catwijck. (zie Maandblad 1888, bl. 19). — 56 — 20 te Leeuwarden. Carolina Johanna Jacoba Wgcker- 
held Bisdom , wed. van Mr. Coenraad Willem Antonie 
Buma (TT. J. K. bl. 58). 

20 te Middelburg. Jaqueline Marie Cornelie Pické , geh. 
met Jean Henri Gerlach. (ÏT. I , bl. 306). 

20 te Rijswijk. Mr. F. J. Tollens , oud 73 jaar. 

21 te Deventer. Fran^oise Judith Marie van derMuelen, 
geb. te Enschede 1 Juli 1816, dochter van Louis en 
van Aleida Hadewich Wiinanda van der Wijck. 

23 te VGraveohage. Mr. Franciscus Gerhardus Reinerus 
Hubertus van Lilaar, gib. te Am rsfoort 9 Nov 1823, 
oud lid van den gemeenteraad van Amersfoort, oud 
minister van Justitie, raadsheer in het gerechtshof 
te 's-Gravenhïtge , zoon van Theodorus Johannes en 
van Frederika Josepha HenriettaBrueckevoort, geh. 
met Theresia Isabella Huberta Thijssen , geb. te Am- 
sterdam 7 Aug. 1826. 

23 te Amsterdam, Conhtance ITenriette Clockener Brous- 
son , geb te Maarsen , oud 58 jaaur , dochter van Hendrik 
en van Constance Elisabeth Johanna van den Gorput 

24 te Haarlem Mr. Christiaan de Haan, geb. 16 Nov. 
1796, gep president van het gerechtshof te Padang, 
geh. met Sophia Prince. {W. L bl. 354.) 

24 te Amsterdam. Guillaume Boissevain, geb. aldaar, 
oud 68 jaar , zoon van Daniel en van Johanna Maria 
Retem«»yer, wedr. van Louisa Ellis. 

25 te VGravenhage. Josephes Jacobus Antonius Maria, 
oud 5 jaar, zoon van Theodorus Josephus Maria 
Meylink en van Maria Carolina Leopoldina Cornelia 
van der Kun. 

25 te 's-Gravenhage Johannes Willem van den Bergh, 
geb. aldaar 23 Febr. 1806, notaris te VGravenhage , 
zoon van Willem en van Johanna Kool, wedr. van 
Grietje van Helinga Tromp, geb. te Lekkum (Fries- 
land) 14 April 1818, st. te 's-Gravenhage 1862. 

26 te Dordrecht. Lucia Petronelle Salverda , geb. te Beets- 
terzwaag 13 Maart 1843, dochter van Rudolf Reinier 
en van Catharina Gertruid van Sloterdgck, geh. te 
Leeuwarden 3 Juli 1877 metMr. SuffridusdeSwart, 
geb. te Leeuwarden, 8 Febr 1836, secretaris van 
Dordrecht , zoon van Mr. Aemilius Marcellus en van 
Alida Salverda. 

1 1 te VGravenhage. Jacob Baart de la Faille , geb te 
Brielle, oud 58 jaar, oud-assistent resident, zoon van 
Petrus en van Sophia Wilhelmina Fredees, wedr. 
van Frederika Elisabeth Brodhaag. 

11 te VGravenhage. Jhr. Mr. Herman Constantijn van 
der Wijck, geb. aldaar 14 April 1815, oud raad van 
Ned. Indië, zoon van Jhr. Herman Jan en Cornelia 
Constantia van der Muelen , geh. te Batavia 30 Jan 
1839 met Marianne Susanne Lucia de Koek van 
Leeuwen, geb. aldaar in Oct. 1821, dochter van 
Aart en van Susanna Ignata Reynst 

13 te Dordrecht. Johanna Maria Blom, geb. aldaar 22 
Sept. 1815, dochter van Gerard en van Maria Anna 
Bell Pols, wed. van Mr. Willem Leonard Diemont 
van Langerak. 

13 te Amsterdam. Jonkv. Elisabeth Maria Anna Henriette 
van Bevervoorden, geh. met Petrus Wilhelmus Schol- 
ten (N. ^. I, bl 65) 

14 te Arnhem. Willem Adriaan de Gelder, geb. te 
Amsterdam, oud 78 jaar, zoon van Arij en van 
Hendrica Buering, wedr. V. van Antotnette Maria 
Mossel en 2°. van Sophia Mossel. 15 te VGravenhage. Adriana Johanna Catharina Fgck, 
geb. te Delft 22 Febr 1821 , dochter van Philippua 
en van Petronella Johanna van Rielle. 

17 te Haarlem. Elisabeth Catharina Petronella Boonen, 
oud 66 jaar, wed. van Dr. Eduard Henri von Baum- 
hauer. 

17 te 's-Gravenhage. Barent Jan van Eek, geb. teDelfe- 
haven 20 Oct. 1816, geh. met Louisa Henrietta 
Cornelie van Barthold, geb. te Samaransj 20 Jan. 1826. 

17 te Rotterdam. Michiel Marinu?, oud 13 maand^i, 
zoon van E. P. de Monchy Mzn. en van M. J. 
Knight. 

18 te Baam. Maria Cornelia de Jongh van Ilerpt en 
Bern, wed. 1*. van Dr. J. C. Muller en 2\ H. I. 
Hieronimus. 

19 te VGravenhage. Jonkv. Henriette Susanna de la 
Bassecour Caan, wed. van Jhr. Mr. Comelis Abraham 
Jeremias Beelaerts van Blokland. {N. A. I, bl. 52). 

19 op de terugreis naar Nederland. Jhr. Johannus Ger- 
hardus Frederik van Spengler, oud-betaalmeester te 
Alkmaar, te Rotterdam, te 's-Gravenhage, geh. met 
Constanoe Gerharda Heye Arenhorn van Nauta 
(A'. A. II, bl. 240). 

20 te Vlissingeu J. A. Verdoom, oud 72 jaar, weduwe 
van N. Bouvin. 

26 te Tiel. Willem Frederik Carel, geb. aldaar, oud ruim 
8 jaar, zoon van Mr. Willem Albert van Lidth de 
Jeude en van Emma Elisabeth Petronella van Lidth 
de Jeude. 

27 te VGravenhage. Jan Otto Hendrik Amtzenius , geh. 
met Anna Catharina Elisabeth barones Taets van 
Amerongen. W. i., bl. 16). 

27 te 's-Gravenhage. Anthony Ernst Reuther, geb. aldaar 
16 Mei 1819, gep. generaal majoor der Artillerie, 
oud minister van Oorlog, lid der Tweede Kamer der 
Staten Generaal, zoon van Jan Pieter en van Mar- 
guerite Louise Papon, geh. met Maria AntoniaBar- 
bara Helena Kamp, geb. teGeertruidenberg 16 April 
1832. 

27 te Delft. Anna Maria Oomen , geb. te Breda 24 Maart 
1820, wed. van Dr Johannus Jacobus van Kraneodonck. 

27 te 's-Gravenhage. Alexander van Harencarspel , 
contr. der dir.bel. en van het kadaster, zoon van Johan 
Pieter en van Johanna Adriaan Akersloot geh. met 
Christina Henrietta Fortuyn , oud 51 jaar. 

28 VGravenhage. Dr. Juli us Pieter Esser, geb. te Batavia 
25 Maart 1852, zendelingleeraar onder de Madurezen , 
zoon van Isaao en van Carolina Catharina Louisa 
Nieuwenhuys, geh. te 's-Gravenhage 24 Nov. 1887 
met Elisabeth Johanna Hovy, geb. te Harderwgk 
12 Nov 1843. 

28 te Amsterdam Jan Fabius, geb. te Delft 8 Maart 

1820. (TT. J. bl. 268). 
28 te Ede. A. G toe Water, oud 71 jaar, dochter van ITVHOVD \H%^ IV». 7. 

Nieuw benoemde leden. — Erkenning en verheffing in den Neder- 
landsohen Adel. — Schenking van leenregistera. — Aanteekeningen uit 
een doopboek van Lief kenshoek (vervolg)^ door J. van der Baan. — 
Misgeboorten in de Heraldiek, met eene plaat, door J. M. Lion. — 
De Portugeesch-Israëlitische begraafplaats te Ouderkerk aan den 
Amstel, door J. C. v. d. M. — Familieberichten over April 1889. Gedrukt bij Gebr. J. & H. van Langenhuysbn te 'a-Gravenhage. MAANDBLAD VAN HET Genealogischheraldiek genootschap „De Nederlandsche Leeuw." '*.- Dit blad ▼ersohijat omstreeks het midden 
▼ao iedere maaad. onder redactie van het 
bestnnr en wordt alleen aan de leden van 
het genootschap gezonden. Brieven en inede- 
deelingen, alsook bijdragen voor het Maaod- 
blad te zenden aan den secretaris van het 
genootschap, den heer A. A. Vorstbr- 
MAN VAN OrEN, BalUtraat 80, te 
'8-6raveuhage. 
Leden te 's-Graveohage betalen per 
jaar. / 1000 

Zij , die buiten 's- Graven hage wonen / 6 00 

De vorige jaargangen zijn voor de nieuwe 
leden verkrijgbaar per jaargang ad /6.00 

Ad verten tien in verband met bovenge- 
noemde wetenschappen per regel ƒ 0.^ 
Afsonderlyke nummers niet verkrijgbaar. De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de 
strekking en den inhoud der door de inssenders onderteekende stukken. N^ 8. VII® Jaargang. 1889. De Portag:eesch-Israelitlsche bejcraaf^laats te Ouderkerk 
aan den Amstel. 

(Vervolg van blz, 54.) 

17. David Salom de Azevedo, 17 Juli 1699, en gade 
Ribca, 9 Juni 1691. Dubbele zerk met Hebreeuwsch 
on Portugeesch opschrift. 

Hy was resident van den Dey van Algiers. 

18. Mordechai Franco Mendes, 9 October 1687, en 
gade Sara dochter van David Abendana Dubbele mar- 
meren zerk , behalve de opschriften met 4 keurige basreliefs 
versierd, voorstellende: Abrahams offerande. Koning 
David de harp bespelende , Jacobs droom en het verbond 
tasschen Abraham en Abimelech Plaat n**. 7. 

19. Don Manuel Teixeira, alias Isaac Haim Senior 
Teixeira, 15 Juni 1705. Marmeren zerk, met Portugeesch 
opschrift ea een wapen gedekt met een aanzienden helm en 
dekkleeden; helmteeken: een uitkomende leeuw. Het 
wapenschild is gevierendeeld : 1 en 4 een leeuw , 2 en 3 
een ontwortelde boom. Plaat n*» 8. 

Ten opzichte van het wapen dier familie vermeldt de 
heer Henriqaes de Castro het navolgende: 

In Portugal voerden de Teixeira's in hun wapen een 
gouden kruis (croix potencée) in een blauw veld (zie 
Antonio de Villasboas, Ifobiliarchia Portugueza). Hier 
te lande vervingen zij, twee leden dezer familie uitge- 
zonderd, die, zoo als wij in noot 3 vermeldden , het wapen 
der Sampayos voerden, dat wapen door dat, hetwelk 
wij op den hier beschreven grafsteen en ook op huisraad, 
kleinoodien, enz. in deze familie aantreffen en dat misschien 
zgn oorsprong vindt in het wapen der familie de Mattos 
(waartoe Manuels eerste gade behoorde) en bij de Villas- 
boas dus beschreven wordt: een groene pijnboom met 
zilveren wortels tusschen twee vechtende gouden leeuwen 
met nagels van lazuur op een veld van vermeil geplaatst. 

Don Diego Teixeira, in het midden der 17e eeuw 
levende, gehuwd met Sara d' Andrade en Jhr. Isaac 
Teixeira, in 1817, voerden hun wapen anders, nl. ge- 
vierendeeld : 1 en 4 in goud een purperen adelaar, 2 en 
3 geschakeerd van goud en zwart in vier rijen elke, rg 
van vier vakken; het geheele schild omgeven met een 
roeden zoom beladen met acht letters S van zilver. 20. Abraham Senior Teixeira de Mattos, alias Diego 
Teixeira de Mattos, 31 Mei 1701. Marmeren zerk met 
beeldhouwwerk o. a. voorstellende: de aartsvader Abra- 
ham de drie engelen onthalende, en het gevierendeelde 
wapen met den leeuw en den boom en helmteeken, als 
bij zijn vader Don Manuel. Plaat If". 9. 

21. Samuel Senior Teixeira, 4 Mei 1717, en die van 
zijne gade Dona Rachel Teixeira de Mattos, 6 Maart 
1716. Tweede zoon van Don Manuel. Twee met beeld- 
houwwerk versierde marmeren grafzerken met Portugeesche 
opschriften. Plaat N". 10 a en 6. 

Het basrelief op de eene zerk stelt voor: de verschij- 
niog Gods aan Samuel, in den tempel, het andere het 
overlijden van Rachel. 

22. Isaac Senior Teixeira de Mattos, alias Manuel 
Teixeira Junior, 15 Januari 1726, oudste zoon van 
Abraham Senior (alias Diego) T. de M. voornoemd, 
die van zgn Ie gade Dona Rachel 10 Maart 1694 en 
van zgn 2e gade Dona Lea Teixeira Henriques 19 April 
1724. Zijn gebeeldhouwde en met een hebreeuwsch op- 
schrift voorziene marmeren zerk is o. a. versierd van zijn 
gevierendeeld wapenschild en een ovaal schild van zijne 
tweede echtgenoote , voorstellende op een gegolfden grond 
een toren tusschen twee daar tegen staande leeuwen 
(Nunez Henriques). 

De beide andere gebeeldhouwde zerken zijn ieder met 
een Portugeesch opschrift voorzien, die van zijne eerste 
gade o. a. met een basrelief voorstellende een kraam- 
kamer, doch geen wapens, doch op die van zijn tweede 
gade staan o. a. zijn en haar wapen zooals die boven 
beschreven zijn. Plaat n®. 11. 

23. Abraham, Isaac en Raphael (16 en 24 September 
1727), kinderen van Benjamin Senior, gebeeldhouwde 
marmeren zerk met een basrelief voorstellende de offerande 
van Abraham en een Portugeesch opschrift Plaat no. 12, a. 

24. Moses van Mordechai Senior, 2 Julij 1730, mar- 
meren zerk met basrelief en Portugeesch opschrift. Plaat 
No. 12, i. 

Het basrelief stelt voor: Mozes met de beide wets- 
tafelen. Koning David de harp bespelende, Abraham 
buiten zijne tent staande ter verneming van Gods woord , 
de droom van Jacob, het bezoek van de Koningin van 
Sjeba aan Koning Salomo, Rebecca aan Abrahams knecht — 58 — tij de bron te drinken gevende, Rachel bij den water- 
put, Mordechaï in yorstelijk gewaad en Benjamin. 

Van de kunstschatten op de begraaiplaats te Ouder- 
kerk is deze zerk zeker een der belangrijkste niet alleen 
om hare uitvoerige en onberispelgke bewerking, maar 
ook om hare gaafheid en frischheid, welke haar het 
voorkomen geven alsof zij de werkplaats des meesters 
zoo even had verlaten, ^ie de kuustenaars waren die 
op deze en andere zerken zooveel schoons wisten te 
wrochten, daartoe ontbreekt mij vooralsnog elke aan- 
wijzing , en houd ik mij dus voor mededeelingen dien- 
aaDgaande bij zaakkundigen ten zeerste aanbevolen, 
zegt de heer Henriques de Gastro, bij de beschrijving 
dezer zerk. 

25. Abraham Roiz (verkorting van Rodriguez) Mendes 
20 November 1709 en die zijner gade Dona Sara, 20 
Junij 1706. Marmeren zerken met beeldhouwwerk, Por- 
tugeesch opschrift en wapen. 

Op zijn wapenschild, gedekt door een kroon van 7 
paarlen, staan rechts een boogschutter en links een 
klimmende leeuw tegen een boom leunend, overtopt 
door een vliegenden arend, in zijne klauwen een rol of 
een viseh houdende. 

Het met een dergelijke kroon als op het andere zerk 
vermelde wapenschild is beladen met een lagen muur 
waarop een groote toren tusschen twee kleinere, de 
middelste overtopt door een vliegenden adelaar als op het 
schild van haar man. Plaat n<>. 13, a en b. 

26. David du Rocha, 11 December 1706. Gebeeld- 
houwde marmeren zerk met basrelief Koning David de 
harp bespelende en Portugeesche opschriften. Plaat 13, c, 

27. Imanuel Abolais 15 April 1632, zijn gade Rachel 
Abolais 23 April 1656 en hun zoon Manuel Abolais 
4 Mei 1661. Dubbele zerk met drie portugeesche op- 
schriften en een wapenschild: gedeeld: 1 een omgewende 
leeuw , 2 een halve boom op een grasgrond, van onderen 
vergezeld van een e roos. Half aanziende helm met wrong 
en dekkleeden; helmteeken een uitkomende leeuw. 
Plaat No. 14. 

28. Abraham Zagache 12 Januari 1685 en zijne gade 
Dona Sara Zagache 7 December 1690. Twee marmeren 
zerken met Portugeesche opschriften en geheel bedekt 
en versierd met bloemranken, enz. Plaat N*^. 1 5, a en b. 

Tot besluit geeft de heer D. Henriques de Gastro eene 
opgave van meer dan 35 geschriften over joodsche be- 
graafplaatsen en grafschriften. 

De tekst, die even als de photolithographische af- 
beeldingen der grafzerken, zuiver en net afgedrukt is, 
bevat behalve de uitvoerige beschrijving der zerken vele 
geschied- en geslachtrekenkundige aanteekeningen , zoo- 
wel den overledene betreffende als ten opzichte van zijne 
bloedverwanten en familieleden, zoodat dit prachtwerk, 
dat minstens in geen enkele openbare bibliotheek mag 
ontbreken, als een groote aanwinst kan beschouwd worden 
ten opzichte van de geschiedenis der Portugeesche ge- 
slachten, die zich in ons vaderland gevestigd hebben. 
Het is dan ook te wenschen dat het debiet van dien 
aard zal zijn , dat de schrijver door het dekken zijner vele 
onkosten aangemoedigd zal worden tot de uitgave van 
een tweeden bundel , waarvoor de bouwstoffen vermoe- 
delijk reeds lang gereed leggen. 

J. C. V. D. M. Geslucht Bonier (1). 

Baronet Thomas Bowyer van Bayber Castle huwde 
met zijne nicht Eleonora Parker. Hun zoon: 

Ralph Bowyer kwam in 1585 als ritmeester in het 
regiment van den kolonel Robert Cecil baron van Burgley, 
met de Engelsche troepen , ten tijde van den graaf van 

Leicester, naar Nederland. Hij trouwde met 

van Rouwenoort. Hun zoon: 

Nicolaas Bowyer huwt met Helena Gincks. Hun zoon : 

Frans Bowyer, tot het jaar 1670 burgemeester van 
Doesburg, huwde met AnnaBussinet ot Bussient. Hun zoon: 

Jan Bowier, kapitein in dienst der Staten, huwde met 
Anna Maria Margaretha van de Wal. Hun zoon: 

Frans Bowier is geboren in 1688 en overleden te 's-CJra- 
venhage 18 Mei 1736. Hij heeft den Lande gediend, 
eerst in de Marine, en is in 1704 als luitenant tegen- 
woordig geweest bij de verovering van Gibraltar door de 
vereenigde Engelsche Nederlandsche vloot onder de admi- 
raals Rooke en Kallenberg, vervolgens als vaandrig en 
luitenant onder de Hollandsche garden , met welke hij in 
1709 de bataille van Malplaquet bijwoonde, waarin hg 
zwaar gekwetst werd, is daarna in 1711 aangesteld tot 
kapitein van eene compagnie mariniers in het regiment 
van kolonel van Leefdael. Hij huwde in 1707 met Aletta 
Cornelia van der Meer, afkomstig uit een zeer oud en 
aanzienlijk Delftsch geslacht, geboren 20 Februari 1689, 
overleden te Voorburg 11 Februari 1729, dochter vau 
Cornelis van der Meer en van Anna Maria Tesschemaker. 
Hun zoon: 

Jan Bowier, geboren te Voorburg 5 Juli 1715, over- 
leden te 's-Hertogenbosch 10 December 1781, werd in 1739 
drost van Boxtel en vrije heerlijkheid Liempde, in 1768 
president-schepen van 's-Hertogenbosch. Hij huwde vier 
maal: V. in 1742 met Barbara Maria Schermers, kinderloos 
overleden in 1743, dochter van Johan Schermers en van 
Barbara Maria van Heel ; 2\ in 1745 met Sophia Robijn, 
kinderloos overleden in 1746, dochter van Johan Robgn 
en van Petronella Margaretha Bemards; 3'. in 1749 
met Henrietta Hermina Maria Ackersdijck, geboren 3 
December 1723, overleden te 's-Hertogenbosch 29 No- 
vember 1762, dochter van Marthinus Ackersdijck en van 
Maria Cornelia Santvoort, uit welk huwelijk o. a geboren 
is Hugo Bowier, die volgt: 4\ den 3 April 1764 met Wil- 
helmina J ohanna Horries , kinderloos overleden te 's-Her- 
togenbosch 22 Januari 1776, dochter van Dr. Beruhard 
Horries en van Maria Elisabeth Casteleijn. 

Jonkheer Hugo Bowier, geboren 6 Maart 1758, bij 
diploma van 5 September 1815 verheven tot den adelstand, 
ontvanger en schepen van 's Hertogenbosch, was in 1806 
president der criminele vierschaar, in 1811 voorzitter der 
rechtbank van eersten aanleg te 's Hertogenbosch en in 
1814 advocaat-fiskaal der middelen in Noord-Brabant, 
overleed te 's Hertogenbosch 11 Jnni 1834. Hij huwde 
met Theodora Elisabeth Baart Verspyck, overleden te 
St. Michielsgestel 18 Mei 1832, dochter van Daniël Baart 
Verspyck en van Sara Maria Aandewijn. Hun zoon: 
Jonkheer Mr. Jan Bowier, geboren 29 April 1793 (1) Zie omtrent dit geslacht: J. B. Rietstap, Wapenboek van den 
Nederlandschen Adel, Kok en Ferwerda, ifederlandsch Gtslackt^^ 
Stam- en Wapenboek J, A. J. v. d. Aa, Biographisch tcoordenboek^ 
verschillende jaargangen van Burke's Peerage atid Baronetage; 
Visitation of Sta^rdshire, en Jacobus Kok , Nederlandsch geslacht- 
stam- en wapenboek , deel I. Ook in het genealogisch-heraldisoh 
archief te *B-Gravenhage berusten vele gegevens omtrent deze familie. — 59 — te 'sHertogenbosch, overleden 22 Febraari 1853 te 
Rosmalen, huize Coudewater, was reeds op zijn 19e jaar 
substituut officier van justitie, maar liet dit ambt varen 
bij zijn huwelijk, daarna advocaat, houtvester, lid der 
ridderschap en der provinciale staten van Noord-Brabant. 
Hij huwde tweemaal, eerst den 24 Augustus 1814 te 
"'s Hertogenbosch met Joanna Jacoba Sara van Rensselaar, 
geboren 12 Augustus 1795 te Amsterdam, overleden 29 
Augustus 1830 te Rosmalen, dochter van Jan Jacob van 
Rensselaar en van Suzanna Catharina Beeldsnijder, üit 
dit eerste huwelijk zijn veertien kinderen geboren: 

1*. Jkvr. Theodora Elisabeth Bowier, geboren 14 Juli 
1815 te 's Hertogenbosch , woont thans te Rotterdam, 
huwde den 21 Augustus 1847 te Rosmalen met Johan 
Adriaan Jacob Esser, geboren 25 September 1807 te 
Breda, overleden 15 November 1851 te Samarang, 
eiland Java, assistent-resident van politie in Nederlandsch 
Oost-Indië, zoon van Huibert Dirk Esser, notaris te 
Dordrecht en van Jonkvrouw Clara Joanna Jacoba 
Krayenhoff. üit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren : 

a. zoon, dood geboren 17 Juni 1848 te Poerbolingo 
(Java). 

b. Jan Esser, geboren 26 October 1849 te Poerbolingo 
(Java), woont thans te Rotterdam , ambtenaar bij de 
maatschappij tot exploitatie van S taatsspoorwegen, 
huwde den 4 Juli 1876 te Providence (Amerika) 
met Marion Carruthers, geboren 7 Mei 1851 te 
Manchester, dochter van Archibald Carruthers en 
van Mary Atherton. 

c. Clara Joanna Jacoba Sara Esser , geboren 2 Februari 
1851 te Baojoemaas (Java), huwde 24 Augustus 
1876 te Zalt-Bommel met Mr. Julius Cornelis 
Theodorus Heyligers, geboren 27 December 1850 
te Zalt-Bommcl, advocaat bij de rechtbank te Tiel 
tot 1877, daarna voorzitter van de landraden te 
Bondowoso en Djember (Besoeki), ridder der Konink- 
lijke Militaire orde van Onzen Heer Jezus Christus, 
zoon van Qerhardus Johannes Heyligers, secretaris 
der residentie Kadoe (Java) en van Isabella AUardina 
Vermeulen. 

d. Joan Adriaan Jacob Theodoor Eliza Esser ^ geboren 
16 April 1852 te Rosmalen , gesneuveld 22 Februari 
1875 te Kotta Radja (Atjeh, eiland Sumatra), 2e 
luitenant bg de infanterie O.-I. leger 

2^. Jkvr. Suzanna Catharina Bowier, geboren 4 Sep- 
tember 1816 te Rosmalen, huize Coude water, overleden 
27 Augustus 1872 te 's Gravenhage, huwde den 19 
November 1841 te Rosmalen met Johannes Stam, ge- 
boren 12 Januari 1807 te Nigtevegt, overleden 9 Februari 
1883 te 's Gravenhage , inspecteur-generaal van de 
registratie en domeinen, directeur der staatsloterij, ridder 
van de orde van den Noderlandschen Leeuw, komman- 
deur der orde van de Eikenkroon van Luxemburg en 
lid van den gemeenteraad te 's Gravenhage, zoon van 
Gerrit Stam en van Anna Rade. 

üit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren: 
a. Mr. Gerrit Anne Stam, geboren 13 September 1842 
te 's Gravenhage , voorzitter van den landraad te 
Samarang (N. O. L), huwde den 25 September 1867 
te 's Gravenhage met Justine Constantia Adelaide 
Diederichs, geboren 4 October 1849 te 's Gravenhage 
dochter van J. C. A. Diederichs, majoor O.-I. Leger 
en van F. J. Heymeriks. 
6. Joanna Jacoba Sarah Stam, geboren 18 Juni 1845 te 's Gravenhage. overleden aldaar 28 Januari 1886, 
huwde den 20 Mei 1868 te 's Gravenhage met 
Diederijk Gerhard Engelhart Wolterbeek Muller, 
geboren 24 November 1836 te 's Gravenhage, go- 
pensionneerd kapitein ter zee, oflBcier van de orde 
van de Eikenkroon, zoon van Dirk Gerhardus Muller, 
secretaris-generaal bij het ministerie van Marine, 
ridder van de orde van den Noderlandschen Leeuw, 
kommandeur van de orde van de Eikenkroon , 
kommandeur van de Stanislausoi*de van Rusland, 
en van Isabella Paulina Wolterbeek. 
c. Theodora Elisabeth Stam, geboren 24 December 
1847 te 's Gravenhage, huwde aldaar 28 April 1869 
met Willem Laurens Carel Wolterbeek Muller , 
predikant te Lobith, geboren 3 April 1842 te 
's Gravenhage, overleden 9 Januari 1884 te Lobith 
zoon van Dirk Gerhardus Muller, secretaris-generaal 
bij het ministerie van Marine, ridder van de orde 
van den Noderlandschen Leeuw, kommandeur van 
de orde van de Eikenkroon, kommandeur van de 
Stanislausorde van Rusland, en van Isabella Paulina 
Wolterbeek. 
3*. Jkvr. Henriette Susanne Hermine Bowier, geboren 
20 Januari 1818 te 's Hertogenbosch, woont thans on- 
gehuwd te 's Gravenhage. 

4". Jhr. Hugo Jan Jacob van Rensselaar Bowier, ge- 
boren. 27 April 1819 te Rosmalen, op den huize Coude- 
water, overleden 5 Juni 1884 teBerlicum, oud-inspecteur 
der jacht en visscherij in de provincie Zeeland, daarna 
ontvanger der rijksbelastingen, laatst te Berlicum (N.-Br.) 
huwde 18 Februari 1852 te 's Hertogenbosch met Theo- 
dora Elisabeth Bijleveld , geboren 14 April 1826 te 
Maastricht, thans wonende te Berlicum (N.-Br.), dochter 
van Adriaan Bijleveld, generaal-majoor der artillerie, 
ridder der orde van den Noderlandschen Leeuw, van de 
Militaire Willemsorde en van het Legioen van Eer en 
van jonkvrouwe Abdia Aletta Cornelia Bowier. Dit huwe- 
lijk is kinderloos gebleven. 

5"*. Jhr. Marten Bowier, geboren 7 September 1820 
te Rosmalen, op den huize Coudewater, aldaar overleden 
18 April 1821. 

6®. Jkvr. Martina Susanna Everdina Bowier, geboren 26 
Augustus 1821 te Rosmalen, op den huize Coudewater, 
overleden 12 Januari 1876 te Kampen, huwde den 30 
September 1841 te Rosmalen met Leonard Josephus 
Lubertus de Moulin, geboren 14 Juli 1804 te Kuilen- 
burg, overleden 24 December 1871 te Kampen, generaal- 
majoor bij den generalen staf, ridder van de orde van 
de Eikenkroon, zoon van Jan de Moulin, luitenant- 
generaal, ridder van de orde van den Noderlandschen 
Leeuw en van de Militaire Willemsorde 4e klasse en 
van Johanna Wilhelmina Verstegen, üit dit huwelijk zijn 
tien kinderen geboren, waarvan vier op zeer jeugdigen 
leeftijd overleden zijn: 

a. Mr. Jan Willem Henri de Moulin, geboren 27 Mei 
1843 te Breda, president van den landraad van 
Japara, huwde 26 Februari 1867 te Oosterhout met 
Adèle Marie Tiberghien. geboren te Brussel 16 Maart 
1843, dochter van Pierre Alexis Tiberghien en van 
Josephine Thérèse D'Ancré. 

b. Martine Susanna Everdine de Moulin, geboren 25 
April 1846 te Leiden, huwde den 21 October 1869 
te Kampen met Dirk Arnold Wittop Koning, civiel- 
ingenieur te Amsterdam, geboren 12 Februari 1845 — 60 — te Krommenie, zoon van Jan Wittop Koning, me- 
dicinae doctor , practiseerend geneesheer laatst te 
Voorburg en van Adriana Hendrika Kxaijenhoffvan 
de Leur. 
e. Mary Antonia Wilhelmina de Moulin, geboren 13 
September 1851 te 's Gravenhage, buwde 7 Mei 
1874 te Kampen met Hugo Henri Rink, kapitein 
der infanterie O.-I. leger, directeur der schietschool 
te Meester-Cornelis, geboren 28 Juni 1842 te Maas- 
tricht, zoon van Comelis Rink, en van Anna Eli- 
sabeth Kroll. 

d. Daniel de Moulin, geboren 19 Februari 1855 te 
Leiden, late luitenant der infanterie van het O.-I. 
leger, huwde den 4 October 1881 te Meester Cor- 
nelis met Dorine Qeorgine Marie Scharten, geboren 
1 December 1862 te Muntok, dochter van Karel 
Louis Theodoor Scharten , kapitein intendant bij het 
O. I. leger en van Johanna Lucretia Petronella 
Nolten. 

e. Hugo Theodore de Moulin, geboren 1 December 
1856 te Leiden, Iste luitenant der infanterie O.-I. 
leger, huwde 7 October 1882 te Batavia met Con- 
stantia Neeltje van Dorp, geboren 17 Maart 1856 
te Amsterdam , overleden 13 Juli 1884 te Barabei 
(Z. O ) afd. Borneo), dochter van Christiaan Hendrik 
van Dorp en van Constantia Neeitje Fabritius. 

f. Leonard Josephus Lubertus de Moulin, geboren 17 
Maart 1859 te Amsterdam, 2e luitenant der infanterie 
O.-T. leger. 

Bowier (jonkheer). Gevierendeeld: 1. en 4. in zilver een roode leeuw, 
vergezeld van drie herkmiate kruisen met spitsen voet, ook rood, 
2 van boven en 1 van onderen^ 2. in blauw drie zilveren spaden 
met gouden steel, 2 en 1, het ijzer van onderen; 3. s^edwarsbalkt 
van blauw en zilver van zes stukken, de eerste blauwe oalk beladen 
met twee zilveren penningen. Schildhouders: twee gouden leeuwen. 

Parker, Qedeeld van goud en zwart; met een keper daarover heen, 
van H eene in *t andere; de keper beladen met twee ruggebngs van 
elkander afgewende hertenkoppen en vergezeld van drie ringen, 2 
van boven en 1 van onderen; de hertenkoppen en ringen van ver- 
wisselde kleuren, namelijk dat in het gedeelte van het veld en den 
keper, dat goud is, de figuren zwart zjjn, en in de zwarte gedeelten 
van g^ud. 

van Bouttenoort. In goud een zwarte schuinbalk, beladen met drie 
roode schelpen , geplaatst in de richting van den schuinbalk. 

van de Wal, ui goud een groene berg of wal 

van der Meer. In zilver, drie roode harten, geplaatst 2 en 1. 
Tesschemaker. In goud drie zwarte tasschen, geplaatst 2 en 1. 

Schermers. Twee sohuingekruiste schermfloretten. 

van Heel In goud een rood wiel van zes spaken. 

Bobijn. Zie J. B. Rietstap, armorial général. 

Ackersdijck In goud drie aanziende roode leeuwenkoppen, 2 en 1. 

San (voort. In zwart een keper vergezeld van drie sterren, alles 
van zilver. 

Castelcyn. Zie J. B. Rietstap, armorial p^néral. 

van Rensselaar. In rood een zilveren anKerkruis. 

Beeldsnijder. In zilver een zwarte schuinbalk, beladen met drie 
gouden sterren. 

Esser. Gevierendeeld: 1 en 4 in goud een groene boom op een 
heuvel ach tigen purperen grond van drie toppen; 2 en 3 in rood, 
rechts een naar links gewende, zilveren geharnaste arm, uitgaande 
van den rechterrand en een zilveren zwaard ophoudende, en links 
een gouden leeuw. Helmteek ens: Ie de figiu-en van 1, tusschen twee 
zwarte olifantstrompen; 2e de figuren van 2. 

Kraijenhoff (jonkheer). Gevierendeeld: 1. en 4. in zilver drie zwarte 
kraaien , 2 en 1 : 2. en 3. in goud een halve roode leeuw , met een 
keizerskroon op aen kop. 

CkirrutJiers. In rood twee uitgeschulpte gouden kepers, vergezeld 
van drie gouden leliën, 2 van boven en 1 van onderen. 

Heyliyers. In zilver drie passiebloemen in natuurlijke kleur, elk 
met een rood kruisje in het hart , die bloemen voortspruitendevtusschen 
drie groene bladeren, die uit den schildvoet oprijzen. 

Vermeulen. Dooï sneden : i^ in zilver een golvende roode dwarsbalk, 
vergezdd van drie zweamj'^jide roode visschen; 2. in groen drie 
zilveren lammeren, 2 en i Helmteeken: twee molenwieken in na- 
tuurlijke kJeur, geplaaést ^ ' gien vorm ran een omgekeerden keper. Stam. In zilver een halve zwarte leeuw, van boven in het sehild, 
en van onderen drie liggende zwarte blokjes, geplaatst 2 en 1. 

Bade (btam-RadeF). Gedeeld: 1. een opgerichte boomtronk; 2. een 
leeuw. Helmteeken: eene vlucht 

Ditderichs. In blauw een toren, geopend van 't veld, vew^ezriü 
van drie rozen, 2 aan weerszijden van den toren en 1 van onderen, 
aUeB van zilver. 

Muller. Doorsneden: 1. in zilver een stel van vier molen wieken, 
als kruis geplaatst; 2. in purper drie rechtopgeplaatste takjes, l.oi 2. 
Helmteeken : een van den helm opkomende geharnaste arm, de elboo;^ 
rechts , een sabel zwaaiende. 

Wolterbeek. Doorsneden: 1. in zilver drie groene boomen naa«t 
elkai.der, ondersteund door de doorsnijdingslijn ; 2. in blauw tweiV 
zilveren iinkerschuinbalken. Helmteeken: een van den helm op- 
komende geharnaste arm, de elboog links, een sabel zwaaiende. 

Wolterbeek Muller, Gevierendeeld: 1. en 4. het wapen van Muller; 
2. en 3. het wapen van Wolterbeek. Helmteekens; Ie en 2e een van 
den helm oprijzende geharnaste arm , elk een sabel zwaaiende , de 
elbogen naar elkander toegewend. 

Byleveld. In rood twee schuin^kruiste zilveren bglen. Helmteeken: 
eene vlucht, rechts rood, links zilver. 

de Moulin. In zilver een roode schuinbalk, vergezeld van boven 
van een gaanden blauwen leeuw met roode nagels en tong, en van 
onderen van een schuingeplaatsten visch in natuurl^ke kleur. 

Verstegen. In zilver een uitgerukte groene laurierboom met vier 
dubbel gekruiste takken en daartusschen een vijfden rechtop staanden 
tak met een gouden vrucht op den top. 

Tiberghien. In zilver vjjf zwarte bollen, 2, 1 en 2. 

Wittop Koning. Gevierendeeld: 1. een verkort krukkenkruis; 2. 
een keper , vergezeld van drie klaverbladen ; 3. een aanziende 
i ossekop; 4. drie meerltjes, 2. en 1. Helmteeken: een emmer met zgn 
hengsel, tusschen eene vlucht. 

Krayenhoff van de Leur. In zilver drie zwarte kraaien, geplaatst 
2 en 1. 

Scharten. In blauw een halve eenhoorn, opkomende uit den 
bovensten van drie smalle golvende dwarsbalken, een zvraard, 
waarin een schaarde is, in den poot houdende. Helmteeken: een duif, 
met een lauwertak in den bek. 

Nolten. Gedeeld: ingeboekt van zilver op rood: en een gouden 
vrijkwartier, bezaaid met roode blolges, waarover heen een zwarte 
leeuw. 

van Dorp. In blauw een gouden schuinbalk, beladen met drie 
roode kruisjes. Helmteeken: een rood kruidje, tusschen een vlucht, 
de rechtervleugel goud en de linkervleugel blauw. 

Fabritius, Een wassenaar, vergezeld van twee sterren , een van 
boven en een van onderen. Helmteeken: een ster. 

{Wordt vervolgd) 

Th. G. Versfelt, 

Ontvanger der rijksbelaatangen. Weert a/d Z. W. Vaart 
Augustus 1889* 

Het vorstenhais Yan Waldeck en Pyrrnont. 

Dat er van een in het Nederlandsch geschreven roman 
of ander letterkundig werk een tweede of meerdere 
druk verschijnt, is geen zeldzaamheid, wel van sommige 
andere soort van werken, daar die in deze taal geschreven 
slechts een beperkt aantal lezers hebben, in vergelijking 
met die welke in vreemde talen geschreven zgn. 

Toch gebeurt dit wel eens , ook met de geslachtkundige 
werken , vooral die welke aanteekeningen omtrent familiën 
behelzen die door hun staat, aanzien of invloed de alge- 

I meene belangstelling trekken. 

, Onder deze behoort ook het genoemde werk, waarvan 
bij gelegenheid van het huwelijk van Zijne Majesteit 
onzen geëerbiedigden Koning Willem III met Adelheid 
Emma Wilhelmine Therese prinses van Waldeck en 
Pyrmont, in het jaar 1879 eene geschiedenis in pracht- 
uitgave, versierd met platen, wapens en vignetten, ver- 
schenen is, bewerkt door den heer A. A. Vorstennan 

j van Oyen te 's-Gravenhage. 

I Niettegenstaanden den betrekkelijk hoogen prijs Ls dit werk 
uitverkocht en daarom en voornamelijk naar aanleiding 
van de goede beoordeelingen en het gunstig onthaal, dat 
dien arbeid ten deel viel, is genoemde schrijver genoopt 
geworden een verbeterde en vermeerderde uitgaaf te doen 
drukken. — ei Deze is in kleiner formaat dan de eerste, die in qnarto 
Tras, maar daardoor is de schrijver in staat gesteld ge- 
worden den pr^s aanmerkelijk te verlagen , zoodat het nu 
voor niemand meer eenig bezwaar kan zijn zich daarvan 
een exemplaar aan te schaffen. 

Het boek is versierd met 7 portretten, nl. : 

!•. van Karel August Fredenk prins van Waldeck en 
Pyrmont, geb. in 1704, overgrootvader van den regeerenden 
vorst; 

2°. van Lodewijk prins van Waldeck, geb. 1752; 

3®. van diens broeder George prins van Waldeck en 
Pyrmont, geb in 1747, grootvader van den regeerenden 
vorst; 

4^. van George Victor regeerend vorst van Waldeck 
en Pyrmont; 

5". van zijne dochter Adelheid Emma Wilhelmina 
Theresia Koningin der Nederlanden ; 

6°. van haar gemaal Zijne Majesteit Willem III Koning 
der Nederlanden; 

7*. van hunne dochter Wilhelmina Helena Paulina 
Maria prinses der Nederlanden; 

8". de afbeelding eener buste van George Frederik 
prins van Waldeck, graaf van Culemborg, heer van 
Pallandt, enz., geb. in 1620. 

Verder het wapen van Hare Majesteit in kleurendruk, 
dat van den grafelijken tak en dat van prins George 
Frederik voornoemd, het stamwapen van Waldeck, het 
gekroonde naamcijfer van Hare Majesteit. 

Behalve deze afbeeldingen buiten den tekst, zijn er 
nog 17 vignetten en culs de lampe, waarvan er 8 met 
wapenschilden versierd zijn, alsmede 8 versierde hoofd- 
letters, dus in het geheel 38 afbeeldingen. 

Op een inleidend woord door Dr. G. D. J. Schotel, 
uit Aardenburg volgt een gedicht van Dr. W. Kreusler 
uit Sachsenhausen , vrij vertaald door den heer G. A. 
Vorsterman van Oyen te Aardenburg, getiteld: „Het 
stamslot" en even als het daarbij gevoegde vignet en 
versierde hoofdletters, betrekking hebbende op den oor- 
sprong van naam en wapen van het geslacht Waldeck. 

Het 9de couplet is als volgt: 

Z\JD zwaard dringt in den rotsgrond , 

en. knielende voor God, 
Legt hy zijn vast vertrouiren 

tot hoeksteen van dit slot : 
Hier ^/spreekt hij, dankend biddend, 

/yhier, aan den boek yan 't woud (1). 
hZ]^ m^D doorluchtig nakroost 

een sterke Witg gebouwd * 

En het 11e: 

wMet open zin voor godsvrucht, 

voor recht en billijkheid; 
;,Zoek' 't nakroost roem en krachten, 

in trouw en eerlijkheid ; 
„f Iet sluite met den hemel 

een vast en hecht verbond, 
,/En voere dies als \^apen , 

een Ster op govdtn grond J' 

De afstamming in rechte lijn is als volgt: 

I. Wittekind graaf van Schwalenberg , st. 
tr. Lutrade, waarschijnlijk, van Itter. 1137, (1) Pen hoek van 't woud, in het Duitsch „dee Wal(des) Eok(e)'\ II. Volkwin graaf van Schwalenberg 1137—1178, 
tr. Lutgarde , dr. v. Boppo graaf van Reichenbach. 
in. Hendrik van Schwalenberg en van Waldeck na 
den dood zijner broeders 1185 — 1209, tr. Haseke. 
IV. Adolf graaf van Schwalenberg en van Waldeck , 
o. a. hofrechter van den Roomsch EoDing graaf 
Willem van Holland, st. 1270, tr. Sophie mark- 
gravin van Lippe. 
V. Hendrik st. vóór zijn vader, omstreeks 1267, 
tr. Mechtilda gravin van Arnsberg. 
VI. Otto graaf van Waldeck, vermoord A°. 1305, 

tr Sophia landgravin van Hessen. 
VIL Hendrik graaf van Waldeck, st. 1348, tr. Adel- 
heid gravin van Kleef. 
VUL Otto graaf van Waldeck, st. 1369, tr Mechteld 
prinses van Brunswijk-Lunenburg. 
IX. Hendrik (Ferreus of de ijzeren) graaf van Wal- 
deck, st. 1397, tr. Elisabeth, dr. van graaf 
Gerhard van Ravensberg en Berg. 
X. Hendrik graaf van Waldeck , st. vermoedelijk in 
1444, tr. Margaretha gravin van Nassau- Wies- 
Baden. 
XI. Wolraad graaf van Waldeck, st. na 1 Februari 

1475, tr. Barbara gravin van Wertheim. 
Xn. Philips graaf van Waldeck, st. 1524, tr. Catharina 
gravin van Solms-Laubach. 
Xni. Philips graaf vau Waldeck, st. 1539, tr. Adel- 
heid gravin van Hoya; zij behoorden tot de 
hervormde godsdienst. 
XIV. Wolraad graaf van Waldeck (de geleerde), st. 
1575 , tr. Anastatia Gunthera gravin van Schwartz- 
burg Amstadt Sonderhausen. 
XV. Josias graaf van Waldeck, st. 1588, tr. Maria 

gravin van Barby en Mülingen. 
XVI. Christiaan graaf van Waldeck, st. 1637, tr. 

Elisabeth gravin van Nassau^iegen 
XVn. Philips graaf van Waldeck en Pyrmont , st. 1646, 
tr. Anna Catharina gravin van Sayn van Witt- 
genstein. 

XVIII. Christiaan Lodewijk graaf van Waldeck en Pyr- 
mont, heer van Tonna, Rappoltstein, Hoheneck 
en Geroldseck, st 1706, tr. Anna Elisabeth 
gravin van Bappoltstein. 
XIX. Frederik Anton Ulrich vorst (bij diploma van 
1712) van Waldeck en Pyrmont, st. 1728, tr. 
Louisa paltsgravin van Birckenfeld. 
XX. Karel August Frederik prins van Waldeck en 
Pyrmont, st. 1763, tr. Christina paltsgravin van 
Zweibriicken Birckenfeld. 
XXI. George prins van Waldeck en Pjrrmont, st 1813, 
tr. Albertina Charlotta Augusta prinses van 
Schwartzburg Sonderhausen. 
XXII. George Frederik Hendrik prins van Waldeck en 
Pyrmont, st. 1845, tr. Emma prinses van Anhalt 
Bernburg Schaumborg Hoym. 

XXin. George Victor regeerend vorst van Waldeck en 
Pyrmont graaf van Rappoltstein en Hoheneck, 
heer van Geroldseck, geb. 1831, tr. Helena 
Wilhelmina Henriette Paulina Marianna hertogin 
van Nassau. 

XXIV. Uit dit huwelijk zijn 7 kinderen geboren o. a. 
Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden en 
Frederik Adolf Herman erfprins van Waldeck 
en Pyrmont, geb. te Arolsen 20 Januari 1865. — 62 — XVIa. Christiaaii (zie XVI) had een jonger broeder 
Wolraad graaf van Waldeck, die bewerkte dat 
het graafschap Pyrmont nog bij het leven van 
den laatsten ^raaf van Gleichen in 1625 aan de 
graven van Waldeck werd overgedragen, st. 1640, 
tr. Anna markgravin van Baden Hochberg, dochter 
van Jacob en Elisabeth van Pallandt vrouw van 
Culenborg. Door dit huwelijk kwam het graaf- 
schap van Culenborg benevens andere Pallandt- 
goederen in het bezit van dezen tak van Waldeck 
XVIIa. Philips Theodoor graaf van Waldeck en Pyr- 
mont, Eisenberg en Culenburg, heer van Tonna, 

tr. Maria Magdaleua gravin van Nassau Siegen. 

XYJLLla. Hendrik Wolraad insgelijks heer van Culenborg, 
tr. Juliana Elisabeth gravin van Waldeck. Hij 
st 1664 kinderloos en stelde tot erfgenaam aan 
zijn oom George Frederik prins van Waldeck. 

Deze werd graaf van Culenburg, heer van 
Pallandt, Wittem, Werth, Wildenburg, Kins- 
weiler, Engelsdorff , Prechem , Bachum , Rho- 
den, Eilhausen, Arolsen, Eisenberg, Lede, Linden 
en Hagestein , grootmeester van de Johanniterorde, 
in 1682 verheven tot Rijks-vorst, st 1692, tr. 
Elisabeth Charlotfca van Nassau Siegen. 

Zijnen zonen stierven vóór hem en het graaf- 
schap Culenborg kwam door het huwelijk zijner 
dochter Sophia Henriette aan haar gemetal ïbmst 
Hertog van Saksen Hilburghausen. 

Voor verdere bijzonderheden en andere takken 
van het geslacht van Waldeck is het voldoende 
te verwijzen naar het in het bovengenoemde werk 
voorhanden zijnde geslachtregister. 

Een alphabetisch register op de familienamen 
besluit het werk, dat in een blauw linnen stem- 
pelband voor f 2.40 te verkrijgen is. Familieberichten. 

MEI 1889. 

GEBOORTEN. 

S te Meester Cornelis. N., zoon van Antonie Herman 
Colenbrander en van Sophia Petronella Wilhelmina 
van Rhede van der Kloot. 

8 te Dordrecht. Johan Jeronimus BaUhasar, zoon van 
Mr. Willem Lodewijk Hendrik Nicolaas Frederik 
Bosch ridder van Rosenthal en van Jonkvr. Roelina 
Gijsberta Gerhardina van Holthe. 

3 te Haarlem. N., zoon van N. Tydeman en van E. C. 
Kretschmer. 

4 te Heerenveen. N., dochter van Mr. Hendrik Jacob 
Herman Modderman en van Gevarda Tichelaar. 

5 te 's-Gravenhage. Theodore Louis, zoon van Mr. Johannes 
Bemardus van Berckel en Eugenia Clara Augusta 
Maria van Tomputte. 

5 te 's-Gravenhage. Al bert Hendrik, zoon van Marinus 

Mouw en van Catiari^* Alberta Raab van Canstein. 

11 te Haarlem, jff., docJiteT van Mr. Clemens Haro Beels 

en van Jonkvr. Qef^j^ne Jeannette Philippine Schim- 

melpennineir. 13 te Apeldoorn. N., zoon van N. Hugenholtz en van 

E. V. Hordess. 
13 te 's-Gravenhage. Nivina Amalia, dochter van Mr. 

Frans Willem Jan George Snijders, ambachtsheer van 

Wissekerke en van Marie Constance Antoinette Clant 

van der Mijl. 
18 te Neede. N., dochter van N. Verbeek en van Jonkvr. 

Geertruida Helena Charlotta Snoeck. 
15 te Leiden. Walburgis Gertrudis Johanna, dochter van 

Jhr. Alexander Engelbert Joseph van Grotenhuis van 

Onstein en van Josephine Marie Louise CoUette. 

15 te Leiden. Edzard Willem, zoon van Philibert Fran^ois 
Rollandet en van Helena Margaretha Wichers. 

16 te utrecht. N., zoon van Mr. Ferdinand de Beaufort 
en van Jonkvr. Anna Maria Emestine Louise Huyde- 
coper. 

16 te Schrans bij Leeuwarden. N., dochter van N. Wichers 

Wierdsma en van S. Manger Cats. 
21 te Helmond., zoon van A. W. Lotichius en van 

Jonkvr. E. M. M. Wesselmau van Helmond. 
24 te Bcnnekom. N., zoon van Dr. Constantijn Abraham 

Lodewijk Jacobse Boudevrgnse en van Sara Petronella 

de Knokke van der Meulen. 

27 te Beek (Limburg). N., zoon van N. van Rossem en 
van P. S. Maas Geesteranus. 

28 te Rotterdam. N., zoon van Justus Cornelis Jan 
Benjamin Anna de Josselin de Jong en van Nelly 
de Ruyter van Stevenink. 

28 te 's-Gravenhage. Anna Christina, dochter van Jhr. 
Mr. Willem Alberda van Ekenstein en van Henriette 
Jacoba Herbig. 

te Antwerpen. Willem Theodoor, zoon van Jhr. Pieter 
Daniel Joan de Buvry de Mauregnault en van W. ledjon. 

29 op Klein Berkenrode bij Haarlem. N., zoon van N. 
van Wickevoort Crommelin en van N. van Lennep. 

29 te Breda. Emilie Albertina EUa Mai^uerite, dochter 
van N. Westerbaen Schmidt en van R T. W. C. 
Borel. 

HUWELIJKEN. 

1 te 's-Gravenhage. Cornelis Jonker, geb. te Ouwerkerk, 
(Zeeland), oud 22 jaar, zoon van Willem en van Maris 
van de Rhee, met Jonkvr. Elisabeth Cornelia Bamaart, 
geb. te Oegstgeest 1 1 Dec. 1852, weduwe van Daniel 
van Heel (iV. A. I bl. 45). 

2 te Amsterdam. Mr. Hermanus Henricus Everts, geb. 
te Twello 11 Jan. 1868 {W. I bl. 257), met Char- 
lotta Leonarda Everts, geb. te Amsterdam, oud 24 
jaar, dochter van Gerhard Leonard en van Johanna 
Henrietta Everts. 

2 te Haarlem. W. J. Vogel, candidaat-notaris te Bever- 
wijk, met C. C. P. Meyer. 

2 te 's-Gravenhage. Jhr. Jacob van Nahuys, geb. te 
Stad Ommen, oud 32 jaar, zoon van Jhr. Willem 
Christiaan Theodorus en van Jonkvr. Jacoba Diderika 
Coenen, met Jemina Henriette Koppiers, geb. te Heem- 
stede, oud 23 jaar, dochter van Pieter Hendrik en 
van Wilhelmina Hendrica Bemardine van Koppen. 

2 te 's-Gravenhage. Carl Ludwig Priedrich Sehreiber. 
geb. te Eszlingen (Wurtemberg), oud 33 jaar, zoon 
van Jakob Priedrich Ferdinand en van Johanna 
Rosine Wilhelmine Bechtner, met Jonkvr. Eugenie 
Marie Berckmans de Weert [N. A. U bl. 258}. — 63 — 4 te Brussel. Michiel Jules Marie de Mey, met Louise 
Sophie Henriette yan Mattemburg. 

8 te VOravenhage. Elisa Marinus Susannus Yisser, geb. 
aldaar 26 Oct. 1860, Ie luit.-ingenieur, zoon van 
Marie Johan en van Maria Comelia van Santen, met 
Maria Ingenata van Santen, geb. te Leiden, oud 18 

1'aar, dochter van Pieter en van Ingenata Christina 
?ab8t. 

9 te Amsterdam. Willem Jacobus Westerouen van Mee- 
teren, geb te 's-Gravenhage 13 Sept 1849, zoon van 
Nicolaas en van Maria Johanna Huygens, met Jean- 
nette Adolphine Peltzer, geb. te Amsterdam, 7 Juni 
1865, dochter van Henry en van Jeannette Maria 
Prantse. 

9 te Schiedam. J. Mees Mz., met A. Loopuyt. 

14 te VHertogenbosch. Jhr. Mr. Willem Emile Theodoor 
Maria van der Does de Willebois, geb. te Maastricht, 
zoon van Jhr. Pieter Joseph August Maria en van 
Maria Guilielma Paulina Sophia barones de Crassier, 
met Johanna Adriana barones van Hugenpoth, geb. 
te VHertogenbosch 6 Oct. 1866, dochter van baron 
Jan Baptista Constantinus Josephus Carel Cornelis 
Maria en van Johanna Barbara Elisabeth Rouppe 
van der Voort. 

15 te Oegstgeest. Jhr. Scato Gockinga, met Wilhelmina 
Suzanna Johanna Maria Schuyt van Castricum. 

16 te 's-Gravenhage. Jhr. Jan Cornelis Reinier Westpalm 
van Hoorn, heer van Burgh, luitenant ter zee Ie kl 
(M. N. A. bl. 78), met Jonkvr. Josina Cornelia 
Amolda van Rappard {M. N. A. bl. 143). 

16 te Amersfoort. Frangois Prederic 's Jacob, met Jacque- 
line Adrienne Juckema van Burmania barones Rengers 
(.!/. ^. A. bl. 151). 

16 te Gouda. J. W. A. Royaards, met Johanna Alber- 
tina Helena van Mierop, geb. te Hillegersberg 1 Nov. 
1828. (TT. II, bl. 322). 

16 te utrecht. Willem Boissevain, geb. te Amsterdam 
7 Juli 1849, zoon van Eduard Constantin en van 
Nichols, weduwnaar van Cicilia Henriette Nugent, 
st. te Baarn 11 Jan. 1886, met Jonkvr. Mathilde 
Margaretha Cornelia de Geer, geb. te Utrecht 24 
Maart 1867, dochter van Barthold Jacob Lintelo 
baron de G. en van Jonkvr. Cornelia Anna Alexan- 
drina Louise van Asch van Wijck. 

16 te Gouda Johan Willem Albert Royaards , wedr. vaa 
Gerarda Sibila Wilhelmina Carp. (W. I. bl. 137), met 
J. A. H. van Mierop. 

22 te Sevenaar. Mr. P. P. A. Cremers, met Jonkv. I. 
L. M. van Nispen van Sevenaer. 

23 te Leeuwarden. Mr. J. P. Hofstede met A. J. Reeling 
Brouwer, dochter van Nicolaas en van Jonkv. Amelia 
Anna Maria Vegelin van Claerbergen. 

23 te 's-Gravenhage, bij volmacht. Theodorus Egbertus 
Willem van Dompseler, geb. te Batavia , oud 27 jaar, 
luit. ter zee 2e klasse, zoon van Evert Jan Willem 
Wijnandus en van Theodora Magdalena Pran9oi8e 
de Pauly, met Georgetta Isabella Heyligers, geb. 
te Djocjocarta, oud 21 jaar, dochter van Eduard 
Joseph en van Constance Henriette Jacqueline Wil- 
helmine van Harencarspel Eckhardt 

23 te 's-Gravenhage. Richard Philippus Arnoldus van 
Rees, geb. te Helder, oud 39 jaar, burgem. van 
Hellevoetsluis , wedr. van Judith Elisabeth Pasteur, 
zoon van Philippus Arnoldus en van Louisa Didmarine Hartogh met Bertha Constance Charlotte Maria Mar- 
garetha Ruempol , geb. te Willem I (res. Samarang). 
dochter van Margarethus Christinus Elisa en van 
Maria Johanna Lucie de Brauw. 
23 te 's-Gravenhage. Jan Otto Hendrik Amtzenius, geb. 
te Goor 1853, zoon van Guliam Burkens, met Catharina 
Maria Smallenburg, geb. te 's-Graveohage 26 Oct. 
1857, dochter van Nicolaas Jacobus Willem en van 
Henriette Clasine Thooft. 

23 te Arnhem. Mr. Jacob Eduard Boddaert, geb. te 
Middelburg, oud 27 jaar, zoon van Jan Pietor Willem 
en Susanna Johanna Paspoort, met Jonkv. Wilhelmine 
Eugenia Theodora Elise van Lawick van Pabst tot 
Nijevelt, geb. te Vreeland, oud 27 jaar, dochtervan 
Jhr. Diederik Jan Anthonie Albertus en van Marie 
Jacoba Simonetta Rijnbende. 

24 to Maastricht. Mr. Carel Marie Alois Hubert Geuljans 
met Sophia Maria Aloysia Hubert van Rijckevorsel. 

24 to Dordrecht. Martinus Adriaan Vriesendorp, geb. 
aldaar 30 Maart 1865, zoon van Daniel Antoine 
Nicolas en van Maria Coralie van Nievervaart, met Hen- 
riette Antonia .Roodenburg, geb. aldaar 31 Aug. 1869, 
dochter van Jan Willem Marius en van Charlotte 
Louise Tak 

29 te Goes. Gerardus Henrikus van der Meer Mohr, 
geb. te Middelburg 29 Dec. 1853, secretaris-penning- 
meester van de Breede Watering bewesten lerseke, 
zoon van Mr. Pieter en van Quirina Cornelia Jacoba 
Eakebeeke, met Gesina Francina Baning, geb. te 
Dalen, dochter van Jan Hermanus en van Etje 
Remkes. 

STERFGEVALLEN. 

2 te Breda. G. C. C. Pels Rijcken , geb. te Prinsenhage 
in 1810, gep. vice-admiraal, oud minister van marine, 
geh. met J. Welrinck. 

4 te 's-Gravenhage. Margaretha Hermina Carbeisius, geb. 
te Meppel 13 Juli 1848, dochter van Dirk, direc- 
teur der posterijen laatstelijk te Alkmaar en • van 
Anna Meemeling. 

5 te 's-Gravenhage. Justine Jacqueline Wilhelmine Nater, 
geb. aldaar, dochter van Johannes en van Maria 
Johanna Alexander, geh. 1". te 's-Gravenhage 8 Juli 
1875 met Jan Leonard baron van Isselmuden, geb. 
te Twello 1839, zoon van baron Roelof Hendrik 
Gerlach en van Johanna Cornelia van Ewijck en 
2°. met Dr. Alexander Antonius Gilbertus ridder 
von Koch. 

6 te Amsterdam. Henri Julius Tutein Nolthenius, geh. 
met Maria Elisabeth Weymar. {W. m, bl 378). 

7 te Hoogkeppel. Coenraad Hendrik Lucas Nilant , ont- 
vanger der rijksbel. te Amsterdam, geh. met Jonkv. 
Margaretha Petronella Henrietta van Kinschot (Ann. 
1875, bl 108). 

7 te Amsterdam. Jonkv. Constante Cornelia van Loon , 
geh. met Pieter van Eik. (M. N. ^., bl. 97). 

7 te Amsterdam. Hendrik Jan Waller, geb. te Dor- 
drecht 18 Maart 1843 , zoon van Philiph Jacob en 
van Maria Elisabeth Tetrode. 

8 te Leiden. Susanna Aletta Elisabeth Kluppel, wed. 
van Edzard Willem Wichers. (W. II, bl. 161). 

8 Gesneuveld bij Edi, in Atjeh, Joan Gaade, oud 25 
jaar, Ie luit. der infanterie, zoon van C. J. en van 
J. E. G. Vleysman. — 64 — 9 te Dordrecht. Rebecca Maria Kluit, oud 79 jaar, 
wed. yan Willem Joannes van Rijsoort van Meurs 
(TT. II, bl. 159). 

10 te Breda. Elisabeth Antonia Bast, geh. met Jan 
Hendrik Adriaan Modderman. (W. II, bl. 331). 

11 te Amsterdam. Dr. Jacob Brester, emeritus pred. der 
remonstr. gemeente, geh. met Jeanne Maria Huygens. 
(TT. II, bl. 112). 

12 te VGravenhage. Hendrikes Leonardus van Ouden- 
hoven, oud 74 jaar, gep. schout bij nacht, inspecteur 
van den geneeskundigen dienst bij de zeemacht , com- 
mandeur en ridder van Nederl. en vreemde orden, zoon 
van Leonardus en van Elisabeth Visser, geh. met 
Wilhelmina Petronella Stort. 

14 te Amsterdam Pieter de Leth, oud 74 jaar, geh. 
met J. C. Rosema. 

1 5 te Indragiri (eiland Riouw) A. F. P. Graafland, oud 
26 jaar, controleur aldaar. 

16 te Amsterdam. Dr. Philip Rheinhard Hugenholtz, oud 
predikant , geh. met Anna Prederika HoflFman. ( FT. II, 
bl 107). 

17 op den huize Eikenhorst bij Soesterberg. Cathérine 
Marianue Louise van Willes, geb. te Leeuwarden, 
dochter van Nicolaas en Rosalie Celie Jacqueline du 
Pui, geh. te 's Gravenhage 13 Oct. 1870 met Mr. 
Jean Philippe du Quesne van Bruchem en Cillaershoek, 
geb. te Arnhem, zoon van Mr. Jean Philippe en 
van Johanna Haack. 

18 te s'-Gravenhage. Gerardus Abraham Brenderil Brandis, 
oud 79 jaar, zoon van Gerardus en van Geertruy 
Sophia Boom , geh. met Henrica Volrada Julia Elisa- 
beth von Söhsten. 

18 te Kiimpen Jonkv. Christine Veronica Sickinghe , geb. 
10 Juli 1817, dochter van Jhr. Onno Joost en van 
Veronica Petronella van Orsoy. 

19 te Vlaardingen. Pieter Kikkert Hz , lid der Provinciale 
Staten van Zuid-Holland en van het collegie voor de 
zeevisscherijen , geh. met Maartje de Boer. {W. II, 
W. 156). 

20 te Soeka Boemi (Java). Hendrik Pieter van Heukelom, 
geb. te Amsterdam 22 Juli 1843, hoofdagent der 
Ned. Handelsbank te Batavia, zoon van Hendrik 
Pieter en van Charlotta Maria Planteau, geh. te 
Soerabaya 15 Febr. 1873 met Elisabeth ten Broeke 
Hoekstra, geb. 4 Dec 1855. 

21 op den huize Enkestein te Voorst. Willem Prederik 
Vertholen, geb. te Breda 2 Febr. 1824, oud-betaal- 
meester te Dordrecht, zoon van Johannes en van 
Maria Josephine Hubers , wedr. van Jacoba Johanna 
Roodenburg, geb. aldaar 6 Oct. 1828, st. aldaar 
1 Dec. 1879, dochter van Jodocus en van Anna 
Geertruy de Jongh. 

Voor 26 aan boord van het stoomschip Koningin 
Emma op de terugreis naar Nederland Pieter Jan 
Ulysses Modderman , geh. met Maria Agatha ter Laag. 
W. II bl 332). 

22 te IJsselmonde. Mr. Marinus Bichon van IJsselmonde, 
oud 73 jaar, oud lid der Tweede Kamer der Staten 
Generaal, van de Prov. Staten van Zuid-Holland, 
dijkgraaf van den polder Oost IJsselmonde , heemraad 
van het Waterschap West IJsselmonde, lid van den 
gemeenteraad en voorzitter van het collegie van 
kerkvoogden. 

22 te VGravenhage. Alieda Emerentia Regine Suyck, geb. te Amersfoort, oud 72 jaar, dochter van Qerard 
en van Petronella de Roock , geh. met Jacob Hendrik 
Bachiene, geb. te Amsterdam 6 Aug. 1806, st. te 
's-Gravenhage 5 Feb. 1879, hypotheekbewaarder 
aldaar, zoon van Jacob en van Jacoba Elisabeth 
Clifford. 

24 te Breda. Johanne Louise van Vierse, wed. O. P. 
Frenterman gep. kol 82 jaar. 

25 te 's-Gravenhage. Marie Marguerite Gertrude Bron, 
geb. aldaar, dochter van Adrien Prederic en van Maria 
Johanna Medenbach, wed. l^ van Jan Marie Mulder, 
2^ van Johannes Herman Paohlig, betaalmeester te 
's-Gravenhage, zoon van Carel Christiaan en van Sijbea 
Johanna Heykens. 

26 te Arnhem. Jhr. Jan Rudolf Storm van 's Gravesande 
geh met Jonkv. E M. C. Meyer (ff. B). 

28 te Leiden, Mr. Willem Matthias d'Ablaing, geb. te 
Batavia 29 Aug. 1851, hoogleeraar in de rechts- 
geleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Leiden, geh. 
te 's-Gravenhage 26 Aug. 1880 met Josephine Henriette 
Meyeraan, geb. te Leiden 20 Mei 1857, dochtervan 
Louis FranQois en van Willemina Zaanen. 

28 op de huize Vollenhoven bij de Bilt. Johannes Jacob 
Kluppel, goh. te Amsterdam 25 Maart 1825 geh. 
met Catharina Susanna Anna van Hasselt. (^11, 
bl. 162). 

28 te Lynden (Kansas). Jhr. IsaSc Herman Alexander 
Röell, geb. te 's-Gravenhage 12 April 1862, zoon 
van Isaac Herman Alexander en van Margaretha 
Maria Stratenus met Lizzie Keenan. 

28 te Brummen. Mr. Willem Theodoor Pahud de Mortan- 
ges geh. met Louisa Isabella Boogaerdt. 

29 te Oudenrijn. C H. Tielenius Kruyffhoff, geh. met 
O. M. Diemont. 

29 te ... . Jonkvr. Jacoba Elisabeth de Geer van 
Oudegein. 

30 te Groningen. Mr Dirk Rudolph Wijckerheld Bisdom, 
wedr. van Adrienne Prédérique Jeannette baronnes 
van Imhoflf. (ÏF I, bl. 58). 

31 te 's-Gravenhage. Jacobus Gijsbertus Spanjaard , geb. 
te Medenblik 11 Maart 1802, oud secretaris der al- 
gemeene rekenkamer, geh. te Haarlem 2 No v. 1843, 
Anna Elisabeth Arntzenius, geb. aldaar 13 Mei 1814, 
st. te 's-Gravenhage 15 Februari, dochter van Mr. 
Robert Hendrik en van Anna Elisabeth Tideman. 

31 's-Gravenhage. Mr. Hendrik Jacob Mulder, geb. te 
Deventer, oud 26 jaar, zoon van Dr. Louis en van 
Adriana van Beek , geh. met Catharina Johanna 
Heemskerk, geb. te Amsterdam, oud 24 jaar, dochter 
van Mr. Jan H. Abrahamsz. en van Anna Maria 
Heemskerk. De Portageesoh-IsraëlitiBohe begraafplaats te Ouderkerk aan den 
Amstel (vervolg van blz. 54), door J. C. v. d. M. — Geslacht Bowier 
door Th. G. Versfelt. — Het vorstenhuis van Waldeck en P jrmoni — 
Familieberichten over Mei 1889. 

Gedmkt bg Gebb. J. & H. vak Lakoekhutsek te VGravenhage. MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldiek genootschap „De Nederlandsche Leeuw." Dit blad verschijnt omstreeks het midden 
▼an iedere maand, onder redactie van het 
bestnar en wordt alleen aan de leden van 
het genootschap gexonden. Brieven en mede- 
deelingen, alsook bijdragen voor het Maand- 
blad te zenden aan den secretaris van het 
genootschap, den heer A. A. Vorstbr- 
MAN VAN OrBM, Bolittraat 89, te 
's-Oravenhage. 
Leden te '8*6ravenhage betalen per 
jaar / 10.00 

Zg , die bniten 's-Gravenhage wonen / 6.00 

Be vorige jaargangen zijn voor de nieuwe 
leden verkrijgbaar per jaargang ad /6.00 

Advertentiön in verband met bovenge- 
noemde wetenschappen per regel ƒ0.20 
Afxonderlgke nnmmers niet verkrijgbaar. De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de 
strekking en den inhoud der door de in/.enders onderteekende stukken. No. 9. VII® Jaargang. 18S9. Tot leden zijn benoemd: 

P. J. Buyskes 's-Gravenhage. 

A. J. Carré 's-Gravenhage. Het genootschap Is in rnll getreden met: 

La Société d'archéologie de Bruxelles te Brussel. Ten einde te voldoen aan het verzoek van vele leden 
en ook om aan de nieuwe leden het minder kostbaar te 
maken, zich de reeds verschenen jaargangen van het 
Mctandhlad van het genootschap „de Nederlandsche 
Leeuw" aan te schaffen, is in de bestuursvergadering 
van 21 November 1889 besloten eenige jaargangen tot 
minderen prijs beschikbaar te stellen nl. 

Jaargang 1883 voor f 5.00 

1884 „ , 4.00 

„ 1885 „ « 3.00 

1886 „ „ 3.00 

De leden , die hiervan gebruik wenschen te maken 
worden verzocht hunne aanvraag, met overmaking van 
het daarvoor benoodigde bedrag ,^er ^os^u^wseZ, aan den 
«ecretaris den heer A. A. Vorsterman van Oyen, Bali- 
8traat 89 te 's-Gravenhage, te zenden. Geslacht Bowler. {Slot), 

7^. Jhr. Marten Wilhelmus van Rensselaar Bowier, 
geboren 16 Augustus 1822 te Rosmalen op den huize 
Coudewater, vice-admiraal, adjudant des Konings in buiten- 
gewonen dienst, oud-directeur en commandant der marine 
te Amsterdam, ridder der Militaire Willemsorde 4e klasse 
en van den Nederlandschen Leeuw, ridder-grootkruis van 
de orde van de Bikenkroon, kommandeur der Leopolds- orde van België, der orde van de Leeuw en Zon van 
Perzië, van de Rijzende Zon van Japan en van de Roos 
van Brazilië, versierd met het eereteeken voor belangrijke 
krijgsverrichtingen van Bali 1846, Samalangan 1877 en 
Atjeh 1873 — 1880 en met het onderscheidingsteeken voor 
45 jaren dienst, overieden te Amsterdam 21 Augustus 
1889, huwde den 29 October 1856 te Vught met jonk- 
vrouwe Maria Magdalena van Beresteijn van Maurick , 
geboren 12 April 1830 op het kasteel Maurick bij Vught, 
dochter van jonkheer Gijsbert van Berestegn van Mau- 
rick, lid der ridderschap van Noord Brabant en majoor 
der schutterij, en van Catharina C4iristina Jacoba de 
Jong van Rodenburgh. Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen 
geboren : 

a. Jhr. Johannes Jacobus Christiaan Gijsbert van 
Rensselaar Bowier, geboren 23 Juli 1857 te Utrecht, 
overleden 19 Juli 1877 te Willemsoord als adelborst 
bij de koninklijke nederlandsche marine. 

b, Jhr. Cornelius MariusvanRensselaar Bowier, geboren 
20 Augustus 1858 te Utrecht, ambtenaar bij de 
administratie van de Hollandsche ijzeren spoorweg- 
maatschappij. 

r. Jkvr Maria Johanna Clementia van Rensselaar Bowier, 
geboren 1 Januari 1860 te Utrecht, overleden 8 
April 1861 te Utrecht. 

d, Jhr. Hugo Jan Jacob van Rensselaar Bowier, geboren 
20 October 1865 te Utrecht, ambtenaar bij de directie 
der marine te Amsterdam. 

e. Jhr. Marten Wilhelmus Marius Magdalus van 
Rensselaar Bowier, geboren 18 Augustus 1875 te 
Utrecht. 

8^ Jkvr. Joanna Jacoba Sara Bowier, geboren 11 
Augustus 1823 te Rosmalen op den huize Coudewater, 
woont thans te 's Gravenhage , huwde den 1 1 Augustus 
1848 te Rosmalen met Antoni Petrus van Beusekom, 
geboren 1 Juli 1818 te 's-Hertogenbosch en aldaar over- 
leden 17 Januari 1887, ontvanger der rijksbelastingen, 
laatst te Geertruidenberg, mede-directeur van het weduwen- 
fonds voor ambtenaren, luitenant-kolonel der schutterij, 
president van den bond van schutterij-officieren in Noord- 
Brabant, ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw, 
zoon van Wilhelmus Isaac van Beusekom, grondbezitter — 66 — te Vught, en van Elisabeth Theodora Hubert. Uit dit 
huwelijk zijn drie kinderen geboren: 
a. Elisabeth Theodora Joanna Jacoba Sara Hugoline 
van Beusekom, geboren 12 Juni 1849 te Wester- 
voort bij Arnhem, huwde 9 Februari 1876 te Geer- 
truidenberg met Hubertus Broers, weduwnaar van 
Clairo Flavie Reijnst (1), geboren 29 Augustus 1841 
te Medemblik, kapitein bij de vesting-artillerie, zoon 
van Rutger Huibert Broers, med. art. en obstr. doctor, 
practiseerend geneesheer te Wageningen en van 
Henriette Lührs. 
h. Edmond Willem van Beusekom, geboren 21 Augustus 
1850 te Westervoort bij Arnhem, ongehuwd over- 
leden te Arasterdam 26 September 1875 als 2e 
luitenant bij het Ie regiment huzaren. 
c. Wilhelmus Jan Hubert van Beusekom, geboren 2 
Februari 1855 te Hilvarenbeek, controleur van de 
directe belastingen en van het kadaster te Rotterdam, 
huwde 2 Februari 1881 te Kampen met Jonkvrouw 
Cornélie Henriette Serraris, geboren 3 Augustus 1857 
te Breda, dochter van Jonkheer Paulus Adrianus 
Serraris, majoor der infanterie, en van Anaa Chris- 
tina Helena Visser. 
9o, Jhr. Jan Bowler, geboren 21 Augustus 1824 op 
den huize Coudewater te Rosmalen, aldaar overleden 
24 Augustus 1824. 

10°. Jhr. Gerard Johannes Martines BoMrier, geboren 
6 Januari 1826 op den huize Coudewater te Rosmalen, 
oud-ontvanger der rijksbelastingen, laatst te Montfoort, 
daarna arrondissements-betaalraeester thans te Utrecht, 
huwde den 26 Augustus 1853 te 's-Hertogenbosch met 
Adriana Catharina Paulina van Fenema, geboren 26 
Augustus 1826 te 'sHertogenbosch, dochter van Petrus 
Henricus van Fenema, notaris en wethouder te VHer- 
togenbosch, ridder van de orde van den Nederlandschen 
Leeuw en van zijn tweede vrouw Adriana Catharina 
Paulina Versfelt. Uit dit huwelijk zijn vier kinderen 
geboren: 

a. Jkvr. Johanna Jacoba Sara Bowier, geboren 3 De- 
cember 1855 te Rosmalen, huwdeden 16 Juni 1881 
te Leeuwarden met Bastiaan Adriaan Sanders, geboren 
11 Mei 1849 te Amsterdam, kapitein bij het 1« 
regiment veldartillerie te Utrecht, zoon van Theodorus 
Sanders en van Adriana Comelia Holster. 

b. Jhr. Adriaan Bowier, geboren 6 April 1857 te 
Rosmalen , arrondissements-betaalmeester te Tiel , 
huwde te Harlingen 28 Maart 1889 met jonkvrouw 
Arnoldine (Louise) (Eduardine) von Weiier , geboren 
te Zalt-Bommel 26 Maart 1866, dochter van jhr. 
Conrad Wilhelm von Weiier, ontvanger der rijks- 
belastingen te Gouda en van Henriette Stephania 
Bijleveld. 

c. Jkvr. Henriette Jeannette Bowier, geboren 19 Septem- 
ber 1858 te Rosmalen, op den huize Coudewater, 
huwde 16 October 1884 te Leeuwarden met jonkheer 
mr. Abraham Calkoen, geboren 14Maart 1856 te Alphen 
aan den Rijn, ambtenaar van het openbaar ministerie 
bij het kantongerecht te Haarlem, zoon van jonkheer 
Godert Theodoor Adriaan Calkoen, ontvanger der (l) Hubertus Broers huwde voor de eerste maal te Arnhem 15 
October 1868 met Claire Flayie Reijnst, geboren te fiatayia 16 Mei 
1845j overleden te Bad Soden (Pruissen) 27 Mei 1871, dochter van 
Kaximibaan Reinst en yaii Claire Fla?ie de Chauvigny de Blot. rijksbelastingen te Utrecht en van Helena Florentina 

van Buttingha Wichers. 

d. Jkvr. Theodora Elisabeth Bowier, geboren 29 November 

1861 te VHertogenbosch , huwde 12 October 1882 

te Leeuwarden met Yitus Yalerius Ruurtericos 

Carolus Radbout baron van Heemstra, geboren 

24 Juli 1854 te IJsselstein, burgemeester van 

Brielle, zoon van Mr. Balthazar Theodorus baron 

van Heemstra van Froma en Eibersburen en van 

jonkvrouwe Anna Catharina Louisa Hillegonda van 

Cammingha. 

IV. Jhr. Daniël Bowier, geboren 25 December 1826 

op den huize Coudewater te Rosmalen, overleden te 

Voorschoten 18 Februari 1883, kapitein-luitenant ter 

zee, ridder van de orde van de Eikenkroon, huwde 28 

Augustus 1860 te VHertogenbosch met Jacoba Arnoldina 

Erailia Petronelle Versfelt, geboren 28 Februari 1838 

te 's-Hertogenbosch, woont thans te Leiden, dochter 

van Mr. Johan Versfelt , vice-president bij het provinciaal 

gerechtshof van Noord-Brabant , ridder van de militaire 

Willemsorde 4e klasse, versierd met het Metalen Krui» 

en van zijn eerste vrouw Catharina Helena Roelanda 

Wierdsma. Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen geboren: 

a. Jhr. Daniël Bowier, geboren 25 September 1861 te 
VHertogenbosch, aldaar overleden 28 September 
1870. 

b. Jhr. Johan Bowier, geboren 6 April 1865 te Helle- 
voetsluis, officier der infanterie. 

c. Jhr. Emile Charles Bowier, geboren 25 Juni 1866 te 
HoUevoetsluis , aldaar overleden 10 September 1866. 

d. Jkvr. Emilie Caroline Bowier, geboren 1 1 December 
1867 te Hellevoetsluis. 

e. Jkvr. Eugenie Jacqueline Bowier, geboren 28 Sep- 
tember 1870 te VHertogenbosch. 

/. Jkvr. Elise Caroline Bowier, geboren 16 Maart 1872 
te VHertogenbosch. 

g. Jkvr. Boudouina Jacqueline Bowier, geboren 20 Juli 
1874 te Amsterdam. 

12**. Jkvr. Abdia Aletta Comelia Adriana Bovrier, 
geboren 27 Mei 1828 op den huize Coudewater te Ros- 
malen, huwde 7 Juni 1858 te Rosmalen met Adolt 
Versfelt, geboren 18 Juni 1823 te Rotterdam, hoofd- 
ambtenaar bij de gemeente-administratie, chef van de 
afdeeling inkwartiering en rijksbelastingen, te Rotterdam, 
zoon van Barthold Jan Versfelt, hoofdambtenaar bij de 
gemeente-administratie, chef van de afdeeling inkwar- 
tiering en rijksbelastingen te Rotterdam en van Johanna 
Lucretia Elizabeth Holland. Uit dit huwelijk zgn zes 
kinderen geboren: 

a. Johanna Lucretia Elizabeth Versfelt, geboren 30 
Maart 1860 te Rotterdam, aldaar ongehuwd over- 
leden 20 April 1878. 

b. Jan Jurius Anne Versfelt, geboren 17 Mei 1861 
te Rotterdam. 

c. Mary Anthonia Versfelt, geboren 7 April 1863 te 
Rotterdam, aldaar overleden 30 October 1863. 

d. Mary Anthonia Versfelt, geboren 1 December 1864 
te Rotterdam, aldaar overleden 25 October 1865. 

e. Barthold Jan Versfelt, geboren 20 Maart 1866 te 
Rotterdam. 

f. Adolf Versfelt, geboren 16 December 1867 te 
Rotterdam, aldaar overleden 21 April 1868. 

13®. Jkvr. Petronella Hermina Adriana Catharina 
Paulina Bowier, geboren 25 Mei 1829 te Rosmalen op den — 67 — huize Coudewater, woont ongehuwd te '8-Gravenhage. 

14o. JkvT. Joanna Bowier, geboren 18 Augustus 1830 
te Rosmalen op den huize Coudewater, woont thans te 
Oosterhout, huwde 19 Augustus 1854 te Rosmalen met 
"Carel Jacob Heshusius, geboren 27 October 1820 te 
Roermond, overleden 7 Januari 1858 te Fort Bath, 
controleur van de directe belastingen en van het ka- 
daster, zoon van Johan Heshusius, ontvanger der rijks- 
belastingen , laatst te Tilburg en van Maria van Heusden. 
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren: 

a. Joanna Paulina Heshusius , geboren 27 Augustus 
1855 te Bath, ongehuwd overleden 3 Januari 1884 
te Oosterhout. 

b. Maria Jacoba Heshusius, geboren 16 Juni 1857 te 
Bath, woont thans ongehuwd te Oosterhout. 

Jonkheer Mr. Jan Bowier Hugo's zoon, hiervoren 
genoemd , weduwnaar van Joanna Jacoba Sara van Rens- 
selaar, hertrouwde 29 November 1832 te Rotterdam 
met Juriana Judith Agnes Versfelt (1), geboren 15 Maart 
1807 te Rotterdam, overleden 18 Juli 1866 op den huize 
Luchtenbui^ te Ulvenhout bij Breda, dochter van Anthony 
Willem Versfelt, hoofdambtenaar bij de gemeente-ad- 
ministratie, chef van de afdeeling inkwartiering en 
ryksbelastingen te Rotterdam en van Aletta Johanna 
Eeckhout. Uit dit tweede huwelijk zijn elf kinderen geboren, 
waarvan een bij de geboorte reeds overleden was: 

1. Jkvr. Aletta Johanna Antonia Wilhelmina Bowier, 

fiboren 3 October 1833 op den huize Coudewater te 
osmalen, ongehuwd overleden 8 Augustus 1869 te 
's-Hertogenbosch. 

2. Jhr. Theodoor Susan Hendrik Hugo Bowier, 
geboren 30 November 1834 op den huize Coudewater 
te Rosmalen, woont thans te Waddinxveen , oud-ontvan- 
ger der rijksbelastingen, laatst te Herwij nen, huwdeden 
23 November 1864 te Varik met Josina Wilhelmina 
van Son, geboren 15 Februari 1838 teNorg, overleden 
10 Februari 1884 te Leiden, dochter van Johan Adolph 
van Son en van Nieske van Empel. Uit dit huwelgk zijn 
tien kinderen geboren: 

a. Jkvr. Juriana Judith Agnes Bowier, geboren 4 Mei 
1866 te Varik. 

b. Jhr. Johan Adolph Bowier, geboren 7 October 1867 
te Herwijnen. 

€, Jhr. Jan Bowier, geboren 7 Mei 1870 te Groenlo, 
overleden 11 September 1870 te Maassluis. 

d. Jkvr. Nieske Josina Theodora Bowier, geboren 1 8 Juli 
1871 te Maassluis. 

e. Jhr. Jan Bowier, geboren 10 Juni 1874 te Maassluis. 

f. Jhr. Adrianus Anne Bowier, geboren 26 November 
1875 te Loiden, overleden aldaar 3 September 1876. 

g. Jkvr. Anna Susanna Hermina Bowier, geboren 
24 Juli 1877 te Leiden, aldaar overleden 28 Septem- 
ber 1877. 

h. Jkvr. Anna Susanna Hermina Bowier, geboren 21 

November 1878 te Leiden. 
i. Jhr. Adrianus Anne Bowier, geboren 4 Juli 1880 

te Leiden, aldaar overleden 29 September 1880. 
k. Jkvr. Adriana Anna Bowier, geboren 8 September 

1881 te Leiden, overleden aldaar 12 December 1881. 

3. Jkvr. Anna Suzanna Hermina Bowier , geboren 
15 Maart 1836 te Rosmalen op den huize Coudewater, H% (1) Zie ffeslacht Versfelt, in A. A. Vorsterman van Oyen, Stam- 
an Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche familiën. woont thans te 's-Gravenhage , huwde 6 October 1864 
te Ginneken met Frans Julius Johan de Blocq van 
Scheltinga, geboren 13 Maart 1838 te Oranjewoud, 
overleden 5 Juni 1870 te Rosmalen, grondbezitter, zoon 
van Hans Willem de Blocq van Scheltinga, grietman 
en van Petronella Adriana Binema. Uit dit huwelijk 
zijn vier kinderen geboren: 

a. Daniël de Blocq van Scheltinga, geboren 28 November 
1865 te Rosmalen. 

b. Elske de Blocq van Scheltinga, geboren 13 October 
1867 te Rosmalen. 

c. Marius Cornelis de Blocq van Scheltinga, geboren 
7 Augustus 1869 te Rosmalen, overleden te 's-Her- 
togenbosch 24 Februari 1870. 

d. Frans Julius Johan de Blocq van Scheltinga, geboren 
4 October 1870 te Oosterhout, aldaar overleden 16 
October 1870. 

4. Jhr. Jan Bowier, geboren 7 September 1837 te 
Rosmalen op den huize Coudewater , notaris , woont thans 
ongehuwd te 's-Gravenhage. 

5. Jhr. Anthonie Wilhelmus Bowier, geboren 15 Maart 
1839 te Rosmalen, op den huize Coudewater, gepen- 
sionneerd kapitein der infanterie , woont thans te Heusden, 
huwde den 13 September 1883 te Heusden met Wilhel- 
mina Constantina Theodora van Eys, geboren 2 Maart 
1833 te Vegchel, dochter van Jan WiUem van Eys en 
van Helena Qeertruida Gerards. 

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

6. Jhr. Hendricus Lambertus Adrianus Johannes Bowier, 
geboren 12 October 1840 te Rosmalen op den huize 
Coudewater, kapitein der infanterie, huwde 8 Mei 1879 
te Haarlem met Helena Maria Petronella van Deventer, 
geboren 1 Februari 1853 te Grave, dochter van Pieter 
Jan Hendrik van Deventer, kapitein der infanterie en 
van Maria Sophia Akkennans. Uit dit huwelijk zijn twee 
kinderen geboreo: 

a. Jkvr. Maria Wilhelmina Juriana Henriette Bowier, 
geboren 16 October 1880 te Bergen op Zoom. 

6. Jkvr. Anne Marie Chrétien HenriCorneille Bowier, 
geboren 22 September 1885 te Middelburg. 

7. Jhr. Johan Bowier, geboren 18 April 1842 te Ros- 
malen op den huize Coudewater, thans gevestigd in 
Argeatina (Zuid- Amerika) , huwde 17 Mei 1871 te 's-Gra- 
venhage met Carolina Bijleveld, geboren te 's-Gravenhage 
7 Juni 1852, dochter van Johannes Pieter Bijleveld en 
van Maria Meulman. 

Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen geboren: 

a. Jhr. Marius Cornelis Bowier, geboren te 's-Graven- 
hage, 8 December 1872. 

b. Jhr. Adriaan Bowier , geboren te Castricum , 24 
April 1875. 

c. Jhr Johannes Cornelis Bowier, geboren te 's-Graven- 
hage , 3 November 1877. 

d. Jkvr. Maria Bowier, geboren te 's-Gravenhage, 2 Mei 
1880. 

e. Jkvr. Elisabeth Bowier, geborf^n te 's-Gravenhage, 
29 Januari 1883. 

ƒ. Jhr. Anton Bowier, geboren te 's-Gravenhage, 31 
Juli 1885. 

g. Jkvr. Johanna Carolina Bowier ^ geboren te 's-Graven- 
hage, 6 Mei 1888. 

8. Jkvr. Mary Comelia Bowier, geboren 22 November 
1843 te Rosmalen, op den huize Coudewater, woont thans 
ongehuwd tQ 's-Gravenhage. — 68 — KLwartieren van Mr. FREDERIKl Mr.Diederik van Hogendorp, 
geb. te Rotterdam 2 Aug. 
1696, 8t. aldaar 27 Dec. 
1760, raad en burgera', al- 
daar, gecoramitt'eerde in den 
Raad van State, zoon van 
Mr. Willem en van Wende- 
lina Eoosmale, tr. 12 
Sept. 1728, Catharina 
Wilhelmina des H. R. 
R. gravin van Hogendorp, 
geb. 13 Juli 1698, st. te 
Rotterdam 4 Sept. 1757, 
dochter van des H. R. R. 
graaf Mr. Gysbert en van 
MargarethaCatharinaBeck. Jonker Onno Zwier van Ha- 
ren, geb. te Leeuwarden 2 
April 1711 , 8t. te Wolvega 
2 Sept. 1779, grietman van 
Weststellingwerf, commis- 
saris generaal der Zwitsers 
in 's lands dienst, lid der 
Staten van Friesland, van 
den Raad van State , ge- 
comm. ter admiraliteit te 
Amsterdam, gedeputeerde 
te Velde , enz., zoon van 
J'. Adam Ernst en van 
Amelia Henrietta Wilhel- 
mina barones du Tour, tr. 
te 's-Gravenhage 11 Febr. 
1738 Sara Adel van Huls, 
geb. te 's-Gravenhage 7 
Aug. 1718, et. te Leeu- 
warden 17i^3, dochter van 
Mr. Samuel en van Catha- 
rina Rover. Mr. Willem van Hogendorp , geb. te Rotterdam 23 Juni 
1735, st. op de terugreis uit O.-Indië in 1784, raad 
te Rotterdam, gecomm. Raad in de Staten vao Hol- 
land, resident van Rembang, administrateur op het 
eiland Onrust, tr. te Scheveningen 24 Febr. 1760. 
Jonkv. Carolina Wilhelmina van 'Haren , geb. te 's-Gra- 
yei^hage ^6 Apsü 1Ï£L^ sk^ldaar SiUNfiiSL 16Aé^ '.,: Henry Clifford, heer van Ho- 
gersmilde, geb. te Amster- 
dam 27 Mei 1 7 1 1 , st. 24 Oct. 
1787, begr. te Heemstede, 
zoon van George en van 
Johanna Souwens, tr. te 
Amsterdam 19 Dec. 1742 
Adriana Margaretha van 
Marcelis, vrouwe van Ho- 
gersmilde, geb. te Amster- 
dam 11 Mei 1723, st. aldaar 
in 1763, dochter van Frans 
en van Antonia Muyssart. Hendrick Hooffc, geb. te 
Amsterdam 23 Juni 1716, 
st. op Valckenheining bg 
Loenersloot 31 Aug. 1794, 
commissaris , schepen en 
burgemeester van Amster- 
dam, zoon van Mr. Gerrit 
en van Sophia MariaReaal, 
tr. te Amsterdam 30 Aug. 
1746 Hester Schuer, geb* 
aldaar, 18 Jan. 1727, et, 
aldaar 10 Juni 1749, doch- 
ter van Jacob en van Hes- 
ter Bronck. Mr. George Clifford, geb. te Amsterdam 10 Oct. 1743, 
st. te Utrecht 7 Juni 1776, schepen te Amsterdam, 
tr. te Amsterdam 12 Mei 1765 Hester Hooft, geb. 
aldaar 29 Jan. 1748, st. te Amsterdam 15 April 1795. Mr. Gijsbert Karel graaf van Hogendorp, geb. te Rotterdam 27 Oct. 1762, st. te 's-Gravenhage 5 Aug. 1834, 
pensionaris van Rotterdam, lid der provisionele regering van Nederland in 1813, secretaris van Staat voor 
Buitenlandsche Zaken, president der commissie voor de Grondwet, secretaris van Staat, vice-president van den 
Raad van State, lid der ridderschap van Holland, president der Tweede Kamer der Staten-Generaal en der 
commissie ter herziening der Grondwet, minister van Staat, grootkruis der orde van den Ned. Leeuw, tr. te 
Rotterdam 3 Mei 1789 Hester Clifford, geb. te Amsterdam 14 Mei 1766, st. te 's-Gravenhage 3 Nov. 1826. 

Mr. Frederik baron van Hogendorp, geb. te Beverwijk 12 Juni 1802, st. te 's-Gravenhage 24 Mei 1872, lid 
Generaal, tr. te Ginneken bij Breda 16 Aug. 1838 Leopoldine Marie gravin van Limburg Stirum , geb. te Mr. Frederik baron van Hogendorp, geb. te 's-Gravenhage 9 kind, doodgeboren 10 Juni 1845 te Ros- 
malen, op den huize Coudewater. 

10. Jkvr Wilhelmina Martina Jacoba Gerardina Daniella 
Bowier, geboren 1 October 1846 te Rosmalen, op den 
huize Coudewater, woont thans ongehuwd te 's-Gravenhago. 

11. Jhr. Adriaan Hendrik Johan Bowier, geboren 7 
April 1848 te Rosmalen, op den huize Coudewater, com- 
mies Ie klasse bij de posterijen te Amsterdam, huwde 
te Sloten (N.-HoUand) 12 April 1887 met Francisca 
Huberta Verbruggen, geboren te 's-Hertogenbosch 16 
December 1854, dochter van Joannes Baptista Ver- 
bruggen en van Francisca Kempenaars Uit dit huwelijk 
zijn vier kinderen geboren: l''. Jkvr. Francisca Adriana 
Huberta Bowier, 2®. Jkvr. Jeanne Hubertine Bowier, 
8°. Jhr. Jan Bowier, 4*^. Jkvr. Constance Theresia 
Antonia Wilhelmina Bowier. van Beresteyn van Maurick (jonkheer). In goud een zwarte beer, 
rechtop zittende op een plat gelegde blauwe zerk, s^emuilband, en 
met twee zilveren kettingen , die van den muilband afdalen op de zerk. 

de Jong van Rodenhurgh. In goud diie zwarte weerhaken, 2 enl. 
In het hart van het veld, tusschen die weerhaken in , een rood schildje 
beladen met drie gouden palen. 

van Beusekom. Gedeeld: 1. in rood een gouden winkelhaak ; 2. door- 
sneden: a. in blauw een zilveren drinkschaal met twee ooren, b. in 
zilver een rechtop geplaatste doreohvlegel in natuurlijke kleur, de 
zwengel bovenaan en aan de heraldieke linkerzijde. 

Huhert, In rood een gouden leeuw, en een blauw schildhoofd, be» 
laden met drie gouden sterren. 

Broers. In blauw vijf zilveren vuurslagen van het Gulden Ylies, 
geplaatst 2, 1 en 2. 

Eejfnst. In blauw drie zilveren kanne^es met oor en deksel, 2 en 
1 , en boven in het schildhoofd een gouden ster. 

de Chauvtgny de Blot. Gevierendeeld: 1. en 4. in zwart een gouden 
leeuw; 2. en 'S. in goud drie roode schuinbalken. — 69 baron VAN HOGEN DORP. Albert Dominus graaf yan 
lamborg Stiruni) heer yan 
den Wüdenborgh, geb. te 
Hoogeyeen (Drenthe) 2 
Maart 1725, at op den Wü- 
denborgh 1 April 1776, 
kolonel , maj oor-comman- 
dant yan Arnhem, zoon yan 
graaf Otto Ernst Gelder en 
yan Anna Lucia yan Klin- 
kenberg, tr. te Esch bg 
VHertogenbosch 1 7 Oct. 
1749. Elisabeth Gratiana 
Sayer, geb. te 's-Hertogen- 
bosch 4 Noy. 1726, st. 
aldaar 15 Juni 1778 , doch- 
ter yan Johan en yan Jo- 
hanna Suzanna Lucretia de 
Chambrier. Jr. Wigbolt Johan Theodoor 
yan der Does, heer yan 
Noordwijk , geb. 30 Juli 
1726, st. te 's-Grayenhage 
21 Maart 1787, begr. te 
Noordwijk, drossaard en 
kastelein van Heusden , 
zoon yan J'. Steyen en yan 
Jonky.TheodoraOdilia van 
Doys, tr. te VGravenhage 
30 Oct. 1751 WUhelmina 
Margaretha barones van 
Wassenaer, geb. 1723, st. 
in 179., dochter van baron 
Carel Lodewijk en van 
Maria Louisa barones des 
Yillates. Jr. Hans Willem Rengers, 
geb. 1722, st. te 's-Gra- 
yenhage 14 Januari 
1786, luitenant generaal 
der kavallerie , voorzitter 
van den Hoogen krijgsraad, 
kamerheer van H. K.H. de 
Prinses v. Oranje, kapitein 
van de Cent-Suisaes , zoon 
van J'. Albertus Aemilius 
Lamoraal en vaa Frouck 
Elisabeth barones van Ayl- 
va, tr. Jan. 1752, Anna 
Henrietta Helena Wilhel- 
mina de Beaufort , geb. in 
1720, dochter van Pieter 
Benjamin en van Benudina 
Amama. Philip Jacob van der Goes , 
geb. te Delft in 1728, st. te 
Rotterdam 2 Jan. 1 789 raad 
en burgemeester van Rotter- 
dam, rentmeestervan Schie- 
land , zoon van Mr. Franc 
en van Alida Cornelia van 
Stnjen, tr. 16 Oct. 1757 
Jonkv. Susanna Amoldina 
van Slingelandt, geb. te 
's-Gravenhage 2 April 
1729, st. Juni 1769, doch- 
ter van J'. Govert en van 
Agatha Huydecoper. Leopold graaf van Limburg Stirum , geb. te Hoogeveeu 
12 Maart 1758, st. te 's-Gravenhage 25 Juni 1840, 
generaal der infanterie , gouverneur der residentie , lid 
dor provisioneele regeering van Nederland in 1813, 
lid der Ie Kamer der Staten Generaal, grootkruis der 
Militaire Willemsorde, tr. 1» te 's-Gravenhage 3 Mei 1782 
Jonkv. Theodora Odilia Carolina Louise van der Does 
ged. te VGravenhage 16 April 1758, st. te 's-Herto- 
g«^nbosch 3 Mei 1793. J'. Lodewijk Rengers, ged. te 's-Gravenhage 24 April 
1754, st. te Wilhelmusbad bij Hanau 14 Sept. 1803, 
burgemeester van Tlst, lid der Staten Generaal der 
Vereenigde Nederlanden , kamerheer van H. K. H. de 
prinses van Oranje, tr. te 's-Gravenhage 30 Mei 1779 
Agatha van der Goes, geb. te Rotterdam 10 Febr. 
1759, st. te VGravenhage 23 Aug. 1821. Otto Jan Herbert graaf van Limburg Stirum, geb. te 's-Hertogenbosch 27 Jan. 1789, st. te Maastricht 4 Febr. 
1851, luitenant-generaal der infanterie, adjudant des Konings, i. b. d., opperstalmeester , ridder der Militaire 
Willemsorde 3e kl. , grootkruis der orde van den Ned. Leeuw, koramandeur der orde van de Eikenkroon, 
tr. V. te VGravenhage 5 Oct. 1814 Josephine Amoldine barones Rengers, geb. aldaar 26 Juli 1789, ged. 2 
Aug. Waalsche Kerk, st. op den huize Honsdonck bij Breda 9 Juni 1839. 

der Ridderschap van Zuid-Holland, der Provinciale Staten dier provincie en der dubbelde kamer der Staten- 
's-Gravenhage 24 Dec. 1817, grootmeesteres (tot 15 Oct. 1880) van H. M. Koningin Emma der Nederlanden. 12 September 1843, st. te Bensdorf 25 September 1889. Serraris (jonkheer). Gevierendeeld: 1. en 4. in rood een rechtop ee- 
plaatst zilveren zwaard met gouden gevest; 2. en 3. in zwart een gouden 
Keper, beladen met drie roode sterren en vergezeld van drie zilveren 
helmen , 2 van boven en 1 van onderen , de beide bovenste naar elkander 
toegewend. 

Visser. Gevierendeeld: 1 en 4 in goud een natunrlijke arend (in 
profil gezien), die in den opgelichten poot een visch rechtop houat. I 
2 en 3 in rood drie gouden jachthoorns, geplaatst 2 en 1, met 
gouden snoeren. j 

van Fenema. In blauw een horizontaal geplaatste berrie (om vrachten , 
te dragen), vergezeld van boven van een liggende ton , en van onderen | 
van een bijenkorf tusschen twee zespuntige sterren , alles van goud; I 

Versftlt. Blauw schild, waarop heraldiek rechts een gouden 
korenaar (of riethalm), heraldiek Imkt een gouden hanepoot of val- 
kenklauw (of reigerpoot), beide rustende op een grasgrond (of groene 
met kroos bedekte watervlakte). Aanziende zilveren helm, met goud 

feboord en getralied en met rood gevoerd. Wrong en dekkleeden 
lauw en goud. Helmteeken: vlucht van azuur, waartussohen de 
gouden korenaar (of riethalm) van het schild. De nazaten van Ds. 
Oerrit Yersfelt voeren het devies n^^*^ ®^ Labora", en die van zgn broeder Willem, thans allen gevestigd in Zuid- Afrika „Copia Laborem 
Sequitur"; de overige leden voeren geen devies. 

Sanders. Zie J. B. Rietstap, armorial général. 

von WeiUr (jonkheer). In zilver een roode dwarsbalk , beladen met 
twee zilveren ringen en vergezeld van boven van een roode ster en van 
onderen van twee druiventrossen in natuurlijke kleur. Gekroonde 
Helm Helmteeken: Een uitkomend rood-getoomd zilveren paard. 

Cktlkoen (ionkheer). Gevierendeeld: l.en4. in goud een kalkoen in 
natuurlijke kleur ; 2. en 3 in blauw een geopende gouden passer , ver- 
gezeld van drie zilveren sterren, 2 van boven en 1 van onderen. 

van Buttingha Wichers. In blauw drie oranieappelen in natuurlijke 
kleur 2 en 1, met groene gebladerde stengels , de stengels naar onderen. 

van Heemstra van Froma en Eibersburen (baron). In blauw een 
gouden adelaar. 

van Cammingha (jonkheer). In goud een liggend rood hert, vergezeld 
van drie zwarte kammen, 2 van ooven en 1 van onderen (de kammen 
met twee rijen tanden.) — 70 - Wierdsma, Gedeeld: 1. in goud een halye zwarte adelaar, uitgaande 
yan de deelingslijn ; 2. in zilver drie geetengelde en gebladerde korenaren 
in natuurlijke kleur, geplaatst op een grasgrona. 

Holland. In blauw ^ bezaaid met tien zilveren leliën, een klim- 
mende en aanziende zilveren leeuw over alles heen. Tijdelijk gevoerd : 
In zilver een gouden zon en daaronder een omgekeerden geziohts- 
wassenaar, en in eiken der vier hoeken een ster, alles van goud 

Heshusités. Doorsneden: 1. in zilver een opkomende zwarte adelaar, 
uitgaande van de doorsnijdiugslgn , 2 in groen drie zilveren leliën, 2 en 1. 

van Heusden. In blauw een leeuw van , aan de rechterzijde 

vergezeld van drie sterren van , 1 boven en 2 naast elkander 

onder zgne voorpooten. Helmteeken: de leeuw uitkomende. 

Eeckhout. In zilver een dwarsgelegde eikentronk, van welken 
een stengel met drie eikels, geplaatst 1 en 2, opstijgt; alles in 
natuurlijke kleur. 

van Son, Zie J. B. Rietstap, armorial général. 

de Blocq van Schéltinga. In zilver twee roode rozen boven elkander. 

Binema. In blauw een golvende zilveren linkersohuinbalk , beladen 
met een groen klaverblad, geplaatst in de richting van den balk, 
die verder vergezeld is van boven van een gouden ster en van onderen 
van een gouden lelie. 

van Eys. In goud twee roode kepers, vergezeld van drie natuurlijke 
druiventrossen, 2 van boven en 1 van onderen. 

Gerarda, In blauw drie natuurlijke oranjeappelen, 2 en 1, met 
groen gebladerde stengels, die stengels omhoog. 

van Deventer. Zeven hoornen naast elkander op een grasgrond, 
de middelste het hoogst en een hert voorbij die boomen spiingende. 
Helmteeken : een uitkomend hert. 

Meulman. In zwart drie gouden molenijzers, 2 en 1. Weert a/d Z. W. Vaart 
Augustus 1889. Th. Gt. Versfelt, 

Ontvanger der rijksbelastingen Testamentaire besebikking: Tan i77l betreffende de 

ambaebtsheerlijkheld Halre op Znld-Beveland 

In Zeeland. 

Het testament is verleden voor den notaris Steven 
Marcus van der Heyden Sinclair te Middelburg op 29 
November 1771. 

De testatrice „Mejuffrouw Johanna Hardewijn, weduwe 
van wijlen de Heer Jacobus Meeusen, wonende te 
Middelburg; herroept en revoceert alle testamenten, 
codicillen en andere acten van uiterste wille voor dato 
dezes gemaakt of gepaseeerd, ofschoon dezelve eenige 
clausule derogatoir mogten behelzen, waarvan zij testa- 
trice verklaart niets te geheugen." 

„Eraploijeerende voorts het Octroy bij haar van de 
Edele Mogende Heeren Staaten dezer Provintie geobte- 
neert om van haare Leengoederen te disponeeren in dato 
den 24 Juli) 1725, registrata in het derde Register van 
Octroijen, folio vier verso, item ter Rekenkamer in het 
zeventiende Register met de letters M. M., folio 155 op 
den 30 Julij 1725, en ten Comptoire van de Leenen 
Bewester Schelde in het Register van Octroijen, Verlijd- 
en Transportbrieven van Leenen folio 163 en 164 op 
den 8 September 1725." 

„Wijders praelegateert de Juffipouw testatrice aan haar 
zoon de Heer Anthoni Meeusen haar Ambagts Heer- 
lijkheid Maire in Zuid-Beveland met alle deszelfs Am- 
bagtsgevolge , Seigneuriale regten en geregtigheden, zoo 
over de reeds ingedijkte als nog te bedijken landen , en 
dus alleen den eigende -i van gemelde landen uitgezon- 
dert; met bepalingQ ^lögtans dat indien voornoemden 
Heer Anthoni MeQ^j^cn mogt overlijden zonder descen- denten na te laten, de voorschreeve Ambagts Heer- 
lijkheid zal moeten overgaan op haar testatrice's dogter 
Juffrouw Sara Meeusen, en bij voor overlijden van 
dezelve op de oudste en naaste leenvolger of leen volgster 
van de Juffrouw testatrice in den tweeden of verderen graad, 
onder haar nagelatene descendenten dewelke op het 
kinderloos overlijden van gemelden Heer Anthoni Meeusen 
in leven zullen zijn," 

Blijkens het testament had de erflaatster geene andere 
kinderen dan de twee genoemde. Hare dochter was 
gehuwd met Johan de Klerk, notaris te Middelburg; 
haar kleindochtertje Johanna Anthonia de Elerk besprak 
zij haar „beste orlietten." 

Het stuk is geschreven op een zegel van twaalf gulden. 
Wij hebben alleen medegedeeld wat betrekking heeftop 
de ambachtsheerlijkheid. 

Medegedeeld door 
Ch. C. V. Verreyt. Familiebericbten. 

JUNI 1889. 

GEBOORTE. 

3 te 's-Gravenhage. Paul Maria Herman Lodewijk, zoon 
van Maxim ilien Joseph Casper Maria Kolkman en 
van Angelina Johanna Maria Walthera Packeldey. 

4 te Amsterdam. Cornelis Jacob Arnold , zoon van Jhr. 
Mr. Cornelis Jacob de Tex en van Catharina Johanna 
Biben. 

6 te 's-Gravenhage. Jan Hendrik, zoon van Theodorus 
Martinus Schultz van Haegen en van Elisabeth 
Kraemer. 

7 te 's-Gravenhage. Vincent Pieter Adriaan, zoon van 
Jhr. Vincent Johan Gerard Beelaerts van Blokland 
en van Henriette Jeanne Adelaïde barones van Paliandt. 

7 te 's-Gravenhage. Jean Guillaume, zoon van Willem 
Prederik Edouard Ie Rutte en van Jeanne Emilie 
Vreede Bik. 

7 op den huize Heyenoord bij Arnhem. N., dochter 
van N. baron van Randwijk en van Jonkv. A Boreel. 

8 te 's-Gravenhage. Een levenlooze dochter van Jhr. 
Perdinand Marie van Spengler en van ïheodore Baak. 

9 te 's-Gravenhage. Prits Adolf, zoon van Otto Chris- 
tiaan Eachauzier en van Ida Adolphina Prederika 
Grolman. 

9 te 's-Gravenhage. Annette Caroline, dochter van Ernst 

Gordon en van Maria Hendrika Kniphorst. 
11 op den huize Renn Enck bij Arnhem. N. , zoon 

van Wilprand baron van Paliandt en van Anna Pran- 

cisca Bijleveld. 
13 to Bloemendaal. N. , dochter van N . de Lanoy en van 

L. van Ouwenaller. 

13 te Tiel. N., zoon van Mr. W. J. J. Besier en van 
J. H. Everts. 

14 te Amsterdam. Alette Elisabeth Antoinette, dochter 
van Jhr. Adriaan van Kretschmar van Veen en van 
Clara Peggy van de PoU, — 71 — 15 te '8-Gh*aYenhage. Johan, zoon van Johan David de 
Bloeme en van Comelia Lamberta Petronella Hofdijk. 

18 te VGravenhage. Meinard Prederik en Albert Gustaaf 
George, zonen van Meynard Fredrik Tijdeman en 
van Marie Sophie Adelaide Peltzer. 

19 te Arnhem. Anna Maria, dochter van Karel Anna 
Frans Jan en van Dorothea Anna Frederika Frowein. 

25 te 's-Gravenhage Willem Bartholomeus Jan, zoon 
van Bartholomeus Verbrugge en van Jonkv. Louise 
Angelique Idaline Quarles van UfiFord. 

23 te Batavia. N., dochter van T. W. de Tourton 
Bruyns en van S. M. J. Immink. 

27 te Zeist. N., zoon van Mr. Maurits Cornelis Bisdom 
en van Christiana Broelvink. 

28 te Leeuwarden. N. , dochter van Jhr. N. do Marees 
van Swinderen en van C. Brantsma. 

HUWELIJKEN. 

5 te Nijmegen. Jhr. Lodewijk Engelen van Pijlsweert, 
geb. aldaar 9 Sept. 1846, oud-oflScier, met Ëmile 
J. J. Amya Esser , geb. te Amsterdam , dochter van 
Antoioe en van Jonkv. Louise Johanna von Mühlen 

6 te 's-Gravenhage. Jacobus Frederik Suermondt, geb. 
te Batavia, oud 23 jaar, zoon van Mr. Willem en 
van Louise Hermenie Cornelie Grandisson, met Louise 
Sophie Ohlenschlager, geb. te Batavia, oud 19 jaar, 
dochter van Georg August Ludwig en van Elisabeth 
Christina Verhulst. 

6 te Vorden. Jhr. Rudolph Arent van Holthe tot 
Echten , zoon van Jhr. Mr. A. W. met Jonkv. Anna 
Maria Storm van *s-Gravesande , geb. op den huize 
den Bramel 21 Mei 1868, dochter van Jhr, Imilius 
Frederik, tot den Bramel en van Ernestine Amoene 
Sophia barones van Heeckeren van Waliën. 

6 te Baam. H. G. I. Eschauzier, wedr. van P. J. 
Bloem met J. G. A. Herman. 

6 te 's-Gravenhage. Abraham Snethlage, geb. teEchtelt 
4 Juli 1863, ingenieur, zoon van Rudolf Abraham 
Engelbert en van Agnita Everwijn met Sara Comelia 
du Rieu, geb. te Amsterdam, oud 23 jaar, dochter 
Felix Paulus en van üatharina Comelia Heynsius. 

11 te VGravenhage. JohannesRuys, geb. te Amsterdam, 
oud 33 jaar, zoon van Daniel en van Maria Elisabeth 
Augusta Tromp met Elisabeth Josephine Eugenic 
Boellaard, geb. te Maastricht, oud 26 jaar, dochter 
van Adolf Pieter Hendrikus en van Carolina Bonhomme. 

12 te Nieuwersluis. Mr. H. J. Doude van Troostwijk, 
met Jonkv. J. H. M. A. ClifiFord, dochter van Jhr. 
Anthony Hendrik en van Jonkv. Henriëtta Wilhelmina 
Roëll. 

13 te 's-Gravenhage. Abraham George Ellis, geb. te 
Parimaribo 26 Aug 1846, luit. ter zee Ie kl. zoon 
van Johannes en van Maria Louisa de Hart, met 
Elisabeth Maria Anna Binkes, geb. te Leiden 16 
Dec. 1861 , dochter van Johan Willem en Titia 
Lemke. 

13 te Rotterdam, bij volmacht. J. André de la Porte, 
ingenieur op Sumatra met J. C. Hesselink. 

14 te Purmerend. Jhr Vitus Valerius van Cammingha 
{M. N. A. bl. 39) met T. J. Simon van der Aa. 

20 te 's-Gravenhage. Jhr. Gerrit Jan van Heemskerck 
van Beest, geb. te Utrecht, oud 30 jaar, zoon van Jhr. Jacob Eduard en van Geertruida Berendina de 
Feyfer, met Virgini Brayer, geb. te Soerabaja 6 
April 1870, dochter van Frans Jacob Huibert en 
van Anna Beyerinck. 

20 te 's-Gravenhage Dirk Pieter Jentink, geb. te Sex- 
bierum 27 Juli 1846, zoon van Roelof en van 
Amarentia Theodora Farret, weduwnaar van Marga- 
retha Dingena Lozenga, met Emilie Hélène Julie 
Scheidius Stael van Holstein, geb. te 's-Gravenhage 
28 Aug. 1858, dochter van Gerard Guillaume S. S. 
V. H. en Louisa Teuring. 

20 te Arnhem. Johan Coenraad Alexander Weerts, geb. 
aldaar 3 Dec 1858, zoon van Mr. Daniel en van 
Jonkv. Clementina Elisabeth Caecilia Schorer, met 
Jonkv. Johanna Wilhelmina Druyvesteijn , geb. te 
Haarlem, oud 20 jaren, dochter van Jhr. Pieter en 
van Adriana Margaretha de Haan. 

20 te Leiden Dr. Willem Jacob van Stockum, geb. 
te Lisse 22 Jan. 1860, zoon van Dirk Johannes en 
Sophia Clara Emelia Lastdrager, met Wilhelmina 
Ie Poole, geb. te Leiden 29 Aug. 1866, dochtervan 
Mr. Samuel en van Anna Petronella Mulder. 

27 te 's-Gravenbage. Cornelis Josephus van Berckel, 
geb. te Delft, oud 28 jaar, zoon van Augustinus 
Josephus en van Aloysia Theodora Maria Huberta 
Vermeulen , met Maria Henriëtta van Tomputte, geb. 
te Rotterdam, oud 27 jaar, dochter van Theodorus 
Antonius Franciscus en Jane Mary Wambersie. 

27 te 's-Gravenhage. Anthony Hendrik Willem van der 
Vegt, geb. te Hoorn, oud 27 jaar, ingenieur, zoon 
van John en van Wilhelmina Antonia Hendrika van 
Oosten van Staveren, met Jeanne Wilhelmina Theodora 
van Konijnenburg, geb. te Meerssen, oud 25 jaar, 
dochter van WiUem en van Jonkv. Sara Louisa 
Vnjthoflf. 

28 te Sluis. J. Ossewaarde, predikant, met L. C. J. Stem. 

STERFGEVALLEN. 

2 te 's-Gravenhage. Karel Hugo van Diepenbrugge , 
geb. te 's-Hertogenbosch , oud 71 jaar, zoon van 
Amold Carel en van Jacoba Adriana Cornets de 
Groot, geh. met Anna Jacoba Margaretha Bagelaar. 

2 te Helmond. Jonkv. Elisabeth Maria Margaretha 
Wesselman van Helmond, geb. te Arnhem 26 Dec. 
1857, dochter van Jhr. Mr. Pieter Adriaan en van 
Susanna Maria barones de Beaufort , geh. te Helmond 
14 Juni 1880 met Amoud Willem Lotichius, geb. 
te Coevorden 9 Maart 1844, zoon van Nicolaas 
Gerhardus en van Helena Catharina Merchier. 

2 te Voorthuizen. Jan Carel Matthes, zoon van Dr. 
H. J. en van N. Munting. 

3 te Laag-Keppel. B. A. J. Robol, oud 76 jaar, wed. 
van C. van Bemmel Suyck. 

3 te Rotterdam. Ëngelina Cornelia de Man, oud 48 
jaar, wed. van C. F. Leeuw. 

4 te Hees. Joanna Henrica de Brauw , oud 57 jaar , 
geh. met Ph. Heitz, gep. generaal-majoor ( TF. I. bl. 96). 

Mail van 4 — 8 Juni , te Madioen. Elise van Ameiden 
van Duym, geh. te Samarang met Sebastiaan Elisa 
Cambier van Nooten, geb. te Lopik 20 Aug. 1856, 
zoon van Willem Hendrik Joan en van Johanna 
Andrea van der Muelen. 

5 te 's-Gravenhage. Johannes Cornelis de Koek van — 72 Leeuwen y geh. te Batavia, oud 69 jaar, zoon van 
Aart en van Susanna Ignatia Reynst, geh. met 
Adelaide Elisabeth Menu. 

5 te Groningen. Heudrika Catharina Merens (W. ü. 
bl. 291), geh. met prof. Dr. Tjalling Halbertsma. 

7 te Haarlem. Georgine Louise Charlotte Antoinette 
van der Tuuk, wed. van Charles Fran^ois Miran- 
dolle {W. II. 324). 

7 te VGravenhage. Coralie Isabelle Henriette Marie 
Janssens, geb. aldaar 27 Maart 1822, dochter van 
Henri Laurent en van Anna Catharina Francisca 
Lecoeur, geh. met Desiré Oscar Leopold vanFranc- 
kenberg en Proschlitz, geb. te Sas van Gent 16 Jan. 
1822. 
11 te Nijmegen. Christiaan Willem Johan Cornelis baron 
van Hoetzelaar, geb. te Delft 7 Sept. 1817, zoon van 
baron Willem Gustaaf Jacob en van Cornelia Hille- 
gonda Graswinkel, geh. met Johanna Geertruida 
Campagne, geb. te Tiel 6 Jan. 1827. 

11 te Amsterdam. Gecilia Dorothea, geb. te Alkmaar 
13 Maart 1882, dochter van Lodewijk Christiaan 
SchuUer tot Peursum en van Antonia de Koek. 

12 te 's-Hertogenbosch. Adriana Magdalena Norberta 
van Hooflf, geh. met Johannes Gerardus Heoricus 
Antonius baron van Hugenpoth (N. A. II. bl. 166). 

13 te Amsterdam. Catharina Johanna Biben, geb. te 
Amsterdam, oud 31 jaren, dochter van Wilhelm 
Antonia en van Maria Josina Ardesch, geh. met 
Jhr. Mr. Cornelis Jacob den Tex. 

13 te Haarlem. Sara Catharina Salverda, oud 49 jaar, 
geh. met C. J. Brutel de la Rivière, emert. predi- 
kant. 

16 te Rotterdam. Johanna Wilkens, geb. aldaar 13 Juli 
1832, dochter van Jean en van Francina Agatha 
Blokhuyzen, geh. aldaar 29 Aug. 1855 met Willem 
Frederik Browne, geb. aldaar 28 Maart 1830, zoon 
van Frangois en van Anne Twiss. 

16 te Amsterdam. Willem Eliza Rijnbende, geb. te 
Schiedam 16 Nov. 1809, wedr. van Ingena Sara 
Theodora de Joog (TT. III. bl. 98). 

18 te Zierikzee. Catharina Johanna van de Kruysse, 
oud 94 jaar, weduwe van Hendrik Pilaar. 

19 te Apeldoorn. P. C. B. van Marie, oud 42 jaar, 
kapitein-ingenieur, geh met P. G. Tideman. 

21 te Nijmegen. Maria Gertruida van de Poll, geb. te 
Haarlem 6 Sept. 1816, dochter van Jan Robert 
en van Caroline Henrietta von Gettkandt. 

21 te Wychen. C. E. H. Wierts van Coehoom, oud 
37 jaar, geh. met S. A. Wierts van Coehoorn. 

24 te Oud-Beijerland. Pieter Hendrik Crans, geb. te 
Rotterdam, oud 51 jaar, burgemeester en secretaris 
van Oud-Beyerland, zoon van Everhardus Kelderman 
Crans en van Wilhelmina Weymans, geh. te's-Gra- 
venhage 5 Juni 1872 met Johanna Prederika Petro- 
nella Weymans, geb. aldaar 19 Juni 1846, dochter 
van Hendrik en van Anna Leonarda Mouton. 

25 te Amsterdam. Hermanus Rietveld, geh. met Hen- 
drina Maria Ouwens (TF. II. bl. 409). 

26 te Soerabaya. Dr. Barthold Theodoor Wilhelm van 
Hasselt, predikant te Soerabaya, geh. met Carolina 
Roselina Engelina Catharina Gelpke {W. II. bl. 31.) 

28 te Oosterbeek. Hermina ter Horst, geb. 29 April 
1842, dochter van Jan en van Wilhelmina van 
Zandbergen, geh. 29 Mei 1872 met Margarethus Johannes Carbasius, geb. 6 Nov. 1840, zoon van 
Nicolaas en van Marie Augusta Bernardina Josepha 
van der Heyden. 

19 te 's-Gravenhage. Mr. Egbertus Gerardus Philippus 
Gertsen, geb. aldaar 12 Dec. 1808, oud- wethouder van 
Maastricht, oud-rijksadvocaat aldaar, retadsheer in den 
Hoogen Raad der Nederlanden, ridder der orde van den 
Ned. Leeuw, zoon van Gerardus Leonardus en van 
Maria Theresia Borst, geh. met Maria Theresia 
Hubertina Frederika Hennekens, geb. te Maastricht 
30 Mei 1823. 

22 te Nijmegen. Jacob van Wageningen, geb. te Dor- 
drecht 10 Mei 1830, zoon van Ottho Johannes en 
van Johanna Petronella Noeb, geh. met Gijsberta 
Hendrika Romijn, geb. te Bodegraven 23 Mei 1828. 

30 te Arnhem. Anna Louisa Florentia van den Berg, 
geb. te Padang 17 Sept 1820, dochter van Arent 
Florentius en van Cornelia d'Abo, wed. van Gerardus 
Elbertus Tolsma, geb. te Brussel 30 Sept. 1821, st. 
te Arnhem 16 Dec. 1877, generaal-majoor. 

30 te Delft. Everhard Hendrik Jan Gael Cunaeus, geb. 
te Siddeburen, oud 34 jaar, officier der infanterie, 
zoon van Diederik Willem en van Anne Angeliqne 
Wychel van Schild wolde, geh. met Catharina Geer- 
truida Epke. 

30 te Koog aan de Zaan Cornelia de Jager, onJ 45 
jaar, geh. met Jan Honigh Kz. Tengevolge van eene niet opgemerkte vergissing met 
het in vorm zetten, zijn er, op blz. 64, 2de kolom, 
regel 27 — 34 van boven, drie huwelijksberichten in de 
rubriek sterfgevallen gezet. Deze behooren op blz. 63, 
2de kolom , in de rubriek huwelijken , na regel 24 van 
boven , te staan. 

Den goedgUDstigen lezers, in aanmerking nemende dat 
dwalen menschelijk is, worden beleefd verzocht, deze 
vergissing niet ten kwade te duiden. IlVHOrD 1999 ]V^ o. Nieuw benoemde leden, enz. — Geslacht Bowier (Slot), door 
Th. Gt, Yersfelt. — 32 Kwartieren van Mr. Frederik baron yan 
Hogendorp, met eene plaat, door J. O. y. d. M. — Testamentaire 
beschikking Tan 1771 betreffende de ambachtsheerlijkheid Maire op 
Zuid-Beyeland in Zeeland, door Ch. C. V. Yerreyt. — Familie- 
berichten oyer Juni 1889. Gedrukt bij Gebb. J. & H. vak Langenhuisen te 's-Grayenhage. MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldiek genootschap ,,De Nederlandsche Leeuw/' Dit blad renehgnt omatreeki het midden 
Ttn iedere maand, onder redactie -van het 
bestonr en wordt alleen aan de leden van 
het genootschap gexonden, BrieTcn en mede- 
deel ingen, alsook bijdragen voor het Maand- 
blad te lenden aan den secretaris van het 
genootschap, den heer A. A. Vorster- 
MAN YAK Otin, Balistraat 89, te 
's-Orayenhage. 
Leden te 's-Oravenhage betalen per 
jaar ƒ 10.00 

Zg , die buiten 's-OraTcnhage wonen / 6.00 

De vorige jaargangen lijn voor de nienwe 
leden verkrggbaar per jaargang ad ƒ0.00 

Advertentiëo in verband met bovenge* 
noemde wetenschappen per regel . /0.20 
Afxonderlgke nummers niet verkrijgbaar. De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is yoor de 
strekking en den inhoud der door de inzenders onderteekende stukken. N^ lO- "VU* Jaargang. 18 S9. Aanteekenlngen betreffende de fiimille DroDkers. 

r. Uit een doopboek van lAefkenshoek : 
Kinderen yan Comelis Janse Dronkers en Sara Centen, 

17 Januari 1644, Anneke. 

18 Sept. 1650, Johannes. 

18 Aug. 1652, Cent, get. Dirk Janse Dronkers. 

15 Nov. 1654, Maeyke, get. Gijsbrecht Janse Dronkers. 

Kinderen van Wouter Jobse Dronkers en Stijntje Centen. 
21 Mei 1645, Job, get. Comelis Dronkers. 
20 Dec. 1646, Vincent, Get. Coms Dronkers en Tan- 

neke Centen 
20 Deo 1648, Aaltje. 

15 Febr. 1654, Aaltje. 

30 April 1656, Maatje, get. Dirk Janse Dronkers en 
Stijntje Geene. 

Kinderen van Dirk Janse Dronkers en Pieternella 
Willems 

25 Juni 1645, Johannos, get. Gijsbrecht Janse 

Dronkers. 
3 Pebr. 1647, Neeltje, get. Corn». en Elisabeth Janse 

Dronkers. 
8 Nov. 1648, Anneke, get. Arij Jobse Dronkers en 

Maeyke Janse Dronkers. 

16 Oct. 1650, Adriana. 

6 Oct. 1652, Willem, get. Jacob Janse Dronkers. 

26 April 1654, Arij, get. Emanuel Oliphant , vaandrig. 

19 Januari 1656, Maeyke, get. Jacob Engelse Ver- 

couteren. 

Dochter van Jacob Janse Dronkers en Krijntje Gerrits. 
30 Juni 1652, Anneke, get. Maeyke Janse Dronkers. 

Zoon van Jan de Coninck en Maeyke Dronkers. 
2 April 1662, Frangois, get. Abraham Vercouteren. 

Dochter van Adriaan Jobse Dronkers en Jozina de Craet. 
26 Nov. 1662, Levina. 

Kinderen van Jan van denEnde en Anneke Dronkers. 
2 Febr. 1676, Johannes, get. Maeyke Dronkers. 
2 Febr. 1678, Sara, get. Laurus van den Ende. 
11 Aug. 1680, Johannes, get. Jan en Cent Dronkers. Zoon van Jan Vercouteren en Adriana Dronkers. 

5 Juli 1676, Jacobus. 

Dochter van Jan Woumans en Adriana Dronkers. 

19 Febr. 1679, Geertruid. 

Kinderen van Jan Janse Koek en Maatje Cornelisse 
Dronkers 

22 Mei. 1679, Sara, get. Cent en Anneke Cornelisse 

Dronkers 
21 April 1686, Sara, get. Cent. Dronkers en Adriana 

Centen. 

20 April 1687, Dina. 

6 Febr. 1689, Corbel (?). 

3 1 Dec. 1 690, Janna, get.Tanneke Cornelisse Dronkers. 
20 Sept. 1693, Helena, get. Job Dronkers en Dina 
Engelse Vercouteren. 

Kinderen van Philippus de Meyer en Maeyke Dronkers. 

2 Maart 1681, Jan, get. Job Dronkers. 
24 Mei 1682, Jan, get. Job Dronkers. 

5 Maart 1694, Wouter, get. Pieter Dronkers. 

Dochter van Jan Dirkse Dronkers en Adriana Meer- 
tense Mattenburg. 

15 Maart 1681, Pieternella. 

Kinderen van Jan Dirkse Dronkers en Jozina Ver- 
couteren. 

9 Mei 1683, Christina, get. Ary Dronkers. 
12 Maart 1684 , Dirk , get. Jac». Vercouteren en Anneke 

Dronkers. 
11 Maart 1685, Comelis, get. Jan Vercouteren. 

26 Aug. 1686, Barbara, get. Cent Dronkers. 

1 April 1688, Dirk, get Jac^. Vercouteren en Maeyke 
Dronkers. 

6 Febr. 1689, Engel, get Engel Jacobse Vercouteren. 
17 Sept. 1690, Adriana. 

30 Maart 1692, Enjijel, get. Pieternella Vercouteren. 

27 Januari 1697, Johanna, get. Jac». Cornelisse Ver- 

couteren en Joh». Sabina de Ridder. 
11 Januari 1999, Jacob, get. Johanna Sabina de Ridder. — 74 — Kinderen van Job Wouterse Dronkers en Heiltje van j 
den Ende. 

12 Sept. 1683, Wouter, get. Corn». en Tanneke van 

den Ende. 
29 Dec. 1686, Joos, get Jan van den Ende. 
19 Pebr. 1690, Cent. 

9 Dec. 1691 , Catelijne, get. Cent Dronkere en Simon 
van den Ende. 
26 April 1693, Dina, get. Pieter Wouterse Dronkers 
en Dina Engelse Vercouteren. 
1 Sept. 1695, Maria, get. Wouter en Jac». Wouterse 
Dronkers en Maria Janse Vercouteren. 
11 Nov. 1696, Simoii, get. Corns.Marinusse en Anneke 
Dronkers. 
9 Nov. 1698, Jan. 
29 Aug. 1700, Cornelia, get. Catharina de Jager. 

1 Maart 1703, Sara, get. Corns. v. d. Ende en Jozina 

Vercouteren. 
Kinderen van Cent Dronkf^rs en Jannetje Geertse Stoop. 

13 Febr. 1684, Cornelis, get. Anneke Dronkers. 
21 April 1686, Geert. 

13 Maart 1689, Jan. 

2 Maart 1692, Sara. 

Dochter van Pieter Wouterse Dronkers en Christina 
van der Heyde. 
23 Oct. 1701, Catharina, get. Job Wouterse Dronkers. 
2^, Uit een doopboek van Lillo: 

Kinderen van Pieter Wouterse Dronkers en Johanna 
van der Gijzen. 

26 Dec. 1706, Jacob, get. Boudewijn van Puttenen 
Christina Dronkers. 
9 Dec. 1708 , Esther, get. Corns. van Putten en Adr». 
van der Gijzen. 
25 Januari 1711, Simon, get. Simon Langstraat en 
Catha. van Eerlingen. 
2 Oct 1712, Esdra, get. Maarten Jacobs. 

21 Januari 1714, (geb 14 dito), Martiuus, get Cent 
Dronkers en Adriana Stam. 

Kinderen van Wouter Dronkers en Anna de Graaf. 

28 Maart 1717, (geb. 21 dito), Pieter, get. Hendrik 
Kuypers en Janna van der Gijzen. 

11 Febr. 1720, (geb 6 dito). Jannes, get. Jan Reu- 

kels en Cornelia Dronkers 
25 Januari 1722, (geb. 24 dito), Christina, get Hendrik 
Kuypers en Cornelia Mets. 

6 Febr. 1724, (geb. 31 Dec 1723), Hendrik, get. 

Jan de Munck en Coma. Jacobse Raats. 

2 Sept. 1725, (geb. 29 Aug), Tanneke, get. Anth, 

van Oostdorp en Tanneke Cornelisse 
van Kaam. 

7 Sept. 1727, (geb. 7 dito), Cornelis, get. Cornelis 

Dronkers en Cornelia Prins 
5 Maart 1730, (geb 4 dito), Lena, get. Jacob Dron- 
kers en Lena Pippinck. 

Dochter van Marinus Heekman en Cornelia Dronkers. 

3 April 1729, (geb. 27 Febr), Cornelia, get. Jacob 

Dronkers en Coma. Rouveroy, 
Zoon van Cornelis Dronkers en Cornelia Schalk. 

12 Maart 1734, Pieter, get. Goramer Schalk enJoh* 

van der Gijzen. Kinderen van Jacob Dronkers en Dina Boelands. 
24 Mei 1741, Hendrik, get. Hendrik Roelands en 
Joha. van der Gijzen. 

13 Januari 1743, Maria, get. Anth. van Oostdorp en 

Maria Roelands. 

Dochter van Wouter Dronkers en Maria van den 
Nieuwendijk. 
12 April 1750, (geb 5 dito), Josina, get. D«. Josua 
van Iperen en Esther van Oostdorp. 

Kinderen van Simon Dronkers en Maria van Oostdorp. 

28 Dec. 1749, Leendert, get. Jacob Dronkers en 

Joha van der Gijzen. 

1 Aug. 1751 , (geb. in den polder den Doel) , Adriana, 

get. Joost Kok en Adra. Vercouteren. 

23 Dec. 1853, (geb. 21 d.), Pieter, get. Willem en 

Esther van Oostdorp. 
10 Aug. 1755, Janna, get. Jan Brom en Esther van 

Oostdorp. 
30 Oct. 1757, (geb 29 dito), Anthony, get. An- 

thonie van Oostdorp en Pietern*. 

Verschoor. 
10 Febr. 1760, Adriana, get. Cornelis Dronkers en 

Elisabeth de Vriend. 

7 Febr. 1762, Pieter, get. Wouter Dronkers en 

Johanna van Oostdorp. 

15 Januari 1764, Pieter Wouter, get. Wouter Dronkers 

en Johanna van Oostdorp. 

26 Aug 1768, Maria, get. Pieter Dronkers en Maria 

Meeuwse. 
Kinderen van Pieter van Assendelft en Adriana 
Dronkers. 
12 Aug. 1753, (geb 5 dito) Adrianus, get. Vincent 
Dronkers en Coma. de Bruyn. 

16 Januari 1755, Lena, get. Corns. van Assendelft en 

Lena van der Gijzen. 
15 Aug. 1756, (geb 12 dito). Cent, get. Job en 

Maria Dronkers. 
30 April 1751 , (geb 26 dito) , Cent, get. Job en Maria 

Dronkers. 

Zoon van Ary Dronkers en Johanna Struys. 

14 Maart 1762, Wouter, get. Wouter Dronkers en 

Margriota Allaard. 
Kinderen van Andries Dronkers en Jozina Dronkers. 
5 April 1765, (geb, 3 dito) Jacoba, get. Cornelis 
Dronkers en Maria Verpoorte. 

8 Juni 1767, Maria, get. Wouter Dronkers en 

Susanna Moorman. 

14 Oct. 1768, Ceut, get. Govert Evertse Roos en 

Adriana Dronkers. 

29 April 1770, Simon, get. Jan Dronkers en Maria 

Verdenk. 
Kinderen van Cent Janse Dronkers en Maria Verpoorte. 
19 Januari 1766, Catharina, get. Jan Dronkers en Adr». 

Schalk. 
12 April 1767, Jan, get. Bastiaan Verpoorte en Maria 

Dronkers. 

27 Aug. 1769, Pieter, get. Job Dronkers en Pieter- 

nella Verpoorte. 

24 Maart 1771, Adriana, get. Wouter Dronkers en 

Pieternella Verpoorte. 

2 Mei 1773, Cornelia, get. Pieter Verpoorte en 

Fran^ois Dronkers. — 75 — Zoon van Cent Janse Dronkers en Maria Vrij. 

12 Nov. 1775, Pieternella, get. Simon Janse Dronkers 

en Adriana van Lindonk. 

Kinderen van Willem Wouterse Dronkers en Maatje 
de Kraker. 

13 April 1766, Wouter, get. Ary Dronkers en Jaco- 

mina de Kraker. 
8 Nov. 1767, Prangois, get. Pran^ois Dronkers en 
Maria van den Nieuwendijk. 

Kinderen van Willem Wouterse Dronkers en Cornelia 
Vercouteren. 

10 Sept 1769, Jan Jacobus, get. Jac«. Vercouteren 
. en Maria van den Nieuwenilijk. 

14 April 1771, Maria Catharina, get. Ary Wouterse 

Dronkers en Catharina Vettens. 
14 Pebr. 1773, Pieternella Johanna, get. Nicolaas 

' Pharrer en Pieternella Dronkers. 
28 Mei 1774, [(geb. 23 dito), Jacoba Clasina, get. 
I Nic8. Pharrer en Jacoba Vercouteren ; 
tweelingen j en Johanna Christina, get. Jan Knoock 
en Christina Struys. 

Banderen van Simon Janse Dronkers en Anna Page. 

10 April 1768, Wilhelmina, get. Wouter en Prancina 

Dronkers. 
25 Maart 1770, Job, get. Cent Dronkers en Susanna 
Moorman. 

Zoon van Simon Janse Dronkers en Jacoba Vercouteren. 

24 Pebr. 1779, (geb. 23 dito), Ceat, get. Vincent 
Jansé' Dronkers en Cath*. Vettens. 

Kinderen van Pran^ois Dronkers en Jacomina vanPrasen. 

11 Maart 1770, Wouter Johannes, get. Jan vanPrasen 

en Maria van den Nieuwendijk. 
14 Peb. 1773, (geb. 12 dito), Pieternella Clasina, 

get. Nic8. Pharrer en Pieternella 

Dronkers. 
17 Sept. 1775, (geb. 16 dito), Maatje, get. Jacob en 

Helena van Frasen. 
24 Aug. 1777, Jacob, get. Jacob van Prasen en Maria 

van Sagen. 
17 Sept. 1779, Christiaan, get. Christiaan en Adriana 

van Prasen. 

27 Aug. 1780, (geb 25 dito), Adrianus, get. Adrianus 

van Prasen en Anna Pelletier. 

28 April 1782, (geb. 22 dito), Prancina Maria. 

31 Juli 1785, Johanna Prancina, get. Pran^ois 
Delzenne en vrouw Joh*, de Munck. 

Kinderen van Wouter Janse Dronkers en Adriana van 
Lindonk. \ 5 Januari 1772, Johannes , get. Job Dronkers en Pieter- 
nella Verpoorte. 

'6 Dec. 1773, Pieternella, get. Adriaan van Gelijns 
en Adriana Schalk. 

21 Juli 1776, Catharina, get. Vincent en Jozina 
Dronkers. 

Kinderen van Daniël Janssen en Catharina Dronkers. 

4 April 1784, (geb. 30 Maart), Johannes Jacobus, 
get. Pieter Joh». Janssen en Jacoba 
Vercouteren. 

8 Mei 1785 , Johanna, get. Simon Dronkers en Maria 
Janssen. Zoon van Nicolaas Pharrer en Pieternella Dronkers. 
4 April 1784, (geb. 1 dito), Prangois, get. Prangois 
Dronkers en Jacomina van Prasen. Wolfaartsdijk. J. VAiT DEB Bi.A.N. Geslacht feu Kate. Het geslacht ten Kate is afkomstig uit Overijssel en 
als stamvader wordt genoemd: 

I. Hendrik ten Kate, die o. a. naliet. 

II. Hendrik ten Kate, vader van: 

in. Lambert ten Kate, gehuwd met Maria Willink, 
geb. te Grol in 1615, st. 1651, dochter van Hendrik 
en van Ëlisabeth Hardes, waarbij hij 9 kinderen ver- 
wekte, het oudste was: 

IV. Jan ten Kate, geb. in 1638, st. in 1678, leeraar 
der doopsgezinden te Deventer in 1669, tr. in 1657 met 
Geertje Kops, bij wie hij een zoon verwekte. 

V. Lambert ten Kate, geb. in 1659, st. te Amsterdam 
in 1727 of 1731, alwaar hij in 1681 gehuwd was met 
Susanna Blaupot, waarbij hij 10 kinderen verwekte; 
het vierde kind was : 

VI. Jan ten Kate, geb. in 1687, st. in 1737, tr. 
13 Aug. 1720 met Margaretha Hinderding, hun zoon: 

VII. Herman ten Kate, geb. 4 Oct. 1731, st. 22 
Nov 1800, tr. 1 Mei 1786 met Louisa Maria van Loo. 

Uit dit huwelijk zijn 2 zoons en eene dochter. De 
oudste zoon was: 

VIII. Jan Herman ten Kate, geb te Amsterdam 28 
Jan. 1789, st. te Arnhem 20 Maart 1860, was eerst 
officier en daarna commies bij het departement van Marine. 
Hij huwde 19 Pebr. 1817 te 's-Gravenhage met Johanna 
Henriette Adriana de Witte van Haemstede, geb. te 
Osch (N.-Brabant) 12 Oct. 1792, st. te Arnhem 13 Juü 
1858 , dochter van Jacob Eduard de Witte, die, volgens 
zijne verklaring bij het huwelijk in 1817, na de ge- 
boorte van zijn dochter den naam van van Haemstede 
heeft aangenomen en door zijn dochter heeft doen voeren 
en van Maria van Zuylekom. 

Uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren, waarvan 
twee jong overleden zijn : 

IX. Herman Prederik Karel ten Kate, geb. te 
's-Gravenhage 16 Pebr. 1822, ridder der orde van den 
Ned. Leeuw , enz. kunstschilder, tr. !<>. te Zalt-Bommel 30 
Dec. 1852 met Madeion Sophia Ëlisabeth Thooft, en 
2o. te Amsterdam 28 Dec. 1876 met Carolina Henrietta 
Constantia Pierson. 

Louisa Petronella Johanna Margaretha ten Kate, geb. 
te 's-Gravenhage 2 Pebr 1829, aldaar gehuwd 22 Oct 
1846 met Johannes Abel Adrianus Waldorp, hoofdinge- 
nieur van 's Rijks waterstaat. 

Johan Mari Henri ten Kate, geb. te 's-Gravenhage 
4 Maart 1831 , commandeur der orde van de Eikenkroon, 
kunstschilder, geh. te Amsterdam 17 Pebr. 1859 met 
Johanna Maria Roos. 

De oudste zoon is Dr. Jan Jacob ten Kate, geb. te 
's-Gravenhage 23 Dec. 1819, ridder der orde van den 
Nederlandschen Leeuw, officier der orde van de Eiken- 
kroon, ridder der orde van Leopold van België, der 
Dannebrogsorde van Denemarken , der orde van de Kroon 
van Italië, der orde van Mauritius en Lazarus van Italië, 
der orde van de Waakzaamheid of den Witten Valk van — 76 — Saxen Weimar Eisenach en der orde yan Wasa van 
Zweden; candidaat te Utrecht 1844, predikant bij de 
Nederlandsche Hervormde gemeente op bet eiland Marken 
4 Mei 1845, te Almkerk en Emmikboven 1847, te 
Middelburg 1855 en te Amsterdam 1860, et. te Amsterdam 
26 Dec. 1889. 

Hij buwde te 's-Gravenhage 7 Mei 1845 met Jobanna 
Sophia "Waldorp, geb. aldaar 24 April 1826, dochter 
van Antoine en van Jobanna Sopbia yan Hoyen. 

Hunne negen kinderen zijn: 

X. Henriette Jobanna Louisa ten Eate, geb. te 
Marken 14 Febr. 1846, st. te Amsterdam 9 Jan. 1872, 

f eb. aldaar 29 Sept. 1864 met Willem Petrus yan 
[engel, die hertrouwde met Jeanne Louise Geselschap. 

Jobanna Sophia ten Kate, geb. te Almkerk 27 Sept. 
1848, geb. te Amsterdam 27 April 1871 met Henricus 
Jobannes Middendorp Jr. , weduwnaar yan Roeloffina 
Geertruida Jobanna Plaat. 

Jan Jacob Lodewijk ten Kate, geb. te Middelburg 
12 Juni 1850, geb. te Amsterdam 16 Noy. 1882 met 
Antonia Baltina Muntendam, uit dit huwelijk zijn kinderen. 

Louise Antoinette ten Kate, geb. 6 Oct. 1851; tr te 
Amsterdam 13 Oct. 1871 met Ferdinand Heinrich 
EickofiF. 

Jan Herman ten Kate, geb. 7 Noy. 1852, st te 
Batayia 15 Juli 1877, ingenieur-werktuigkundige aan de 
bayen werken, ongehuwd 

Catharina Johanna ten Kate, geb. 24 Oct. 1853. 

Willem Lodewijk ten Kate, geb. 17 Juni 1860. 

Antoinette ten Kate, geb. 19 Oct. 1862, st. te Am- 
sterdam 16 Oct. 1881 en eene dochter geb. 21 Jan 1870, 
st. spoedig daarna. Af komste van die van der Heeren van BereDdrecht 

met hearen magen ende verwanten voor het 

meerder-gedeelte nyt verschelde onde Boomen 

en geschriften doen opstellen ao. 1593 bij 

Hf. Vranck Arentsz. van der Heer van 

Berendrecht. 

Onder de bij mij berustende familiepapieren yond ik on- 
derstaand manuscript aangaande het geslacht yan der Meer 
yan Berendrecht, opgeteekeiid door Mr. Vranck Arentsz. 
yan der Meer yan Berendrecht a^. 1593. Deze aan- 
teekeningen komen mij niet onbelangrijk yoor om in 
ruimer kring bekend te worden. 

Lambrecht van Tol was van den geslachte van 
Teeckelenburch ende is bij tijden Hartogs Aelbrecht van 
Beyeren Graeve van HoUandt ter oorsaecke van eenige 
oorloge (die tusschen den Jaeren (1) XIY^^Lxxx ende 
yeerthien hondert ende yerscheiden gevallen zijn in 
Hollandt, het Stigt yan Uttregt, Gelderland ende andere 
omliggende landen) yertrocken geweest bij den Heere 
yan Montfoort, doen ter tijdt gehuwedt aen een yanden 
Huyse yan Teeckelenburch voorsz. als blijckt uyt de 
wapenen gestelt bij den Heere yan Montfoort tot Uttregt 
in diversche kercken en (2) loceu, leprosen buyten den 
Haege ende elders. 

Ende heeft den yoorsz. Lambrecht binnen de yoorsz. (1) 1380. 

(2) Kluizen. Jaeren getrout gehadt Algt yan Hodenpgl alsdoen 
Staedt JoflFvrouwe bij de Vrouwe van Montfoort, daer 
mede bij is coomen woonen binnen Delft : sich noemende 
Lambrecht yan Tol: van een stuck goets, mach wesen 
bij hem beseten ofte uyt andere onbekende oorsaecken: 
Behoudende nochtans, sonder den naem te gebruycken 
de yoUe wapenen yan Teeckelenburch gelijck die deur- 
gaens tot noch toe gevoert hebben zijne naecomelingen, 
den welcken den naem Van der Meer gegeyen is geweest 
ter oorsaecke yan de bladeren in de yoorsz. wapenen 
gelijck wesende Meeren bladeren op de Meeren ofte 
staende waeteren wassende soo men die in Hollandt noemt: 
ende als andere geslachten , soo bier te lande als in Vlaen- 
deren, gelijcke bladeren van andere ^ coleuren in heure 
wapenen geyende sulcs den toenaem oock hebben van 
Van der Meer : 'T welcke de outste yan desen geslachte 
vertelt hebben yan heure ouders yerstaen te hebben. 
Mitsgaders noch tot beyestinge yan de afcompste des 
yoorsz. Lambrechts soo sijnder brieyen geweest ende 
welcke Sentbrieven in den Delftsche brandt sijn ver- 
looren, welcke brieven bij den Heer van Montfoort 
inder tijdt gescbreeyen aen Arent Vrancken Van der 
Meer Behoudt yan Delft ende Bailliu yan Delffland^ 
bier nae volgende , dan die hem noemende Sijmen Meer. 

DVoorschreeve Lambrecht beeft bij zijne yoomoemde 
huysvrouwe gewonnen twee Soonen als Vranck Lam- 
brechts S , geseit Van der Meer bier onder aen volgende, 
ende Jacob Lambrechts 8., geseit Van der Meer die 
getroudt badde Ide Tou Claesdr. daer van yerscheiden 
naecomelingen ende noch onder andere mans oijren, 
den naem en wapenen voorsz. voerende in den Jaere (2) 
XV*' drieëntnegentig in 't leven waeren Gerrit Adriaens S. 
yan der Meer, Schepen tot Delft, Dirclj van der Meer, 
ende Pieter van der Meer Comelis Zoenen , ende 
Vrancken heurluijder. broeders Soon Mr. Adriaen van 
der Meer, Raedt in den Hoove van Hollandt, Cornelis 
Adriaens S. van der Meer, mede Schepen tot Delft, 
ende Engelbrecht van der Meer, zijn Broeder Jan van 
der Meer, Bailliu tot Heenvliet, beide Adriaens Zoonen 
gebroeders. 

De voorschreeve Alyt van Hodenpijl is na den doot 
des voorsz. Lambrechts getreden in tweeden Houwelyck 
ende daerinne gewonnen Boudyn Hert Boudijns S. , w ant 
daer is noch een brieff in wesen besegelt met twee 
segelen, ophebbende d'voorsz. wapenen in date den (2) 
yje Marty a^ (B) xiiyc drieendertich , nae loop 's Hofft* 
van Hollandt, daer bij dVoorsz. Vranck ende Jacob 
Lambrechts Zoonen geselt van der Meer seeckere ge- 
deelten lants bij beo luyden geërft van Alyt van Hoden- 
pijl heurluyder Moeder, vercoopen ende overdraegen, 
ten bühouve van beuren halven broeder Boüdyn Heit 
Boudijns 8 , den welcken de voorschreeven Alijt ge- 
wonnen badde als vooren. Van welcken Boüdijn Hert 
Boudijns S. mede geslachten naegebleeven zijn, ende 
onder andere mans oijr Nicolaes Hert genaemt van 
Abbenbrouck , Heer van 't vierendeel van Abbenbrouck , 
die in den Jaere ^ 4) xve drieën tnegenticb noch in leven 
was , en de meer andere. 

D'vooi'schreeve Lambrecht van Tol ende zijn Huys- (1) 1500. 

(2) Zesden. 
(8) 1400. 
(4) 1500. — 77 — Trouwe leggen begraeven in de oude kerck der Stadt 
Delft, in't midden ontrent den predickstoel. 

Vranck Lambrechtsz. geseit van der Meer efi. 1423 
Bchepen van Delft voornoemt hadde te wijve Catharina 
van Foreest , daer van gebooren zijn Arent Vranckene S. 
van der Meer hier onder aen volgende , Maria Vrancken 
dr. van der Meer ende Qeertruyt Vrancken dr. van der 
Meer. D'voorschreeve Vranck Lambrechts 8. met zijn 
Huyflvrouwe, leggen begraeven bij zijn voorsz. ouders 
in de oude kerck tot Delft in't midden omtrent den 
predickstoel. 

Arent Vranckenez. van der Meer voornoemt was lange 
Jaeren Behoudt der Stad van Delft, ende Bailliu ende 
Dijckgraef van Delftland, een hertich man en streng 
Justicier : dies hij oock quadt Aertgen toegenaemt wierde : 
den huise van Bourgogien toegedaen ende aengenaem. 
In't incomen des keizers Maximiliaen Heer tot Delft, 
slouch hij met zijn degen over midsen de coorde die 
van des Keisers waegen (nae het oude gebruyck der 
Graeven van Hollandt, omme den Ballingen gratie te 
geven) naegesleipt voorde; overmits dat hij sach veele 
handen daer aen slaen , daer van den Prince , de Stadt 
ende deo Lande peryckel aengedaen soude werden, 
't welck den keiser eerst qualycken nam , maer des 
Schouts redenen terstont mondelinge gehoort hebbende, 
heeft hem geprezen ende groote gunste bethoont. Den 
voorschreeven Schoudt Arent Vranckensz. van der Meer 
trock in den Jaere (l)xnij achtentachtich ('t welck de 
Cronycke van Hollandt ten onrecht stelt in den Jaere 
negenentachtich geschiet te zijn) in de Maert, als oversten 
metten Burgèreji van Delft ende andere Chrijchslüyden , 
tegens Joocker Frans van Brederode , die Rotterdam 
ingenoomen hadde: ende hij hadde tot Ouderschie de 
neerlaech daer Lodewijck van der Meer zijn Soen met 
veele andere doot bleuven, ende hij selve ontquam in 
den schijn ende kleereu van een lantman. Waeromme 
hij een eeuwich Jaargetijde gesticht hadde, te doen alle 
Jaeren op den (2) vje dach van Maert , voor de Sielen 
van zijn Soon voornoemt ende Burgeren van Delft , 
dien dach als vooren dootgebleven zijnde. D'voorschreeve 
Artnt Schoudt wobende is de nieuwe kerck tooren tot 
Delft getimmert ofte volmaeckt, nae uytwijsen een 
vaersken 't zijnder eeren in een vande steno gevelkens 
van dien gehouwen zijnde. D'voorschreeve Arent Vranc- 
kens Sn. van der Meer hadde te wijve Jacobmino Claesdr. 
Ambachtsvrouwe in Pendrecht daer mede hij lange ende 
over de vijftich Jaeren in houwelycken staet was, ende 
heeft bij haer geteelt drie Soonen, als Pieter Arents S. 
van der Meer hier onder aen volgende, Jacob Arents S. 
van der Meer die getrout hadde Busch van Alckemade 
ende sonder kindereu uaer te laeten op de Jacht gegaen 
zijnde met een Dienaer, ontrent den leitsen dam in't 
overspringen van een sloodt de stock breeckende daer 
in gevallen ende verdroncken is in den Jaere (3) 
xinj^ tweentachtich. 

Ende Lodewijck Arents S. van der Meer tot Ouder- 
schie doot gebleven als voorseit is. 

Den voorschreeven Arent Vranckens S. van der Meer (1) 1400. 

(2) Zesden. 

(3) 1400 sterft den (1) vijo Augusti a^ (2) xv^ ende Drie ende zijn 
huysvrouwe sterff den (3) xxijo Septembris a*. (4) xv° ende 
negen d'welcke beide met haere voorsz. drie Soonen zijn 
begraven tot Delft inde oude kerck aen de Zuytzyde 
van den inganck uytten Toom, onder een Sarck daer 
op stondt in't midden de wapenen van van der Meer 
voorsz. ende op de vier houcken van dien de vier 
Quartieren vanden voornoemden Arent Vranckens S. 
van der Meer te weten aen de rechter zijde boven 
van der Meer beneden Hodenpijl ende aen de slincker 
zijde boeven Foreest ende beneden was 't waepen 
gantsch versleten ende te veel overgaen. Welcke Sarck 
ontrent den Jaere (?) bij de Erffgenaemen van (5) 
Mr. Arent Vrancken van der Meer, secretaris van 
Delft, hier nae volgende is vernieut ende voorsz. ende 
noch andere waepenen op een andere manier daer op 
gestelt. 

Pieter Arentsz, van der Meer, obyt in Maert 1479, 
hadde te wijve Liedewie Lysbetz Jacobs dr. de Wilt 
van Bleiswijck, daer bij heeft geteelt twee Soone ende 
1 dogter. 

(6) Huybert Pieters S. van der Meer, Vranck Pieters S. 
van der Meer ende Catharina Pietersdr. van der Meer. 

D'voorschreeve Pieter Arents S. van der Meer is lange 
voor zijn vaeder ende noch Jonck van Jaeren wesende 
al inde Maert des Jaers (7) xmj*^ negenentseventig ge- 
storven, ende leit begraeven in't voorsz. GrafiF van zijn 
vader tot Delft inde oude kerck. 

Daer nae is de voornoemde Liedewie Jacobs, dr. de 
Wilt van Bleiswijck weder herhuwet met Aris ofte 
Andries Mathijs S. daer hij sij gebaert heeft: 

Dirck Arris S , Jacob Arris S. , Jacobmine Arris dr. 
en Atalie Arris dr., mr. Pieter Arris. 

Vranck Pietersz. van der Meer, obijt 16 Februarij 
1554, voornoemt, is in zijn leven, bij overgifte van den 
voornoemden Arent Vranckens S. van der Meer zijn 
Grootvaeder geworden Schoudt van Delft, mitsgaders 
Bailliu ende Dijckgraeff van Delfflandt, ende dat ge- 
bleven tot dat men sulcke Staten ende OflScien in 
Hollandt, ende 't voorschreve Schoudt ende Bailliu 
Ampten , heeft beginnen te verpachten ontrent den Jaere 
vijftien hondert ende is naederhant in den Jaere XV^ en 
Thien geworden, ende tot zijn overlijden toe geweest 
Hooge Heoinraet van Delfflandt ende tot veel reysen 
Burgemeester van Delft ; hij hadde te wijve Clara Jansdr. 
van Berendrecht, obyt 27 of 28 January 1558, daer 
moeder aff was Maria Claesdr. van den Bosch ende 
hebben te saemen ter wcreldt gebracht Joost Vranckens S. 

(1) Zevenden. 

(2) 1500. 

(3) 22. 

(4) 1500. 

(5) Zijn portrait is nog 1754 onder vr. Sophia Christina de Munt 
wed. Raidmond Backer, Burgermr. te Leyden. 

(6) Was heer van Cranenburg daarmede verlijt 1499. Hij wort om 
zijne groote dienste van keyser Maximilian op den Rijkxdag tot 
Geulen efi. 1512 geannobiliteert en begiftigd met andere couleuren te 
voeren , zijn wapen te weten drie groene oladeren op een silver velt 
en daarop een silvere Regten helm. 

Obijè: 1514 en begraven te Eijk-en-duynen , zijn 4 quartieren 
stonde boven op zijn sarck gehouden als van der Meer , van Ruyven , 
de Wilt van Bleiswijck, Herman. 

Hij hadde getrout Margareta Adriaensz. van der Houven en won 
5 soonen waarvan stamt net thans nog bestaande geslacht van der 
Meer de "Walcheren. 

(7) 1400. — 78 — van der Meer, Mr. Arent Vranckens 8. van der Meer 
licentiaet in de rechten, Hooge Heemraet van DelfBand 
ende Secretaris der Stadt Delft , die getrout heeft gehadt 
eerst Clementia Cassiopijn ende daer nae Clara Jansdr. 
van Sparwoude, ende noijt kinderen geprocreert ende 
is rIsoo sonder descendenten overleden op den 4 Aug. 
1615; hij stierflf 25 Dec. a». XV*' ses en negentigh. 

Willem Vrancken van der Meer oock genaemt van 
Berendrecht. 

Maertgen Vrancken dr. van der Meer heeft getrout 
gehadt Cornelis Dircx S van Beest van Eemskerck en 
daer bij verscheiden kinderen geteelt. 

Jacobmine Vrancken dr. van der Meer trout mr. Corn. 
Sandelijn, Secretaris van Hove van HoUant, ende Clara 
Vrancken dr. van der Meer trout Reyer van der Burch 
Hendrixz. 

D'voorschreeve Vranck Pieters S. van der Meer ende 
Clara Jansdr. van Berendrecht waeren te samen in 
echten staet Sevenenvijftig Jaeren lanek, hij sterft den 

(1) xvj Februari a*. xv^ veijerenvijftich ende zij den 

(2) xxvij ofte (H) xxvnj Januarj a*^. xv*' achtenvijftich , 
beide nae gemeen schrijven, ende zijn beide begraeven 
ia't voorsz. graff van Arent van der Meer Vranckens S. 
in. oude kerck tot Delft. 

Willem Vranckensz. van der Meer is genoemt geweest 
van Berendrecht nae Mr. Willem van Berendrecht Raedt 
in den Hoove van HoUandt (die getrout hadde Barbara 
Jacoba Copiers beyde tot 8'graevesande begraeven) zijn 
Outoora, van den welcken sonder kinderen stervende , 
d' voorsz. zijn moeder Clara van Borendrecht eenich 
Erffgenaem geweest was , ende op öulcke maete van don 
selffden haeren Oom genoomen hadde de wederhelftie 
van de Hoffstadt ende goederen van Berendrecht in 't 
Ambacht van Leyderdorp gelogen, de andere heeft van 
dien desgelijcx haer aengecoomen zijnde bij doode van 
Joost Jans S. van Berendrecht haeren eenigen broeder 
die getrout hadde Maria van Rhoon Pietersdr. ende mede 
sonder kinderen stierflf. Waeromme dVoorsz. Vranck van 
der Meer ende Clara van Berendrecht niet alleen haeren 
outste Soon , die nae den voorsz Joost van Berendrecht 
genoemt was , ende in de voorsz. HoflTstadt ende goederen 
beërft is geweest, maer oock ter lieflTde ende begeerte 
van den voorsz. heuren Soon ende uyt genegentheydt 
tot dat geslachte, den voorsz heuren jongsten Soon 
sulcx mede Willem van Berendrecht genoemt hebben. 

De selflTde Willem van der Meer van Berendrecht 
eertijts Secretaris des Conincx in den Hoove van HoUandt , 
heeft getrout gehadt Anna Sandelin (de dochter van 
Mr. Arent Sandelin, in zijn leven eerst Qriffier ende 
nae Raedt in den voorsz. Hoove van HoUandt ende 
van Machtelt de Jong, die sterflF den ix Augusti 
a**. xv*' achtentsestich ende begraeven is in de groote 
kerck van den hïtge achter aen de Noort Zijde, in 't graflF 
van wilen Mr. Cornelis de Jong, Heer van Baertwijck, 
eerst raedt ende nae Reekenmeester van Hollandt ende 
Machteld van de Merwede , haer Grootevaeder ende 
Orootemoeder van s'moeders zijde , ende heeft , behalven 
andere veijer Soonen ende drie dochteren jonck gestorven , 
den voornoemden Willem van der Meer van Beren- 
drecht haeren man naegelaeten Mr. Arent van der 
Meer van Berendrecht. 

(1) 16. 

(2) 27. 

(3) 28. Vraock van der Meer van Berendrecht, eerst Secretaris 
ende nae HoflTmeester des Princen van Espinoy die daer 
nae geworden zijnde Capitayn van een vendel voetvolcx 
SterflF op Liefkenshouck bij den Hertoch van Parma, 
ingenomen zijnde den x July xv^ veyerentachtich. 

Jacob van der Meer van Berendrecht Willems 8. 
mede Capiteyn van een vendel voetvolcx. 

Willem vVillems S. van der Meer van Berendrecht 
mede Capitein heeft twee dochteren gewonnen bij Anna 
van Campen Jacobsdr. 

Machfelt Willemsdr. van der Meer van Berendrecht, 
oude ongehoude dochter. 

Clara Willemsdr. van der Meer van Berendrecht, oude 
ongehoude dochter, ende Anna Willemsdr. van der 
Meer van Berendrecht trout Adr. van Egmond van der 
Nienburg, won Otto. 

Mr. Arent van der Meer van Beren ilreoht Willemsz. 
voornoemt, Advocaet in den Hoove van Hollandt, heeft 
getrout Agniete Cornelisdr. van der Burch (te voeren 
weduwe van wilen Mr. Barthoult Ernst van Bassen, in 
zijn leven GriflSer van den voorsz. Hoove) , wiens vaeder 
was Corns. Wouters S. van der Burch, in zijn leven Schepen 
der Stadt Delft (gebooren van Catharina Wttenbrouck, 
Dircxdr. ende daer moeder aflT was Agniete Storm van 
Wena Qerritsdr, gewonnen van Cicilia van Vossen- 
brouc Simonsdr. , die Schoudt was in zijn leven der 
Stadt van Amsterdam) ende heeft daer bij geteelt twee 
Soonen , genaemt Baerthout Arents S. van der Meer 
van Berendrecht , sonder kinderen gestorven , ende 
Mr. Vranck Arents S. van der Meer van Berendrecht, 
Advocaet voor den hoove van Hollant , die troade 
a^ 1612 Jacomina Boot Jansdr , en wan daarbij : 

Jan Vranckensz. van der Meer van Berendrecht, 
Anna Vranckensdr. van der Meer van Berendrecht, 
Clara Vranckensdr. van der Meer van Berendrecht. ^8'Gravpnhage. C. GiJSBERTI HODENPIJL. Familieberichten. 
JULI 1889. 

GEBOORTEN. 4 te Hellevoetsluis. N., dochter van N. de Ruyter van 
Steveninck en van Em. A. H. Parker Verboom. 

4 te 's-Gravenhage. Anna Maria , dochter van Raimond 
Nazaire Quillaume Marie Bar en van Maria Koopman. 

5 te 's-Gravenhage. Jean Pierre Adrien, zoon van 
Cornelis Joseph Prangois en van Willemina Catharina 
van Hoogstraten. 

6 huize Schoonoord bij Goes. N. , dochter van Hendrik 
Nicolaas baron Schimmelpenninck van der Oye en 
van Cecile Eugenie Marie gravin du Monceau. 

6 te 's-Gravenhage. Johannes René, zoon van Frank 
van Vloten en van Constance Joanne Wilhelmine 
Lans. 

7 te Utrecht. Maria Hubertina , dochter van Henri Elisa 
Heidenrijk en van Geertruida Maria Ravenswaay. 

8 te Berlijn. N. , dochter van Paul Arnold Jacques baron 
de Smeth heer van Alphen en van Marie Isabelle 
Jeanne Elise barones du Tour van Bellincbave. 

10 te Nijmegen. Joannes Leo Antonius Aloisius Mana 
zoon van Jhr. Henricus Alfridus Adrianus van Bijcke- 
vorsel en van Maria Johanna van Heyst. — 79 — 12 te Delft. N., dochter van Fran^ois Gerard Waller 
en van Dorothea Beatrix Diederika Vreede. 

12 te Domburg. N. , dochter van N. Boddaert en van 
F. L. A. W. Gnibé. 

14 te Nijmegen. Catharina , dochter van Arend van Koggen 
en van Adelaide Louise André de la Porte. 

16 te 's-Gravenhage. Nine Margaretha Elisabeth , dochter 
van Pieter Herman Prager en van Dieuwke Witteveen. 

17 te Naarden. Adriaan , zoon van Marinus Johannes 
Boeye en van Hedwich Anoe de Jonge van der 
Halen. 

20 te Kotterdam. N., zoon van N. van 't HofiP en van 
J. T. Mees. 

20 te VGravenhage. Johan Adriaan, zoon van Jhr. Mr. 
Ocker Johan Repelaer, heer van Molenaarsgraaf en 
van Cecile Marie barones van Lijnden. 

21 te 's-Gravenhage. August Johan Louis, zoon van 
Jacques Felix Gerard Godin en van Elisabeth Laürentia 
Maria Louisa Lach do Bère. 

21 te St. Paul (Minnesota) N. , zoon van Jhr. N. de 
Jonge van EUemeet eu van M. E. Moore. 

24 te Rotterdam. N. , dochter van N. van der Pot en 
Henriette Mees. 

27 te Utrecht. Hendrika Johanna, dochter van Martinus 
Dolk en van Hendrika Johanna Viruly. 

80 te Naarden. Margaretha Petronella Jacoba» dochter 
van Anthony Johan Philip Adrianus de Vries en 
van Anna Charlotta Henriëtta Dunlop. 

30 te Renkum. N. , dochter van N. Beuker en van 
A. A. M. de Lannoy. 

30 te Amsterdam. Wilhelm Herman Johannes, zoon van 
JohaDnes Gottlieb Friedrich Rahn en van Charlotte 
Insinger. 

31 op de villa Erica bij Bussum (gemeente Hilversum). 
Maria Debora Cecilia, dochter van J. F. E. de Neufville 
en van Sara G. M. Brandt. 

31 te Constantinopel. N., dochter van Jhr. Mr. D. A. W. 
van Tets van Goudriaan en van N. barones Schimmel- 
penninck van der Oye. 

HUWELIJKEN. 

4 te 's-Gravenhage. Jacobus Comelis Matthias Pompe, 
geb. te Kampen 20 Maart 1861 , Ie luit. der art. , 
zoon van Abraham en van Maria Quirina Alida 
's Graeuv^ren , met Johaima Jacoba Catharina Maria 
Andrau , geb. te den Helder 31 Jan. 1868, dochter 
van Karel Frederik Robbert en van Johanoa Wilhel- 
mina van Hoey Schilthouwer. 

4 te Dieren Jhr. W. Hecrt ma van Beyroa thoe Kingma, 
met H. A. van den Huil. 

4 te Schiedam. Chri&tiaan Reinhard Jacobus Bentfort, 
weduwnaar van C. M. Brevet met Catharina Alborta 
Raab van Canstein. 

5 te 's-Gravenhage. David Marinus Elisa de Ridder, 
geb. aldaar 2 Oct. 1860, Ie luit. der infanterie, zoon 
van Jan Herman en van Johanna Henriette Catharina 
Rappard, met Henriette Charlotte Catherine van 
Hanswijk, geb. te Nijmegen 29 Maart 1867, dochter 
van Jacob Fredrik en van Anna Catharina de Man. 

9 te 's-Gravenhage. Jhr. Ernst Hendrik van Loon, geb. 
te Amsterdam 29 April 1862, bankier (M. N. A. 
bl. 94) met Comelia barones Schimmelpenninck van 
der Oye, geb. te 's-Gravenhage 24 Oct. 1868, dochter van baron Mr. Willem Assuerus Jacob en 
van Jonkv. Cornelie Marie Steengracht. 

10 te Bodegraven. D. J. W. C. baron van Heeckeren 
met Anna Clara Kaptein , dochter van N. en van N. 
Braunius Oeberius. 

10 te Nijmegen. Mr. Helenus Marinus de Wendt, wedr. 
van Jonkv. Bernardine Ernestine Hermanna van 
Panhuys (M. N. A. 118) met Johanna Everdina 
Stokhuyzen, geb. te Gorinchem 3 Juli 1857, dochter 
van Willem en van Johanna Everdina Faul. 

10 te St. Anna bij Nijmegen. F. Grünwald met C. L. 
van de Easteele. 

11 te Arnhem. Frederik Alexander Rambonnet, geb. te 
Tiel 29 Aug. 1857 {W. HL blz. 45) met Justina 
Maria Krantz, geb. te Leiden, oud 20 jaar, dochter 
van Boudewijn Franciscus en van Henriette Prancine 
Kist. 

11 op den huize Hulsthorst bij Harderwijk. J. M. van 
Voorst van Beest, met A. E. M. barones van 
Isselmuden. 

16—27 te Batavia. D. F. W. van Rees, met E. Pruys 
van der Hoeven. 

17 te 's-Gravenhage. Dr. Gerard Marie Slothouwer , geb. 
te Franeker, oud 29 jaar , leeraar aan bet gymnasium 
te Rotterdam, zoon van Dirk en van Geertruida 
Diehl met Johannetta Frederika Kool, geb. te Arn- 
hem, oud 25 jaar, dochter van Arthur en van 
Johanna Francoise Adolphine Diemer. 

17 te Brussel. Joachim Jochems, geb. te VGravenhage 
25 Sept. 1826, zoon van Henri en van Guillelmine 
Elisabeth barones van Reede van Oudshoorn met 
Catherine Marie Christine Alida Marguerite Brouwer, 
geb. aldaar 1 Jan 1851, dochter van Henri Jean 
en van Marguerite Cornelie van Hove. 

18 te Haarlem. Jhr. Jacob Hartsen, met Alma Augusta 
then Bergh. 

18 te Amsterdam. Adrianus Johannes Marinus ter Laag, 
geb. te Amerongen, oud 30 jaar, arts, zoon van Jo- 
hannes Marinus en van Anna Maria Pronk, met 
Henriëtta Agatha Versfelt, geb. te Amsterdam, oud 
28 jaar, dochter van Arnold Hendrik Johan en van 
Anna Bakker. 

19 te "s-Gravenhage. Johan Christiaan Ebeling, geb. te 
Utrecht, oud 24 jaar, zoon van Anthony en van 
Jonkv. Henriëtta Cornelia Strick van Linschoten, 
met Josina Frederica Wakker, geb. te Amsterdam, 
oud 22 jaar, dochter van Johann Friedrich en van 
Josina Kat. 

25 te 's-Gravenhage. Mr. Hendrik Karel Jan van Deinse 
(W. I. bl. 190) met Margaretha van Bleyswijk Ris, 
geb. te Amsterdam, oud 22 jaar, dochter van Pieter 
en van -Maria van Marie. 

30 te Leiden. Mr. Emil Friedrich KoUmann, geb. te 
Kaiserslautem 17 Mei J857, zoon van Michael 
Hermann Joseph en van Katharina Karib, met Louise 
Henriette van Hasselt, geb. te Kampen 5 April 1859, 
dochter van Johan Leopold en van Julie Laurence 
van der Sleyden. 

STERFGEVALLEN. 

1 te 's-Gravenhage. Janette Mathisa Gerardina Hille- 
gonda van den Bosch, geb. te Wageningen 13 Oct. 
1803, dochter van Dr. Huibert en van Henriëtta ~ 80 — Digna Meyners, wed. van Hermanus Adrianus Ver- 
niers van der Loeff, geb. te Veere 27 April 1797. 

1 te Bad Ems. Mr. Carel Jacques Willem Nicolaas van 
Hengst, rechter in de arr. rechtbank te Zwolle, 
geh. met Jonkv. Petronella Cornelia de Jong van 
Beek en Donk ( PP. II bl. 48.) 

2 te Soerabaya. Catharina Johanna Moll. 

2 te Nijmegen. Henri Prangoie Pijnje van Salverda, 
geb. te Amsterdam 21 Sept. 1796, ridder der orde 
van den Ned. Leeuw, enz., oud hoofdinspecteur van 
'sRgks Waterstaat, zoon van Wijbo en van Maria 
Prangoise Ténar, geh. met Johanna Abramina Zurich, 
geb. te Veen 10 Pebr. 1803. 

4 te 's-Gravenhage. Pierre Prédéric Brunings, geb. te 
Antwerpen 7 April 1820, gep. luit.-kol. der inf. , 
hoofdredacteur van De Avondpost, geh. V. met Helena 
Louisa barones van Heerdt (N. A. bl. 155) en 2°. met 
Elisabeth Maria Ca^therina de Plönnies, geb. te 
Bergen-op-Zoom 17 Juni 1840. 

4 te Bentheim. Johannes Gerlach, oud 23 jaar, zoon 
van Jean Amoud Comeille, en van Johanna Cecilia 
Leembruggen. 

7 op den huize Bergstein te Ellecom. Henriette Sandrina 
Swaving, geb. te Beanebroek 1 Jan. 1805, geh. 
met Ernst van Löben Sels (W. III. bl. 132). 

7 te Zutphen. Jan Gijsbert van Griethuysen (W. I. 
bL 342), weduwnaar van Martha Johanna Luchtmans. 

9 te 's-Gravenhage. Pokke Hora Adama, geb. te 
Leeuwarden 25 Aug. 1837, oud-officier van ad- 
ministratie der Ie kl. bij de Kon. Ned. Marine, zoon 
van Johan en van Wilhelmina Reinelia Biennen, 
geh. met Jonkv. Eleonore Louise Elisabeth Hora 
Siccama, geh. te Batavia in Nov. 1852. 
11 op het kasteel Erxleben (Pruissen). Priedrich Ludolf 
Perdinand graaf von Alvensleben , geh. met Louisa 
Theresia Paulina barones van der Schulenburg- 
Priemem. 
11 te Dordrecht. Daniel Pijzel, geb. te 's-Gravenhage 
24 Dec. 1806, emeritus predikant, zoon van Daniel 
en van AUegonda Christina Bachoven, geh. te Dor- 
drecht 9 Aug. 1854 met Arnoldina Kist , geb. aldaar 
17 Oct. 1813, dochter van Antoni en van Maria 
Arnoudina Stoop. 
11 te 's-Gravenhage. Mr. Caspar Everhard Oosting,geb. 
te Hoogeveen 30 Jan. 1815, geh. met Maria Cornelia 
Harmanna Nauta ( W. II. bl. 405). 

11 te Groningen. Bankje Cannegieter, geb. 10 Oct. 1817, 
dochter van Hendrik Gerrit en van Tjeerdina Canne- 
gieter, geh. 31 Mei 1849 met Hendrik Roelof de 
Zaayer, geb. 28 April 1821. 

12 te Londen. Jonkv. S. M, van Capellen, geh. met 
W. R. Sandbach. 

12 te Amsterdam. Abraham Wertheim, geb aldaar, oud 
84 jaren, officier der orde van de Eikenkroon, ver- 
sierd met het metalen kruis , zoon van Jacob en van 
Rosa Marcus, geh. met Johanna Sara Rosenik. 

16 te Grissee (Java). Barthold Theodoor Wilhelm van 
Hasselt, predikant, geh. met Carolina Roselina 
Engelina Catharina Gelpke (W. II. bl. 31). 

18 te Rotterdam. J. P. Thooft, oud 83 jaar. 

19 te VGravenhage. Cornelia Judith Eijbergen, geb. 
aldaar 19 Oct. 1887, dochter van Jan Elie Jacques 
en van CoraeJia J'udith Blankenstein. 

20 te 's-Gravenhag-e. ijonise Henriette Cornelia, geb. te Oudshoorn, oud 15 maanden, dochter van Jacobiii 
Willem Cornelia Bloem en Catharina Maria Anaa 
van Eek. 
21 op den huize Valkenburg te Gilse. EmUe Lucas 
ICartinus, zoon van C. L. P. baron van der Borch 
en van W. C. M. van der Goes, 

23 te 's-Gravenhage. Albertus Willem Jorissen, geb. te 
's-Gravendeel , oud 64 jaar, oud-verificateur der in- 
en uitgaande rechten, zoon van Willem Conrad en 
van Johanna Jobina van der Halen, geh. met Anna 
van Heyst. 

24 op den huize Molenbosch te Zeist. Jonkv. Anna Maria 
Ernestine Louise Huydecoper, geb. te Zeist 8 Aug. 
1853, dochter van Jhr. Jan Louis Reinier Antony en 
van Louise Ernestine barones van Hardenbroek, geh. 
te Zeist 3 Oct. 1878 met Mr. Joachim Ferdinand 
de Beaufort, geb. te Leusden 30 Mei 1850, zoon 
van A.arnout Jan en van Anna Algda Stoop. 

25 te Hoog Soeren bg Apeldoorn. Gerrit Berend Eiken- 
dal, oud bijna 81 jaar, wedr. van Ermina de Brester, 

25 te 's-Gravenhage. Jhr. Hendrik Pieter de Koek, geb. 
te Weltevreden (Batavia) 6 Febr. 1820, zoon van 
baron Hendrik Merkus en van Louise Wilhelmina 
Geertruida von Bilfinger, geh. met Anna Maria 
Frederika Coertzen. 

24 te Aken. Lodewijk Eugenius Johannes Brouwer 
Ancher, oud 48 jaar. 

25 te Buitenzorg. Jhr. Frederic Marie Gerard de Charon 
de Saint Germain, geb. te 's-Gravenhage 31 Oct. 
1837, zoon van Jhr. Frederik en van Maria Martina 
Bakker. 

26 te Kotta Pohama (Atjeh). W. F. N. von Geusau, 
oud 37 jaar. ridder der Mil. Willemsorde, kapitein 
bij den generalen staf van het O. I. leger. 

26 te Delft. Johannes Pieter Willem van Oattenburoh, 
gep. kolonel der artillerie. 

26 te ' Driebergen. Jacob Hendrik Luden van Heumen , 
wedr. van Titia Catharine Holl ( JT. II. bl. 245) 

27 te 's-Gravenhage. Henrica Volrada Elisabeth von 
Söhsten, geb. te Buren, oud 79 jaar, dochter van 
Gustaaf Adriaan en van Geertruida van de Kasteele, 
wed. van Gerardus Abraham Brender k Brandis. 

28 te 's-Gravenhage. Jhr. Octavius Hellas Trip, geb. te 
Groningen, oud 47 jaar, zoon van Jhr. Mr. Samuel 
Wolther en van Ockje van Sandick. 

Mail van 28 — 29 Juli. te Buitenzorg. Jonkv. M. S. 
G. A. van den Bosch, geh. met N". van Meeteren. 

28 te 's-Gravenhage. Mr. Tonco Modderman, geh. met 
Johanna Catha'rina Elisabeth Endtz {W. II. bl. 331). 

31 te 's-Gravenhage Mr. Jan Jacob Beaujon, geb. te 
Cura9ao, oud 62 jaar, oud-secretaris van den Raad 
van State, ridder der orde van den Ned. Leeuw, zoon 
van Anthony en van Ggabertha Geertruyda Apitsz, 
geh. met Jonkv. Cornelia Mathilde van Foreest. 

IHTHOVB t8»0 UTO. i O. Aanteekeningen betreffende de familie Dronkers, door J. van der 
Baan. — Öeslaoht ten Kate. — Afkomste van die van der Meeren 
van Berendrecht met beuren magen ende verwanten voor het meerder- 
gedeelte uyt verschelde oude Boomen en geschriften doen opstellen 
Ao. 1593 bij Mr. Franck Arentsz. van der Meer van Berendrecht, 
door C. Gijsberti Hodenpijl. — Familieberichten over Juli 1889. 

Gedrukt bij Gebr. J. & H. van Lanoenhütsen te VGravenhage. j MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldiek genootschap ^^De Nederlandscbe Leeavv." Dit blad verMhijat oiuslreeks het midden 
▼ao iedere maand, onder redactie van het 
bestnnr en wordt alleen aan de leden van 
het genootschap gezonden. Brieven en mede- 
deel ingen , alsook bijdragen voor het Maand- 
blad te lenden aan den secretaris van het 
genootschap, den heer A. A. Vobstkr- 
MAN TAN OrsN, BoUêlrtuU 89, te 
'S'Oravenhage. 
Leden te 's-Gravenhage betalen per 
jaar / 10.00 

Zg , die buiten 's-6ravenhage wonen / 6.00 

De vorige jaargangen zijn voor de nieuwe 
leden verkrijgbaar per jaargang ad /6.00 

Advertentiën in verband met bovenge- 
noemde wetenschappen per regel . /0.20 
AfKonderl\jke nummers niet verkrijgbaar. i«- De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aanaprakelijk is voor de 
strekking en den inhoud der door de inzenders onderteekende stukken. N°. 11. "Vil» Jaargang. 1889. 
L. A. F. H. BARON VAN HEEGEEREN. Ludolf Anne Prederik Hendrik baron van Heeckeren , geboren te Zutphen 
den 9den Juli 1817, was de oudste der beide in leven gebleven zonen van 
Evert Ludolf baron van Heeckeren tot Waliën, eerst officier van justitie 
te Zutphen*, htteir piuouieui^geuerool en eindetijk goufwueur der Neder* 
landsche West-Indische bezittingen, en van diens eerste vrouw Petronella 
Susanna Helena Lulofs. 

Den 25sten Juli 1867 huwde hij met Coenradina Henriette barones 

van Haersolte, geboren te Deventer den 15den Februari 1813, dochter 

van Prederik Benjamin baron van Haersolte en van Petronella Helena 

Clasina barones van der Capellen, en weduwe, sedert 10 November 1853, 

^ van zijn oom Godard Philip Cornelis baron van Heeckeren , in leven 

'f'^- burgemeester van Zutphen. 

Nadat zij den 28sten December 1880 door den dood van zijne zijde was weggerukt, hertrouwde hij 

den 16den Mei 1882 te Wiesbaden met zijne nicht Charlotte Wilhelmina Caroline Louise barones van 

Heeckeren van Waliën , dochter van Willem baron van Heeckeren van Waliën en van Louise Emestine 

Jeannette gravin van Gronsfeld-Diepenbroeck-Impel. Beide huwelijken bleven kinderloos. 

Baron van Heeckeren verliet in 1846 den dienst als luitenant ter zee 2de klasse en vestigde zich te 
Zutphen, waar hg zijn verder leven beeft gewijd aan de belangen dezer stad en jaren lang lid van den 
gemeenteraad is geweest. Hoewel streng orthodox van godsdienstige richting, behoorde hij niet beslist 
tot de anti-revolutionaire , doch eigentlijk tot de oude conservatieve partij. 

Jaren lang was hij districts-schoolopziener in het vierde district van Gelderland; meer dan 25 jaren 
achtereen secretaris der Geldersche Maatschappij van Landbouw. 

De Maatschappij der Nederlandeche Letterkunde te Leiden, nam hem in 1856 onder hare leden op 
en het Historisch Genootschap te Utrecht benoemde hem ook tot lid. 

Behalve dat hij in het Bestuur was van verschillende coUegien , commissien en vereenigingen , muntte 
hij ook uit door zijne geschriften op genealogisch en geschiedkundig gebied. 

Den 20 Juli 1877 werd hij benoemd tot archivaris der gemeente Zutphen, en voltooide hij het 
werk door Tadama begonnen en door Dr. W. J. A. Huberts en Mr. L. E. Lenting vervolgd, namelijk 
het ordenen en inventariseeren van het hoogst belangrijke archief van Zutphen. 

Zijne opstellen in de „Heraldieke Bibliotheek,** een tijdschrift onder redactie van den heer J. B. 
Bietstap, van 1872 — 1884 uitgegeven, munten uit door nauwkeurigheid en geven blijken van onaf- 
gebroken studie en grondige kennis. 

Hij schreef daarin o. a. in 1872 over afwijkende geslachtswapens en over het geslacht Mil- liDgen. In 1873 over de breuken in Nederlandsohe wapens en over eenige Nederlandsche z^els van de 
14de tot de 17de eeuw, welke studie door hem werd voortgezet in Deel IV (1875) van genoemd 
tijdschrift, enz. enz. 

Het zou ons thans te ver voeren de vele en doorwrochte verhandelingen over genealogie en 
heraldiek op te sommen. 

Baron van Heeckeren overleed te Zutphen 13 Deo. 1889; zijn sterven is een bepaald verlies voor 
de wetenschap. Vooral de geschiedenis, de genealogie en heraldiek verliezen in hem een gverig 
beoefenaar, een krachtigen steun. 

Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij naar zgn uitvoerig levensbericht door den heer H. M. Wemer, 
(waaraan het bovenstaande ontleend is) in de Nieuwe ZtUphensche Courant van Zaterdag 28 December 1889. Mr. M. P. H. W. B£:QTJIE190Jk.X IN l»A.OE. Amsterdamseh Jaarboekje voor geschiedenis en letteren , 

onder redactie van 

Mr. 'S. DE Boever, archivaris te Amsterdam. 

1890. 

De derde jaargang van bovengenoemd jaarboekje, groot 
197 blz., bevat behalve eene kalender en een dagelijksche 
kroniek van Amsterdam van 1 Oct. 1888—1 Oct. 1889, 
een vers getiteld , Amsterdam , door J. ter Gouw. Verder 
Amsterdam-WereldstadP door P. N. Muller, Jan Willem 
Kumpel, later Mr. J. W. Campbell, genaamd Kumpel, 
(1757—1826), door J. Q. Prederiks. Amsterdamsche 
vondelingen. lil. Een Amsterdamsche Beeldhouwer uit 
de zestiende eeuw, Hendrik Qerritze. IV. Een kerkglas 
in de Nieuwe kerk (1539), door E. W. Moes. Den 8sten 
September 1630, eene herinnering door J. H. Groene- 
wegen. Iets over de bouwgeschiedenis der oude kerk, 
door A. W. Weisman, met eene plaat. Klein-München 
in Amsterdam, door Perd. Wierdels (fragmenten van 
eene novelle). Het geslacht Barchman Wuytiers (1110, 
1533 — 1784) door A. de Roever Nz. Comelis Jacobsz. 
Brouwer, genaamd Bam (geb. 1512) met afbeeldingen 
der wapens in den tekst, van Wessel Jacobs, Comelis 
Jacobsz., Bam, Sybrant Occo en dat van diens vrouw, 
door Bern. J. M. de Bont. De kerk onder 't mes (1796) 
door D. C. Meger Jr, Een belasting oproer (1835), door 
Mr. N. de Roever. 

De titelplaat stelt voor het portret van Sybrant Occo, 
liefhebber der geleerdheid en vriend der geleerden. Raad 
en sedert 1541 meermalen Schepen en Burgemeester van 
Amsterdam. Facsimile van eene teekening van den heer 
A. J. der Kinderen, naar zijn te Calcar berustend portret. 

De plaat tegenover blz. 83 is een facsimile eener pen- 
teekening , voorstellende het noorderportaal van de oude 
kerk. 

Even als de vorige jaai^ng is het boekje gebonden 
in een wit satijn-papieren omslag met een vignet voor- 
zien, nu voorstellende De Doelens en het Tuyghuys op 
den Cingel tet Amsterdam. Danmarks Adels Aarbof 18M. 

De zevende jaargang van het jaarboek voor den Deen- 
schen adel, onder rediEtctie van de heeren H. B« Hiort 
Lorenzen en A. Thiset, groot 526 bladzijden, bevat in 
hoofdzaak de tegenwoordig levende leden der adellgke 
Deensche geslachten, benevens hunne ouders en groot- 
ouders en van sommige geslachten nog verdere voor* 
ouders, gerangschikt volgens het A. B. C. 

Verder een lijst van inteekenaren , een Igst van bronnen 
(henvisninger), betreffende enkele uitgestorven familiên, 
die ook in eerstgenoemde rubriek vermeld zijn, eene 
opgave van de stiftsdames en de daarvoor ingeschrevene 
jonkvrouwen, benevens de opgave der overledenen, die 
nog niet in dezen ofvroegerejaargangen vermeld zijn, en 
ten slotte een lijst der adellijke geslachten waarvan in de 
verschenen 7 jaargangen een geregelde geslachtlijst op- 
genomen is. 

Dit deel is versierd met 10 portretten in lichtdruk en 
19 wapens in kleurendruk. Tegenover den titel is het 
portret van Otto Sofus greve Danneskjold-Samsoe, en verder 
die van Henrik Bille Brahe, overl. 1789, blz. 76; Hr. 
Claus Bille, overl. 1558, blz. 86; Marquard Bille, overl. 
1631, blz. 88; Eiler Bille, overl. 1649. blz. 90; Hr. 
Anders Bille, overl. 1657, blz. 92 ; Steen Andersen Bille, 
overi. 1683, blz. 100; Peder Charisius, overl. 1683, blz. 
162; Hr. Claus Daa, overl. 1641, met 16 kwartierwapens 
en de omlijsting, blz. 175; Ove Juul, overl. 1686, 
blz. 270. 

De wapens zijn de navolgende: Bille, blz. 55; Bille 
Brahe, blz. 78; greve af Bille Brahe, blz. 94; greve af 
Bille Brahe-Selby, blz. 961; Bosendal, blz. 111; Budde, 
blz. 128; Bugge, blz. 134; Bydelsbak af Bregentved, 
blz. 137; Bydelsbak af Torbernfeld. blz. 139; Boistrup, 
blz. 147; Bolle, blz. 148; Borialsen, blz. 152 ; Charisius, 
blz. 160; Daa, blz. 165; Juul, blz. 258; Juel baron af 
Rysensteen, blz. 273; Levetzow, blz. 314 ; en van de greve 
af Levetzau, blz. 334, sommige in goÜusche en andere 
in renaissance stijl geteekend. 

Het geheel is even als de vorige jaargangen gebonden 
in een rood linnen met goud bedrukten band. — 83 Geldersehê Tolks-Almanak Toor het Jaar 1890. 

De 568te jaargang van boyengenoemden almanak, onder 
redactie van den predikant J. C. W. Quack, bevat, be- 
halve het gewone voorwerk , in de beide eerste afdeehngen 
over Qeldersche Geslacht- en Oudheidkunde en Geldersche 
Geschiedenis en Letterkunde: Genealogische Aanteeke- 
ningen op oude Q^lachten: van Amstel en Wassenaer, 
door A. Schimmelpenpinck van der Oye van Nijenbeek. 
De Eikhorst te Wychen en de familie Biesman 1426^ 
1678, door Gomarius Mes. De Doorwerth (een gedicht) 
door H. M Wemer, met eene afbeelding en korte his- 
torische aanteekening ter opheldering. Mr. G^rard van 
Hasselt', zijn geslacht (1533 tot heden) en zijn buiten- 
verbljjf Daalhuizen , door H. M. Werner, met twee plaatjes, 
nl. zijn portret en het huis Daalhuizen. Aan het kasteel 
Doomenbui^ in de Betuwe (gedicht) door M. L Quack. 
Eenige Arnhemscbe medailles van het Gemeentemuseum 
(van de jaren 1696, 1699, 1705 en 1799) te Arnhem, 
door D. baron van Asbeck, lid der commissie. Gelre's 
graven van Dichters, Jan van 's Graven weert , Petrus 
Augustus de Genestet, Bernard ter Haar en Jacob van 
Lennep, een gedicht door H. Mohrmann. Het kerkzegel 
van Tiel, een en ander over den arend en zijn ouder- 
dom , door Jac. Anspach. Avezaath door J. A. Heuff Az. 
met geslachtslijst van de familiën van Zoelen en Avezaath. 

Het derde gedeelte : Geldersche spreekwoorden , zeden, 
gewoonten en gebruiken, bevat : Meikersen , eene naams- 
afleiding en nog wat, door J. C. W. Quack. Weggaon 
is nog gin verdwiinen (een gedicht) door H. J. Krebbers. 
Waar Hannesoom voor bedankte, eene vertelling door 
J. C. W. Quack. Een oudzutphensch opschrift (Lambert 
Stuerman, overl. 1395), medegedeeld door J. GKmberg. 
Uit het verledene, eene herinnering aan den ouden tijd 
(A^ 1688), door J. C. W. Quack. De Belvedère te 
Nijmegen, door Mr. W. van de Poll. Een merkwaardig 
giufschrift (van graaf Maximiliaan van Egmond, overl. 
1564, uit een Duitsch tgdschrift), medegedeeld door 
J. C. W. Quack. Frlesehe Volksalmanak voor het Jaar 1890. 

De bij A. Meijer (firma H. Kuipers en J. G. Wester) 
te Leeuwarden uitgegeven 7de jaargang der nieuwe serie 
van bovengenoemd „ boeksken " bevat behalve het gewone 
voorwerk, belangrijke historische bijdragen en eenige 
verhalen in de Priesche taal. 

Tot de eerste behooren : Harko , de Priesche Konings- 
zoon (geb. omstreeks A® 590, natuurlgke zoon van 
Koning Beroald) door A. Winkler Prins. 

Aan Friesland (een gedicht) , door H. Mohrmann. Het 
klooster Steenkerk in Eangwirden, door Prof. Dr. J. 
Reitsma. De State Hoxwier te Mantgum (met eene af- 
beelding zoo als het in 1722 was en de wapens der 
flamiliên, die er achtereenvolgens eigenaars van geweest 
zgn namelijk Hoxwier, Galama, Hoppers, Aylva, Boelens 
en Lannoy ; alsmede met de afbeelding van een grafsteen 
van Seerp van Galama, overleden 22 Jan. 1584, in de 
kerk te Mantgum, nog ongeschonden overgebleven, op 
Vlo der ware groote geteekend door H. Wenning uit 
Leeuwarden) door J. H. J. van Wageningen thoe Dekema. 
Iets over den Molkorrer Sang, door F. B. H. Opschrift 
op een boogsteen te Franeker, 1551. Eene begrafenis, eene schets uit de Trijnw&lden, door J. Herman 
Riemersma. 

Iets over vroegere eigenaren van Juwsma-State te 
Perwerd, door Heerke Wenning. Sliucht end riucht as 
dy fen Boalsert (een spreekwoord), door Johan Winkler. 
Bemoediging op 31 Aug. 1889 (een gedicht door W. Z. 
Aanteekening. De Middelzee, in verbinding met den 
Pliestroom langs Bolsward , door 8 Koopmans. Een 
mislukte Veldslag (uit den Spaanschen Successie-oorlog), 
door Gerard Slothouwer. Reinier van Tzum, gecom- 
mitteerde naar Japan in 1645, door D. Cannegieter. 
Grafschrift in de kerk te' Tzum, van den Capitein te 
water. Marton Jansen, diens vrouw en kinderen, door 
D. C. 

Deelskosten (Bijdrage betrefiFende het inkomen of de 
bezoldiging der Grietmannen) en Bekening betrekkelijk 
de Deelskosten in Opsterland 1794, door P. J. D. van 
Slooten. Het koor der St. Martinikerk (1) te Bolsward 
in 1889, door M. E. van der Meulen, Bladvulling. Het 
oude Graafschap Staveren, door J. Hogeman; verder 
It Maibeamjen en it lizzen fen de earste Stien, door 
Waling Dykstra. Hwer 't Diouwke net hij koe, door 
T. E. Halbertsma. In Doctors Rie, dy 't stellich goed 
for foUen wie, door Waling Dykstra en Op de Froskepol, 
door W. Z. Een protest Als belangstellend lid in den bloei van het genootschap 
„de Nederlandsche Leeuw", acht ik mij verplicht met 
een enkel woord op te komen tegen de wgze waarop de 
familieberichten geredigeerd worden. 

Heeft het indertijd reeds zoowel mijne verwondering 
als mijn leedwezen opgewekt, dat om aan het verzoek 
van enkele (hoevele ?) leden te voldoen, gedrukte werken 
zouden worden aangehaald, mijne verbazing nam toe, 
toen het bleek, dat onder die werken meer dan de helft 
van den heer Vorsterman van Oyen afkomstig was, terwijl 
b.v. aan het Wapenboek van den heer J. B. Rietstap 
(NB. eerelid des genoolschaps) geen plaats werd gegund. 
Dit doet onwillekeurig aan reclame denken (2). 

Om nu van drukfouten als Leyffast in plaats van 
Seyfifardt (VI Jaarg. blz. 45), Gareit in plaats van Govert 
(VI Jaarg. blz 45), Roel in plaats van Röell (VII Jaarg. 
blz. 7) en dergelijke niet te spreken; om nu geen 
melding te maken van het onjuist toekennen van praedi- (1) Op blz. 179 wordt melding gemaakt, naar aanleiding van het 
verwijderen van de verflaag die net oude gesneden houtwerk bedekte, 
van jj De verfoplosser eerst onlangs in gebruik gekomen , die bg goede 
bewerking, wc^rvan genoemde werklieden geheel op de hoogte zijn, 
in korten tijd, de koppigste verflaag doet verdwijnen, endeneerlhke 
schakeerin^n van het oude hout in al haar schilderacht^heid doet 
te voorschijn komen. Van deze verfoplosser is de heer EL Boersma 
te Bolsward , de uitsluitende verkooper voor de Noordelgke Provinciên^\ 

(2) Den inzender van dit protest zg opgemerkt, dat hier volstrekt 
aan geen „ reclame ^' te denken valt. Kaar de werken van de heer 
Vorsterman van Oyen, Stam- en Wapenboek alsmede Jaarboek van 
den Nederlandschen adel wordt verwezen, omdat in die werken meestal 
meer te vinden is dan in ons Maandblad b^oeft gedrukt te worden. 
Dat naar het Wapenboek van den Nederl.adel van den heer Rietstap 
niet verwezen wordt is dood eenvoudig, omdat daar niet te vinden 
is, wat tot aanvulling kan dienen. Die geachte schrijver toch behandelt 
de meelachten slechts meestal tot op den persoon of de personen die 
in den Nederl. adel zijn opgenomen. Slechts enkele uitzonderingen 
zgn te noemen, zooals de artikelen Meijer, Snouckaert van Schauburg, 
de Stuers en nog slechts een enkele meer. Bed. — 84 katen als Jonkvrouwe aan Clara Peggy van de Poll 
(VI Jaarg. blz. 17), Constantia Alexine Loudon (VI Jaarg 
blz. 35) en Jonkheer van Herman Josua van Lennep 
(VI Jaarg. blz. 37); om niet te gewagen van het ont- 
houden er van als Joakvrouwe aan A. C. Juniua van 
Hemert (VI Jaarg. bl. 27), Annette Catherine Sandberg 
(VI Jaarg. blz. 38), Alida Engelina de Gijselaar (VI Jaarg. 
blz. 45), Jacoba Elisabeth van Heemskerck van Beest 
(VI Jaarg. blz. 56), Elise Christine de Mey van Alkemade 
(VII Jaarg. blz. 39) en Jonkheer aan J. H. van Haersma 
de With, terwijl ook de titel van gravin des Heiligen 
Boomschen Rijks aan Agnes Margaretha van Heemskerck 
(VI Jaarg. blz. 58) en die van ridder aan A. C. P. G. 
van Rappard (VII Jaarg. blz. 46) geweigerd wordt (1); 
en om eindelijk niet te wijzen op de vele leemten, die 
op elke bladzijde in menigte voorkomen, wensch ik thans 
in het belang van het Maanblad zelf, de aandacht te 
vestigen op het onnauwkeurige in n**. 8 van den VII 
Jaargang. Wat toch moet men denken van eene onacht- 
zaamheid als wij op blz. 63, kol. 1 aantreffen, waar wij 
lezen, dat te Gouda gehuwd zijn J. W. A. Roijaards met 
Johanna Albertina Helena van Mierop, terwijl wij 9 regels 
verder hetzelfde bericht aantreffen met eene andere bijzon- 
heid, en eene leemte, welke boven niet bestond. Op mannen 
als J. C. van der Muelen en A. A. Vorsterman van 
Oyen, mogen wij toch het „quandoque bonus dormitat 
Homerus" niet toepassen? 

Deze onnauwkeurigheden «chter zouden mij niet tot 
schrijven gedwongen hebben, doch hetgeen ik op blz. 54 
kol. 2 ontwaarde, wekte in zulk eene mate mijne ergernis 
op, dat ik niet kon, noch mocht zwijgen. Immers wij 
vinden daar, dat op 28 Mei 1889 te Brummen overleden 
is Mr. Willem Thèodoor Pahud de Mortanges, geh. met 
Louisa Isabella Bogaerdt (2) (sic), terwijl dit juist de 
datum is, waarop hij met genoemde jufvrouw Bogaerdt 
in het huwelijk trad (3). Kan men zich nu grover fout 
denken in een blad aan genealogie gewijd P Welke be- 
trouwbaarheid kan voor ons dit Maandblad, welke waarde 
kan voor het nageslacht dit tijdschrift hebben, als geen 
protest wordt aangeteekend tegen dergelijk werkP Utrecht. J. Hooft Graapland. Het geslacht van Stralen» 

Aanteekeningen uit de kerk-boeken te Enkhuizen , in 
verband met de opgaaf in de Ned. Leeuw 1885, blz. 48. 

10 Juni 1586 ged. Jan, V: Bartolt van Stralen, 
m: Mary Jansdr. get. Anna Jochemsdr. 

19 Sept. 1624 ged. Jan, V. Jan v. Str. m: Aaltje, 
get. pr. (1^ De inzender heeft gelgk dat meermalen titels en praedioaten 
^mist worden, doch waaraan dit toe tesohrgyenPDefamiueberichten 
worden ontleend asm courantenberichten en zooyeel mogelijk door de 
redactie aangevuld; indien nu de belanghebbenden zelf niet annonceeren 
met de hun competeerende titels of praedicaten, of die in de familie- 
berichten in de courant niet yermeld zijn, kan het wel gebeuren dat 
daarmede eene yergiBsinff plaats heen. Steller yan het protest had 
beter gedaan, zijne opmeridn^n eerder in te zenden, dan hadden zij 
ffebruikt kunnen worden bij de errata en addenda, die geyoegd werden 
bij n^. 12 yan den yori^en jaargang. Red. 

'(2) Men leze: Bogaarüt. 

(3) Wat deze fout aangaat, daanroor yerw^zen wij naar n®. 10, 
blz. 72, kolom 2. Bed. 5 Maart 1655 Hendrik Gerritsz. v. Str. gedoopt op 
de belijdenis van zgn geloof. 
5 Oct. 1657 ged. I Geertje l V. Hendrik Hendriksz. v. Str, 
tweeling I Dirk I m. Annetje Jansdr. 
get. de vader, Aagt Jansdr. en Anna Dirksdr. 

20 Oct. 1662 ged. Adriaan V: Hendrik Gerritsz. 
V. Str. m: Annetje Adriaansdr.^ get. de vader. 

Hendrik Hendriksz. v. Str. Molenpad en Dirkje 
Lourensdr. Havendijk, getr. 18 Dec. 1639. 

Hendrik Gerritsz. v. Str. Havendijk en Jantje Harmensdr, 
Vrijdom, getr. 17 Dec. 1656. 

Mr. Hendrik v. Str. Wedr. en Antje Avis Wed. beiden 
Zuider Havendijk, getr. 25 July 1660. 

9 Aug. 1661 ged. Aaltje, V: Hendrik v. Str. m: 
Antje Avis, get de vader en Grietje Avis. 

Mr. Hendrik v. Str. Wedr. Zuider Havendijk en 
Niesje Michielsdr.^ wed. tot Zaandam getr. 14 Jan. 1664. 

Frans Hendriksz v. Str. bij Zuiderkerk en Stgntje 
Claasdr. Blaeu, Vrijdom, getr. 22 Dec. 1686. 

4 Febr. 1687 ged. Geertje, V: Frans v. Str. m : Stgntje 
Claasdr. get. Julithus Hendriksz. 

29 Aug. 1696 Claas, V: Frans Hendriksz. v. Str. m. 
Stijntje Claasdr. get. Lijsbeth en Teunisje Bastiaansdrs, 

22 Sept. 1705 HendHk V: Frans v. Str. m: Steijntje 
Claasdr. get. Syhregje van Loosen. 

Hendrik van Stralen^ Breestraat en Meinoutje Lucasdr, 
Engelenburgh j Zuider Havendijk getr. 20 Mei 1674 en 
Hendrik van Str. Wedr. Zuider Havendijk hertr. 6 Febr. 
1684 voor Burgemeesteren ten buize van de bruid met 
Sihregje van Loosen^ Peperstraat, dochter van Jan 
Hendriksz. van Loosen ^vrijer gestorven" (volgens de 
stamlijst „van Loosen" berustende in archief „Vorsterman 
van Oyen"). 

Uit het eerste huwelijk : 

1. Frans, ged. 11 Juni 1675, getuige: vader enNeeltje 
Moeskoker. 

2. Lucas, 22 Nov. 1678, getuige: vader en G^esje 
Maartensdr. 

3. Aaltje, 6 Juni 1681, getuige: Jantje Harmensdr. 

4. Aa^e, 11 Oct. 1682, getuige: Aa^e Haeck en 
Grietje Huygh. 

Uit het tweede huwelijk: 
l.Jan, ged. 15 Dec. 1684, getuige: Margaretha Visr 
2. Jan, ged. 15 Maart 1686, getuige : Jantje Harmensdr. 

en Majytje Jacobsdr. 
8. Hendrik, ged. 7 Oct. 1687, getuige: Digna van 

Loosen- en Margaretha Vis. 

4. Pietertje, ged. 23 April 1690, getuige: Jantje 
Harmensdr. en Mary^'e Jacobsdr. 

5. Jan, ged. 21 Sept. 1696, getuige: Grietje van 
Loosen en Margaretha Vis. 

NB. Boekwerken en begrafenis-briefjes zijn gedrukt 
o. a. tusschen 1693 en 1749 bij Hendrik van Stralen, 
denkelijk een der bovengenoemden. 

P. J. B. Geslacht Avenhom. 

Aanteekeningen uit de kerk-boeken te Enkhuizen, 
in verband met de opgaaf in de Ned. Leeuw 1885, 
blz. 70 en 1886 blz. 13 en 14. 

2 Mei 1694 ged. Jan, V: Antony de Jong, m:Anna 
Sibers, get. Eatharina de Jong. — 85 — 29 Mei 1693 ged. Margareta, Y : Claas Bis, m : Jantje 
Wits, get. Margareta Timmerman en Anna Wits. 

Mr, Joan de Jongh van Persyn^ jm. Nieuwe Wester- 
straat en Margareta BiSj jdr. Oude Westerstraat, getr. 
9 Maart 1721 voor Burgem. t. huize v. d. bruid — recht ƒ 60. 
5 kinderen volgens doopboek. 

1. Johanna ged. 2 Mei 1728, getuige Jacoba Bis en 
AaQe Bis. 

2. Anna Cornelia, ged. 18 Juni 1724, Anna Siebeirtsdr 
en Aa^e de Jong; ondertr. te E. 28 Aug. 1745, 
getr. op Schiermonnikoog met Jhr. Joan Wilhelm 
Stachouwer Vrij- en Erf-heer van Schiermonnikoog. 

a. 3. Catharina Frederika, ged. 3 Jan 1727 , getuige 
Jacoba Bis en Aaige Bis. 

4. Anthony Jacob, ged. 10 December 1728, getuige 
AaQe de Jong en Qeertruid de Jong. 

5. AnÖiony Jacob, ged. 7 Mei 1734, getuige Geertruid 
de Jong en Aa^e Bis; getr. 30 Sept. 1753 met 
Johanna Margaretha Drujrf (dochter van Prederik 
Druyf en Johanna Bietveld getr. 9 Oct. 1729). 

a. Schepen-boek 25 Dec. 1751. Gerardus Assuërus 
Avenhorfij meerderjarig jongman van Amsterdam voor 
hem selfs ende Catharina Frederica de Jongh 
van Persyn jdr. van Enchuysen geads. met haar 
vader d. Weled. Groot Agtbaar Heer en Mr. Joan 
de Jongh van Persyn werden gecons. kerk. — Getr. 
in Westerkerk 10 Jan. 1752. 

ld. 31 Aug. 1776 Mr. Bemardus Blok jm. voor hem 
selfs van Makassar en Margareta Johanna Asstiërtis 
Avenhom jdr. van Alkmaar beyde alhier een geruyme 
tgdt gewoont, geads. met haar voogden d. WelEd. gestr. 
Heeren Anthony Jacob d'Jong van Persyn Baad en oud 
Bargemr. dezes stads en den WelEd. gestr. Heer Jan 
van Akerlaken oud scheepen der stad Hoorn, Mr. Comelis 
Christoffel van Akerlaken oud schepen der stad Hoorn 
en den WelEd. heer Samuel Walland Coopman tot 
Amsterdam, werden gecons. — kerk. Getr. 15 Sept. 1776 — 
recht f 60. 

KB. Mr. Bernardus Blok, Boelo&z. Wedr. heitr. 
2 Dec. 1781 met Johanna Cornelia Yaillant, Christiaansdr. 
Wed. van Mr. Pieter Buyskes, Gerritsz. 

Mr. Franciscus Binia van Nauta en ConstaniiaAssuërus 
Avenhorn te Enkhuizen Trou-recht / 60—21 Mei 1777 

P. J. B. Hoe de heer E. de BeaomoDt zfjn wapenverzameltng^ 
roestvry hteld. 

Daar sommige personen, die zooals de leden van het 
genootschap de „Ned. Leeuw" de wapenkunde beoefenen , 
ook wel enkele ijzeren of stalen voorwerpen daarop betrek- 
king hebbende bezitten, zooals zwaarden, degens, 
harnassen , helmen , enz. zal het misschien niet onwelkom 
zgn te weten hoe men die het best roestvrij kan houden. 

Aan het museum Cluny te Parijs is indertijd een legaat 
gemaakt van 45 degens en oude wapens, waarvan de 
Ust, met eenige afbeeldingen versierd, te vinden is in de 
Gazette des Beaux Arts 1888 I. blz. 265 e. v. Deze en nog andere oude wapens zijn indertijd bijeen- 
verzameld door de heer Edouard de Beaumont, overleden 
te Parijs 13 Januari 1887; zijn voornemen om een 
Diciionaire des Epées uit te geven , heeft hg niet kunnen 
volbrengen, maar toch is hij in staat geweest aan een 
der musea van zijn vaderland een keur van merkwaar- 
dige kunstvoortbrengselen na te laten. 

Met betrekking tot het uit de roest houden van deze 
wapens vermeld de Gazette het navolgende: 

„et un brave Alsacien nommé Mieg , a passé 

quinze années de sa vie k frotter ses épées et è, les en- 
tretenier, ce dernier venait dans la chambre mysterieuse 
comme on va k son bureau, et solitaire, frottait sans 
rel&che et enduisait les lames de eire vierge pour com- 
battre la rouille. 

Plustard , quand Mieg se retira dans son pays , Beau- 
mont se chargea de ce soin; il proscrivait les graisseSy 
les huileSj toute maniere grasse enfin j et sa conviction 
était telle k Fégard de la superiorité de son systeme de 
conservation , qu^un article de son testament prescrit au 
conservateur du Musée de Cluny Ie procédé è employer 
pour Ventretien des armes qu^il a leguées." 

Il faut ajouter que Textraordinaire conservation des 
lames semble donner raison au procédé de Tartiste. 

Zonder op deze goede handelwijze iets te willen af- 
dingen, kan ik nog een ander 'middel mededeelen, dat 
sedert jaren door mij toegepast en ook goed bevonden is. 

Wanneer men de ijzeren of stalen voorwerpen eerst 
goed afgepoetst en van alle roest vrg gemaakt heeft, 
bedekke men ze met een dunne laag kleurloos vernis, 
dat de lucht volkomen afsluitende, het gzer belet zioh 
met de zuurstof te verbinden en dus te roesten. 

Dit middel heeft boven het eerstgenoemde nog dit 
voordeel, dat, de vernis eenmaal goed droog zijnde, het 
ijzer volkomen glad is en niet zooals dat hetwelk met 
was gewreven is eenigszins kleverig, waardoor de stof 
er zich niet zoo op vasthecht en men het dus niet telkens 
behoeft af te poetsen. 

J. C. V. D. M. Aanteekeningen ait het hawelflks-rerister 
te Diepenhelm. 

Voor 15 feV. 1696, datum onbekend. 

Jan Gerritsen s. van Gerrit Cogelink en Grietjen 
Gerrit8z.d. van wgl. Gerrit te Haesselaer, beide onder 
de kerk van Diepenheim. 

Ingeschr. 8 Oct 1697 de heer Matthias Wilhelm van 
Wgdenbruk tot Deventer sigh ophoudende en juffer 
Maria Catarina Markolfs tot Ensink onder Diepenheim* 
den 5 november te Diepenheim bevestigd. 

29 Oct'. 1698. Georg Wilhelm van der Felst s. tot 
Horstwgck Vaendrager onder de heer Baron de Heiden 
en Elsabe Judith van Heuvel dochter des huyses Nyenhuys 
(op de kant staat — afgekondigd 30 Oct' en 6 en 13 Nov. — 
alhier in onze kerke na vertoninge van attestatie van 
Deventer den 19 novembris bevestigd. 

Ingesch. 1 Julij 1698..Gee8ken Nglant d. van wgl. 
Wolter Nijlant in 't kerspel van Diepenheim tegenwoordig 
dienende op Schoonheten met Prenk Kemerink, soon van 
W. Jan Kemerink binnen Diepenheim. Bevestigd 24 julg 
met attestatie van Baalte. 

6 january 1699. Willem Bentinck sone van Schoon- — 86 — heten en Anna Aghnes Bentinck dochter yan Diepenheim. 

Ingeschr. 26 maart 1699. Herman Nilant n. s. van 
wülen Wolter Nilant in 't Carspel Diepenheim en Jenneken 
"Weppélink n. wed. van W. Luken Weppelink uit 8 . . . 
onder Lochem — den 16 April met attestatie naar 
Lochem. 

Ingeschr. 23 julij 1699. Adolf ten Thije weduwnaar van 
Jenneken ten Schoonevelt en Geertjen Jansen n. wed. 
van W. Teunis ten Gors velt tot Goor, den 12 Aug*. met 
attestatie naar Goor. 

4 mei 1700 op attestatie van Utrecht. De heer Gerrit 
Willem van Hoevel, heer van Nijenhuis, Borgman hier 
ter plaatse met juffer Geertruydt Isabella Bor van 
Amerongen tot Utrecht. 

Ingeschr. 15 Junij 1700. Arent te Lintele s. van w. 
Herman te Lintele in Rengevelde onder Delden en Willeken 
Geessink, dochter van Teunis Geessink in 't dorp van 
Diepenheim, den 10 july attestatie naar Delden. 

Ingeschr. 11 Junij 1701. Berent Rubers s. van wijl. 
Dries Ruber van Velen in 't stift van Munster tegen- 
woordig zich ophoudende te Zutphen met Margaretha 
Reynst. d. van wijl. Reint Wessels tot Diepenheim, be- 
vestigd 3 Julg. 

3 Junij 1701. Berent Gerritsen Everts weduwnaar van 
W. Geesje Nijenhuis tot Enter onder Rijssen , met Gerritje 
Alberts, dochter van wijl: Albert ten Mekenkamp van 
Ipelo onder Rijssen, tegenwoordig wonende bg de pastor 
alhier tot Diepenheim. 

Ingeschr. 16 April 1702. Albert ten Tusschede s. van 
wijl. Eghbert ten Tusschede Borgem'. tot Delden met 
Anna toe Reppelaar d. van wijl. Herman toe Reppelaar 
Borgerm tot Diepenheim, den 5 mei attestatie naar Delden, 

27 Maart 1703. Lambert Joost van Hambroek met 
Mechteld Anna Bentinck. 

Ingeschreven 1 5 Julij 1 703. Simon Sloot op den Peckedam 
en Louise Christina van Laer tot Deventer. 1 Aug. 
attestatie afgegeven om te Deventer of elders te gaan 
trouwen. 

26 April 1704. Jan Jansen s. van Jan op Weselmet 
Geesken Berents d. v. wijl. Berent ter Borch op de 
Demmersmate, beyde in het Karspel van Diepenheim. 

16 Oct''. 1705. Berent Broers weduw'. van wül: Tryntjen 
Stokkenrief met Elkske Everts d. van wijl. Evert Lam- 
berts beijde binnen Diepenheim. 

26 Aug. 1706. De heer Joan Albert Sloet heer tot 
Warmelo met juifer Adriana Josina van Haersolte, dochter 
tot Elssen. — alhier op attestatie van Zwolle bevestigd 
den 14 Sept^ 

Ingeschr. 22 Oct. 1706. Arent Jansen s. van Jan Immink 
in Enter tegenwoordig kooyker op 't huis te Diepenheim 
met Sutger Jansen wed. van J. Nilant uit den gerichte 
van Delden, pn binnen Diepenheim wonende — den 
20 november attestatie gegeven om te Markel te mogen 
trouwen. 

Ingeschr. 29 Jan 1707. Tennis ter Lochte j.m. uit 
het kerspel van Vreden met Jenniken ter Rouwerhorst 
weduwe in Hengevelde in 't gerichte van Delden, den 
80 januarij op attestatie van Delden bevestigd. 

Ingeschr. 18 novemb^ 1708. Jan Hendrik Sturts, wed', 
van w. Geertruyd van der Wijk, tegenwoordig burgem. 
tot Eibergen met Berendina van Delden wed. van Arent 
Israels tot Diepenheim, met attestatie naar Eibergen 
den 14 Dec. 

6 Junij 1709. Barthold Blankvoort s. v. wijl. Hillebrand Blankvoort in de buurschap Langen (?) onder Loohem 
met Fenneken Bushof d. van Berent Bushof gemeensman 
hier tot Diepenheim. 

{Wordt vervolgdj. Familieberichten. 

AUGUSTUS 1889. 

GEBOORTEN. 

3 te Hulst. N., zoon van A. L. Eulenkamp Lemmers 
en van Elisabeth Jacoba van der Muelen. 

3 te 's-Gravenhage. Wilhelmina Eva, dochter van 
Willem Perdinand Lodewijk Pont en van Maria 
Antonia Brouwer. 

4 te 's-Gravenhage. Adrianus Leendert , zoon van Jasper 
Adrianus de Bruyn en van Jacoba Hermanna Dijck- 
meester. 

5 te Leiden. Anna Comelia, dochter van Jhr. Wülem 
Cornelis Röell en van Maria Comelia Johanna 
Bierens de Haan. 

6 te Amsterdam. N., dochter van Mr. Prans Adriaan 
Bosscha en van Bertha Elisabeth Bosscha. 

7 te 's-Ghravenhage. Jeanne Agatha, dochter van Dr. 
Francis van Gheel Gildemeester en van Catharina 
Quirina van Gheel GKldemeester. 

10 te St. Nicolaas (België). N., kind van Eduardus Petnu 
Prisse en van Cornelie Wilhelmine gravin van Limburg 
Stirum. 

10 te Arnhem. Wolter Paul Alfred, zoon van Eduard 
Gerard Bartholomeus van Voorst van Beest en van 
Bouwine Gerardina van Kreghten. 

11 op den huize Westerhout te Wgk aan Duin. N., 
dochter van Jhr. Gerard Salomon Boreel en van 
S. G. P. Gevers. 

14 te Pajongan (Tegal). Pieter Eduard, zoon van Johannes 
Carolus van der Meer Mohr en yan Alida Johanna 
Breedveldt Boer. 

14 te 's-Gravenhage. Hermance Marie, zoon van Jhr. Mr. 
Herman van der Wijck en van Jonkvr. Johanna 
Philippina Frederique Cwolina Constantia gravin 
Schimmelpenninck. 

15 te Haarlem. N., dochter van M. Johan Enschedé en 
van H. P. Krantz. 

15 te Amsterdam. Gerard Elioe, zoon van AntonRudolf 

Balthazar Opstelten en van Maria Jacomina Constantia 

van Heumen. 
18 te 's-Gravenhage. Josina Penna, dochter van Casparus 

Bernardus Oorthuys en van Johanna Wilhelmina 

Schoorel. 
18 te Spa. N. zoon, die 31 Aug. overleed, van Mr. W. J. 

Snouck Hurgronje en van Jonkvr. A. Boreel. 
20 te Heerenveen, N. en N. dochters van Mr. J. Meinesz 

en van A. K. van Voss. 

23 te 's-Gravenhage. Adriana Elisabeth, dochter van 
Dirk Amold Krayenhof van de Leur en van Anne 
Rauws. 

24 te 's-Gravenhage. Henri Anne Wijnand Christiaan, 
zoon van Jean Jacques 'Goetzee en van Anna Maria 
Lambrechtsen. 

25 te Amsterdam. Jan Willem Daniel, zoon van Jaoobus 
Marinus Wilhelmus Kuyl en van Constance Susanna 
Cornelie Röell. — 87 — 29 te Amsterdam. Maria Francina, dochter van Henricus 
Feraandus Hoffman en van Christina Josepha yan 
Goens. 

30 te Groningen. K, zoon van N. Dibbets en van B. A. A. 
Hingst. 

SI te Leeuwarden. N., dochter van N. Sierevelt en van 
Jonkvr. A. G. van den Santheuvel. 

HUWELUKSK. 

1 te Utrecht. Willem Prederik Pop, geb. te 's-Graven- 
hage 14 Juni 1858, Ie luit. bij de veld-art., zoon 
van Gerrit Frans en van Pieternella Elisabeth van 
Oven, met Antoinette Frederique Elisabeth Johanna 
de Normandie "sJacob, geb. te Paramaribo 16 Febr. 
1854, dochter van Johan Catharinus envanComelia 
Gerardina Antonia de KofiP; wed. van Joost Christiaan 
SchuUer tot Peursum, geb. te Utrecht 27 April 1853, 
st. aldaar 9 Juli 1886, zoon van Mr. Christiaan 
Lodewijk en van Marie Isabelle Frangoise van der 
Bank. 

1 te Haarlem. P. 8. R Wolterbeek, zoon van N. en 
van N. van Hooif, met Comelia Adriana Jacoba 
Druyvesteyn (H. B. I blz. 335). 

1 te Amsterdam. Adolf Holland, oud 35 jaar, Ie luit. 
der infanferie, zoon van Hendrik G^rard en van 
Comelia Docksen, met Anna Jacoba Verwey Mejan, 
geb. te Wgk, oud 26 jaar, dochter van Martinus 
Constant en van Geesje Schiphorst Haalweide. 

1 te Amsterdam. Emile Hendrik Hubers van Assenraad, 
geb. te Soerabaja, oud 24 jaar, zoon van Wijnand 
en van Roberta Johanna Wijnmalen, met Jonkvr. 
Everdine Petronelle Goldman, geb. te Haarlem, oud 
20 jaar, dochter van Jhr. Louis Ferdinand en van 
Everdina Petronella van Ipenburg. 

2 te Middelburg. Ulrich Johannes Willem van Nooten, 
ontvanger der registratie en domeinen (W. II blz. 383) 
met N. Sibmacher Zgnen. 

6 te VQravenhage. Paulus Johannes Zaalberg, geb. 
aldaar 31 Aug. 1858, zoon van Dr. Johannes Comelis 
en van Comelia Wilhelmina Zaalberg, met Anne 
Elize van Langen, geb. te Samarang 7 Mei 1854, 
dochter van Karel Ferdinand en van Anna Paulina 
Andreas; wed. van Fredrik Theodorus Schlette. 

8 te Koog aan de Zaan. Meindert Honig, geb. aldaar 
24 Apnl 1857, zoon van Jan Jansz. en van Hillegonda 
Buys, met Maria Out, geb. aldaar 17 Febr. 1865, 
dochter van Pieter en van Alida Petronella Maria 
Brandenburg. 

8 te Zaandijk. Klaas Cornelisz. Breet, geb. aldaar 16 Juli 
1850, weduwnaar van Maria Honig, zoon van Comelis 
Klaasz. en van Neeltje Dekker, met Henriette Elisabeth 
Gijsberti Hodenpijl, geb. te Vinkeveen, oud 41 jaar, 
dochter van Jean en van Klara Nijenbranding. 

8 te Schoonhoven. C. E. Heynsius, arts, zoon van prof. 
N. en van A. du Rieu, met 8. G. Kooiman, dochter 
van N. en van W. Schep. 

8 te Lochem. Dr. A. J. Swaving, benoemd directeur 
van 's Kijkslandbouw-proefstation te Breda, met J. J. 
E. Swaving. 
10 te Zaandijk. Jan Boelof du Bieu, geb. te uithoorn, 
oud 28 jaar, zoon van Mr. Lodewijk Casper en van 
Budolphina Boerlage, met Geertruida Comelia Honig, geb. te Koog aan de Zaan 10 Maart 1864, dochter 
van Pieter Cornelisz. en van Antje Spaans. 

12 te Berlijn. Fredrich Hermann Alexander graaf von 
Wartensleben, zoon van graaf Gustav Ludwig en van 
Elisabeth Leopoldine Henriette Caroline Benate Agnes 
von Goldbeek, met Frederika Maria barones Schim- 
melpenninck van der Oye, dochter van baron Alexander 
en van Maria Anna barones van Cantzow. 

13 te Middelburg. Mr. Frederik Jacob Sprenger, (W. IH 
blz. 172), met Cecilia Johanna Buteux (W. I blz. 119). 

15 te Leeuwarden. Mr. Willem Bernard Beinier van 
Weideren baron Bengers (M. N. A. blz. 157), met 
H. A. A. barones van Heemstra. 

15 te Haarlem bij volmacht. H. A. van Lookhorst , luit. 
der inf. van het O. I. leger, zoon van N. en van 
N. Lnans, met L. E. A. D. Tielenius Kruythof, zoon 
van N. en van N. Mussenbroek. 

19 te Apeldoorn. W. H. Edwards, consul-generaal der 
Yereenigde Staten van Noord-Amerika te Berlgn, 
met F. F. barones van Heeckeren van Molenoaten. 

21 te Haarlem. Dr. Jabob Versteeg, arts, met Henriette 
des Amorie van der Hoeven. 

22 te Amersfoort. Mr. Frangois Johan Nicolaas van Dam, 
kantonrechter te Oostburg, met Catharina Maria 
Antonia Fruitier de Talma. 

22 te Velp. Jhr. Mr. B. O. van Holthe tot Echten, met 

C. J. Kuyper van Harpen. 
24 te Batavia. Willem Hendrik DittlofiF Tjassens, oud 

inspecteor van de bebakening, het loodswezen en de 

kustverlichting in Ned. Indië, met Sara Carolinader 

Kinderen. 
28 te Venlo. Gulian Andries Gustaaf Adolf Frieswgk , 

2e luit. der huzaren (W. I. blz. 291) met Maria de 

Bas, (W. L blz. 30). 

28 te Nieuwer Amstel. Jhr. Henri Amold Antoine 
Meyer, geb. in 1853, Ie luit. der inf. van het O. I. 
leger, zoon van Jhr. Amold en yan Louise Kilian, 
met Jonkvr. Henriette Arnoldine Suzette Meyer, geb. 
te Breda 2 Mei 1866, dochter van Jhr. Louis Daniel 
en yan S. G. Hennequin. 

29 te Dieren. J. H. C. van Heuven met W. A. Hooft 
Graafland. 

29 te Botterdam. J. van der Hoeven met H. B. D. W. 
Ballot. 

29 te Haarlem. Jacques Frangois Spiering, oud 35 jaar, 
weduwnaar van Ajina Barbera Santbergen, met Comelia 
Magdalena Beets, oud 33 jaar, dochter van Adriaan 
en van Petronella Jacoba Maria Makkers. 

29 te 's-Gravenhage. Gustave Adolphe Constant Onno 
Kraft van Ermel, geb. te Samarang 18 Dec. 1846, 
O. I. ambtenaar, zoon van Wilhelm Êraft en van Anna 
Albertina van Ermel, met Augusta Helena Maria van 
Heemskerck, geb. te Djocjocarta 1 Mei 1872, dochter 
van Willem Edwin Frederik en van Margaretha 
Elisabeth van Bronckhorst. 

STERFGEVALLEN. 

1 te Amersfoort. Willem Anthoni Croockewit, oud 1 jaar. 

2 op den huize Beeckzangh te Beverw^. Ignatia van 
Notten, oud 50 jaar geh. met Mr. Daniel Adriaan 
Koenen (W. II blz. 385). 

2 te Benkum. Jozine Fenna Oorthuys, geb. te Katwgk, — 88 oud 58 jaar, dochter van Gerardus en van Hendrika 
de Kleyn. 

3 te Lippepringe. Herman Jacob Pijnacker Hordijk, 
oud 25 jaar, beroepen predikant te Bahr en Lathum. 

4 te Lebak (Bantam). Margaretha Johanna Comelia du 
Cloux, geb. te Vlissingen 1856, dochter van Jacob 
Charles en van Clara Agneta Alting Mees, geh. te 
's-Gravenhage 23 Nov. 1886 met Adrianus van der 
Ven, geb. te Soemedang in 1851, assistent-resident van 
Lebak, zoon van Adrianus en van Simonetta Maria 
Rouifaer. 

5 te 's-Gravenhage. Louis Willem Amoldus Medenbach, 
geb. aldaar 29 Mei 1851, zoon van Gerrit en van 
Doedina Margaretha Johanna van der Eist. 

5 te Rijswijk. Comelis Jacobus Wasch, geb. te Mid- 
delburg 24 Dec. 1848, zoon van Johannes en van 
Johanna Frederika van der Leye, gehuwd geweest 
met Johanna Antonia Gerstenhauer timmerman. 

5 te VGravenhage. Anna Catharina Jenneke van 
Ruyven, geb. te St. Kruis 26 Juli 1804, dochter van 
Frederik en van Maria Tak, geh. te Hoofdplaat met 
Marinus Galand, geb. te Westcappel 16 Febr. 1803, 
st. te Sas van Gent in 1871, zoon van Pieter en van 
Johanna Louwerse. 

5 te 's-Gravenhage. Willem Ruys, geb. te Ouderkerk 
aan den Amstel 1 April 1809, zoon van Jan Daniel 
en Maria Elisabeth Kruseman, wedr. van Jeannetta 
Rolandina Los, geh. met Matthia Maria Anna Jacoba 
Storv van Blokland, geb. te IJsselstein 21 Mei 1822. 

5 te Utrecht. Jhr. Franciskus Wilhelmus Josephusvan 
Breugel, geb. te Zutphen 28 Sept. 1826, zoon van 
Jhr. Jan Festus en van Francisca Stuylen, geh. te 
Haarlem 28 Juli 1870 met Jonkvr. Emelie Louiso 
Versluys. 

7 te 's-Gravenhage. Mr. Robert Hendrik Amtzenius, 
geh. met Louise Plate (W. I. blz. 16). 

8 te Bolsward. Johan Onuphrius baron thoe Schwart- 
zenberg en Hohenlansberg, oud 79 jaar (£. blz. 142). 

9 te Amsterdam. Wilhelmina Josephine van der Meer 
Mohr, wed. van Abraham tnmink {W, II blz. 119). 

10 op den huize te Hoorn bij Rgswijk, N. J. Hoo- 
gendijk, oud 66 jaar, wed. van A. van dor Ham 
van Heyst. 

11 te Kampen. Christiaan Reinhart Bentfort van Valken- 
burg, gep. ritmeester van het O. I. leger, geh. met 
N. van Hengel. 

11 op het kasteel Oost te Schin op Geul bij Valkenburg. 
Jhr. Louis Libert Guillaume Marie de Villers de Pité, 
geb. te Tongeren 25 April 1804, oud-lid der 2e en 
der Ie Kamer der Staten-Generaal , kamerheer des 
Konings , i. b. d., kommandeur der orde van de Eiken- 
kroon, ridder der orde van den Ned. Leeuw, van de 
Leopoldsorde van België, geh. met Jeanne Elisabeth 
Hortense de Rtteurs (jB. blz. 186). 

13 te Middelburg. Fran9ois Ermerins, geb. te Goes 30 
Jan. 1823, wethouder te Middelburg, geh. met Dina 
Frederika Tak (TT. /. blz. 250). 

14 te Amsterdam. Mr. Abraham da Costa, oud 60 jaar, 
weduwnaar van Cornelia Jeannette Sara de Bordes, 
zoon van Mr. Isaac en van Hanna Belmonte. 

14 te Dordrecht. Maayke Jacoba Pierren, geb. aldaar 
17 Sept. 1814, dochter van Tennis en van Arelia 
Elisabeth Leijendekker, geh. aldaar 29 April 1874 
met Willem JËerman Obreen, geb. aldaar 5 Dec. 1844, zoon van Alexander Adriaan en van Johanna Helena 
de Vrij. 
15 te Rotterdam. Adrina Maria van de Gurde. geh. met 
Jacobus Everts (W. L blz. 255). 

19 te VGravenhage. Bruno Neuman, geb. aldaar 7 Juni 
1830, zoon van Jan Christoffél en van Catharina 
Elisabeth Stiens, geh. met Auguste Louise Caroline 
van Gasteren van Cattenburch. 

20 te Bameveld. R. M. Burlage, oud 87 jaar, wed«. van 
C. E Altheer, majoor der art. 

20 te Maam. Jhr. Mr. Gerard Anne van Doorn, oud 
56 jaar, ridder der orde van de Eikenkroon, zoon 
van Jhr. Elisa Comelis Unico en van Judith VroliL 

22 te Rotterdam. Henrietta Versfelt, oud 81 jaar, wed. 
van Mr. Christiaan Everhard Vaillant(ïr. m, blz. 276). 

21 te Amsterdam. Jhr. Marten Wilhelmus van Rensselaar 
Bowier, gehuwd met Jonkv. Maria Magdalena van 
Beresteyn (zie blz. 65). 

23 te 's-Gravenhage. Jhr. Amout Comelis Theodore 
Gevers (Leuven), geb. aldaar 30 Oct. 1830, oud officier 
bij het regiment grenadiers en jagers, oud huismeester 
van Doesburg, <£recteur der zaken van weldadigheid 
des Konings, zoon van Theodore Gevers Leuven en van 
Susanna Sara Elout, geh. met Anna Gerardina VroliL 

23 te Goor. Mr. Willem Comelis Vorwey Mejan, kanton- 
rechter, geh. met R. A. H. Kühlenthal. 

23 te Amsterdam. Sara Comelia Matthes, geb. aldaar 
9 Juli 1844, dochter van Wouter Karel Willem en 
van Jonkv. Cornelia Johanna Rudolphina Geertruida 
Theodora Krayenhoff. 

28 te Utrecht. Jhr. Mr. Jan Ludwig Berahard de Muralt, 
geb. te 's-Hertogenbosch 12 Mei 1818, secretaris der 
Kamer van Koophandel te Utrecht, lid der provinciale 
Staten, wethouder, zoon van Jhr. Abraham Rudolf 
en van Agatha Sophia Gerardina van Hoey, geh. te 
Zuylen 24 Nov. 1875, met Wilhelmina Scherpenzed. 

30 te Nijmegen. Adriaan Abraham baron van Neukircben 
gen. Nyvenheim, geb. te Bezoeki 23 Mei 1817, gep. 
luit. kolonel der mariniers, zoon van baron JeaD 
Louis en van Wilhelmine Mahieu, geh. te.Brielle 
7 April 1848 met Commarine Villerius, geb. aldaar 
15 Juni 1820, dochter van Carel en van Gezina 
Maria Mulet. 

31 op de huize de Poll bij Zutphen. Mr. Willem Anne 
Atssueer Jacob baron Schimmelpenninck van der Oye, 
geb. te Voorst 18 Sept. 1834, kommandeur der orde 
van de Ned. Leeuw, kommandeur en ridder van ver- 
schillende buitenlandsche orden, minister resident, 
voorzitter der Iste Kamer der Staten Generaal, zoon 
van baron Willem Anne en van Adrienne Sophie 
barones van Rhemen geh. met Jacoba Christina barones 
van Pallandt (D. O. blz. 164). IITHOVB t8»0 IVO. 11. 

E. A. F. H. baron yan Heeokeren (levensberioht)), door Mr. M. P. H. 
Wierox. — Amiiterdamsoh Jaarboekje Yoor flpschiedenis en letteren 
1890. — Danmarks Adels Aarbog 1890. - Geldersohe Volks-Abnanak 
1890. — Friesche Volksalmanak 1890. — Een Protest, door J. Hooft 
Graafland. — Het geslacht Tan Stralen, door P. J. B. — Geslacht 
Ayenhom, door P. J. B. — Hoe de heer E. de Beaumoni zgn wapen- 
yerzameling roestyrg hield; door J. O. v. d. M. — Aanteekeningen 
uit het huwelij ksrenster te Diepenheim, uit de aanteekeningen yan 
wijlen J. D. M. de Klerk. — Familieberichten oyer Augustus 1889. 

Gedrukt bij Gebr. J. & H. van LANOENHxnsEN te 's-Grayenhage. MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldiek genootschap „De Nederlandsche Leeuw." Dit blad verschijnt omstreeks het midden 
van iedere maand, onder redactie van het 
bestnnr en wordt alleen aan de ledeu van 
het genootschap gexondcn. Brieven en mede- 
deelingcn , alsook bijdragen voor het Maand- 
blad te zenden aan den secretaris van het 
genootschap, den heer A. A. Vorster- 
MAN VAN Orwr, BalistrtMt 89, te 
's-Gravenhage. p/^t^^:tï^^^^- -)R 
Leden te 's*Oravenhage betalen per 
jaar. / 10.00 

Zij , die buiten 's- Graven hage wonen f 6.00 

De vorige jaargangen zijn voor de nieuwe 
leden verkrijgbaar per jaargang ad ƒ6.00 

Advertentiéo in verband met bovenge- 
noemde wetenschappen per regel . ƒ0.20 
Afzonderlijke nummers niet verkrijgbaar. De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de 
strekking en den inhoud der door de inzenders onderteekende stukken. No. l;^. VII* Jaargang. 18H9. De leden van het genootschap de Nederlandsche Leeuw^ 
worden beleefdelijk verzocht de contributie over het jaar 
1890 per postwissel over te maken aan den penning- 
meester, den heer J. Huygens, Anna Paulo wnastraat 36, 
te VQravenhage. 

Na 1 April 1890 zal over de noy niet voldaan zijnde 
contributiën beschikt worden met verhoog;liig: der daarop 
vallende kosten. 

Tevens worden zij dringend verzocht om bij veran- 
dering: van woonplaats tian nieaw adres op te geven 
aan den Secretaris, den heer A. A. Vorsterman van Oyen, 
Balistraat 89 te 's-Gravenhage. Sehenliingen van leenreglsters. 

Door den heer H. de Heus van Nyenrode te Rotterdam 
2sijn aan het Rijk ten behoeve van het depot der oude 
Rijksarchieven te Utrecht geschonken de leenregisters 
van Nyenrode over 1430—1475, 1478—1538, 1536—1556, 
met een register uit de 17e eeuw. 

Haarl. Courant van 31 Jan. 1889. Haagseh Jaarboeicje voor 1800. 

Onder redactie van A. J. Servaas van Rooijen. 

Met genoegen ontving de redactie den 2den jaargang van 
bovengenoemd boekje, dat ongetwijfeld de vele vrienden 
die het zich verworven heeft nog met veel andere zal 
vermeerderen en dat niettegenstaande zijn beperkte ruimte 
toch nog veel afwisseling aanbiedt. 

Even als de vorige jaargang is het in twee deelen 
gesplitst, voorafgegaan door een titelplaat voorstellende 
het laatste gedeelte der „ Waterververschingswerken (De 
Zeesluis), naar eene teekening van P. P. Schiedges", 
bevat het 1ste gedeelte groot 79 bladzijden een almanak 
en verder de naamlgsten der hoofden der departementen 
van algemeen bestuur, van andere hooge regeerings- 
personen , gemeentebestuur , enz. enz. , bijzonderheden 
omtrent versohillende "s-Gravenhaagsche zaken. V 

over Het 2de gedeelte groot 121 bladzijden, waarvoor een 
cacao reclame als titelblad dienst doet, vangt aan met 
een gedicht Aan 's Gravenhage door J. Tideman en wordt 
besloten door een dito getiteld „Boer Gijs bij de „Mon- 
tagne Russe" te Scheveningen " in den trant van wijlen 
den bekenden volksdichter Meijer. 

Het bevat verder eene historische . novelle naar aan- 
leiding van een oproer der 's-Gravenhaagsche volders- 
gezellen, getiteld Aagte, des Volders dochter A.» 1459 
door A. J. Servaas van Rooijen. 

Schrijf toch niet 's Hage! iets over dat misbruik en 
de vermoedelijke afleiding van den plaatsnaam 
Scheveningen, door J. Verdam." Scultbrief van 't nyeuwê 
Oorlogie van den Hage, staande op ten Thoorn, 1542. 
Govard Bidloo door Dr. R. Krul met bijlagen. Bilderdijk's 
klacht over den Haag, volgens een brief in het bezit 
van den heer A. A. Vorsterman van Oyen. Een raadsel- 
achtig schrgven over Bilderdijk. Het Jachthuis der Graven 
van Holland, met een zincographische afbeelding, van 
de copie eener teekening van Rembrandt. De stichtingen 
der R. C. Armen-administratie, ontleend aan de „Rede- 
voering van wijlen Mr. E. G. P. Gertsen 's-Gravenhage 
1839 en aan de aanteekeningen , welwillend verstrekt 
door den heer F. P, J. Quant, lid en secretaris van het 
CoUegie van Regenten. De stichting van den heer van 
Heenvliet (namelijk Jacob Frederik van Beieren, heer 
van Heenvliet overleden in 1724), door Mr. A. E. H. 
Goekoop. De eerste Luchtballon in den Haag, 1783, 
met een afbeelding in den tekst. Twee Schepenen gelijk 
aan drie of vier leden van de Vroedschap. Een praetje 
over Scheevellng van Vroeger; Kalüs (het kalhuis of 
klaphuis) met eene afbeelding in den tekst , Bregge (een 
brug of loopplank waarmede men vroeger over het mulle 
zand naar het harde strand kon gaan) , Triool en Ladder- 
dracht, in Scheveningsch dialekt, door Minke van Baadjes, 
namelijk Mink of Minnekus, man van Baadje. 

Verder nog eenige verspreide bladvullingen , Een ruim 
honderdjarige vermoord 1745. Twee bewijsplaatsen voor 
den naam Nieuw Oost-Indie en tegen Nieuw-Oostende. 
Een collation 1791 .Visitekaartjes 1791. Zilveren degen 1 788. — 90 — €enealog:ie van het ^reslacht van Friesbeim (1). 

Wapen: gevierendeeld, 1 en 4 in zilver een groene 
boom , 2 en 3 in goud een roo3e lelie. Hartschild : in 
goud een zwarte adelaar; helmteeken, een uitkomende 
zwarte adelaar; dekkleeden: groen en zilver. 

Van waar deze familie haar oorsprong heeft hebben 
wij niet kunnen ontdekken. 

I, Johan van Priesheim geboren in 1550, huwde in 
1578 met Geertruyd Koning (2). 
Uit hun huwelgk: 
1 Johan van Friesheim, die volgt II. 

n. Johan van Priesheim, geboren in 1579, huwdein 
1608 met Maria van Wachtendonck (3), dochter van 
Gerard en van Catharina Tilly. Hun zoon Godfried baron 
van Friesheim, die volgt III. 

m. Godfried baron van Priesheim, geboren in 1609, 
was generaal en kolonel van een regiment curassiers in 
dienst van Keizer Ferdinand III en werd door dezen 
benevens alle zijne wettige nakomelingen tot baron des H. 
R. Rijks verheven en zijn wapen merkelgk versierd en 
vermeerderd, volgens diploma gegeven te Regensburg 
29 December 1640. 

Hij huwde in 1629 met Catharina Amia, geboren in 
1612, dochter van Herman en van Anna Suilem. 
Uit dit huwelijk vier kinderen: 

1. Johan baron van Priesheim, geboren in 1630, 
sergeant-majoor en kolonel van een regiment infan- 
terie in dienst van de republiek Venetië, 
sneuvelde op Candia in 1668, hetwelk omier de 
regeering van Sultan Ibrahim door den Grootvizier 
Azum werd belegerd. 

2. Johan Diederick baron van Friesheim , die volgt IV. 

3. Charlotta barones van Friesheim , huwde met Ernst 
Ludwig baron Wilcke. 

4. Willem Hendrik baron van Friesheim, ongehuwd 
overleden. 

30 Oct. 1674 is met de klok van de Groote kerk 
te 's-Gravenhage „drie poosen" geluid „over den 
Ed. gebooren heer Wilhelmus Hendricus baron van 
freyshem" (Luiboekje der Groote kerk te ^s-Oror 
venhage). 

rV. Johan Diederick baron van Friesheim, geboren 
in 1642, was eerst page van Willem III, Prins van 
Oranje en Nassau, Koning van Groot Brittanië, werd 
27 April 1665 vaandrig in het regiment van Nederland, 

5 Januari 1666 kapitein in hetzelfde regiment, 1 December 
1674 kapitein in het regiment guardes te voet, 17 No- 
vember 1688 luitenant-kolonel volgens resolutie van H. H. 
Mog. Hij werd 23 December 1689 kolonel bg acte van 
Koning Willem Hl, 1 Juni 1695 brigadier van de in- 
fanterie volgens acte, 6 Augustus 1701 generaal-majoor, 
12 April 1704 luitenant-generaal, 29 April 1708 generaal 
van de troepen van den Staat en van de legers van 
Koning Karel III; kreeg 1725 het regiment gardes te 
voet, werd gouverneur van Heusden en onderhoorige 
forten , daarna van VHertogenbosch , kreeg bij akte van 

6 Octobcr 1706 van Karel III voor hem en zijne af- 
stammelingen het recht van de jacht in het Limburgsche 
en in de landen van het Over-Maze. Hij overleed 27 Maart 
1733 en werd te Heusden in eene prachtige graftombe (1) Deze familie komt ook Yoor onder den naam van Freisheim. 

(2) Zg voert in zilver een rood paard. - 

(3) Zij voert in goud een roode lelie. met 8 kwartieren begraven. Hij huwde 1*». in Januari 
1678 met Jonkvrouwe Anna Hesselt van Dinter , dochter 
van Jonker Frederik en van Annade Mortagne dePoteL 
Hij huwde 2° met Elisabeth barones van Doys. Zgn acht 
kwartieren waren: 

V Friesheim. Amia. 

Wachtendonck. Suilem. 

Koning. Cronenburg. 

Tilly. Buizette. 

Uit het 1ste huwelijk: 

1. Godfried baron van Freisheim, die volgt V. 

2. Johan Frederik baron van Friesheim , die volgt V Bis. 

3. Catharina barones van Friesheim, geboren in 1678, 
woonde te 's- G ra venhage, huwde V met Willem 
Maurits baron Doys , zoon van baron Doys en vaü 
Jkvr. van Lintelo. 

Zij huwde daarna met Hendrik Wecke. 

V. Godfried baron van Friesheim, geboren 1 1 Novem- 
ber 1679, kolonel van een regiment infanterie in dienst 
dezer landen, overleden 5 September 1742, huwde in 
1714 met Charlotte barones Wilcke, geboren in 1685, 
dochter van baron Ernst Ludwig en van Charlotta barones 
van Friesheim. 

Zijn acht kwartieren zijn: 

V. Friesheim. Hesselt v. Dinter. 

Amia. Mortagne de Potel. 

Wachtendonck. Meganck. 

Suilem. Lonchamps. 

Hare acht kwartieren zijn: 

Wïlcke van Wileromshausen. v. Friesheim. 
Zeugnen thoe Ohengebra. Amia. 

Westerhagen zu Dustingen. Wachtendonck, 

Werbes zu Hulsleben. Suilem. 

Hunne kinderen waren: 

1. Johan Lodewijk baron van Friesheim, geboren 2& 
October 1715, ongehuwd overleden. 

2. Henriette barones van Friesheim, geboren 8 De* 
cember 1718, ongehuwd overleden. 

V Bis. Johan Frederik bsiron van Friesheim , geboren 
5 Augustus 1685 , luitenant-kolonel der infanterie in dienst 
dezer landen , overleden 25/7 Mei 1747 en te VGra venhage 
in de Klooster-kerk begraven; huwde driemaal 1° 10/18 
December 1712 met Alijda Johanna Adriana barones 
van Leyden, geboren 28 April 1697, overleden 11 No- 
vember 1715 en te Vlaardingen met acht kwartieren be- 
graven, dochter van Pieter, heer van Vlaardinger Am- 
bacht en van Alijda van Buytenburgh, vrouwe van 
Vlaardingen. 

Hare kwartieren zijn: 

van Leyden. Ruytenburg. 

Paets. van der Nisae. 

Moucheron. Jonekheym. 

de Bevereü. Alteren van Jaersveld. 

Hij huwde 2o. 15 November 1722 met Amoldina 
Amelia van Beaumont, overleden in den ouderdom van 
51 jaar 15 Juni 1737, begraven in de Klooster-kerk te 
's-Gravenhage 20 Juni d. a. v., dochter van Mr. Simcm, 
secretaris van H. E. Gr. Mog. de Staten van Holland 
en West-Friesland, en van Comelia van Stryen. 
Hare kwartieren zijn: 

van Beaumont. v. Stryen 

de Jonge. Kerkrinck. 

Bosenburg. Moerkerchen. 

Hertsbeke. Hesselt van Dinter. — 91 - Huwde ten 3* 10 Juni 1737 met Marie Aimée de 
Bapin de Thoyras, geboren 25 Augustus 1716, overleden 
te Lausanne 1800, dochter van Jonker Paul en van 
Marianne Testart. 

De kwartieren van Johan Frederik baron van Pries- 
faeim zijn: 

V. Friesheim. Amia. 

Wachtendonck. Seullijn. 

Hesselt v. Dinter. Mortagne de Po tel. 

Meganck. Loncliamps. 

Tlit ieder huwelgk is één kind geboren: 

1. Johan Dirk baron van Friesheim, heer van Middel- 
burg, geboren 30 November 1713, eerst auditeur 
der domeinen van den Prins van Oranje, danrna 
kapitein der infanterie in dienst dezer landen, huwde 
5 Januari 1740 met Aletta Johanna de Waell, ge- 
boren 15 December 1718, overleed 10 Februari 
1752, dochter van Johan de Waell Jr. en van Barbara 
Wilhelmina van Zurck. 

Uit dezen echt: 

A. Aletta Johanna Maria barones van Friesheim, 
geboren 7 November 1740, sterft 28 Juni 1764 te 
te Tholen, huwde 23 Februari (Mei) 1760 met Jhr. 
Jacob Gerard de Milly, geboren 8 September 1730, 
in 1762 pensionnaris te Tholen, zoon van Jhr. 
Lodewijk Alexander en van Maria Theresia de Mont- 
hulez, en weduwnaar van Maria Gonoveva Vleugels. 

2. Anna Cornelia barones van Friesheim, geboren 27 
October 1723, overleden te Wageningen 30 Juni 
1761 en begraven te Bennekom, huwde 2 April 
1746 met Roeleman Ferdinand graaf van Bylandt, 
geboren in 1716, luitenant-generaal der infanterie in 
Statendienst , commandeur van Arnhem, ambta- 
jonker van Overbetuwe, overleden in December 1790, 
zoon van graaf Lodewijk Roeleman, heer van Halt, 
en van Christine Louise Marie freiin von Heyden. 

3. Johan Frederik Godfried baron van Friesheim die 
volgt VI. 

VI. Johan Frederik Godfried baron van Freisheim, 
ceboren 28 November 1738, was eerst 1750 page van 
Z. H. Willem IV Prins van Oranje en Nassau, werd 
23 Mei 1753 luitenant bij de infanterie in Staten dienst, 
verliet den dienst en werd 3 October 1763 commissaris 
van de kleine justitie kamer te Haarlem, 14 Sept. 1769 
schepen, 10 December 1770 raad in de vroedschap, 12 
September 1772, meesterknaap van Brederode , overleden 
te Haarlem 2 Maart 1816, en aldaar begraven. Huwde 
8 Juni 1760 met Emerentia Helena van Jever , geboren 
29 October 1742, dochter van Volkert , raad in de vroed- 
schap van Amsterdam en van Quirina Catharina van 
Sgpestejn. 

Hunne kwartieren zijn: 

V. Friesheim, Rapin de Thoyras. 

Hesselt van Dinter. Testart. 

Amia. Pelisson. 

Mortagne de Potel. Beaulieu. 

van Jever. Sypesteyn. 

Peil. Coldenbach. 

Epes. Pieterson. 

Diekenson. van Essen. 

Uit dit huwelijk: 

1. Johan Frederik Theodoor baron van Freisheim , ge- 
boren te Haarlem 25 Maart 1762, overleden te 
Leiden als student in 1782. 2. Quirina Catharina barones van Friesheim, gebbren 
te Haarlem 29 November 1764, huwde met Mr. 
Jean Paul Hoeufft, geboren 9 Juli 1759, kinderloos 
in 1801 overleden na ontvanger der verponding te 
Leiden geweest te zijn , zoon van Mr. Jan Diederik 
Pauw , geboren Hoeufft , heer van Buttingen , Sant- 
voort. Heemstede, Rietwijck en Rietwijckerpolder, 
en van Susanne Arethuse Silvestre. 

Zij hertrouwde met Mr. Jan Herman de Lange, 
geboren te Gouda 24 Januari 1759 , schepen en raad 
te Haarlem, lid van het provinciaal bestuur Van 
Holland, later lid dor Gedeputeerde Staten van Zuid- 
Holland, overleden te 's-Gravenhage 11 Februari 
1818, zoon van Mr. Bonaventura, heer van Ruy- 
broek en Wijngaerden, en van Quirina Jacobavan 
Gelre en weduwnaar van Petronella Cornelia van 
Sijpesteyn. 

3. Margaretha Helena Ferdinanda barones van Fries- 
heim, geboren 28 September 1766, overleden te 
Velsen 7 Juli 1810 (1), huwde 3 Juli 1785 met 
Mr. Cornelis Constantijn van Valkenburg, geboren 
6 Januari 1764, directeur van het postkantoor te 
Haarlem, wethouder aldaar, overleden te Haarlem 
26 Januari 1847, zoon van Mr. Mattheus Willem 
en van Christina Wijnanda Ie Leu de Wilhem. 
Zij hertrouwde met Mr. Ocker van Schuylenburch. 

A. A. VORSTERMAN VAN OyEN. De wapens van den teg:enwoordig:eii en den vroe^eren 
Nederlandschen Adel; 

beschreven door J. B. Rietstap. 

(Groningen bij J. B. Wolters 1890). 

Wederom is door den heer J. B. Rietstap te 's-Gra- 
venhage een nieuw wapenkundig werk in het licht ge- 
geven. Ditmaal geen groot folio prachtwerk met gekleurde 
wapens, zooals het Wapenboek van den Nederlandschen 
adel , maar een in kleiner formaat, niet alleen de wapens 
der nog in leven zijnde adellijke geslachten bevattende, 
maar ook de beschrijving van die welke reeds uitge- 
storven zijn of die welke nog niet aan de vereischten 
voldaan hebben , om nu in den Nederlandschen adelstand 
te worden beschreven. 

In de voorrede wijst de geachte schrijver uitdrukkelijk 
op het sedert eenigen tijd ingeslopen misbruik, zelfs in 
officieele drukwerken, van het schrijven met een hoofd- 
letter van de voorzetsels die bij de namen behooren , bijv. 
De Witt, Ter Horst, Van de Wall enz. in plaats van de Witt, 
ter Horst, van de Wall, alsmede tegen de naamsver- 
andering van sommige gemeentenamen bijv. Aksel, Tessel, 
enz. voor Axel , Texel, enz., om welke, redenen hij dan 
ook de in dit werk voorkomende familienamen niet met 
kapitale letters heeft laten drukken, zooals de gewoonte 
is, maar met gewone letters. 

De eerste afdeeling blz. 1 — 247 bevat de beschrijving 
der wapens van de geslachten, die sedert 1814 in de registers 
van den Hoogen Raad van Adel zgn ingeschreven , be- 
nevens die der Belgische geslachten , aan welke nog na 
1830 Nederlandsche adel of titel verleend is (blz. 274—277). 

De tweede afdeeling (blz. 278—420) bevat de be- 
schrijving der wapens van den 6f uitgestorven en 6f nog 

(1) Van haar zijn afkomstig de wapenborden , die zich thans in 
het Btadhnifl te Haarlem beyinden. — 92 niet weder erkenden Adel , vooral hoogst belangrijk voor 
de geslachten, die in vroegeren tijd in de geschiedenis 
der Nederlanden voorkomen. 

Nu volgen drie registers. Het eerste is een register der 
wapenfiguren, die in dit werk voorkomen (blz 421 — 519). 

Na de uitgave van het Armorial Qénéral is het be- 
trekkelijk zeer gemakkelijk na te gaan welk wapen dit 
of dat geslacht voert of heeft gevoerd , maar als men 
eene afbeelding van een wapen hetzij in gravure of op 
een cachet of zegel vindt waar geen naam bijstaat en 
me» moet dan weten van welk geslacht dit wapen is , 
waar kan men dat dan vinden? Als men het herhaalde 
malen gezien heeft en het geheugen ons niet in do steek 
laat , is dit misschien nog mogelijk , maar niet ieder 
heeft al de bestaande wapens gezien en gissen doet 
altijd missen. 

Wel heeft men langen tijd getracht hier iets op te 
vinden , in enkele werken staan wel eenige namen van 
familiën die dezelfde wapenfiguren voeren, doch niet op 
een systematische wijze. 

De heer Rietstap nu heeft niet tegen moeite opgezien 
om wat de Nederlandsche adellijke geslachten aangaat, 
aan deze beboette tegemoet te komen. 

De wapenfiguren zjjn volgens het A. B. C. geplaatst, 
zoodat de raadpleging eenvoudig en gemakkelijk gaat , 
terwijl men tevens kan zien dat de heer Rietstap daaraan 
tijd noch moeite gespaard heett, alsmede dat zijne wijze 
van een dergelijk register op de wapenfiguren in te 
richten hoogst aanbevelenswaard is. 

Als voorbeeld van de wijze waarop het register op 
de wapenfiguren ingericht is geven wij hier een voorbeeld 
nl. van den Adelaar. 

Een sterretje vóór de namen duidt aan, dat de opge- 
geven figuren niet het volle of eigenlijke wapen uitmaken, 
maar in een kwartier of hartschild voorkomen. 

Eerst wordt de kleur van het veld genoemd , nl goud, 
zilver, rood zwart, blauw, groen, enz. met de kleur van 
het figuur , bijv. : 
Halve Adelaar, in goud een halve zwarte Adelaar 
- zilver • • blauwe - zilver 

rood 

zwart „ zwarte 
„ gouden 
gouden enz. Dit zelfde wordt herhaald voor de verschillende standen 
of aantal figuren, hier bijv. : 

Een opkomende adelaar, een adelaar, twee adelaars, 
drie adelaars, adelaarskop, dubbele adelaar, twee dubbele 
adelaars, drie dubbele adelaars, arend, twee arenden, 
een arendsbeen, drie arendsbeenen, een gevleugeld arends- 
been, enz. 

Wanneer men nu nagaat dat ieder der bovengenoemde 
figuren in een veld kan voorkomen van de verschillende 
heraldieke kleuren of metalen, en ook zelf van een dezer 
kleuren kan zgn zoo kan men beseffen dat een dergelijk 
register op practische wgze samengesteld niet zoo ge- 
makkelijk gemaakt kan worden als men oppervlakkig 
zoude denken. 

Het tweede register is dat der wapenspreuken en wapen- 
kreten eveneens van de familiën wier wapens in dit boek 
vermeld zijn, terwijl ten slotte een register van alle in 
het werk voorkomende namen, de raadpleging zeer ver- 
gemakkelijkt. Het geheel wordt afgeleverd in een rood- 
lederen stempelband voor den prijs van 8 gulden. 

J. C. V. D. M. Het geslacht van Nederveen. 

In eene verzameling van genealogien , geschreven door 
den bekenden geslachtrekenkundige , den heer van der 
Lely, thans in het bezit van ons medelid den heer 
Gysberti Hodenpijl, bevindt zich de hier onderstfuinde 
genealogie van het geslacht Nederveen, dat volgens 
de daarbij vermelde bijzonderheden, wat zgn oorsprong 
aangaat, overeenkomt met dat der afstammelingen van 
Beatrix en Jacob Roerom in Balen's Beschryvinge Der 
Stad Dordrecht^ op blz. 1205 en volgende vermeld. 

In welke cronyk de hier onderstaande bijzonderheden 
vermeld zijn, is nog niet bekend. 

In den Jaare 1421 woonde in de Dortse Waerd 
Jonkheer Jan Van Nederveen, Heere van Nederveen; 
wanneer in denselve Jaare 1421 door een schrickelyke 
watervloed de Dorsche Waerd benevens 72 Prochien, 
daaronder Nederveen gejnundeert, ende door het water 
overstroomt wierden heeft Joncker Jan Van Nederveen, 
met sijn Zoon Jan Jans Van Nederveen zigh ter neder 
gestelt tot Bezoojen, in de Langestraat, agterlatende 
een kleijn kind in de wiege, hetwelk hy meijnde ver- 
dronken te zijn, welk kint genaamt Pieter, omtrent 
Zevenbergen door een Visscher , wiert gevonden , en op- 
gevist, leggende met een kat bij sigh, in een Wage- 
schotte Wiege , om den Hals hebbende , een bloet Corale 
Paternoster, met agtkante silvere vgulde dopkens waer 
aan Hingh een goud kruijsje met kleijne Pareltjes en 
Juweeltjes, en behangen met een Silver Penninghje van 
de groote van een Stuijver waar op aan de Eene Zijde 
stont. Jonker Pieter Van Nederveen. en aan de andere 
Sijde Een "W apen van Vyfthien Turven met een vheven 
Roode Baar in 't midden ; Heer Corn. Van Zevenbergen 
heeft om de calamiteusheijt van dit geval, dat kind aan 
vaan , en Nobiliter laten opvoeden , schonk hem daarnaa 
aen een Frans Edelman , die hem weder overgaff aen- 
een i ngels heer, dewelke tot sijn dagen gecomen zgnde, 
hem weder tuijs zond aen heer Cornelis Van Seven- 
bergan , hem begiftigende met twee Paarden en Een hoet 
vol stoters, Engels Geld, by wien hij nog eenigen tyd 
voor Edelman woonde, als wanneer de heer Van Zeven- 
bergen, hem Pieter Van Nederveen Ugttrouwde aan 
JuflF. Catharina Bandaris Lambaartsdr. van 's Hertogen- 
bosch, en vond op 't Protocol in den Bosch dat hem 
toequara het Gasteel van Dinter , voorsien met breeds 
gragten en valbruggen en en procreeerde Jan Van Ne- 
derveen ende Neeltje Van Nederveen, benevens nogh 
eenige Dogters, en legt tot Dinter in de kerk, onder 
een groote Sark begraven. 

Jonk^ Jan van Nederveen, h'. van Nederveen, 
leefde 1421 in de Dortsche Waert, daar hg in dat Jaar, 
vermits de schrikkelijke watervloed waardoor 72 dorpen, 
daaronder ook Nederveen, overstroomden, van daan 
vertrok na de Langestraad , met zijn zoon Jan : nala- 
tende nog een kleyn kind Pieter gnd., dat hij meende 
verdronken te zijn , dog naderhand omtrent Sevenbergen 
is gesalveert, trouwt N.N. Liet na A. 

II generatie: 
A. 1. Jan van Nederveen, tr. Agnes van Waelwyk. 

Een dochter B. 

2. Pieter van Nederveen Jansz., heer van het Gasteel 

van Dinter, tr. Gatharina Brandaris, Lambartsdr. 

van 's Hertogenbosch. Kinderen C. — 93 — III generatie. 

B. Bartha van Nederveen Jansdr., tr. Jonkr. Philips de 

G rui) tere. laat na Z>. 

C. 1. Heijltje van Nederveen, tr. Hegnken Noegen. 

laat na E, 
2. Jan Pietersz. van Nederveen, tr. Luijtje Beeck. 

laat na F. 

IV Generatie. 

D. 1. Agnes de Gruijtere, st. 22 Aug. 1616, tr. Jonkr. 

Jan Dagh verlies, st. 1620. 
2. Jan de Gruijtere, heer van Dirkxland tr. N.N. 

laat na G, 

E. 1. Heyltje Noegen, tr. Jasper Suijermont, st. 1569. 

F. 1. Auna Jans van Nederveen tr. Jan. laat na H. 

2. Grietje Jans van Nederveen, tr. Aert Aerts 
Brouwer. laat na J. 

3. Pieter Jans van Nederveen, st. jong. 

4. Aert Jans van Nederveen, st. jong. 

5. Gosen Jans van Nederveen, geb. in 1508; in 't 
Jacobine-klooster tot 's Hertogenbosch 1589. 

6. Frans Jansz. van Nederveen, tr. 1*. Jacobmina 
Reijms, tr. 2*. Jannetje Stevens. kinderen J. 

V generatie. 

0. 1. Anna Jansdr. de Gruijtere. 

2. Philips de Gruijtere, heer van Dirkxland, dat hij 
in 1636 verkocht, eoUonel en commandeur van 
den Briel. 
H. 1. Maria van Nederveen. 

2. Jan van Nederveen. 

3. Luijtje van Nederveen. 

1. 1. Pieter Brouwer tr. Jannetje Lambregts. laat na Jï". 

Uit het 1« huwelijk: 
J, 1. Maria Pransd. van Nederveen tr. Claas Joosten 
Poortmans, waarbij kinderen. 

2. Jan Fransz. van Nederveen, geb. 14 Oct. 1534, 
st. 1 Oct. 1549, tr. Jannetje de Visscher. 

kinderen L. 
Uit het 2e huwelijk: 

3. Pieter Fransz. van Nederveen, 1603, tr. N.N. 

laat na M. 

VI generatie: 

K. 1. Elisabeth Brouwer 1556. 

L. 1. Jacobmina Jans van Nederveen , geb. 1561, st. 1571. 

2. Mosis Janz van Nederveen, geb. 30 Maart 1566, 
st. 16 Maart 1624, tr. \\ in 1589 Jannetje 
Jacobsdr. Vogel ; tr. 2®. Babara Vercajeus. 

kinderen N. 

3. Aron van Nederveen, geb. 1568, st. 1575. 

4. Abraham van Nederveen, geb. 1570, st. 1586. 

5. Susanna van Nederveen, geb. 1573, st. 1579. 

6. Tameke van Nederveen, geb. 1576, tr. Cornelis 
van Laer, st. 1617. kinderen O. 

7. Frans van Nederveen, geb. 1579, tr. N.N. 

kinderen P. 

8. Hester van Nederveen, geb. 1581, tr. N. Tael, 
waarbij 3 kinderen. 

9. Susanna van Nederveen, geb. 1585, tr. Jan 
van Voorn. kinderen Q. 

M. Frans Pieters. van Nederveen, geb. 1601. 

Vn generatie. 
N. 1. Apollonia Mosisdr. van Nederveen, geb. 1590, tr. 
Pieter Paulusz. Steur. kinderen R. 

2. Leonora Mosisdr. van Nederveen, geb. 1593, 
st. 1603. O. 1. 

2. 

3, 

4. 

5. 
P. 1. 

2. 

3. 
Q. 1. 

2. Jacob Mozisz. van Nederveen, geb. 1596, st. 1624. 
Catharina Mosisdr. van Nederveen, geb. 1599, 
tr. 5 April 1627 Abraham Saloraonsz. van 
der Heul. kinderen S. 

Helena Mosisdr. van Nederveen, geb. 1602, tr. 
Reioier Claasz. van Berkel, predikant te Rot- 
terdam, kinderen T. 
Leonora Mosisdr. van Nederveen, geb. 1603, st. 1605. 
Jaan Mosisz. van Nederveen, geb. 14 Juli 1604, 
tr. 5 April 1627 Jacobmina Salomonsdr. van 
der Heul, st. 1653. kinderen 17. 
Josina van Laer. 
Willem van Laer. 
Jan van Laer. 
Abraham van Laer. 
Jannetje van Laer. 
Janneke van Nederveen. 
Cornelis van Nederveen. 
Jan van Nederveen. 
Antonij van Voorn. 
Jan van Voorn. VIII generatie. 
R. 1. Paulus Steur, geb. 1613. 

2. Jannetje Steur, geb. 1615. 
S. 1. Janneke van der Heul, geb. 1627, tr. 1^. Jan 
Kotjens, kiesheer tot Zwol, tr. 2'. Jan Crul, 
burgemeester van Zwol. 

2. Anna van der Heul, geb. 4 Aug 1630, tr. 1". 
Reinier van den Berch, tr. 2\ Cornelis Tael , raad 
en burgemeester in den Briel. 

3. Salomon van der Heul, geb. 7 Dec. 1636, st; 
16 April 1722, tr. Rusge 's Gravesande , et. 9 
Junij 1692. kinderen V. 

4. Mosis van der Heul, geb. 12 Junij 1639, tr. 
Johanna KerdiflF. kinderen W. 

T. 1. Jannetje van Berkel, geb. 1622, tr. Amout 
Laers. kinderen X. 

2. Nicolaae Berkelius, geb. 1524, st. 27 Oct 1691, 
tr. Clara van den Broek, st. 12 Mei 1702. 

kinderen F. 

3. Geertruid van Berkel, geb. 1631, tr. Barent van 
Dgck, raad en burgemeester van den Briel. 

kinderen Z. 
ü. 1. Mosis van Nederveen, geb. 1628, st. 1630. 

2. Anna van Nederveen, st. 1651, geb. 1629. 

3. Salomon van Nederveen, st. 1637. 

4. Barbara van Nederveen, geb. 1633, tr. Johannes 
van der Slaert, predikant te Hulst, st. 1679, 
wonnen verscheidene kinderen. 

EK generatie. 
F. 1. Debora van der Heul, st. 9 April 1702, tr. 
Petrus Gribius, predikant te Delft, een dochter ^ '. 

2. Abraham van der Heul, st. 2 Dec. 1712, veertig- 
raad te Delft. 

3. Adriaan van der Heul. 

4. Catharina van der Heul, st. 21 Dec. 1723, tr. 1 
Junij 1683 Willem Staal, st. 25 Jan. 1713. 

5. Johanna van der Heul, geb. 24 April 16 . , tr. 
27 Maart 1698 Mr. Pieter Cocx, geb. 12 April 
1673, st. 3 Mei 1703. 

6. Anna van der Heul, tr. 5 Julij 1705 Bonifacius 
Pous, st. 26 Maart 1726, rentmeester-generaal 
beooster Schelde van de graAfelijkheids domeinen. 94 — W.1, Jan van der Heul, tr. Elisabeth Burnet. 

kinderen BK 

2. Abraham van der Heul, tr. N.N. zoon C\ 

3. Martha van der Heul, tr. N. Minchin. zoon Z)\ 

4. Anna van der Heul, tr. Gilbert Jon es. 

5. Catharina van der Heul, tr. Hendrik Slater. 
X. 1. Helena Laers, tr. Isaak van den Berch. 

2. Arnout Laers, tr. Catharina Soelen. 

3. Reijnier Laers, tr. Cornelia Brants. 

F. 1. Leonora Berkelius, geb. 1655, tr. Johan Lense, 
commissaris, st. 1728. 

2. Reijnier van Berkel, geb. 17 Aug. 1656. 

3. Clara Berkelius, geb. 1658, st. 1692, tr. Abra- 
ham de Vrijer, st. 17 Maart 1730. 

4. Helena Berkelius, geb. 1661, st. 1732, tr. Har- 
manus Hartman, st 1727. 

5. Philippona Berkelius, geb. 27 Febr. 1664, tr. Jan 
Halius, geb. 18 Mei 1663. 

1. Hilgonda van Dijk, 

2. Helena van Dijk. 

3. Josina van Dijk, tr. Paulus Snelle. 

4. Reijnier van Dijk, st. 33 Oct. 1727, raad in den 
Briel, tr. Susanna üyttenbroek. 

X generatie. 
Ai, 1. Maria Qribius. 
Bi, 1. Salomon van der Heul. 

2. Maria van der Heul. 
C|. 1. Moses van der Heul. 
Dl, 1. Eduard Minchin. 

Medegedeeld door J. C. v. D. M. z. Aanteekeiiing:cii alt het haweltjks-re^ister 
te Diepenheim. 

(Vervalt;,) 

7 November 1709 op attestatie van het Mastebroek. 
De heer Willem Bentink tot Schoonheten en Diepeoheim 
met Juffer Willemina Judith Angnes Bentink van Wer- 
keren. 

15 Peb^ 1710. Gerrit Willem Hartgerink s. van wijlen 
Hendrik Hartgerink met Elske Bartelink wed. van wijlen 
Zwier van Bentheim, beiden alhier tot Diepenheim. 

21 April 1710 alhier bevestigd op attistatie van Goor. 
Hendrik ten Thije met Hendrina Elferink. 

6 Junij 1711. Lambert Arents s. van Arent op de 
Eoppe en Lijsebeth Jansen d. van Jan Blankvoort beide 
gedient hebbende op 't Warmelo. 

13 Januarij 1714. Wolff Bentink tot de Hackmeule 
met juffer Angenis Plorentina Hadewig van Welvelde, 
dochter tot den Diepenbroek. 

27 April 1715. Derk ter Borch s. van Teunis ter Borch 
aan de Horst in olden Eibergen met Hilleken Derks, 
wed. van w Herman Roessen in 't kerspel van Diepenheim. 

8 Junij 1715. De heer Joannes Zeger van Weleveld, 
heer van den Diepenbroek en Eortenhoven met juffer 
Joanna Isabella Bentink, dochter tot het huis te Diepenheim. 

1 Dec. 1715. Gerrit Hesselink s. van wgl. Herman 
Hesselink in Stokkum onder Markel met Grietjen Hendriks 
d. van wijl. Hendrik Beltmans in Stokkum, tegenwoor- 
dig wonende aan het Nijhof in Diepenheim, bevestigd 
22 December. Ingesch. 20 Julij 1715. Jan Jansen Scholten s. van 
w. Jan Schol ten onder Haxbergen met Anneken Nilant 
d. van w. Jan Nilant in 't karspel van Diepenheim, 
den 11 Augs alhier bevestigd. 

18 Junij 1718 ingeschr. Henrich Varenbrink s. v. 
wijl. Jochem Varenbrink met Jenneken te Rouwenhorat 
dr. van Jan te Rouwerhorst te Diepenheim, de 10 Julij 
bevestigd. 

Ingeschr. 25 Junij 1718. Thomas Emestus Nagel pre- 
dikant tot Weorselo met Margareta Sibylla van Eibergen 
d. van Benjamin van Eibergen predikant alhier, bevestigd 
10 Julij des namiddags. 

Ingeschr. 23 Oct^ 1723. Jan Willemsen Hidders s, van 
Willem Hidders en Wolterken Nilant d. van Jan Nilant 
beide dienende op 't Westervlier, den 12 Nov. met attestatie 
naar Markelo of elders. 

Ingesch 14 Jan'. 1724 Herman Wensink s. van Jan 
Wensink in Hoonte onder Neede met Margaretha Glinfc- 
mans d. van wijl. Hubert Glintmans van Diepenheim, 
den 13 Februarij bevestigd. 

2 November 1725. Bartheld Blankvoort wed. van 
Penneken Bushof met Mette Arents d. van Arent Kosters 
onder Holten 

28 Oct. 1727 De hoog wel geb heer Johan Rabo Baron 
van Keppel heer van Pekkedam , Oltwoolde en Wolbeke, 
Luitenant generaal ten dienste van den Staat, hooghen 
laagh schoute van de stadt en meyerie van 's Hartogen- 
bosch, met de hoog welgeboren Vrouwe Odilia Louise 
Baronnesse van Steeland douarrière van Weldere(n) vrij 
Vrouwe van Ubbergen, hiervan den 9 november attes- 
tatie afgegeven naar 's-Gravenhage. 

26 Junij 1728. Rudolph van Hoevel heer tot Nijenhuijs 
met Anna Margareta Elseba Sloet, alhier in de kerk na 
attestatie van Zutpen den 13 Julij bevestigd. 

Ingeschr. 8 Dec. 1728 Lambertus Kemerink s. van 
w. Prerik Kemerink met Jenneken Nilant d. van wgl. 
Jan Nilant, den 2 Januarij 1729 na vertooning van 
attestatie van Holten alhier bevestigd. 

1730. Pieter Meiring j.m. woonachtig te Warnsveld 
en Anna van der Meulen j.d. van Cornelis Janzen van 
der Meulon. 

1731. Derk ten Hoghuys z. van wijl. Goossen ten 
Hoghuys en Harmken Harmeling jd. van wijl. Jan Har- 
meling onder Geesteren. 

1732 Hendrik van Duyzen j.m. uit 't Elsenerbroek en 
Mette Arentz Oosters wed. van wijl. Barteld Blankvoort. 

1732 Arend Jansen Polman uit Deventer en Margareta 
Arents jd. 

11 Julij 1733. Gerried Henrich Roosendal weduwn 
en Griedje Gerriedjen dochter van Gerried Everts. 

1733 Jan Mensink Soon van Geerd Mensink onder 
Borne en Aaltje Waaning dogter van Hendrik Waanink. 

1 Julij 1734. Gerried (G)ergsof j. m. van Henrich 
(G)ersof van Hengevelde en Fenneke ter Linteier van 
Gerrien ter Linteier, woonachtig te Harkvelde in 't gerigte 
van Diepenheim 

9 --Febr. 1735, de heer Ggsbert Prederik van Dedem 
tot Vosbergen en juffer Catharina Elisabeth Sloeè tot 
Warmelo te Zwolle in ondertrouw opgenomen. 

10 April 1737. Garried te Middelhuis weduwnaar van 
wijl. Jenneken te Plierhaar onder Neede en Aalije te 
Lintel, dochter van Garried te Lintel onder Diepenheim. 

31 Mei 1738. Gerried Tenkink s. van w. Berend 
Roelofs Tenkink en Jenneken Harmelink j. d. van Jan 
Harmelink van Geesteren. — 95 — 11 Julij 1741. Jan van der Meulen s. van w. Cornelis 
van der Meulen onder Diepenheim en Janna Vincent 
j,d. van Hendrik Vineint onder Holten. 

Uit de aanteekenlDgen van wglen J. D. M. de Klere. Familieberichte D. 

SEPTEMBER 1889. 

GEBOORTEN. 

1 te Hilversum. N., zoon van J. C. Gulcher en van 

A. Deny. 
.i te Haarlem. N., zoon van N. Heshuysen en van N. 

de Josselin de Jong. 
3 te Ovesande. Henricus Joannes Evert Willem Carel, 

zoon van H. J. E. Wijnmalen en van J. A. C. 

Verwey. 
5 te Frankfort. N., kind van E. H. graaf Schimmel- 

penninek en van W. M. Lucius. 

7 te Haarlem. N., zoon van N. van Eeghen en van E. 
C. Prins. 

8 te Geldermalsen. Charlotte Marie Felicie, dochter van 
Antonie Johannes Adriaan Verwey en van Jeanne 
Marie Louise van Kossum. 

8 te Modjokerto. N., dochter van N. Adama en van 
E. G. Uhlenbeck. 

8 te Rosendael (Gelderl.). N., kind van Fredrik Hendrik 
ridder Huyssen van Kattendijke en van Elisabeth 
Hermina Cornelia Luden. 

9 te 's-Gravenhage. Herman, zoon van Dr. Dirk Leonard 
Roozenburg en van Selinda Fentener van Vlissingen. 

9 te fort Willem I (O.-Indie). N., zoon van N. Rost van 
Tonningen en van M. B. van den Bosch? 

11 te 's-Gravenhage. Anna Maria, dochter van Earel 
Wolf Jan Adolf Cornelis baron van Hemert tot 
Dingshof en van Jonkvr. Hénriette Jacqueline Ram. 

13 te 's-Gravenhage. Hugo Alexander, zoon van Mr. 
Horace Hugo Alexander Neys en van Johanna Char- 
lotte van Vollenhoven. 

17 te 's-Gravenhage. Antoon Adriaan, zoon van Johan 
van Heum en Johanna Miuria Bake. 

19 te Epe. N., zoon van N. Cats en van Maria Machteld 
Florentina barones Sloet van Tweengenhuysen. 

19 te 's-Gravenhage. Annetta Paulina, dochter van Mr. 
Robert baron van Zuylen van Nyevelt en van Jonkv. 
Anna Maria Margaretha van Lennep. 

21 te 's-Gravenhage. Maria Johanna, dochter van Gerrit 
Blaauw en van Clara Feijona barones van Harinxma 
thoe Slooten. 

24 te Heerenveen. N., zoon van M. A. J. Verkouteren en 
van E. Beekkerk. 

26 te 's-Gravenhage. Een levenlooze dochter van Engel 
de Vries en van Jonkv. Genoveva Catharina Bicker. 

27 te 's-Gravenhage. Willem, zoon van Ernst Louis graaf 
van Limburg Stirum en van Wendelina Albertina Fagel. 

28 te Nijmegen. Anna Wilhelmina Margaretha, dochter 
van August Wilhelmina Bachman en van Hutje 
Euypers. 

29 te Amsterdam. Jan Conrad, zoon van Mr. Hendrik 
Cornelis Hacke en van Wouterina Johanna Tien- 
hoven van den Boogaard. 

29 te 's-Gravenhage. Johanna Catharina Wilhelmina Jenny, dochter van Jhr. Mr. Joan Cornelis Reynst 
en van Paulina Mathilda van der Ven. 

30 te 's-Gravenhage. Willem Hendrik Joseph Alfred, 
zoon van Henricus Josephus Augustus van der Voort 
en van Maria Catharina Rosalia Louisa van der 
Schrieck. 

30 te Hilversum. Ewoud Adrianus, zoon van Mr. C. F. 
Vreede en van E. van Tenderen. 

HUWELIJKEN. 

3 te Hilversum. Josephus Theodorus Joannes Cuypers, 
zoon van Petrus Josephus Hubertus en van Antonia 
Catharina Teresia Alberdingk Thijm met Delphine Marie 
Clara Antonie Povel, dochter van Ed. en van N. Guillot. 

3 te Dordrecht. Mr. Johan de Vries van Doesburgh, 
geb. te Kralingen 8 Sept. 1863, zoon vanDr. Thade 
van D. en van Gesina Jannetta Weys, met Johanna 
Cornelia Maas Geesteranus, geb. te Helder 29 Jan. 
1867, dochter van Willem en van Sv^anida Helena 
Vissers. 

5 te Haarlem. J. G. de Josselin de Jong met H. G. 
Jutting. 

5 te 's-Gravenhage. Willem Pieter Comelius Fabius 
(W.-I.) met Elisabeth Jacoba van Rgssen, geb. ald. 
26 Dec. 1867, dochter van Hendrik Arend Albert 
en van Maximilienne Henriëtte van den Bijllaardt. 

5 te Anna Paulowna. B. D. Ras met H. A Waller. 

5 te Oegstgeest. C. R. van Nauta Lemke, luit. t. zee 
2e kl., met M. C. Alsche. 

10 te Luxemburg. A. A. H. van Heusden, leluit.-ingenieur 
te Haarlem, met S. E. van Gogh. 

11 te Hees. C. P. van der Star, 2e luit. der inf., met 
A. E. de Villeneuve. 

11 te Oosterbeek. R. M. de Jong Luneau, wed, van D. 
A. Luneau, met H. C. van der Meer de Wijs. 

12 te Haariem. Mr. H. A. Hooft met Wilhelmina C. 
Wijnants, dochter van Abraham en van Gerarda 
Anna AUegonda Martina van Idsinga. 

12 te St. Prex. Jhr. Mr. Willem Carel Quaries van Ufiford, 
geb. te Amersfoort 30 April 1862, zoon van Jhr. 
Adrien Corneille Philippe en van Sophia Alida 
Truter, met Caroline Henriëtte Frida Wamery. 

12 te Amsterdam. Jhr. Mr. Witsius Hendrik de Savomin 
Lohman Azn., geb. te Appingadam, oud 25 jaar, zoon 
van Jhr. Mr. Alexander Frederik en van Johanna 
Catharina Ermerins, met Emilia Pauline Hovy, geb. 
te Amsterdam, oud 22 jaar, dochter van Willem en 
van Paulina Geertruida Tutein Nolthenius. 

16 te Dieren. Herman Udo de Haes, zoon van Mr. Udo 
en van Margaretha Anna toe Water, met M. C. H. 
Rosegaarde Bisschop, dochter van Mr. Ph. J. en van 
N. Daendels. 

18 te 's-Gravenhage. Isaac Theodorus ter Bruggen Hu- 
genholtz, geb. aldaar 31 Aug 1869, 2e luit. der inf. 
van het O.-L leger, zoon van Fredericus Amoldus 
Bemardus Hugenholtz en Elizabeth Maria van Leeuwen, 
met Jacoba Cornelia Antoinetta Verbrugh, geb. te 
Batavia 27 Febr. 1862, dochter van Jan Willem en 
Jacoba Petronella Snijder. 

18 te Pressburg. Mr. Boudewjjn Reint Wolter Arend 
baron Sloet van Hagensdorp,geb. 24Nov. 1845, zoon 
van barpn Mr. Anthony Frederik en van Jonkvr. 
Johanna Henrietta van Teylingen, met Theresia Ea- 
tharina Voigt-Bochs. — 96 — 19 te 's-Qraveland. Mr. David Elisa van Lennep, geb. 
te Heemstede 1 April 1865 (W. II, blz. 22), met 
Jonkvr. Isabella Backer (H. B. 1874). 

20 te Kaapstad. Maurits Nicolaas Westerouen van 
Meeteren (W. I. blz. 338), met M. J. C. de Vos, uit 
Stellenbosch. 

26 te 's-Gravenhage. Hendrik Gerard Johan Swaving, 
geb. aldaar, oud 28 jaar, kapitein der veldartillerie, 
zoon van Philip Cbristiaan en van Anna Elisabeth 
Gaan, met Jonkvr. Charlotte Paulina Emilie Siberg, 
geb. te Samarang 8 Nov. 1858, dochter van Jhr. 
Charles Frangois en van Pauline Vereul. 

28 te Dordrecht. Carel Frederik Albert de Groot, geb. 
te Egmond aan Zee 29 Juni 1854, zoon van Gerrit 
en van Renautje Rechlien, met Johanna Agatha van 
Wageningen, geb. te Dordrecht 24 April 1859, 
dochter van Anne Cornelis en van Geertruida Adriana 
Meyer. 

STEBPGEVALLEW. 

1 te Arnhem. Annette Elisabeth Petronella van Ommen, 
geb. te Amsterdam, oud 66 jaar, dochter van Willem 
en van Johanna Antonia Wortman, wed. van Hendrik 
Huygens. 

2 te Amsterdam. Maurits Cornelis van Hall, geb. aldaar, 
oud 67 jaar, geh. met Jacqueline Henriette Elisabeth 
van Heekeren. 

2 te Hilversum. C. J. Carp, oud 55 jaar, geh. met 
N. Homan. 

3 te Haarlem.W. J. H. de Kanter, ridder der orde van den 
Ned. Leeuw, kapit. ter zee, geh. met F. M. des Tombe. 

4 te Utrecht. Elisabeth Margaretha Boom, wed. van 
Johannes Ludovicus Kikkert (W. II, blz. 155). 

6 te Batavia. Susanna Ignatia de Koek van Leeuwen, geb. 
te Batavia 14 April 1834, wed. van Mr. A. Loudon. 

7 's-Hertogenbosch. Agatha Johanna Catharina Schober, 
oud 69 jaar, wed. van Dr. Pieter van Meurs (W. II, 
blz. 316). 

8 te 's-Gravenhage. Dr. Isaac Gerrit van Eyken, geb. 
te Amersfoort 15 Juli 1833, inspecteur der gymnasia, 
zoon van Gerrit en van Hendrina Johanna Harthoorn, 
geh. met Annetta Agatha Catharina de Gaay Fort- 
man, geb. te Zwolle 24 Oct 1842. 

8 te Caudéran bg Bordeaux. Augusta Theodora Maria 
Francina Xaveria barones van Larasweerde, geestelijke 
des dames du Sacré-Coeur, dochter van baron Mr. 
Alexander Fredericus Ernestus Martinus en van Carolina 
Maximiliana Maria Theodora Susanna van Laer van 
Hoenlo. 

9 te Oosterbeek. Jonkvr. A. M. van Brienen van Ra- 
merus, oud 78 jaar. 

10 te Amersfoort. Johanna Wilhelmina Carolina Schröter, 
oud 88 jaar, wed. van Elsnerus Anthon Fruitier 
de Talma. 

17 te Soerabaja. Jan Arend Pieter Fabius, geb. te Buik- 
sloot 7 Sept. 1861, luit. der art , zoon van Gerhardus 
Cornelis en van Anna Petronella Beudeker. 

18 te Deventer. Martinus van Doorninck, oud 52 jaar, 
geh. met W. B. M. Anspach (W. I blz. 203). 

18 te 's-Gravenhage. Madeleine Elisabeth Lucrèce Ser- 
rurier, geb. te Krimpen, oud 82 jaar 'wed. van 
Louis Patoir. 

19 te Bonn. J. Th. van Bloemen Waanders, geb. te 
Antwerpen 10 Aug. 1820, gep. luit.-kol. O. I. leger, 
ridder der Mil. Willemsorde. 22 te Warnsveld. Eduard Jacob Gelderman, burgemeester 
aldaar, wedr. van Johanna Cornelia Smefing, geh. 
met Anna Geertruida van de Kasteele (W. I, blz. 301). 

22 te utrecht. Julien Wolbers, geb. te Heemstede 26 Juli 
1819, ridder der orde van den Ned. Leeuw, lid der 
prov. staten van Utrecht, zoon van Hermanus Ger- 
hardus en van Marie Magdalena Peschar, wed. van 
(gehuwd te Leeuwarden 11 Aug. 1843) Albertina 
Stoflfels. 

23 te Amsterdam. Mr. J. A. Molster, oud 63 jaar, advo- 
caat aldaar. 

23 te Londen. N. barones Hawkins Whitshed, wede van 
Henry graaf Bentinck, generaal in Britsche dienst 

25 te Bendorf bij Bonn. Mr. Frederik baron van Hogen- 
dorp, geb. te 's-Gravenhage 15 Sept. 1843 (zie blz. 68). 

25 aan boord van het stoomschip Noord-Holland, in de 
Middellandsche zee. Nicolaas Andries van Barneveld, 
oud 27 jr, geh. met Judith Reina Etiena Hanegraaff, 
zoon van Nicolaas Andries en van Charlotte Amalia 
Tonneboeijer. 

26 te 's-Gravenhage. Christine Marie van Haeften, geb. 
te Delft 29 Maart 1818, dochter van Gerardus Adrianus 
en van Anna Everdina Schol. 

28 te Utrecht. Alida Charlotte Albertina de Brauw, 

weduwe van Frederik Cornelis Stavenisse do Brauw. 

(W. I bl. 96.) 
28 te 's-Gravenhage, Wendelina Jeanne, geb. aldaar 11 

Febr. 1883, dochter van Jacob Christiaan Mijnssen 

en van Jonkv. Jeanne Claudine Desirée Verspijck. 
28 te Rotterdam. Joost van Vollenhoven, geh. met Martha 

CorneUa van Stolk. (W. III blz. 292.) 
30 te Amersfoort. Louise Jacqueline Corbelijn, weduwe 

van Daniel Louis de Rochemont, maj. der inf. van 

het O. I. leger. 

Ten einde de familieberichten niet te veel plaats te 
doen beslaan, zgn bij die familiên, waarvan gedrukte 
genealogiën bestaan, verwgzingen aangebracht naar ge- 
drukte werken, met aanduiding der bladzijde. Zoo be- 
teekenen : 

(Ann.) A. A. Vorsterman van Oyen, Annuaire Genea- 
logique. 

(D. O.)] Mr. W. J. baron d'Ablaing van Giessenburg, 
Wapenboek der Ridders van de Duitsche Orde. 

(H. B.) J. B. Rietstap, Heraldieke Bibliotheek. 

(M. N. A.) J. C. van der Muelen, De Nederlandsche Adel. 

(N. A.) Jaarboek van den Nederlandschen Adel. 

(R.) Mr. W. J. baron d'Ablaing van Giessenburg, 
De Ridderschappen in het koningrijk der 
Nederlanden. 

(W.) A. A. Vorsterman van Oyen, Stam- en Wapen- 
boek van aanzienlijke Nederlandsche Familiên. lüTHOVD 1989 üfo. ld. 

Verzoek van het bestaur. — Schenking van Leenregisters. — 
Haagsch Jaarboekje voor 1890. — Genealogie van het geslacht van 
Friesheim, door A. A. Vorsterman van Oyen. De wapens van den 
tcgenwoordigen en den vroegeren Nederlandschen Adel. — Het ge- 
slacht van Nederveen, door J. C. v. d. M. — Aanteekeningen uit 
het huwelnks-register te Diepenheim, uit de aanteekeningen van wglen 
J. D. M. de Klerk (vervolg). — Familieberichten over September 1889. 

Gedrukt bg Gebr J. & H. van Lakoenhutsen te 's-Gravenhage. AliPHABETISCHE LIJTST DER 'KAWE'S. Aa (Bobidé van der) 40. 

Aa (Simon van der) 7L. 

Aarsen Beijeren (?an) 8. 

Abbema 24. 

Abcab 64. 

Abendana 53. 

Abkiog (d*) 87, 64. 

Ablay 39. 

Abolais 58. 

Abo (d*) 72. 

Abrahamse 37. 

Abuab 54. 

Achenbach 8. 

Adama 95. 

Adema 16. 

Adriani 7. 

Aefferden 16. 

AenseQ Beyeren (van) 31. 

Aikema 55. 

Akerlaken (van) 16. 

Akersloot 56. 

Akkerman 32. 

AUot 31. 

Albarda 55. 

Alberda van Ekenstein 8, 15, 

46, 48, 62. 
Alberdinck Th^'m 14, 48, 95. 
Alphen (van) 40. 
Alsche 95. 
Altheer 88. 

Alting Lamoraal von Geaaau 48. 
Alvarez 32. 
Alvensleben (von) 80. 
Ameiden van Daym (van) 71. 
Amorie van der Hoeven (des) 

48, 87. 
Amstel (van) 12, 89. 
Andel (van den) 46. 
Andran 79. 
Andrea 8. 
Andreae 40. 
Andreas 87. 
Andriessen 18. 
Anemaet 16. 
Anspach 96. 
Apitsz 80. 
Ardesoh 72. 
Arents 94. 
Amtz 15. 
Arntzen 14 

Amtzenius 56, 64, 88. 
Asch van W^'ck (van) 23, 68. 
Avenhom 84. 
Arenhom van Nauta 56. 
Azevedo 57. Baak 70. 

Baar (van) 32. 

Baart de la Faille 56. 

Bachiene 64. 

Bachoven 80. 

Baohman 95. 

Backer 23, 58, 96. 

Baere (del) 24. 

Bagelaar 71. 

Bake 95. 

Bakhuis 46. 

Bakker 79, 80. 

Ballot 87. 

Baning 55, 68. 

Bank (van der) 87. 

Bannier 55. 

Bar 55, 78. 

Barnaart 8, 62. 

Bameveld 16. 

Barneveld (van) 8, 40, 96. 

Barres 47. 

Bartelink 94. 

Barthold 56. 

Bartolotti Rgnders 80. 

Bas (de) 87. 

Basel (Mers en Senn van) 81. 

Bassecour Gaan (de la) 56. 

Bast 68. 

Bastert 28. 

Baud 55. 

Baumhauer 46, 66. 

Beaufort 80. 

Beaufort (de) 62, 71. 

Beaujon 80. 

Beaumont (de) 85. 

Becht 6, 16. 

Bechtner 62. 

Beckers 7. 

Beek (van) 64. 

Beekkerk 95. 

Beelaerts van Blokland 56, 70. 

Beels 62. 

Beer Poortugael (den) 47. 

BeeU 87. 

Beets (van der) 45. 

Beker 31. 

Bell Pols 56. 

Belmonte 58, 54, 88. 

Beltmans 94. 

Bern mei Suyck (van) 71. 

Bennebroek 7. 

Bentinck 8, 85, 86, 96. 

Bentink 94. 

Bentegn 44. 

Bentfort 79, 88. Bentheim 94. 

Berch (van den) 14. 

Berch van Heemstede (van den) 

6. 
Berchem (van) 4. 
Berckel 71. 
Berckel (van) 46, 62. 
Berckmans de Weert 62. 
Beresteyn (van) 7, 88. 
Berensteyn (van) 30. 
Berg (van den) 28, 72. 
Bergansius 46. 
Bergh (ten) 79. 
Bergh (van den) 56. 
Bergsma 48. 
Besier 8, 16, 70. 
Beudeker 96. 
Beucker Andreae 23. 
Beuker 79. 
Beverly 10. 
Bevers 48. 

Bevervoorden (van) 56. 
Beydals 46. 
Beyeren (van) 37. 
Beyerinck 71. 
Beyerink 31. 
Beyma (van) 40. 
Beyn 48. 
Biben 70, 72. 

Bichon van IJsselmonde 89, 64. 
Bleker 96. 
Bieberstein Rogalla Zawadska 

(de) 54 
Biennen 80. 
Bierens de Haan 7, 86. 
Bilderdijk 24. 
Bilfinger (von) 80. 
Bilt (van der) 17, 19, 80. 
Bilt (Versiewei van der) 17. 
Binkes 71. 
Binnendijk 89. 
Bisdom 24, 71. 
Bisschop 30. 
Blaauv 8, 24, 95. 
Blanken 21. 
Blankenstein 80. 
Blankvoort 86, 94. 
Blarkom (van) 82. 
Bleekman 16. 
Blevswyk Ris (van) 79. 
Block 81 

Blocquerie (van de) 31. 
Bloem 71, 80. 
Bloeme (de) 71. 
Bloemen Waanders (van) 96. 
Blok 15, 31. 
Biokhuizen 72. Blom 7, 14, 66; 

Bloys van Treslong Prins 24. 

Boddaert 64, 79. 

Bodel Bienfait 7. 

Boellaard 40, 71. 

Boer 6. 

Boer (de) 29, 64. 

Boer Ver voorn (de) 14. 

Boerlage 87. 

Boet (de) 6. 

Boetzelaar 72. 

Boeye 16, 79. 

Boeye (Schuurbeque) 14. 

Bogaert (van den) 12. 

Bol 40. 

Boissevain 81, 56, 68. 

Bomble 29. 

Boneval Faure (van) 48. 

Bonhomme 71. 

Boogaerdt 64. 

Boogaerdt *t Hooft 64. 

Boom 64, 96. 

Boomhouwer 28. 

Boon 20, 47. 

Boonacker 46. 

Boone 18. 

Boonen 56. 

Boot 55 

Boonzajer 24. 

Bor 86. 

Bor (van der) 15. 

Borch 86. 

Borch (ter) 94. 

Borch (van der) 80 

Borch van Vorden (van der) 14. 

Bordes (de) 40, 88. 

Boreel 70, 86. 

Borel 62. 

Borst 72. 

Bosch 62. 

Bosch (von den) 7, 15, 21, 

79, 80, 95. 
Bosch van Drakestein 81. 
Bosch Gerrits (van den) 28. 
Bosch Kemper (de) 46, 55. 
Bosch Reitz 24. 
Bosscha 7, 86. 
Boudens 17. 
Boudewijnse 62. 
Bouricius 16, 30. 
Bourgondie (van) 87. 
Bouvin 56. 
Bon wens 6, 6. 
Bouvy 24. 
Bowier 47, 58, 65. 
Bowier (van Renselaer) 88. 
Boxhoom 12, 13. 98 — Braam 66. 

Braam Houckgeest (van) 47. 

Braet Bisdom 31. 

Brakel (van) 19. 

Braodeler (van den) 8. 28. 

Brandenburg 87. 

Brandsma 56, 71. 

Brandt 32, 37, 79. 

Brandt (van Someren) 81. 

Brandyn 45. 

Brantsen van Bhederoord 48. 

Braunius Oeberius 79. 

Brauw (de) 64, 71, 96. 

Braker 71. 

Brebi 54. 

Bree (van den) 55. 

Breedveldt Boer 15, 86. 

Breet 87. 

Brederoo (de) 45. 

Breggen (van der) 23. 

Brender k Brandis 64, 80. 

Breater 63. 

Brestter (de) 80. 

Breugel (van) 88. 

Brevet 79. 

Brienen van Hamerus (van) 96, 

Brink (ten) 16. 

Brigdamme 44. 

BroekhauB 30. 

Brodhaag 56. 

Broecke Hoekstra (ten) 64. 

Broek (van den) 28, 29. 

Broers 86. 

Broes van Dort 46. 

Bron 64. 

Bronckhorst (van) 87. 

Brouwer 8, 18, 79, 86, 

Brouwer Ancher 80. 

Browne 72. 

Bruecke voort 66. 

Brugge (van) 4. 

Bruggen (van der) 47. 

Btuggen Hugenholtz (ter) 47. 

Brugghen (van der) 89. 

Bruinier 16. 

Brumsteede 31. 

Brunings 80. 

Brussel 47. 

Brutel de la Rivière 72. 

Bruyn (de^ 86. 

Bruyn Kops (de) 54. 

Bruyne (de) 14. 

Bruynings 32. 

Bruyn vis de Lange 48. 

Bubure (de) 8. 

Bueno 54. 

Buering 56. 

Buis (des) 39. 

Bnma 55, 56. 

Burer 48. 

Burg (Post van der) 28. 

Burger 40, 56. 

Burlage 88. 

Bushof 86. 

Busscher 8. 

Buteur 87. 

Buvry de Mauregnault (de) 62. 

Buys 47, 87. 

Buys Ballot 80. 

Bye (de la) 24. 

By landt (van) 16. B^leveld 70. 

Bjjllaardt (van den) 96. 

B^sterbergh 4. Caan (de la Bassecour) 66. 

Caerman 19. 

Galand 88. 

Calkoen 7. 

Calienfels 14, 31. 

Cambier van Nooten 71. 

Cammingha (van) 71 

Campagne 72. 

Campe 46. 

Camphuysen 39. 

Campo genaamd Camp (del) 46. 

Cannegieter 80. 

Canneman 30. 

Cantzow (van) 87. 

Capelle (van de) 47. 

Capellen (van der) 7, 81. 

Capellen (van) 80. 

Carbasius 68. 

Carp 7, 63, 96. 

Casius 23. 

Castendyk 32; 

Gasteren van Cattenburch (van) 

88. 
Gastro (de) 23, 53. 
Cate (ten) 23, 24, 31, 40. 
Cats 25, 94. 
Gats (van) 4. 
Cattenburch 80. 
Gavalchini 55. 
Gavin 31. 

Chais van Buren 16. 
Ghantraines dit de Brouoqsaulx 

(de) 45, 46. 
Gharon de Saint Germain (de) 

80. 
Charro (de) 48, 54. 
Chaves (de) 35. 
Cherix 14. 
Chestret (de) 88. 
Gitters (van) 42. 
Gittert (van) 28. 
Clant van der Myl 62. 
Glant 46. 
Glarck 4. 
Clavareau 40. 
Clermont (van) 45. 
Clercq (de) 31. 
Clifford 23, 64, 71. 
Clifford Kocq van Breugel 

23, 46. 
Clockener Brouason 56. 
Gloete. 

Cloosterman 4. 
Clour (du) 88. 
Gluysenaer 81, 82. 
Coenen 23, 62. 
Goertzen 80. 
Goets de Bosson 31. 
Cogelink 86. 
Golenbrander 62. 
Golette 62. 
Colff (van der) 48. 
Gollard 8, 16. 
Collina 30. 
Gollot d* Escury 7, 14, 28. Gommelin 11. 

Goninck Liefsting 16, 89, 40. 

Coninok Westenberg 7, 46. 

Goole (de) 7. 

Coopal 6. 

Conrad 48. 

Goopmans 48. 

Gorbagh 20. 

Corbelyn 96, 

Cornets de Qroot 71. 

Corput (van den) 56. 

Gorver Hooft 47. 

Costa (da) 88. 

Costers 94. 

Court (del) 30. 

Couwenhoven 30. 

Cox 23. 

Gramer 39. 

Crans 72. 

Cranssen 20. 

Grassier (de) 63. 

Crauwelaer (de) 4. 

Gremer 8. 

Cremers 68. 

Croese 47. 

Croockewit 40, 87. 

Grommelin 16. 

Gromstrien 46. 

Gunaeus 72. 

Cuypers 16, 65, 96. Daendels 54, 95. 
Dam (van) 87. 
Dam van Isselt (van) 8. 
Damme (van) 18. 
Daniels 48. 
Dankelman (von) 16. 
Dantsenberg 16. 
Davida (de) 36. 
Deckers 7, 16. 
Dedem (van) 94. 
Deerns 56. 
Dehé 48. 

Deinse (van) 47, 79. 
Dekker 87. 
Delden (van) 86. 
Delen (van) 40. 
Deny 95. 
Derks 94. 

Deutz van Lennep 28. 
Dibbets 54, 87. 
Dieffenbach 8. 
Diemer 79. 
Diemont 39, 64. 
Diemont van Langerak 66. 
Diepenbrugge (van) 71. 
Diesen 82. 
Diggelen (van) 89. 
Dikkers 16. 
Dikshoom 4. 
Dillew^n (van) 16. 
Dingemans 66. 
Dingenis 46. 
Dirks 28. 
Dirksen 46. 

Dishoeck (van) 31, 47. 
Docksen 87. 

Does de Willebois (van der) 
64, 68. Doffegnies 16. 

Dolk 79. 

Domis 40. 

Dommers 66. 

Dompiérre de Chaufepié (de) 8. 

Dompseler (van) 18, 64. 

Donath 66. 

Donders 7, 48. 

Doorman 80. 

Doom (vau) 88. 

Doornick (van) 7, 14, 24, 89 

96. 
Dorhout Mees 7. 
Doude van Troostwijk 71. 
Douglas 6. 
Douwes 8. 

Drenk waert (van) 45. 
Driel (van) 31, 40. 
Driewegen 18, 14, 17, 19. 
Dröher 14. 
Dronckaerts 4. 
Dronkers 4, 78. 
Dronsberg 32. 
Drost 46. 

Druyvesteyn 81, 71, 87. 
Dudatie 47. 
DuU 81. 
Dnmontier 6. 
Dunlop 79. 
Durselen 48. 
Dussen (van der) 18. 
Dutry 88. 

Dutry van Haeften 65. 
Duuring 20. 
Duyfhuis (van) 89. 
Duyn (van der) 16, 47. 
Duyn van Maasdam (van der) 

16. 
Duyven (van) 27. 
Duyzen (van) 94. 
D^jckmeester 86. 
D^kers 16. 
Dyserinck 89. 

E. 

Ebeling 79. 

£bergini 40. 

Eek (van) 8, 66, 80. 

Edwards 87. 

Eeden (van) 39, 66. 

Eeghen (van) 30, 96. 

Eemnes (van) 80. 

Eelen (vau) 7. 

Egeling 7. 

Eibergen 94. 

Bik (van) 68. 

Eikendal 8, 80. 

Eilbracht 24. 

Elden (van) 46. 

Elferink 94. 

Elias 32, 38, 89. 

EUekom (van) 7. 

Eliinkhuysen (van) 28. 

Ellis 66, 71. 

Elout 88. 

Eist (van der) 14, 82,48,88. 

Enderlein 54. 

Endtz 80. 

Engelen 71. 

Engelbert van Beverroorde 46. — 99 — Enschedé 7, 89, 86. 

Epen (van) 7. 

Bpke 72. 

Epstein 35. 

Ermel (van) 87. 

Ermerins 88. 

Erpera Booyaards 89. 

Es (van) 4, 40. 

Esohauzier B5, 70, 71. 

Essen (van) 7, 23. 

Esser 66. 71. 

Evers 20. 

Everedjjk 18, 14, 17, 18. 

Everts 31, 62, 70, 86, 88, 94. 

EverwTJn 39, 71. 

Ewyck (van) 63. 

Eybergen 80. 

Eljken (van) 96. 

Eys (van) 24. 

Eijzendoorn 8. 

F. 

Fabius 46, 66, 96, 96. 

Fabricias 40. 

Packeldey 70. 

Fagel 95. 

Faille (de la) 56 

Farrer 53. 

Farrei 71. 

Faul 79. 

Favauge (de) 8. 

Febre (Ie) 22. 

Feenstra 56. 

Feith 23, 31, 46. 

Felts (van der) 85. 

Fennema 47. 

Fentener 7, 96. 

Ferf 39. 

Feris 4. 

Fetmenger 55. 

Feyfer 71. 

Fidangne 53. 

FUerhaar (te) 94. 

Fockema 32. 

Fokker 7, 39. 

Foort (van der) 29. 

Foreest (van) 39, 80. 

Fortuyn 66. 

Franek 46. 

Franckenberg en Proschlitz 

(van) 72. 
Franpois 6, 16, 23, 78. 
Franse 64. 

Fransen van de Putte 40, 65. 
Frantse 63. 
Fraser 32. 
Fredees 56. 
Frederik Willem graaf van 

Oost-Friesland 26. 
Frenterman 64. 
Fridagh (van) 46. 
Friesheim 90. 
Frieswök 87. 
Fromer 55. 
Frowein 71. 

Fruitier de Talma 87, 96. 
Fmyn 15. 
Fulpen (van) 39. 
Fundter de Bauchène 31. 
Fijck 56. 
1^^'ne (de) 24. G. 

Gaade 24, 68. 

Gaal 18. 

Gaay Fortman (de) 96. 

Gadée 47. 

Garde (van de) 39, 88. 

Garons de Mendosan 4. 

Geer (de) 63, 64. 

Geessink 86. 

Geesteren 94. 

Gelder (de) 56. 

Gelpke 72, 80. 

Gelderman 96. 

Geras 30. 

Gerber 21. 

Gerlaoh 66, 63, 80. 

Gerlings 30. 

Gershof 94. 

Gershoven 46. 

Gerson 46. 

Gerstenhauer Zimmerman 88. 

Gertsen 39, 72. 

Gettkande 72. 

Geuljans 63. 

Geuns (van) 24. 

Geusau (von) 23, 80. 

Gevers 86. 

Gevers Deynoot 7. 

Gevers (Leuven) 88. 

Gheel Gildemeester (van) 86. 

Ghert (van) 40. 

Gie 48. 

Gilen 39. 

Gillis 28. 

Gillot 24. 

Gleichman 8, 40. 

Glintmans 94. 

Gobius 23. 

Gockinga 7. 15, 63. 

Godin 79. 

Godthelp 23. 

Goedhart 46. 

Goes (van der) 39, 80. 

Goens (van) 24, 87. 

Goetzee 86. 

Gogh (van) 96. 

Goldbach 16. 

Goldbeek (von) 87. 

Goldman 87. 

Gomez de Sossa 54. 

Gomme (de) 46. 

Gompertz 46. 

Gooi 45. 

Gordon 70. 

Gorkum 16. 

Gorsel 32. 

Gorsvelt 86. 

Gostelie 32. 

Goudoever 39. 

Graaf (de) 47. 

Graaf (van de) 24. 

Graaff(de) 47. 

Graailand 63. 

Gracht (van der) 26. 

'sGraeuwen 79. 

Grandisson 71. 

Grappe (la) 14. 

Graswinckel 7, 72. 

Gray 55. 

Gregorie 44. Greiner 30. 

Grienaven 12. 

Griethuysen (van) 7, 14, 80. 

Groen van Prinsterer 55. 

Groeninx van Zoelen 39. 

Groeuwen (*s) 24. 

Groin 82. 

Grolman 70. 

Gronsfeld Diepenbroeok Irapel 

80. 
Groot (de) 96. 
Grosse (16). 

Grotenhuis van Onstein(van)62. 
Grothe (Loten van Doelen) 46. 
Grubé 79. 
Grünwald 79. 
Gruys 23. 
Grijp (van der) 18. 
Grys (de) 46. 
Guillot 95. 

Guirior y Azcona (de) 14. 
Gnlcher 95. 
Guldenarm 39. 
Gulden (van) 16. 
Gutteling 31. 
Ggsberti Hodenp^l 87. 
Gijselaer (de) 47. Haack 64. 

Haaften (van) 15. 

Haagen 48. 

Haalweide 87. 

Haan (de) 31, 66, 71. 

Haar (ter) 39, 

Haas (de) 28. 

Hacke 95. 

Haeften (van) 23, 55, 96. 

Haer (van der) 23. 

Haersma de With (vnn) 8. 

Haersolte (van) 81, 86. 

Haes 95. 

Haese (de) 4. 

Haesselaer (te) 84. 

Haga 23, 40. 

Hagenouw 20. 

[Jaitsma Muiier 39. 

Halbertsma 72. 

Halen (van der) 80. 

Hall (van) 31, 48, 96. 

Halma 29. 

Ham van Heyst (van den) 88. 

Hamer (de Wit) 39. 

Hambroek (van) 86. 

Handel 32. 

Hane^aaff 15, 96. 

Hanekuijk 8. 

Hangest d' Yvoy (d') 23. 

Hanlo 46. 

Hannema 8, 14. 

Hansaert 4. 

Hanssen 81. 

Hans wijk (van) 79. 

Hardenbroek (van) 23, 39, 47, 

48, 80. 
Hardewyn 70. 
Harencarspel 46, 56, 64. 
Harmeling 94. 
Harreveldt 48. Hart (de) 71. 

Hartgerink 94. 

Hartevelt 30. 

Harthoom 96. 

Hartogh 64. 

Hartsch 11. 

Hartsen 79. 

Hase (de) 19. 

Hasselt (van) 8, 24, 64, 72, 

79, 80. 
Hattum 40. 
Havelaar 20, 55. 
Hawkins Whitshed 96. 
Heeckeren (van) 8, 43, 79, 

81, 96. 
Heeckeren van Molencaten 

(van) 87. 
Heeckeren tot Waliën (van) 

71, 81. 
Heel (van) 8, 14, 62. 
Heemskerck (van) 8. 16, 27, 

32, 87. 
Heemskerck van Beest (van) 71. 
Heemskerk 64. 
Heemstra (van) 87. 
Heen 14. 
Heerema van Beyma thoe 

Kingma 79. 
Heestermans 48. 
Hegh 7. 
Heiden (de) 85. 
Heiden (von) 6. 
Heidenrijk 78. 
Heitz. 71. 
Helden (van) 47. 
Helder 23. 
Heldervier 28. 
Helinga Tromp (van) 56. 
Helmont 12, 13. 
Hemert (van) 21, 45. 
Hemert tot Üingshof 95. 
Hemler 15. 
Hengel 88. 
Hengst (van) 80. 
Hennekens 72. 
Hennequin 87. 
Henny 23. 
Hensen 16. 
Herbig 62. 
Herckenrath 40. 
Herman 71. 
Hermsen 

Herwaarden (van) 30. 
Herzeeie (van) 10, 47. 
Heshuysen 7, 94. 
Hessel 15. 

Hesselink 14, 32, 71, 94. 
Hessen (van) 4. 
Hettinger 2. 
Heukelom (van) 64. 
Heule 47. 

Heumen (van) 80, 86. 
Heurn 1van) 32, 95. 
Heus van Nyenrode (de) 89. 
Heusden (van) 95. 
Heuvel (van) 85. 
Heuvel tot Beichlingen gezegd 

Bartolotti Bgnders 30. 
Heuven (van) 87. 
Hey (van der) 55 
Heiden (van der) 72. — 100 — Heijden Sinclair (van der) 70. 

Heykens 64. 

Heyligers 64. 

Hejjne (van) 13. 

Heynsius 47, 71, 87. 

Heyst (van) 78, 80. 

Bidders 94. 

Hieronimns 56. 

Hingst 87. 

Hiniopen 48. 

Hobias 4. 

Hoek (van) 80. 

Hoek (van der) 89. 

Hoeiands 40. 

Hoemakers 45, 46. 

Hoen (van) 27. 

Hoensbroeck (van) 27. 

Hoevel (van) 86, 94. 

Hoêvell tot Nyenhuis (van) 16. 

Hoeven (van der) 87. 

Hoevenaar 80. 

Hoey (van) 88. 

Hoey Scbilthouwer 79. 

Hofdijk 71. 

Hoff (van 't) 79. 

Hoffman 81, 32, 66, 68, 87. 

Hofmann 55. 

Hofstede 14, 47, 63. 

Hogendorp (van) 69, 96. 

Hogerzeil 24. 

Hoghuys (ten) 94. 

Hojel 8. 

Hokenwart 47. 

Holl 80. 

Holland 87. 

Holleman 24. 

Holst 28. 

Holterman 16. 

Holtbe (van) 89, 62. 

Holtbe tot Echten (van) 71, 87. 

Homan 96. 

Homem 58. 

Hommes 55. 

Honert (van den) 17, 24. 

Honig 80. 40, 46, 87. 

Honigh 72. 

Hooff (van) 72, 87. 

Hooft (Boogaerdt) 54. 

Hoogendyk 88. 

Hoogstraten 78. 

Hoop van der) 7. 

Hoorn 7, 15, 55. 

Hoorn (Westpalm van) 63. 

Hora Adama 80. 

Hora Siccama 80. 

Hordess 62. 

Horst (ter) 7, 72. 

Houte rvan) 29. 

HouwinK 15. 

Hove (van) 24, 79. 

Hove (van den) 31. 

Hovy 56, 95. 

Hoyer 24. 

Hoytema (van) 89, 47. 

Huber 23. 

Hubers 64, 87. 

Hubrecht 7, 47, 48. 

Hudig 55. 

Huet 24. 

Hugenholtz 8, 62, 63. 

Hugenpotb (van) 63, 72. Hugenpotb tot Aerdt (van) 31. 

Hughes Christian 16. 

Huisgen 21. 

Huil (van den) 79. 

Hulsebos 28. 

Hulshoff 38. 

Hultermans 47. 

Hultscher 2. 

Huybert (de) 45, 46. 

Huydecoper 7, 30, 47, 62, 80. 

Huygens 63, 96. 

Huygens van Ockenbnrg 32. 

Huyssen van Kattend^jke 95. 

I. 

Iddekinge (van) 7. 

Ideleth 13. 

Idsinga (van) 8, 95. 

Imans 87. 

ImhofP (van) 64. 

Imroink 8, 71, 86, 88. 

Indewev 30. 

Ingen Housz 55. 

Ipenburg (van) 87. 

Israël 48. 

Israels 86. 

Isselmuden (van) 6, 63, 79. 

jr. 

Jaoob ('s) 63. 

Jager 16. 

Jager (de) 72. 

Jansen 86. 

Janssen 7, 40. 

Janssens 8, 72. 

Janssonius 7. 

Jeltes 23. 

Jentink 71. 

Jóchems 81. 

JoUe (Ie) 39. 

Jong (de) 55, 72, 80. 

Jong Luneau (de) 95. 

Jonge (de) 19, 37. 

Jonge van Ellemeet (de) 79. 

Jonge van der Halen (de) 79. 

Jongh (de) 8, 64. 

Jongh van Herpt en Bern (de) 56. 

Jonker 62. 

Jordens 40. 

Jorissen 47, 56, 80. 

Josselin de Jongh (de) 7? 62, 

95. 
Juckema van Burmania. 
Bengers 63. 
Juinbol 15. 
Jungbluth 6arer 48. 
Jnnghuhn 16. 
Junius 29. 
Jutting 95. Kakebeeke 15, 39, 63. 

Kalff 23. 

Kamp 56. 

Kampen 29. 

Kanter (de) 14, 48, 96. 

Kappe^jne van de Ooppelio 32. 

Kapteyn 79. Karib 79. 

Kasse 48. 

Kasteele (van de) 79, 80, 96. 

Kat 79. 

Kate (ten) 75. 

Keenan 64. 

Keetlaar 18, 17. 

Kegebein 15. 

Keizer 8. 

Kelly (6) 36. 

Keppel (van) 94. 

Keppel Hesselink 8. 

Kemerink 85, 94. 

Kempe (van) 13, 40. 

Kempn (van) 32. 

Kerchem (van) 23. 

Kerkhoven 7. 

Kerkwiyk (van) 82, 48. 

Kerst 48. 

Ketelaer 4. 

Keuchenius 81. 

Keyser (de) 18. 

Kieft 29. 

Kikkert 64, 96. 

Kirchhoff 11. 

Kilian 87. 

Killegrew 4. 

Kinderen (der) 24, 87. 

Kinschot (van) 63. 

Kips 4, 47, 55. 

Kist 80. 

Klaassen 82. 

Klerk (de) 29, 70. 

Kleiyn 88. 

Kle\jn van Willigen 24, 30, 

31, 54. 
Kloot (van Rhede van der) 62. 
Kluit 63. 

Kluppel 47, 63, 64. 
Kneppelhout 23. 
Knight (56). 
Kniphorst 70. 

Knokke van der Meolen (de) 62. 
Knuttel 46. 
Koch 16, 63. 
Koek (de) 8, 72, 80. 
Koek van Leeuvren (de) 66, 

71, 96. 
Koenen 87. 
Koetsveld (van) 14. 
Koff (de) 87. 
Kok 28. 

Kokelaer Bouwens (de) 46. 
Kol 54. 
Kolkman 70. 
KoUmann 79. 
Konijnenburg (van) 71. 
Koog (van der) 24. 
Kooiman 87. 
Kool 56, 79. 
Koolemans Beynen 38. 
Koopman 78. 
Koning 32. 
Koppe (op de) 94. 
Koppen (van) 62. 
Koppiers 62. 
Karadja 24. 
Kosters 94. 
Kraa^jenoord 7. 
Kraemer 70. 
Kraft van Ermel 87. Kralinge 29. 
Kranendonck (van) 56. 
Krantz 79, 86. 
Krayenhoff 30, 88. 
Krayenhoff van de Lear 6, 

47, 86. 
Kreghten (van) 86. 
Kretschmar van Veen 70 
Kretschmer 62. 
Kreije 54. 
Kroll 55. 
Krosigh 47. 
Kmseman 31, 88. 
Kruthoffer. 
Kruyflf 16. 
Kruymel 16. 
Kru^sse (van de) 72. 
Kruyt 16. 
Kuhlenthal 16, 88. 
Kuiper 54. 

Kulenkamp Lemmers 86 
Knn (van der) 56. 
Kuperii 15. 
Kuvel 24. 
Kuyck 15, 30. 
Kuyl 86. 
Ku\jper 28. 

Kuijper van Harpen 87. 
Kuyper (de) 15. 
Kuypers 96. 
Ku^s 48. 

Laaey (op de) 8. 

Laag (ter) 64, 79. 

Laak (van) 24. 

Laat de Kanter (de) 65. 

Labouchère 54. 

Lach de Bère 79. 

Laer (van) 86, 96. 

Laer (toe) 31. 

Lagerwerff 39. 

Laguna 48. 

Lalaing (de) 39. 

Lamberts 15, 86. 

Lambrechtsen 39, 86. 

Lamsweerde (van) 96. 

Landry 16. 

Lang (de) 40. 

Lange 15. 23. 

Lange (de) 31. 

Langen (van) 87. 

Langlois 32. 

Lannoy (de) 6, 16, 81, 46, 

70, 79. 
Lans 78. 
Lanschot 65. 
Lastdrager 71. 
Lantsheer 46. 
Laplangue 28. 
Lanreijsz 5, 6. 
Lawick 21. 

Lawick van Pabst totNflevelt 
- (64). 
Lecoeur 72. 
Ledeboer 7, 24. 
Leembrugge 80. 
Leesberg 54. 

Leeuw (van der) 28, 71. 
Leeuwen (van) 96. — 101 Lely (van der) 8. 

Lemke 71. 

Lennep (van) 15, 80, 64, 62, 

95, 96. 
Lennep (Deutz van) 23. 
Lerse (de) 19. 
Leth (de) 68. 
Leuthner 23. 
Lewe 7, 55. 
Leije (van der) 88. 
Le^jendekker 88. 
Leijssins 7. 

Lidth de Jeude (van; 46, 89, 56. 
Liebert 47. 
Lilaar (van) 56. 
Limburg Stirum (van) 7, 15, 

16, 40, 55, 86, 95. 
Linde (van der) 11. 
Lint 32. 
Liniel (te) 94. 
Lintele (te) 86. 
Linteier (ter) 94. 
Livius 32. 
Lobé 28. 

Loben Sela (van) 80. 
Lochte (ter) 86. 
Lookhorst (van) 87. 
Loeff (van der) 32. 
Loene (van) 20. 
Loenhoat 18. 
Lohan 80. 
Lohman 8. 
Loman 24. 
Loon (van) 8, 30, 81, 48, 68, 

79. 
Loopuyt 68. 
Los 55, 88. 

Loten van Doelen Grothe 46. 
Lotickius 62, 71. 
Loudon 15, 30, 96. 
Lourens 29. 
Louwerse 88. 
Lozenga 71. 
Luchtmans 80. 
Lucius 95. 
Lnden 30, 95. 
Lndwig 71. 
Lnlofs 81. 
Lnneaa 95. 
Luteyn 40. 
Luttervelt (van) 7. 
Londen (van) 16, 79. Maaren (van) 31. 
Maas Geesteranus 62, 96. 
Mackay 40. 
Maeth (van der) 45. 
Mahieu 88. 
Makkers 87. 
Malespina 56. 

Man (de) 8, 39, 40, 71, 79. 
Mandele (van der) 30. 
Manger Cats 55, 62. 
Manus 28. 
Marchant 8. 
Marchie (dn) 24. 
Marcns 16. 

Marees van Swinderen (de) 
7, 7L Maret Tak 14. 

Marez Oyens (de) 64. 

Markolfs 85. 

Marie (van) 39. 72, 79. 

Marshall 40. 

Maten 14. 

Mattemburg (van) 63. 

Matthfts 30, 71, 88. 

Manntz (von) 16. 

Mauregnault (de) 24. 

Maaregnault (de Buvry de) 62. 

Maurenbrecher 16. 

Mauritsz Ganderheyde 15. 

Mars 7. 

Medenbach 64, 88. 

Meder 47. 

Meemeling 63. 

Meer (van der) 14, 54. 

Meer van Berendrecht (van der) 

72. 
Meer Mohr (van der) 68, 86, 

88. 
Meer de Wqs (van der) 95. 
Meerbeeke (van) 28. 
Meerman van der Goes 47. 
Mees 8, 14, 24, 30, 54, 68, 

79, 88. 
Meeteren (van) 80. 
Meeusen 70. 
Meinesz 86. 
Meinsma 81. 
Meiring 94. 
Mekenkamp 86. 
Meltzer 32. 
Melvil 15. 

Mevill van Gambée 30, 40. 
Mendes 35, 48, 57. 
Mensink 94. 
Menso 31, 
Menu 72. 
Mepsche 4. 
Merchier 71. 
Merekens 8. 
Merens 72. 

Merkus 15, 20, 21, 80. 
Mersen Senn van Basel 81. 
Mesch 14. 
Messe (de) 4. 
Metman 32. 
Meulen (ter) 81, 82. 
Meulen (van der) 4, 94, 95. 
Meulen (de Knukke van der) 62. 
Meurs (van) 7, 81, 46, 96. 
Meursinge (van) 15. 
Meij (de) 16, 89, 63. 
Meyer 47, 48, 64, 62, 64, 

87. 96. 
Meijer (de) 14, 17, 18. 
Mey eraan 64. 
Meylink 56. 
Meijners 80. 
Michelink 13. 
Middelhuis (te) 94. 
Mierop (van) 68. 
Millinger 23. 
Mirandolle 72. 
Mispelblom Bejjer 14. 
Mock 54. 

Modderman 62, 68, 64, 80. 
Moere (van der) 13. 
Mohr (van der Meer) 63, 86, 88. Mol van Otterloo (de) 80. 

Moll 7, 80. 

MoUems 89. 

Momma 39. 

Moolenburg 7. 

Moore 15, 79. 

Molster 96. 

Moltke (von) 15. 

Monceau (du) 16, 78. 

Monchy (de) 14, 56. 

Mordechaï (van) 67. 

Morenu 64. 

Mossel 47, 56. 

Mouliu (du) 15. 

Mounier 47. 

Mouton 31, 55, 72. 

Mouw 62. 

Muelen (van der) 14, 66, 

71, 86. 
Mühlen 71. 
Mulder (de) 4. 
Mulder 32, 64 71. 
Mulet 88. 
Muller 48, 66. 
Munck (de) 4. 
Muntendam 65. 
Munting 7 . 
Muntinge 7. 
Muralt (de) 88. 
Musch 25. 
Muurling 30. 
Muijsken 11, 80. 
Mijl (Glant van der) 62. 
M^jnssen 96. 

Naamen (van) 81. 

Nabbe 16. 

Nagel 94. 

Nagell (van) 14. 

Nahuys (van) 54, 62. 

Nater 68. 

Nauta (van) 56, 80. 

Nauta Lemke (van) 95. 

Nazaire 55. 

Neder veen 92. 

Nees 11. 

Nepveu (Rosmale) 16. 

Nes van Meerkerk 64. 

Netscher 81. 

Neufville (de) 79. 

Neukirchen genaamd Nqven- 

heim (van) 88. 
Neuman 88. 
Neys 96. 
Nichols 63. 
Nieme^jer 16. 
Nies 8. 
Niesen 15. 

Nieuwenhnys 15, 81, 66. 
Nievervaart (van) 68. 
Nüant 68, 86, 94. 
Ninck 81. 
Ninck Block 81. 
Nispen (van) 23, 31, 48, 63. 
Nobel 32. 
Noels 72. 

Noltbenius 55, 68, 95. 
Noordenbos 48. 
Noot (van der) 19. Nooten (van) 14, 23, 24, 87. 

Normandie 'sJacob (de) 87. 

Notten (van) 40, 87, 

Noyon 47. 

Nugent 68. 

Nunes 58. 

Nyenbranding 87. 

Njjenhuis 86. 

Nglant 85. 

N\j8 (de) 46. 

Nijs Bik (de) 89. Obreen 88. 

Getgens van Waveren Pancras 

Clifford 24. 
Ohlenschlager 71. 
Oldenbarneveld (van) 46. 
Oldenbarneveld gend. Witte 

TuUingh (van) 48. 
Oldenburgh (van) 38, 39. 
Gldeneel (van) 55. 
Ommen (van) 96. 
Oomen 55, 56. 
Oorde (van) 28. 
Gordt (van) 23, 24. 
Gorthuys 86, 87. 
Oostee (van) 13, 17, 18, 19. 
Gosten van Staveren (van) 71. 
Oosterhout 32. 
Gosterkagen 24. 
Oost-Friesland (Frederik 

Willem graaf van) 26. 
Oosthoek 47. 
Oosting 80. 
Opstelten 86. 
Orsay 64. 
Ort 89. 

Osenbrnggen (van) 40. 
Ossewaarde 17» 19, 71. 
Otto 23. 
Oudendijk 16. 
Oudenhoven (van) 68. 
Gudermeulen (van der) 16, 28. 
Gut 87. 

Guteren (van) 7. 
Ouwenaller 70. 
Ouwens 72. 
Ouwerkerk (van) 48. 
Oven (van) 86. 
Overklift 16. 
Oyen (van) 54. Paarlberg 46. 

Pabst 55, 63. 

Paehlig 64. 

Pahud de Mortanges 54, 64. 

Palache 54. 

Pallandt (van) 70, 88. 

Pallaes (van) 45. 

Palm (van der) 40. 

Panhuys (van) 79. 

Papon 56. 

Pardo 54. 

Parker Verboom 78. 

Paspoort 64. 

Pasteur 64. 

Patoiv 96, — 102 — Paulus 7. 

Pauly (de) 64. 

Pauw 8. 

Pauw van Wieldrecht 54. 

Pels Rijcken 80, 63. 

Pelser Berensberg (van) 48. 

Pelt25er 48, 6?, 71. 

Pen Ding 8. 

Perceval (de) 4. 

Pereyra B3. 

Perk 31. 

Perre (van) 4. 

Peschar 96. 

Pesters (de) 47, 54. 

Petil.(de) 31. 

Petraeus 14. 

Pflug 48. 

Phaff 6, 89. 

Piccardt 32. 

Piek 8. 

Pioké 15, 56. 

Pierik 54. 

Piéron 47. 

Pierren 88. 

Pierson 39. 

Pilaar 72. 

Piters 15. 

Pitteurs (de) 88. 

Plaats (van der) 48. 

Planteau 64. 

Plas (van der) 24. 

Plassaer 20. 

Plate 88. 

Plönnies 80. 

Pluym Mentz 24. 

Poel (van der) 16. 

Poest Clement (van der) 47. 

Poll (▼an de) 89, 47, 49, 70, 
72. 

Polman 94. 

Pols 48. 

Pompe 79. 

Pont 86. 

Poole Oe) 71. 

Pop 87. 

Porges 35. 

Porte (de la) 40, 71, 79. 

Portielje 32. 

Post van der Burg 28. 

Pot (van der) 79. 

Potter 16. 

Pottgieter 46, 55. 

Po vel 96. 

Prager 8, 79. 

Prehn 40. 

Prebn Wiese (van) 14. 

Pret Roosed6Calesberg(de) 40. 

Prévinaire 30. 

Prince 56. 
Prins 95. 

Prisse 7, 86. 
Pronk 79. 

Proole (van) 46. 

Pruys van der Hoeven 7, 79. 

Putte (van der) 24. 

Putter (de) 46. 

Puy (du) 63. 

Pylsweert 45. 

Pijnacker Hordijk 46, 88. 

Pijnappel (van) 81. 

Pgiel 80. Quant 21. 

Quarles van üfford 6, 8, 23, 

30, 71. 95. 
Quay (de) 24. 
Quesne van Bruchem en Cil- 

laershoek (du) 63. Raab van Canstein (van) 31, 

62, 79. 
Raedt 24. 
Rabn 79. 
Babusen 30. 

Ram 16, 23, 46, 48, 95. 
Ramaer 39. 
Bambaldo 15. 
Ramon (von) 4. 
Hambonnet 39, 79. 
Randw^k (van) 70. 
Ranst 27. 

Rappard (van) 46, 63, 79. 
Ras 95. 
Rascb 7. 
Rauwenboff 32. 
Rauws 86. 
Ravenswaajj 78. 
Beoh teren Limpurg (van) 23, 

47. 
Recbteren van Hemert (de) 8. 
Redeker 7. 
Bedelaar 20. 

Beede van Oudsboom (van) 
16, 31, 79. 

Reede tot ter Aa (van) 1. 

Beeken (van) 6. 

Beelant 29. 

Beeling Brouwer 63. 

Beepmaker 7. 

Beering 7. 

Bees (van) 64. 

Bees 70. 

Begensburg 20. 

Reigersberg Versluys 6. 

Beigersman 32. 

Bemkes 63. 

Bemmers 7. 

Bengers 8, 16, 31. 

Bengers (van Weideren) 87. 

Bengers (Juckema van Bur- 
mania barones) 63. 

Benselaar Bowier (van) 88. 

Bepelaer van Molenaarsgraaf 7 9 . 

Betemeyer 56. 

Reutber 56. 

Beynst 40, 56, 72, 95. 

Bbede van der Kloot (van) 62. 

Bbee (van de) 62. 

Bbemen (van) 7, 88. 

Bicbter 39. 

Bidder 79. 

Bielle (van) 56. 

Biemsdyk (van) 16, 20, 30, 48. 

Bien (van) 47. 

Biesz 20. 

Biet (van) 32. 

Bietstap 32. 

Bietveld 72. 

Bieu (du) 71, 87. Binglever 55. 

Bittersbausen 15. 

Bivecourt 4. 

Bobidé van der Aa 40. 

Bocha (du) 58. 

Bocbemont (de) 23, 96. 

Bodriguez 58. 

Boëll 7, 64, 71. 86. 

Boelants 16. 

Boelofs 39. 

Boel vink 71. 

Eloessen 94. 

Boest 7. 

Boest van Limburg 54. 

Boe ver (de) 47. 

Boggen (van) 79. 

Bollandet 62. 

Bomswinckei 8. 

Bom^n 72. 

Bongers 8. 

Bontvis 18. 

Boo (de) 4. 

Boobol 71. 

Boock (de) 64. 

Boodenburg 55, 63, 64. 

Boose (dei 40. 

Bookmaaker 15. 

Boosendal 94. 

Boosmale Nepveu 15. 

Boozeboom (van) 23. 

Boozenburg 95. 

Böpcke 7 

Bosegaarde Bisschop 95. 

Bosema 63. 

Bosenik 80. 

Boss 16. 

Bossem (van) 62. 

Bossum (van) 95. 

Bost van Tonningen 15, 95. 

Botte (de) 6, 48. 

Bouberge (van) 4. 

Bouffaer 46, 88. 

Bouppe van der Voort 63. 

Bouwerborst (ter) 86, 94. 

Bovers 7. 

Bojjaards 63. 

Bückert 20. 

Bueb 23. 

Buempol 64. 

Butgers 30. 

Butte (Ie) 70. 

Buys 71, 88. 

Buysob 45. 

Buyter 28. 

Buyter van Steveninck (de) 

65, 62, 78. 
Buy ven (van) 88. 
Byckens 23. 
Bijckevorsel (van) 39, 46, 54, 

55, 63, 78. 
Byfkogel 55. 
Byn 32. 

Bynbende 64, 72. 
Bynsdyk 29. 

Bijsoort van Meurs (van) 63. 
Byssen (van) 95. 

Sabbinge 13, 18, 19. 
Sakander 15. Salengre (de) 82. 

Salom 54. 

Salverda 66. 72. 

ISalverda (van) 80. 

Saltet 16. 

Sandbach 80. 

Sande (van der) 55. 

Sande Bakhuyzen (van de) 22. 

Sandick (van) 46, 80. 

Sandt van Nooten 31. 

Sannes 7. 

Santbergen 87. 

Santbeuvel (van den) 47, 87. 

Santen Kolff (van) 89. 

Santen (van) 63. 

Sasse van Ysselt (van) 24, 31. 

Sauvage Noiting (de) 14. 

Savornin Lob man (de) 95. 

Scbaaf (van der) 47. 

Scbaak 29. 

Schade van Westrum 54. 

Schaegen 12. 

Schalkwijk 24. 

Schas 14. 

Scheer (van der) 40, 55. 

Schefifer van Bleiswyk 48. 

Scheidius 24. 

Scheidius Staël van Holstein 

71. 
Schelden (van der) 38. 
Schenkberg 21. 
Schep 87. 
Scherius 8. 

Schermbeek (van) 48. 
Schermer 16. 
Scherpen zeel 88. 
Scheurleer 40. 
Scheydecker 39. 
Schiifgaarde (van) 46. 
Sohimmelpennincic 8, 16, 64, 

62, 86, 94, 
Schimmelpenninck van der Oye 

23, 78, 79, 87, 88. 
Schippers 17, 19. 
Schleining 15. 
Schlette 87. 
Schmidt auf Altenstadt (von) 

6, 23, 46, 54, 66. 
Sohnethlage 71. 
Schober 96. 
Schol 96. 

Scholten 82, 66, 94. 
Schol ten van Asohat 8. 
Schooneveld 15. 
Schoonevelt (ten) 86. 
Schoorel 86. 
Schooren (van der) 20. 
Schorer 28, 36, 71. 
Schotborgh 56. 
Schotte 19, 81. 
Schouten 15. 
Schreiber 62. 
Schrieck (van der) 95. 
Schröter 96. 
Schulenburg-Priemem (van der) 

80. 
Schuller tot Peursum 72, 87. 
Schultz 40. 

Schultz van Haegen 47, 70. 
Schuurbeque Boeye 14. 
Schuurman 20, 21. 103 — Schuyi van Castrioum 68. 

Sohwarts 30. 

Schwartzenberg en Hohenlans- 

berg thoe 8, 55, 88. 
Schwastz 28. 
Schwcigman 6. 
Segers 29. 
Seignette 24. 
Seilem 47. 
Senior 53. 
Seim (Mersen) 81. 
Serrurier 31, «6. 
Servatitts 14, 31. 
Sessaren 46. 
Se^jn 48. 
Siberg 96. 

Sibmacher Zjjnen 87. 
Siokinge 64. 
Sierevelt 87. 

Sighere Iher Borch (de) 49. 
Simon van der Aa 71. 
Singels 7. 
Sitter (de) 16, 31. 
Six 14, 40, 47. 
Slejjden (van der) 79. 
Slierendrecht 7. 
Slingelandt (van) 14. 
Sloet 46, 86. 
Sloet tot de Beele 23. 
Sloet van Hagensdorp 95. 
Sloet van OldruLtenborgh 89. 
Sloet van Tweenyenhuysen 47, 

95. 
Sloot 86. 
Sloot en (thoe) 95. 
Sloterdgck 56. 
Slothouwer 79. 
Smallenburg 64. 
Smeding 96. 

Smeth van Alphen (de) 78. 
Smissaert 55. 
Smith 24. 
Smits 32. 

Snellen van Vollenhoven 6. 
Snethlage 89, 48. 
Snoeck 62. 

Snonck Hurgronje 86. 
SnoQckaert van Sohaaburg 40. 
Snoder 95. 
Snjjders 62. 
Soek 23. 
Soest 45. 

Soetbrood Piccardt 16. 
Soetebier 31. 
Söhsten 64, 80. 
Soledad Mencos y Ezpeleta (de 

la) 14. 
Someren Brand (van) 31. 
Sondenbalch 46. 
SoQte 18. 
Spaans 87. 
Span da w 55. 
Spanjaard 64. 
Specht Grjp 16. 
Speelman 39. 

Spengler (van) 23, 56, 70. 
Spema Weyland 16. 
Speyart van Woerden 81. 
Spiering 87. 
Sprenger 54, 87. 
Spmyt 40. Staêl van Holatein 71. 

Star (van der) 95. 

SUring 15, 39. 

Steeland (van) 94. 

Steen (van der) 16. 

Steene (van der) 13. 

Steeneman 23. 

Steengracht 79. 

Steengracht van Oostcapelle 15. 

Steenis 48. 

Steenlak 18. 

Steenwyck (van) 45. 

Stem 71. 

Stheeman 46. 

Stiens 88. 

Stille 28. 

Stockum (van) 71. 

Stoffels 96. 

Stokhuyzen 79. 

Stokkenrief 86. 

Stokmans 6. 

Stolk 81, 96. 

Stoop 8, 80. 

Stoppelaar (de) 23, 55. • 

Stoppelaar Blijdestevn (de) 40. 

Stork 82. 

Storm van 'sGravesande 23, 

64, 71. 
Stort 63. 
Stortenbeker 30. 
Story van Blokland 88. 
Straatman 6, 31. 
Stralen (van) 84. 
Stratenns 64. 
Streso 29. 
Strick van Linschoten 21, 89, 

40, 46, 79. 
Stryen (van) 46, 55. 
Stncky 24. 
Stuers (de) 15. 
Stnrler (de) 32. 
Sturler de Frienisberg (de) 47. 
Sturts 86. 
Stuten 7. 
Stutterheim 81. 
Stuylen 88. 
Suasso 85. 
Suchtelen (van) 7. 
Suermondt 80, 39, 55, 71. 
Suringar 79. 
Su^jck 64. 
Swaan 8. 

Swart 39, 64, 55. 
Swart (de) 56. 
S waters van Schanbnrg 39. 
Swaving 32, 80, 87, 96. 
Swellengrebel 16. 
Swjjndrecht (van) 23. 
Syboats. Tacbard 80. 

Tack 47. 

Taets van Amerongen 21, 80, 

40, 46, 56. 
Tak 63. 88. 

Teding van Berkhout 23, 39, 40. 
Teengs 55. 
Teixeira 57. 
Teixeira d' Andrade 85. Teixeira Henriques 57. 

Teixeira de Mattos 84, 48, 57. 

Teilegen 46. 

Ténar 80. 

Tengnagell de Raad (van) 15. 

Tenkink 94. 

Tenorio 58. 

Tergan 23. 

Tersier 8. 

Tervile (Theben) 7. 

Testas 46. 

Tetrode 68. 

Tets van Goudriaan (van) 79. 

Teuring 71. 

Teijlingen (van) 95. 

Tex (den) 39, 70, 72. 

Theben Tervile 7. 

Thiel (van) 30. 

Thooft 64, 80. 

Thormann 20. 

Thye (ten) 86, 94. 

Thijm 48. 

Thijssen 56. 

Tichelaar 62. 

Tideman 64, 72. 

Tiele 82. 

Tielemans 28. 

Tielenius Kruijthoff 62, 64, 86. 

Tienen (van) 7. 

Tienhoven van den Boogaard 

95. 
Tierens' 29. 
Tjassens 87. 
Tjeenk 24. 
Tjeenk Willink 46. 
Tobias 32. 
Tole BaUey 23. 
Tolleus 56. 
Tolsma 72. 

Tombe (des) 28, 39, 96. 
Tomputte (van) 62, 71. 
Tonderen (van) 95. 
Tonneboeijer 15, 96. 
Tour (du) 39. 
Tour van Bellinchave (dn) 39, 

78. 
Tourton Bruyns (de) 71. 
Trail 21. 
Tresling 55. 
Trip 15, 31, 80. 
Tromp 89, 71. 
Troost 46. 
Trouillart 31. 
Truter 95. 
Tnsschede 86. 
Tuuk (van der) 81, 72. 
Tnyll van Serooskerken (van) i 

16, 30, 39, 47, 48. 1 

Twiss 72. j 

Tydeman 62, 71. j 

Tympel (van den) 25. j 

I 

Udemans 44. | 

ühlenbeck 7. 95. Vaanholt (te) 46. 
Vagell 23. Vagere (de) 4. 

Vaillant 10, 89, 88. 

Valk 54. 

Varenbrink 94. 

Varoisieau 6. 

Vassy (de) 4. 

Vaupel Kleyn 16. 

Vaynes van Brakell (de) 16. 

Veer (de) 15. 

Veer de Eochemont (de) 31. 

Vegelin van Glaerbergen 23, 

40, 63. 
Vegt (van der) 71. 
Vehlen en Megens 27. 
Veke (van) 46. 
Velde (van de) 48. 
Velen (van) 86. 
Velsen (van) 32. 
Velthuysen 15. 
Veltman 15. 
Ven (van der) 88, 95. 
Verbeek 55, 62. 
Verboon 48. 
Verbroek 32. 
Verbrugge 24, 71. 
Verbrugh 95. 
Verdoorn 56. 
Vereul 96. 
Verhellouw 10. 
Verheye van Gitters 23, 39. 
Verhulst 71. 
Verkade 40. 
Verkenteren 95. 
Verlinden 82. 
Vermere 47. 
Vermeulen 32, 71. 
Verniers van der Loef 80. 
Verschoor 54. 
Verselewel 18, 17, 19. 
Verselewel van der Bilt 17. 
Versfelt 10,20,89,48,79,88. 
Versluys 47, 88. 
Verspyck 96. 
Versteeg 87. 
Versteegh 39. 
Verstelle 18. 
Versteven 15. 
Vertholen 64. 
Verwey 95. 

Verwey Mejan 87, 88. 
Verwfl 28. 
Ver^ser 19. 
Victer 20. 
Vierse (van) 64. 
Viëtor 8. 
Vigelius 7, 23. 
Vignen 48. 
ViUeneuve (de) 95. 
Villerius 88. 
Villers de Pilé (de) 88. 
Vincint 95. 
Vink 29. 
Viruly 47. 79. 
Visch 48. 

Visch Ey bergen (de) 8. 
Visch Eijbergen (de) 24. 
Visscher 8. 
Visser 32, 63 
Vissers 47, 95. 
Visvliet (van) 24. 
Vleugels 4. — 104 — Vlegsman 68. 
Vliet (van der) 18. 
Vlissingen (van) 7, 23. 
Vloteo (van) 8, 39, 78. 
Vlugt (van der) 48. 
Voeren 5, 6, 9. 
Voeexe 5 
Vogel 62. 
Vogelpoel 7. 
Vogelzang 23. 
Voigt-Booha 95. 
Volbragt Dearing 31. 
Volkere Kleszenaar 40. 
Vollenhoven (van) 16, 28, 96, 

96. 
Vollgraff 20. 
Vonck van Linden 4. 
Voogt 31. 
Voordamme 17. 
Voorhoeve 30. 
Voorn 28 

Voorst van Beest (van) 79, 86. 
Voort (van der) 96. 
Vorst (van der) 26. 
Vorsterman van Oyen 7. 
Vorstman 8. 
Vos 48. 

Vos (de) 7, 46, 96. 
Vos van Steenwijk (de) 30, 54. 
Vosbergen 46. 
Vosmaer 39. 
VoBS (van) 86. 
Voute (de la) 14, 19. 
Vox 6. 
Voxen 6. 
VrankensE 45. 
Vreede 16, 79, 95. 
Vreede Bik 70. 
Vries (de) 7, 16, 16, 39, 46, 

79, 95. 
Vries van Doesbnrgh (de) 96. 
Vriese 89. 
Vriesendorp 63. 
VroUk 88. 
Vrjj (de) 88. 
Vrijbergen (van) 4. 
Vr^bergbe (van) 6. 
Vrqlboff 23, 71. Waanders 8. Waanink 94. 
Waasdijk (van) 15. 
Wachter 31, 82. 
Wagenaar 17. 
Wageningen (van) 72, 96. 
Wakker 79. 
Walchren (van) 54. 
Waldkirch 8. 

Waldkirch Ziepprecht (de) 8. 
Waldorp 24. 
Waldeck-Pyrmont 60. 
Wall (van de) 47. 
Wall Bake (van den) 6. 
Waller 56, 68, 79, 95. 
Walsen (van) 16. 
Wambersie 71. 
Warnaer 80. 
Wamery 95. 
Warnsinclr 7, 55. 
Wartensleben (von) 87. 
Wasch 88. 

Wassenaer van Gatvjjck 55. 
Wassink 15, 23. 
Water (toe) 56, 95. 
Water (van de) 28. 
Watering (van de) 47, 55. 
Weckerlin (von) 82, 54. 
Weede (van) 8, 46. 
Weelderen (van) 15. 
Weerts 8, 47, 71. 
Weiier (von) 80, 39 47. 
Weimar 89. 
Weideren (van) 94. 
Weideren baron Renger8(van) 

87. 
Weleveld (van) 94. 
Welleman 47. 
Welrinck 68. 
Welvelde (van) 94. 
Weljj 65. 
Welij (van) 30. 
Wendel 7. 
Wendt (de) 79. 
Wensen Voskuil 31. 
Wensink 94. 
Weppelink 86. 
Werndly 89. 
Wemer 16. 
Wertheim 80. 
Werve (van de) 45. 
Wesel (op) 86. 
Wesele Scholten (van) 39. Wesselman 71. 

Wesselman van Helmond 62. 

Wessels 15, 86. 

Westerbaen Schmidt 62. 

Westerlo 15. 

Westerholt (van) 26. 

Westerouen van Meeteren 68, 

96. 
Westerwoudt 89. 
Westerwjjk 18, 19. 
Westerwjjk Ponborgh 24. 
Westhoek 18, 19. 
Westpalm van Hoorn van 

Burch 63. 
Westreenen van Themaat(van) 

39. 
Wetering (van) 14. 
Wetsels 46. 
Weve 89. 
We^mans 72 
Weijmar 68. 
Wejjs 95. 

Wichers 8, 82, 62, 63. 
Wichers Wierdsma 54, 62. 
Wickevoort Crommelin (van) 

15. 
Wiersma 82. 

Wierts van Coehoorn 72. 
Wildt (de) 54. 
Wükens 72. 
Willes (van) 68. 
Wülinck 16. 
Willinge Gratama 39. 
Wüs 19. 

Winckelman 4, 46. 
Wind (de) 48. 
Winkel (te) 17. 
Wispelaar 46. 
Wissekerke 19. 
Wit (de) 8. 

Wit van der Hoop (de) 7, 15. 
With (de) 8. 
Witsen Elias 31, 39. 
Witsenborg 64. 
Witt Hamer (de) 39. 
Witte (de) 45, 46. 
Witte Eechout 89. 
Wittess 5. 
Witteveen 79. 
Wolbers 96. 
Woldringh 8, 32. 
Wolff van Westerrode (de) 39. Wolterbeek 46, 87. 

Wolters 55. 

Woortman 89. 

Wortman 96. 

Wouters 20. 

Wurmbrand (von) 30. 

W^ck (van Asch van) 28, 68. 

Wijck (van) 8. 

Wgck (van der) 48, 56, 86. 

Wijchel van Schildwolde 81, 72. 

Wjjckerheld Bisdom 54, 55, 

56, 64. 
Wqdenbruk (van) 85. 
Wyk (van der) 86. 
Wynants 95. 
Wjjnberg 28. 
Wynen 16. 
Wjjnmalen 87, 95. X. Ximenes 85. IJ. 

IJpey 28. 
IJsendoom 30. 
IJssel de Schepper 16. 
Usseldjjk 7. 

Zaalberg 87. 

Zaanen 64. 

Zaayer 80. 

Zagaohe 58. 

Zandbergen 72. 

Zandt (van der) 55. 

Zeegers 82. 

Zeeman 55. 

Zehelin 82. 

Zelen 13. 

Zimmerman 7. 

Zilver Bupe 24. 

Zoen (van der) 45. 

Zonnevylle 80, 47. 

Zoutman 24. 

Zurich 80. 

Zutterman 14, 18. 

Zuydland 45, 46. 

Zuylen van Nyevelt (van) 39, 

65, 95. 
Zweers 7. Alphabetisehe Igst der namen, die in het register oyer 1889 ontbreken. A. 

Ablaing van Giessenburg (d') 

6, 36, 37. 
Aberdingk Th\jm 11. 
Ablay, aanv. 
Abrahamse 37. 
Aoker Stratingh 36. 
Aokersdjjck 58, 60. 
Akerlaken (van) 85. 
Akkermans 67. 
Alberda 5. 
Alckemade (van) 77 
Aleman 50. 
Allaard 74. 

Alteren van Jaersveld (van) 90. 
Amama 69. 
Ameshoff 11. 

Amesqaita (Genior de) 85. 
Amia 90, 91. 
Amman 53. 
Amstel (van) 12, 83. 
Anoré (d') 59. 
Andersen BiUe 82. 
Andrade (d') 37, 57. 
Anhalt Bembarg Schanmburg 

Hoym (van) 61. 
Andieae 5. 
Anspaoh 83. 
Anstel (van) 13. 
Arnsberg (van) 61. 
Arasiadt Sondershausen (van 

Schwartzburg) 61. 
Arriszn 77. 
Asbeck (van) 83. 
Asch van Wqck (van) 5. 
Assendelft (van) 74. 
Atherton 89. 

Aulnis de Bourouill (d') 5. 
Avenhorn, aanv. 
Avezaath (van) 83. 
Avis 84. 

Ajlva (van) 69, 83. 
Azam 90. Baan (van der) 12. 
Baart Ver8p\jok 68. 
Bachofen van Echt 25. 
Backer 11, 27, 77, aanv. 
Baokx 49. 

Baden Hoohberg 62. 
Bailly 11. 
Balen 92. 
Bam 82. Bandaris 92. 

Barby en Mülingen (van) 61. 

Barchman Wuytiers 82. 

Bassen (van) 78. 

Bavières (dac de) 27. 

Beaufort (de) 5, 60. 

Beaalieu 61. 

Beaumont (van) 20. 

Beok 68. 

Beeck 93. 

Beeldsnijder 59, 60. 

Beest van Eemskerck (van) 78. 

Beest (Heemskerek van) 84. 

Beets 22. 

Benteyn 84. 

Berch (van den) 1, 93, 94. 

Bergh (de) 1. 

Berckmans de Weert 5. 

Berendrecht (van) 78 

Berend recht (van der Meer 

van) 76. 
Beresteyn van Maurick (van) 

65. 68. 
Berkel (van) 93, 94. 
Berkelius 93, 94. 
Berkenbos 50, 51. 
Berlaer (Berthout gen. van) 12. 
Bemards 58. 

Berthout gen. van Berlaer 12. 
Beuningen van Helsdingen 

(van) 49. 
Beusekom (van) 65, 66, 68. 
Beveren (de) 90. 
Beverly 30. 

Beijeren (van) 34, 43, 76, 89. 
Bidloo 89. 
Biesman 83. 
Bilderdyk 89. 
Bille (Andersen) 82. 
BillQ Brahé 82. 
Binema 67. 
Bingley 22. 
Binnema 30. 
Birckenfeld (van Zweibrüoken) 

61. 
Blaeu 84. 
Blaupot 75. 
Blanken 22. 
Bleiswijck (van) 77. 
Bleisw^jk (de Wilt van) 77. 
Blocq van Soheltinga (de) 

67, 70. 
Blok 36, 85. 
Blondel 26. 

Blot (de Chaavigny de) 66, 68. 
Boelens 83. Boeles (van) 36. 

Boendermaker 11. 

Boerma 36. 

Boersma 83. 

Bogaard t 84. 

Bogaerde (van den) 34. 

Bogaers 12. 

Bogaert (van den) 12. 

Boistrup 82. 

Bolle 82. 

Bondam 12, 13. 

Bönninghausen (von) 5. 

Bont (de) 82. 

Boom (van den) 27. 

Boon 21. 

Borialsen 83. 

Bourouill (d' Aulnis de) 5. 

Borsele 33. 

Borselen (van) 42, 44, 51. 

Bosch 25. 

Bosch (van den) 22, 77. 

Bosohuysen (van) 44, 50. 

Bosendal 82. 

Bot van Dera 22. 

Bot van decem 22. 

Both van der Eem 22. 

Bourgondie (van) 34. 

Bouton 34. 

Bon wens 68. 

Bouwensz (dr.) 9, 10. 

Bowyer 58. 

Boxhoom 12. 

Boxhorn 37. 

Brahé (BiUe) 82. 

Brand (van Someren) 11. 

BranU 94. 

Brauw (de) 5. 

Brederode (van) 34, 77. 

Brederoo (de) 45. 

Brill 53. 

Broek (van den) 12, 93. 

Broers 66, 68. 

Brom 74. 

Bronck 68. 

Brouoqsanls (Ghantraines dit 

de) 50. 
Brouwer 93. 
Brouwer gen. Bam 82. 
Brunswjk Lnnenburg (van) 61. 
Broyn (de) 74. 
Budde 82. 
Bugge 82. 

Buitenrust (Hettema) 5. 
Buizette 90. 
Borch (van der) 78. 
Burlet (de) 11. Burmania (van) 5. 

Burnet 94. 

Busegny (de) 60. 

Busserus 11. 

Bussient 58. 

Blussinet 58. 

Buttiugha Wichers (van) 66, 

69. 
Buyskes 65, 85. 
Bydelsbak 82. 
Bylandt (van) 91. 
B^leveld 59, 60, 66, 67. 

C. 

Cabeljauw 60. 

Calkoen 66, 69. 

Callee 61. 

C^mmingha (van) 66, 69. 

Campbell 82. 

Campen (van) 78. 

Oange (du) 42. 

(^nnegieter 5, 83. 

Carré 65. 

Carruthers 59, 60. 

Casenbroot 25. 

Cassciopijn 78. 

Castele^n 58, 60. 

Gastro (de) 34. 

Gastro (Hcnriques de) 53, 58. 

Gecil 58. 

Genior de Amesquita 35. 

Genior Henriques 35. 

Genior de Mat tos 35. 

Genten 50, 73. 

Ghambrier (de) 69. 

Ghantraines dit de Broucq- 

sauls (de) 50. 
Gharisius 82. 

Ghauvigny de Blot (de) 66, 68. 
Citters (van) 41. 
Glaus 26. 

Gleef (van) 34, 42. 
Clifford 1, 68. 
Gocx 93. 

Coeuen van ^sGravesloot 34. 
Goentsen 26. 
Coldenbach 91. 
Colensz 9. 
CoUot d'Escury 5. 
Colombanus 27. 
Coninck (de) 73. 
Coninx (Wittonis) 6. 
Copiers 78. 
Costa (da) 84. 
Court (de la) 34. - 106 Craet (de) 78. 
Cranssen 22. 
Cron 26, 27. 
Cronenburg 90. 
Crul 98. 
Cnlant 26. 
Campers 12. Daa 82. 

Daghverlies 98. 

Danneskjold-Samsoe 82. 

Debleije 27. 

Deoem (Bot van) 22. 

Dedem (van) 22. 

Dekama (van Wageningen 

thoe) 5. 
Pelen B. 
Delrenne 76. 
Dem (Bot van) 22. 
Deventer (van) 67, 70. 
Dibbets 5, 22. 
Diederichs 59, 60. 
Diekeson 91. 
Diemont, aanv. 
Dirks 4. 
Dobbenga 11. 
Does (van der) 69. 
Does de Willebois (van der) 5. 
Dominicnü 42. 
Dorp (van) 60. 
Doys (van) 69, 90. 
Dronkers BO, 73. 
Druyl 8B. 
Dunring 22. 
Dyck (van) 98, 94 
Dijkstra 5, 88. 
Dijserinok 22. 

Eeckhout 80, 67, 70. 
Eem (Both van der) 22. 
Eemskerck (Beest van) 78. 
Eerlingen (van) 74. 
Egmont (van) 84, 88. 
Egmond van der Nieuburg 

(van) 78. 
Eickhoff 76. 
Empel (van) 67. 
Ende (van den) 78, 74. 
Engelenburgh 84. 
Epen (van) 1. 
Epes 91. 
Escollier (V) 27. 
Bscury (CoUot d') B. 
Essen (van) 91. 
Esser 59, 60. 
Evers 21. 
Eyll (van), aanv. 
Eys (van) 67, 70. 

F. 

Fabritius 60. 

Faloonier 25. 

Feith 86. 

Felix 27. 

Feltz (van der) 5. 

Fenema (vtn) 66, 69. Fleide (van) 84. 
Fooke Simons 11. 
Foreest (van) 77. 
Franohen 26. 
Francken 22. 
Franco Mendes 84. 
Frasen (van) 7B. 
Fraye (de) 26. 
Prederiks 11, 12, 82. 
Freisheim 90. 
Frennian 27. 

Galama 88. 

Geene 78. 

Geesink 22. 

Geloes (de), B, aanv. 

Gelre (van) 91. 

Gelre 84. 

Gelyns 7B. 

Genestet (de) 88. 

Gerards 67, 70. 

Gerrits 73. 

Gerritse 82. 

Gertsen 89. 

Geselschap 76. 

Gheel Röell (van) B. 

Ghert (van) 12. 

Gimberg 88. 

Ginks 58. 

Gleichen (van) 62. 

Gljjsta 4. 

Godin de Pesters 5. 

Goedereede (van) 26. 

Goekoop 99. 

Goes (van der) 69. 

Goltstein (van) 6. 

Gonmme (de) 60. 

Gooi 46. 

Goraisky de Qoray 4. 

Gonbau 26. 

Gouw (ter) 82. 

Govartsz 9. 

Govertsz 9. 
Graaf (de) 74. 
Graeff (van der) 26. 
Graeuwen ('s) 24. 
Gratama 86. 
Gravenweert ('s) 88. 
Gravesande ('s) 98. 
Gribius 98, 94. 
Groene velt (van) 26. 
Groenewegen 82. 
Groeningen (van) 60. 
Groot (de) 12. 
Gruytere (de) 98. 
Gr^pskerke (van) 60. 
Gijsberti Hodenpjjl 92. 
Geselaar (de) 84. 
Gijzen (van der) 74. Haar (ter) 88. 

Haeck 84. 

Haersma de With (van) 84. 

Halius 94. 

Halberisma 88. 

Hardes 75. 

Haren (van) 68. Hartman 94. 

Havelaar 21, 22. 

Haverkom van R\jsewjk 22. 

Heel (van) 68, 60. 

Heemskerck (van) 84, 84, aanv. 

Heemskerck van Beest (van) 
84. 

Heemstra (van) 66, 69. 

Heeres 36. 

Heeswqk (van) 12. 

Helsdingen (van Beuningen 
van) 49. 

Hemert (Junius van) 22. 

Hengel (van) 76. 

Henricx 10. 

Henriques de Gastro 58, 58. 

Henriqoes (Cenior) 86. 

Henriques (Nunes) 57. 

Hert van Abbenbrouck 76. 

Hertsbeke 90. 

Heshusius 67, 70. 

Hesselt van Dinter 90, 91. 

Hessen (van) 61. 

Hettema (Buitenrust) 5. 

Heuff 11, 83. 

Heul (van der) 98, 94. 

Heusden (van) 88, 67, 70. 

Heyde (van der) 74. 

Heyden (von) 91. 

Heyden (Sinclair van der) 
70. 

Heyligers 59, 60. 

Heymeriohs 59. 

Hilburghausen (Saksen) 62. 

Hinderding 76. 

Hinnerkring 36. 

Hiort Lorenzen 82. 

Hochberg (Baden) 62. 

Hodenpyl (van) 76. 

Hodenpyl (G^sberti) 92. 

Hoefer 22. 

Hoekman 74. 

Hoen 27. 
Hoeu£Ft 91. 

Hofdijk 11. 

Hogeman 88. 

Holland 30, 66, 70. 

Holster 66. 

Holy (Muys van) 26. 

Honig 1, 5. 

Hooft 68. 

Hooge (Romein de) 58. 

Hoogenbrink 11. 

Hoppers 88. 

Hornes (d') 27. 

Horries 58. 

Horst (ter) 91. 

Houven (van der) 77. 

Hoven (van) 76. 

Hoya (van) 61. 

Hoym (van Anhalt Bemborg 

Sohaumburg) 61. 
Hoxwier 83. 
Huart 27. 
Hubert 66, 68. 
Huberts 81. 
Huell (Ver) 22. 
Hulder (de) 27. 
Hullegarde 26. 
Huls (van) 68. 
Huybrechts 60. Hnydecoper 69. 
Huygh 84. 

I. 

Iperen (van) 74. 
Ittere (d') 27. I Jacobs 82. 
! Jacobsz 9. 
' Jaeps 9. 

Jager (de) 74. 

Jansen 83. 

Janssen 76. 

Jansz 10. 

Je ver (van) 91. 

Jonckheym 90. 
I Jolyt 60, 61. 

Jones 94. 

Jong (de) 5, 84, 85. 

Jong van Persyn (de) 85. 

Jong van Baartwjjk (de) 78. 

Jong van Rodenburgh (de) 
65, 68. 

Jonge 42, 90. 

Joos (Joes) 9. 

Juel 82. 

Junius van Hemert 22, 84. 

Juul 82. 

H. 

Kaam (van) 74. 

Kallenberg 58. 

Kan 22. 

Kamp (van der) 36. 

Kayserling 68. 

Kempenaars 68. 

Kerdiff 98. 

Kerkrinck 90. 

Kinderen (der) 82. 

Kleef (van) 61. 

Klinkeoberg (van) 69. 

Knoock 76. 

Knuyt (de) 50, 61. 

Koek 73. 

Kok 74. 

Koning 90. 

Koning (Wittop) 69, 60. 

Koopmans 83. 

Kops 76. 

Kotjens 93. 

Kraker (de) 75. 

Krayenhoff 69, 60. 

Krebbers 88. 

Kreusler 51. 

Kroll 60. 

Kroon 11. 

Krul 89. 

Krutho£Fer 21. 

Kuipers 83. 

Kumpel 82. 

Kuypers 74. Laen (van der) 60. 
Laar (toe) 1. 
Laer (van) 98. 107 Laera 93, 94. 

liamberts 11. 

Lambregts 98. 

Lamers 12. 

Laudas (Sweerts de) 6. 

Lange (de) 91 

Langerak 33, aanv. 

Langstraat 74. 

Lannoy (de) 83, 

Laubaoh (Solms) 61. 

Laurejsz 9. 10. 

Lawick (van) 22. 

Leboack 27 

Leefdael tvan) 12, 68. 

Leeuwen (van) 5. 

Lely (van der) 92. 

Lennep (van) 88, 84. 

Lense 94. 

Lenting 81. 

Leu de Wilhem (Ie) 91. 

Leuchlenberg (van) 34. 

Levetzow 82. 

Lewe 5. 

Leyden (van) 84, 90. 

Liefde (de) 11. 

Limburg Stirum (van) 68. 

Lindonk (van) 75. 

Lintelo (van) 90. 

Lippe (van) 6L 

Lippinck 74. 

Lokeman 45. 

Lonchamps 90, 91. 

Long (Ie) 11. 

Loo (van) 76. 

Loo (van der) 26. 

Loon (van) 16. 

Loosen (van) 84. 

Lorenzen (Hiort) 82. 

London (84. 

Lnoas 50, 51. 

Luecboarg (van) 84. 

Lührs 66. 

Lnnenbnrg (v. Bmnsw^jk) 61. Marcelis (van) 26, 68. 

Marinusse 74. 
Martinet 12. 
Mattenburg 78. 
Mattos (Cenior de) 86. 
Meer (van der) 68, 60. 
Meer van Berendreoht (van 

der) 76. 
Meer de Walcheren (van 

der) 77. 
Meerbeeke 26, 27. 
Meenwse 74. 
Meganck 90, 91. 
Mendea (Franco) 84. 
Mercator 6. 
Merkos 21. 
Merwede (van) 34. 
Mes 83. 
Meto 74. 

Menlen (van der) 88. 
Menlman 11, 67, 70. 
Mey van Alkeniade (de) 84. 
Meger 11, 82. 83. 
Meyer (de) 78. 
Mey er Wierdsma 46. Moerkerken 90. 

Moerman 50. 

Moes 11, 82. 

Moeskoker 84. 

Mobrman 83. 

Montfoort (van) 76. 

Monthuler (de) 91. 

Moor (de) 50. 

Moorman 74, 75. 

Mortagne de Potel (de) 90, 91. 

Moucberon 90. 

Moulin (de) 59, 60. 

Mnelen (van der) 5. 

Mulaert (van) 25. 

Muller 59, 60, 82. 

Mülingen (van Barby en) 61. 

Munck (de) 74, 76. 

Munnick (de) 50. 

Munt (de) 77. 

Muntendam 76. 

Muys van Holy 25. 

Muyssart 68. 

Michiels 26. 

Middendorp 76. 

Mierop (van) 84. 

MiJly (de) 91. 

Minchin 94. 

Namen (van) 84. 
Nassau (van) 51, 61. 
Nassau (Oranje) 48. 
Nassau Siegen (van) 61, 62. 
Nassau Wiesbaden (van) 61. 
Nederlanden (der) 61. 
Neëlles (van) 88. 
Negelles (van) 88. 
Nieuwendijik (van den) 74, 76. 
Nisse (van der) 90. 
Noeijen 98. 
Nolten 60. 
Noordkerk 11. 
Nunes Henriques 67. 
N\jenkercke 26. 
Nijs (de) 50. 

O. 

Occo 82. 

Oliphant 50, 51, 78. 

Oordt (van) 17. 

Oostdorp 74. 

Oostende (van) 42. 

Ouwerling 12. 

Oye (Schimmelpenninok van 

der) 88. 
Oyen (Vorsterman van) 5, 34, 

36, 42, 60, 89. Paets 90. 

Page 75. 

Pahud de Mortanges 84. 

Pallandt 62. 

Parker 68, 60. 

Pauw 91. 

Pekelharing 36. 

Pelisson 91. 

PeU 91. Pelletier 76. 

Penon 36. 

Persgn 33. 

Persgn (de Jong van) 85. 

Pesters (de) 6. 

Pharrer 76. 

Pierson 75. 

Piersort 26. 

Pieterson 91. 

Pinto (de) 34. 

Plaat 76. 

Pliester, aanv. 

Potel (Mortagne de) 90, 91. 

Poli (de) 1. 

Poll (van de) 82, 84. 

Poortmans 93. 

Pons 93. 

Prins 74 i 

Prins (Winkler) 88. 

Putten (van) 74. 

Pyrmont (Waldeck en) 51. 60. Quack (de) 22, 88. 
Quant 22, 98. Baadt (de) 12. 

Baats 74. 

Babbaert 45. 

Bade 69, 50. 

Baet (de) 12. 

Banst (van) 27. 

Bapin de Thoyras 91. 

Bappard (van) 84. 

Bappoltstein (van) 61. 

Bavensberg (van) 61. 

Bay U. 

Beaal 68. 

Beenen (van) 49. 

Beichenbaoh (van) 61. 

Beitsma 86, 88. 

Bekker (Tak) 11. 

Bembrandt 11, 89. 

Benesse 26. 

Bengers 69. 

Bensselaar (van) 69, 60, 67. 

Beukels 74. 

Beymerzwale (van) 6. 

Beyms 93. 

Beynst 66, 68. 

Reyt (de) 12. 

Bhemen (van) 6. 

Bhoon (van) 71. 

Bbijn (van) 86. 

Bidder (de) 50, 51, 78. 

Biemer (de) 84. 

lüemersma 88. 

Bienks 5. 

BieUtap 88, 36, 81, 83, 91. 

Bietveld 86. 

Bink 60. 

Bis 86. 

Bisselada 5. 

Bivier 22. 

Bobgn 68, 60. 

Boel 5, 83, aanv. 

Boelands 74. 

Boerom 92. Boever (de) 16, 83. 

Bomein de Hooge 68. 

Booke 58 

Boos 74, 75. 

Boosmale 68. 

Booyen (Servaas van) 89. 

Bosenburg 90. 

Bouveroy 74. 

Bouwenoert (van) 68,60. 

Bover 68. 

Bo^aards 84. 

Ruytenburgh (van) 90. 

Buy ven 77. 

Bgcke 9, 10. 

Bgckewaert 26. 

B^'n (van) 11, 22. 

Byn (van den) 27. " 

Bijsewijk (Haverkom van) 22. 

Sagen (van) 75. 
• Saksen üilburghausen 62. 

Salvador 34. 

Sampayo 57. 

Sampayo (Tejeira) 35. 

Sandberg 84. 

Sandelijn 78. 

Sanders 66, 69. 

Sanderus 48. 

Santvoort 58, 60. 

Sarphati 11. 

Sasse van IJsselt (van) 12. 

Sassen 12. 

Sauvë 12. 

Sayer 69. 

Sayn van Wittgenstein (v.) 61. 

Scaeljjon (van) 34. 

Schaap 11. 

Schaek 74, 75. 

Scharten 68. 

Schauburg (Snouckaert van) 
6, 83. 

Schelt (van der) 9. 

Soheltinga (de Blocq van) 
67, 70. 

Schermers 58, 60. 
Schiedges 89. 
Schimmelpenninok van der 

Oye 83. 
Scboonderwoert 26. 
Schoonhove (van) 16. 
Schooren (van der) 21. 
Schotel 61. 
Schuer 68. 
Schutjes 12. 
Schuylenburcb 91. 
Schwalenberg (van) 61. 
Schwartzbnrg Sonderhausen 

(van) 61. 
Senior 57. 
Serraris 66, 69. 
Servaas van Booyen 89. 
SeuUijn 91. 
Seyler 1. 
Seys 50. 
Sibers 84 

Siegen (van Nassau) 61, 62. 
Silvestre 91. 

Sinclair (van der Ueyden) 70. 
Slaert (van der) 93. 108 Slater 94. 

Sleypen 26. 

SlingeUndt (van) 69. 

fcSlooten (van) 88. 

Slothouwer 83. 

Smallegange 13, 37, 42, 44. 

Snelle 94. 

Snoeok 12. 

Snonckaert Tan Schaaburg 

5, 88. 
. Soelen 94. 

Solms Laubach (van) 61. 
Someren Brand (van) 11. 
Son (van) 67, 70. 
Sonderhansen (van Schwartz- 

burg Arnstadt) 61. 
Sparwoude (van) 78. 
Speek 9. 

Spengler (van) 6. 
Splitgerber 11. 
Staal 93. 
Staohouwer 8B. 
Stam 69, 60, 74. 
Steen winckele 26. 
Steur 93. 
Stevens 93. 

Stirum (van Limburg) 68. 
Stoop 74. 

Storm van Wena 78. 
Stratingh (Acker) 36. 
Strick van Linschoten 22. 
Struys 74, 7B. 
Stryen (van) 6, 69, 90. 
Stuerman 83. 
Stuers (de) 83. 
Suasso 34. 
Suilem 90. 
Sugermont 93. 
Suyter 45. 

Sweerte de Landas 5. 
Sypestejn (van) 91. 
Sytboff 36. 

T. 

Tacx 25. 

Tael 93. 

Taets van Amerongen 22. 

Tak Rekker 11. 

Teeckelenburch 76. 

Teixeira 84. 

Tejeira Sampayo 35. Telting 5. 

Tesschemaker 58, 80. 

Testart 91. 

Thiset 82. 

Thorman 21. 

Thooft 76. 

Thourct 1. 

Thoyras (Bapon de) 91. 

Thulden 25. 

Tiberghien 59, 60. 

Tideman 89. 

Thielenius Kruythoff, aanv. 

Tilly 90. 

Timmerman 85. 

Tol (van) 76. 

Tollens 22. 

Tombe (des) 1. 

Toomenbergen (van) 11. 

Tou 76. 

Tour (du) 68. 

Trap 5. 

Tuyll van Serooskerken (van) 

44. 
Tzum (van) 83. Udemans 44. 
ünger 22. 
Uyttenbroek 94. 

V. 

Vaülant 85. 

Valkenburg (van) 9). 

Vassy (de) 50, 51. 

Velem et Megem 27. 

Vegeliu v. Claerbergen 5. 

Verbruggen 68. 

Vercajeus 93. 

Vercouteren 50, 78, 74, 75. 

Verdam 89. 

Verdonk 74. 

Verhagen 12 

Ver Huell 22. 

Verhulst 63. 

Vermeulen 69, 60. 

Verpoorte 74, 75. 

Verschoor 74. 

Versfelt 12. 66, 67, 69. 

Verspyck (Baart) 68. 

Versteegh 11. Verstegen 59, 60. 

Verstraaten 50. 51. 

Vertaing (van) 34. 

Vettens 76. 

Villasboas (de) 57. 

VUlates (des) 69. 

Visser 66, 69. 

Visser (de) 93. 

Vis 84. 

Vlaanderen (van) 38, 42. 

Vlasman 9, 10. 

Vleugels 26, 91. 

Vogel 93. 

Volgrafif 21. 

Voorn (van) 98. 

Voorst (van) 11. 

Vorsterman van Oyen 5, 34, 

36. 42. 60, 89. 
Vriend (de) 74. 
Vries (de) 5, 11. 
Vrger 94. 
Vr^jthoff 5. 
Vr|j 76. 

W. 

V^aohtendonok 90, 91. 

Waell (de) 91. 

Waelwgk 92. 

Wageningen thoe Dekema(van) 

6, 83. 
Wal (van de) 68, 60. 
Walcheren (v. d. Meer de) 77. 
Waldeck Pyrmont 51, 60. 
Waldorp 75, 76. 
Wall (van de) 91. 
WalUnd 85. 
Walraven 25, 26, 17. 
Wassenaer (van) 69, 88. 
Water (te) 44. 
Wecke 90. 

Weert (Berckmans de) 5. 
Weerts, aanv. 
Weiier (von) 66, 69. 
Welsman 82. 
Welvaarts 12. 
Wena (Storm van) 78. 
Wenning 83. 
Werbes 90. 
Wemer 82, 84. 
Wertbeim (van) 61. 
Wester 83. Westerhagen 90. 

Wichers (v. Buttingha) 66, 69. 

Wierdels 82. 

Wierdsma 66, 70. 

Wiesbaden (van Nassau) 61. 

Wilcke 90. 

Wildeboer 36. 

Wilhem (Ie Leu de) 91. 

Willebois (van der Does de) 5. 

WUIem I (prins) 43. 

Willems 60, 73. 

Willisz 9. 

Willink 76. 

Wilt van Bleiswgk (de) 77. 

Winkel (te) 36 , 

Winkler 5, 83. 

Winkler Prins 83. 

With (van Haersma de) 84. 

Wits 85. 
, Witt (de) 50. 

Witte (de) 50, 76. 
! Witte van Haemstede(de) 75. 
' Wittgenstein (vanSayn v.) 61. 

Wittonis Coninx 5. 
1 Wittop Koning 59, 60. 
, Wolterbeek Muller 69, 60. 
I Wolters 91. 

Wouters 21. 

Wttenbrouck 78. 

Wuytiers (Barchman) 82. 
i Wgckel (van) 4. 

Wgck (van der) 6. 

Wgek (van Asch van) 6. 

Wijenkis 45. Xavery 54. Ytsen 5. X. ¥• Z. Zeugnen 90. 

Zevenbergen (van) 92, 

Zoelen (van) 83. 

Zuidema 5. 

Zurck 91. 

Zuylekom 75. 

Zweibruoken Birkenfeld (v.) 6 L -A.AIVVUL.I-.irVGE]V ETS VE^tBErTEBtlIS&BlJS. 

ZESDE JAAROANO 1888. 17- 


20 


van 


boYen 


Jonkr, Clara 


Clan 


2U 


84 
« 


A. C. 


JonkY. A. C. 


863 


28 
ODder 


JonkT. CoüBtaiitia 


Coastantia 


m 


7 
« 


Jhr. Hernian 


Herman 


88a « 


Aiinette . 


Jonkv. Annette 


45« 


27 
boYen 


Leyffast 


Seyffart 


45a 


26 
onder 


Alida (1) 


JonkF. Alida 


563 


7 
boven 


Jacoba ElUabeth (2) 


Jonkvr. Jacoba Ëlisabeth 


583 


81 
K 


Heemskerok (8) 


des H. R. Rgks gravin vao Heemskerck Z£V£NDE JAARGANG 1889. 73 


18 


van 


onder 


Roëll 


Sm 


6^7 
boveo 


G. A. Woerts, enx. 


9a 


15 
onder 


twiotich dienst hollants 


283 


9 
« 


te Arnhem 


25« 


25 
« 


griflBoenen 


89« 


10 
« 


0. M. V. Ablsy 893 


18 
« 


Elise (4; 


503 


11 
boven 


1688, Get. 


503 


18 
onder 


Leinora 


563 


22 
boven 


Arenhom 


643 


84 
» 


C. M. Diemont 


643 


11-12 
w 


tusschen te voegen 643 27-84 M 

643 88 » 

663 21 w 

lU 7 . vervallen en moeten staan 
C. H. Tielenios Kmytboff 
Bakker 
Frans Jan Röell 

Eva Alexandrioe WeerU {W. I blz. 58) 

twintich dunst (n.1. duisend) hollants 

te Bendorf 

griffioenen, onder het wapen het jaartal MDCCLIX 

Octavie Maiie Victoire Ablay, geb. te Bmgge 12 Sept. 1867» 

dochter van Omer André Charles en van Marie Leopoldine 

Césarine van E^jU 
Jonkv. Elise 
1688, Matth^s, Get. 
Leonora 
Avenhom 

Cfttharina Margaretha Diemont 
28 op het kasteel Eysden (Limburg). Marquerite Marie Gabrielle 

Philippine Ghislaine Josèphe, dochter van Rêné Joiêph Maur 

Mari0 Anne graaf de Oeloet en van Blanche Emestine 

Charlotte Marie Josèphe gravin de Lannoy. 
op bh. 683 na regel 24 van boven. 
Cornelis Hendrik Tielenins Kmytboff 
Backer 
Frans Jan Pliester (1) Dexe opgave is ontleend aan het register van huwelijken 1872, alwsar het praedicaat van Jonkvrouw niet 
vermeld ia. 
(8) Als voren aan dat van 1888. 
(8) Als voren aan het register van overlgden van 1888. 
(4) Als voren aan het register van overlgden van 1889. MAANDBLAD VAN HET GENEALOGISCH-HERALDIEK GENOOTSCHAP DE NEDEKLANDSCHE LEEUW. 
8e J CLCL-rgang 1800. INHOUJD 1800« Bladx. 

Mededeelingen ran het bestanr 1, 14. 

Testament van Jonkvrouvr Blisabeili van Egmond wed. van Jonkhr. Frederik van Zevender, 1592 1. 

Een apologie 2. 

Eeoe zedeles der genealogie 3, 82. 

Eenige aanteekeningen. I. Een onbekend wapen 4. 

II. De oogen verklaren 5. 

III. Goopal . • 5. 

IV. Wapens van eenige Rotterdamsche regeeringsfamiliên 5. 

FamiHebericbtea, Ootober 1889 en vervolgens 6, 14, 22, 29, 88, 46, 54, 62, 70, 79, 86, 94. 

Arentsburgh 9, 18, 

Bestaaratie der St. Walburgskerk te Zntphen 12. 

Geslacht van Kayk 13. 

Geslacht Gallas 14. 

Bruinisse (boekaankondiging) ,. .'.... 14. 

Benoeming van eere en correspondeerende leden ^17. 

Verslag van de Algemeenc Vergadering in het Hotel St. Habert, te *8-Gravenhage op 22 Maart 1890 17. 

Onde geslachten 19. 

Iets over den adel in Frankrgk 20, 27, 37. 

Jhr. Mr. Th. L L. Print, heer van Westdorpe. (Levensbericht, met wapen) 25. 

Verheffingen in den adelstand ; . . * 26, 41. 

Wapen der gemeente Avereest 26, 93. 

Boekwerken ontvangen voor dt bibliotheek en het archief . 26, 65, 73. 

Adel in NederUndsoh-Indië 28. 

Genealogische aanteekeningen betreffende het geslacht Holland, met bglagen 33. 

Adelsverheffing door Koning Lodewijk, Twent, Dumonceau, van Kinsbergen 38 45 46. 

De Lodenstejns en hun magen 41 58 57 67 73. 

Benoeming tot leden 49 

Diploma 49^ 

Dirk Schey 57, 

Geldersche gemeentewapens 55 

Inventaris van het Huisarchief van de Nienoord , 59 

Wapen der familie Merkns en dat der familie van der Meer . . * 70. 

Geslacht van Friesheim 70. Genealogie van de familie OU vier, in venrantsohap met die van van de Velde en van der Schatte 76, 81. 

Ruiling van t^'dschriften 81. 

Eenige opmerkingen over de rechtsverhoudingen van den Duitschen adel 8S, 93. 

Windstreken in de wapenkunde 85. 

Z^ne Majesteit den Koning (levensbericht, met wapen) 89. 

Voorouders^ in de rechte Ijjn, van wjjlen Zgne Majesteit Willem III, Koning der Nederlanden 90. 

In memoriam Guillielmi Hl. Regis Neerlandiae (met eene plaat) 93. 

L\jst van verkortingen : 96. 

MAAMIiMST BEB MEDEWERKERS. 

J. van der Baan, te Wolfaartsdyk. 
G. J. Boekenoogen, te Wormerveer. 
R. P, van den Bosch, te 's-Gra?enhage. 
Mr. E. J. van Someren Brand, te Amsterdam. 
Fred. Galand, te 's-GraVenha§e. 
J. D. G. van Epen, te 's-Gravenhage. 
J. G. Frederiks, te Amsterdam. 
A. J- C. Kremer, te Arnhem. 
\ J. C. van der Muelen, te VGravenhage 

A. A. Vorsterman van Oyen, if . ■ . 

Th. G. Versfelt, te Nocrdwijk. 

M. G. Wildeman, te VOravenhage. 

Mr. M. P. H. Wiercx, te 's-Gravenhage. MAANDBLAD VAN HBT Genealogisch-heraldiek genootschap „De Nederlandsche Leeuw/' Dit blad verseh^jiit omstreeks het midden 
▼an iedere maand, onder redaetie Tan het 
bestDor en wordt alleen aan de leden yan 
het genootschap gexonden. Brieven en mede* 
deelingen , alsook bijdragen voor het Maand- 
blad te lenden aan den secretaris van het 
genootschap, den heer A. A. Vorstkbiian 
VAN Oten, Lman Copet pmu Cattenbureh 863, 
te 's-Oravenhage. 
Leden te 's-Oravenhage betalen per 
jaar. / 10.00 

Zg , die buiten 's-Gravenhage wonen / 6.00 

De vorige jaargangen zijn voor de nieuwe 
leden verkrijgbaar per jaargang ad /6.00 

Advertentiéo in verband met bovenge- 
noemde wetenschappen per regel . /0.20 
Afxonderlgke nummers niet verkrijgbaar. .1^- De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de 
strekking en den inhoud der door de inzenders onderteekende stukken. -if? N^ 1, "VIII* Jaargang. 1890. De leden van het genootschap „de Nederlandsche 
Xieeuw ", die in het buitenland woonachtig zijn , worden 
beleefdelijk verzocht , ten einde alle noodelooze onkosten 
te vermijden, vallende op het innen hunner contributie , 
^eze per postwissel te willen overmaken aan het adres 
van den penningmeester den heer J. Huygbns, Anna 
Paulownastraat te ^s-Oravenhage^ of hier te lande een 
persoon aan te wijzen, bij wie hunne contributie ont- 
vangen kan worden. Testament van Jonkvrouw EUsabeth van Egmond 
wed. van Jonkhr. Fred. v. Zefender \MZ. 

In den naem des Heeren Amen. By desen jegen- 
woordigen instrumente zy eenen yegelicken condten(de) 
t)penbaer dat in den jaere van der geboorte ons Heeren 
^uysent vijff honderttwee ên(de) tnegentich, in den vijffde in- 
liictieden veertienden dach van der maent July regnerën(de) 
tlie deurluchtige ën(de) hoochgebooren Heere Rodolphus 
jegenwoordich Roomsch Keyser die tweede van dien name 
int zeventiende jaer zijn(er) electie, ter presentie van 
mij notaris publyck by den hove van Hollandt geadmit- 
teert, en(de) in kennisse van(de) getuygen hier onder 
genomineert, als daer toe specialicken versocht, gecom- 
pareert is en(de) haer vertoont heeft die Eed. Jonckvrou 
Illisabeth van Egmondt wed. van wijlen Jonckheer Predrik 
Yan Zevender, zieckelicken van lichame, nochtans haer 
redenen en(de) verstant volcomêlick gebruycken(de) als 
mij notario en(de) de nae genomineerde getuygen vuytwen- 
delicken bleeck, d'welcke begeren (de) bij vuyterste wille 
«n(de) testamentair maeckinge te disponeren van haer 
goeden, die zij mitter doot ruymen en(de) achter laten sal, 
verclaerende de voorsz. testatrice, dat zy haer twee zoonen 
bij naemen Willem en(de) Otto van Zevender geinstitueert 
heeft en(de) institueert mits dës(en) tot haer gerechte 
^rSgenamen in alle die allodiale goeden, actiën en(de) 
«rediten geen vuytgesondert bij egale portie, sulcx zy 
testatrice dezelve mitter doot ruymen en(de) achterlaten 
«al. Ende alsoe op haeren voorn oudtsten zoon Willem 
van Zevender bij haer affivicheyt commen en(de) succederen 
sullen zeeckere leengoedê(n) als haer gedeelte in de Ileerlickheyt van Middelharnisse mit sijn toebehooren, 
mitsgaders oock zeecken erifêl(icke} rente ofte eriFpacht 
van vijftich gulden sjaers spreeckende opte windt ofte 
maldrije vaü(den) moeien ter Qoude, soe heeft sy testatrice 
gewilt en(de) begeert (int regardt dat de voorn leenen 
gecofte leenen zijn), dat haeren tweeden zoon Otto van 
Zevender, daer tegens sal begroot zijn, en(de) vuyte helft 
van de gerede penningen, ofte andere goeden die by haer 
afflivicheyt' op te voorn Willem haeren oudtsten zoone 
, sullen erven en^de). succederen, hebben^ genyeten en(de) 
prouffiteren sal, de somme van vijftien hondert gulden 
eens van xl groo(te)n tstuck, sonder contradictie ofte 
wederseggen van den voorii haeren oudtsten zoone al in 
begrotinge als vooren en(de) om redenen haer testatrice 
daertoe moveren'de), heeft voorts gewilt en(de) begeert 
dat haeren broeder Jonckheer Jacob van Egmondt Heere 
van Eenenburch sal voocht ende administrateur zijn en(de) 
opsicht nemen op te voom haere kinderen en(de) heure 
goeden tot heure mondige jaeren toe, en(de) daar beneffens 
versocht en(de) gebeden den Eed. Heere, Heer Qeraert 
van Wyngaerden, Heere van Benthuysen, President van 
thoff van HoUant, haer voom broeder te assisteren in 
de voorn voochdye en (de) administratie, eïi(de) opsicht 
van(de) voorsz. haere kinderen en(de) haere goeden, als 
hy by haeren voorn broeder daertoe versocht sal worden. 
Ende ingevalle van afflivicheyt van de voorn haeren 
broeder de voochdye en(de) administratie van haer kinderen 
en(de) haer luyder goeden in syn plaetse te willen an- 
vaerdeo, alle twelck dat voorsz. is, de voorn testatrice 
verclaerde te wes(en) haer vuyterste wille en(de) testamen- 
tair dispositie. Begeren(de) dat de zelve sal stadthoudë, 
voortganck hebben en(de) volcommen effect sorteren, 't 
zij als te8tamë(n)t, codicille, gifte vuyt saecke des doots 
ofte anderssins soe tzelve nae rechte ofte costume best 
sal moegen substiteren, alwaert oock zoe dat alle solemni- 
teyten nae rechte gerequireert hier inne nyet ten vollen 
geobserveert mochten wesen. Ende versochte de voorii 
testatrice van mij notarius publyck hieraffgemaect en(de^ 
haer gelevert te worden een ofte meer instrumenten in 
der bester forme. Aldus gedaen in 's Qravenliage ten 
huyse van de voorn testatrice ten tyde als boven ter pre- 
sentie V£«ï(den) eersamen persoenen Lambrecht van Oudts- — 2 — hooren, ende Jacob Adriaensz bakker als getuygen hier 
over geroüpen en(de) gebeden in kennisse yan. mij. 

Ende alsoe iek Pieter yan Cappella notarius publyck 
bij den Hoye yan Hollant geadmitteert, mitte yoorn ge- 
tuygen present eS(de) jegenwoordich ben geweest daer 
't inhoude yan des(e) yerleden eTi(do) gepasseert is in der 
manieren als boyen gesereyen staet, wesen(de) over sulcxs 
de minute yan dë8(e) by de getuygen onderteykent en(de) 
hebbe ich notarius als yersocht zynde tot kennisse en(de) 
getuygenisse der waerheyt hierafif gemaect dit jegen- 
woordicli instrument ende tselye mit myn eygen handt 
gesereyen en(de) mit myn gewoonlicke signaturen ën(de) 
groot signet beyestigt. 

(get.) P. D.E Cappella 

Nots publ. 

Het leengoed, yolgens het register getiteld: „Reper- 
torium yan 't kwartier yan Putten", fol. 171 — 354, 
(Rijksarchiet), een erfleen, te yerheerge waden met een 
nobel of 48 groeten ylaams daar yoor, zijnde een 
reeht sesten deel yan een yierendeel en yan een zesthiende 
deel yan de geheele heerlgkheid yan Middelhamis, was 
aan Elizabeth yan Egmont beleent bij acte yan consent 
yan de Staten yan Holland 4 Sept. 1586 na dood yan 
haar man Prederik yan Seyender, die er 6 Noy. 1571 
mede was yerlijd bij dood yan Willem yan S. zijn 
yader, die het op zijn beurt 1534 had yerkregen bij 
oyergifte yan Immezoete Ruychrok yan de Werye ^sijn 
suster". 

Met het leen „op ten wint ende moeien ter Goude" 
(yijftich ponden sjaers sulcx als de Graye neemt yan 
sijn renten yan den wint en molen binnen de Goude, 
een recht leen , reryallen of geappHceert «an de Graeffe- 
licheyt) werd in 1400, bij gifte yan Hertog Aalbrecht, 
Frederik yan Zeyender reeds yerlijd, in 1404 zijn zoon 
mede Frederik, in 1436 diens zoon eyen als zijn yader 
^n grootyader Frederik genaamd, in 1489 diens zoon 
Jan; in 1510 diens zoon Willem, in 1568 diens zoon 
Frederik, die het in 1580 weer naliet aan zijn zoon 
Willem, wiens zoon Jhr. Otto yan Zeyender er lOAug. 
1606 mede werd yerlijd; 13 Jan. 1628 diens zoon Jacob 
en 6 Noy. 1640 Jhr. Otto Frederik van Zeyender Heer 
yan Kenenburg („Repertorium Zuyd-Holland" fol. 283 — 
434, Rijksarchief). 

Elisabeth yan Egmond heeft, wanneer we de Bat. lil. 
gelooven mogen, nog 21 jaren na het maken yan dit 
testament mogen leven ; op blz. 1187 van dat werk leest men : 
geslacht Ze vender. „Frederik van Zevender, soone van 
Willem en Natalie van Dorp, rentmeester-generaal van 
NoorthoUand , troude anno 1575 Elisabeth van Egmont 
van Eenenburg, dogter van Otto, Heer van Kenenburg, 
Ridder en van Agnes Croesing, Jacobs dog ter. Heer van 
Benthuysen; sy (Elisabeth v. E.) stierfin den Hage anno 
1613, nalatende l^. Mr. Willem van Zevender, was Raad in 
den Hove van Holland, stierfongetroutden30 July 1605 
out 28 jaren. [Zij liet dezen zoon bij haren dood 1613 dus 
niet na, want hij was toen reeds 8 jaren overleden] en 
2o. Otto van Zevender, 1618 Heere van Kenenburg (bij 
testament en dood zijner moeder) baljuw en Opperdijkgraaf 
van Voome; hij troude anno 1607 Hessel vanBrienen, 
dogter van Carel en Anna van Lienden (Lynden) uit 
Gelderland en wan kinders, van dewelke als nog des- 
cendenten zijn." 

Yan die descendenten kennen we: zijn zoon Jacob van Seyenter, die zijn vader 13 Jan. 1628 in het leen ii^ 
Middelhamis en de malery van Gouda opvolgde, daarna 
diens zoon Otto Frederik van 'Se venter Heer van Kenen- 
burg, Schiplui, Maasland en Maassluis den 6Noy. 1640;. 
deze was gehuwd [ondertr. groote kerk 's-Gravenhage 
16 Nov. 1659] met Anna Ermgard van Raesfeldt, £e 
19 Sept. 1665 verlyd werd met het leen in Middelhamis. 
en die het overdroeg op den Heer Duyst van Voorhoute.. 
In de groote kerk te 's-Gravenhage werd3 Aug. 1661 
uit dit huw eene dochter gedoopt genaamd Hester welke^ 
meen ik, het eenigste kind uit dit huwelgk geweest ia 
zoodat uit een andere tak moet zgn: 

Jhr. Dirk van Zeventer (overl. vóór 3 Oct. 1666) Schout 
der vrijheid van Rozendaal, die, geh. met Jacomina Hoe^ 
venaar aldaar de volgende kinderen liet doopen: 
10. Hendrik, 17 Feb. 1647. 

get. Grootyader Hendrik van Zeventer. 
Oud-oom Filips van Zeventer. 
Oud-moei Barb* van Overstegh, 
Oud-moei Eug* Hoevenaers. 
2o. Adriaan, 7 Maart 1648. 

get. Corn. Aertsensz, drossaard van Breda. 
Willem van Oversteegh. 
Jufv. Persijn. 
30. Henriette Maria, 12 Maart 1651. 

get. Oom Jan van Zeyenter. 
4o. Anna Cornelia, 15 Febr. 1653. 

get. Joh. van Ravensway, landdrost van Brabants 
50. Elisabeth, 14 Jan. 1657. 
60. Philips, 12 Jan 1659. 

7o. Wilhelmina Pieternella, 1 Juli en overl. 1 2 Juli 1 66 K 
get. Willem Kettingsoon, raad van Z. H. Prins v.O., 
Jhr. P. Peh, pfes.-schepen v. Oosterhout; 
Susanne van Zeyender. 
80. Wilhelmina Pieternella, 3 Sept. 1662. 
90. Susanna Cornelia, 5 Oct. 1664. 

get. Cornelia van Eek. 
Het is vermoedelijk de bovengen. Adriaan v. Sevender 
(2), die als wonende te Rozendaal te 's-Gravenhage in de 
groote kerk ondertr. deed 29 Oct. 1690 met Sara Maria 
Disponteyn, aldaar wonende. 

Pieter de Capella werd met 4 anderen benoemd tot 
notaris van de Hove van Holland, te 'sGravenhage en 
deed eed 24 October 1525. 

Voor zijn groot signet, waarvan hij spreekt, houd ik 
de naast zijn naam voorkomende figuur, zijnde eene mit 
met versierden rand; de 4 geknopte punten eindigen in 
leliën; binnen de ruit met een dubbele rand omgeven^ 
ligt een hart (?; 

Beneden naast de ruit staan de letter C. H.; daar- 
onder in een langwerpig vierkant , waarop de ruit rust^ 
staat het woord „Memento" en daaronder eveneens in 
een langwerpig vierkant de woorden „Creatons Tuj". 

Medegedeeld door Pbed. Caland. Een apologie. Yelen zien in genealogische en heraldische studiën 
niets anders dan eene beuzelarij. Die beiden beoefenen, 
maken zich niet zelden verdacht, als zouden zij slechts 
door een ijdele eerzucht gedreven zich daarmede bezig 
houden. Anderen schijnt het een dor en droog werk. 
Het kan niet ontkend worden, dat er in het algemeen — 3 — '^Benige waarheid zit in dergelijke beweriDgen; waarheid 
Toor de groote menigte, die zich slechts met het opper^ 
vlakkige bezig houdt. Het is niet onnatuurlijk, dat men 
minacht wat men niet kent. 

Zonder genealogische kennis is geen geschiedenis 
mogelijk. Erkent men de waarde der geschiedenis in het 
^IgemeeU; dan zal men ook die van geslachten, evenals 
van bijzondere personen moeten aannemen. Te recht is, 
t)nzes inziens, gezegd, dat voor jonge lieden geen nuttiger 
lectuur bestaat dan van levensbeschrijvingen; welnu, de 
beoefenaar der genealogie houdt zich voornamelijk bezig 
met het verzamelen van levoDsbijzonderheden van enkele 
personen. Die genealogen toch, welke zich slechts be- 
moeien met namen en datums, verspillen hun tijd. 

Het kennen van vele bijzonderheden betrefiende het 
leven van beroemde en ook van niet beroemde personen, 
b aangenaam en leerzaam. Ieder leven geeft aanleiding 
tot bijzondere overdenkingen, gevolgtrektangen en lessen 
van levenswijsheid, het kennen der levens van vele leden 
Yan hetzelfde geslacht, kan eene leidraad geven tot het 
verklaren van gevoelens en handelingen onzer tijdgenooten. 
Even als lichaamsvormen erfel^k zijn in een geslacht, 
%oo is het ook met hartstochten en geestesgaven. By den 
-een mogen deze sterker uitkomen dan bij den ander van 
xlenzelfden stam ; soms mogen uitzonderingen voor een of 
«en paar personen dien regel van erfelijkheid schijnbaar 
logenstraffen, toch leert de ondervinding, dat zg bestaat. 

Voor ónze zelfkennis ïb het van het hoogste belang, 
-dat wg bekend zijn met de levens onzer voorouders. 
Daardoor leeren wij onze krachten en zwakheden beter 
kennen, dan de meesten door inwendig leven mogelijk 
is. De gebreken, ondeugden, ja zelfs misdaden onzer 
Voorouders, moeten ons op onze hoede doen zijn. Hunne 
l^alenten , deugden en edele daden wijzen ons op den 
weg dien wij zelf te kiezen hebben en waarop voor ons 
tle meeste kans bestaat van slagen. 

Is dit een onomstootbaar bewijs voor het nut der 
genealogie, wanneer deze op wijsgeerige wijze beoefend 
wordt, dan volgt: dat dergelijke beoefening, eene die niet 
-enkel strekt om ijdelheid te bevredigen, maar ook om 
t)ns tot zelfbeheersching bekwaam te maken, alle aanbe- 
veling verdient. 

Wat de geschiedenis over het algemeen niet leert, leert 
-dergelijke beoefening der genealogie. Zg maakt ons ver- 
trouwd met de zeden en gewoonten in vroegere tijden, 
toen het zooveel anders was dan thans. Evenzeer toch, 
als op het oorlogsveld en in de raadzaal, beweegt de 
l^enealogie zich om den huiselijken haard. Wat de be- 
«chrijver der lotgevallen van rassen en volken meestal 
minachten4 laat Uggen, is juist het beste materiaal voor 
•den genealoog. Hij reconstrueert de 'beelden in oude 
schilderijen en doet die leven. Geeft de schilder uitwen- 
dige zaken, vormen; de genealoog dringt door tot den 
^eest en toont het inwendige leven der afgebeelde figuren. 

Bij het verzamelen van historisch zoo juist mogelijke 
levensbeschrijvingen, voegt de genealoog de verzameling 
van anecdoten, die voor een groot deel minder historische 
waarde hebben, maar volstrekt geen mindere psycholo- 
^sche. Uit een enkele anecdote, uit een daad of gezegde, 
mag men, wel is waar, niet besluiten tot den algemeenen 
karakter van den persoon dien zij betreft, maar toch 
leert men , in vele gevallen er beter den man of de 
vrouw uit kennen, dan uit een dik boek levensbeschiij- 
"ving. Er is nog meer : eene anecdote leert ons zeer dikwijls hoe tijdgenooten dachten over den held of de heldin van 
het vertelseltje. En nu moge het waar zijn, dat vele anec- 
dotes aan verkeerde personen worden toegeschreven, be- 
roemde mannen zijn daar dikwijls door verongelijkt, de 
levensbeschrijving controleert de anecdotes, — zij verhoedt 
dat, b.v. aan Joost van den Yondel, zaken worden opge- 
drongen, aem welke hij zeer zeker niet schuldig is. 

Ook de legende is van het grootste belang. Zij is in 
den regel niets dan eene uitgebreide anecdote. Omtrent 
de oudste geslachten bestaan in den regel legenden. De 
helden daarvan worden door dezen nu eens in een gunstig, 
dan in een ongunstig licht geplaatst. Hunne afstamme- 
lingen behoeven zich het laatste niet aan te trekken, 
noch zich beleedigd te achten, wanneer iemand opschrijft 
wat sedert eeuwen in het geheugen des volks bewaard 
is gebleven en gewoonlyk in dien tijd scherpere lijnen Zoo is het ook met het volkslied; de berijming van 
eene legende of van een historisch feit. — Wie denkt hier 
niet aan het onovertrefbaar Wilhelmus van Nassouwen ? — 
Al kent ons volk meestal niets van dat juweel, dan het 
eerste couplet, toch heeft het nog zgne kracht niet ver- 
loren op de gemoederen, en heeft de groote Zwijger 
daardoor liefde en vertrouwen gewonnen ook voor en op 
zijne afetammelingen tot op den huldigen dag. Dat lied 
is eene levens- en tevens eene karakterschets, die waar 
als zg is, hem beter doet kennen dan al wat tot dusver 
over dien groeten en goeden man geschreven of ge- 
zongen is. 

Het ontbreekt niet aan lof- en ook aan schimpliederen 
tot eer of smaad van zeer beroemde of thans bijna onbe- 
kende personen. Verzameling van deze is een verdienstelijk 
werk. De genealoog zal ze niet versmaden. 

Volgt hij de hier gegeven wenken, dan zal zeer zeker 
niemand zijn arbeid beuzelarij noemen, ja zelft in den 
regel zal men, terwijl men zelfe bij het verzamelen en 
bewerken waar genot smaakt, ook voor anderen, voor 
leeken in het vak, een nuttige lectuur leveren, die in de 
hoogste mate boeiend en niet zelden vermakelijk is. 
Afstand doende van ijdelheid, zal de beoefenaar der genea- 
logie, ongezocht vinden ingenomenheid bij zijne lezers en 
aller lof verwerven, omdat hij het nuttige paart aan het 
aangename. 

A. A. J. C. K. Eene zedenles der Genealo^e. 

•Den 24 November 1683 werden twee zeeoflScieren 
begraven in de tombe, waarin de admiraal de Ruyter 
zes jaar vroeger, en zijn zoon Eogel in 't begin der 
laatstleden Lentemaand was nedergelegd. In het graf boek 
wordt de gelijktijdige bijzetting der twee lijken aldus 
vermeld : 

Johan de Witte, Capt. en Michiel de Witte baron de 

Ruyter , Luyt., man en zoon , op *t koor , komt van 

't n. waels eylant , / 80. 
De laatste was de beminde kleinzoon van den Admiraal, 
dezelfde die in een eenvoudigen brief van Grootvader ver- 
meld wordt als Machieltje, aan wien hij uit de vloot in 
de Middellandsche Zee een zoetekoek laat toekomen; 
sinds den dood van zijn oom Engel, in Maart van 
ditzelfde jaar, was hij baron geworden. De vader had 
zich den 12 Sept. 1673, in kapiteinsrang dienstdoende. — -1 'l>ij de bestonning van Naarden onderscheiden en werd 
met het bevel over een lands oorlogsschip begiftigd; 
doch zeven jaar daarna uit de Oostzee teruggekeerd met 
zijn schip De Woerden, waarop Michiel als luitenant 
diende, werden zij op onze kust door stormen beloopen; 
verscheidene schepen vergingen, een groot aantal der 
opvarenden verloor het leven; ook de bevelhebber van 
Oe Woerden en zijn luitenant verdronken in den tweeden 
storm, den 15 November 1683, op de hoogte van Kam- 
perduin. 

Omdat weinig meer van dezen gezagvoerder bekend is, 
boven het bewijs van zijn' moed en zgn noodlottig uit- 
einde, dan zijne betrekking tot de Kuyter, trachten wg 
iets meer van hem te onderzoeken , en beginnen daartoe 
met zijn ondertrouw te Amsterdam: 

30 Januari 1659. Jan He Witte, fan der Goes, oud 
24 j., met Abraham Velters , zyn oousijn , woont tot 
Vlissingen ; en Cornelia de Ruyter van Vlissiogeii , 
oud 19 j. , met de heer Michiel de Ruyter, Vice- 
Admiraal van 't collegie hier residerende , woont op 
't Nieuw-eylaut. 

Door de hoogst nuttige lasten van „De oude kerk- 
registers in ons land" in het Alg. Ned. Familieblad — 
voor Goes, dl. IV, 117 en VI, 7 — weten wij, dat de 
doopboeken aldaar bewaard bleven, en kennen de hulp- 
vaardigheid van den heer secretaris H. O. Hartman Jz. 
bg ondervinding. Aan zijne verplichtende opgave danken 
wg het volgende: 

4 Maan 1635, gedoopt 't kint van Coml. de Wit, gen* 
Johan. Get. heer Antonius de Witte, Mar. Lampsints' 
Margrieta de Witte. 

Maar het meest worden wij geholpen in hetgeen wij 
te bewgzen hebben door de bijdrage van den heer 
W. van der Os, beoefenaar van de geschiedeüis z^ner 
geboortestad Vlissingen , voorkomende in De Ned. Leeuw 
voor 1888, blz. 40 en 41. De ons noodige artikelen 
luiden aldus: 

Getrouwd te Vlissingen, S4 Mei 1633: Cornelis de 
Witte , j. g. van Goes , Rentm. der H. Staten van 
Zeeland ; en Johanna Lamsen , j. d. van Vlissingen ; 
hij met den heer Pensionaris Jan de Witte z^jn oom , 
zy met Janneke Velders hare moeder. 

Getrouwd te Vlissingen, 2 Juni 1594: Jan Lamsen^ 
j. m., met Janneken Velders, j. d., beide van Oostende] 

Jan Lamsen is dezelfde , die met zijn ouderen broeder 
Cornelis de beroemde Vlissingsche firma Qebroeders 
Lampsins vormde, en voor wier persoonlijke en familie- 
geschiedenis de heer van der Os de gegevens bijeenbracht. 
Op hunne lijnbaan was, zoo goed en zoo kwaad als 't 
ging, het woelige zoontje van Ael Jans de Ruiter ge- 
plEiatst — want onder den schamelen stand, werden de 
kinderen naar hunne moeder genoemd , gelijk dit nog op 
de dorpen voorkomt. Janneke Velters was ook de moeder 
van Cornelis Lampsins, den lateren baron van Tabago, 
zeven jaar ouder dan Michiel, dien hij misschien aan 't 
bekende wiel zag draaien « want hij was een volwassen 
jonkman , toen de bootsmansleerling zijne roemvoUe 
loopbaan betrad, en deze zou hem hooger titel en grooter 
vermaardheid aanbrengen dan zijn tijdgenoot Lampsins 
verwierf. Eindelijk kwam Jan de Witte, kleinzoon van 
Cornelis Lamsen den Ouden van Oostende , en oomzegger 
van Cornelis Lampsins den Jongen , toen reeds baron en 
ridder van Sint-M ichiel, de hand vragen der jongste 
dochter van Michiel de Buyter. Menig verdicht verhaal treft ons met eene dergelgke 
gebeurtenis. Li onzen tgd is het niet zeldzaam te hoeren^ 
hoe een ondergeschikte door zijn patroon hard bejegend 
en weggejaagd wordt, of zyn arbeid ontloopt, zg 't ook 
uit eigen woeligheid daartoe gedreven, elders fortuin 
maakt, als een rijk oi aanzie&lijk man terugkomt, en 
zich door huwelgk van een jongere generatie verinaag^ 
schapt ziet aan het geslacht, waartoe hij zelfindealler» 
nederigste verhouding stond: Truth is strange — stranger 
than fiction. 

Ziehier de zedenles der Genealogie : 

AdriaeD 
Jan Lamten, Aeltie Jarsdr. 

Janneken Velters, (de Boy ter) , Cornelis Lampsins, 
Tanneken Scotte, Amsterdam. Johanna Lampsins, 
Corn. de Witte, Michiel de RnTter, 
Cornelia Engelse, 
(Neel^e Ingelse). 

Miehiel de Witte, l«ron de Rnjter. 

J. G. Fb&debiks^ Eenlge aanCeekeDtogeD. 

I. EEN ONBEKEND WAPEN. 

{Zie den 5^^ jaargang van dit Maandblad , bL 59.) 

Ter aangehaalde plaatse vraagt de Heer van der Mueleu 
naar een hem onbekend wapen, op de muur geschilderd ia 
een der kelders van het Ministerie van Financien in den 
Haag. Daar er in het Maandblad geen antwoord op zijne vraagt 
is gekomen, bestaat de mogel^kheid, dat hij en andereu 
nog in onzekerheid verkeeren over den oorsprong van 
dit wapen. Ik wil daarom dien twijfel opheffen en mede-^ 
deelen, dat het beschreven wapen geen< ander ia , éau 
dat van Frederik Y van de Palts, den ongelukkigeQ 
Winterkoning, die ook werkelijk een tijdlang in hetge^ 
bouw, waarin het wapen is afgebeeld , heeft gewoond. 
Blijkens de beschrijving door den Heer van der 
Muelen gegeven, is het wapen in zijne huidige don*» 
kere verblijfplaats niet meer duidelijk te onderkennen. 
Toch is het medegedeelde ruimschoots voldoende, om 
de overeenstemming met het wapen van den Koning van 
Bohemen te doen zien. Er is slechts één verschilpunt, 
nl. de verdeeling van het schild. Het wapen in den Haag ia 
doorsneden en tweemaal gedeeld , wat 6 kwartieren vormt, 
nl. 3 boven en 3 onder de snijdingslgn (dit maak ik ten 
minste op uit de beschrijving van den Heer van der Muelen), 
terwijl het wapen elders wordt afgebeeld als : gevieren^ 
deeld en het 3de en 4de kwartier gedeeld , dat is dua 
2 kwartieren boven de snijdingslijn en 4 daaronder. 

De volgorde der wapens is echter dezelfde , met dien 
verstande dat de adelaar uit het 3de kwartier boven (den 
Haag) op de gewone afbeeldingen geplaatst is in het 
1ste kwartier beneden. Ik wil hier in het kort beschrijven, 
hoe het wapen op die afbeeldingen voorkomt, zonder 
opgave der kleuren, daar die toch niet op het gebeitelde 
wapen in den Haag zijn aangegeven. Het is dan: ge* 
vierendeeld : 1 een gekroonde leeuw (Bohemen) , 2 inge^ 
bogen-gekapt , rechts een omgewende gekroonde leeuw^ 
links de Beiersche ruiten , onder een rgksappel (Palts^ 
graven op den Rijn), 3 gedeeld: a, een geschakeerde 
gekroonde adelaar (Moraviê), 6. een adelaar met halve-^ 
maanvormigen beugel over de borst (Silezie), 4 gedeeld: 
a. een gekanteelde muur, b. een gaande stier. — 5 — Eene afbeelding van dit wapen vindt men o. a. op 
de fraaie plaat van Heidelberg , gegraveerd door MatthaeuB 
MerianuB in 1620, waarvan een facsimile te vinden 
is in Henne am Rhyn, KuUurgeschich/e des deutschen 
^olkesj tegenover bl. 141 van het 2de deel. 

n. DE OOGEN YERKLABEK. 

In eene oorkonde uit Beimerswaal van bet jaar 1510, 
afgedrukt in Maandblad YII, bl. 9, lezen virg o. a. : 
,Ende dat sy dicken in de kercke gecommen is, aen- 
Bchouwende die vrouwe, ende, die vrouwe sittende, sy 
tot baer gegaen is ende heeft geseyt: wat sitte hier; 
gaet, sit voer die choer ende verclaert u oogen. Ende 
heeft voer(t) geseit tot diverse stonden ende personen : Ie 
hebbe te paeschdage tot haer geseit, daer sy theilige 
sacramente gaen soude, gaet bene, sit voer die choer 
ende verclaert u oogen". 

De inzender vraagt, wat de oogen verklaren heteekent 
Welnu , deze uitdrukking wil zooveel zeggen als : de oogen 
laten weiden, zich verlustigen aan het schouwspel. In 
dezen zin is de uitdrukking nog in verschillende streken 
bekend. In Vlaanderen kan men hooren zeggen: 'k Ver- 
klaarde mijne oogen met dien kleenen jongen te zien 
dien groeten loster (d. i. lummel) ommeleggen (zie Loquda 
II bl. 10 en 11), en in Friesland zegt de vrger,dieeen 
straatje omloopt om zijne vrijster tegen te komen: Ik 
skil mtn eagen 'ris forklearje (ald. bl. 23 ) 

De oorspronkelijke beteekenis van verklaren in deze 
uitdrukking, die van verhelderen^ komt nog duidelijk uit 
op eene plaats in Hooft's Nederlandsche Historiën (uitg. 
1677) bl. 534, waar van den Prins van Oranje bij zijne 
komst te Antwerpen in 1577 gezegd wordt: „Met de 
Terplette wallen der Burgh verklaard" hy zyn^ ooghen; 
en beswalkte ze met deernis, in 't aanschouwen der voet- 
stappen van den brandt, gesticht door de woedende 
Spanjaardts". 

Op bl. 501 van datzelfde werk leest men van de Ant- 
werpenaars na het vertrek van de Spanjaarden: „Mee- 
nighte van burghers liep buiten, om de ooghen te ver- 
klaaren, door 't aanschouwen dezer uittoght.'* Nog een 
paar voorbeelden van de oogen verklaren vindt men in 
üudemans' Woordenboek op Hooft^ bl. 372, en op de 
eerst aangehaalde plaats uit Loquela, 

Eene soortgelijke uitdrukking is: het gezicht verklaren, 
dat Eiliaan vertaalt door: «clarificare visum: clarum 
facere". Hiervan vinden wg een voorbeeld in Bredero's 
Moortje y vs. 1086: 

„Gheluckige Mooris, die salich wesen sal...., om dat 
sy alle daghen by haar sal zijn in huys, en nae haar wel 
behaghen verklaaren haar ghesicht, in d'ooghen van de 
Son , die met haar flonckeringh m^n Sieltje soo verwon." 

ni COOPAL. 

Op bl 29 en 30 vanden 2den jaargang van dit Jlfoanei- 
blad worden verscheidene personen genoemd, die den 
geslachtsnaam Coopal dragen. De inzender wenscht op- 
gave van nog meerder lieden met dien naam. Ik wil er 
hem daarom nog een paar noemen, die ik indertgdheb 
aangeteekend. 

In de Bekening van Brugge van 1302 (Annales de la 
Société d^Emul. de BrugeSy dl. 35) worden op bl. 45 
genoemd: Gosin Ooep al en Wouter Coep al. En in de Leidsche Bechtsbronnen , uitgeg, door Dr. P. J., 
Blok in de Oude Vaderl. Bechtsbr., dl. VI, vindt men: 
bl. 18 Dirk Copal (in Zoenboek A van 1370—1390), 
bl. 161 Willem Coopall en bl. 276 GerijtClaesz. 
Copal (beide uit de Kenningboeken van 1435 — 1542). 
Op de aangehaalde plaatsen zijn natuurlek eenige nadere 
bijzonderheden omtrent deze personen te vinden, maar 
ik acht het nietnoodig,aldieplaatsenhieraf teschrijveu. 
Belangstellenden kunnen ze zelf naslaan. 

De oorsprong van den geslachtsnaam Coopal is duidelgk. 
Het is een van die imperatievische bijnamen, waarvan 
wij in middeleeuwsche stukken zoo vele voorbeelden 
aantreffen. Daar er echter vele koopzieke menschen zijn 
en wel altoos geweest zijn , is het aan gegronden twijfel 
onderhevig , of alle Coopal's wel leden zijn van éénzelfde 
maagschap. Een zoo gewone hebbelijkheid als die, welke 
door dezen naam wordt uitgedrukt, kan best op ver^ 
schillende plaatsen aan onderling niet verwante personen 
dienzelfden bijnaam hebben verschaft. 

IV. WAPENS TJLN EIKIGE ROTTEBDAMMER 
REGKRIK06GESLACHTEN. 

Voor eenige jaren zag ik in de boekerij van den Heer 
Ferd. van Vleuten te Bonn een foliant getiteld : „ Caart 
van de Stad Botterdam en gezigt langs de Maas , benevens 
de afbeeldingen van de voornaamste publique Gebouwen'', 
waaraan toegevoegd waren de „Namen en Wapens der 
Edelen Qroot Achtbaren Heeren Baden in de Vroed- 
schap der stad Rotterdam Nevens het jaar waar in hun 
Edelen Qroot Achtbaren zijn aangesteld^'. Deze wapens 
zijn in kleuren uitgevoerd en wijken hier en daar af 
van de beschrijving in Rietstap's Armorial OéniraL Het 
iB dus niet ondienstig hier de verschilpunten op te geven. 
Ik vermeld alleen die wapens, waaromtrent iets valt op 
te merken, en rangschik deze alphabetisch naar de 
namen. 

van Aller : In blauw een aanziende zilv. ossekop , met 
gouden horens {Arm: de sin.). 

de Back: Gevierendeeld: 1 en 4 als in Arm,^ 2 en 3 
in goud een verkort blauw kruis , vergezeld van 4 roode 
wassenaars (Arm: d'azur), 

van Belle: In blauw een gouden leeuw, gekroondjge- 
tongd en geklauwd van rood; en een zoom geblokt van 
rood en zilver. (Arm: de leeuw ongekroond). 

van den Berg: Gevierendeeld: 1 en 4 in blauw een 
gouden duin met groene helm begroeid ; 2 en 3 in zilver 
een doodshoofd in natuurlijke kleur , omkranst van twee 
groene lauwertakken, van boven met een rooden strik 
saamgebonden; alles rustende op een gouden heuvel. 
(Niet in Arm.). 

Beyer (1672) : In blauw een zilveren ankerkruis. (Dat 
is dus zonder het hartschild met den uil , dat het Arm. 
(op: de Beyer) opgeeft en dat ook op een andere af- 
beeldingen achter de Caart van Rotterdam voorkomt). 

van Wijkerheld Bisdom : Gevierendeeld 1 en 4 Bisdom ; 
2 en 3 Wijckerheld. Het wapen van Bisdom is: In goud 
drie tuitte ganzen met roode bekken , achter elkaar op een 
grasgrond loopende (Arm: 3 canettes de sa.). 

Boon: Gevierendeeld: 1 en 4 in zilver een groene 
boonetak van elf bladeren met eene boon in natuurlgke 
kleur (wit en purper) Arm : eene plante de fève de sin.}, 
2 en 3 als in Arm. — 6 — Danen: In zily. een roode leeuw {Arm: Dane. D'arg 
au lion de sa.). 

Denick: Gevierendeeld. De dwarsbalken in het late en 
4de kwartier zijn goud. Rietstap's Arm. spreekt van 
^fjisces d'arjr." 

Hegtermans : Gevierendeeld : 1 en 4 in zilv. een steenen 
burcht in natuurlijke kleur y geopend van het veld^ en 
staande op een grasgrond; overtopt door 2 schuinge- 
kruiste zwarte ^eren (of pijlen zonder vederen) ; 2 en 3 
in goud een geplante wjjngaardrank , aan haren staak 
gebonden, met twee druiventrossen, éen aan weerszijden 
van den staak ; alles in natuurlijke kleur. {Arm : 1 en 4 
tour de gu. ... 2 épées de sa. ; 2 en 3 de grond niet vermeld). 
van Heusde: In rood, bezaaid met gouden vlammen^ 
3 zwarte brandemmers (2 , 1) {Arm : semé de gouttes d*arg.) 
Hoog : In zilver 3 blauwe wildezwijnskoppen (2.1) {Arm : 
de sa., défendues du champ). 

Castelein: Gevierendeeld: 1 en 4 in blauw een zilv. 
burcht, geopend van het veld; 2 en 3 in goud een 
golvende knoestige dwarsbalk van blauw, vergezeld van 
3 roode sterren (2.1) {Arm: fasce brét. et contrebrét). 

Kievit: Als in Arm. (blz. 1091a, 2de wapen), maar 
zonder het daar beschreven hartschild. 

Cordelois: In rood een keper vergezeld van 3 wasse- 
naars, alles van goud. In een blauw hartschild een 
zilveren lelie, waarvan de dwarsstreep boven den voet 
rood is {Arm: fleur-de-lis d'or). 

Ie Leu de Wilhem : In goud een roode keper , van boven 
vergezeld van 2 zwarte wolvekoppen met roode tongen, 
onder van een stappenden blauwen wolf met roode tong 
{Arm: loup pass. d'azur). 

Meerman: Doorsneden: a. in goud een omgewende 
meerman met zwaard en rondas, alles in natuurlijke kleur 
(zonder helm), b. in zilver 3 zwarte watervogels gebekt 
en gepoot van rood. {Arm: coupé : a. d'arg. . . . ; b. d'or. . . . 
3 oiseaux. . . .). 

de Monté: Als in Arm^ doch de klauw houdt geen 
zwarten, maar een blauwen steen omklemd. 

Muys: In blauw een gouden dwarsbalk , vergezeld van 
3 zilveren horens (P) of wassenaars (P) (Niet in Arm.). 
Nederburg: In blauw een gouden keper, boven ver- 
gezeld van 2 gouden sterren^ onder van een rooefen burcht, 
geopend van het veld (Volgens Arm. zijn alle figuren goud) 
Paets: In goud een rood ankerkruis, en een gevieren- 
deeld hartscluld: 1 en 4 effen goud, 2 en 3 in zilver ^ 
vijf roode schuinbalken {Arm: rf'or A ^row bandes de gu). 
Pelt: Gevierendeeld: 1 en 4 gedeeld: a. in zilver een 
uitgerukte boom in natuurlijke kleur (d. i dus met bruinen 
stam , enz.), vergezeld van 2 liggende en toegewende roode 
hazen y één rechts en één links van den stam ; b. in blauw 
een aanziende wildeman, met de linkerhand op eene knots 
steunende, in natuurlijke kleur; 2 en 3 in zilver een 
gansP (een vogel met zwem vliezen) in bonte kleuren ^ 
gebekt en gepoot van blauw , gekroond van goud , op den 
rug beladen met een rood vierkant peïkj met een zilveren 
band op het dier vastgebonden {Arm: 1 et 4, a. peu- 
plier arr. de sin , ace. en p. de 2 vaches. . . . ; 2 et 3 
un oiseau de couleur brundtre^ membré de gu ^ cour. 
d'or, portant sur son dos un ballot carré de pourpre^lié 
du mêmé). 

Steenlack : Doorsneden : a. in blauw een gaande zwarte 
griflioen met roode tong en nagels; b. in groen 5 roode 
zeskantige edelsteenen {Arm: a. d'or; b. diamants hexa- 
gones d'ar^.). Vethuysen : Doorsneden : a- gedeeld : 1 in rood 3 blauwe 
ruiten (2.1), 2 in zilver een doodshoofd in natuurlgke 
kleur, omkranst van twee groene lauwertakken, van 
boven saamgebonden met een rooden strik ; allee rustende 
op een gouden heuvel; b. in blauw 7 gouden zespuntige 
sterren (2, 3, 2) (Niet in Arm.). 

Vingerhoedt: In blauw een zilveren linkerarm ^ te rooT- 
schijn komende uit eene wolk van hetzelfde in den linker- 
benedenhoek, met den opgeheven wijsvinger een gouden 
hoed ondersteunende. In hei hoofd 2 gouden sterren, 
één aan elke zgde van den hoed {Arm: dextrochère de 
carn. . . . chapeau d'arjr.). 

Vink: In goud een halve roode leeuw, met blauwe 
tong {Arm. lion naiss. de gu.). Wormerveer, 
Dec. 1889. G. J. BOEKENOOGEF. FamtltebertchteD. 

OCTOBER 1889. 

GEBOORTEN. 

5 te Rome. N., zoon van Alexander Willem baron 
Schimmelpenninck van der Oye en van Comeli» 
Elisabeth barones van Heemstra. 

7 te Qaroet (Preanger reg.). N., zoon van N. baron 
van Lijnden en van Jonkvrouw N. von Schmidt auf 
Altenstadt. 

8 te 's-Qravenhage. Everhard Joris Anne Ommelandicua, 
zoon van Jhr. Joris Pieter Jacob van der Does de Bge 
en van Tatika Adriana Hendrika Ommelandica van 
Harrevelt. 

9 te Utrecht. John Eduard Willem, zoon van Jhr. 
Eduard Quarles van Uflford en van Clara Catharina 
May Twiss. 

10 te Amsterdam. Een dochter, kort na de geboorte 
overleden, van Mr. J. H. van Goor en van W. T. 
van Holthe. 

11 te Arnhem. Else Carolina Virgini Eugenie Maria , 
dochter van Jhr. Joseph Willem Jan Carel van Nispen 
en van Elisabeth Geertruida Johanna Maria Hekman. 

12 te 's-Gravenhage. Jeanne Catherina, dochter van Mr. 
Carel Willem Emile Catherinus baron de Geer en 
van Maria Margaretha Schreinemakers. 

13 te Leeuwarden. N., dochter van N. Buma en vanA. 
G. Albarda. 

13 te Arnhem. Gijsberta Jacoba, dochter van Dr. Johan 
Conrad Ludwig Sicherer en van Debora Woutera 
Amalia van Bommel van Vloten. 

14 te Schiedam. N., dochter van N. Poortman en C. 
M. Vaillant. 

14 to Helvoirt. N., zoon van N. baron van Hardenbroek 
en van Jonkv. E. de Jonge van Zwijnsbergen. 

15 te Heemse (Ambt Hardenberg). Gerard, zoon van 
Gerard de Meijier en van Henderina Catharina van 
der Noordaa. 

15 te 's-Qravenhage. Adrianus Jacobus, zoon van Jozias 

Paulus en van Cecile Arnoldine Carp. 
21 te 's-Gravenhage. Hedwig Ida, dochter van Willem 

Floris Margadant en van Anna Stephanie Schwar- 

zenbach. — 7 — 22 te Dordrecht. Comelia Gerardina, dochter van Hendrik 
Comelis Catharinus yan Maaren en yan Johanna 
Ferdinanda Alexandrina Coets de Bosson. 

22 op de reede yan Samarang, aan boord yan het stoomschip 
Japara. K., zoon yan N. Scheffelaar Klots en yan M. 
J. A. E. Werdmuller yon Elgg. 

23 te VOrayenhage. Justus Hendrik, zoon yan Hendrik 
de Mol yan Otterloo en yan Suzanna Sophia Roel. 

23 te 's-Grayenhage. Adriaan Willem, zoon yan Willem 

Allirol en yan Adriana yan Laar de Yeer. 
23 te Amersfoort. Nelly, dochter yan Adriaan Jacob Paul 

Metelerkamp en yan Anna Mathilda den Tex. 
26 te 's-Grayenhage. Marie Amelie, dochter yan Edzard 

Beint yan Weideren baron Rengers en yan Marie 

Amélie Hoeyenaar. 
29 te Zutphen. N., zoon yan Jhr. Mr. Jan Hendrik Jacob 

Constantijn Martens yan Seyenhoyen en yan Adèle 

Antoinetta barones Collot d'Esury. 
31 te Amsterdam. Cunera, dochter yan Mr. Frank Earel 

yan Lennep en yan Heoriette Constance Adèle 

Labouchère. 

HTJyTELIJKEK. 

1 te 's-Hertogenbosch. Jhr. Charles Denis Anatole Guilain 
Eyerts , (M. N. A. blz. 52) met Fran^oise Jeane 
Schrassert Bert, geb. te 's-Grayenhage 30 Aug. 1868, 
dochter yan Comelis Louis Anna en yan Johanna 
Tegelberg. 

2 te Assen. Jacobus Hemmes, geb. aldaar 4 Juli 1867, 
2de luit. der inf. yan het O. I. leger, zoon yan Gerrit 
Hendrik en ysm Aletta Christina yan Gorcum , met 
Derkje Wichers, geb. te Wassum 1 Jan. 1867, dochter 
yan Elbert en yan Margrieta Johanna yan der 
Tuuk. 

3 te Deyenter. J. G. Besier, met E. W. de Frederici. 
3 te 's-Grayenhage. Jhr. Mr. Willem Maurits de Brauw, 

geb. aldaar , oud 31 jaar, commissaris des Eonings 
in Zeeland, zoon yan Jhr. Mr. Willem Maurits en 
yan Jonky. Alida Engelina de Gijselaar, wedr. yan 
Comelie Jeanne G^rtruida Rigail Certon met Henriette 
Justine Louise Rigail Certon, geb. ald. 10 Febr. 1849, 
dochter yan Mr. Henri Abraham en yan Cornelia 
Johanna Martina Patijn. 
3 op den huize Doorn (proy. Utrecht). Jhr. Hendrik 
Daniël Wijnand Hooft , geb. te Woudenberg 8 Maart 
1865 , zoon yan Jhr. Hendrik Wijnand Comelis en 
yan Rolina Amelia Raedt yan Oldenbarneyelt , met 
Henriette Labouchère (W. II blz. 197). 
3 te Rhenen. P. de Maret Tak. zoon yan N. en van N. 
Wagenaar, met D. D. Tielenius Kruythoff, dochter 
yan N. en yan N. Eraal. 

10 te de Bilt. Mr. O. J. G. baron yan Wassenaer yan 
Catwyk, met C. barones yan Boetselaer. 

10 te Leiden. Comelis Johannes Tijken, geb. te Rotterdam 
27 Feb. 1864, oflBeier der inf., zoon yan .Pieter 
Comelis en yan Jeannette Geertruida Charbon, met 
Elisabeth Henriette Obreen, geb. te Breda 11 Maart 
1869, dochter yan Jacques Arnould en yan Maria 
Magteld yan Herwerden. 

10 Villa Naderby te Velp. J. A, Sletering met H. M. 
barones yan Slingelandt. 

10 te VGrayenhage. Charles Fran^ois Testas, geb. te Houten (proy. Utrecht) oud 25 jaar, zoon yan Louis 
Jan Anne en yan Charlotte Jenny Jacqueline Con- 
stance Helderwier met Maria Anna Lans, geb. te 
Wageningen, oud 26 jaar , dochter yan Joannes en 
yan Constance Wilhelmine Henriette de Roo yan 
Alderwérelt. 

12 te Amsterdam. Berkan Heinrich Schröder, geb. te 
Zeist, oud 24 jaar,, zoon yan Johann Herman en yan 
Sophia Antonia Frederika Schröder, met Maria 
Jacqueline Herinance Isabella de Neufyille, geb. aldaar, 
oud 22 jaar , dochter yan Abraham Cornelis en yan 
Hermance Petronille yan Karnebeek. 

12 te Kampen bij yolmagt. Menzo Trip, te Bobongan 
(Deli) met Mwie Kappers. 

16 te Breukelen. H. A. yan Gennep, met H. S. B 
Boonzajer. 

22 te Ermelo. Jhr. Jean Fran^ois Adrien yan Panhuys 
(M. N. A. blz. 119) met T. J. yan der Velden. 

22 te Breda. Maurits Pico Diederik baron yan Sijtzama, 
geb. te Driesum 15 Juli 1862, zoon yan baron Douwe 
Jan Yincent en yan Janke Adriana Albarda met 
Jonky. Femanda Johanna Otteline Louisa yon Muhlen, 

feb. te 's-Grayenhage 3 Sept. 1860, dochter yan Jhr. 
'erdinand Frederik en yan Jonky. Susanna Elisabeth 
Engelen yan Pijlsweert. 

24 te 's-Grayenhage. Hendrik Leonard Christiaan Wolter- 
beek Muller, geb. aldaar, 26 Juni 1843, gep. luitenant 
ter zee l^kl., zoon yan Dirk Gerhardus en yan Isabella 
Paulina Wolterbeek met Petronella Elisabeth Greye, 
geb. aldaar 2 Mei 1852, dochter yan Antonieenyan 
Margaretha Johanna Alida Hayerman. 

24 te 's-Grayenhage Robert Hendrik Amtzenius, geb. 
te Delft 9 Juni 1863, technoloog te Pamalang (res. 
Tegal), zoon yan Mr. Robert Hendrik en yan Henrietta 
Geertruida Muller, met Maria Helena yan Stipriaan 
Luicius, geb. te 's-Grayenhage 23 Aug. 1864, dochter 
yan Mr. Arnout Martinus en yan Elisabeth Hermina 
Verkerk Pistorius. 

26 te Godesberg. E. E. Brigwood met W. J. E. Schuur- 
man. 

29 te Hees bij Nijmegen. Jhr. Titus R. J. B. yan Gro- 
tenhuis yan Onstein met Huberta M. J. yan Berckel. 

31 te Haarlem. A. C. Bienfait met Marie Jeanne yon 
Hemert (TT. II, blz. 46). 

STERFGEVALLEN. 

1 te 's-Grayenhage. Mr. Lodewgk Gerhard Greeye, geb. 
te Utrecht 29 Dec. 1822, kantonrechter en lid der 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, zoon yan Gerard 
en yan Louise yan der Leeuw, geh. met Henrietta 
Jacoba yan Veeren, geb. te Loenen aan de Vecht 
2 Juli 1818. 

1 te Amsterdam. Jacqueline Cornelia de Bruyn, geb. 
te Haarlem, oud 24 jaren, dochter yan Johannes en 
yan Cornelia yan Luttenberg. 

2 te 's-Grayenhage. Johannes Scheurleer, geb. aldaar 
23 Dec. 1832, gep. luit. ter zee Ie kl., zoon yan 
Gerard Jacobus en yan Adelaide Cathérine Wilhel- 
mine Pols, geh. met Mathilde Josephine Amelie 
Landolt, geb. te Maastricht 18 Mei 1833. 

2 te Oosterbeek. Ferdinand Christiaan George graaf 
yan Rech teren Limpurg, geb. 28 Aug. 1832, geh. 8 — met AnDa JuBtiniana Carolina Augusta Natalie, ba- 
rones von Stein Lausnitz (D. O. blz. 162). 

2 te Eloetinge. Pieter Alvarez de Baoker oud 70 jaar, 
oud-rgksoiitvanger, geh. met J. J. van Diggelen. 

2 te Utrecht. Petrus Johannes Heyning, geb. te Chin- 
Bura (Bengalen) 9 Aug. 1817, oud-inspeoteur van 
finantiên bij bet loodswezen, zoon van Jacob Daniel 
en van Theodora Christina Holst, geh. te Hoorn 
25 Febr. 1842 met Maria van Geldrob. 

4 te 's-Gravenhage. Mr. Joannes Pranciscus Aloysius 
Leesbergj geb. te Leidschendam 11 Febr. 1805, 
notaris te 's-Gravenhage 1840, zoon van Joannes en 
van Francisca Lydia Windhoflf, wedr. van Adriana 
Oomen. 

4 te Zutphen. Johan Ghristiaan baron van Haersolte 
van Haerst, oud 35 jaar, geh. met 8. van Houten. 

7 te Amsterdam. Eleonore Frédérique Sophie Landré, 
oud 75 jaar. 

7 te Nijmegen. Oornelia Olasina Engelbert van Bever- 
voorde, geb. te Zwolle 30 Oct. 1838, dochter van 
Willem en van Christina Petronella Maria Engelbert 
van Bommel. 

7 te 's-Gravenhage. Gaston, geb. aldaar 22 Febr. 1889, 
zoon van Theodorus Eugenius de Nijs Bik en van 
Elisa van Amstel. 

9 te Prinsenhage. Anna Victoria, oud 8 weken, dochter 
van Mr. Victor van Lawick. 

9 te Assen. Jonkv. Aleitha Frederika Victoire van 
Cammingha, wed. van Paulus Gasinjet (M. N. A. 
blz. 38) 

10 te 's-Gravenhage. Wilhelmina Digna Boom, geb. te 
Zierikzee, oud 63 jaar, dochter van Dignus en van 
Wilhelmina Elisabeth Rost van Tonningen, wed. van 
Jacob Johannes Rost van Tonningen« 

11 Op den huize Oostergeest te Warmbnd. Petronella 
Adriana Leemans, oud 77 jaar. 

12 te 's-Gravenhage. Emilie Annette Rochussen, geb. te 
Amsterdam 26 Sept. 1837, dochter van Jan Jacob 
en van Anna Sara Velsberg, geh. met Jacob Peter 
Pompejus baron van Zuylen van Nyevelt. (R. 
blz. 80). 

12 te Velp. Maurits Theodorus Elout, oud 81 jaar, gep. 
majoor der art. ridder der Mil. Willemsorde en der 
orde van de Eikenkroon. 

12 te Deventer. Mr. Hendrik Jan Kronenberg, geb 
aldaar 8 Nov. {W. II, blz. 181). 

13 te . Bantang (O. Indië). Paulus van Hemert, oud 41 
jaar, zoon van N. en van J. H. Toung. 

14 te Zutphen. Johanna Troost, oud 41 jaar, dochter 
van Christiaan Frederik en van Maria Wilhelmina 
Tibouth. 

15 te Ambt Almelo. Geldolf Adriaan Ouwens, oud 87 
jaar, wedr. van Adolfia Hendrika Holland, en 2**. 
van Johanna Adriana Day. (W. H, blz. 409). 

16 te Apeldoorn . Frederik Henri George Bas Backer, 
geb. te Apeldoorn 16 Sept. 1865, zoon van Dirk 
en van Jutie Elisabeth Gallé. 

16 te Eudat bij Sandakan (Sumatra). Otto Jacob Book- 
maker, administrateur der Britsche Bomeo Company, 
zoon van Izaak en van Jacoba Adriana Cornelia 
Verwey. 

17 te 's-Gravenhage. Johannes Frederik George Meyer, 
geb. aldaar 20 Jan. 1815, oud-directeur van het 
Kon. Penningkabinet , ridder der orde van de Eiken- kroon, zoon van Johannes en van Alegonda Marga- 
retha Kemp, geh. met Hendrika Johanna van 
Weleveld, geb. aldaar 5 Jan. 1827, dochter van Louis 
Alexander en van Christina Dorathea Haertlein. 
18 te Dordrecht. Susanna Wilhelmina de Joncheere, geb. 
aldaar 19 Sept. 1872, dochter van Johan Mari Pieter 
en van Susanna Wilhelmina van der Linden. 

21 te Banjermetssing Antonius Pieter van Deinse, con- 
troleur Ie klasse, geb. te Cheribon 25 Dec. 1855, 
{W. I, blz 190). 

22 te Deventer. Anna Maria Tijdeman, oud 37 jaar, 
geh met D. A. van Doominck 

22 te Gorinchem. N. H. van Houwinge, oud 68 jaar, 
geh. met N. van Maaren. 

22 te Isaac Marius Jacob Hoog, oud 91 jaar, 

emeritus predikant te Haarlem , wedr. van Aletta 
Lamberta van Rossum, {W. II, blz. 79). 

22 te 's-Gravenhage. Elisabeth Johanna Susanna Neys, 
geb. te Serang (eiland Java) 28 Mei 1885, dochter 
van Frederik Alexander en van Anna Elisabeth Yer- 
steegh, geh. te Samarang 14 Febr. 1855 met Herman 
Willem van Oyen, geb. te 's-Gravenhage 4 Jan. 1819, 
st. aldaar 10 AprU 1866, majoor der inf. van het 
O.-I. leger, ridder Se klasse der Mil. Willemsorde, 
zoon van Adriaan Leopold Balthasar Willem Cocq 
V. O. en van Theodora Gijsberta van Hasselt. 

22 te Hilversum. Anna Petronella Maria van Noorle 
van Hall, oud 78 ^ jaar, wed. van IJsbrand de Koek. 

23 te 's-Gravenhage. Fredricq Corneille ZilHssen, geb. 
Middelburg, oud-zeeofficier, directeur-honorair der 
Ned. Rijnspoorweg maatschappij, ridder der Militaire 
Willemsorde en der orde van den Ned. Leeuw, zoon 
van Willem Jan en van Constance Helene Frederique 
Hageman, wedr. 1*^. van Johanna Jacoba Portielje 
en 2®. van Aletta Maria Viervant 

24 te 's-Gh-avenhage. Albertine Marie gravin van Lim- 
burg Stirum, geh. met Mr. Willem baron van 
Heeckeren van Keil (H. B. Nieuwe reeks IV 
blz. 102). 

25 te 's-Gravenhage. Mr. Hendrik van Vollenhoven, 
geb. te Amsterdam, oud 73 jaar, oud referendaris 
van het departement van Binlienlandsche Zaken, 
kommandeur der orde van de Eikenkroon, ridder der 
orde van de Ned. Leeuw, zoon van Comelis en 
Henrietta van der Vliet. IITHOVD 1889 lr^ 1. Verzoek van den penningmeester. — Testament van Jonkvrouw 
Elisabeth van Egmond, Wed. van Jonkhr. Frederik van Zevender 
1590, door Fred. Galand. — Eene apologie, door A. J. C. Kremer.— 
Eene zedenles der Genealogie van J. G. Fi'ederiks. — Eenige aan- 
teekeningen: I. Een onbekend wapen; II. De oogen verklaren; IQ. 
Goopal; lY. Wapens van eenige Rotterdamscheregeeringsgeslaohten, 
door G. J. Boekenoogen. — Familieberichten over September 1889. 

Gedrukt bij Gebb. J. & H. ViJr Lakgenhxtisen te 's-Gravenhage. MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldiek genootschap ^^De Nederlandsche Leeaw." Dit blad rersohiJDt omstreeks het midden 
▼aa iedere maand, onder redactie van het 
bestanr en wordt alleen aan de leden van 
hat genootschap gexonden. Brieven en mede- 
deelingen , alsook bgdragen voor het Maand- 
blad te zenden aan den secretaris van het 
genootschap, den heer A. A. Vorsterman 
TAN Otkn, Laan Copes pan Cattenbureh 863, 
te 's-Oravenhage. 
Leden te 's -Graven hage betalen per 
jaar / 10.00 

Zg , die buiten 's- Graven hage wonen / 6.00 

Be vorige jaargangen zijn voor de nieuwe 
leden verkr^'gbaar per jaargang ad /6.00 

Advertentiën in verband met bovenge- 
noemde wetenschappen per regel . /0.20 
Afzonderlgke nummers niet verkrijgbaar. -VJ De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de 
strekking en den inhoud der door de inzenders onderteekende stukken. No. 3, V3II® Jaargang. 1890. AreDtsbarfh. 

De gemeente Voorburg, nabij 's-Gravenhage gelegen, 
mag veilig als eene der oudste gemeenten van ons land ge- 
rekend worden. Wij vinden in de geschiedboeken wel 
niet haren naam aangeteekend , doch wel dat deze heer- 
lijkheid in 1615 door de stad Delft werd aangekocht 
van den Prins van Ligne , Heer van Wassenaar en door 
de Staten van Holland werd verklaard tot een goed en 
onversterfelijk leen. Den 9 October 1828 werd de Heerlijk- 
heid Voorburg aangekocht door het plaatselijk bestuur 
van Voorburg van dat van Delft (1). 

Om hare gunstige ligging waren reeds vroeg vele 
fraaie landgoederen aldaar aangriegd. 

De voornaamste dezer bezittingen waren Arentshurgh^ 
den Binckhorst^ het Huis te Werve^ later de schoone 
landgoederen van wijlen H. K. H. Prinses Marianne der 
Nederlanden en den Heer O. baron van Wassenaer van 
Catwijck. Intasschen blijkt geene dier landgoederen van 
zoo hoogen ouderdom als Arentsburgh. 

De naamsoorsprong van Arentshurgh zou volgens het 
gevoelen van geleerden afgeleiÖ zijn van Arjenshurg — 
Castellum Adriani — terwijl Veur in een giftbrief van 
866 Fote* genoemd wordt en het werkelijke Forum 
Adriani zoude zijn. Intusschen blijkt dat Arentsburgh 
gelegen is ter plaatse waar vroeger de oude markt van 
Iladrianus bestond i2). 

Reeds in de middeleeuwen werden op het terrein van 
Arentsburgh opgegraven: 

een gedeelte van een straat in mosaique en een voet 
in brons van een verwoest standbeeld , alsmede een groot 
aantal medailles in goud, zilver en brons en een gouden 
keten, zooals Heda de geschiedschrijver der Utrechtsche 
bisschoppen mededeelt , die omstreeks 1500 heeft geleefd. 

Junius, die zijn Batavia schreef omstreeks 1575, ver- 
meldt dat eenige jaren te voren reeds oude bouwwerken 
en eene menigte medailles waren ontgraven en dat men 
een steen had gevonden , met een latijnsch opschrift , 

m Van der Aa. Aardr. Woordenb. II DL, 1848. 

(2) KeohercheB sur Tanoien Forum Hadriani et ses vestiges prés 
de la Haye, par Ie Baron de Westreenen de Tiellandt, Amsterd. et 
la Haye 1826. I 

J die in diens tijd zich bevond op de buitenplaats van 
den heer Henri Croesinck , heer van Benthuisen , bij 

I Rijswijk, alsmede eene zeer dunne flesch van groenachtige 
kleur. 

In 1626 en 1628 werden verschillende medailles met 
beeldtenissen van romeinsche keizers aangetroffen en in 
1760 eene romeinsche lamp; nog later, in 1770 eene 
graf-urn , welke men in de hoop er goud of zilver in te 
vinden aan stukken sloeg. 

Ten opzichte van de in 1771 gevonden bronzen hand 
verhaalt baron van Westreenen dat de eigenaar van 
Arentsburgh, Mr. Isaac Scheltus, destijds in Noord-Holland 
vertoefde en dat de delvers reeds pogingen hadden aan- 
gewend om hunne vondst te verkoopen , doch dat dit 
gelukkig door den eigenaar werd voorkomen. De be- 
roemde oudheidkenner Pr. Hemsterhuis beschouwde deze 
hand als eerst kortelings afgebroken en veronderstelde 
dat het beeld nog in den grond verscholen lag en had 
om die reden gewenscht dat de opgravingen daaroaar 
zouden worden voortgezet ; doch door onwetendheid of 
vergeetachtigheid der werklieden, met de juiste plaats 
van herkomst , kon dit evenwel niet geschieden. 

Ofschoon reeds vroeger enkele merkwaardigheden uit 
den grond van Arentsburgh waren te voorschijn gebracht, 
o. a in 1771 , de voormelde bronzen hand van een kolossaal 
beeld , door den heer vau Wijn beschreven en ook andere 
romeinsche oudheden werden uitgedolven (3), werden eerst, 
nadat de hofstede , — sedert laoge jaren in particuliere 
handen geweest , — in 1826 door het Rijk aangekocht was , 
vele belangrijke voorwerpen aangetroffen (4) en werden (3) Zie Mr. H. van Wijn , Avondstonden 2e boek pag 6. 

(4) De voornaamste oudheden van Arentsburgh waren: een kruik 
van 50 kilo's en tal van beeldjes, vooral op kannen en schalen , o. a. 
een zittende en staande Jupiter, een ApoUo, Diana, Vulcanus, 
Minerva, Venus (met en zonder Amor), Mercurius, Victoria, saters, 
nymphen, bacchanten (waaronder Ariadne op haar tijger), ffeniën, 
Hercules (alleen en met de Hinde van Diana) , Acteon door de nonden 
verscheurd, Orestes en Pylades, delphigenia in Tauris (uitmuntende 
door zuiverheid van teekening en voortreflfelijke bewerking), wedren- 
rijders, kampvechters, voor de wilde dieren geworpen veroordeelden, 
fluitspelers, danseressen, jagers, ruiters, erotiscne en huisselijke 
groepen, (zie P. H. Witkamp, Geschiedenis der XVII Nederl., Am- 
sterdam 1873, Deel I, folio 94), en vooral munten, o. a van Constan- 
tinus, Valentinianus, Maximus Pius, Septimus Severus, Caracalla, — 10 — de grondslagen van een uitgestrekt Bomemsch gebouw 
ontdekt, waarvan door den Hoogleeraar C. J. C. Reuvens 
uitvoerige berichten werden gegeven in de Staats-Couranten 
van 12 October 1827 en 5 Sept. 1828. Daarin wordt o. a. 
melding gemaakt van een geraamte, welks bovenste 
helft in volmaakt ongeschonden toestand was bewaard 
gebleven en dat men meende van eene vrouw afkomstig 
te zijn. Ook in 1852 werd bij het aanharken der buiteh- 
plaats nog een bronzen beeldje, hoog 7 duim, ge- 
vonden. Het stelt zeer duidelijk een staanden Amor voor 
en is, volgens het gevoelen van een bevoegd deskun- 
dige (1) , ongetwijfeld van romeinschen oorsprong. Vele 
— zoo niet alle — deze oudheden, voor zooveel zij 
konden worden overgebracht, worden thans in hetEijks 
Museum op de Breedstraat te Leiden bewaard , en strekken 
ten bewijze dat, moge Arentsburgh al niet juist het 
Forum Iladriani geweest zijn, evenwel deze hofstede 
klassieke grond is. De bedoelde voorwerpen komen op 
het Leidsch Museum voor als: j^Arentsburghiand'\ 

Reeds in de XVI eeuw berekenden de oudheidkenners 
den omvang der bouwvallen op omtrent 10 morgen gronds. 

De eenige zich thans nog op Arentsburgh bevindende 
oudheden zijn een fraai steenen beeld, Herkules met 
den driekoppigen draak en zijnen knods voorstellende ; 
een fraai steenen borstbeeld van een romeinschen keizer , 
een met gedreven figuren versierde pot op piëdestal, 
alsmede een afgietsel in gips van het bovenvermelde 
geraamte. 

OPVOLGENDE EIGENAARS OF BEWONERS DER HOFSTEDE 
ARENTBBüRCH. 

„Inventaris van de koop- en hypotheekbrieven , mits- 
„gaders verdere geschriften, specteerende tot de Hofstede 
„genaamd Arentsburg, met de Landen daaraan behoo- 
„rende, stukswijze aangekocht, geleegen onder de juris- 
„ dictie van Voorburch op den Hoogenburch, strekkende 
„ten zuiden van de Vliet, noordwaarts op tot aan de 
„Rijwech". 

12 Dec. 1451. Gemeen Convent der zusteren van St. 
Aaghten binnen Delft , verkoopen i van 10 de half morgen 
lands aan Eorstant van Alkemade en Margriet Derxsdr. 
Jan Pieterswed., Beghinen binnen de Stede Delft , benevens 
i van een „woonninxtgen" gelegen in de Ambachte van 
Voorburch en 11 hont land, luttel min of meer. 

Cornelis Gerritsz. en zijn voorsaat kinderen verkoopen 
gezamenlijk : 

Pebr. 1534 aan Gerrit Willemsse Biervoerder, een 
acker Lants, groot een halve morgen, gelegen in die 
Ambachte van Voorburch, blijkens opdrachtbrief 1 Mey 
1546. 

24 November 1592. Dirk Comelisz Clercq, verkoopt aan 
Cornelis Claasz, Vj morgen geestland, gelegen op den 
Burch in den Ambachte van Voorburch. Alexander Severus en Julia Mamaea; zelfs van lateren tijd z^n 
zilveren munten te Yoorschiin ^komen, de een van Jan I, Graaf 
van Holland, de ander van Maximiliaan en Philips van Oostenrijk, 
dus van de XIII en XV eeuwen. » 

De voorwerpen van huis- en sieraad bestaan in brons, waaronder 
een klein liggend jachthondje uitmunt en eeni^ kleedergespen , drie 
vingerringen , eenige schrijf-styli; koperen en ^zeren sleutels ; alsmede 
een fjzeren drievoetje, waarbij een soort van dito komfoor; een 
bronzen bekertje, enz. (C. J. C. Reuvens, Korte beschrijvine en plan 
der Romeinsche bouwvallen , gevonden bij de opdelvingen der jaren 
1827—1829 op de Hofstede Arentsburg.) 

(1) L. J. F. Jansen, M. 8. 9 Juli 1852. 13 November 1613. Koopcontract tusschen de erf- 
genamen van Aafgen Comelisdr. ter eenre ende Aagtje 
Leenaerts ter andere zijde , waarbij geconditioneerd wordt 
dat de voorn. Aagtje Lenaerts zal bezitten en genieten 
de geheele woning met al de landen, zulks die bij de 
voorn. Aafgen ComeÜB tot nu toe bezeten en gebruikt is. 
13 Nov. 1613. J^n Cornelisz, nagelaten Weduwenaar 
van Aaffgen Comelisdr. maakt inventaris, waaruit bl^kt 
dat de voors. wooning en Landen in eigendom hebben 
behoord aan dezelve Aaffge Comelisdr. 

21 Juni 1614. Eustingbrief ten« laste Jan Maartensz^ 
als getrouwt hebbende Aechge Leenaertsdr., wonende in 
den Ambachte van Voorburch en ten behoeve van Jan 
Cornelis Item en zijne erven, groot in kapitaal zestiea 
honderd guldens, wegens koop van de helft van zeekere 
woning ende Landen, gelegen in den voors. Ambachte. 
Speciaal zeek ere wooning met huis, schuur én Barg^ 
met geboomte, mitsgaders omtrend elf honten Land dawv 
aan leggende en behoorende, daarvan een partge aan 
erven uitgegeeven is en nog een margen ieelland (ge- 
roijeerd 25 Januarg 1652.) 

Lesten April 1616. Gerrit Pietersz Post, woonende in. 
den Ambachte van Rijswijk verkoopt aan Matthijs Joostensz 
Item , ende zijne erven , zeekere stuckske of perceeltgen 
teelland, groot omtrent 143 roeden Lands, gelegen ia 
den Ambachte van Voorburg op ten Burch, bij hem 
gekocht van Arendt Maartensz Storm. 

15 Maart. 1622. Jonkhr. Johan van Egmond van der 
Nieuburch, koopt van Valck Jansz, mitsgaders Adriaan 
Jacobsdr., als man en voogd van Geertgen Jansdochter 
zijne huisvrou, voor een vierdepaert een stuk lands groot 
7Vj margen, gelegen in den banne van Stompwijk. 

20 Mei 1632. Cornelis Huijghens Pellenaar, Schepen 
van 's Gravenhaeghe ende Meester ende Regent van den 
armen Gasthuijssen tot Scheveninge, vervangende de andere 
zijne mede meesters ende Regenten van den voors. Gods- 
huijsse, verkoopen aan Cornelis Hendriox Valekoog, 
zeekere huis en erve, enz , staande en geleegen in den 
Ambachte van Voorburch op ten Burch. 

28 Meij 1640. Cornelis Hendricx Valekoog verkoopt 
aan Aalbrecht Jacobs Veen, zeker huis en erve enz. in 
den Ambachte van Voorburch op ten Hoogenburch. 

18 October 1667. Abraham GÜarts wordt gequalificeert 
door Dirk Cornelisz Valekoog als er%enaam van zgn 
vader Cornelis Hendricx Valkoog. 

23 Maart 1647. Jonkhr. Hendrik van Myerop, zoon 
en mede erfgenaam van wijlen den Heer Joachim van 
Myerop, verkoopt aan den JËeer Willem Ketting de Jong 
omtrent 1 1 houten Lants, leggende op ten Burch in den 
Ambachte van Voorburch. 

Lesten Maart 1646, geautentificeert 10 December 1646. 
Uit den staat der goederen etftergelaten bij den Heer 
Joachim van Myerop, in zijn leeven Ontfanger Generaal 
van Holland en West- Vriesland, wordt aan Jonkhr. Dide- 
rick van Myerop aanbedeeld de voors. 11 houten lands, 
geleegen op ten Burch in den Ambachte van Voorburch. 
22 October 1650. Jan Joosten van Dalenburch, broeder 
en erfgenaam vanzijlen Matthijs Joosten, transporteert 
aan Pieter Gerritsz Post een perceeltje Teelland groot 
omtrent 1 hont en 43 roeden, gelegen in den Ambachte 
van Voorburch, op ten hoogenburch. 

17 December 1650. Aalbrecht Jacobs Veen, schipper 

in den Ambachte van Voorburch, verhypothekeert ten 

I behoeve van Pieter Simons van Meurs, baükker, zyn huis — 11 en erve staande en gelegen in den Ambaehte vanVoor- 
burch, op ten hooghenburch , (geroyeerd 2 Jan. 1668). 

3 September 1653. Aalbrecht Jacobsz Veen, schipper 
woonende in den Ambaehte van Voorburch, verhypothe- 
keert ten behoeve van Jan van Santen, laakenkooper 
tot Voorburch, zijn huis en tuin in den voorschr. Am- 
baehte op ten hooghenburch, (geroy.eerd 18 Meij 1668). 

14 October en 17 November 1667. Comelisvan Lode- 
fitein betaalt in mindering en avans aan de Wed. van 
voorn. Aalbert Jacobsz Veen het door hem gekochte Land. 

5 November 1667. Aalbrecht Jacobs Veen, woonende 
in den Ambaehte van Voorburch verkoopt aan den Heer 
Comelis van Lodesteyn zeker Huisken en erve staande 
en gelegen in de voors Ambaehte op ten Hoogenburch 

5 November 1667. Maarten Dirks van Leeuwen, ge- 
trouwd hebbende Anoetje Pieters van Langeveld, te 
voren Weduwe en boedelhoudster van Jan Jans Keijgers- 
berch, die een nagelaten zoon en mede erfgenaam was 
van Jan Maartens van Reijgersberch, geprocreëerd bij 
Grietje CoEöelis, zijn laatste huisvrou, in haar leven 
gewoond hebbende te Voorburch, voor % parte ; mitsgaders 
Lenaart Jans van Reijgersberch, Leyntge Jansz van Reij- 
gersberch en Willem Jacobs Coppen, getrouwd hebbende 
Aa%e Jansz van Reijgersberch, voorkinderen en mede 
erfgenamen van gemelde Jan Maartensz Reijgersberch, 
verwekt bij Aeffge Leenaarts, zijn eerste huisvrou, te 
samen voor de verdere '^g parten, verkoopen aan den E. 
Heere Comelis van Lodesteijn, zeeker perceeltgen teel- 
land, geleegen in den ambaehte van Voorburch, op ten 
Hoogenburch. 

12 December 1667. Koopcontract tusschen Pieter Gerrits 
Post en Comelis van Lodestegn, over een stuk land, 
geleegen op den Burch, onder Voorburch. 

28 December 1667. Opdrachtbrief , waarbij de Heer 
Willem KettiDgh d'Jongh, Raatsheer, verkoopt aan de 
Heer Comelis van Lodesteijn , zeeker Perceeltgen Lands, 
geleegen in den Ambaehte van Voorburch op ten Hoo- 
genburch. 

9 Juni 1668. Opdrachtbrief waarbij Trijntje Claasdr. 
Verkaade, weduwe en Boedelhoudster van Pieter Corsse 
van der Leeuw, geadsisteert met Symen Dirks Veen, 
haren Swager en bijstaande voogd , verkoopt aan de Heer 
Comelis van Lodesteijn, zeeker perceel teelland, geleegen 
in den ambaehte van Voorburch op den Hoogenburch. 

7 December 1669. Opdrachtbrief, waarbij Pieter Gerrits 
Post verkoopt aan de Heer Comelis van Lodesteijn, 
Gecomm. Raadt in de Generaliteits rekenkamer wegens 
de Provincie van Zeeland, zeeker percheeltge teelland, 
geleegen in den ambaehte van Voorburch, op ten 
Hoogenburch. 

25 April 1671. Opdrachtbrief waarbij Leenaart 
Huybrecbts van Eeckelenburch , verkoopt aan d' Heer 
Comelis van Lodesteijn , Gecomm. Raadt ter Generaliteits 
reekenkamer , zoekere twee percheelen teelland , geleegen 
in het ambacht van Voorburch op ten Hoogenburch. 

22 Februari 1685. Opdrachtbrief waarbij Jonkhr. 
Michiel Godefroy d'Overschie verkoopt aan de naargelaaten 
weduwe en kinderen van den I^ere Comelis van 
Lodestegn, in zijn leeven Gecommitt. Raad ter Genera- 
liteits Rekenkamer wegens de provincie van Zeeland, 
zeeker strookje Teelland, van de Westzijde van den 
voorn. Jonkheer d'Overschie's percheel Teelland, geleegen 
op ten Hoogenburch in den Ambaehte van Voorburch, 
groot volgens meeting van Johan van Swieten , een bont zeven en veertig roeden land, strekkende uit de Vliet 
noordwaarts op , tot aan het dwars Burchpat toe, belent 
ten oosten de voors. Jonkheer d'Overschie zelfs en aan 
de westzijde den gemelde Heer Lodesteijns weduwe en 
kinderen, enz, 

12 Maart 1686. Contract van koop tusschen vrouwe 
Maria van der Haar, weduwe van den Heer Comelis 
van LodesteiJD, in zijn leven Gecommitteerde ter Gene- 
raliteit Rekenkamer wegens de provincie Zeeland, zoo 
voor haar zelfs, als vervangende haar kinderen bij haar 
in huwelijk verwekt bij gem. Heer Cornelis van Lodesteijn, 
ter eenre en de Heer Jacobus Scheltus ter aodere zijde 
wegens de woning genaamd Arendsberg ^ met een apart 
woonhuis, mitsgaders een nieuw woonhuis voor de 
Tuinman, en een welbeplante en omheijnde Boom- 
gaart en Tuijn, met plantagien rondsomme staande en 
eenige zaai- en de Teellanden groot in ongelde vier 
morgen drie hont en vier en zeventig roeden, volgens 
de kaart daarvan zijnde, staande en geleegen onder de 
jurisdictie van Voorburch , strekkende de voors. hofstede 
en Lande in het geheel uit de Vliet noordwaarts op tot 
over het Burchpat tot de Heereweg toe, belent ten 
Oosten Jonkheer Michiel Godefroy d'Overschie, en ten 
Westen Johan Moll en de kinderen van Leenaert 
Huijbrechts van Eekelenburch , met haare Landen , onder 
conditie dat den kooper pro rato zal moeten gedoogen 
op een hont zeven en veertig roeden land onder deese 
Landen begreepen bij den Heer Lodesteijn aangekocht 
van den voorn Jonkhr. d'Overschie uit een stuk Land 
van twe margen twe bonten, dat belast is met een Erf- 
pacht van f 18:15: 'sjaers, zonder nochtans dat den 
kooper in de betaaling van den jaerlykschen Canon iets 
gehouden is te geeven of na advenant te eontribueeren. 

Meetinge in de maand Pebmarij 1685 gedaan door 
J. van Swieten, Landmeeter van de wooning en plan- 
tagie, geleegen op den Burch, genaamd Arentsburch, 
toebehoorende aan de kinderen ofte erfgenaamen van de 
Heer Comelis van Lodesteyn zalr, en is groot bevonden 
de huisinge met de voor en achtertuinen of boomgaarden 
tenhalve de grachten of slooten en de vaart en aan de 
westzijde op vier voeten, na aan de kant van Sr Mols' 
Land eene margen vier bonten en acht en zestig roeden, 
het boschje neffens het kerkpad , drie bonten en acht en 
twintig roeden ; het Teelland , groot twee margen en vijf 
en dertig roeden, den Akker ten oosten- met het tuin- 
manshuisje en erf, een hont en drie en veertig roeden, 
komt te samen vier margen , drie bonten en vier en zeventig 
roeden. 

26 Julij 1686. Consent van de Edel Mogende Heeren 
Dgkgraaf en Hoogheemraden van Delfland aan Jacobus 
Scheltus, om voor zijn Hofstede Arentsberg, geleegen 
op den Hoogen burch onder Voorburch, strekkende van 
voeren langs de Vliet of Leydsche vaart,, te doen maaken 
een nieuwe plating met een speelhuisje, mits dat de te 
maaken plating van de Oosthoek af van zgne wooning 
zal beginnen te stellen vijf voeten van de stammen van 
zijn hulstheijning, tot op zes voeten op de midden van 
zijn huis, Qp is voorts te rooijen aan de westzijde van 
zijn wooning op de punt voor de plating van zijn Buurman 
A. Mol en om mede voor zijn voors. platinge te mogen 
maaken een stoepje van eene tree, in dato als boven. 

27 Maart 1696. Consent van de Edele Heeren Dijkgraaf 
en Hoogheemraaden van Delfland aan Jacobus Scheltus, 
waarbij aan hem word vergund na dien hij op des zelfs — 12 — hofstede, genaamd Arentsburch, leggende onder Voorburch, 
eenige Eist had doen planten langs de binnenkant van 
zijn sloot, liggende aan de oostzijde tusschen zgn Boom- 
gaard en zijne buitenlaan, strekkende van de Vliet tot 
achter aan den Burch alwaar dezelve was -stuitende, en 
dat hij bespeurde dat een stuk wegs alwaar een vijvertje 
eenige voeten broeder als de ordinaire sloot aan de zijde 
van de Boomgaart was inspringende, de kant met den 
eist in de vijver dreijgde in te storten , en ter voorkooming 
van dien genoodzaakt was te voorzien , om, tot reparatie 
van het geen voorschreeven is , te mogen laaten maaken 
eene lichte schoeijing of wel eenige paaien te doen slaan 
aan de kant van de sloot of vijver, alsmede aan zijne 
oude platinge, langs de Vliet en een stuk wegs in de 
sloot hier en daar een oude vergaande en aan stuk ge- 
vaaren paaien of planken te mogen doen repareeren op 
de zelve plaats en distantie. 

1 Mei 1701. Quitantie van J. van Leeuwen, als gestelde 
voogd over Catharina van Duijn, wegens een jaer interest 
van agt honderd guldens capitaal, volgens bezeegelde 
brief daarvan zijnde, uit handen van de Heer Jacobus 
Scheltus tot 28 gis. 

7 October 1702. Declaratoir van meergemelde J. van 
Leeuwen, waarbij denzelve belooft den Heer Jacobus 
Scheltus kost en schadeloos te zullen houden voor alle 
naarmaaningen die hem na deesen zouden mogen worden 
gemaakt, wegens een kustingbrief ter som van 800 gul- 
dens capitaal , geconstitueert op deszelfs land onder Stomp- 
wijk , ten behoeven van Catharina Jans van Duijn , minder- 
jarige nagelaate dochter van Jan Harpertz van Duin, en 
Marijtje Corn. Ruygrok, voor schout en schepenen van 
Stomp wijk, op den 8 Mey 1687 gepasseert , welke voors. 
hoofdsom van 800 guldens door voorn. Heer Scheltus 
aan gen. Catharina Jansz. van Duijn alsnu meerderjaerig 
is afgelost, enz. 

23 September 1745. Acte onder de Hand gepasseert, 
en onderteekend door Mr. Paulus Scheltus , en Catharina 
Brants, echtelieden, waarbij dezelve convenieeren met 
hen lieder zoon Willem Smits, en Anna Scheltus , mede 
echtelieden , over derzelver buiten plaats genaamd Arents- 
burch , in manier als volgt ; dat den gem. hen lieder zoon, 
gedurende hen lieder Leeven , de volle beheering van de 
plaats hebben zal en dezelve met het huis etc^. moeten 
repareeren en onderhouden ten zynen kosten en daaraan 
zulke veranderingen mogen maaken als hy zal komen 
goet te vinden, alsmede alle andere lasten hoegenaamd 
zo van de plaats als het land aan de overzyde van de 
vaart zal moeten betaalen; dat de voors. plaats met het 
bosch en het land aan hem nomine uxoris of bij zijn 
overlijden voor de laaste van zgne voors. ouders aan zijn 
gemelde huisvrou Anna Scheltus, of bij haar aflijvigheid 
aan haare representanten in hare filiale portie , zal worden 
aanbedeeld, na overlijden van (bijde) zijne onders, voor 
de som van zeven duizend guldens eens geld; enz. 

9 September 1758. Contract van koop tussen Willem 
Smits en Salomon Johan Baron van Gersdorf, wegens 
de verkoop van zeven margen land, over de plaats 
Arentsburch, geleegen in de polder van Tedingerbroek , 
tusschen de oude en nieuwe Tolbrug , verongeldende voor 
zeven margen, belent ten oosten en zuiden Jonkh»". Sa- 
muel Timmerman , ten westen Mr. Pieter Schaap , en ton 
noorden de Vliet; onder conditie dat den kooper of zijn 
recht verkrijgende het voors. perceel land nooit zullen 
mogen betimmeren, bebynen noch beplanten, of ietwes daarop of aan te laaten doen ; dat den verkooper of die 
het recht van zijn voors. plaats Arentsburch verkrijgen 
zal, het gezicht over het voors. Land niet zal mogen 
belemmeren, hetzij door het planten van Boomen aan 
of op de wecb , of hoe het ook zoude mogen zijn , moe- 
tende het land voor nu en voor altoos wij- of hooiland 
blijven , doch zal het den kooper , bij onverhoopte sterfte 
van Rundvee , vrijstaan het voors. Land te mogen instee- 
ken en bezaaijen maar verder niet en dat voor de som 
van drie duizend vijfhonderd guldens. 

31 Januari 1759. Opdrachtbrief waarbij de Heer Sa- 
lomon Johan Baron van Gersdorf, transporteert aan de 
Heer Willem Smits, een streepje of strookje Land, ter 
breete van twintig voeten, geleegen in het Ambacht van 
Voorburch op den Hoogenburch, strekkende van de Vliet 
noordwaarts op tot het begin van de Laan van den 
kooper toe, belent ten oosten den verkooper, ten westen 
den kooper zelfs, uitmaakende vijf en twintig roeden; 
onder conditie dat den kooper aanneemt op de scheiding 
van het Land door hem gekocht, tot zijn kosten ten 
eersten zal doen maaken en stellen eene steene scheimuur 
of planken hyning of schutting, welke door den kooper 
op deszelfs successeurs, ten hunnen kosten altijd in goede 
ordre zal moeten worden onderhouden; ook zal de ver- 
kooper aan den kooper permitteeren en toestaan moeten^ 
dat den kooper het Land van den verkooper aan de 
voors. Vliet, zo verre te mogen beschoeyen als tot vastig- 
heid van de voors. te stellen hijning of schutting aan 
de gemelde Vliet bevonden zal worden noodig te zgn 
en dat voor de som van drie en dertig gulden en zeven 
stuivers, in contant geld betaald en ontfangen. 

16 Maart 1759. Acte van verzeekering door den Heer 
Salomon Johan Baron van Gersdorff, gegeeven aan den 
solliciteur Willem Smits , tegenwoordige possesseur 
van de plaats genaamd Arentsburg, wegens het zetten 
van zgn muur, tegen het land van welgem. Baron van 
Gersdorff, dat die muur te'eniger tijd zoude kunnen, 
worden verzwakt, hetzij door het leggen van borstel- 
putten of het graaven langs de muur, en belofte van 
niet te zullen gedoogen dat door zijne successeurs ietwes 
zal worden ondernomen, waardoor de muur zoude ge- 
krenkt worden, maar ter contrarie een ieder wederstaan 
die het zoude willen doen. 

15 Augustus 1769. Contract van koop tussen Willem 
Smits, solliciteur militair en Mr Isaac Scheltus, 'sLands 
drukker, wegens de buitenplaats Arentsberg met hei 
bosch daaraan behoorende en al wat daar aan aard ea 
nagelvast is voor een capitaale som van negen duizend 
guldens vrij geld. 

(Wordt vervolgd.) 
R. P. VAN DEN Bosch. Restauratie der St. Walbargskerk te Zatphen. 

Onder de gebouwen, die als monumenten van oude 
bouwkunst verdienen bewaard te blijven, bekleedt aeer 
zeker de St. Walburgskerk te Zutphen eene voorname 
plaats 

Deze weinige, eenvoudige woorden, waarmede de 
commissie voor de restauratie van deze kerk hare circu- — 13 — laire , om verzoek tot geldelijken steun , aanvangt , bevatten 
eene waarheid, die wel door niemand zal worden in 
twijfel getrokken. 

De Groote kerk toch is zonder tegenspraak het oudste, 
grootste , merkwaardigste — en wij hopen er na verloop 
Yvn eenige jaren ook aan te kunnen toevoegen : het fraaiste 
— gebouw van de stad onzer inwoning Zij is een historisch 
en oudheidkundig monument van den eersten rang, een 
type van Middeleeuwsche bouwkunst uit den bloeitijd 
der Gothiek , eene nalatenschap van voorgeslachten , wier 
aardsch omhulsel reeds sedert eeuwen en eeuwen tot stof 
is weergekeerd , doch wier veerkrachtige geest en bewon- 
derenswaardige kunstvaardigheid ook ia dit gedenkteeken 
nog voor ons en onze nakomelingen in het helderste 
daglicht treden. 

De stichting onzer St. Walburgskerk verliest zich in den 
nacht der tijden. In het laatst der 11e eeuw reeds ging 
zij in vlammen op, doch Graaf Otto van Zutphen liet 
haar weldra schoener en grooter herbouwen, en in 1105 
bevestigde Burchardus, 25e Bisschop van Utrecht, op 
verzoek van genoemden Graaf, de privilegiën der Zut- 
phensche Kerk, en liet hij hare oorkonden, die door 
ouderdom bgna onleesbaar waren geworden, geheel ver- 
nieuwen. De oorkonde daarvan is nog in het gemeente- 
archief te Zutphen aanwezig. De kerk werd toen gewijd 
aan 8t. Petrus en St. Walburgis. 

Op Palmzondag des jaars 1446 sloeg de bliksem in 
den toren , en deze vernielde in zgn val een groot gedeelte 
der kerk; doch reeds vóór 1499 was zij wederom geheel 
herbouwd, en prijkte zij opnieuw met een fraaien, 342 
voet hoogen toren, die echter den 29en Maart 1600 
andermaal door het hemelvuur getroffen werd , waardoor 
wederom de spits, tot op het metselwerk toe, afbrandde, 
zonder evenwel ditmaal de Kerk zelve noemenswaardig 
te beschadigen. Men bouwde eerst 37 jaren later den 
toren weder op, en wel met het onoogelijk, wanstaltig 
bovenstuk, dat er nog op aanwezig is, en dat in het 
geheel niet past bij den stijl van het gebouw. Ook werd 
hij toen maar 245 voet hoog, dus 30 meter lager dan 
hg voorheen was. 

Wij hebben een en ander aangestipt om den hoogen 
ouderdom van het kerkgebouw aan te toonen. Indrukwek- 
kend en met majesteit verheft zich het trotsche gevaarte 
op het oude 'sGravenhof; onwillekeurig trekt het het 
oog van lederen voorbijganger tot zich ; al heeft men het 
gebouw ook al honderd en duizend malen gezien, men 
kan niet nalaten in het voorbygaan zgne blikken op nieuw 
daarop te vestigen. 

Doch neemt men de kerk wat meer nauwkeurig in 
oogenschouwy en is men niet geheel en al ontdaan van 
smaak en gevoel, heeft men ook maar eenige oppervlakkige 
kennis van bouwkunst en stijl , dan valt het onmiddellijk 
in het oog, dat zij in een treurigen, verwaarloosden 
toestand verkeert, dat zij hier en daar meer op eene 
mine , dan op een behoorlijk onderhouden gebouw gelakt, 
dat er in den loop der tijden op onverantwoordelgke 
wgze aan gelapt en geknoeid is, indruischende tegen 
aUe eischen van den Qothischen stijl ; dan ziet men hoe 
of bijna overal het beeldwerk geschonden of meerendeels 
verdwenen is, in één woord, dan beamen wij volkomen, 
hetgeen onze vroegere stadgenoot, de heer J G. Frederiks, 
reeds voor jaren schreef: „De Groote ^erk .... is in 
haar tegenwoordigen toestand een gedenkstuk, wat wan- 
smaak en verwaarloozing van een oorspronkelijk fraai Middeneeuwsch heiligdom kunnen maken." (Intocht van 
Karel den Stoute in Zutphen, blz. 34). 

Dat aan dezen toestand een einde kome is niet alleen 
noodig en wenschelijk , neen ! daarmede is de eer van de 
geheele Zutphensche burgerij gemoeid! Ook andere inwoners 
van Nederland mogen wel helpen! Men bedenke daarbij 
dat het hier geene kerkehjke kwestie is; godsdienst, 
geloof, richting, dat alles doet hier niets ter zake; het 
geldt hier niet het restaureeren van een kerkgebouw, 
maar van een monument van oude bouwkunst, dat als 
kerkgebouw dienst doet, en al is het ook uitsluitend tot 
dat doel gebouwd, en al kan en mag het ook nimmer 
tot andere doeleinden gebruikt en ontheiligd worden , niet 
daarom toch moet het gerestaureerd worden , maar omdat 
— zooals wij straks reeds zeiden — het oudste en merk- 
waardigste gebouw der stad Zutphen is, en onze eer er 
mede gemoeid is , dat het tevens worde — wat het nu 
niet is, maar wel worden kan en ook worden moet — 
een fraai en goed onderhouden bouwkunstig gedenkteeken 
uit den grijzen voortijd, wacurover wij ons niet meer 
behoeven te schamen , zooals thans het geval is , wanneer 
een vreemdeling het komt bezichtigen. 

Regeering en |volksvertegenwoordiging hebben daartoe 
een Sink subsidie toegestaan; gemeentebestuur en kerk- 
voogdij hebben daaraan toegevoegd, wat zg vermochten, 
zonder den finantiêelen toestand van gemeente en kerk 
te zeer te bezwaren ; dat het ontbrekende , è. f 1000 's jaars, 
aan het particulier initiatief wordt overgelaten, is niet 
alleen billijk, maar is ook reeds door vele gegoede 
ingezetenen dankbaar op prijs gesteld, zooals blijkt uit 
de gedane inschrijvingen , te zamen voor reeds een aan- 
zienlijk deel der benoodigde som. Het is toch voor een 
ieder, die daartoe in staat is, eene eer ook iets bij te 
dragen tot bevordering der kunst, tot instandhouding 
onzer vaderlandsche historische en oudheidkundige monu- 
menten, tot verfraaiing van de stad zijner inwoning, tot 
bevordering van al datgene , dat de trots en de glorie 
is van Zutphens burgerij! 

Moge dan het nog ontbrekende gedeelte der vereischte 
som — zal de restauratie kunnen doorgaan en het aan- 
zienlijk rijkssubsidie niet komen te vervallen — spoedig 
bijeen zijn. Wij twijfelen hier geenzins aan, daartoe 
hebben wg te goede gedachten van onze medeburgers, 
doch een ieder doe ook in deze, wat hij doen kan, en 
schuive den last niet van zijne schouders op die zijns 
buurmans, want dan ontrooft hij zich opzettelijk de eer 
van ook een steentje , hoe gering dan ook , te hebben 
aangedragen tot verwezenlijking van dit groote en belang- 
rijke doel: de restauratie onzer merkwaardige St. Wal- 

H. M. WERNEB. burgskerk. {Overgenomen uit de NietMve Zutphensche 
Courant van 8 Maart 1890.) Geslacht van Kayk. 

Ongeveer het jaar 1480 woonde te Delft Mr. Vincent 
van Cujrck van Mierop en onder zijne kinderen en klein- 
kinderen komen voor Sebastiaan, Jan, Catharina en 
Magdalena. 

De stamvader van wijlen Mr. J. van Kuyk, burgemeester 
van Delft, later commissaris des Konings in Drenthe, was — 14 — geboren ongeveer 1570, heette Maerten van Kuyk en had 
tot kinderen o. a. Sebastiaan, Jan, Catharina en 
Magdalena. 

Aangezien èn de namen van de zoons èn die van de 
dochters volkomen gelijk zijn, zoo wordt gevraagd, kan 
dat ook op bloedverwantschap duiden P 

Op de grafsteen van Hendrik van Cuyk van Mierop, 
die in 1610 in de Oude Kerk te Delft begraven is , komt 
zgn wapen , zonder kleuren voor, zijnde drie vogels, 2 en 1. 

Dit zelfde wapen wordt ook door de familie van Kuyk 
gevoerd. v. K. 

Geslacht Gallas. 

Het plan bestaat in het Maandblad van het Genealogisch 
Heraldiek Genootschap de Nederlandsche Leeuw de 
genealogie van het geslacht Gallas op te nemen. Zoo er 
leden van het Genootschap zijn die omtrent dat regeerings* 
geslacht gegevens bezitten of die weten aan te vnjzen, 
worden zg beleefd uitgenoodigd zich daaromtrent aan het 
Bestuur te berichten, dat zoodoende misschien in de 

Selegenheid kan komen eenige gapingen aan te vullen in 
e gegevens waarover het te beschikken heeft. 

Bniintsse. 

Naar wij vernemen is bg den boekhandelaar A. C. de 
Mooij te Zierikzee verschenen: „Kerkhistorische Bijdrage 
over de Hervormde Gemeente te Bruinisse, bij gelegen- 
heid van haar SOOjarig bestaan, door 0. van der Baan, 
te Wolfaartsdijk. 

Het was eeue gelukkige gedachte van ons steeds zoo 
ijverig medelid den Heer J. van der Baan te Wolfaarts- 
dgk, om uit den rijken voorraad djner bouwstoffen voor 
een Geschiedenis der Hervormde Kerk in ons land , dat 
gedeelte te willen uitgeven, hetwelk betrekking heeft 
op Bruinisse. 

Immers , het gekozen tijdstip der uitgave , waardoor de 
kerkhistorische bijdrage een uitnemend gelegenheidstuk 
wordt , staat in nauw verband met de grondlegging dezer 
kerkelijke gemeente. 

In Mei 1590 toch , mocht Bruinisse zich verheugen in 
het bezit van een evangeliedienaar, die door zijne aan- 
wezigheid aan de tot nu toe herdelooze kudde der volgers 
van Christus, een vasten vorm gaf. 

De eerste predikant, Remeeus de Monier, heeft tot 
heden 21 opvolgers gehad, over wien in dit werkje de 
nauwkeurigste berichten verzameld zijn, geput uit kerkelijke 
acteboeken en andere documenten en grootendeels heden 
nog onuitgegeven. De kerkelijke loopbaan, de familie- 
betrekkingen, in 't kort, al wat kan dienen om genoemde 
personen te leeren kennen, is hier bijeengebracht met 
eene nauwkeurigheid , zooals men die slechts bij den Heer 
van der Baan aantreft. 

Inderdaad! de Hervormde gemeente te Bruinisse mag 
het op prijs stellen , dat een der meest bevoegden op het 
gebied onzer Vaderlandsche kerkhistorie , zich harer aan- 
trekt en door zijn gelegenheidsgeschrift niet weinig bijdraagt 
om het derde eeuwfeest harer stichting in waarheid tot 
een gedenkdag te maken. 

Eenige historische bgzonderheden omtrent de burger- 
lijke Gemeente en een lijst der Ambachtsheeren sedert 
1467, het tijdstip der bedijking van Bruinisse, zullen 
aan het werkje worden toegevoegd, zoodat dit eerste 
afeonderlijke geschrift over deze gemeente , niet alleen voor ieder inwoner, maar ook voor de beoefenaars der geslacht- 
rekenkunde belangrijk kan geacht worden. 

De prijs van 50 cent is zeker niet te hoog voor een 
werkje waarin zoo veel verspreide gegevens, met zorg 
bijeen zijn gebracht. Famtllebertchten. 

NOVEMBER 1889. 

GEBOORTEN. 

1 te Medan (Deli). N., dochter van N. Matthes en van 
C. A. Doorman. 

4 te Heutrlem. Casparette Margaretha, dochter van Henry 
Charles Maurenbrecher en van Christina Johanna 
Rudolfina Netscher. 

5 te Amsterdam. Clemens Haro, zoon van Ohristiaan 
Beels en van Anna Louise van Eeghon. 

6 op den huize Tongeren te Epe. N., zoon van N. 
Rauwenhof en van F. C. Hinlopen. 

6 te 's-Gravenhage. Rudolph Jan, zoon van Dr. HenriJean 
de Dompierre de Chaufepié en van Eugenie Scherius. 

7 te 's-Gravenhage. Clara Magdalena, dochter van Dr. Ar- 
noldus Marius Nortier en v. Susanne Philippine Volgraff. 

9 te Utrecht. Joanna Diderica, dochter van Bartholomeus 
Willem Gerard Wttewaal en van Frangoise Elizabeth 
van Eelde. 
10 te 's-Gravenhage. Henri, zoon van Jhr. Mr. Gterard 
Jacob Theodoor Beelaerts van Blokland en van Jo- 
hanna Maria Kneppelhout. 

10 te Goes. Willem Leonard, zoon van Jan Abraham van 
Heel en van Cornelia Jacoba de Bruyne. 

1 1 te Amsterdam. Gerrit Johannes, zoon van Gerrit Por- 
tielje en van Jeannette Anderson Miltner. 

11 te Nijmegen. Prederik, zoon van Louis Boot en van 
Adriana Maria Cornelia Johanna Nagtglas. 

11 te Vlaardingen N., zoon van Pieter van Dusseldorp 
en van Catharina Elizabeth Mees. 

12 te Groningen. Bertha, dochter van Dr. Jacob van 
Wageningen en van Johanna Elisabeth ten Hove. 

12 te Gouda. N., zoon van N. de Voogt en van H. van 
der Kemp 

13 te Ginniken. N., zoon van Jhr. Christiaan Johannes 
Stern en van Maria Catharina van der Crab. 

13 te Groningen. N., dochter van N. van der Hoop en van 
C. L. D. C. Gallee. 

14 te Amsterdam. George^ Willem Prederik, zoon van 
Willem Cornelis Mol en van Maria Wilhelmina Ca- 
tharina Wemer. 

16 op het hof te Dieren. N , dochter van N. graaf Bentinck 
en van N. barones van Heeckeren van Keil. 

16 te Amsterdam. Jacoba, dochter van Marinus Fran^ois 
Hasselaar en van Charlotta Ghijsbertha Kranius. 

16 te Nijmegen. Johan Prederik, zoon van Charles Louis 
Daniel Mounier en van Wilhelmina Metzelaar. 

17 te 's-Gravenhage. Carolina Petronella Sophie, dochter 
van Adriaan Lodewijk Maas en van Anna Theresia 
van Naerssen. 

18 te Gorinchem. N,, dochter van Dr. N. J. Beversen 
en van A. A. J. van Suchtelen. 

19 te Groningen. Willem Jacobus, zoon van Wouterus 
van Bommel van Vloten en van Wilhelmina Prede- 
rika Prancken. 

19 te Loosduinen. Henrietta Johanna, dochter van Dr. 
Jan Perk en van Henriette Christina Maria Bijvanck. — 15 — 20 te Arnhem. Maximiliaaa Paul Adolf, zoon vanPieter 
Abraham Schuurman en van Jacoba Wilhelmina van 
den Bosch. 

21 te VGravenhage. Marie Anna, dochter van Iman 
Comelis Dozy en van Johanna Hendrica Koper. 

24 te Amsterdam. Anna Maria Johanna, dochter van 
Isaac van Marie en van Alida Johanna ter Haar. 

24 te 's-Gravenhage. Constantin Jean Lars Anthony 
Demetrius, zoon van Jean Constantin Alexandre Othon 
prins Earadja pacha en van Marie Louise Smith. 

24 te de Bilt. N., zoon van Jhr. Johan Steengracht van 
Oostcapelle en van Catharina gravin Schimmelpenninck. 

24 te 's-Gravenhage. Willem Casper Louis Henri, zoon 
van Felix Theodorus Muller en van Henriette Eli- 
zabeth Sijthoff. 

27 te Haarlem. N., zoon van N. Enschedé en van Jo- 
hanna Enschedé. 

27 te VGravenhage. Theresia Adriana Maria, dochter 
van Dr. Johannes Gerard Marie Mastboom en van 
Johanna Catharina Cornelia Bombouts. 

27 te Leiden, ilenricus Aloysius Alphonsus Maria, zoon 
van Petrus van Cranenburg en van Adèle Jeannette 
Cornelia van Wayenburg. 

27 te Amsterdam. Guda Maria Woutera, dochter van 
Hendrik Willem Nachenius en van Maria Johanna 
von Reeken. 

28 te Hellevoetsluis. N., zoon van N. de Vignon van 
de Velde en van M. G. de Vriese. 

30 te Amsterdam Comelis Adriaan, zoon van Dr. Cor- 

nelis Adriaan Lobry van Troostenburg de Bruyn en 

van C. M. Simon Thomas. 
30 te Groningen. Bemardus, zoon van Mr. Rudolph Pabus 

Dorhout Mees en van Jonkvr. Christina Maria de 

Marees van Swinderen. 

HUWELUKEIT. 

1 te Utrecht. Robert Swanell, geb. te Hatfield (graaf- 
schap Hetford), oud 41 jaar, zoon van Samuel en 
van Mary Ann Street, met Carolina Petronella Pre- 
derica Wilhelmina van Walré, geb. te Utrecht 17 
Pebr. 1858, dochter van Mr. Jan en van Judith 
Magdalena Gerliogs. 

6 te Middelburg. T. A. Lambrechtsen, zoon van Mr. 
Mcolaas Comelis heer van Eitthem en van Jonkvr. 
Constantia Magdalena van • Panhuys, met Susanna 
Antonia Verschoor, geb. 8*uli 1865 (W. III. blz. 270). 

7 te Tiel. Jhr. Eduard Marius van Beyma, geb. te 
Leeuwarden 18 Deo. 1843, zoon van Jhr. Julius 
Matthijs en van Anna Catharina Adema, weduwnaar 
van Maria Johanna Plorentina Beyen, geb. 18 Juni 
1847, st. 20 Dec. 1877, met M. C. van Onteren. 

9 te VGravenhage. Carolus Ewings, geb. te Antwerpen, 
oud 29 jaar, zoon van Robert en van Elizabeth 
Auther Dankaerts, met Jacoba Gerardina Mazel, geb. 
te Leiden, oud 26 jaar, dochter van Adrianus Marius 
en van Elisabeth Henriette de Kempenaer. 

13 te Orange City (Jowa). Jhr. H. W. de Savomin 
Lohman met Annie van Pelt. 

14 te Pati (Japara). Rudolf Herman Ebbink, controleur 
Ie klasse op Java, met Wilhelmina Johanna de 
Rochemont. 

15 te Twello. A. H. P. C. van Suchtelen vandeHaare 
met M. L. Wentholt. 18 te Grouw. C. H. Pan, controleur der rijksbelastingen 
te Sittard, met Minke Uitenhage de Mist. 

19 te 's-Gravenhage. Mr. Johannes Coenraad van Eijk, 
geb. te Hindeloopen, oud 36 jaar, zoon van Willem 
Barend Johannes en van Catharina Maria Aleida 
Elizabeth van Driel, met Jonkvr. Jacoba Henrietta 
Adriana Falck , geb. te Gouderak, oud 40 jaar, dochter 
van Jhr. Anton Paul Everard en van Susanna Cornelia 
Margaretha Geerling. 

19 te VGravenhage. Jan Elizeus Roorda, geb. op de 
reede van Rosaria de Santé F^, oud 22 jaar, luitenant 
der genie, zoon van Gerrit Theodorus en van Jacoba 
Plug, met Johanna Maria Wilhelmina Itzig Heine, 
geb. te Hilversum, oud 23 jaar, dochter van Willem 
Ferdinand en van Johanna Maria Wilhelmina de Jong. 

20 te 's-Gravenhage. Johannes Barend Ponstijn, geb. te 
Rotterdam, oud 44 jaar, zoon van Johannes Jacobus 
en van Charlotta Sophia Valkenier, met Anna Sybilla 
van Appeltere, geb. te Gorinchem, oud 41 jaar, dochter 
van Gijsbertus Comelis en van Sara Everdina Colthoflf. 

20 te -Kampen. J. Hoek Jr. met Cornelia Rambonnet, 
geb. 1 Juli 1867 (W III, bk. 44). 

21 te Heemstede. Jhr. Mr. Hugo Gevers, burgemeester 
van Heemskerk met Jonkvr. Pauline Adrienne van 
Lennep. 

21 te 's-Gravenhage. Herman Pieter Wagner, geb. te 
Bonaire (West-Indië), oud 25 jaar, O.-I ambtenaar, 
zoon van Herman Prangois Gerardus en van Maria 
Hill Pandt, met Johanna NijhoflF, geb. te 's-Graven- 
bage 25 Aug. 1865, dochter van Martinus en van 
Emma Johanna Henrietta Cool. 

21 te Apeldoorn. Mr. H. C. Penninck, zoon van N. en 
van N. van Hanswijk, met Willemine Henriette 
van Hasselt, geb. 1 Nov. 1867 (W. II, blz. 35). 

21 te Amsterdam'. Petrus van Santen Kolff, geb. te 
Rotterdam, oud 36 jaar, zoon van Franciscus Eliza 
en van Dorothea Louisa Christine Bosboom, met 
Louise Frederike Böttger, geb. te Scharwoude, oud 
26 jaar, dochter van Gerhard Wilhelm en van Louisa 
Frederika Simderman. 

27 te Nijmegen. Johan Hendrikus van Waveren, geb. 
te Hülegom 4 Dec. 1860, gep. officier der infanterie , 
zoon van Pieter van W. Janszoon en van Johanna 
Hendrika Hogervorst, met Cornelia Adriana Kluppel, 
geb. te 's-Hertogenbosch 26 Mei 1864, dochter van 
Alexander Sigismund Frederik en van Anna Maria 
Smith. 

27 te Ginneken. Mr. W. Ingen Housz met E. J. A. 
M. de Bruin. 

28 te Arnhem. Ds. Christietan Leonard van den Broek, 
geb. te 's-Gravenhage, oud 30 jaar, zoon van Jan 
Jacob en Johanna Carp, met Maria Elisabeth Phi- 
lipse, geb. te Ede, oud 24 jaar, dochter van Marie 
Adriaan Frederik Hendrik en van Maria Elizabeth 
de Ranitz. 

STERFGEVALLEN. 

1 te Breda. Jean Chretien Pierre Marie Pels Rijcken, 
geb. te Princenhage 26 Dec. 1807, oud hypotheek- 
bewaarder, zoon van Mr. Christiaan en van Maria 
Catharina barones van Heeckeren van Brandsenburg. 

6 te' Paramaribo. Jonkv. Florentine Johanna Alberda 
van Ekeostein, geh met Jhr. Mr. Maurits Adriaan 
de Savornin Lohman (N. A. II, blz. 16). — 16 — 6 te Alais (Frankrijk). Jhr. Mr. Reneke Meinard 
Adriaan de Marees van Swinderen, gehuwd met 
Anna Pietemella Janssen (N. A. III, blz. 242). 

9 te 's-Gravenhage. Jhr. Frans Willem Rudolff Flugi 
van Aspermont, geb. te Bergen in Henegouwen 14 
Aug. 1823, gep. kol. van het O. I. leger, administra- 
teur voor 's-Gravenhage van de Ned, Bell telephoon- 
maatschappij , ridder der Mil. Willemsorde , zoon van 
Jhr. Earel Hendrik Christiaan en van Antonia SchiflF, 
gehuwd met Johanna Wilhelmina Penning Nieuw- 
land, geb. te Soerabaya 19 Aug. 1828. 

9 te St. Pieter. Jonkv. Henrietta Dorothea von Weiier, 
geb. aldaar 24 Jan. 1889 (zie 1889, blz. 30). 

9 te 's-Gravenhage. Jhr Mr. Jan Minnema van Haersma 
de With, geb. te Leeuwarden 25 Sept. 1847, oud 
lid der Prov. Staten van Friesland, oud-burgemeester 
van Leeuwarderadeel, weduwnaar van Jacoba Cecilia 
Coenradina van Boelens, zoon van Jhr. Daniel de 
Blocq van H. de W. en van Volkertina Adriana 
Heringa. 

10 te 's-Gravenhage. Henrietta Sophia de HaanHugen- 
holtz, geb. te Zalk, oud 70 jaar, dochter van Hen- 
ricus en van Henrietta Jaliana Witmondt, weduwe 
van Hugo van Manen. 

11 te Breda. Jacobus Andreas van der Burgh, geb. te 
Utrecht 22 Juni 1808, oud-lid der gedep. staten van 
N.-Brabant, versierd met het Metalen Kruis, zoon van 
Hendrikus en van Anna Catharina van Oosterwijk, 
weduwnaar van Anna Helena Adriana Matak. 

13 te Baarn. Mr. Adriaan Jan Hoekwater, geb. te Delft 
12 Dec. 1827, zoon van Cornelis en van Anna Maria 
Cornelia Kuyper, geh. te Leiden 12 Dec. 1827 met 
Hendrika Wilhelmina Ottolina Maria Smissaert, geb. 
te Samarang 20 Dec. 1825, dochter van Anthony 
Hendrik en van Clara Elizabeth von Liebeherr. 

15 te Algiers. Mr. Leonard Eduard Bosch, geb. te Utrecht 
22 Jan. 1826, oud-hoofdredacteur en eigenaar van 
het Utrechtsch Provinciswil en Stedelijk Dagblad, zoon 
van Leonard Eduard en van Neeltje Brandenburg, 
gehuwd met Jeanne Marianne Scheevelenbosch. 

16 te Zwolle. Mr. Jan Isaac van Doorninck, archivaris 
van Overijssel, oud 49 jaar, geh. met A. A. Anspach. 

16 te 's-Gravenhage. Jean Frederik Augier, geb. te Kam- 
pen 13 Juni 1809 , oud-hoofdingenieur van den Water- 
staat, ridder der orde van den Ned. Leeuw, zoon 
van Isaac en van Cornelia Juriana van der Leithen, 
weduwnaar van Tette Eoumans Smeding. 

16 te 's-Gravenhage. Frans Willem Struben, geb. te 
Rotterdam 16 Mei 1817, weduwnaar van Lambarta 
Mechtelina Gallée. 

18 te Nieuwer- Amstel. J. A. K. Marx, administrateur 
van de suikerfabriek Eetegan bg Soerabaja, geh. met 
R. M. J. Bouricius. 

19 te Oisterwijk. Louisa Christina van de Poll, weduwe 
van Willem baron van Till, geh. met Leonard de Per- 
poncher (Ann. 1875 blz. 142). 

20 te 's-Gravenhage. Jhr. Mr. Aert van der Goes, geb. 
aldaar 6 April 1805, oud-kolonel kommandant der 
dd. schutterij, adjudant des Eonings, i. b. d. , oud- 
lid van den gemeenteraad , oud-gemeeuteontvanger , 
ridder der orde van den Ned Leeuw, versierd met 
het metalen kruis, weduwnaar van Wilhelmina Jo- 
hanna van Doom, geh. met Magdalena Petronella 
van Doorn (D. en S. Gen. Kw.). 22 te Amsterdam. Wijnand Klinkhamer, oud-notaris, geh. 
met Jeannette Arentiue Bredius (W. I, blz. 99). 

18 te Kampen. Mr. Marinus Gijsbert Bentfort van Val- 
kenburg, oud 53 jaar, geh. te VoUenhove 21 Oct 
1858 met Henriette Wilhelmina Johanna barones 
Sloet van Westerholt. 

21 te Ede (Gelderiand). Frederik Robbert toe Water, oud 
78 jaar, geh. met A. E. Cremer. 

23 te Zierikzee. Dr. Hubrecht Goemans, geb. 14 Maart 
1803 , oud lid van den gemeenteraad, rustend genees- 
heer. 

23 te Enschede. Gysbert Hendrik ter Kuile, emeritus 
predikant van Heumen, geh. met Alida Sophia van 
Halm (W. II, blz. 187). 

24 te Rotterdam. Dr. Hendrik Nicolaas van Teutem, 
oud 87 jaar, emeritus predikant der Remonstrantsche 
gemeente, geh. met Johanna van Stolk. 

25 te Rotterdam. Arnold Herman Marie Bicker Caarten, 
geh. met Geertruida Adriana Verwey (W. I, blz. 35). 

26 te Nieuwenhoom. Maria Johanna Catharina van der 
Noorda, geb. te Spaamdam 19 Juni 1809 dochter 
van Jan Wilhelmus en van Hester Elisabeth Klots. 

27 op den huize Duinlust te Overveen. David van der 
Vliet, oud 67 jaar geh. met J. J. Borski. 

27 te Groningen. Geertruida Francisca Abresch, geb. 
te Zuidbroek 16 Mei 1815, wed«. van Mr. Cornelis 
de Ranitz (W. IH, blz. 46). 

29 te Breda. Antonia Barbara Jacoba Faes, geb. aldaar 
23 Juli 1805, dochter van Petrus Leonardus en van 
Cornelia Johanna Kerstens, geh. tè Breda 5 Pebr. 
1834 met Mr. Cornelis Antonius Floeren , geb. aldaar 
26 Aug. 1800, st. aldaar 15 April 1882, zoon van 
Boudewijn en van Elisabeth van Miert. 

29 te 's-Gravenhage. Robert baron van Heeckeren van 
Waliën , geh. met Charlotte Catharine van Braam 
(H. B. 1881). 

29 te Haarlem. Gerardine Anna AUegonda Martina van 
Idsinga, wed®, van Abraham Wijnands (W. n,blz. 117). 

29 te Assen. Dr. Christiaan Jan de Lussanet de la Sa- 
blonière, geb. te 's-Gravenhage 11 Aug. 1823, direc- 
teur der H. B. school, zood van Johan Anton en van 
Eva Cornelia van Eek, geh. te 's-Gravenhage 24 Aug 
1853 met Agathe Wilhelmine Dorothée de Leth, geb. 
aldaar 3 Nov. 1828, dochter van Willem en van 
Jacqueline Dorothée Drogoat. 

29 te 's-Gravenhage. Jakob Johannes, geb. te Aermedidi 
(Oost-Iudie) oud 1 jaar, zoon van Emile Leonardus 
van Rouveroy van Meuwaal en van Maria Anna 
Kempers. 

29 te ten Boer. Adam Emanuel Carolus, oud 4 jaar, 
zoon van L. de Sturler en van S. Veldman. 

30 te Arnhem. Lucas Harmanus Ebérson , oud 67 jaar, 
architekt des Konings, zoon van Coenraad en van 
Sibilla Wilhelmina Grada van Ooy, wedr. van Maria 
Hillegonda Henkes, geh. met Simonetta de Roever. Arentsbnrgh, door R. P. van den Bosch. — Keetauratie der 
St. Walburgekerk te Zutphen, door H M. Wemer. — (ïeelaoht 
van Kuyk. — Geslacht Gallas. — Bruinisse (Boekaankondiging). — 
Familieberichten oyer Noyember 1889. 

Gedrukt bij Gebr. J. & H. YkS Lakoenhtttsen te 's-Gravenhage. MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldiek genootschap ,,De Nederlandsche Leeaw." Dit blad verschijnt omstreeks het middea 
▼mn iedere maand, onder redactie van het 
bestnnr en wordt alleen aan de leden van 
het genootschap gezonden. Brieven en mede- 
deelingen , alsook bijdragen voor het Maand- 
blad te lenden aan den secretaris van het 
genootschap, den heer A. A. Vobstbrman 
TAN Oten, Litan Copei pun Cattenburch 363, 
te 's^Oravenhage. 
Leden te 's-Gravenhage betalen per 
jaar / 10.00 

Z\j , die buiten 's-Oravenhage wonen / 6.00 

De vorige jaargangen zijn voor de uienwa 
leden verkrijgbaar per jaargang ad /6.00 

Advertentiën in verband met bovenge- 
noemde wetenschappen per regel . / 0.20 
Afionderlgke nummers niet verkrijgbaar. De redactie van het Maandblad wyst er nadrakkelgk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de 
strekking en den inhoud der door de in^^enders onderteekende stukken. No. 3, VIII® Jaargang. 1890. Tot eereleden zijn benoemd de Heeren: 

P. graaf du Chastel de la Howardries Neuvireuil, te Kaïn, 
II. Freiherr von Dachenhausen. • . te RudolstadL 

H. R. Hiort LoreDzen ^ Kopenhagen. 

C. A. baron de Klingspor . . . . „ Stockholm. Tot correspondeerende leden zijn benoemd de Heeren : 

L. Clericus te Maagdenburg. 

A. Grenser ^ Weenen. 

A. M. Hildebrandt • • » Berlijn. 

B. Otto rt Berlijn. 

A. Sassen j, Helmond. 

F. Warnecke. ,, Berlijn. Yeralair fan de Aljpemeene Terifadering: In het Hotel 
8t. Habert, te 's-Gravenbage op 22 Haart 1800. 

Uadat de voorzitter , de heer J. C. van der Muelen , 
de vergadering had geopend , de overleden leden Jhr. Mr. 
Th. L. L. Prins en Mr. L. A. F. H. baron van Heeckeren 
herdacht had , de notulen der vorige algemeene vergadering 
goedgekeurd en gearresteerd waren , bracht de secretaris 
de heer A. A. Vorsterman van Oyen het navolgende 
verslag over het jaar 1889 uit. 

Oeachte Medeleden ^ 

Ghtame vervul ik de mij opgedragen taak om verslag 
uit te brengen over den toestand van ons genootschap 
over 1889. 

Ons genootschap, ik durf het onbewimpeld verkla- 
ren, is gelukkig steeds vooruitgaande; het ledental neemt 
toe en de verstandhouding met zustervereenigingen waaraan 
ons blad in ruil wordt gezonden, mag gunstig genoemd wor- 
den; de aansluiting met de oudheidkundige sociëteit te 
Brussel is tot stand gekomen. Een achttal leden zijn dit jaar 
bggekomen, eenige hebben bedankt en twee leden ver- 
loren wij door den dood , n. 1. Mr. L. A. F. H. baron van 
Heeckeren te Zutphen en Jhr. Mr. Th. L. F. Prins te Haarlem. — Het levenbericht van wijlen den archivaris 
van Zutphen is bereids medegedeeld in N". 11 van dezen 
jaargang, terwijl dat van Jhr. Prins zal worden opgenomen 
in een volgend nummer. 

Onze boekerij is weder aanzienlijk uitgebreid, Pdoor 
den aankoop van belangrijke werken ; wij werden daartoe 
in staat gesteld door de schenking van f 50, van wege 
den Heer R. R. H. toe Laer, speciaal voor de boekerij 
bestemd. Ten geschenke zijn ook zeer belangrijke 
werken ingekomen; als voornaamste moet ik vermelden 
het Stambuch der Alt Hessische Ritterschaft door Baron 
von Butlar Elberberg , geschenk van onzen correspondent 
Freiherr Alex. von Dachenhausen te Rudolstadt ; voorts 
van onze correspondeerende leden graaf Paul du Chastel de 
la Howardries-Neuvireuil, het Cartilarium van zijn geslacht; 
C. A. baron de Klingspor, zijn Zweedsch wapenboek. 
Oenoemde drie prachtwerken zijn ter tafel aanwezig. 

Ons tijdschrift wordt zoo geregeld mogelijk voort gezet; 
voor medewerking en inzending van bijdragen, wordt uw 
aller hulp ingeroepen. 

Een paar platen zijn aan den jaargang 1889 toegevoegd 
geworden ; het ligt in het plan van de redactie daarmede 
voort te gaan. 

De toestand onzer geldmiddelen mag bevredigend ge- 
noemd worden, zooals u blijken zal uit de rekening en 
verantwoording die door onzen Penningmeester, den Heer 
J. Huygens, zal gedaan worden. 

Hiermede, mijne heeren, vermeen ik mijne taak volbracht 
te hebben en kunnen wij overgaan tot andere werkzaam- 
heden, die ons wachten. 

Uit de rekening van den penningmeester den Heer 
J. Huygens bleek dat er een batig saldo was van / 56.65 , 
dat evenwel nog vermeerderd moet worden met eenige 
achterstallige contributiën. 

Zij werd door de heeren R. P. van den Bosch en Mr. 
J. E. van Someren Brand nagezien en in orde bevonden. 

De drie bestuursleden, van der Muelen, Vorsterman 
van Oyen en Wiercx, die volgens rooster moesten aftreden, 
werden weder als zoodanig herkozen, terwijl tot zevende 
bestuurslid gekozen werd de Heer Mr. J. E. van Someren 
Brand. De heeren J. M. Lion en C. W. H. Verster 
maakten het stembureau uit. 

Tot eereleden van het genootschap werden benoemd ~ 18 — P. graaf du Chastel de la Howardries Neuvireuil te Kaïn, 
A. Freiherr von Dachenhausen te Rudolstadt, H. R. Hiort 
Lorenzen te Kopenhagen en C. A. baron de Klingspor te 
Stockholm en tot correspondeerende leden de HeerenL. 
Clericus te Maagdenburg , A. Grenser te Weenen , A. M. 
Hildebrandt te Berlijn, R. Otto te Berlijn, A, Sassen 
te Helmond en P. Warnecke te Berlijn. 

Een voorstel tot het laten vervallen der Pamilieberichten 
in het Maandblad, dat ontvangen was nadat de op- 
roepingsbrief voor de algemeene vergaderiog reeds ver- 
zonden was, werd met algemeene stemmen verworpen. 

Evenals op vorige vergaderingen werd door den Heer 
Vorsterman van Oyen eene kunstbeschouwing gegeven, 
opgeluisterd door verschillende werken met zegelafbeel- 
dingen uit het Genealogisch Heraldisch archief. 

i5eze kunstbeschouwing gaf aanleiding tot een uit- 
voerige gedachtenwisseling, terwijl de Heer Verster een 
aantal afgietsels van oude zegelafdrukken ter tafel bracht, 
die met veel belangstelling bezichtigd werden, en de 
heer van Someren Brand eenige interessante mede- 
deelingen deed over de zoogenaamde IJzeren Kapel 
in de Oude Kerk te Amsterdam, waar vroeger de onde 
charters dier stad bewaard werden. 

Tevens was door den waarnemenden bibliothecaris 
gezorgd dat eenige afdrukken van oude en nieuwe zegels 
en verschillende werken , alle in de boekerij van het ge- 
nootschap voorhanden, ter bezichtiging waren gesteld. 

Het bestuur bestaat uit de volgende Heeren: 

Jaar van 
aftreding. 

J. C. van der Muelen, voorzitter , waarnemend 

biblothecaris 1892 

A. A. Vorsterman van Oyen, secretaris. . . 1892 

J. Huygens, jp^mn^we^s^er 1891 

Johan D. G. van Epen 1891 

W. J. Huygens 1891 

Mr. M. P. H. Wiercx . . . 1892 

Mr. J. E. van Someren Brand 1892 Arentsburgh. 

( Vervolg.) 

4 Sept. 1769. Opdrachtbrief waarbij den Heere Willem 
Smits, Solliciteur militair, in 's Graavenhage , transporteert 
aan Mr. Isaac Scheltus, 's Landsdrukker , een Hofstede 
of Buitenplaats , met Stallinge , Koetshuis , Thuinmans- 
huis , en twee Speelhuijsen aan de Vliet , genaamd Arents- 
burch , benevens tuin , boomgaard , en plantagie , met al 
hetgeen daarinne aard en nagelvast is, te samen groot of 
verongeldeqde voor vier margen vier houten vijf en zeventig 
roeden , staande en geleegen in den Ambachte van Voor- 
burch, op den Hoogecburch, strekkende in het geheel 
uit de Vliet noordwaarts op over het Burchpat tot den 
Heerenwech toe , belent ten oosten Cornelis van den Ham, 
en ten westen de representanten van wijlen de Heer 
Coenraad Bosch, niets daarop staande dan den Heer zijn 
recht, als alleenlijk dat den Heer kooper zal moeten 
gedoogen op een hont vier roeden Land, onder deese landen begreepen , by den Heer Lodesteijn , eertijds eige- 
naar van het voorschr. verkochte , aangekocht van Jonkhr. 
lUichiel Godefroy d'Overschie, uit een stuk Land van 
twe mergen twe hond, dat belast is met een erfpacht 
van / 18.15.0 's jaars, de hypothecatie van dezelve erfpacht 
en verdere conditien in den Erfpachtbrief gemeld, die 
den Heer kooper neffens alle de verdere brieven van 
opdracht, de joogste in dato den 6en April 1686, overge- 
leevert zijn, zonder dat den Kooper nochtans in de 
betaaling van den jaarlijkschen canon iets gehouden i» 
te geeven of naar advenant te contribueeren ; en dat alles 
voor de som van negen duizend guldens in gereede en 
contante gelden betaald. 

13 Sept. 1779. Consent van Hoogheemraden van 
Delfland tot het bouwen van een steenen koepel. 

20 November 1806. Afschrift eener akte waarbij de erven 
van wijlen Mr. Isaac Scheltus en van zijne huisvrouw 
Maria Elisabeth de Rasière, verklaren dat de ho&tede 
Arentsburg is aanbedeeld aan Jacoba Maria Scheltus, 
huisvrouw van Mr. Willem Carel Vosmaer. 

16 April 1819. Copie van een vonnis van den regt- 
bank van eersten aanleg te 's-Gravenhage in eene vor- 
dering van Jhr. H. X Gaan en F. van der Lera qq., 
tegen Mr. C. F. Brand c. s., betreffende een voetpad 
geloopen hebbende door een stuk land van de eerstge- 
noemde personen en langs de zijde van hetzelve verlegd^ 
zijnde bij dat vonnis de oppositie tegen het verleggen 
van dat voetpad niet ontvankelijk verUaard. 

Vonnis en stukken over de laan van Arentsburg, 
waaruit blijkt dat de laan particulier eigendom is ea 
bewijzen dat het zoogenaamde Burgpad, tusschen de 
twee lanen van Arentsburg van den legger zijn geroyeerd. 

Over het dempen en schieten van slooten en vooral 
over die tusschen Arentsburg en den Burg, enz. 

28 Febr. en 7 Maart 1826. Afschrift der akte van 
verkoop der hofstede aan het Koninkrijk der Nederlanden 
voor den Not. Joh. Jacobus Theodorus van Rhijn te 
Leidschendam. 

(1 April 1826) 25 Febr. 1826. Verkoopt Gualtherus 
Vosmaer, directeur der Landsdrukkerij, wonende op het 
buitenhof te 's-Gravenhage en Jaquelina Louise Elisabeth 
Vosmaer, particuliere te 's-Gravenhage, als er%enamen 
van vrouwe Jacoba Maria Scheltus, echtgenoote van 
wijlen Mr. Willem Carel Vosmaer de Hofstede Arents- 
burgh aan het Koninkrijk der Nederlanden. 

1 April 1834 verkocht het Rijk de Hofstede Arente- 
burch aan den Heer Jonkhr. Mr. Hendrik Johan Gaan , 
Ridder der Orde van de Ned. Leeuw, enz. 

24 Maart 1834. Openbare verkoop voor den Notaris 
Jan de Bas te 's-Gravehhage , waarbij de hofstede Arents- 
burg wordt aangekocht door Jonkhr. Mr. Hendrik Johan 
Gaan, Ridder der orde van den Ned. Leeuw, Lid van 
de Ridderschap en Staten van Holland, Raad- Adviseur 
bij het Depart. van Binnenl. Zaken, wonende op de 
Hofstede Hoeckenburg, gem. Voorburg. 

23 Nov. 1857 voor den notaris van Zegwaard te 
Voorburg, verkocht de Heer Gaan: 

a. de buitenplaats Hoekenburg, onder Voorburg; 
en b. de buitenplaats Arentsburg, mede onder Voorburg* 
aan Vrouwe Beelaarts, Wed. de Sitter. 

29 April 1861. Openbare verkoop, voor den notaris 
Frangois Marie Schmolck, te 's-Gravenhage, door de HH. 
Jonkhr. Mr. Anne Adriaan Gevers Deynoot, grondeige- 
naar te Rotterdam en Jonkvrouwe Maria Adriana Wil- — 19 — heimina Elisabeth Gevers Deynoot , paxticuliere te 's-Gra- 
yenhage, als eenige erfgenamen van wglen Yrouv^e 
Petronella Maria Elisabeth Beelaerts, in leven douairière 
van v?ijlen den HoogEd.Gestr. Heer Rudolf de Sitter, 
gewoond hebbende op de hofstede Hoekenburg onder 
voorburg en^ldaar op 27 November 1860 ouder- en 
kinderloos overleden, waarbij worden verkocht de buiten- 
plaats Hoekenburg , eenige perceelen land en een perceel 
uitmuntend weiland, gelegen ten noordoosten van de 
oprglaan van perceel n '. 1 en tusschen de plaats en den 
straatweg, naast welk perceel de opdelving van romein- 
sche oudheden , betrekking hebbende tot het Forum Ha- 
driani heeft plaats gehad en waarschijnlijk in dit perceel 
met succes zoude kunnen worden vervolgd , groot 4 bunder, 
39 roeden, 70 ellen , belend ten Z. O. en Z. W. perceel 
1, ten N. W. den straatweg en ten N. O. perceel 3, aan 
Leonard en Cornelis Hoogendoom, bouwman te Voorburg, 
en de buitenplaats Arentsburg, aan den Heer Adriaan 
Frans Umbgrove, particulier te VGravenhage. 

14 -A-pril 1870 Akte van verkoop door Doctor Adriaan 
Frans Umbgrove, zonder beroep onder Voorburg, van 
de Hofstede ^Arentsburch" aan den Heer Jan Jacobde 
"Wetstein Pfister , Ridder der orde van den Ned. Leeuw , 
lid van de Algem. rekenkamer, wonende te 's Graven- 
re, voor den Not. Jan Leonard Wiercx, notaris te 15 Sept. 1879. Koopakte voor Willem Jacobus Peith, 
notaris te VGhravenhage , door: 

A. den Heer Willem Cornelis de Wetstein Pfister, 
administrateur te 's-Gravenhage , zoo in privé, als : 

B. gemachtigden van: 

l*. de Hoog Welgeb. Vrouwe Comelia Anna Maria 
Baronnesse van Heeckeren van Brandsenburg, 
weduwe van den Hoog Edelgest. Heer Jan 
Jacob de Wetstein Pfister, a. in haar privé en 
b. als moeder en wettige voogdesse over hare 
minderjarige dochter Justina Regula de Wet- 
stein Pfister. 

2^. den WelEdgestr. Hr. Mr. Johan jakob de Wet- 
stein Pfister, adv. te Weert. 

3*. Vrouwe Comelia Catharina de Wetstein Pfister, 
echtgen. van den Edel Achtb. Heer Mr. Jan 
Gerrit Hendrik Bartijn Eetjen, kantonrechter 
te Zutphen. 

4°. Vrouwe Rudolphina Johanna Jacoba de Wet- 
stein Pfister, echtgen. van den WelEdgestr. Heer 
Mr. Jan Philip van Bosse , referendaris bij het 
departement van finantiën. 

6'. Vrouwe Lucia Sophia de Wetstein Pfister, 
echtgen. van den WelEdgestr. HeerPieterGeorge 
Maas Geesteranus, kapitein, plaatsel. adjudant 
te Haarlem. 

6*. den WelEdgeb. Heer Rudolph Willem Jan de 
Wetstein Pfister, commissionair te Voorburg. 

7*. den WelEdgest. Heer Mr. Anne Marie Maas 
Geesteranus, redacteur van de Ned. Staats-Cou- 
rant te VGravenhage, in hoedanigheid van 
vader en wettigen voogd over zijne minderjarige 
kinderen Arnold Cornelis en Rudolfine Gozewina 
Alida Susanna Maas Geesteranus. 

S*. den WelEdgestr. Heer Mr. Frans Jan Hendrik 
de Wetstein Pfister, particulier te Soerabaga. 

C. als toeziende voogd over de minderjarige Justina 
Regula de Wetstein Pfister. D. Als toeziende voogd over gen. minderjarigen Arnold 
Cornelis en Rudolfine Gozewine Alida Suzanna Maas 
Geesteranus, kinderen van Vrouwe Johanna Maria 
de Wetstein Pfister, in leven echtgenoot van den 
Heer Mr. Anne Marie Maas Geesteranus, 

van de buitenplaats Arentsburgh, te Voorburg, 
aan Vrouwe Mathilde Cornelie Willer, echtgenoote 
van den WelE.Geb. Heer Pieter Hendrik Albert 
Slicher, particulier te 's-Gravenhage. 
8 Januari 1889. Arentsburgh werd eindelijk van Vrouwe 
Willer, eohtgenoote van den Heer P. H. A. Slicher, 
aangekocht door den Heer Adrianus Hermanus Halder, 
particulier, vroeger te Santpoort woonachtig , die den 5en 
Januari 1890 te Voorburg op Arentsburgh overleed en 
den 9en Januari d. a. v. te Santpoort werd bijgezet in 
zijn familiegraf aldaar, nevens het stoflfelijk overschot van 
zijne tweede echtgenoote Vrouwe Anna Antonia vau 
de Kasteele, met wie hij den 28 April 1886 te Sant- 
poort huwde en die den 7 Maart 1888 aldaar overleed. 
Thans is voormeld landgoed eigendom van Vrouwe 
Wilhelmina Prederika Maria Willen , weduwe van wijlen 
den Heer Reinier van de Easteele, in leven ontvanger 
der registratie te Amsterdam. 

R. P. VAN DEN Bosch. Oade greslacbten. 

Eens hoorde ik een edelman van ouden stam tamelijk 
minachtend spreken over den adel van jongeren datum. 
„Met dat grut bemoei ik mij niet", zeide hij. Hij be- 
doelde wat hunne genealogie en wapens betrof Want 
hij was natuurlijk een te wellevend en verlicht man, om 
persoonlijk iemand van jongeren adel te minachten. Zijn 
gezegde had uitsluitend betrekking op hunne geslachts- 
ijjsten, enz. 

Die baron bewees zijn adel tot in de 13de eeuw. Hg 
was alzoo van ouden , maar tevens ook van aanzienlijken 
adel. 

Nu is de vraag, hoe hoog moet men opgaan — tot 
in welke eeuw — moet iemand zijn edele afkomst kimnen 
bewijzen , om aanspraak te kunnen maken op ouden adel P 
In Prankrgk is het een glorie te kunnen zeggen „mijne 
voorouders waren reeds ten tijde der kruistochten van 
adel". 

De oudste adel van Frankrgk is echter reeds vroeger 
ontstaan. Toen de Franken Gallie veroverden, ontstond 
een ras-adel. Alle Franken waren gelgk vrijen. De adel- 
dom ontstond door vorstelijke gunst, en dat naar het 
schijnt al zeer spoedig. Na Karel de Qroote echter ont- 
stond eerst een eigenlijke erfadel. 

In de Saxische landen bestond van ouds — van den 
heidenschen tijd, — een adel, maar deze schijnt meer 
verknocht te zijn geweest aan het bezit van grondgebied , 
en het daarmede gepaard gaande gezag, ook over lieden 
ook van adelijke afkomst, die op dien grond gevestigd 
waren, dan gehecht aan eenige geslachten. De inrich- 
ting van den Engelschen adel wijst nu nog terug op dien 
van den vroegeren germaanschen. Men maakt daar onder- 
scheid tusschen nobility en gentry. Tot de nobility be- 
hooren de Pairs en hunne afstammelingen, die het recht 
hebben op den titel van lord en lady. Maar ook die titel 
verdwijnt door verdere generatie, en na eenige geslachten — 20 — heeten a&tammelingen van Pairs, Sir — of eenvoudig 
eyen ala alle burgerlijken: Mr. 

Engeland is in dit opzicht het meest conseryatieve land 
van Europa, en geen adel, behalve de vorstelijke , bezit 
elders zulk een hoogen rang, omdat de adel op den duur 
wegsterft. Wel worden burgers in den adel opgenomen, 
maar nooit kan dat zulk een overvloed van adelijke per- 
sonen veroorzaken, als men hier en elders waarneemt. 

Voor de verovering van Engeland door Willem van 
Normandie (1066) bestond in Engeland een Saxische 
adel , die door hem volgens het gebruik dier tijden , ver- 
vallen werd verklaard en daarvoor eene Normandische 
ingesteld. De oudste adelijke geslachten in Engeland 
wijzen derhalve er op, dat hun stamvader met dien 
Willem in Engeland gekomen is. Evenwel bestaan er 
nog personen, die hun stamboom opvoeren tot vóór de 
verovering , maar niet als zoodanig zijn zij leden van den 
hoogen adel; als ze het zijn, zgn zij later daarin opge- 
nomen. 

In Duitschland bestaan eenige geslachten die beweren 
af te stammen van Wittekind, den tegenstander van 
£arel den Groote ; van dien tijd af rekenen de oudste 
geslachten , behalve enkele die tot den tijd der Merovin- 
•gers teruggaan. In het eigenlijke Duitschland heeft men 
nooit een ras-adel gehad. De adel behoorde tot hetzelfde 
ras als de niet-ade^ke. Men heeft daar echter te onder- 
scheiden de oude adel afkomstig van grondeigenaren met 
gezag over de op hunne gronden wonenden, en de ge- 
diplomeerde adel. De eerste acht zich, wat afkomst be- 
treft, verheven boven de laatste. 

Hier te lande zal men den oudsten adel kunnen reke- 
nen van uit den Frankischen tijd, tot aan bet einde van 
de zoogenaamde grafelijke regeering. Natuurlijk tellen 
sommigen nog hooger op, maar zonder daarvoor bewijzen 
te kunnen leveren , wat zeer natuurlijk is , want die be- 
staan niet voor den tijd der charters. Zoo meen ik, dat 
het geslacht der baronnen van Heemstra, rekent tot de 
Friesche gezanten, die door hunne houding in den schou- 
burg te Rome beroemd zijn geworden. De Egmonden, 
Brederodes en Wassenaars behoorden met nog eenige 
andere uitgestorvene of nog levende geslachten tot den 
oudsten HoUandschen adel. Tot den oudsten Nederland- 
schen, gelijk ik meen bewezen te hebben, ook het huis 
van Nassau. Een voorvader van Z. M. toch was reeds 
in de 10e eeuw graaf in Hameland. Doch nog veel vroeger, 
in de 9e eeuw, waren voorvaders van onzen Koning, 
hoogst waarschijnlijk met aanzienlijk gezag in dit laad 
bekleed, zoodat Marnix het volste recht had aan Prins 
Willem I de woorden in den mond te leggen: 

Wilhelmus van Nassauen 
Ben ik van Dietschen bloed, 

al stamde die Willem niet af van Otto graaf van Gtelre, 
hij deed het zeer zeker van Otto graaf van Zutphen, die 
in 1013 overleed. 

De twisten over den ouderdom van hun geslacht heeft 
aanleiding gegeven tot eenige niet onaardige anecdoten. 
Zoo beweerde de heer van Altkirchen dat zijn geslacht 
ouder was dan dat van den heer van Neukirchen. Vol- 
gens hem , lag dat in den aard der zaak , want Altkirchen 
bestond natuurlijk reeds voor Neukirchen bestond, waarop 
de ander staande hield , dat Altkirchen dien naam nooit 
kon gekregen hebben dan nadat Neukirchen gebouwd was. 

Qraaf Levis liet eene schilderij maken voorstellende hoe een zijner voorvaders, de eerste Levis, op kraambezoek 
kwam bij de Heilige Maagd ; uit den mond van deze ging 
de legende : „Bonjour, mon cousin Levis". Een hoer van 
Croy wilde zich door die schilderg niet laten overbluffen : 
dat hij beweerde af te stammen van Attila was niet vol* 
doende, daar Attila veel later geleefd beeft dan de 
H. Maagd; hij liet daarom eene schilderij maken voor- 
stellende den zondvloed. De ark drijft op de wateren; 
alle menschen die buiten deze waren zijn op een na 
verdronken. Vader Noach ziet uit een venster van sdjn 
schip , zeker naar buiten gelokt door bet roepen van een 
man die naar de arke zwemt en een rol perkament naar 
boven houdende hem beleefd verzoekt: „Sauvezau moina 
les archives de la maison de Croy". 

Wg zijn nu al tot den zondvloed genaderd. Ik zal 
zwijgen over iemand die Kamerling heette en beweerde 
af te stammen van den Kamerling der koningin van 
Candace en wien ik met gelijke munt betalende , vertelde 
dat mijn geslacht afstamde van Canaan, den vader der 
Kremers. 

Ik heb een edelman gekend, die hoe verstandig ook 
overigens , niet wilde weten van een afstamming uit Adam^ 
maar beweerde dat zijn geslacht afkomstig was van een 
Praeadamiet. Hij , die een twintigtal talen kende , hield die 
stelling met zeer veel geleerdheid en nog meer spitsvon- 
digheid staande, en ik, die hem in zijne hooge vlucht 
onmogelgk volgen konde, moest mij dan ook wel bg zgn 
betoog nederleggen en ten slotte verklaren: „'t zal wel 
zoo zijn!" 

A. J. C. Kbembb. Iets Ofer den adel in Frankryk. 

Sedert eenige jaren bestaat in Frankrijk een genoot* 
schap genaamd „La Société Héraldique et Généalogiqu^ 
de France^\ dat zich onder anderen ten doel heeft 
gesteld een Encyclopédie Nobiliaire uit te geven in 
welk werk alle adellijke Fransche familien zullen 'ver* 
meld worden, nadat door onpartijdige onderzoekingen, 
ten opzichte van hun adel en hunne afstamming, be- 
wezen zal zijn , dat zij daartoe behooren , met uitsluiting 
van alle andere famUiën, die hoewel somtijds daartoe 
gerekend, niet in staat zijn het bewgs daarvan te 
leveren. 

Om nu tot dat doel te kunnen geraken en een zooveel 
mogelijk volledige lijst dier familien te verzamelen , heeft 
de Société in het Bulletin dat zg in 1879 begonnen is 
in druk uit te geven , kleine artikelen geplaatst betrekking 
hebbende op de familien die in de Encyclopédie zuUen 
voorkomen, opdat de eventueele fouten, door belang- 
hebbenden opgemerkt, door haar na nader onderzoek 
verbeterd of verder aangevuld kunjien worden. 

Ten opzichte van de rangschikking der adellijke familien 
in verschillende soorten , voortspruitende uit hun oorsprong 
en uit de historische ontwikkeling der sociale toestanden, 
volgt hier een beknopt overzicht, betrekking hebbende 
op den Franschen adel, aan genoemd Bulletin ontleend. 

Feodale geslachten (Leenadel). 

De woorden adel en adellijk, die een zekere klasse 
van personen, een socialen toestand en een politieke 
instelling aanduiden, hebben in den loop der tijden en — 21 — in yerschillende landen niet altijd dezelfde beteekenis 
gehad. Bijvoorbeeld ten opzichte van Frankrijk was er 
een groot yerschil tusschen de edele Galliër, Romein of 
Merovinger, de Frank, tijdens Karel de Groote, de 
feodale heer in den tgd van Hugo Capet of Saint Louis 
en vooral tusschen de adellijken in latere eeuwen. Even- 
als de gewoonten in instelliugen van de eene eeuw lang- 
zamerhand overgingen en gewijzigd werden, door de 
tijdsomstaudigheden der volgende, zoo is ook de adel- 
dom langzamerhand van karakter veranderd. 

ledere periode vertoont ons naast het kenmerkende 
type overgangstypen , die het verledene aan het daarop 
volgende verbinden. 

Ten opzichte van die oude familiên, die nog van 
vóór den tijd van het leenstelsel dagteekenen, valt op te 
merken dat die tijdens genoemd tijdperk de een vroeger , 
de andere later daaraan onderworpen zgn geraakt 

Toen was het landbezit, meer of minder verbonden 
met Bouvereiniteitsrechten , het kenmerk van adeldom. 
De Heer had meestal zijn stand, rang en landbezit te 
danken aan zijn zwaard of aan dat zijner voorouders, 
hg was de gelijke, de ^Pair" des Konings, dien hij 
veelal nog slechts alleen erkende als zijn militair opper- 
hoofd. In den beginne noemde hij, die een landstreek 
bezat aan welks bezit een der groote bevelhebberschap- 
pen, genaamd hertogdom, graafschap of markgraafschap 
(marquisat), verbonden was, zich daar naar Hertog, 
Graaf of Markies, maar in latere tijden namen andere 
minder groote adellijke grondbezitters of feodale heeren 
deze titels naar willekeur aan. Deze familiên kan men 
beschouwen als een bepaalde soort van adellijken , overeen- 
komende met een historisch tijdperk, een toestand waarin 
alle beschaafde volkeren eens verkeerd hebben , het tijdperk 
van den voorrang van het krijgskundig element. 

De familiên , die hunne afstamming tot op dat tijdperk 
kunnen bewijzen, zonder dat het bekend is dat zij in 
dat tijdperk geadeld zgn geworden, zijn de geslachten 
die men feodale geslachten kan noemen. Historisch zijn 
zij onderscheiden van alle andere; zij hebben hun adel 
niet te danken aan de gunstbewijzen van hun souverein , 
maar hebben deel uitgemaakt van die klasse der feodale 
natie, die voortdurend in strijd was met het koning- 
schap, hetwelk steeds meer en meer zich van hunne 
rechten trachtte toe te eigenen. 

De koningen hebben evenwel een soort van goed- 
keuring gehecht aan de eischen van deze soort van 
edelen, zelfs nadat zij een groot gedeelte van hunne 
macht aan zich getrokken hadden. Deze goedkeuring 
was het zoogenaamde j^ Reglement des honneurs de la 
Cour^^ krachtens hetwelk hij, die eeji adellijke afstam- 
ming kon bewijzen van vóór het jaar 1400, zonder 
eenige bekende verhefiSng in den adelstand, toegelaten 
werd in de koetsen des Eonings, als ook om zijne 
Majesteit op de jacht te vergezellen. In deze omstandig- 
heden kon een edelman die nog geen titel voerde, er 
een naar zijn goedvinden aannemen, met uitzondering 
van dien van Hertog. 

Dit is het eenige voorrecht dat het koningschap ge- 
laten heeft aan de afstammelingen der oude feodale 
rassen. Velen evenwel wilden van deze gunst geen 
gebruik maken, daar zij zich als pairs of gelijken des 
konings beschouwden en het hen in hunne oogen verlaagde 
in hun waardigheid. 

Dit reglement schijnt eenige overeenkomst te hebben met het gebruik in Spanje, dat aldaar aan de Grandes 
het recht geeft om zich bij den koning te vervoegen, 
op welk uur ook, des nachts of des daags. Dit is nog 
een overblijfsel van de vroegere wapenbroederschap tusschen 
den Koning en diens voornaamste krijgsoversten. 

Reeds zeer vroeg en bepaaldelijk ook vóór 1400 zgn 
er verheffingen in den adelstand bekend. Wanneer dit 
van een der genoemde edelen bekend was, was dit een 
beletsel voor de uitoefening van bovengenaamd recht. 
Dientengevolge worden ook die familiên door de Société 
Héraldique niet gerangschikt onder de Feodale, maar 
onder de geadelde geslachten. De Feodale worden geacht 
hun stand te danken te hebben aan den ouden stand van 
hunne voorouders onder de vrije mannen evenboortig 
met den Koning. 

Daar het leenstelsel geheel berustte op het grondbezit 
zoo is dit ook een der hoofdvereischten bij deze familiên, 
die van af de eerste generatien in het bezit moeten geweest 
zgn van landbezit; zij die dit vóór 1400 niet kunnen 
bewijzen kunnen geacht worden geadeld te zgn, hetzg 
door den Koning of door betrekkingen of ambten, die 
door hen bekleed zijn en den adel met zich brachten, 
hoewel een uitdrukkelijke verheffing niet aan te toonen is. 

De afstammelingen van deze Feodale geslachten worden 
ook wel riddermatige geslachten, edellieden van naam 
en wapen, oorspronkelijke of oeradel genaamd. 

Quasi Feodale geslachten. 

Onder deze benaming rangschikt de Société Héraldique 
die familiên welke aan al de vereischten van de Feodale 
voldoen, met dit onderscheid, dat hun authentiek be- 
wezen afstamming niet begint vóór den jare 1400, doch 
wel vóór 1560. 

Over het algemeen kan men met grond vermoeden, 
dat het meerendeel dezer familiên geadeld is ten gevolge 
van het verkrijgen van een adellijk landgoed, maar daar 
deze wijze van verheffing in den adelstand , hoewel uit 
den aard van het leenstelsel voortvloeijende , bij de meeste 
dier familiên bezwaarlijk is aan te toonen, wordt deze 
omstandigheid niet beschouwd als een uitdrukkelijke 
verheffijig in den adelstand. Dit was ook sedert de 
oudste historische tijden in gebruik en daarenboven is 
het slechts een eenvoudige veronderstelling in het voor- 
noemde reglement, dat de familiên die vóór 1400 van 
adel waren het altijd vóór dat tijdperk geweest zijn. 

Saint Louis heeft in zgne j, Etablissements^^ getracht 
de verheffing in den adelstand ten gevolge van het ver- 
krijgen van adellijke goederen te regelen, bepalende dat 
het adellijk landbezit den adel zoude mededeelen aan den 
bezitter na een driemalige beleening, „è to tiercé foi.^^ 

Deze formaliteit werd verrióht bij iedere verandering 
hetzij van leenheer hetzij van leenman. De verkrijger 
van een adellijk goed, die alsdan voor het eerst daar- 
mede beleend was geworden kon soms dientengevolge 
binnen korten tijd van adel worden, als er spoedig 
daarop twee nieuwe leenheeren elkander opvolgden. 

Over het algemeen heeft men deze bepaling in de 
EtabUssements anders opgevat (1), n.1. in den zin dat dit (1) £n missohien wel terecht was dit ée geest der wet, daar het 
in het eerste geval wel iets van een toevallige omstandigheid afhing 
en de nieuwe edelman zich dan nog niet gewend had aan zpn 
nieuwen stand , iets wat bg zgn kleinzoon wel het geval kon wezen — 22 beteekende nadat drie vasallen elkander hadden opge- 
volgd, overeenkomende met eene verheffing in den 
adelstand bij het derde geslacht. 

Tijdens de kruistochten zijn er veel voorbeelden van 
verpanding of verkoop van leenen, hoofdzakelijk tot 
het bestrijden der onkosten voor deze kostbare tochten 
en later toen het Koningschap de burgers en de ont- 
luikende gemeenten trachtte te bevoordeelen ten koste 
van den adel, werden verschillende burgers bezitters 
van adellijke landgoederen en dientengevolge beschouwd 
als tot den adel te behooren. 

Ten opzichte van het verkrijgen van adellijke land- 
goederen door niet-adellijken werd bij eene ordonnantie 
van koning Philips Ie Hardi, in 1275, bepaald, dat 
zg een recht moesten betalen, later bekend onder den 
naam van het recht van „Franc fief " en dat dikwijls 
gewijzigd werd. 

In 1579 werd voor de eerste maal bepaald, bij de 
Ordonnantie van Blois, dat niet-adellijken, die adellijke 
goederen kochten , daardoor niet van adel konden worden 
en bij de „Recherche" van 1666 werd het bezit van een 
adellijk goed niet beschouwd als een bewijs van adel- 
dom, maar eischte men van iedere persoon , die niet bij 
brieven van patent of ten gevolge van de door hem 
bekleedde ambten van adel geworden was, eene adellgke 
afstamming van af het jaar 1560 (arrest van den Staats- 
raad van 26 Februari 1697). 

Uit deze bepalingen kan men opmaken dat van af 
1660 het landbezit, den bezitter rechtens geen adeldom 
meer kon doen verwerven. 

Eene uitzondering hierop maakten de Costumen van 
de landen van Beam en èigorre, alwaar het honderd- 
jarig bezit van een adellgk goed als bewijs van adeldom 
wordt aangemerkt. 

In sommige baljuwschappen heeft men evenwel de 
bezitters van adellijke landgoederen toegelaten om in 
1789 in de vergaderingen met den adel te stemmen. 

Het is een algemeen aangenomen beginsel in de 
geslachtrekenkunde, dat de oorsprong van de familien 
bepaald wordt door den oudsten uitdrukkelgk genoemden 
datum voorkomende in eene authentieke acte. Bijv. als 
het oudst bekende stuk is een huwelijks-acte van het 
jaar 1400 moet men haar aannemen als van dat jaar 
te beginnen en haar niet rangschikken onder de feodale 
familien , hoewel het blijkbaar is dat de persoon die in 
1400 huwde reeds in 1399 bestond, doch als in die 
acte een ander stuk of feit vermeld wordt onder een 
bepaalden datum , op die familie of persoon betrekking 
hebbende , dan moet men dien datum aanmerken als het 
begin van genoemde familie. 

In een woord de eerste datum van een geslachtlijst , 
welke de oudheid der familie aanduidt moet nooit bepaald 
worden door redeneering, maar wel door een bepaalde 
uitdrukkelijk vermelde dagteekening in een authentiek 
geschrift. 

Als men in het vroeger aangehaalde bij de feodale 
familien het jaar 1400 vervangt door dat van 1561 
heeft men te doen met eene familie, die vermoedelijk 
wel tot de quasi feodale familien behoort, doch die 
men evenwel verplicht is te rangschikken onder die 
welke in het bezit van adeldom zijn. 

{Wordt vervolgd,) Famlliebericfaten, 

DECEMBER 1889. 

GEBOOETEN. 

1 te 's-Gravenhage. Cornelia Mathilde, dochter van Jhr. 
Mr. Scato Laman Trip en van Jonkv. Cornelia 
Mathilda van Foreest. 

3 te 's-Gravenhage. Josina Alida Antoinette, dochter 
van Jacobus Catharinus Johannes van Yrijberghe de 
Koning en van Antonia Johanna Wilhelmina Eempees. 

4 te Utrecht. Margaretha Frangoise, dochter van Frangois 
Jean des Tombe en van Jonkv. Margaretha Adriana 
Louisa de Jonge van Zwijnsbergen. 

4 te Goes. Anna Jacoba Suzanna, dochter van Jhr. 

Samuel Marie van Reigersberg Versluys en van Anna 

Elisabeth barones van Isselmuden. 
4 te Zalt-Bommel, N., dochter van Jhr. N. von Weiier en 

van J. Versteegh (Reeds opgegeven.) 

11 te Nijmegen. Geertruida Paulina, dochter van Ottho 

Johannes Gijsbert van Wageningen en van Anna 

Cornelia Schippers. 
18 te 's-Gravenhage. Lucile Agnes, dochter van Mr. 

Alexander Frederik baron van Lijnden en van Jonkvr. 

Consantia Maria van Weede. 
13 op den huize Beirendrecht (België). N., zoon van Jhr. 

Louis Joseph Marie van Delft en van Celine Cornelia 

van Wickevoort Crommelin. 

15 te Rotterdam. N., dochter van KRombach en van J. 
van VoUenhoven. 

16 te Haarlem. N., zoon van N. Brunet deRochebrane 
en van E. C. F. van den Heuvel. 

17 te 's-Gravenhage. Dorothea Agatha Petronella, dochter 
van Willem Frederik Engelbert van Bevervoorde en 
van Dora de Grijs. 

17 te Zutphen. N., zoon van Jacob Roeters van Lennep 
en van Catharina Christina Johanna Hermina de Vries. 

22 te Zandvoort. N., dochter van N. Engelberts en van 
Adriana Abramina barones van Neularchen genaamd 
Ifijvenheim. 

23 te 's-Gravenhage. Jan Arend Godert, zoon van Mr. 
Willem Lodewijk baron de Vos van Steenwyk en 
van Ferdinanda Anna van Naamen. 

24 te 's-Gravenhage. Jeanne Madeleine Lina, dochter van 
Elisée Pierre Joseph Augustin Lacheret en van Marie 
JuUe Latalle. 

25 te Nijmegen. Geertruida, dochter van Michiel Fredrik 
Oldenboom en van Aaltje Johanna Franciska Cle- 
mentine Versteegh. 

25 te Zuid-Beijeriand N , zoon van J. B. T. Hugenholtz 
en van H. O. M. M. T. Geeaink. 

26 te Arnhem. Cata Wilhelmina Marie Emestina, dochter 
van Mr. Anthony Thomas Johannes Schade van 
Westrum en van Marie Henriette Pauline Bosch. 

27 te 's-Gravenhage. Hubrechta Antonia, dochter van 
Solko Johannes van den Bergh en van Sophia Emma 
Nicoletta van Limburg Brouwer. 

28 te 's-Gravenhage. PhiUp Dirk, zoon van Dirk Jacob 
Gijsbert Jan baron van Pallandt en van Edith Sarah 
Woodward. 

28 te Amersfoort. Maria Christina Engelina, dochter van 
Dr. Hendrik Joan Reynders en van Maria Engelina 
Calkoen. — 23 — 80 te Poortugaal. N., zoon van Andries van der Poest 
Clement en van Geertruida Petronella Lebret. 

HirWELIJKENr. 

4 te 's-Gravenhage. Herman Jan de Rouville de Meux, 
geb. te Cura^ao 17 Nov 1859, zoon van Mr. Abraham 
Mathie en van Maria Adelaide Kikkert, met Cecile 
Melanie Carp, geb. te Stuttgart 20 Jan. 1863, dochter 
van Adrian en van Mathilde Pauline Romer. 
7 te Arnhem. Comelis Willem Prederik Carel van Lith, 
de Jeude, geb. 18 Aug. 1857 (W. II, blz. 281) met 
Anna Adriana Helena Roufiaer, geb. te Probolingo 
oud 28 jaar, dochter van Jan en van Emelia Julie 
Potter. 

12 te VGravenhage. Willem Hendrik Piepers, geb. aldaar 
6 Aug. 1864, Ie luitenant der huzaren, zoon van Dr. 
Jacobus Marie en van Susanna Hermina de Kempenaer, 
met Jeanne Bauduin, geb. te Batavia 25 Juli 1858, 
dochter van Dominicus Franciscus Antonius en van 
Johanna Elisabeth Constantia de Harrigni Brouwer; 
wed. van Lodewijk Kamphuis Suermont. 

12 te 's-Gravenhage. Renier Gerard Meerbeek, geb. te 
Haarlem 24 Febr. 1844, kapitein bij den generalen 
staf, zoon van Jan en van Pemmetje Groenewegen, 
met Cornelia Petronella Margaretha Prince, geb. te 
Gouda 8 Juli 1855, wede van Jan Jans Friese, dochter 
van Gerret en van Cornelia Petronella Tekkelenberg. 

12 te Amsterdam. Johannes Comelis Santhagens, geb. 
aldaar, oud 55 jaar, luit.-kol. der inf., zoon van Dirk 
Jacobus en van Yrouwelina Johanna Jas, metAlida 
Adriana van Starckenborg van der Straten, geb. aldaar, 
oud 28 jaar, dochter van Barend Willem en van 
Jeanne Marie Brunier. 

12 te Londen (of te Watkins N. T.) D. A. Boissevain 
met Anna S. Magee. 

12 te Amsterdam. Ernst Richard van Kempen, geb. aldaar, 
oud 82 jaar, zoon van Engelbert en van Henriette 
Hoegtton met Jeanne Marie Louise Petronelle Beuker, 
geb. aldaar, oud 28 jaar, dochter van Jan Hendrik 
en van Bartruida van Heukelom. 

18 in Oost Indie. Mr. H. D. Z. Bouricius met J. J. Peeters. 

18 te Lent bij Nijmegen. Willem Louis Frederik Chris- 
tiaan ridder van Rappard (M. N. A. bl. 187) met 
Jonkv. C. J. Schimmelpenninck. 

19 te Rotterdam. A. I. Coster met K. G. van Nahuys. 
21 te Karang Anjer (Bagelen). J. J. O. Bloem, met A. 

S. W. Auffmorth. 
29 Dec— 8 Jan. 1890 te Batavia. Ch. O. van der Plas 

met Jonkv. C. C. E. Clifford Kocq van Breugel. 
29 Dec— 8 Jan. 1890 te Pekalongan. L. J. M. P. T. 

Brunet de Rochebrune met M. W. T. de Bruyn. 

STERFGEVALLEN. 

1 te Arnhem. Jonkvr. Helene Caroline de Vaynes van 
Brakel, geb. te Bemmel, oud 83 jaar, dochter van 
Jhr. Willem en van Johanna Elisabeth Eytelwein, 
geh. met Coenraad Johannes Buys, ontvanger der 
registratie. 

1 te Doesburg. A. de Veer de Rochemont, oud luit.-kol. 
van het O. I. leger, ridder der Milit. Willemsorde. 

3 te Nizza. Jonkvr. N. van Meeuwen, oud 88 jaar, weduwe 
van N. baron Prisse. 4 te Assen. Mr. Ernst Karel Johannes Bertling, geb. 
te Veendam 19 Jan. 1817, oud-griffier der arr. recht- 
bank te Assen en zoon van Antibony Ewoud Jan en 
van Catharina Theodora Wilhelmina van Holstein, 
geh. te Assen 6 Mei 1845 met Wibbina Catharina 
van der Scheer, geb. te Coevorden 11 Jan. 1821, 
dochter van AUerd en van Anna Barbara Jacoba 
de Blecourt. 

5 te Utrecht. Wilhelmus Christianue de Crane, oud 71 
iaar, geh. met Anna Elizabeth Maria Wolterbeek 
(W, I, blz. 174). 

7 te VGravenhage. Geertrui Hommes, geb. te Woerden 
21 Maart 1820, dochter van Gerrit en van Hcndrika 
Zwildens, geh. met Joannes Jacobus Jansen van 
Afferden, geb. te 's-Gravenhage 27 Maart 1812 (in- 
geschreven als Jean Jacques), zoon van Renier Jansen 
en Anne Catherine van Wijk; bij Kon. besluit van 
19 Oct. 1876 is hem vergunning gegeven den naam 
van van Afferden bij zijn familienaam te voegen. 

8 te Deventer. Wilhelmus Samuel Sandt van Nooten, 
weduwnaar van Maria Johanna Geertruida IJssel de 
Schepper (W. II, blz. 380). 

8 te Borculo. Henricus van Marie, oud 22 jaar, geh. 
met A. Heemskerk. 

9 te utrecht. Johan Jacob van Eijk van Voorthuysen, 
geb. te Amsterdam 19 Aug. 1831, zoon van Jan en 
van Henriette Christine Meder, geh. te Haarlem 18 
April 1878 met Anthonia van der Eist. 

9 te VGravenhage. Agneta Willemina van Kamebeek, 

geb. aldaar 30 Maart 1826, dochter van Jacobus en 

van Willemina Parmentier, geh. met Adrianus van 

den Brand. 
10 te 's-Gh:uvenhage. Mechtelina van Daalen, geb. te 

Wageningen 12 Augustus 1816, dochter van Mr. 

Hermanus Bernardus en van Neeltje VoUenhoven, 

weduwe van Jacques Fran^ois Roux. 
10 te 's-Gravenhage. Wilhelmina Adriana Petronella 

Bicker Caarten, oud 78 jaar, weduwe van Michiel 

Viruly JDz. (W. III, blz. 283). 

10 te Rotterdam. G. D. Bowier, oud 40 jaar. 

11 Op den huize Westerveld bij Arnhem. Barbara Ca- 
tharina Josephina Debets, geh. te Eist 27 Mei 1835, 
met Eduardus Ludovicus baron van Voorst tot Voorst, 
heer van Westerveld, oud-ofBcier bij de kavallerie, 
zoon van baron Josephus Johannes Mattheus en van 
Maria Anna van Schueren (R. blz. 77). 

12 te Bremen. Jozef, oud 18 jaar, zoon van D. André 
de la Porte en van A. M. Schouten. 

13 te 's-Gravenhage. Jonkvr. Bernardine Ernestina Her- 
manna van Panhuys, geh. met Gerrit Nicolaas de 
Wendt (M. N. A., blz. 118). 

13 te Zutphen. Mr, Ludolf Anne Frederik Hendrik har on 
van Heeckeren^ weduwnaar van Coenradina Henriette 
barones van Heeckeren van Walien, en geh. met 
Charlotte Wilhelmina Caroline Louise barones van 
Heeckeren van Walien (zie 1889, blz. 81). 

14 te 's-Gravenbage. Johanna Henrietta van Grootenray, 
wede. van Johan Dirk van Hoey Schilthouwer (F.), 
dr. V. Pieter Johan Christiaan en Maria van der 
Hoek. 

15 te Doesburg. Comelis Jacob Lodewijk van de Graaf, 
oud 73 jaar, geh. met Anne Caroline Benjamine 
Sack (W I blz. 325). 

15 te Rotterdam. C. D. Versfelt (W. III blz. 276). — 24 — 16 te Haarlem. Wilhelmina Theodora van der Horst Serlé, 
wede yan P. Rouwenhorst Mulder. 

15 te Arnhem. Jonky. Olowina Margaretha Helena Ortt, 
geb. te Alkmaar 23 Maart 1842 (M. N. A. bl. 40). 

16 te Bergen op Zoom. Anna Petronella Elilabeth 
Theodora Yerploegh Chassé, oud 63 jaar, geh. met 
Johan Andries Veenhuyzen, gep. kol. yan het O. I. 
leger, ridder der orde yan den Ned. Leeuw, st. te 
Bergen op Zoom 28 December 1889. 

16 te 's-Qravenhage. Adriana Maria Kleijn yan Willigen, 
geb. te Delft 1 Febr. 1836, dochter yan Hendriken 
van Comelis Catharina yan Meerten, geh. met Johan 
Adriaan Heule, geb. te 's-Grayenhage 24 Juli 1832, 
oud-lid der proy. staten yan Zuid-Holland, zoon yan 
Antoine Ouillaume en yan Catharina Louisa Ser- 
rurier. 

16 te Amsterdam. Mr. Lodew^k Anton Aloysius yan 
Wensen, geb. te Leiden 25 Maart 1825, yice-president 
der arr. rechtbank, benoemd raadsheer in het gerechts- 
hof te 's-Grayenhage, geh. met Gerardine Anna Maria 
Bonke. 

16 te Rheden. M. W. yan den Bergh, oud 78 jaar, geh. 
met S. G. Brender k Brandis. 

18 te Deyenter. Hendrina Sophia yan Nes yan Meerkerk, 
oud 71 jaar, geh. met August Gerhard Besier (W. I 
blz. 41). 

18 te Kampen. Willem Prederik van Nouhujs, oud 66 
jaar, zoon yan Julius Hugo en van Carolina Louisa 
Adriana Gey yan Pittius, geh met C. Boon. 

18 te Rotterdam. W. 't Hooft. 

19 te 's-Grayenhage. Henriette Jacoba Antoinette Petro- 
nella Johanna Simonis, geb. aldaar 9 Mei 1831, 
dochter yan Johannes Josephus en yan Henriette 
Catharina Roeloffsen, geh. lo. met Mr. Johannes 
Josephus Hendricus Mattheus Weye, en 2o. met Mr. 
Josephus Joannes Sujjs. 

19 te Endhoyen. Maria Helena Kloot, geb. te Uithoorn 
26 Dec. 1805, weduwe yan GabrielMarinus yan 
Heemskerck de Galz. 

20 te Leiden. Adriaan yan Eek, geb. te Hontenisse 24 
Noy. 1820, bewaarder yan de hypotheken en yan 
het kadaster te Leiden, zoon yan Pieter en yan Adriana 
Buyze, geh. te Breda 17 Juni 1852 met Oswaldina 
d'Aumerie, geb. te Beugen 27 Juli 1825, dochter yan 
Gidéon Anthonie Balthazar en yan Sara Keer. 

22 te VHertogenbosch. Johannes Gerardus Henricus 
Antonius baron yan Hugenpoth, geh. lo. met Maria 
Ursula barones yan Hugenpoth yan den Berenclaauw, 
en 2o. met Adriana Magdalena Norberta yan Hooff 
(N. A. I. bl. 166) 

22 te Beetsterzwaag. Mr. Gerlacius Buma, oud 56 jaar, 
geh. met Nicoline yan Heioma (W I. blz. 118). 

23 te 's-Grayenhage. Jhr. Willem Herman Frederik 
yan Kaders, geb. te Cura^ao 13 Noy. 1827, oud- 
directeur yan burgerlijke en openbare werken in Ned. 
Indie, zoon yan baron Reinier Prederik en van Eli- 
sabeth yan der Meulen. 

23 te VGrayenhage. Willem Prederik, geb. aldaar 26 
Sept. 1885, zoon yan Robert baron yan Heeckeren 
yan Molecaten en yan Charlotte Catharina yan Braam. 

23 te Sindanglaja. H. G. J. A. Pundter de Beauchène, 
luitenant ter zee 2e kl. 

23 te Dieren. Dr. Willem Mar». Smit, geb. te IJsselstein 
20 Mei 1819, oud dirigeerend officier yan gezondheid der Kon. Ned. Marine, geb. met Catharina Susanna 
Eeg, geb. te Amsterdam 21 Juni 1833. 

25 te Breda. Goyert Bijl de Vroe, geb. te Vlissingen 
21 Dec. 1833, zoon yan Dirk en yan Alida Johanna 
Colletta de Haan, geh. met Geertrui yan Santbergen. 

26 te 's-Grayenhage. Prederik Rudolf Karel Peyer im 
HofiF, geb. te Breda 1 Oct. 1829, gep. generaal-majoor 
yan het O.-I. leger, ridder der orfe yan den Ned. 
Leeuw, zoon yan Prederik P. i. H. en yan Wilhelmina 
Gesina Perdinanda barones de Salis, geh. met Ber- 
nardina Christina Philippina Burgemeestere, geb. te 
Banjermassing 17 Oct. 1838. 

26 te Amsterdam. Dr. Jan Jacob ten Kate (zie 1889, 
blz. 75). 

26 te Enge bij Zurich. B. L. Verwey, oud-consul der 
Nederl., weduwnaar yan C. M. W. Smallenburg. 

27 te Arnhem. Rijck Christiaan Schlingemann, mede- 
directeur der Geldersche kredietyereenigiog, geh. met 
N. Bulckley. 

27 te Kampen. Willem Prederik Engelbert yan Beyer- 
yoorde, oud hoofdofficier O. I. Leger, yersierd met 
het metalen kruis. 

29 in Indiê. Louis Reinier, geb. te Breda 14 Sept. 1867, 
adelborst Ie klasse, zoon yan Jacob Nicolaas Anthony 
baron Taets yan Amerongen en Cornelia Sylvia Sara 
yan Lennep. 

29 te Delft. C. W. Payre, oud 82 jaar, weduwe yan 
N. Kikkert. 

29 te Haarlem. Jhr. Mr, Theodore Louis Lambert FrinSy 
heer yan Westdorpe, yice pres. in de arr. rechtbank, 
geh met Anna Catharina Labouchère (W. Il, blz. 197). 

29 te Bergeyk. Jacoba Maria Christina Hirzel yon Kemten, 
geb. te Veldhoyen bij Eindhoyen 21 Juli 1839, dochter 
yan Pieter Joachim en yan Johanna Maria Christina 
Kremer, weduwe yan Johan Constant Kremer. 

29 te ... . Sara Johanna Ploos yan Amstel, geh. met 
Mr. Ernst Moltzer (W. IL blz. 341). 

30 te 's-Gravenhage. Mr. Adrianus Quirinus Krayenhoff 
yan de Leur, geb. te Steenbergen, oud 85 jaar, pro- 
cureur bij den Hoogen Raad der Nederlanden, zoon 
yan Adrianus Rudolphus en yan Cornelia Elisabeth 
Kolflf, weduwnaar yan Jannet Elisabeth Dunlop 

31 te Moergestel. Rudolf Gerard Vorsterman yan Oyen, 
geb. te Amsterdam 3 Maart 1813, zoon yan Abraham, 
heer yan Zaanen en Schoten, en yan Hendrika Lange. 

31 te Dieren. Perdinanda Theodora Gerarda Wilhelmina 
van Marie, oud 68 jaar, weduwe yan Christiaan 
Roeters yan Lennep (W. II, blz. 225). 

31 te Zoetcrwoude. Izak Petrus Marie Willinck, oud 
60 jaar, oud kapitein ter zee, ridder der Milit. Willems- 
orde, geh. met N. yan den Bergh, IMHOÜD 1990 M^ 3. 

Benoeming tot eere- en correspondeerende leden. — Yenlsg der 
algemeene yer^adering qp 22 Maart 1890. — Arentsborgh (slot) door 
B. P. yan den Bosch. — Oude geslachten, door A. J. C. Kremer. — 
Iets oyer den adel in Frankrgk, door J. C* y. d. M. — Familie- 
beriohten oyer December 1889. Gedrukt bg Gebr. J. & H. yAN Lanoenhütsen te ^s-Grayenhage. MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldiek genootschap „De Nederlandsche Leeuw." Dit blad verschijnt omstreeks het midden 
▼an iedere maand, onder redactie van het 
bestnur en wordt alleen aan de leden van 
het genootschap gezonden. Brieven en mede- 
deelingen , alsook bgdragen voor het Maand- 
blad te senden aan den secretaris van het 
genootschap, den heer A. A. Vorsterman 
VAM OrsN, Laan Copet van Caiienbureh 36b, 
te 's-Oravenhage. -¥! 
Leden te 's-Gravenhage betalen per 
jaar ƒ 10.00 

Zij y die buiten 's-Gravenhage wonen / 6.00 

De vorige jaargangen zijn voor de nienwe 
leden verkrijgbaar per jaargang ad /6.00 

Ad verten tien in verband met bovenge- 
noemde wetenschappen per regel ƒ0.20 
Afzonderlijke nnmmers niet verkrijgbaar. De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de 
strekking en den inhoud der onderteekende stukken. N^ 4, VIII® Jaargang» 1890. Jhr. Mr. Th. L. L. PRINS, HEER VAN WESTDORPE. 
Ons afgestorven lid werd 9 Sept. 1850 als student in de rechten aan de 
hoogesebool te Leiden ingeeehreven en zette zich, naaldaar 28 Juni 1854 in de 
beide rechten gepromoveerd te zijn, in zijn vaderstad Rotterdam neder alwaar hij 
te voren als 13-jarig jongeling met nog 3 anderen op 25 Juli 1845 den eersten 
steen legde voor de Zuider-kerk. Kort na zijne vestiging (27 Sept. 1855) werd 
hij benoemd tot substituut-griffier bij de arr. -rechtbank aldaar, van welk ambt 
hij 1 Juni 1864 op verzoek eervol werd ontslagen. Hij was van 13 Febr. 1861 — 
20 Sept. 1866 lid van den gemeenteraad van Rotterdam. Gekozen 1 April 
1858 en herkozen 2 April 1863 als hoofdingeland van Schieland. Benoemd 
tot hoogheemraad van Schieland 17 Mei 1864 en als zoodanig op verzoek 
ontslagen 18 Nov. 1866. Bij Koninklijk besluit van 29 Maart 1867 benoemd tot 
rechter-plaatsvervanger in de arr.-rechtbank te Haarlem en bij besluit van 29 Mei 
1872 tot rechter aldaar. Gekozen als hoofdingeland van den Haarlemmermeerpolder 
22 Mei 1868 en herkozen 28 Maart 1870 en 23 Maart 1876. Benoemd tot heemraad 
van den Haarlemmermeerpolder 6 Dec. 1876. Bij Koninklijk besluit van 26 Jan. 1885 benoemd tot vice- 
president der arr.-rechtbank te Haarlem en bjj besluit van 29 April 1886 in den Nederlandschen Adelstand 
verheven met het praedicaat van Jonkheer en Jonkvrouw voor alle zijne wettige afstammelingen. Zijn 
familiewapen werd volgens diploma van 22 Oct. 1888 vermeerderd met dat der heerlijkheid Westdorpe als 
hartschild. Hij overleed te Haarlem 29 Dec. 1889, na tweemaal gehuwd te zijn geweest: eerst te Haarlem 
27 Sept. 1855 met Comelia Crommelin, geboren aldaar 6 Juni 1832, overleden te Rotterdam 23 Dec. 1861, 
dochter van Daniel Frans en van Catharina Elisabeth van Wickevoort Crommelin, jaarna te Amsterdam 
19 Juli 1877 met Anna Catharina Labouchère, geboren aldaar 17 Mei 1846, dochter van Henri 
Matthieu en van Comelia Henrietta van Lennep. 

Omtrent dit geslacht zie men o. a. : J. H. Scheffer, Genealogie Prins, Rotterdam 1878, 8® en zijn 8 
kwartieren in de Genealogische kwartierstaten van Nederlandsche geslachten, onder redactio van Jhr. W. 
F. G «L. van der Dussen en M. P. Smissa^ert. Deze 8 kwartieren zijn 

Prins van Reede van Oudshoorn 

Gevers Röell 

van Neck Kirsten 

van der Staal van Gheell van Spanbroek, — 26 — TerlieffiDg^en in den Adelstand. 

Bg Koninklijk besluit van 26 Januari 1890 is Willem 
Priks, wonende te Velp, met al zijn wettige nakome- 
lingen yerheyen in den Nederlandschen Adelstand. 

Bij Koninklijk besluit van 3 Februari 1890 is Hugo 
VAN DEB Meer de Walcheren, gepensioneerd generaal 
majoor der artillerie, wonende te 's-Gravenhage , met al 
zijn wettige nakomelingen verheven in den Nederlandschen 
Adelstand. Bij Koninklijk Besluit is aan de gemeente Avereest 
(prov. Overijsel) een wapen verleend, waarvan de be- 
schrijving luidt : Van sabel (zwart) beladen met een gol- 
vende fasce (dwarsbalk) van zilver, in het schildhoofd 
vergezeld van een gouden van keel (rood) gebonden 
korenschoof tusschen twee gouden klaverbladen, in den 
schildvoet van twee schuinskruiselings geplaatste zilveren 
veenspitters met gouden naar omlaag geplaatste steelen. 
Het ontwerp van dit wapen is van den calligraaf J. M. 
Lion, wapenschilder van den Hoogen Raad van Adel. 

{Het Vaderland, 15 Jan. 1889.) Boekwerken enz. ontvangen voor de bibliotheek en bet 

arebief. 

1 Deutsches Adelsblatt. Wochenschrift für die Interessen 
des Christlichen Adels. 1890, N^ 12—27, 

2 Monatsblatt der Kais. Kön. Heraldischen Gesellschaft 
Adler, IJ, N^ 51 en 52. 

3 New Amsterdam Gazette, VI, N®. 6, 7 en 8. 

4 Anzeiger, Mitteilungen und Katalog des Germanischen 
Nationalmuseums, II, Nov./Dec. 1889— Mei/ Juni 1890. 

5 Bulletin de la Société héraldique de France, I7e vol. 
Janv.— Mei 1890. 

6 Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom van 
Haarlem, XVUe DL, N^ 2. 

7 Bijdragen voor Nederl. geschiedenis en oudheidkunde, 
verz. door Dr. R. Fruin, 3e reeks, Vle Dl, Ie afl. 

8 Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijssel, Xe Dl. 
2e afl. 

9 Der Deutsche Herold. Zeitschrift für Heraldik, Sphra- 
gistik und Genealogie. 1890, N^ 1—6. 

10 De Maasgouw, orgaan voor Li mburgsche geschiedenis 
taal- en letterkunde. 1889, N^ 51. 

11 Messager des sciences historiques. 1889, N\ 3 en 4; 
1890, N^ 1. 

12 Tijdschrift voor geschiedenis, red. Dr. KoUewijn, V; 
N°. 2 en 3. 

Van de respectieve redactiën. 

13 Algemeen Nederlandsch Familieblad, tijdschrift voor 
geschiedenis, geslacht-, wapen- en zegelkunde, enz., 
1890, N^ 1—4. 

14 Archives héraldiques et sigillograpbiques Suisses, I, 
N\ 38—43. 

15 De Friesche Adelaar, I, N^ 5—7. 16 Genealogische kwartierstaten , onder redactie van M. 
A. van Rhede van der KJoot, e. a. afl. 17—33. 

17 Haagsche Stemmen, Ille jaarg. N*. 1—28. 

18 Oud Holland, VII, N^ 2 en 3; VHI, N». 1. 

19 De Navorscher, 1889, N^ 12; 1890, N». 1—7. 

Aangekocht 

20 J. Th. de Raadt. Notice historique sur Broechem et 
ses Seigneurs, 1889. 

21 J Th. de Raadt. Quelques Observations sur Nicolas 
Oudart et son Jeton, étude héraldico-historique, 1889. 

Overdrukken uit het Bulletin du Cercle Archéolo- 
gique, Littéraire et Artistique de Malinee. 

22 Joh. Theod. de Raadt. De Heerlijkheden van het land 

van Mechelen, Niel en zijne heeren, 1889. 

Overdruk uit de Dietsche Warande. 

Van den schrijver. 

23 Le Cte du Chastel de la Howarderie-lïeuvireuil. Généa- 
logie de la familie d'Aubermont dressée sur titres. 
Tournai 1889. 

Overdruk N^ 41 uit het Bulletin de la Société histo- 
rique et littéraire de Tournai. 

Van den schrgver. 

24 Levensberichten van Zeeuwen, zijnde een vervolg op 
P. de la Rue, Geletterd, Staatkundig en Heldhaftig 
Zeeland, voor het Zeeuwsch Genootschap der Weten- 
schappen bewerkt door F. Nagtglas Ile afl. (Faber- 

Kwekkenboom) 1889. 

Van het Zeeuwsch Genootsohap. 

25 Haagsch jaarboekje, voor 1890 onder redactie van A. 
J. Servaas van Rooijen. 's-Gravenhage. 

Van de nitgeyers. 

26 Amsterdamsch jaarboekje voor geschiedenis en letteren, 

onder redactie van Mr. N. de Roever, archivaris te 

Amsterdam 1890. 

Aangekocht 

27 Friesche Volksalmanak voor het jaar 1890. 

Van Waoeningen thoe Dekaxa. 

28 H. R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset. Danmarks Adels 
Aarbog 1890. Syvende aargang. 

Van U. R. Hiort-Lorenzek te Kopenhagen. 

29 De wapens van den tegenwoordigen en den vroegeren 

Nederlandschen Adel, beschreven doorJ. B. Rietstap, 

Groningen bij J. B. Wolters 1890. 

Aangekocht 

30 Het nieuwe Rechtsgebouw en Huis van Bewaring te 
Zutphen, door H. M. Werner. 

Overdruk uit de Nieuwe Zutphensche Courant van 
Woensdag 9 October 1869. 

Van den schrgver. 

81 Das Bayerische Kunstgewerbe-Verein in München, 
15 Dec. 1880. 
(Ontwerp voor een Diploma, teekening in kleuren.) 

32 üplands fornminnesförenings tüdskrift utgifven of Carl 

Arvid Klingspor XV. 

Van C. A. Elikospor. 

33 Een en zestigste verslag der handelingen van het 
Friesch genootschap van Geschied- oudheid- en taal- 
kunde te Leeuwarden over het jaar 1888 — 1889. 

Van het Friesoh genootschap. 

34 Noord-Brabantsche Volksalmanak voor het jaar 1890, 
jaarboekje voor Noordbrabantsche geschiedenis, taai- 
en letterkunde, onder redactie van Aug. Sassen. 

Van den redaoteor. 27 — 35 Levensbericht van Willem Hofdijk Jacobsz, door J. 
Q. Prederiks. 

Overdruk uit de Levensberichten van de Maat- 
schappij der Ned. letterkunde te Leiden. 

Van den Bohrijyer. 

36 Bulletin de la commission de Thistoire des Eglises 
Wallonnes N. 1889, N^ 1, 2. 

Aangekocht. 

37 Wegweiser för Sammler N». 5. 

A, A. VOESTEEMA» VAN OYEK. 

38 Botterdamsch jaarboekje onder redactie van J. H. W. 
Unger. U 1889. 

Aangekocht. 

39 Annuaire du Conseil Héraldique de France Ille 
Année 1890. 

O. vicomte de Poli. 

40 Heraldische und Sphragistische Notizen über Dynastien 
nnd edle Gejchlechter der Ost Schweiz: Die Grtrfen 
von Toggenburg, von Ferd. Gull. 

Bglage van de Archives Heraldiques Suisses N'. 38 — 
39—40. 

Tan de redactie. 

41 De protocollen der Helmondsche notarissen 1 595 — 1 798, 
door Aug. Sassen, 1891. 

Overdruk uit de werken van het prov. genootschap 
van kunsten en wetenschappen in Noord-Brabant. 

Van den schrijver. 

42 De Fransch Bataafsche armee in Anno 1883, door 
Qijsberti Hodenpyl. 

Overdruk uit de Tijdspiegel 1889. 

Van den schrijyer. 

43 Catalogus van de boekwerken, pamfletten, enz. be- 
hoorende aan de historische verzameling der schutterij 
te Amsterdam 1888. 

Van J. A. JoGHEMS. 

44 L. Clericus. Das Wappen der Stadt Magdeburg 1884 4*^. 

45 L. Clericus. Die Wappen der Schwedischen und Fin- 
landischen Landschaften (Provinzen), Lans (Regierungs- 
bezirke) und Stadte. 

Overdruk uit Der Deutsche Herold XX jaarg. 

46 L. Clericus. Eene Hans Waldman-Relequie 1879. 

47 L. Clericus. Das Wappen der Stad Qtindersheim 1882 

48 L. Clericus. XJeber Stadtewappen-Vermehrungen. 
Overdruk uit Der. Deutsche Herold 1889. 

49 L. Clericus. Vermischtes. 
Idem 1889. 

50 Qraphische Künste, Organ fiir samtliche graphische 
Facher XXX N«. 7. 7 April 1890. 

(Hierin: Einige Bemerkungen über die graphische 
Ausstattung der Banknoten, von L. Clericus.) 

51 Zeitschrift des bayerischen Kunst-Qewerbe- Vereins , 
Beiblatt N^ 4. München 15 April 1890. 

(Hierin: Ein Schlüssel aus der Mittedes 13 Jahrhun- 
derts, von L. C.) 

52 Sonntags-Beilage N\ 11, zur Vossischen Zeitung 1889. 
(Hierin: Die Genealogie im Bürgerthum, von L. Clericus.) 

63 Der Sammler, Organ fur die allgemeinen Angelegen- 
heiten des Sammelwesens jeder Art und Bichtung. 
Berlin. VHI N«. 18; IX N" 7/8; 11, 18; X NM, 
7/8, 12, 13; XI N^ 7/8, 14, 18. Hierin respectievelijk van L. Clericus: 

Kleine Bemerkungen über das Wappensammeln. 
Sveriges Riddenkaps och Adels Vapenbok von C. 

A. KMngspor. 
Norwegisches Papiergeld. 
„Le truquage" im 20 Jahrhundert. 
Der neue Reichsadler. 
Die Ahnentafel Sr. Maj. des Kaisers Wilhelm II 

von Deutschland (128 kwartieren.) 
Alte Lotterieloose 
TJeber Handwerks-symbolik. 
Die Siegel von Kirchhain in der Lausnitz. 
Zunft wappen und Handwerker-Insignien. Heral- 

disches. Samlungs-Gespenster. 
Gedenk-Tasschenbuch. 
Bemerkungen zum ProtocoU der Sitzung der Vereins 

Herold. Mai 1890. 

Von L. Clericus. 

54 A. Qoovaerts. Les fondeurs d' Artillerie par M. le 
gï^néral Henrard , Rapport présenté k V Académie 
d'Archéologie de Belgique. Anvers 1890. 

Von den Bchrjjyer. Iets over de adel in Frankryk. 

{Vervolg.) 
Geadelde familiën. 

Zooals men reeds heeft kunnen opmerken , is het 
slechts eene veronderstelling dat de familiën , die zonder 
bekende verheffing in den adelstand van vóór het jaar 
1400 afstammen , beschouwd worden als altijd van adel 
geweest te zgn. Feitelijk zullen wel bijna al die familiën in 
den een of anderen vroegeren tijd , daar onder opgenomen 
zijn, hoewel bij gemis van bescheiden uit die vroegere 
tijden het tijdstip daarvan niet meer te bepalen is. 

De oorzaak van den alstoen verkregen adeldom, met 
uitzondering van het buitengewoon geval van de ver- 
heffing tot een der eerste waardigheden in den Staat, 
kan niet anders zijn dan het verkrijgen van een adellijk 
goed of de toelating van een der voorouders in de 
rechte lijn onder de adellgke krijgslieden, namelijk in de 
Ridderschap. 

Deze twee wijzen van adeldomsverknjging kunnen , wat 
de feodale tijden aangaat, als één beschouwd worden, 
want als de door den ridderslag geadelde geen landbezit 
had, kon hij, ongehuwd zijnde, van den krijg leven , maar 
gehuwd zijnde en een huisgezin moetende onderhouden, 
kon hij dit niet anders doen , dan uit de opbrengst van 
een landgoed, dat hy dan ook veelal aan het gunst- 
betoon van zgn krijgso verste te danken had. Het is dus 
noodzakelijk voor een geslacht, dat een féodalen oorsprong 
beweert te hebben gedurende de Middeleeuwen , het land- 
bezit daarvan te kunnen bewijzen. 

Het bestaan van een ridder zonder land of goed ig 
aan te nemen voor een ongehuwd persoon, maar niet 
voor het hoofd van een huisgezin. 

Genoemde wijzen van adeldomsverkrijging hebben ook 
nog plaats gevonden na de middeleeuwen en de familiën , 
die, daardoor tusschen 1400 en 1561 hun adeldom ver- 
kregen hebben, hoewel men dit niet kan aantoonen, 
zijn die, welke beschouwd moeten worden onder de — 28 — quasi féodale familiên ; de andere moet men rangschikken 
onder de geadelde familiên. 

Yan 1561 af heeft er geen verheffing in den adelstand 
meer plaats gehad ten gevolge van het verkrijgen van 
een adellijk landgoed , dan in het geval, dat de Koning 
aan een niet adellijke de beleening gaf van een landgoed 
waaraan een titel verbonden was. 

Men beschouwde dit als een uit den aard der zaak 
zelve voortvloeiende adeldomsverleening. Dit was even- 
wel niet het geval bij een dergelijke beleening door de 
Rekenkamer, in welk laatste geval de bezitter genoemd 
werd heer der baronnie, van het graafschap of van het 
markiezaat en niet, zooals in het eerstgenoemde geval, 
baron, graaf of markies. 

Een derde wijze om den adel te verkrijgen was 
het bekleeden van sommige hooge ambten. Dit 
voorrecht was eerst persoonlijk en hoofdzakelijk door 
het gewoonterecht in gebruik gekomen, omdat in 
vroegere tijden die ambten uitsluitend door adellijken 
bekleed waren geworden, doch na verloop van tijd 
werd het gewoonte om, als dergelijke ambten door drie 
achtereenvolgende geslachten bekleed geweest waren , deze 
weldra als erfelijk voor de volgende afstammelingen te 
beschouwen (1). 

Langzamerhand is het aantal dier ambten zeer toege- 
nomen, zoodat hun aantal ten tijde van de revolutie in 
1789 drieduizend en zeventig bedroeg, behalve dat der 
grootwaardigheidsbekleeders der Kroon, der militaire graden 
en van sommige gemeentelijke ambten. 

{Wordt vervolgd.) Adel in Wederlandsch Indiö. (2) 

Te Batavia: 

Jhr. W. van Albada de Haan Hettema. 

T. Baron van Asbeck. 

Jhr. E. Q. J. Barnaart. 

Jhr. A. H. Qoldman. 

Jhr. J. Ph. Hora Siccama. 

Jhr. A. A. A. Ploos van Amstel. 

Mr. J. W. A. von Schmidt auf Altenstadt. 

L. L. Storm van 's Gravesande. 

D. A. Verspijck. 

D. M. E. de Villeneuve. 

Jhr. Mr. H. L. Wichers. 

Jhr. C. H A. van der Wijck. 

W. C. A. Ziegenhirt van Rosenthal. 

Te Meester Cornelis (Batavia) : 

Jhr. A. H. van der Does de Bije. 
Jhr. W. J. F. Hora Siccama. 
Jhr. E. R. Krayenhoff. 
Jhr. J. C. W. D. A. van der Wijck. (1) De 48 yersohiUende ambten en betrekkingen, die onder zekere 
voorwaarden, hetzij personeelen of erfelijken adeldom deden verkrijgen, 
zijn opgenoemd in het Ie deel yan het Bulletin de la Société HéraU 
dique et Généalogique de France, blz. 71 , 97 en 132. 

(2) Het valt moeielijk na te gaan in hoererre alle hier op^noemde 
personen werkelijk tot den Nederlandsohen adel behooren. Onderden 
adel komen alle hier genoemde namen evenwel voor. Te Tangerang (Batavia): 
Jhr. H. de Koek. 

Te Buitenzorg (Batavia): 

C. J. Bloys van Treslong. 
Jhr J. W. E. de Sturler. 

E. C. bfiron Sweerts de Landas. 
Jhr. N. J. Westpalm van Hoorn. 
Jhr. C. O. van der Wijck: 

Te Tjitjalengka (Preanger Regentschappen): 
Jhr J. Th. Öoldman. 

Te Soekaboemi (Preanger Regentschappen): 

Jhr. W. F. Boreel. 

A. baron van Heeckeren tot Waliën. 

% 

Te Lembangan Garoet (Preanger Regentschappen): 

L. de Casembroot 

D. R. J. baroD van Lynden. 
I 

j Te Indramajoe (Cheribon): 

j Jhr. G H. F. L. de Serière. 

j Te Pekalongan: 

I Jhr. L. Th. Hora Siccama. 

I N. E. A. Qhislain de Vicq de Cumptich. 

Te Samarang: 

Jhr. H. van Alphen. 

Mr. C. W. van Heeckeren. 

F. H. W. graaf von Ranzow. 

R. F. H. Schimmelpen ninck van der Oye. 

Te Ambarawa (Samarang): 
J. H. W. graaf van den Bosch. 
Jhr. A. L. P. de Serière. 
Mr. J. M. G. D. baron van Slingelandt. 

Te Kendal (Semarang): 
W. M. van Cats baron de Raet. 

Te Pati (Japara): 
P. A. Oetgens van Waveren Pancras ClifFord. 

Te Toeban (Rembang): 
Jhr. A. W. H. de Koek. 

Te Soerabaja: 

Jhr. L. H. Ph. Goldman. 

H. J. W. van Lawick van Pabst van Bingerden. 

A. F. L Strick van Linschoten. 

Te Modjokerto (Soerabaja): 
H. A. M. L. von Senarclens de Grancy. 

Te Sidhoardjo (Soerabaja): 
A. W. M. Strick van Linschoten. — 29 — Te Djombangan (Soerabaja) : 

Jhr. D. A. van Hemert. 
Jhr. A. G. de Eock. 

Te Pasoeroean : 

Jhr. Mr. T. J. van Beyma thoe Eingma. 

Jhr. A H. de Stuers. 

D. C. Freiherr Juncker von Bigatto. 

Te Malang (Pasoeroean) : 
A. graaf van Limburg Stirum. 
W. F. baron van Reede van Oudtshoom. 

Te Kraksaan (Probolinggo) : 
G. F. M. R. de Pelser Berensberg. 

Te Bezoeki : 

Jhr. C. J. K Goldman. 

A. J. L. Strick van Linschoten. 

Te Panaroekan (Sitoebondo, Besoeki): 

R. D. Oetgens van Waveren Pancras Clifford. 
Jhr. N. Trip. 

Te Djember (Besoeki): 
Jhr. P. S. van Beyma thoe Eingma. 

Te Magelang (Eedoe): 
C. J. graaf von Ranzow. 

Te Elaten (Soerakarta) : 

W. J. graaf van Hogendorp. 

Jhr. J. C. van Holthe. 

W. F. C. Oetgens van Waveren Pancras CliflFord. 

Jhr. H. L van der Wijck. 

Te Bojolali (Soerakarta) : 
Jhr. H. E. G. Boreel. 

Te Ngawie (Madioen): 
H. M. M. van Rappard. 

Te Magetan (Madioen) : 
Jhr. J. H. Hora Siccama. 

Te Eediri: 

E. L baron van Heeckeren tot Waliën. 
C. A. M. Strick v. Linschoten. 

Te Ngrowo (Eediri): 
Jhr. C. M. Graafland. 

Te Blitar (Eediri) : 

Jhr. J. H. M. van Spengler. 
JTir. P. J. Tedins: van Berkhout. 
Jhr. J. W. de Villeneuve 

Te Tanah (fort van der Capellen, Sumatra's Westkust): 
Jhr. J. E. F. H. von Schmidt auf Altenstadt. 

Te Padang Sidempoean (Tapanoeli): 
Jhr. A. W. J. Graafland. Te Benkoelen: 
Jhr. J. G. de Serière. 

Te Medan (Sumatra's Oostkust) : 

F. baron van Asbeck. 

G. N. H. G. W. baron van der Feltz. 

A. F. R. E. baron van Haersolte van den Doorn. 

Te Laboean-Deli (Sumatra's Oostkust): 

F. L. E. Storm van 's Gravesande. 

Te Boven-Langkat Bendjer (Sumatra's Oostkust): 
E. L. van Limburg Stirum. 
M. P. L. van der Maesen de Sombreff. 
H. W. Röell. 

Te Serdang (Sumatra's Oostkust) : 
Jhr. H. J. L. Leyssius. 

Te Batoe Bakra (Sumatra'a Oostkust): 
R. Graf zu Bentheim Tecklenburg Rheda. 

Te Siak (Sumatra's Oostkust): 
W. M. E. baron Taets van Amerongen. 

Te Menado : 

E. W. G. Graafland. 

Te Gorontalo (Menado): 

G. W. W. C. Baron van Hoëvell. 

Te Makassar (Celebes): 
Jhr. F. Goldman. 
Jhr. J. J. Röell. 

Te Amboina: 
J. van Capelle. 

Te Banda (Amboina): 

F. de Charon de St Germain. 
Jhr. A. A. J. Goldman. Te Ternate: 
B. L. R. de Sturler. A. A. V. V. O. Familieberiehten. 

JANUARI 1890. 

GEBOORTEK. 

1 te 's-Hertogenbosch. Eduardus Leopoldus Maria Her- 
manus, zoon van Gornelius Ludovicus Maria Emelius 
Johannes Eduardus baron Speyart van Woerden en 
van Jonkvrouwe Eleonore M!aria Fran^oise van Sasse 
van IJsselt. 

3 te Dordrecht. N., dochter van N. Moll en van J. C. 
Bodel Bienfait 30 — 4 te Tiel. N., dochter van Jhr. N. Bowier en Jonkvrouwe 
A. L. E. von Weiier. l 

4 te Wolvega. N., zoon van Mr. Jacob Sickenga en van 
Wilhelmina Frederika Casiiiiiera Charlotta Juliana 
baronesse van Heemstra. 

5 te Amsterdam, eene levenlooze dochter van Pieter 
Theodoor van Hoorn en van Johanna Eugenia 
Theodora Schouwenburg. 

6 te Amsterdam. N., dochter van N. Rahusen en van 
A. L. Hooft. 

6 te Muiderberg. N., dochter van N. Coninck Westen- 
berg en van B. C. Calkoen. 

7 te Baam. N., zoon van N. Boissevain en Mathilda Ba- 
ronnesse de Geer 

8 te Leiden. Frederik Herman, zoon vjyi Herman Jacob 
van Nouhuys en van Frederica Charlotta Suzanne 
Qarrer. 

10 te Amsterdam. Daniel ApoUonius, zoon van Dr. Con- 
stant Charles Delprat en van Catharina Elizabeth 
Reynvaan. 

12 te Gouda. N , dochter van N. van Iterson en van J. 
M. Graafland. 

12 te 's-Gravenhage Nicolina Agnes Adrienne, dochter 
van Albert de Ruyter van Steveninck en van Agnes 
Marie Charlotte Bahr. 

13 te Amersfoort. Jan Leonardus, zoon van F. Rasch en 
van A. M. M. van IJsselsteyn. 

16 te 's-Gravenhage. Catharina Cornelia, dochter van 
Johannes Eliza Herman Bakhuijs en van Jeanne Marie 
du Rieu. 

17 te Amsterdam. Marie Bemardine, dochter van Gerard 
Coenraad Bemard Dunlop en van Marie Louise Ellis, 

17 te Diemen. Constant Willem, zoon van W. H. toe Water 
en van C. W. Richelme. 

17 te 's-Gravenhage en overleden aldaar 4 Maart. Wille- 
mine Louise, dochter van Mr. Fran^ois Louis Ver- 
schoor en van Willemina Hendrika van derMuelen. 

18 te Arnhem. Olga, dochter van Adriaan Adama Henry 
Boon Hartsinck en van Johanna Maria Boissevain. 

20 te Amsterdam. Catharina Johanna Maria Cornelia, 
dochter van Marius Cornelis Hennequin en van Catha- 
rina Johanna Gerardina Coets de Bosson. 

21 te Neede. N., zoon van Hendrik Carel van de GraaflF 
en van Barbara Henrica Fabius. 

22 te Middelburg. Bonifacius Franciscus Simon, zoon van 
Henri Johan von Brücken Fock en van Fran^oise 
Eugenie Bogaert. 

23 te Kralingen. N,, dochter van Adriaan Cornelis van 
der Hoop en van Johanne Cecilia Elizabeth baronnes 
van Rhemen. 

24 te Amsterdam. Johanna Louise, dochter van Mr. Ernst 
van Lennep en van Johanna Louise van Eeghen. 

25 te Leiden. Jan Willem, zoon van Mr. Willem van der 
Vlugt en van Anna Rauwenhofif. 

26 te Bloemendaal. N., dochter van N. van Arkel en van 
Jonkviouw L. M. L. Strick van Linschoten. 

26 te Breda. Anna Cornelia Elisabeth, dochter van Earel 

Johannes van Ravenswaay en van Catharina Johanna 

Maria de Klopper. 
28 te Amsterdam. Comelie Jeanette, dochter van Anthony 

IJsbrand Amold Looyen en van Elise Alida Johanna 

Geertruida Kersten. 
31 te Amsterdam. Jan Willem Daniël, zoon van Anthonie 

Marinus Pleyte en van Anna Maria Adriana Röell. HUWELIJKEN. 

9 te Dieren of te Hengeloo. H. Hooft Graafland met 
J. C. van Benthem. 

9 te Leiden. Mr. Willem Jan van Boneval Faure, geb. 
te Amsterdam 22 Jan. 1860, burgemeester van Ambt 
Almelo, zoon van Hugo Pieter en van Gerhardina 
Anna Lucia Susanna Canter Creraers met Maria Anna 
Desiré Bake, geb. te Groesbeek 30 Sept. 1863, dochter 
van William Archibald Joseph en van Meiria Anna 
van Hall. 

9 te Rotterdam. Dr. Martinus Cornelis Adrianus Bijleveld, 
geb. aldaar 21 Nov. 1862 (W. L blz. 123) met Jonkv. 
A. J. Martini Buys. 
21 te Amsterdam. Gerard Kniphorst, geb. te Soerabaya 
31 Dec. 1861, zoon van Lambertus Casper Everhard 
en van Alijde Petronella Antoinette Gijsberti Hodenpijl 
met Geertruy Willemina Eduarda Hora Adama, geb. 
te Tiel 31 Aug. 1865, dochter van Johan en van 
Jonkv. Wilhelmina Geertrui van Beyma. 

STERFGEVALLEN. 

l te VGravenhage. Emma Jeane baronnes Lewe van 
Middelstum. (N. A. H blz. 139). 

1 te Groningen. Mr. Gustaaf Willem Hendrik baron 
van Imhoff, geb. aldaar 16Mrt. 1801, R. N. L., Com- 
mandeur der Orde van de Eikenkroon, oud-burge- 
meester van Groningen, oud-president van het voormcdig 
Provinciaal gerechtshof aldaar, weduwnaar van Antonia 
Munniks (N. A. UI blz. 101). 

1 te 's-Hertogenbosch. Jonkv. Julia Maria Josepha Clara 
Ghislaine de la Court, geb. aldaar 4 Juni 1872, dochter 
van Jhr. Josephus Maria Wilhelmus Emmanuel en 
van Marie Antoinette Julie Clemence Ghislaine ba^ 
rennes de Bethune. 

2 te Amsterdam. Jhr. Abraham Lopez Suasso Jr., geb. 
aldaar, oud Tijaar, geh. met Rachel Mendes da Costa. 

2 te Cannes. Jhr. Johan Willem Edouard de Sturler, 
oud 61 jaar, eigenaar van het land Tjomaas. 

3 te Hilversum. Anna Carolina Philomela Bahiman, 
oud 48 jaar, gehuwd met Robert Barge. 

3 te 's-Gravenhage. Mr. Frans Maclaine Pont, oud-officier 
van justitie bij de arr.-rechtb. te Leiden, geb. te 
Medemblik, oud 75 jaar, zoon van Mr. Pieter Pont 
en Maria Maclaine, weduwnaar van Maria Jacoba de 
Vicq. 

4 te Davos Platz. Amalia Wilhelmina Tulleken, oud 24 
jaar, geh. met J. M. K Pennink. 

4 te Bonn Dr. E. S. Nasse, geheimraad en hoogleeraar 
aan de Hoogeschool te Bonn, gehuwd met C, H. 
van Hogendorp. 

4 te Nieuwer-Amstel. Mr. R. A. Kerkhoven, gehuwd 
met A. C. van Delden. 

5 te Deventer. Jhr. Adam Emanuel Carolus de Sturler 
de Frienisberg, geb. te Vierlingsbeek 30 Jan 1817, 
gep. luit -generaal der kavallerie, adj. des Konings 
i. b. d., commandeur der orde van de Eikenkroon. 

5 te Voorburg. Adrianus Herman us Halder, 38 jaar, 
geh. met A. A. van de Kasteele (W. II blz. 20). 

5 op den huize Avergoor te EUekom. Fran^ois René 
Hendrik Robert baron Fagel, geh. met Wilhelmina 
Anna Maria Barones Bentinck (N. A. I blz. 127). — 31 - 6 te Alkmaar. B. A. H. Swaving, oud 66 jaar, wed. van 

J. G. H. Verhoef. 
6 te Rijswijk (Z. H.). J. W. Mensing, oud 72jaar, wed. 

Tan N. Schuurman. 

6 te VGravenhage. Clara Suzanne Jacoba Weve, geb. 
aldaar, dochter van Gerome en van Katharina Wil- 
helmina Roedig. 

7 te Zwolle. Mr. W. baron de Vos van Steenwijk, oad 
44 jaar, burgemeester van de Wijk, lid der 1® kamer 
der Staten-Generaal, geh. met N. van Nes van Meer- 
kerk. 

7 te Hilversum. Willem Jacob Elias Crommelin, geb. 
te Amsterdam 17 Mei 1847, zoon van Gulian Comelis 
en van Louise Smissaert, geh. aldaar met Hendrika 
de Graaf, geb. te Elde 30 April 1852, dochter van 
Nicolaas Hendrik en van Elisabeth Johanna Pierson. 

8 te 's-Qravenhage. Edouardus Alfred graaf van Bylandt, 
geb, te Brussel 14 0ct. 1829, kamerheer desKonings 
i. b. d., gehuwd l». met Anna Vokes, en gehuwd 2°. 
met Petronella Adriana van Massow, geb. te Leiden 
25 Oct. 1834. 

8 te 's-Qravenhage. Jhr. Johan Hora van Rappard, geb. 
te Batavia 25 Juni 1850, zoon van Jhr. Everhard en 
van Wilhelmina Arice Cornets de Groot. 

8 te 's-Gravenhage. Floris Abraham Vaillant, geb. te 
Maassluis 8 Nov. 1814, ridder der orde van den Ned. 
Leeuw en van die der Eikenkroon, oud-inspecteur 
der genie, zoon van Christiaan Joannes en van Anna 
Maria Jacoba Bijleveld, weduwnaar van Anna Maria 
Smits. 

9 te Haarlem. Suzaune Carolina Bookmaker. 

9 te Middelburg. Jan Jacob Iman Sprenger, oud-bur- 

gemeester van Domburg, weduwnaar van Cecilia Cor- 

nelia Lantsheer, geh. met Jonkv. Christina Johanna 

Schorer. (W. III blz. 172). 
9 te Velp. Charlotte Susette de Haes, geb. te Gendringen 

21 Jan 1825. (W. I 358). 
9 te Arnhem. Johanna Boeije, gehuwd met Emile Guil- 

laume Charles Comeille Storm de Grave (N. A, I 

blz. 81). 
9 te Maarsen. Jacobus Petrus Hendrik Carel Veeren, 

oud 70 jaar, gepens. luit.-kol. der infanterie, geh. met 

W. A. C. Veeren. 
10 te Amsterdam. Comelis, oud 9 maanden, zoon van Mr. 

Pieter Coninck Westenberg en van Alida Boonacker. 

10 te 's-Gravenhage. Margaretho ChristinusElisaRuempol, 
geb. te Zutphen 24 Jan. 1831, weduwnaar 1**. van Maria 
Johanna Lucia do Brauw en geh. 2°. met Maria Martha 
Constantia Braskamp, (zie 1886 blz. 40). 

10 te Maastricht. Jhr. Alexander Edmond Philippe Hubert 
Ruys van Beerenbroek, geb. aldaar, kap der schutterg, 
oud 50 jaar en 7 maanden. 

1 1 te Haarlem. Elise Henriette van SuchteloD, oud 65 jaar, 
wed. van A. G. Tomberg. 

12 te Zwolle. R. W. Lyclama è, Nijeholt, 87 jaar, wed. 
van J. S. Tieleman, luit.-kol. 

12 te 's-Gravenhage. Mr. Sybrand Jan Hingst, geb. te 
Amsterdam, oud 65 jaar, oud rechter aldaar, raads- 
heer in den Hoogen Raad der Nederlanden, zoon van 
Jelle en van Gepke Brouwer, geh. met Margaretha 
Catharina MüUer, 

13 te Hilversum. Dr. Jacobus Penn, geb. te Dordrecht 
8 Dec. 1821, ridder der orde van den Ned. Leeuw, 
oud-inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht in Noord-H oUand, weduwnaar van Apolonia M. L. Herc- 

kenrath. 
13 te Scheveningcn. Jeannetta Adriana Theodora Roorda, 

geb. te Leeuwarden, oud 86 jaar, dochter van Evert 

en van Everharda Wijborg. 
13 te Groningen. Arentia Johanna van Heioma, geb. te 

Heerenveen in 1837, dochter van Marcus en van Maria 

van Sminia, geh. met Jhr. Willem van Andringa de 

Kempenaer, geb. te Leeuwarden 
13 te 's-Gravenhage. Jonkv. Cornelia Jakoba Waubert 

de Puiseau, geb. te Deventer, oud 56 jaar, dochter van 

Jhr. Jean Louis Theodore en van Elisabeth Christina 

van Genderen. 

13 te Amsterdam. Mr. Abraham van Eyk Bijleveld, oud 
69 jaar, raadsheer in het gerechtshof te Amsterdam, 
gehuwd met Andrea Cornelia Adriana Vaillant (W. I 
blz. 124). 

14 te Amsterdam. Charles Adriaan Ludolph Brender k 
Brandis, geb. te 's-Qravenhage, oud 67 jaar, gepens. 
ritmeester, zoon van Willem Frederik Charles en van 
Johanna Alexandrina Hermina van Heel. 

14 te Rotterdam. Anna Wilhelmina Frederika van Mar- 

celis Hartsinck, oud 68 jaar, gehuwd met Adriaan 

Comelis Hanegraaf (W. II blz. 23). 
14 te Amsterdam. Hubert Dietegen baron de Salis, geh. 

met Anna Maria Metelerkamp (W. II blz. 302). 
14 te Zierikzee. Johan David Stetterogge, oud 84 jaar, 

emeritus predikant, weduwnaar van Anna Maria Er- 

merins (W. I blz. 251). 
14 te Nijmegen. Karel Pieter Theodorus Pippenghegen, 

geh. met Catharina Helena Viruly (W. III blz. 284). 

14 te Delft. A. J. van Berkel, oud 69 jaar. 

15 te 's-Gravenhage. Maria Agnes van der Looy, geb. 
te Rotterdam, oud 68 jaar, dochter van Comelis Hen- 
dricus en van Johanna Maarsman, gehuwd met Aart 
van der Leeuw. 

15 te Winschoten. Anna Elisabeth Keizer, oud 86 jaar, 

wed. van Mr. Rudolf de Sitter (Ann. 1875 blz. 180). 
15 te 'S'Gravenhage. Maria Anna Siberg, geb. aldaar 8 

Pebr. 1827, dochter van Pieter Gerard en van Maria 

Anna Reynst. 
15 te Haarlem. Civile SusanneJeane Adolphine baronnes 

van Tuyl van Serooskerken, oud 89 jaar. 
15 te Leiden. Johanna Diderika Harteveld (W. II blz. 15) 

geh. met Abraham Rutgers van der Loeff, geb. te 

Noordbroek 15 Juli 1839, zoon van Dr. Abraham en 

van Cornelia van der Tuuk. 

15 te Amsterdam. Daniel Ploos van Amstel, geb. aldaar, 
oud 57 jaar, oud consul-generaal te Melbourne, zoon 
van Boudewijn Jacobus en van Johanna Jacoba 
Lange. 

16 te 's-Gravenhage. Sjeuke van der Plaats, geb. te 
Leeuwarden, oud 68 jaar, dochter van Jan Daniel en 
van Anna Elisabeth Koopmans, wed. van Louis Pison, 
ridder der Militaire Willemsorde, oud luit.-kol. van 
het O. I. leger. 

16 te Wijk-bij -Duurstede. Bernardus Geertrudis van Heyst, 
oud 68 jaar, notaris en oud-lid van den gemeenteraad, 
geh. met J. C. van MariënhofiF (W. II blz. 64). 

16 te 's-Gravenhage. Wilhelmus Hendricus Nuyens, geb. 
te Westwoud, oud 35 jaar, priester, rector van het St. 
Willibrordusgesticht, zoon van Dr. Wilhelmus J. P. en 
van Elisabeth Bolten. 

16 te 's-Gravenhage. Willem Jacobus Feith, geb. aldaar, — 24 — 15 te Haarlem. Wilhelmina Theodora yan der Horst Serlé, 
wede yan P. Rouwenhorst Mulder. 

15 te Arnhem. Jonky. Olowina Margaretha Helena Ortt, 
geb. te Alkmaar 23 Maart 1842 (M. N. A. bl. 40). 

16 te Bergen op Zoom. Anna Petronella Elilabeth 
Theodora Verploegh Chassé, oud 63 jaar, geh. met 
Johan Andries Veenhuyzen, gep. kol. yan het O. I. 
leger, ridder der orde yan den Ned. Leeuw, Bt. te 
Bergen op Zoom 28 December 1889. 

16 te VGrayenhage. Adriana Maria Eleijn yan Willigen, 
geb. te Delft 1 Febr. 1836, dochter yan Hendriken 
yan Comelis Catharina yan Meerten, geh. met Johan 
Adriaan Heule, geb. te 's-Grayenhage 24 Juli 1832, 
oud-lid der proy. staten yan Zuid-Holland, zoon yan 
Antoine Guillaume en yan Catharina Louisa Ser- 
rurier. 

16 te Amsterdam. Mr. Lodewgk Anton Aloysius yan 
Wensen, geb. te Leiden 25 Maart 1825, yice-president 
der arr. rechtbank, benoemd raadsheer in het gerechts- 
hof te 's-Grayenhage, geh. met Gerardine Anna Maria 
Bonke. 

16 te Rheden. M. W. yan den Bergh, oud 78 jaar, geh. 
met S. G. Brender k Brandis. 

18 te Deyenter. Hendrina Sophia yan Nes yan Meerkerk, 
oud 71 jaar, geh. met August Gerhard Besier (W. I 
blz. 41). 

18 te Kampen. Willem Prederik van Nouhuys, oud 66 
jaar, zoon yan Julius Hugo en van Carolina Louisa 
Adriana Gey yan Pittius, geh met C. Boon. 

18 te Rotterdam. W. 't Hooft. 

19 te 's-Grayenhage. Henriette Jacoba Antoinette Petro- 
nella Johanna Simonis, geb. aldaar d Mei 1831, 
dochter yan Johannes Josephus en yan Henriette 
Catharina Roeloffsen, geh. lo. met Mr. Johannes 
Josephus Hendricus Mattheus Weye, en 2o. met Mr. 
Josephus Joannes Suijs. 

19 te Endhoyen. Maria Helena Kloot, geb. te Uithoorn 
26 Dec. 1805, weduwe yan Qabriel Marinus yan 
Heemskerck de Galz. 

20 te Leiden. Adriaan yan Eek, geb. te Hontenisse 24 
Noy. 1820, bewaarder yan de hypotheken en yan 
het kadaster te Leiden, zoon yan Pieter en van Adriana 
Buyze, geh. te Breda 17 Juni 1852 met Oswaldina 
d'Aumerie, geb. te Beugen 27 Juli 1825, dochter ysui 
Gidéon Anthonie Balthazar en yan Sara Keer. 

22 fe VHertogenbosch. Johannes Gerardus Henricus 
Antonius baron yan Hugenpoth, geh. 1©. met Maria 
XJrsula barones yan Hugenpoth yan den Berenclaauw, 
en 2o. met Adriana Magdalena Norberta yan Hooff 
(N. A. I. bl. 166) 

22 te Beetsterzwaag. Mr. Gerlacius Buma, oud 56 jaar, 
geh. met Nicoline yan Heioma (W I. blz. 118). 

23 te VGrayenhage. Jhr. Willem Herman Prederik 
yan Raders, geb. te Cura^ao 13 Noy. 1827, oud- 
directeur van burgerlijke en openbare werken in Ned. 
Indie, zoon van baron Reinier Prederik en van Eli- 
sabeth yan der Meulen. 

23 te VGravenhage. Willem Prederik, geb. aldaar 26 
Sept. 1885, zoon van Robert baron yan Heeekeren 
yan Molecaten en van Charlotte Catharina van Braam. 

23 te Sindanglaja. H. G. J. A. Pundter de Beauchène, 
luitenant ter zee 2e kl. 

23 te Dieren. Dr. Willem Mar». Smit, geb. te IJsselstein 
.20 Mei 1819, oud dirigeerend officier yan gezondheid der Kon. Ned. Marine, geb. met Catharina Susanna 
Eeg, geb. te Amsterdam 21 Juni 1833. 

25 te Breda. Govert Bijl de Vroe, geb. te Ylissingen 
21 Dec. 1833, zoon van Dirk en van Alida Johanna 
CoUetta de HEian, geh. met Geertrui van Santbergen. 

26 te 's-Gravenhage. Prederik Rudolf Karel Peyer im 
HofiF, geb. te Breda 1 Oct. 1829, gep. generaal-majoor 
yan het O.-I. leger, ridder der orfe van den Ned. 
Leeuw, zoon yan Prederik P. i. H. en yan Wilhelmina 
Gesina Perdinanda barones de Salis, geh. met Ber- 
nardina Christina Philippina Burgemeestere, geb. te 
Banjermassing 17 Oct. 1838. 

26 te Amsterdam. Dr. Jan Jacob ten Kate (zie 1889, 
blz. 75). 

26 te Enge bij Zurich. B. L. Verwey, oud-consul der 
Nederl., weduwnaar van C. M. W. Smallenburg. 

27 te Arnhem. Rijck Christiaan Schlingemann, mede- 
directeur der Geldersche kredietyereeniging, geh. met 
N. Bulckley. 

27 te Kampen. Willem Prederik Engelbert van Bever- 
voorde, oud hoofdofficier O. I. Leger, versierd met 
het metalen kruis. 

29 in Indië. Louis Reinier, geb. te Breda 14 Sept. 1867, 
adelborst Ie klasse, zoon van Jacob Nicolaas Anthony 
baron Taets van Amerongen en Cornelia Sylvia Sara 
van Lennep. 

29 te Delft. C. W. Pavre, oud 82 jaar, weduwe van 
N. Kikkert. 

29 te Haarlem. Jhr. Mr, Theodore Louis Lambert Frins^ 
heer van Westdorpe, vice pres. in de arr. rechtbank, 
geh. met Anna Catharina Labouchère (W. 11, blz. 197). 

29 te Bergeyk. Jacoba Maria Christina Hirzel von Kemten, 
geb. te Veldhoven bij Eindhoven 21 Juli 1839, dochter 
van Pieter Joachim en van Johanna Maria Christina 
Kremer, weduwe van Johan Constant Kremer. 

29 te ... . Sara Johanna Ploos van Amstel, geh. met 
Mr. Ernst Moltzer (W. II. blz. 341). 

30 te 's-Gravenhage. Mr. Adrianus Quirinus KrayenhoflF 
van de Leur, geb. te Steenbergen, oud 85 jaar, pro- 
cureur bij den Hoogen Raad der Nederlanden, zoon 
van Adrianus Rudolphus en van Cornelia Elisabeth 
Kolff, weduwnaar van Jannet Elisabeth Dunlop 

31 te Moergestel. Rudolf Gerard Vorsterman van Oyen, 
geb. te Amsterdam 3 Maart 1813, zoon van Abraham, 
heer van Zaanen en Schoten, en van Hendrika Lange. 

31 te Dieren. Perdinanda Theodora Gerarda Wilhelmina 
van Marie, oud 68 jaar, weduwe van Christiaan 
Roeters van Lennep (W. II, blz. 225). 

31 te Zoeterwoude. Izak Petrus Marie Willinck, oud 
60 jaar, oud kapitein ter zee, ridder der Milit. Willems- 
orde, geh. met N. van den Bergh. IMHOÜD 1990 M^ 3. 

Benoeming tot eere- en oorrespondeerende leden. — Yenlag der 
algemeene yergadering gp 22 Maart 1890. — Arentsburgh (slot) door 
B. P. van den Bosoh. — Oude geslachten, door A. J. C. Kremer. — 
Iets OYer den adel in Frankrgk, door J. C. t. d. M. — Familie- 
beriohten over December 1889. Gedrukt bij Gebr. J. & H. van LANaByHüTSEN te 's-Gravenliage. MAANDBLAD VAN HET Genealoglsch-heraldiek genootschap „De Nederlandsche Leeuw." Dit blad verschijnt omstreeks het midden 
▼an iedere maand, onder redactie van het 
bestnnr en wordt alleen aan de leden van 
het genootschap gezonden. Brieven en mede- 
deelingen, alsook bgdragen voor het Maand- 
blad te lenden aan den secretaris van het 
genootschap, den heer A. A. Vorsterman 
VAM OrsN, Lman Capes imn Cattenhurch 863, 
te 's-Oravenhage. 
Leden te 's-Oravenhage betalen per 
jaar ƒ 10.00 

Zy , die buiten 's-Gravenhage wonen / 6.00 

De vorige jaargangen sijn voor de nieuwe 
leden verkrijgbaar per jaargang ad /6.00 

Advertentiën in verband met bovenge- 
noemde wetenschappen per regel . ƒ0.20 
Afzonderlyke nummers niet verkrijgbaar. De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de 
strekking en den inhoud der onderteekende stukken. N». 4. VIII« Jaargang. 1890. Jhr. Mr. Th. L. L. PRINS, HEER VAN WESTDORPE. 
Ons afgestorven lid werd 9 Sept. 1850 als student in de rechten aan de 
hoogesebool te Leiden ingeschreven en zette zich, naaldaar 28 Juni 1854 in de 
beide rechten gepromoveerd te zijn, in zgn vaderstad Rotterdam neder alwaar hij 
te voren als 13-jarig jongeling met nog 3 anderen op 25 Juli 1845 den eersten 
steen legde voor de Zuider-kerk. Kort na zijne vestiging (27 Sept. 1855) werd 
hij benoemd tot substituut-griffier bij de arr.-rechtbank aldaar, van welk ambt 
hij 1 Juni 1864 op verzoek eervol werd ontslagen. Hij was van 13 Pebr. 1861 — 
20 Sept. 1866 lid van den gemeenteraad van Rotterdam. Gekozen 1 April 
1858 en herkozen 2 April 1863 als hoofdiDgeland van Schieland. Benoemd 
tot hoogheemraad van Schieland 17 Mei 1864 en als zoodanig op verzoek 
ontslagen 18 Nov. 1866. Bij Koninklijk besluit van 29 Maart 1867 benoemd tot 
rechter-plaats vervanger in de arr.-rechtbank te Haarlem en bij besluit van 29 Mei 
1872 tot rechter aldaar. Gekozen als hoofdingeland van den Haarlemmermeerpoldler 
22 Mei 1868 en herkozen 28 Maart 1870 en 23 Maart 1876. Benoemd tot heemraad 
van den Haarlemmermeerpolder 6 Dec. 1876. Bij Koninklijk besluit van 26 Jan. 1885 benoemd tot vice- 
president der arr.-rechtbank te Haarlem en bg besluit van 29 April 1886 in den Nederlandschen Adelstand 
verheven met het praedicaat van Jonkheer en Jonkvrouw voor alle zijne wettige afstammelingen. Zijn 
familiewapen werd volgens diploma van 22 Oct. 1888 vermeerderd met dat der heerlijkheid Westdorpe als 
hartschild. Hij overleed te Haarlem 29 Dec. 1889, na tweemaal gehuwd te zijn geweest: eerst te Haarlem 
27 Sept. 1855 met Cornelia Crommelin, geboren aldaar 6 Juni 1832, overleden te Rotterdam 23 Dec. 1861, 
dochter van Daniel Frans en van Catharina Elisabeth van Wickevoort Crommelin, daarna te Amsterdam 
19 Juli 1877 met Anna Catharina Labouchère, geboren aldaar 17 Mei 1846, dochter van Henri 
Matthieu en van Cornelia Henrietta van Lennep. 

Omtrent dit geslacht zie men o. a. : J. H. Schefifer, Genealogie Prins, Rotterdam 1878, 8® en zijn 8 
kwartieren in de Genealogische kwartierstaten van Nederlandsche geslachten, onder redactie van Jhr. W. 
F. O .L. van der Dussen en M. P. Smissa^rt. Deze 8 kwartieren zijn 

Prins van Reede van Oudshoorn 

Gevers Röell 

van Neck Kirsten 

van der Staal van Gheell van Spanbroek. 24 — 15 te Haarlem. Wilhelmina Theodora van der Horst Serlé, 
wede yan P. Rouwenhorst Mulder. 

16 te Arnhem. Jonky. Olowina Margaretha Helena Ortt, 
geb. te Alkmaar 23 Maart 1842 (M. N. A. bl. 40). 

16 te Bergen op Zoom. Anna Petronella Elilabeth 
Theodora Verploegh Chassé, oud 63 jaar, geh. met 
Johan Andries Veenhuyzen, gep. kol. van het O. I. 
leger, ridder der orde van den Ned. Leeuw, st. te 
Bergen op Zoom 28 December 1889. 

16 te 's-Ghravenhage. Adriana Maria Eleijn van Willigen, 
geb. te Delft 1 Febr. 1836, dochter van Hendriken 
van Comelis Catharina van Meerten, geh. met Johan 
Adriaan Heule, geb. te VGravenhage 24 Juli 1832, 
oud-lid der prov. staten van Zuid-Holland, zoon van 
Antoine G^uillaume en van Catharina Louisa Ser- 
rurier. 

16 te Amsterdam. Mr. Lodewgk Anton Aloysius van 
Wensen, geb. te Leiden 25 Maart 1825, vice-president 
der arr. rechtbank, benoemd raadsheer in het gerechts- 
hof te 's-Gravenhage, geh. met Gerardine Anna Maria 
Bonke. 

16 te Bheden. M. W. van den Bergh, oud 78 jaar, geh. 
met S. CI-. Brender k Brandis. 

18 te Deventer. Hendrina Sophia van Nes van Meerkerk, 
oud 71 jaar, geh. met August Gerhard Besier (W. I 
blz. 41). 

18 te Kampen. Willem Prederik van Nouhuys, oud 66 
jaar, zoon van Julius Hugo en van Carolina Louisa 
Adriana Gey van Pittius, geh met C. Boon. 

18 te Rotterdam W. 't Hooft. 

19 te 's-Gravenhage. Henriette Jacoba Antoinette Petro- 
nella Johanna Simonis, geb. aldaar d Mei 1831, 
dochter van Johannes Josephus en van Henriette 
Catharina Boeloffsen, geh. lo. met Mr. Johannes 
Josephus Hendricus Mattheus Weve, en 2o. met Mr. 
Josephus Joannes Suijs. 

19 te Mndhoven. Maria Helena Eloot, geb. te Uithoorn 
26 Dec. 1805, weduwe van Gabriel Marinus van 
Heemskerck de Galz. 

20 te Leiden. Adriaan van Eek, geb. te Hontenisse 24 
Nov. 1820, bewaarder van de hypotheken en van 
het kadaster te Leiden, zoon van Pieter en van Adriana 
Buyze, geh. te Breda 17 Juni 1852 met Oswaldina 
d'Aumerie, geb. te Beugen 27 Juli 1825, dochter V8ui 
Gidéon Anthonie Balthazar en van Sara Keer. 

22 te 's-Hertogenbosch. Johannes Gerardus Henricus 
Antonius baron van Hugenpoth, geb. lo. met Maria 
ürsula barones van Hugenpoth van den Berenclaauw, 
en 2o. met Adriana Magdalena Norberta van Hooff 
(N. A. L bl. 166) 

22 te Beetsterzwaag. Mr. Gerlacius Buma, oud 56 jaar, 
geh. met Nicoline van Heioma (W I. blz. 118). 

23 te 's-Gravenhage. Jhr. Willem Herman Frederik 
van Raders, geb. te Cura^ao 13 Nov. 1827, oud- 
directeur van burgerlijke en openbare werken in Ned. 
Indie, zoon van baron Reinier Prederik en van Eli- 
sabeth van der Meulen. 

23 te 's-Gravenhage. Willem Prederik, geb. aldaar 26 
Sept. 1885, zoon van Robert baron van Heeekeren 
van Molecaten en van Charlotte Catharina van Braam. 

23 te Sindanglaja. H. G. J. A. Pundter de Beauchène, 
luitenant ter zee 2e kl. 

23 te Dieren. Dr. Willem Mar». Smit, geb. te IJsselstein 
.20 Mei 1819, oud dirigeerend ofBcier van gezondheid der Kon. Ned. Marine, geb. met Catharina Susanna 
Eeg, geb. te Amsterdam 21 Juni 1833. 

25 te Breda. Govert Bijl de Vroe, geb. te Ylissingen 
21 Dec. 1833, zoon van Dirk en van Alida Johanna 
Colletta de Haan, geh. met Geertrui van Santbergen. 

26 te 's-Gravenhage. Prederik Rudolf Earel Peyer im 
Hoff, geb. te Breda 1 Oct. 1829, gep. generaal-majoor 
van het O.-I. leger, ridder der orde van den Ned. 
Leeuw, zoon van Frederik P. i. H. en van Wilhelmina 
Gesina Perdinanda barones de Salis, geh. met Ber- 
nardina Christina Philippina Burgemeestere, geb. te 
Banjermassing 17 Oct. 1838. 

26 te Amsterdam. Dr. Jan Jacob ten Eate (zie 1889, 
blz. 75). 

26 te Enge bij Zurich. B. L. Verwey, oud-consul der 
Nederl., weduwnaar van C. M. W. Smallenburg. 

27 te Arnhem. Rijck Christiaan Schlingemann, mede- 
directeur der Geldersche kredietvereeniging, geh. met 
N. Bulckley. 

27 te Kampen. Willem Prederik Engelbert van Bever- 
voorde, oud hoofdofficier O. I. Leger, versierd met 
het metalen kruis. 

29 in Indiê. Louis Reinier, geb. te Breda 14 Sept. 1867, 
adelborst Ie klasse, zoon van Jacob Nicolaas Anthony 
baron Taets van Amerongen en Cornelia Sylvia Sara 
van Lennep. 

29 te Delft. C. W. Pavre, oud 82 jaar, weduwe van 
N. Kikkert. 

29 te Haarlem. Jhr. Mr, Theodore Louis Lamhert Prins^ 
heer van Westdorpe, vice pres. in de arr. rechtbank, 
geh met Anna Catharina Labouchère (W. II, blz. 197). 

29 te Bergeyk. Jacoba Maria Christina Hirzel von Kemten, 
geb. te Veldhoven bij Eindhoven 21 Juli 1839, dochter 
van Pieter Joachim en van Johanna Maria Christina 
Kremer, weduwe van Johan Constant Kremer. 

29 te ... . Sara Johanna Ploos van Amstel, geh. met 
Mr. Ernst Moltzer (W. IL blz. 341). 

30 te 's-Gravenhage. Mr. Adrianus Quirinus KrayenhoflF 
van de Leur, geb. te Steenbergen, oud 85 jaar, pro- 
cureur bij den Hoogen Raad der Nederlanden, zoon 
van Adrianus Rudolphus en van Cornelia Elisabeth 
Kolflf, weduwnaar van Jannet Elisabeth Dunlop 

31 te Moergestel. Rudolf Gerard Vorsterman van Oyen, 
geb. te Amsterdam 3 Maart 1813, zoon van Abraham, 
heer van Zaanen en Schoten, en van Hendrika Lange. 

31 te Dieren. Perdinanda Theodora Gerarda Wilhelmina 
van Marie, oud 68 jaar, weduwe van Christiaan 
Roeters van Lennep (W. II, blz. 225). 

31 te Zoeterwoude. Izak Petrus Marie Willinck, oud 
60 jaar, oud kapitein ter zee, ridder der Milit. Willems- 
orde, geh. met N. van den Bergh. IMHOÜD 1990 M^ 3. 

Benoeming tot eere- en correspondeerende leden. — Yenlag der 
algemeene yergadering gp 22 Maart 1890. — Arentsburgh (slot) door 
R. P. van den BoBoh. — Oude geslachten, door A. J. C. Eremer. — 
Iets over den adel in Frankrgk, door J. C« y. d. M. — Familie- 
beriohten orer December 1889. Gedrukt bij Gebr. J. & H. van LANaByHUTSEir te *B-GraYenhage. MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldiek genootschap „De Nederlandsche Leeuw." Dit blad versohijat omstreeks het midden 
▼an iedere maand, onder redactie van het 
bestnur en wordt alleen aan de leden van 
het genootschap gezonden. Brieven en mede- 
deelingen , alsook bgdragen voor het Maand- 
blad te lenden aan den secretaris van het 
genootschap, den heer A. A. Vorstsrman 
TAN OrKN, Lman Copet imn Cattenbureh 863, 
te 's-Oravenhage. -i« 
Leden te 's-Gravenhage betalen per 
jaar ƒ 10.00 

Zg , die buiten 's- Graven hage wonen / 6.00 

De vorige jaargangen zijn voor de nienwe 
leden verkrygbaar per jaargang ad /6.00 

Advertentien in verband met bovenge- 
noemde wetenschappen per regel ƒ0.20 
Afzonderlijke nnmmers niet verkrijgbaar. %. De redactie van het MEiandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de 
strekking en den inhoud der onderteekende stukken. N». 4, "VIII* Jaargang. 1890. Jhr. Mr. Th. L. L. PRINS, HEER VAN WESTDORPE. 
Ons afgestorven lid werd 9 Sept. 1850 als student in de rechten aan de 
hoogescbool te Leiden ingeechreven en zette zich, naaldaar 28 Juni 1854 in de 
beide rechten gepromoveerd te zijn, in zijn vaderstad Rotterdam neder alwaar hij 
te voren als 13-jarig jongeling met nog 3 anderen op 25 Juli 1845 den eersten 
steen legde voor de Zuider-kerk. Kort na zijne vestiging (27 Sept. 1855) werd 
hij benoemd tot substituut-griffier bij de arr.-rechtbank aldaar, van welk ambt 
hij 1 Juni 1864 op verzoek eervol werd ontslagen. Hij was van 13 Pebr. 1861 — 
20 Sept. 1866 lid van den gemeenteraad van Rotterdam. Gekozen 1 April 
1858 en herkozen 2 April 1863 als hoofdingeland van Schieland. Benoemd 
tot hoogheemraad van Schieland 17 Mei 1864 en als zoodanig op verzoek 
ontslagen 18 Nov. 1866. Bij Koninklijk besluit van 29 Maart 1867 benoemd tot 
rechter-plaats vervanger in de arr.-rechtbank te Haarlem en bij besluit van 29 Mei 
1872 tot rechter aldaar. Gekozen als hoofdingeland van den Haarlemmermeerpolder 
22 Mei 1868 en herkozen 28 Maart 1870 en 23 Maart 1876. Benoemd tot heemraad 
van den Haarlemmermeerpolder 6 Dec. 1876. Bij Koninklijk besluit van 26 Jan. 1885 benoemd tot vice- 
president der arr.-rechtbank te Haarlem en bij besluit van 29 April 1886 in den Nederlandschen Adelstand 
verheven met het praedicaat van Jonkheer en Jonkvrouw voor alle zijne wettige afstammelingen. Zijn 
familiewapen werd volgens diploma van 22 Oct. 1888 vermeerderd met dat der heerlijkheid Westdorpe als 
hartschild. Hij overleed te Haarlem 29 Dec. 1889, na tweemaal gehuwd te zijn geweest: eerst te Haarlem 
27 Sept. 1855 met Cornelia Crommelin, geboren aldaar 6 Juni 1832, overleden te Rotterdam 23 Dec. 1861, 
dochter van Daniel Frans en van Catharina Elisabeth van Wickevoort Crommelin, daarna te Amsterdam 
19 Juli 1877 met Anna Catharina Labouchère, geboren aldaar 17 Mei 1846, dochter van Henri 
Matthieu en van Cornelia Henrietta van Lennep. 

Omtrent dit geslacht zie men o. a. : J. H. ScheflFer, Genealogie Prins, Rotterdam 1878, 8o en zijn 8 
kwartieren in de Genealogische kwartierstaten van Nederlandsche geslachten, onder redactie van Jhr. W. 
F. G X. van der Dussen en M. P. Smissa^ert. Deze 8 kwartieren zijn 

Prins van Reede van Oudshoorn 

Gevers Röell 

van Neck Kirsten 

van der Staal van Gheell van Spanbroek, — 24 — 15 te Haarlem. "Wilhelmina Theodora van der Horst Serlé, 
wede yan P. Bouwenhorst Mulder. 

15 te Arnhem. Jonky. Olowina Margaretha Helena Ortt, 
geb. te Alkmaar 23 Maart 1842 (M. N. A. bl. 40). 

16 te Bergen op Zoom. Anna Petronella Elilabeth 
Theodora Yerploegh Chassé, oud 63 jaar, geh. met 
Johan Andries Veenhuyzen, gep. kol. yan het O. I. 
leger, ridder der orde van den Ned. Leeuw, st. te 
Bergen op Zoom 28 December 1889. 

16 te 's-Gravenhage. Adriana Maria Eleijn van Willigen, 
geb. te Delft 1 Pebr. 1836, dochter van Hendriken 
van Comelis Catharina van Meerten, geh. met Johan 
Adriaan Heule, geb. te 's-Gravenhage 24 Juli 1832, 
oud-lid der prov. staten van Zuid-Holland, zoon van 
Antoine Quillaume en van Catharina Louisa Ser- 
rurier. 

16 te Amsterdam. Mr. Lodewijk Anton Aloysius van 
Wensen, geb. te Leiden 25 Maart 1825, vice-president 
der arr. rechtbank, benoemd raadsheer in het gerechts- 
hof te 's-Qravenhage, geh. met Gerardine Anna Maria 
Bonke. 

16 te Rheden. M. W. van den Bergh, oud 78 jaar, geh. 
met S. G. Brender k Brandis. 

18 te Deventer. Hendrina Sophia van Nes van Meerkerk, 
oud 71 jaar, geh. met August Gerhard Besier (W. I 
blz. 41). 

18 te E^ampen. Willem Frederik van Nouhuys, oud 66 
jaar, zoon van Julius Hugo en van Carolina Louisa 
Adriana Gey van Pittius, geh met C. Boon. 

18 te Rotterdam. W. 't Hooft. 

19 te 's-Gravenhage. Henriette Jacoba Antoinette Petro- 
nella Johanna Simonis, geb. aldaar d Mei 1831, 
dochter van Johannes Josephus en van Henriette 
Catharina Boeloffsen, geh. !<>. met Mr. Johannes 
Josephus Hendricus Mattheus Weve, en 2o. met Mr. 
Josephus Jottnnes Suijs. 

19 te Eindhoven. Maria Helena Kloot, geb. te Uithoorn 
26 Dec. 1805, weduwe van GabrieL Marinus van 
Heemskerck de Galz. 

20 te Leiden. Adriaan van Eek, geb. te Hontenisse 24 
Nov. 1820, bewaarder van de hypotheken en van 
het kadaster te Leiden, zoon van Pieter en van Adriana 
Buyze, geh. te Breda 17 Juni 1852 met Oswaldina 
d'Aumerie, geb. te Beugen 27 Juli 1825, dochtervan 
Gidéon Anthonie Balthazar en van Sara Keer. 

22 te 's-Hertogenbosch. Johannes Gerardus Henricus 
Antonius baron van Hugenpoth, geh. lo. met Maria 
Ursula barones van Hugenpoth van den Berenclaauw, 
en 2o. met Adriana Magdalena Norberta van Hooff 
(N. A. L bl. 166) 

22 te Beetsterzwaag. Mr. Gerlacius Buma, oud 56 jaar, 
geh. met Nicoline van Heioma (W I. blz. 118). 

28 te 's-Gravenhage. Jhr. Willem Herman Frederik 
van Raders, geb. te Cura^ao 13 Nov. 1827, oud- 
directeur van burgerlijke en openbare werken in Ned. 
Indie, zoon van baron Reinier Frederik en van Eli- 
sabeth van der Meulen. 

23 te 's-Gravenhage. Willem Frederik, geb. aldaar 26 
Sept. 1885, zoon van Robert baron van Heeckeren 
van Molecaten en van Charlotte Catharina van Braam. 

23 te Sindanglaja. H. G. J. A. Fundter de Beauchène, 

luitenant ter zee 2e kl. 
23 te Dieren. Dr. Willem Mar«. Smit, geb. te IJsselstein 

.20 Mei 1819, oud dirigeerend officier van gezondheid der Kon. Ned. Marine, geh. met Catharina Susanna 
Eeg, geb. te Amsterdam 21 Juni 1833. 

25 te Breda. Govert Bijl de Vroe, geb. te Ylissingen 
21 Dec. 1833, zoon van Dirk en van Alida Johanna 
CoUetta de Haan, geh. met Geertrui van Santbergen. 

26 te 's-Gravenhage. Frederik Rudolf Karel Peyer im 
Hoff, geb. te Breda 1 Oct. 1829, gep. generaaJ-majoor 
van het O.-I. leger, ridder der orde van den Ned. 
Leeuw, zoon van Frederik P. i. H. en van Wilhelmina 
Gesina Ferdinanda barones de Salis, geh. met Ber- 
nardina Christina Pbilippina Burgemeestere, geb. te 
Banjermassing 17 Oct. 1838. 

26 te Amsterdam. Dr. Jan Jacob ten Kate (zie 1889, 
blz. 75). 

26 te Enge bij Zurich. B. L. Verwey, oud-consul der 
Nederl., weduwnaar van C. M. W. Smallenburg. 

27 te Arnhem. Rijck Christiaan Schlingemann, mede- 
directeur der Geldersche kredietvereeniging, geh. met 
N. Bulckley. 

27 te Kampen. Willem Frederik Engelbert van Bever- 
voorde, oud hoofdofficier O. I. Leger, versierd met 
het metalen kruis. 

29 in Indiê. Louis Reinier, geb. te Breda 14 Sept. 1867, 
adelborst Ie klasse, zoon van Jacob Nicolaas Anthony 
baron Taets van Amerongen en Cornelia Sylvia Sara 
van Lennep- 

29 te Delft. C. W. Favre, oud 82 jaar, weduwe van 
N. Kikkert. 

29 te Haarlem. Jhr. Mr. Theodore Louis Lamhert Prins^ 
heer van Westdorpe, vice pres. in de arr. rechtbank, 
geh met Anna Catharina Labouchère (W. Il, blz. 197). 

29 te Bergeyk. Jacoba Maria Christina Hirzel von Kemten, 
geb. te Veldhoven bij Eindhoven 21 Juli 1839, dochter 
van Pieter Joachim en van Johanna Maria Christina 
Kremer, weduwe van Johan Constant Kremer. 

29 te ... . Sara Johanna Ploos van Amstel, geh. met 
Mr. Ernst Moltzer (W. IL blz. 341). 

30 te 's-Gravenhage. Mr. Adrianus Quirinus Krayenhoff 
van de Leur, geb. te Steenbergen, oud 85 jaar, pro- 
cureur bij den Hoogen Raad der Nederlanden, zoon 
van Adrianus Rudolphus en van Cornelia Elisabeth 
Kolff, weduwnaar van Jannet Elisabeth Dunlop 

31 te Moergestel. Rudolf Gerard Vorsterman van Oyen, 
geb. te Amsterdam 3 Maart 1813, zoon van Abraham, 
heer van Zaanen en Schoten, en van Hendrika Lange. 

31 te Dieren. Ferdinanda Theodora Gerarda Wilhelmina 
van Marie, oud 68 jaar, weduwe van Christiaan 
Roeters van Lennep (W. II, blz. 225). 

31 te Zoeterwoude. Izak Petrus Marie Willinck, oud 
60 jaar, oud kapitein ter zee, ridder der Milit. Willems- 
orde, geh. met N. van den Bergh. IMHOVD 1900 M^ 3. 

Benoeming tot eere- en oorrespondeerende leden. — Yenlag der 
algemeene yergadering Qp 22 Maart 1890. — Arentsborgh (slot) door 
R, P. yan den Bosch. — Oude geslachten , door A. J. C. Kremer. — 
Iets over den adel in Frankrgkf door J. C. y. d. M. — Familie- 
berichten oyer December 1889. Gedrukt bg Gebr. J. & H. van Lanoenhutsen te 's-Grayenhage. MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldiek genootschap „De Nederlandsche Leeuw." Dit blad verschijnt omstreeks het midden 
▼an iedere maand, onder redactie van het 
bestuur en wordt alleen aan de leden van 
het genootschap gezonden. Brieven en mede- 
deelingen , alsook bedragen voor het Maand- 
blad te senden aan den secretaris van het 
genootschap, den heer A. A. Vorstbrm/in 
VAN Otkn, Lttan Chpet van Caiien^reh B6b, 
te 's-Oravenhage. -» 
Leden te 's-Oraveohage betalen per 
jaar / 10.00 

Zg , die buiten 's- Graven hage wonen / 6.00 

De vorige jaargangen zijn voor de nieuwe 
leden verkr^'gbaar per jaargang ad /6.00 

Advertentién in verband met bovenge- 
noemde wetenschappen per regel . /0.20 
Afionderlgke nummers niet verkrijgbaar. %- De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de 
strekking en den inhoud der onderteekende stukken. N». 4. VIII» Jaargang. 1890. Jhr. Mr. Th. L. L. PRINS, HEER VAN WESTDORPE. 
Ons afgestorven lid werd 9 Sept. 1850 als student in de rechten aan de 
hoogesebool te Leiden ingesehreveB en zette zich, naaldaar 28 Juni 1854 in de 
beide rechten gepromoveerd te zijn, in zijn vaderstad Rotterdam neder alweiar hij 
te voren als 13-jarig jongeling met nog 3 anderen op 25 Juli 1845 den eersten 
steen legde voor de Zuider-kerk. Kort na zijne vestiging (27 Sept. 1855) werd 
hij benoemd tot substituut-griffier bij de arr.-rechtbank aldaar, van welk ambt 
hij 1 Juni 1864 op verzoek eervol werd ontslagen. Hij was van 13 Febr. 1861 — 
20 Sept. 1866 lid van den gemeenteraad van Rotterdam. Gekozen 1 April 
1858 en herkozen 2 April 1863 als hoofdingeland van Schieland. Benoemd 
tot hoogheemraad van Schieland 17 Mei 1864 en als zoodanig op verzoek 
ontslagen 18 Nov. 1866. Bij Koninklijk besluit van 29 Maart 1867 benoemd tot 
rechter-plaats vervanger in de arr.-rechtbank te Haarlem en bij besluit van 29 Mei 
1872 tot rechter aldaar. Gekozen als hoofdingeland van den Haarlemmermeerpolder 
22 Mei 1868 en herkozen 28 Maart 1870 en 23 Maart 1876. Benoemd tot heemraad 
van den Haarlemmermeerpolder 6 Dec. 1876. Bij Koninklijk besluit van 26 Jan. 1885 benoemd tot vice- 
president der arr.-rechtbank te Haarlem en bg besluit van 29 April 1886 inden Nederlandschen Adelstand 
verbeven met het praedicaat van Jonkheer en Jonkvrouw voor alle zijne wettige afstammelingen. Zijn 
familiewapen werd volgens diploma van 22 Oct. 1888 vermeerderd met dat der heerlijkheid Westdorpe als 
hartschild. Hij overleed te Haarlem 29 Dec. 1889, na tweemaal gehuwd te zijn geweest: eerst te Haarlem 
27 Sept. 1855 met Cornelia Crommelin, geboren aldaar 6 Juni 1832, overleden te Rotterdam 23 Dec. 1861, 
dochter van Daniel Frans en van Catharina Elisabeth van Wickevoort Crommelin, daarna te Amsterdam 
19 Juli 1877 met Anna Catharina Labouchère, geboren aldaar 17 Mei 1846, dochter van Henri 
Matthieu en van Cornelia Henrietta van Lennep. 

Omtrent dit geslacht zie men o. a. : J. H. Scheffer, Genealogie Prins, Rotterdam 1878, 8® en zijn 8 
kwartieren in de Genealogische kwartierstaten van Nederlandsche geslachten, onder redactio van Jhr. W. 
F. G X. van der Dussen en M. P. Smissaert. Deze 8 kwartieren zijn 

Prins van Reede van Oudshoorn 

Gevers Röell 

van Neck Kirsten 

van der Staal van Gheell van Spanbroek, 24 — 15 te Haarlem. Wilhelmina Theodora yan der Horst Serlé, 
wede yan P. Bouwenhorst Mulder. 

15 te Arnhem. Jonky. Olowïna Margaretha Helena Ortt, 
geb. te Alkmaar 23 Maart 1842 (M. N. A. bl. 40). 

16 te Bergen op Zoom. Anna Petronella Elilabeth 
Theodora Verploegh Chassë, oud 6S jaar, geh. met 
Johan Andries Veenhuyzen, gep. kol. yan het O. I. 
leger, ridder der orde yan den Ned. Leeuw, si. te 
Bergen op Zoom 28 December 1889. 

16 te 's-Qrayenhage. Adriana Maria Kleijn yan Willigen, 
geb. te Delft 1 Pebr. 1836, dochter yan Hendriken 
yan Comelis Catharina yan Meerten, geh. met Johan 
Adriaan Heule, geb. te 's-Ghrayenhage 24 Juli 1832, 
oud-lid der proy. staten yan Zuid-Holland, zoon yan 
Antoine Quillaume en yan Catharina Louisa Ser- 
rurier. 

16 te Amsterdam. Mr. Lodewijk Anton Aloysius yan 
"Wensen, geb. te Leiden 25 Maart 1825, yice-president 
der arr. rechtbank, benoemd raadsheer in het gerechts- 
hof te 's-Grayenhage, geh. met Gerardine Anna Maria 
Bonke. 

16 te Rheden. M. W. yan den Bergh, oud 78 jaar, geh. 
met S. G. Brender k Brandis. 

18 te Deyenter. Hendrina Sophia yan Nes yan Meerkerk, 
oud 71 jaar, geh. met August Qerhard Besier (W. I 
blz. 41). 

18 te E^ampen. Willem Prederik van Nouhuys, oud 66 
jaar, zoon yttn Julius Hugo en yao Carolina Louisa 
Adriana Gey van Pittius, geh met C. Boon. 

18 te Rotterdam. W. 't Hooft. 

19 te 's-Gravenhage. Henriette Jacoba Antoinette Petro- 
nella Johanna Simonis, geb. aldaar d Mei 1831, 
dochter van Johannes Josephus en van Henriette 
Catharina Boeloffsen, geh. lo. met Mr. Johannes 
Josephus Hendricus Mattheus Weve, en 2o. met Mr. 
Josephus Jottnnes Suijs. 

19 te Eindhoven. Maria Helena Kloot, geb. te Uithoorn 
26 Dec. 1805, weduwe van (ïabriel Marinus van 
Heemskerck de Galz. 

20 te Leiden. Adriaan van Eek, geb. te Hontenisse 24 
Nov. 1820, bewaarder van de hypotheken en van 
het kadaster te Leiden, zoon van Pieter en van Adriana 
Buyze, geh. te Breda 17 Juni 1852 met Oswaldina 
d'Aumerie, geb. te Beugen 27 Juli 1825, dochtervan 
Gidéon Anthonie Balthazar en van Sara Keer. 

22 te VHertogenbosch. Johannes Qerardus Henricus 
ADtonius baron van Hugenpoth, geh. lo. met Maria 
Ursula barones van Hugenpoth van den Berenclaauw, 
en 2o. met Adriana Magdalena Norberta van Hooff 
(N. A. L bl. 166) 

22 te Beetsterzwaag. Mr. Gerlacius Buma, oud 56 jaar, 
geh. met Nicoline van Heioma (W I. blz. 118). 

28 te VGravenhage. Jhr. Willem Herman Prederik 
van Raders, geb. te Cura^ao 13 Nov. 1827, oud- 
directeur van burgerlijke en openbare werken in Ned. 
Indie, zoon van baron Reinier Prederik en van Eli- 
sabeth van der Meulen. 

23 te VQravenhage. Willem Prederik, geb. aldaar 26 
Sept. 1885, zoon van Robert baron van Heeckeren 
van Molecaten en van Charlotte Catharina van Braam. 

28 te Sindanglaja. H. G. J. A. Pundter de Beauchène, 

luitenant ter zee 2e kl. 
23 te Dieren. Dr. Willem Mars. Smit, geb. te IJsselstein 

^0 Mei 1819, oud dirigeerend officier van gezondheid der Kon. Ned. Marine, geh. met Catharina Susanna 
Eeg, geb. te Amsterdam 21 Juni 1833. 

25 te Breda. Govert Bijl de Vroe, geb. te Ylissingen 
21 Dec. 1833, zoon van Dirk en van Alida Johanna 
Colletta de Haan, geh. met Geertrui van Santbergen. 

26 te 's-Gravenhage. Prederik Rudolf Karel Peyer im 
HoflF, geb. te Breda 1 Oct. 1829, gep. generaal-majoor 
van het O.-I. leger, ridder der orde van den Ned. 
Leeuw, zoon van Prederik P. i. H. en van Wilhelmina 
Gesina Perdinanda barones de Salis, geh. met Ber- 
nardina Christina Pbilippina Burgemeestere, geb. te 
Banjermassing 17 Oct. 1838. 

26 te Amsterdam. Dr. Jan Jacob ten E^ate (zie 1889, 
blz. 75). 

26 te Enge bij Zurich. B. L. Verwey, oud-consul der 
Nederl., weduwnaar van C. M. W. Smallenburg. 

27 te Arnhem. Rijck Christiaan Schlingemann, mede- 
directeur der Geldersche kredietvereeniging, geh. met 
N. Bulckley. 

27 te Kampen. Willem Prederik Engelbert van Bever- 
voorde, oud hoofdofficier O. I. Leger, versierd met 
het metalen kruis. 

29 in Indiê. Louis Reinier, geb. te Breda 14 Sept. 1867, 
adelborst Ie klasse, zoon van Jacob Nicolaas Anthony 
baron Taets van Amerongen en Cornelia Sylvia Sara 
van Lennep- 

29 te Delft. C. W. Pavre, oud 82 jaar, weduwe van 
N. Kikkert. 

29 te Haarlem. Jhr. Mr. Theodore Louis Lambert Prins^ 
heer van Westdorpe, vice pres. in de arr. rechtbank, 
geh met Anna Catharina Labouchère (W. Il, blz. 197). 

29 te Bergeyk. Jacoba Maria Christina Hirzel von Kemten, 
geb. te Veldhoven bij Eindhoven 21 Juli 1839, dochter 
van Pieter Joachim en van Johanna Maria Christina 
Kremer, weduwe van Johan Constant Kremer. 

29 te ... . Sara Johanna Ploos van Amstel, geh. met 
Mr. Ernst Moltzer (W. IL blz. 341). 

30 te 's-Gravenhage. Mr. Adrianus Quirinus Krayenhoff 
van de Leur, geb. te Steenbergen, oud 85 jaar, pro- 
cureur bij den Hoogen Raad der Nederlanden, zoon 
van Adrianus Rudolphus en van Cornelia Elisabeth 
Kolff, weduwnaar van Jannet Elisabeth Dunlop 

31 te Moergestel. Rudolf Gerard Vorsterman van Oyen, 
geb. te Amsterdam 3 Maart 1813, zoon van Abraham, 
heer van Zaanen en Schoten, en van Hendrika Lange. 

31 te Dieren. Perdinanda Theodora Gerarda Wilhelmina 
van Marie, oud 68 jaar, weduwe van Christiaan 
Roeters van Lennep (W. II, blz. 225). 

31 te Zoeterwoude. Izak Petrus Marie Willinck, oud 
60 jaar, oud kapitein ter zee, ridder der Milit. Willems- 
orde, geh. met N. van den Bergh. IMHOVD 1900 M^ 3. 

Benoeming tot eere- en oorrespondeerende leden. — Yenlag der 
algemeene yergadering Qp 22 Maart 1890. — Arentsborgh (slot) door 
A. P. Tan den Bosch. — Oude geslachten , door A. J. C. Kremer. — 
Iets over den adel in Frankrgk, door J. C« y. d. M. — Familie- 
berichten over December 1889. Gedrukt bij Gebr. J. & H. van Laj^oenhutsek te 's-Gravenliage. MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldiek genootschap „De Nederlandsche Leenw." Dit blad versch^nt omstreeks het midden 
▼an iedere maand, onder redactie van het 
bestnnr en wordt alleen aan de leden van 
het genootschap gexonden. Brieven en mede- 
deelingen , alsook bedragen voor het Maand- 
blad te senden aan den secretaris van het 
genootschap, den heer A. A. Vorsterm/in 
TAN Oten, Laan Chpes van Caiien^reA 363, 
te 's-Oravenhage. -» 
Leden te 's-Oravenhage betalen per 
jaar / 10.00 

Zij , die bniten 's- Graven hage wonen / 6.00 

De vorige jaargangen zijn voor de nieuwe 
leden verkrijgbaar per jaargang ad /6.00 

Advertentiön in verband met bovenge- 
noemde wetenschappen per regel . /0.20 
Afionderlgke nnmmers niet verkrijgbaar. X- De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de 
strekking en den inhoud der onderteekende stukken. N^ 4, VIII® Jaargang. 1890. -i? Jhr. Mr. Th. L. L. PRINS, HEER VAN WESTDORPE. 
Ons afgestorven lid werd 9 Sept. 1850 als student in de rechten aan de 
hoogescbool te Leiden ingesehreveB en zette zich, naaldaar 28 Juni 1854 in de 
beide rechten gepromoveerd te zijn, in zijn vaderstad Rotterdam neder alweiar hij 
te voren als 13-jarig jongeling met nog 3 anderen op 25 Juli 1845 den eersten 
steen legde voor de Zuider-kerk. Kort na zijne vestiging (27 Sept. 1855) werd 
hij benoemd tot substituut-griffier bij de arr.-rechtbank aldaar, van welk ambt 
hij 1 Juni 1864 op verzoek eervol werd ontslagen. Hij was van 13 Febr. 1861 — 
20 Sept. 1866 lid van den gemeenteraad van Rotterdam. Gekozen 1 April 
1858 en herkozen 2 April 1863 als hoofdingeland van Schieland. Benoemd 
tot hoogheemraad van Schieland 17 Mei 1864 en als zoodanig op verzoek 
ontslagen 18 Nov. 1866. Bij Koninklijk besluit van 29 Maart 1867 benoemd tot 
rechter-plaatsvervanger in de arr.-rechtbank te Haarlem en bij besluit van 29 Mei 
1872 tot rechter aldaar. Gekozen als hoofdingeland van den Haarlemmermeerpolder 
22 Mei 1868 en herkozen 28 Maart 1870 en 23 Maart 1876. Benoemd tot heemraad 
van den Haarlemmermeerpolder 6 Dec. 1876. Bij Koninklijk besluit van 26 Jan. 1885 benoemd tot vice- 
president der arr.-rechtbank te Haarlem en bg besluit van 29 April 1886 in den Nederlandschen Adelstand 
verbeven met het praedicaat van Jonkheer en Jonkvrouw voor alle zijae wettige afstammelingen. Zijn 
familiewapen werd volgens diploma van 22 Oct. 1888 vermeerderd met dat der heerlijkheid Westdorpe als 
hartsohild. Hij overleed te Haarlem 29 Dec. 1889, na tweemaal gehuwd te zijn geweest: eerst te Haarlem 
27 Sept. 1855 met Comelia Crommelin, geboren aldaar 6 Juni 1832, overleden te Rotterdam 23 Dec. 1861, 
dochter van Daniel Frans en van Catbarina Elisabeth van Wickevoort Crommelin, daarna te Amsterdam 
19 Juli 1877 met Anna Catbarina Laboucbère, geboren aldaar 17 Mei 1846, dochter van Henri 
Matthieu en van Comelia Henrietta van Lennep. 

Omtrent dit geslacht zie men o. a. : J. H. ScheflFer, Genealogie Prins, Rotterdam 1878, 8^ en zijn 8 
kwartieren in de Genealogiscbe kwartierstaten van Nederlandsche geslachten, onder redacdo van Jhr. W. 
F. G X. van der Dussen en M. P. Smissaert. Deze 8 kwartieren zijn 

Prins van Reede van Oudshoorn 

Gevers Röell 

van Neck Kirsten 

van der Staal van Gbeell van Spanbroek, — 40 — 6 te Ooes. Maria Ottelina van Oriethnysen, geh. met 
Willem Adeodatus van Griethuysen. (W. I. blz. 343.) 

8 te Zwolle. E. W. M. N. van Sonsbeeck, oud 62 jaar, 
geh. met N. Vo88 de "Wael. 

8 te Enghien-les-Bains. Dr. G. H. Schlencker, oud 48 jaar, 
oflF. van gezondh. Ie klasse O. I. L., geh. met Jkv. J. 
P. S. Storm van 's Gravesande. (H. B. ). 

10 te 's-Gravenhage. Jonkvr.Wilhelmina Eugenia Theo- 
dora Elise van Lawick van Pabst tot Nyeveld, geb. 
te Vreeland, oud 27 j ), dochter van Jhr. Diederik 
Jan Anthony Albertus en van Maria Jacoba Simonetta 
Rijnbende, geh. met Mr. Jacob Eduard Boddaert. 
10 te 's-Grtivenhage. Robert baron Collot d'Escury, geh. 
V. met Anna Jacquelina Martha van Hoogenhouck 
Tulleken ^ 2®. met Jonkv. Adriana Mauritia Theodora 
MelvUl van Carnbée. (N. A. II 71). 
10 te VHertogenbosch. Mr. Willem Dirk Bosch, geb. 
aldaar 10 Jan. 1839, oud lid der provinciale staten en 
van den gemeenteraad, president der arr.-rechtbank 
te 's-Hertogenbosch, zoon van Hendrik Willem en 
van Wilhelmina Jacoba Vermeulen, geh. met Hendrika 
Johanna Verhagen. 

10 te Utrecht. Jan Gerard Wemer Wolterbeek, geb. aldaar 
18 Aug. 1812, zoon van Jan Izaak en van Johanna 
Comelia van der Ham, geh. te Utrecht 28 Aug. 1845 
met Jacoba Soblet. 

11 te Utrecht. Jhr. Jaoob Philips Albert Leonard Ram, 
geb. aldaar 8 Mei 1826, oud burgemeester van Breu- 
kelen, oud lid der prov. staten van Utrecht, zoon van 
Laurens Eliza en van Magdalena Antonia van de Poll. 

12 te Batavia. M. G. J. Keiser, oud 56 jaar, president 
van den raad van justitie, zoon van Dr. M. I. en 
van R. Wichers. 

12 te Amsterdam. A. N. Vorstman, gep. luit.-kol. der 
geneesk. dienst, oud 65 jaar. 

12 te Leeuwarden. Margaretha Carolina Albarda, oud 
82 jaar, wed. van 8. Witteveen. 

13 te Arnhem. Mr. Henri Jean Kronenberg, oud procureur, 
oud wethouder, wed^. van Theodora Susanna toe 
Water. 

13 te Florence. Jhr. Mr. Hendrik Jacob baron van der 
Heim, geh. V met Johanna Maria baronnes van Pal- 
landt en 2'' met Margaretha von Schlieckman (M. N. A. 
blz. 75) 

14 te Heerde. Maria Regina Lohse, oud 78 jaar, geh. 
met J. H. van Meurs 

14 op den huize Zwaluwenborg nabij Oldebroek. Jacoba 
Louisa barones van Eek van Overboek, wed. van 
Hendrik Mello baron Mollerus heer vttn Westkerke. 
(R. bl. 77). 

15 te Rotterdam. Mr. C. P. E. Hanegraaff, oud 54 jaar, 
kantonrechter, geh. met 8. J G. Havelaar 

15 te Veendam. Mr. M. van der Tuuk, oud 73 jaar, lid 
der prov. staten van Groningen en van den gemeente- 
raad van Veendam, geh. met W. B van der Tuuk. 

16 te 's-Gravenhage. Maria Elisabeth Blair, geb. te Londen 
14 Pebr. 1837, dochter van Wüliam Philip Levett 
en van Sophia Hamilton, geh. te Madang 19 Juli 1855, 
met Jhr. Carel Johan Louis Goldman, gep. assistent 
resident op Java. 

17 te 's-Gravenhage. Jhr. Adolf Laurens Pieter van de 
Spiegel, geb. te Arnhem, oud 49 jaar, kapitein der 
vesting-artillerie, zoon van Jhr. Mr. Laurens Pieter 
Jan en Agneta Jeannette Roukens. 18 te Almelo. S. J. baron van der Borch tot Verwolde, 
oud 96 jaar. 

19 te Haarlem. Johanna Hendrina Wulferfang, oud 28 jaar, 
wed. van Joannes Prins. 

19 te Ginneken. J. G. A. van Rijnberk, oud 74 jaar. 

20 te 's-Gravenhage. Hendrik Jacobus van Wessem, geb. 
te Amsterdam, oud 71 jaar, oud dirigeerend officier 
van gezondheid bij de marine, zoon van Arie en van 
Anna Gerarda Meyer, wed^. van Jansje Theodora Jao- 
queline de Mesquita, geh. met Charlotte Claire Jeanne 
Pollones. 

20 op den huize Elimmendaal bij Arnhem. Abraham 
Mathias Cornelis Roest, geb. te Amsterdam, oud 65 jaar 
en 8 maanden, zoon van Johannes en van Cornelia 
Clasina van Bommel, wedr. van Carolina Wachter. 

20 op de huize Djoerang te Zoelen. Charlotte Catharine 
Hasselman, dochter van en van C. C. van 8on. 

23 te 's-Gravenhage. Emilie Voute, geb. te Rotterdam, 
oud 80 jaar, geh. met Carel Eonig. 

23 te Rotterdam. Sara van der Hoop, oud 74 jaar, gehuwd 
met A. van Stolk Czn. (W. lU blz. 179). 

24 te 's-Gravenhage. Dr. Nicolaas Bernardus Donkersloot, 
geb te Deventer, oud 77 jaar, geh. met Clara Ber- 
nardina Centen. 

24 te Zaandijk. Willem Honig, oud 21 jaar, zoon van 
Jan en van A. Honigh. 

26 te Arnhem. Jacoba Cecilia Petronella Blankers Pasqué, 
geb. te Geertruidenberg, oud 71 jaar, dochter van 
Ulrich Johannes en van Catharina Cecilia Pieternella 
Constantia van Wou, wede. van Leendert Jacob 
Jeekel. 

27 te Utrecht. Anna Maria Margaretha Vigelius, geb. te 
's Gravenhage 30 Maart 1851, dochtervan Johan Conrad 
Theodoor en van Catharioa Martina van Essen, geh. 
met Cornelis Johannes Kikkert (W. II 156). 

28 te Haarlem. Cornelis Theodorus van Assendelft de 
Coningh, geb. te Arnhem 5 Maart 1821, geh. met W. 
J. Vleck. 

28 te 's-Gravenhage. Sara Geertruida Gousset van Heel, 
geb. te Utrecht, oud 88 jaar, dochter van Martinus 
en van GerbrechtaChristinaEoopman, geh. met Jacobus 
Petrus de Virieu. 

28 te 's-Gravenhage, Pieter Hendrikus van Alphen, geb. 
te Grave, oud 69jaar, zoon van Pieteren van Johanna 
Catharina Gerrits, geh. met Elisabeth Johanna Wil- 
helmina Slangen. INHOUD 1900 N^ 5« (Genealogische aanteekeningen betreffende het geslacht HoUand 
(met bglagen) , door M. G. Wildeman. — Iets oyer den adel in 
Frankrijk {vervolg), door J. C. t. d. M. — Adelsverheffing door 
Koning Lodewijk (Twent), door J. G van £pen. — Familieberiohten 
over Februari 1890. Gedrukt bg Gbbb/ J. & H. tajt LANaBHHursBF te 's-Grarenhage. MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldiek genootschap ,,De Nederlandsche Leenw.'* Dit blad verschijat omstreeks het midden 
▼an iedere maand, onder redactie van het 
bestonr en wordt alleen aan de leden van 
het genootschap gezonden. Brieven en mede- 
deelingen , alsook bijdragen voor het Maand- 
blad te lenden aan den secretaris van het 
genootschap, den heer A. A. Vorsterm/in 
TAN Oten, Laan Chpes mr» Cattenburch 363, 
te 's-Oravenhage. 
Leden te 's-Oravenhage betalen per 
jaar / 10.00 

Z\j , die bniten 's-Gravenbage wonen / 0.00 

De vorige jaargangen zijn voor de nieuwe 
leden verkrygbaar per jaargang ad /O.OO 

Advertentièn in verband met bovenge- 
noemde wetenschappen per regel . /0.20 
Afzonderl\jke nummers niet verkrijgbaar. De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is Yoor de 
strekking en den inhoud der onderteekende stukken. No. 6, VIII* Jaargang. 1890. TitelTerleening: en Terheffing: in den adelstand. 

Bg Koninklijk besluit van 19 Mei 1890 is aan Jhr. 
Albert Reinhold Jacob Klerck, generaal-majoor der in- 
fanterie te 's-Gravenhage, en bij Koninklijk besluit van 
16 Juni 1890 aan Jhr. Mr Gerard Theodoor Lamoraal 
van Geusaw, ook genaamd von Gensau, te Maastricht, 
verleend den titel van baron, overgaande op zijne wettige 
mannelijke afstammelingen bij recht van eerstgeboorte. 

Bij Koninklijk besluit van 29 Juni 1890 is Pieter Witsen 
Elias, wonende te 's-Gh:avenhage , met al zijne wettige 
nakomelingen verheven in den NederlandBchen Adelstand. De Lodensteyns en hnn mafen. 

Een zeer uitgebreide geslachtlijst in handschrift der Delf- 
«che regeering^amUie Lodensteyn is in mijn bezit. Lust, 
tijd en gelegenheid om hetgeen daarin vermeld staat 
te vergeleken met officieele registers en bescheiden, ont- 
breekt mij ten eenemale. In hoever die opgaven vertrouwen 
verdienen weet ik dus niet. De enkele malen dat mij oflB- 
cieele gegevens in handen kwamen, bleken die gelijk- 
luidend te zijn met mijn handschrift. 

Zij die belangstellen in de Lodensteyns en hunne 
afstammelingen zullen waarschijnlijk aan hetgeen hier- 
onder volgt een gids hebben voor hun onderzoek, al 
is die gids dan ook misschien niet altijd even vertrouw- 
baar. Dit is dan ook de reden die mij deed besluiten 
mgn handschrift in het Maandblad van ons Genootschap 
te doen drukken. Hier en daar heb ik het vergeleken 
en aangevuld met gegevens mij welwillend door den 
heer A. A. Vorsterman van Oijen uit zijn rijke ver- 
zamelingen verstrekt. Overigens heb ik er mij toe be- 
paald deze bijdrage zoodanig in te richten, dat het 
even gemakkelijk is de afstammelingen als het voorgeslacht 
der personen daarin genoemd, na te (i^aan. Zij die aan- 
vullingen of verbeteringen willen openbaar maken, zullen, 
om eenig lid van het uitgebreide geslacht hier behandeld 
aan te duiden, ten hoogste een nummer en een letter 
hebben aan te halen. 

Ie generatie. 

No. 1. Jan Jansz. van Lodensteyn, naar zijn handwerk 
Jan Jansz. Zeijlmaker genoemd, werd geboren 16 Mrt. 1500 en overleed 18 Oct. 1579. Hij huwde driemaal: 
lo. in 1524 Machteld Gijsbertsdr. f in 1532, 
2o. Jacomina van Bleyswijk, 
3o. Maartje Willemsdr. 

Ile generatie. 

Uit het eerste huwelijk drie kinderen: 

a. Maartgen van Lodensteyn, geb. 14 Oct. 1525 f kin- 
derloos. 
h. JcHi TMi Lodonotoy n, geb. 16 Mrt. 1528. 

c. Gijsbert van Lodensteyn, die volgt onder No. 2. 

Uit het tweede huwelijk elf kinderen : 

d. Jacob van Lodensteyn, die volgt onder No. 3. 

e. Joost van Lodensteyn, die volgt onder No. 4. 
ƒ. Willem van Lodensteyn, geb. 16 Juni 1537. 
g. Cornelis van Lodensteyn, geb 24 Sept. 1539. 
h. Machteld van Lodensteyn, geb. 24 Juni 1541. 
L Willem van Lodensteyn, geb. 11 Juni 1543. 
j, Maartje van Lodensteyn, geb. 16 Jan. 1545. 

jfc. Machteld van Lodensteyn, die volgt ^nder No. 5. 
l. Cornelis van Lodensteyn, die volgt onder No. 6. 
m. Marietje van Lodensteyn, die volgt onder No. 7, 
n. Jan van Lodensteyn, die volgt onder No. 8. 

Ille generatie. 

No. 2. Gijsbert van Lodensteyn (No. Ic), geb. 16 Mrt, 
1531 huwt Annetje Arends. Zijn kinderen: 

a. Arend van Lodensteyn, genaamd de Oude Arend, 

die volgt onder No 9. 
h. Krijn van Lodensteyn, die volgt onder No. 10. 

c. Arend van Lodensteyn, genaamd de Jonge Arend, 
die volgt onder No. 11. 

d. Machteld van Lodensteijn, die volgt onder No. 12. 

No. 3. Jacob van Lodensteyn (No. ld), Veertigraad 
van Delft, geb. 8 Mei 1534, overi. 13 Juli 1580, huwt eerst 
Margrieta Arendsdr. van der Graaf, overl. 7 Mei 1569, en 
ten tweede maal Catharina Robbregts. Zijn kinderen^ 
uit het eerste huwelgk, waren: — 42 — tl. Aaltje van Lodensteyn, geb. 15 Jan. 1558, overl. 12 
Oct. 1582. 

b. Arend van Lodensteyn, die volgt onder No. 13. 

c. Jacob van Lodensteyn, geb. 13 Mei 1562. 

d. Margreta van Lodensteyn, geb. 21 Mei 1564. 
e Jan van Lodensteyn, die volgt onder No. 14. 

ƒ. Jacoba van Lodensteyn, geb. 8 Juni 1567, overl. 5 

Nov. 1580. 
ff. Henrica van Lodensteyn, geb. 20 Oct. 1568^ overl. 18 

Nov. 1590. 
A. Maartje van Lodensteyn, geb. in 1569, overl. 20 Oct. 

1569. 
i. Jacob van Lodensteyn, geb 24 Pebr. 1571, overl. 27 Juni 

1590. 

No. 4. Joost van Lodensteyn (No. Ie), geb. 27 Mei 
1536, huwt Barbertje Pieters. Zijn kinderen waren: 

a. Pieter van Lodensteyn, die volgt onder No. 15. 

b. Jan van Lodensteyn, overl. in O. I. 

c. Machteld van Lodensteyn, die volgt onder No. 16. 

d. Jacob van Lodensteyn, die volgt onder No. 17. 

e. Jacobmina van Lodensteyn, die volgt onder No. 18. 

No. 5. Machteld van Lodensteyn (No. 1 k), geb. 17 
Juni 1547, huwde eerst Hendrik Dominicusz. Bosboom 
en ten tweede maal Huybert Willemsz. Rodenburg. Haar 
kinderen waren: 

a. Dominicus Bosboom, die volgt onder No. 19. 

b, Adriana Rodenburg, die volgt onder No 20. 

c. Jacobmina Rodenburg, die volgt onder No. 21. 

d, Aagje Rodenburg. 

e Annetje Rodenburg, die volgt onder No. 22. 

f. Maartje Rodenburg. 
ff, Willem Rodenburg 

No 6. Cornelis van Lodensteyn (No. Il) in 1622 Kerk- 
meester en Regent der charitaten te Delft, was geb. 2 
Juni 1552, overl. 30 Oct. 1636. Hij huwde eerst Sophie 
Joosten van Berendrecht en ten tweede maal N.N. Zijn 
kinderen uit het eerste huwelijk waren: 

a. Joost van Lodensteyn, overl. jong. 

b. Jan van Lodensteyn, die volgt onder No. 23. 

c. Jacob van Lo'densteyn, die volgt onder No. 24. 

d. Joost van Lodensteyn, overl. jong. 

e Joost van Lodensteyn, die volgt ouder No. 25. 

No. 7. Marietje van Lodensteyn (No. 1 m), geb. 5 Jan. 
1554, huwde Jan Aperst. Geen kinderen. 

No. 8. Johan van Lodensteyn (No. 1 n) Burgemeester 
van Delft en als zoodanig peter van Prins Willem II. 
Hij werd in 1599 veertigraad, 1609 Havenmeester, later 
Hchepen, Thesaurier, Regent van de charitaten, Commis- 
saris der huwelijksche zaken. Vader van het meisjeshuis. 
Bewindhebber der O. L C, was geb. 22Mrt. 1557, overl. 
4 Oct. 1626 en is begraven te Deltt in de Oude Kerk 
op het koor. Hij huwde eerst Maria Cornelisse, uit welk 
huwelijk drie kinderen, allen jong gestorven en ten 
tweede maal Maria van Bleyswijk Evertsdr. Zijn kin- 
deren uit het tweede huwelijk waren: 

a. Everard van Lodensteyn, die volgt onder No. 26. 

b. Maria van Lodensteyn, die volgt onder No. 27. IVe generatie. 

No. 9 Oude Arend van Lodensteyn (No 2 a) huwde= 
driemaal, 

1' Grietje Lambregts, 

2° Maartje Albregts en 

3^ Maartje Jansen. Uit het eerste huwelijk drie kinderen t 

a. Qijsbert van Lodensteyn, die volgt onder No. 28. 

b. Lambert van Lodensteyn, die volgt onder No. 29. 

c. Annetje van Lodensteyn, die volgt onder No. 30. 

No. 10 Krijn van Lodensteyn (No. 2 b) huwde Grietje- 
Leendertse, uit welk huwelijk een kind: 

a. Jannetje van Lodensteyn, die volgt onder No. 31. 

No. 11. Jonge Arend van Lodensteyn (No. 2c)huwde^ 
Jannetje Hendriks. Zijn kinderen waren: 

a. Christina van Lodensteyn, die volgt onder No. 32. 

b. Machteld van Lodensteyn, die volgt onder No. 33. 

c. Jannetje van Lodensteyn, die volgt onder No. 34. 

d. Gijsbrecht van Lodensteyn, geb. 23 Dec. 1600, overL 
in O. I. 

e. Hendrik van Lodensteyn, die volgt onder No. 35. 

f. Catharina van Lodensteyn, die volgt onder No. 36. 

No. 12. Machteld van Lodensteyn (No. 2d) huwde 
Wouter Jansz. van Grevelingen. Haar kinderen: 

a. Maartje Wouters, die volgt onder No. 37. 
6. Gijsbert Wouters, die volgt onder No. 38. 

c. ( eelitje Wouters, die volgt onder No. 39. 

d. Jannette Wouters, die volgt onder No. 40. 

No. 1 3. Arend van Lodensteyn (No. 36 ), in 1 599 Raad van 
Delft, 1603 Bewindhebber van de O. I. C. ter Kamer 
van Delft, 1608 Raad ter Admiraliteit in Zeeland, 21 
Sept. 1612 Raad van Vlaandoren. Hij werd geb. 12 Juli 
1560, overl. 8 Oct. 1637 en huwde voor de eerste maal 
8 Oct. 1581 Anna Philipsdr. van der Goes, ten tweede 
maal den 18 Nov. 1614, Agatha de Jonge, dochter van 
Jan Anthonisz de Jonge, Burgemeester van Zierikzee en 
weduwe van Cornelis Pous. De kinderen uit het eerste 
huwelijk waren: 

a. Margaretha van Lodensteyn, geb. 8 Oct. 1582, overl. 
27 Oct. 1582. 

b. Jacobus van Lodensteyn, geb. 6 Jan. 1584, overl. 
30 Juni 1584. 

c. Margreta van Lodensteyn, die volgt onder No. 41. 

d. Philips van Lodensteyn. 

e. Anna van Lodensteyn. 

ƒ. Jacobus van Lodensteyn. 
ff. Jacoba van Lodensteyn. 
h. Jacoba van Lodensteyn. 
i. Abraham van Lodensteyn. 
j. Johannes van Lodensteyn. 
k. Adrianus van Lodensteyn 
l. Jacoba van Lodensteyn, die volgt onder No. 42. 

De kinderen uit het tweede huwelijk waren; 

m. Anna van Lodensteyn. 

n. Johanna van Lodensteyn. 

o. Cornelis van Lodensteyn, die volgt onder No. 43. 

p. Johannes de Lodensteyn, de jonge. — 43 — No. 14. Jan van Lodensteyn (No 3^), geb. 26 Juli 
1566, overl. 26 Pebr. 1601 en huwde Anna Goverts van 
Beaumont. 

Zijn kinderen waren: 

a. Margaretha van Lodensteyn, die volgt onder No. 44. 
J. Jacob van Lodensteyn. 

c. Petronelle van Lodensteyn, die volgt onder No. 45. 

No. 15. Pieter van Lodensteyn (No. 4a) huwde: 

lo. Jannetje Dirks van Zorgen en - 

2o. Jacobmijntje Valk. Uit het eerste huwelijk : 

a. Dirk van Lodensteyn, geb. in 1592. 

b. Joost van Lodensteyn, die volgt onder No. 46. 

No. 16. Machteld van Lodensteyn (No. 4c), geb 27 Oct. 
1558, huw Ie Adriaan Gerritsz. Ramp. Haar kinderen: 

a. Gerrit Ramp. 

b. Joost Ramp, die volgt onder No. 47» 
«. Jan Ramp. 

d. Barbara Ramp, die volgt onder No. 48. 

e. Sara Ramp, <Ke volgt onder No. 49. 

/. Abraham Ramp, die volgt onder No. 50. 

No. 17. Jacob van Lodensteyn (No. 4d) huwde Jan- 
netje Idiers Goetgeluk, die overl. 7 JuU 1637. Hun 
kinderen waren: 

•a. Catharina van Lodensteyn, die volgt onder No. 51. 
b. Jannetje van Lodensteyn. 

<c. Barbara van Lodensteyn, die volgt onder No. 52. 
d. Sara van Lodensteyn, die volgt onder No. 53. 

No. 18. Jacobmina van Lodensteyn (No. ie) huwde 
Tennis Hendriksz. Hasius alias Martshouk. Hun kin- 
deren waren: 

<z. Joost Hasius alias Martshouk, die volgt onder No. 54. 
h, Barbara Martshouk, die volgt onder No. 55. 

No. 19. Dominicus Bosboom (No. 5a), geb. 27 Jan. 
1570, overl. 19 Mrfc. 1633, huwde 1 o. NeeltjeBoudewijns 
^n 2o. in 1601 Grietje Pietersdr., overl. 4 Febr. 1644. 
lit het eerste huwelijk eenige kinderen allen jong ge- 
storven. Uit het tweede huwelijk: 

«. Hendrik Bosboom overl. jong. 

b. Jan Bosboom, die volgt onder No. 56. 

c. Pieter Bosboom, die volgt onder No. 49 en 57. 

No. 20. Adriana Rodenburgh (No 56) huwde Pieter 
Willemsz. de Vries. Haar kinderen waren: 

a. Willem de Vries geb. 14 Nov. 1603, overl. 7 weekenoud. 

b. Willem de Vries, die volgt onder No. 58 
€. Machteld de Vries, die volgt onder No. 59. 

No. 21. Jacobmina Rodenburgh (No. 5c) huwde Wij- 
brand van Culenburg. Hun kind overl. jong. 

No- 22. Annetje Rodenburg (No. 5^) huwde Comelis 
van Blejjswijk, Hun kind was: 
a. Jan van Blejjswijk, die volgt onder No. 60. 

No. 23. Jan van Lodensteyn (No. 66), Predikant te 
Soeterwoude, geb. 7 Oct. 1578, overl. 17 Febr. 1629 en huwde in April 1603 Gcertruy van üpendam Jansdr. 
Zgn kinderen waren: 

a. Neeltje van Lodensteyn, geb. 8 Mrt. 1605, overl. 

21 Jan. 1606. 
6. Joost van Lodensteyn, die volgt onder No. 61. 

c. Jan van Lodensteyn, die volgt onder No. 62. 

d. Jacob van Lodensteyn, geb. 8 Oct. 1610, overl. in O. I. 

e. Sophia van Lodensteyn, geb. 22 Juli 1612, overl. 
19 Mrt. 1614. 

f. Comelis van Lodensteyn, geb. 5 Juni 1614, overl. 
in Brazilië. 

g David van Lodensteyn, die volgt onder No. 63 
h. Sophia van Lodensteyn, die volgt onder No. 64. 

No. 24. Jacob van Lodensteyn (No. 6c), Raad en Pre- 
sideerend Schepen van Delft, Vader van bet meisjeshuis 
in 1626, geb 10 Juli 1580, overl. 18 Juli 1639 en begr. 
in de Nieuwe Kerk te Delft 21 Juli d. a. v. tegen het 
hek van het koor in het kruispand. Hij huwde 12 Nov. 
1606 Barbara of Bertha Duyst van Voorhout, dochter 
van Jacob en van Elisabeth Jans, geb. 13 Jan. 1582, 
overl. 20 Mrt. 1648 en begr. in het graf van haar 
man. Zijn kinderen waren: 

a. Elisabeth van Lodensteyn, geb. 28 Febr. 1608, overl. 

24 Apr. 1612. 
6. Jacobmina van Lodensteyn, die volgt onder No. 65. 

c. Jacobus van Lodensteyn, genaamd Jacob Duyst, geb. 
16 Juü 1610, overl. 11 Mrt. 1641 en begr. bij zijn 
vader. 

d. Sophie van Lodensteyn, die volgt onder No. 66. 

e. Johannes van Lodenstejrn, geb. 22 Febr. 1612, overl. 
14 Febr. 1613. 

f. Elisabeth van Lodensteyn, geb. 13 April 1614, overl. 
27 Mei 1614. 

g. Machteld van Lodensteyn, geb. 4 Sept. 1615, overl. 
19 Sept. 1615. 

h. Machteld van Lodensteyn, die volgt onder No. 67. 

i Johannes van Lodensteyn, ged. te Delft 13 Dec. 
1618, waarbij getuigen waren: Jan Janz. Valkenier 
en Jannetje Cornelisdr. van VoUenhoven, overl. in 
Juli 1636. 

y. Comelis van Lodensteyn, ged. te Delft 8 Apr. 1621. 
waarbij getuigen waren Cornelis Jansz. van Lodensteyn, 
Pieter Reyer Slagtoe en Maritje van Voorburg, overl. 
21 AprU 1621. 

k. Elisabeth van Lodensteyn l geb. 30 Aug. 1623, 

/. Martinus van Lodensteyn \ overl. jong. 

ISTo. 25. Joost van Lodensteyn (No. 6«), bij jongs ge- 
naamd Joost van Berendregt naar zijner moeders vader, 
Vroedschap , Schepen , Burgemeester van Delft en als 
zoodanig Ambachtsheer van Voorburg. Hij was geb 
7 Jan. 1584, overl 21 April 1660 en is begr. te Delft in 
de Oude Kerk op het Middelkoor. Hij huwde 6 Oct. 
1613 Maria Dirksdr. van Voorburg, geb. 10 Nov. 1587, 
overl. 11 Juni 1667 en begr. te Delft bij haar man. 
Zijn kinderen waren: 

a. Sophia van Lodensteyn, die volgt onder No. 68. 

6. Dirk van Lodensteyn, die volgt onder No. 69. 

e, Machteld van Lodensteyn, die volgt onder No. 70. 

d. Joost of Jodocus van Lodensteyn, geb. 16 Pebr. 1620 
en ged. te Delft 19 Febr. d. a. v., waarbij getuigen 
waren Cornelis Jansz. van Lodensteyn en Trijntje — 44 — Birksdr. van Voorburoh. Hij overl. 16 Aug. 1677 te 
Utrecht en is begr. te Delft 20 Aug. d. a. v. in het 
graf zgner ouders. Hij was een beioemd kanselredenaar 
en godgeleerde. Dr. P. Jzn. Proost, thans predikant 
te Koog a/d. Zaan, beschreef in zijne dissertatie , die 
een tweede uitgaaf beleefde , zeer uitvoerig zijn leven. 
Voor verdere bijzonderheden hem aangaande worde 
hier naar dat wetenschappelijk werk verwezen. 

e. Agatha Van Lodensteyn, die volgt onder No. 71. 

/. Catharina van Lodensteyn, die volgt onder No. 72. 

No. 26. Mr. Everard van Lodensteyn (No. 8 a) presi- 
deerend Burgemeester van Delft en als zoodanig Ambaohts- 
heer van Hogenban, Gecommitteerde in den Raad van 
State en inde Staten-Generaal, Meesterknaap van de Wilder- 
nissen van Holland , GFecommitteerde Raad van de Staten 
van Holland en West Friesland. Hij woonde te Delft aan 
het Oude Delft en was geb. 13 Apr. 1599, overl. 29 
Jan. 1668 en huwde 18 Oct. 1625 te Delft met Margrieta 
Arentse van der Vorst, wonende aan het Oude Delft. 
Uit dit huwelijk geen kinderen. 

No. 27. Maria van Lodensteyn (No. 8 ft) overl. 27 
Sept. 1624 en huwde Gerardus Welhouk, presideerend 
Burgemeester van Delft , Bewindhebber der O. I. C. geb. 
in Maart 1593, begr. te Delft in de Oude Kerk den 12 
Febr. 1665, na hertr. te zijn met Pietemella Spieringh, 
bg welke hij een dochter, Agatha Welhouk, had. De 
kinderen uit zijn eerste huwelijk waren: 

a. Cornelis Welhouk, geb. 12 Jan. 1622, overl. joug. 
ft. Jan Welhouk, geb. 8 Oct. 1623, overl. jong. 

Ve generatie. 

No. 28. Qijsbert van Lodensteyn (No. 9 a) huwde 6 
Oct. 1598 Aefgen Gerritsdr. Hun dochter was: 

a. Gijsbrechtgen van Lodensteyn, die volgt onder No. 73. 

No. 29. Lambert van Lodensteyn (No. 9 6) huwde 
Trgntje Rijerse Slagtoe Zijn kinderen waren: 

a. Reyer van Lodensteyn, die volgt onder No. 74. 
ft, Catharina van Lodensteyn, geb. 22 Febr. 1620. 
c. Catharina van Lodensteyn, ged. 14 Febr. 1621 te Delft, 

waarbij getuigen waren Pieter Reyers Slachtoe en 

Miertje Gerritsdr. 

No. 30. Annetje van Lodensteyn (No. 9 c) geb. in 
Juni 1584 huwde Pieter Reyersz. Slachtoe, geb. 14 Aug. 
1577, overl. 18 Mrt. 1660 en is begr. te Delft in de 
Nieuwe Kerk. Haar kinderen waren: 

a. Arend Slachtoe, die volgt onder No. 75. 
ft. Catharina Slachtoe, geb 18 Nov. 1626. 

No. 31. Jannetje van Lpdensteyn (No. 10 a) huwde 
Cornelis Simonsz. Gysje. Hun kinderen waren: 

a. Hillegond Gysje, geb. 14 Dec. 1614, huwde te A^msterdam 

Jacob Pietersz Storm, 
ft. Maartgen Gysje, geb. in 1619, huwde te Schiedam 

Pieter Rijke, scheepmaker, 
c. Simon Gysje, overl. kinderloos in O. I. 

No. 32. Christina van Lodensteyn (No. 1 1 a), geb. 27 
Febr. 1588, huwde eerst Jan Gijsbertsz. Koopman en ten tweede male Dr. Jacob Lakens. Haar kinderen waren: 

a. Sybille Koopman, die volgt onder No. 76. 
ft. Jannetje Koopman, overl. zonder oir. 

c. Gijsbert Koopman, overl. zonder oir. 

d. Arend Koopman, overl. zonder oir. 

e. Gijsbert Koopman overl. zonder oir. 

f. Samuel Koopman, die volgt onder No. 77. 

g. Arend Koopman, die volgt onder No. 78. 
A. Jannetje Koopman, overl. jong. 

No. 33. Machteld van Lodensteyn (No. 11 ft), geb.* 
26 Jan. 1593. Haar nalatenschap werd 27 Januari 1680 
door Willem van Assendelft, notaris te Delft, geregeld. 
Zij huwde eerst IJsbrand Klaasz Winter en ten tw^de 
maal te Rotterdam ^an Bliek. Beide huwelijken waren 
kinderloos. 

No. 34. Jannetje van Lodensteyn (No. lic), geb. 19 
Mei 1598, huWde Jacobus de Laat, predikant te Waswilaar. 
Uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren. 

No. 35. Hendrik van Lodensteyn (No. 11 é), Opperboek- 
houder der O. I. Compagnie, overl 10 Dec. 1646 (?) 
nalatende twee bastaarden: 

a. Marie van Lodensteyn, die volgt onder No. 79. 
ft. Hendrik van Lodensteyn, 

No 36. Catharina van Lodensteyn (No. 11/), geb» 
23 Febr. 1605, huwde eerst Adriaan Hoppesteyn en ten 
tweede male Jacob Thierens, med. doctor. Haar kinderen 
waren: 

a. Agniesje Hoppesteyn, geb. 7 Juni 1631, overl. jong., 
ft. Arent Hoppesteyn, geb. 8 Juni 1633, overl. jong. 

c. Pieter Hoppesteyn, geb 8 Juni 1633, overl. jong. 

d. Arent Hoppesteyn, geb. 22 Nov. 1634, overl. jong. 

e. Agneesje Hoppesteyn, die volgt onder No. 79. 

No. 37. Maartje Wouters (No. 12 a), huwde Arend •» • 
Arendsz. Haar kinderen waren: 

a. Arend Arendsz , ov^rl. in O. I. 

ft. Jan Arendsz , die volgt onder No. 81. 

c. Pieter Arendsz , ovorl. in O. I. 

d. Trijntje Arendsdr. 

e. Krijntje Arendsdr. 

/. Wouter Arendsz., overl. in Brazilië. 

g. Corstiaan Arendsz. 

A. Kommer Arendsz. 

i. Pleuntje Arendsdr., die volgt onder No. 82, 

.;. Jannetje Arendsdr., die volgt onder No. 83. 

k, Beatrice Arendsdr., overl. jong. 

No 38. Gijsbert Wouters (No. 12 ft), huwde eerst 

Annetje en ten tweede maal Annetje Gerritsdr. 

Uit beide huwelijken twee kinderen: 

a. Arend Gijsbertsz. 
ft. Lijsbeth Gysbertsdr. 

c. Wouter Gijsbrechtsdr. die volgt onder No. 84. 

d. Machteld üijsbrechtsz. die volgt onder No. 85. 

No. 39. Ceelitje Woutersdr. (No. 12c), huwde Karel 
Goossens. Haar kinderen waren: 

a. Goosen Karelsz. — 45 b. Hilletje Earelsdr. 

c. Jannetjr Karelsdr. die volgt onder No. 86. No. 40. Jannetje Woutersdr. (No. 12d), huwde Leen- 
dert Groenrijs, geb. te Rotterdam. Haar kinderen waren: 

a. Gijsbrechtje Groenrijs, die volgt onder No. 87. 
t. Machteld Groenrijs. 

c. Gerrit Groenrijs. 

d. Jannetje Groenrijs, die volgt onder No. 88. 

No. 41. Margreta van Lodensteyn (No. 13c), geb. 31 
Juli 1585, overl. 26 Aug. 1650 en huwde 27 Febr. 1611, 
Doris van Zunuck, geb. 24 Febr. 1574. Haar kinderen 
waren: 

a. Anna van Zunuck geb. 7 Aug. 1612, overl. 9 Aug. 

1612. 
6. Arend van Zunuck, geb. 22 April 1613. 

c. Abraham van Zunuck, geb. 17 April 1614, overl. 17 
Sept. 1614. 

rf. Wilhelmus van Zunuck, geb. 9 Sept 1615, overl. 9 
Sept. 1615. 

e. Anna van Zunuck, die volgt onder No. 89. 

f. Maria van Zunuck, die volgt onder No. 90. 

No. 42. Jacoba yan Lodensteyn (No. 1 3 Z), geb. 4 Juli 
1599, huwde Joan de Dorper, Venduemeester van de 
Admiraliteit in Zeeland, Ontvanger van den Prins van 
Oranje , Ordinaris Baad en Hoofdschout van Vlaanderen 
te Middelburg, geb. 21 Juni 1596. Hun zoon was: 

a. Johan de Dorper, die volgt onder No. 91. 

No. 43. Mr. Cornelis van Lodensteyn (No. 13 o). Drost 
van Hagesteyn , Waardijn van de Munt in Zeeland, Raad 
en Schepen van Middelburg, Gecommitteerde in de Gene - 
raliteits Rekenkamer, geb. 29 Jan. 1617, huwde eerst 
den 4 April 1646 Susanna Cock Lievensdr , overl. Dec. 
1656 en ten tweede maal den 13 Febr. 1658 Maria van 
Kinschot, dochter van Mr. Nikolaas, Pensionaris van 
Delft y en ten derde maal Maria van der Haer. Uit het 
eerste huwelijk werd geboren: 

a. Agatha van Lodensteyn, geb. 29 Sept. 1652, overl. 
29- Dec. 1652; 

uit het tweede huwelijk: 

b. Arend van Lodensteyn geb. 24 Maart 1659. 
e Agatha van Lodensteyn. 

d. een doode zoon 

e. Agatha van Lodensteyn. 

f. Anna Maria van Lodensteyn , die volgt onder No. 92. 

Uit het derde huwelijk : 

g. Jasper van Lodensteyn. 

No. 44. Margaretha van Lodensteyn (No. 14 a) huwt 
eerst Dankert Bogaert en ten tweede maal Hendrik 
Kerkman. 

Haar kinderen waren: 

a. Jan Bogaert, Secretaris op Colijnsplaat. 

b. Anna Bogaert. 

c. Pieter Bogaert, Venduemeester van de Admiraliteit in 
Zeeland in 1646. 

d. Henrica Eerkmans, die volgt onder No. 93. No. 45. Petronella van Lodensteyn (No. 14c), geb. 
18 April 1595, huwt Jasper van Clootwijk, Heer in 
Wissekerke en rentmeester van den Prins van Oranje 
over Zuid- en Noord-Beveland. Haar kinderen waren : 

a. Anna van Clootwijk, die volgt onder No. 94. 
6. Henrica van Clootwijk. 

c. Matthijs van Clootwijk, die volgt onder No. 95. 

d. Maria van Clootwgk. 

e. Mr. Johannes van Clootwijk. 

f. Jacobus van Merwede van Clootwijk. 

{Wordt vervolgd). 
Mr. J. E. VAK Someren Brand. Eenige adelsferheffiDgen door Koning LodewQk. 

DUMONCEAÜ. 

Amsterdam 23 April. Den 15 April heeft Z. M. den 
generaal en chef Dumonceau tot den rang van graaf van 
Berger Duin verheven, bij het volgend besluit; 

Lodewijk Napoleon, door de gratie Gods en de constitutie 
des koningrijks. Koning van Holland, Connétable van 
Frankrijk. 

In aanmerking nemende, zoo wel de verdiensten in 
het algemeen van Johan Baptiste Dumonceau, generaal 
van onze legers en grootkruis van onze orde vttn de 
Unie, als in het bijzonder de moed en dapperheid door 
denzelven betoond in den omtrek van Bergen en Schoorl , 
bij de landing der Engelschen , ten jare 1799, alwaar 
hij gevaarlijk gekwetst, en willende denzelven een uit- 
stekend blijk geven van onze Eouinklijke gunst, hebben 
wij besloten en besluiten: 

Art. 1. Wij geven aan voornoemden generaal Johan 
Baptiste Dumonceau, den titel van graaf van ons 
Koniügkrijk, onder de benaming van graafvan Berger Duin. 

2. Al het geen, omtrent de materie van de door ons 
te geven titels, bij nadere reglementen zal worden vast 
gesteld en bepaald, zal ook toepasselijk zijn op de boven- 
vermelde benoeming van den generaal Dumonceau, tot 
graaf van Berger Duin. 

B. Zoodra , ingevolge gemelde te maken statuten en 
reglementen, zal zijn gearresteerd een formulier van opene 
brieven , voor de door ons te verleenen titels , zullen ook 
zoodanige brieven aan voornoemden graafvan Berger Duin 
worden uitgegeven. 

4. Voornoemde graaf van Berger Duin zal voeren 
zoodanig wapen, met kroon en verder toebehooren, als 
voor denzelven door ons zal worden bevestigd en gegeven. 

5. Ons hoog heraldiek kollegie is belast met de uitvoe- 
ring van het tegenwoordig besluit. 

Gegeven in Ons Koninklijk paleis te Amsterdam, den 
15 van grasmaand van het jaar 1810 en van onze 
regering het vijfde. 

Haarlemsche Courant 
1810. - 46 - TAK EIKOSBERGEir. 

Amsterdam 15 Mei. Den 4deD dezer maand heeft Z. M. 
den admiraal J. H. van Eingsbergen tot den rang van 
graaf van Doggersbank verheven , bij het volgend besluit : 

Lodewijk Napoleon, door de gratie Qods en de constitutie 
des Eoningrijks, Koning van Holland, connétable van 
Frankrijk. 

In aanmerking nemende de langdurige diensten door 
den admiraal den ridder J. H. van Eingsbergen, groot- 
kruis der Koninklijke orde van de Unie, in den zeedienst 
aan dit Koninkrijk bewezen; 

In aanmerking nemende , dat voorzegde admiraal reeds 
bij den roemrgken slag van Doggersbank als Kapitein het 
bevel over een schip voerde 

En willende aan het Koninklijk korps onzer marine een 
blijk onzer achting , in den persoon van den oudsten van 
deszelfs opperbevelhebbers geven. Hebben wij besloten 
en besluiten: 

Art. 1. Wij geven aan den voornoemden admiraal 
J. H. van Kingsbergen, den titel van graaf van oHs 
Koninkrijk, onder de benaming van graaf van Doggersbank. 

Art. 2. Al het geen , omtrent de materie van de door 
ons te geven titels, bij nadere reglementen zal worden 
vastgesteld en bepaald, zal ook toepasselijk zijn op de 
bovengenoemde benoeming van den admiraal van Kings- 
bergen tot graaf van Doggersbank. 

Art. 3. Zoodra , ingevolge gemelde te maken statuten 
en reglementen, zal zijn gearresteerd een formulier van 
opene brieven, voor de door ons te verleenen titels, 
zullen ook zoodanige brieven aan voornoemden graaf van 
Doggersbank worden uitgegeven. 

Art. 4. Voornoemde graaf van Doggersbank zal voeren 
zoodanig wapen met kroon en verder toebehooren, als 
voor denzelven , door Ons nader zal worden bevestigd en 
gegeven. 

Art. 5. Ons hoog heraldiek koUegie is belast met de 
uitvoering van het tegenwoordig besluit. 

Gegeven in Ons Koninklijk paleis te Amsterdam den 
4den van bloeimaand van het jfiwir 1810 en van Onze 
regering het vijfde. Lodewijk Napoleon. Ilaarlemsche Courant 
1810. VAN KINGSBERGEN. 

Z, M. heeft aan Z. Exc. den heere van Kingsbergen, 
deszelfs bevordering tot den titel en rang van graaf van 
Doggersbank , met den volgenden brief bekend gemaakt : 

Mijn Heer, Mijn Neef! 

Oij voerde , met den admiraal Zoutman , het bevel op 
den dag van de Doggersbank; gij hebt een groot deel 
aan den uitslag van dien gedenkwaardigen dag gehad. 
Gedurende uwe lange en roemrijke loopbaan, hebt gij 
in het Zuiden van Europa, zoo wel als in de Noordzee , 
overwinningen behaald Na lang aan de marine ver- 
handelingen over de theorie en onderwijs, die lang tot voorbeeld zullen dienen , te hebben gegeven , hebt gg zelf 
uwe lessen in werking gebragt. Ik ben u de goede 
organisatie en de uitmuntende samenstelling van hetge- 
heele ligchaam der marine verschuldigd. De beste ofHcieren 
zijn uwe kweekelingen. Ik vermeen dus, als hoofd van 
den Staat, u de dankbaarheid dezer natie te moeten 
betuigen, en tevens den aangenaamsten stap voor het 
geheele ligchaam onzer marine te doen, met Uden titel 
en rang van graaf van Doggersbank toe te staan. 

Een omstandigheid echter is mij onaangenaam dat gy 
geene kinderen hebt, die, langen tgd aan uwe landgenooten 
het evenbeeld van hem , wiens deugden , bewezen diensten 
en uitstekende hoedanigheden altijd in het vaderland in 
geheugen zijn, aanbieden kunnen. 

Het de?ies: eximium premium virtutis , door de Staten 
generaal, op de medaille van den Doggersbank gesteld, 
komt u met regt toe: Ik begeer dat gg hetzelve bg uw 
wapen voegt. 

Die uwer naaste bloedverwanten , die gij het waardigste 
zult oordeelen , zal zoodra gij zulks begeert , tot uwen 
opvolger worden bestemd. 

Amsterdam, 18 Mei 1810. Haarlemsche Courant 
1810. Lodewijk Napoleon. 
J. G. VAN Epen. Familieberichten. 

MAART 1890. 

GEBOORTEN. 

2 te Breda. Frederika Johanna, dochter van Christiaan 

Frederik Loder en van Joanna Cornelia Maas Gees- 

toranus. 
4 te 's-Gravenhage. Paula Hyacinthe Antonietta Marie 

Ghislaine, dochter van Edmond Charles Franoois de 

Lannoy (1) en van Jonkv. Paulina Johanna Maria 

Wittert van Hoogland. 
4 te Velp. N., dochter van N. de Vries en van A. D. 

W. Henry. 
4 te 's-Gravenhage. Harriett Ursula Susanna, dochter 

van Jhr. Mr. Jacobus Andries Ambrosius Baud en 

Beatrice Geraldine Los. 
4 te Groningen. Hermance Maria Mauritia Adriana, 

dochter van Jacob Pieter van Walree en van Her- 

manna Maria Mauritia Adriana Foith. 
7 te 'e-Gravenhage. Willem George Lodewijk , zoon van 

Jhr. Johannes Theodorus van Spengler en van Jonkvr. 

Louise Wilhelmine Mock. 
7 te 's-Gravenhage. Marie Frédérique, dochter van 

Mr. Hendrik Zillesen en van Louise Cathérine Eli- 

sabeth von Hemert. 

7 te 's-Gravenhage. Emilie Leopoldina Maria, dochter 
van Emile Alexis Marie van der Kun en van Maria 
Elisabeth Johanna Stephania de Bruyn. 

8 te 's-Gravenhage. Dirk Ferdinand, zoon van Dirk 
Blaauw en van Jonkv. Frederica Johanna Fornanda 
Backer. (1) In de geboorteaote staat De Lannoj. — 47 — 1 1 te Groningen. Comelis , zoon van Jhr. Mr. Dirk Ru- 
dolph de Marees van Swinderen en van Albertina ' 
Christine Tjaden Busmann. 

11 te Amsterdam. N. , dochter van N. Backer en van 
A. E. Cramer. 

1 2 te Brussel. N., zoon van C. J. Tinant en van H. van 
Voorst Vader. 

12 te Naarden. N., zoon van N. Pabius en van A. N. 

J. Cremer Eindhoven. 
12 te Amsterdam. N., dochter van Prof Mr. Jacob Pieter 

Moltzer en van Peggy Nicoline Kappeyne van de 

Coppello. 
16 in de villa Beaulieu te Cannes. N., zoon van Jhr. K 

van Loon en A. P. Tachard. 
16 te Loenen aan de Vecht. N., dochter van N. van 

der Crap en van A. M. Tijssen. 

16 te Leiden. Pauline Elizabeth, dochter van Jean Henri 
Simon Thomas en van Pauline Alida Johanna Tijl. 

17 te 's-Gravenhage. Everhard Johan, zoon vanWülem 
Albert Theodoor Carel van Lidth de Jeude en van 
Johanna Jacoba Wilhelmina van den Andel. 

17 te Westzaan. N., zoon van N. Weytland en van A. Zey. 

17 te Gouda. N., zoon van N, IJssel de Schepper en 
E. Bussemaker. 

18 te Haarlem. N., dochter van AUard Merene en van 
Nelino Cornelia Smit. 

18 op den huize Obicht (prov. Limburg). Kenée Jenny Jo- 
sëphine, dochter van N. baron Dirckinck van Holmfeld 
en van N. gravin de fiompesch Rurich. 

19 te Utrecht. Alphons Amold Joseph Jan Baptist, zoon 
van Alphonsus Jacobus Bemardus Rijke en van Anna 
Maria Huberta Bauduin. 

21 te Roermond. N., zoon van N. Cremers en van Jonkv. 
N. van Nispen van Sevenaer. 

22 te Haarlem. N., zoon van N. H. Andriessen en van 
G. J. F. Verster. 

24 te Nijmegen. Jan Henri, zoon van Jan Bollaan en 
van Henriette Gerardina van Erpers Royaards. 

25 te 's-Oravenhage. Samuel, zoon van Mr. Dirk van 
Houten en van Anua Margaretha ten Bruggen Cate. 

25 op den huize Langenhorst bij Wassenaar. N. zoon 
van Jhr. Philip Ernst Vegelin van Claerbergen en 
van Albertina Maria barones d'Yvoy. 

26 te Brielle. N. dochter van N. Lette en van J. C. H. 
van Walchren. 

28 te Samarang. N., dochter van N. Lange en van Maria 
Magdalena de Rochemont. 

29 te Brumraen. N., dochter van Pieter de Wijs en van 
Jonkv. Jacoba Larabertina Wilhelmina Carolina von 
Weiier. 

30 te Arnhem. Maria Johanna Josephina, dochter van 
Mr. Jean Philippe Rudolphe Maria de Nerée tot Bab- 
berich en van Lucie Marie Thérèse Wilhelmina Tijssen. 

30 te Culemborg. N., dochter van N. Wetsels en van 
Wilhelmina Johanna Broes van Dort. 

HUWELIJKEN. 

5 te 's-Gravenhage. Dirk Albertus Anthonius Braaken- 
burg, geb. te Haarlem, oud 27 jaar, zoon van 
Lambertus Johannes en van Maria Cornelia Sauturel, 
met Johanna Maria Anthonia Carolina de Vries , geb. 
te 's-Gravenhage , oud 26 jaar, dochter van Anthonius 
en van Alida Kuyper. 6 te 's-Gravenhage. Rudolph Lodewijk Martens, geb. 
te Soerabaija, oud 26 jaar. Oost- Indisch ambtenaar 
zoon van Dirk Maurits en van Sophia Wilhelmina 
Renter met Anna Maria Huygens. ( W. II blz. 112, 113). 

6 te Groot Suikerboschkop (Z. Afrik. Republiek). Jhr. 
Hendrik van de Poll met Aaltje Ottens. 

8 te Soerabaya. Jhr. G. M. de Serière met Jonkv. M. 
van Nispen. 

13 te 's-Gravenhage. Dr. Rochus Krul, geb. te Scheve- 
ningen 3 Nov. 1833, zoon van Arie en van Trijntje 
Zuurmond met> Margaretha Maria Anna Westra , geb. 
te 's Gravenhage 23 Nov. 1858, dochter van Jan en 
van Maria Elizabeth Hustin. 

19 op het huis te Roosendaal (N. Braband). Karel Wil- 
lem Fannius Scholten van Aschat met Theodora Louise 
MoUinger. 

20 te Amsterdam. Jhr. Dr. Jan Six met Hieronyma 
Maria Antonia Fortunata Bosch Reitz. 

20 te Arnhem. Mr. Theodoor Lorentz, geb. te Socm- 
berketempa (res. Bezoeki) , zoon van Theodorus Apol- 
lonius Ninus en van Maria Soet, met Reina Harden- 
berg, geb. te Gouda, oud 25 jaar, dochtervan Dirk 
Frederik Carel en van Gosina Huberta van Merlen. 

20 te Voorschoten. Charles Purby, substituut procureur- 
generaal aan het gerechtshof te Aix (Provenco) met 
Louisa van Kempen. 

27 te VGravenhage. Jhr. Gerhardus Asuerus Johannes 
van Spengler (N. A. II, blz. 240) met Alida Philip- 
pina van Bosse, geb. te Samarang, oud 21 jaar, dochter 
van Mr. Jan Philip en van Rudolphina Johanna Ja- 
coba Pfister. 

27 te Wormerveer. Hendrik Barent Ernst Warnaars met 
Johanna Geertruida Boekenoogen. 

STERFGEVALLEN. 

3 op den huize de SchafFelaer te Barneveld. Jeanne 
Cornelie baronnes van Tuyll van Serooskerken , geb. 
te Brussel 13 Febr. 1822, wed. van Jasper Hendrik 
baron van Zuylen van Nievelt van de Schaflfelaar, 
st. te 's-Gravenhagé 21 Oct. 1852. (R. blz. 43). 

4 te Amsterdam. Sophia Adriana de Bruyn, geh. te 
Amsterdam 7 April 1860 met Jhr. Idozes (na 24 
April 1823 veranderd in Augustinus Pieter) Lopes 
Suasso, geb. te Amsterdam 21 Nov. 1805, st. aldaar, 
zoon van Jhr. Abraham de Mozes Israël Suasso, 
(na 1 822 Mozes Lopes Suasso) en van Sara de Aron 
de Chaves. 

5 te 's-Gravenhage. Geertruida Catharina Maria van 
der Loeff, geb. te Bolsward, oud 69 jaar, dochter 
van Abraham Schim en van Johanna Dorothea 
Rutgers, geh. te Groningen 6 Oct. 1854 met Herman 
Eleonardus Willem Rodi de Loo, geb. te Zutphen 
5 Oct. 1819, gep. gen.-majoor der art. 

9 te Leiden. Mr. Sebastiaan Hendrik Lette van Oost- 
voorne, oud 69 jaar, raadsheer in het gerechtshof 
te 's-Gravenhage, geh. met Fenna Heudi5ka Heyer. 
(W. II blz. 93). 

10 te 's-Gravenhage. Cornelis Herman baron van Pallandt, 
geb. te Leiden 19 Nov. 1807, zoon van baron Gijsbert 
Jan Anne Adolf en van Johanne Maria van Leiden , 
geh. 10. met Rudolphine Mechteld Theodore Sandbei^ 
(R. blz 101), 2o. met Catharine Annette Fraser, 
geb. te Amsterdam 11 Jan. 1815. — 48 11 te VOrayenhage. Mr. Earel Daniel Asser, geb. te 
Amsterdam 31 Augustus 1813, raadsheer in den 
Hoogen raad der Nederlanden, ridder der orde van 
den Ned. Leeuw, oud 76 j«tó,r, zoon van Tobie en 
Carolina Itzig, geh. met Rosette Henry Godefroi. 

11 te 's-Gravenhage. Catharina "Wilhelmina 't Hooft, 
geb. te Geertruidenberg , oud 52 jaar, dochter van 
Gerrit Cornelis en van Elisabeth Friederich. 

11 Anna Paulo wna Catharina Johanna do HaanHugen- 
holtz, oud 45 jaar, geh. met Th. J. Waller. 

13 te Haarlem. Gerrit Heshuysen, oud 62 jaar, geh. 
met E. J. H. Gerlings. 

14 te Rotterdam. C. Hanegraaf. oud 79 jaar, oudryks- 
betaalmeester, versierd met het metalen kruis. 

14 te 's-Gravenhage. Jacobus Cornelis Aloysius van 
der Kun, lid der prov. staten van Z -Holland, geh. 
met Maria Gijsberta Leonarda de Bruyn. ( IF. II 190) 

7 — 14 te Maastricht. Gerardus Franciscus Victor Hustinx, 
oud 53 jaar 7 maanden, lid van den gemeenteraad 
en ambtenaar van den burgerlijken stand. 

7 — 14 te Maastricht Wilhelmus Wijnandus Adrianus 
Royen, oud 81 jaar, gep. luit.-kol der cavalerie van 
het O. 1. leger, ridder der Mil. Willemsorde. 

15 te Groningen. Louis Theodore Jan Alexander baron 
van Boecop, geb. te Yperen in 1821, gep. kol. der 
inf., militie commissaris, commandant der schutterij, 
kommandeur der orde van de Eikenkroon , zoon van 
baron Louis Theodore Fran^ois Bernard en van 
Paulina van Steenhardt, geh. 1**. met Carolina Hermine 
Arndtz en 2°. met Elisabeth Antoinette Geertruida 
Blancharée. 

16 te 's-Gravenhage. Gerarda Velsberg, geb. te Rotter- 
dam 23 Juli 1813, dochter van Daniel en van 
Johanna Paape, geh. 8 Aug. 1841 met Mr. Philippus 
Johannes Bachiene, geb. te Amsterdam 3Dec. 1814, 
st. te 's-Gravenhage 14 Maart 1881, inspecteur der 
registratie, lid van den raad van state, zoon van 
Zeno Hendrik Marinus en van Johanna Hendrika 
Francisca van Zanten. 

17 te 's-Gravenhage. Elisa Martha gravin van Limburg 
Stirum, grootmeesteres van wijlen H. K. H. prinses 
Frederik, wed. van Jan Derk graaf van Rechteren 
heer van Ahnem. (Z>. O. blz. 166). 

18 te Amsterdam. Meindert Willem baron van Reede 
van Oudshoorn, wedr. van Anna Maria Frederika 
Gooszen. 

19 te Arnhem. Jhr. David Johan van Haeften, geb. te 
's-Hertogenbosch , oud 75 jaar, zoon van Jhr. 
Adriaan en van Catharina Ida Constantia Goldbach. 

20 te Soerabaya. Maria Louisa, oud bijna 5 maanden, 
dochter van G. H. van Renesse van Duivenbode en 
van C. C. van Oordt. 

21 te Velp. Dr. J. G. B. H. Ketjen, oud 55 jaar, 
kantonrechter, geh. mot .... 

22 te Padang. Jacobus Boon, oud 63 jaar, wed. van 
L. H. P. de Sturler de Frienisberg. 

23 Op den huize Voorstede, bg Wordt-Rheden. Daniel 
Ajadries , zoon van N. des Tombe en van M^, Schas. 

24 te 's-Gravenhage. .Jonkv. Jeanne Claudine Desirée 
Verspijck, geb. te Batavia 31 Juli 1856, dr. van Jhr. 
Gustave Marie en van Geertruida Wendeline Afenu, 
geh. 29 April 1860 met Jacob Christiaan Mijnssen, 
geh. te Amsterdam 1 Juni 1856. 

24 te 's-Gravenhage. Anna Margaretha Henriette Maria de Bruyn Eops, geboren te Haarlem, oud 65 jaren, 
dochter van Cornelis Johannes en van Marie Constance 
Franoine de Bosset. 

24 te 's-Gravenhage. Paul Maria Herman Lodewijk 
Kolkman, geb. aldaar 3 Juni 1889, zoon van Mr. 
Maximilien Joseph Casper Marie en van Johanna 
Maria Walthera Fackeldey. 

25 te 's-Gravenhage. Johanna Wilhelmina van Rgn, 
geb. te Amsterdam 30 Juni 1819, dochter van 
Leonardus en van Petronella Maria van der Beek, 
geh. met Johannes Leonardus Theodorus (Jean 
Leonard Theodore, geb. acte) Rietstap, geb. te 's-Gra- 
venhage 20 Juli 1812, st. aldaar 30 Deo. 1881, zoon 
van Theodorus Adrianus en van Maria van Ryn. 

25 te Nijmegen. Johanna Adriana Zurich, dochter van 
Johan Gerhard en van Dorothé Brade, wed. van 
Henri Francois Fijnje van Salverda (zie 1889, blz. 80.) 

25 te Warfum. Dr. Corneille Jean Luzac, oud 29 jaar, 
leeraar aan de njks Hoogere burgerschool, zoon 
van Mr. J. en van N. Pruys van der Hoeven, geh. 
met N. von Eichstorff. 

26 te Dortmund (Westphalen). Philippus Johannes Willem 
Feith, geb. te 's-Gravenhage 1 Juli 1849, zoon van 
Johannes Pieter en van Wilhelmina Henderina Jaooba 
Hagenius. 

26 te Zutphen. Diederik Jacob Wilbrenninck , oud 68 
jaar. 

26 te Hoogeveen. Cornelia Johanna Helena van der 
Lely, oud 25 jaar, dochter van H. L en van S. L. 
Hora Buma. 

27 te Amsterdam. Jacob Sandberg, oud 79 jaar. 

27 te Breda. Eugeuie Colette Thérèse van de Walle, 
oud 86 jaar, wed. van Anthony Willem Hendrik 
Nolthenius de Man. {fT. II 254). 

28 te 's-Gravenhage. A.nna Reinilda Maria Tellegen, 
geb. te Zwolle, oud 15 jaar, dochter van Franciscus 
Philippe Antonius en van Maria Jacoba Haberta 
van Rijckevorsel. 

28 te Arnhem. Fanny Brass, geb. te Gefrath, oud 68 
jaar, wed. van Constantin Brouerins van Nidek. 

28 te Neuchatel. Jonkv. Ida Aleida of Geertruida van 
den Bosch (geh. op den huize de Breul te Zeist Juni 
1873), wed van Alfred Eduard Henri de Sandol-Roy, 
kap. in Pruisische dienst. 

30 te Amsterdam. Johannes Frederikus Hesselinck, oud 
78 jaar, oud 78 jaar. 

31 te Utrecht. Anna Elisabeth Henriette Theodora Voet, 
geb. te Delft 6 Oct. 1819, dochter van Goswin en 
van Sibilla Cornelia Brinkman, geh. te Arnhem 12 
Juli 1850 met Dr. Willem Moll, in leven hoog- 
leeraar te Amsterdam. IMHOVD 1900 NO. e. Titelyerleening en yerheffing in den adelstand. — De LodenstejnB 
en hun magen, door Mr. J. E. yan Someren Brand. — Eenige 
adelsyerhef fingen door Koning Lodewijk, door J. G. yan £pen. — 
Familieberichten oyer Maart 1S90. Gedrokt bg Oebr. J. & H. van Lanornhittsen te ^s-Orayenhage. MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldiek genootschap „De Nederlandsche Leeuw." Dit blad verschijnt omstreeks het midden 
▼an iedere maand, onder redactie van het 
bestanr en wordt alleen aan de leden van 
het genootschap gezonden. Brieven en mede- 
deelingen, alsook bedragen voor het Maand- 
blad te zenden aan den secretaris van het 
genootschap, den heer A. A. Vorsterman 
VAN Otbn, Laan Copet van Cattenburch 363, 
te 's «Graven hage. 
Leden te 's-Oravenhage betalen per 
jaar / 10.00 

Zg , die buiten 's- Graven hage wonen / 6.00 

De vorige jaargangen zijn voor de nieuwe 
leden verkr^gbaar per jaargang ad /6.00 

Advertentiën in verband met bovenge- 
noemde wetenschappen per regel ƒ0.20 
Afzonderlgke nnmmers niet verkrijgbaar. -» De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de 
strekking en den inhoud der onderteekende stukken. No. "7. "VIII® Jaargang. 1890. Tot lid is benoemd de Heer: 

Jhr. Mr. A. Th. Prins Haarlem. Diploma. Ingevolge besluit der Algemeene Vergadering van 
den 22 Maart 1890 wordt door het bestuur aan de eere- 
en correspondeerende leden een diploma in boekdruk 
verzonden, dat ook voortaan aan alle nieuw benoemde 
leden 'zal worden uitgereikt. 

Leden , die mochten verlangen een dergelijk diploma 
te ontvangen, worden verzocht dit bij den secretaris 
aan te vragen. Iets over den adel in FrankrQk. 

{Vervolg van bldz. 38.) 
Moederlijke Adel. 

Sommige brieven van patent hebben aanleiding ge- 
geven, dat men er eene verheffing in zag niet alleen 
voor de mannelijke nakomelingen, maar ook voor de 
nakomelingen der dochters. Zoo werden bijv. de vader, 
de moeder en de broeders van Jeanne d'Arc geadeld 
met „toute leur parenté masculine et féminine, leur 
lignage et toute leur postérité née et i naitre" Uit deze 
bijzondere bepaling lignage, parenté et posterité heeft 
men dan ook opgemaakt dat deze adelsbrief den adeldom 
aan al de afstammelingen zoowel in de vrouwelijke als 
in* de mannelijke lijn verleende. Evenwel zijn na 1555 
bg verschillende koninklijke besluiten de bepalingen in 
dezen adelsbrief verklaard alleen op de mannelijke af- 
stammelingen te doelen. Dit heeft echter niet kunnen be- 
letten, dat verscheidene afstammelingen uit de vrouwelijke 
Ign der broeders van de maagd van Orleans herhaalde 
malen gehandhaafd zijn in hun adeldom, die zij ingevolge 
de bepalingen tan dezen brief verkregen hadden. 

In sommige streken bijv. in Champagne en in Brie, waar dit voorrecht bij verschillende souvereine beslis- 
singen is gehandhaafd, het laatst in 1673, was er geen 
uitdrukkelijke bepaling noodig opdat de adel zich in de 
vrouwelijke lijn zoude voortplanten. Zoolang de adel ver- 
kregen kon worden door het bezit van een adellijk goed, 
kon een vrouw die een dergelijk bezit had, daarvan de 
reehten door haar man doen uitoefenen, ten minste als 
hij geen dienstman was, en daardoor den adel op zijne 
kinderen overbrengen. 

Saint Louis heeft in zijne „Etablissements"' bepaald 
dat niemand tot ridder geslagen kon worden tenzij hij 
was «gentilhomme de parage" dat is door zijn vader, 
waaruit men ook kan opmaken dat er waren die van 
moederszijde van adel waren. 

In Lotharingen en in het h^ogdom Bar kon de zoon 
van een niet adellyken vader en een adellijke moeder, 
den stand zijner moeder verkrijgen, mits afstand doende 
aan den koning van het geheel of van een gedeelte der 
vaderlijke nalatenschap. De adeldom der moeder wordt 
dan geacht slapende te zijn tijdens het leven van haar 
man en werd na diens dood door den zoon hernomen. 
Deze „reprise de la noblesse'" is bevestigd bij een arrest 
van den Raad van State op 29 November 1772. 

Deze soort van adellijken moet men beschouwen als 
geadelden, omdat hunne afstammelingen, blijvende be- 
hooren tot de familie van den vader , geadeld waren 
ten gevolge van het huwelijk met een adellijke moeder. 

Niettegenstaande het algemeen gevoelen is het woordje 
„de" voor den naam, het zoogenaamde „ particule ", nooit 
wettelijk erkend als een teeken van adeldom en niemand 
heeft het recht, zijn adeldom bewijzende, de bijvoeging 
daarvan bij zijn naam te vragen. 

De rechtbanken beschouwen het alleen als een taal- 
kundige vorm. Hij die kan bewijzeu dat zijn naam eertijds 
daarmede geschreven werd, heeft het recht dit verder 
te blijven doen, niet alzoo hij die dit niet kan bewijzen, 
al was hij van den hoogsten adel, en dus ook niet iemand 
die tengevolge van zijner moeders adel geadeld is. 
. Evenmin kan hij den titel van baron , burggraaf, 
markies of hertog voeren, want daar volgens de alge- 
meene gewoonte in Frankrijk, de dochter niet den titel 
van haar vader voert, zoo kan hg aan haar, die geen 
titel voert, er ook geen ontleenen. 50 — "Wel is dit het geval met den titel van écuyer, die 
eenige personen na 1855 hebben getracht weder in ge- 
bruik te brengen ; hierop heeft ieder edelman ingevolge 
het oude gebruik, dat niet is afgeschaft, recht 

In alle geval hebben de afstammelingen van een adel- 
lijke vrouw, in de landstreken waarin zij den adel aan 
haar kunnen ontleenen, het recht tot het voeren van 
het wapen van haar, aan wie zij hun adel te danken 
hehben. 

Geslachten die in het bezit van 
adeldom zijn. 

Er zijn sommige familiën die geen adellijke afstamming 
kunnen bewijzen tot aan 1560, die niet geadeld zijn, 
maar toch sederl een of meer eeuwen beschouwd zijn 
als adellijk, somtijds zelfs daarin gehandhaafd zijn bij de 
zoogenaamde „jugements de maintenue'', maar die in 
alle gevallen toegelaten zijn geworden te stemmen in 
de vergaderingen van den adel in 1789. 

Deze familiën moet men beschouwen als adellijke, 
maar daar zij niet kunnen bewijzen dat hun adel opklimt 
tot het zoogenaamde quasi feodale tijdperk of zijn oor- 
sprong ontleent aan een uitdrukkelijke verheffing, kan 
men aannemen, dat zij hun adel te danken hebben aan 
een soort van verjaring. 

De „jugements de maintenue" bevestigden het gevolg 
dezer verjaring als zij beslisten dat iemand van adel 
was, maar niet den oorsprong van den adel vermeldden, 
alsmede ook niet dat die van voor 1560 dagteekende. 

Daar in sommige baljuwschappen niet adellijke be- 
zitters van adellijke landgoederen in 1789 toch toege- 
laten zijn geworden met dén adel te stemmen, volgt 
hieruit dat alleen dit medestenmien niet als een bewijs 
van adel kan gelden. 

Verlies van adeldom. 

De adel gaat verloren door ontzetting, verlies van 
rechten en door vermindering van staat. 

De ontzetting (degradatie) uit den adelstand was het 
gevolg van iedere veroordeeling tot een lijf- of ontee- 
rende straf. Behalve het geval van majesteitschennis, 
diefstal of bankroet, strafte zij slechts den gevonnisde, 
doch had geen gevolg ten opzichte van zijn afetamme- 
lingen. Zelfs heeft men eens als bewgs van adel willen 
aanhalen de onthoofding van een der voorouders wegens 
misdaad. Het is, volgens André de la Roque, evenwel 
geen wezenlijk bewijs van adeldom, omdat ook dikwijls 
niet adellijken op deze wijze gestraft geworden zijn, 
maar ook de tuchtiging door een andere U^fstraf den adel 
van een familie niet doet verloren gaan. 

Het verlies van rechten (déchéance) wordt uitgesproken 
tegen de geadelden, die binnen den bepaalden tijd niet 
de formaliteiten vervuld hadden, welke bij de wet of bij 
den adelsbrief vereischt waren. 

De vermindering van staat (d^rogeance), het verlies 
van adeldom ten gevolge hebbende bestond in het uit- 
oefenen van sommige beroepen, die beschouwd werden 
niet overeen te komen met den adellijken stand, zooals 
de kleinhandel, werktuigkundige beroepen met uitzon- 
dering van de glasmakerskunst, die niet zooals men wel 
eens beweerd had adelde, maar geen verlies van adel 
ten gevolge had , het pachten van goederen van een 
gewoon persoon, dienstbaarheid, het procuraat, behalve 
bg het parlement. Men is in twijfel geweest of het notariaat ook hier 
onder moest gerekend worden ; het tegendeel is algemeen 
aangenomen, vooral in die landstreken waarin het ge- 
schreven recht geldt en vóór het jaar 1540. Sommige 
Provengaalsche familiën hebben zelfs beweerd, dat in 
hunne provincie het ambt van notaris in oude tijden 
adeldom deed verwerven Dit is evenwel eene dwaling. 
Een arrest van den raad in 1666 besliste dat de nota- 
rissen „seront censé avoir dérogé'", beteekenende, dat als 
het bewezen is dat zij tijdens de uitoefening van hun 
ambt voortdurend gebruik gemaakt hebben van de voor- 
rechten van den adel , hunne afstammelingen den adel 
niet zullen verloren hebben. 

De zeehandel, de handel in het groot, het beroep van 
advocaat en doctor hadden geen verlies van adel tenge- 
volge. Een edelman kan eveneens zijn landerijen be- 
bouwen zonder zgn stand te verliezen. Sommige hebben 
beweerd dat hij in dit laatste geval, als hij ploegde, zgn 
zwaard op zijn ploeg plaatste. Dit gebruik schijnt alleen 
bestaan te hebben in de verbeelding van enkele dichters. 

In Bretagne was er geen verlies van adel tengevolge 
van het drijven van koophandel van welke soort ook. 
De kleinhandelaar edelman, genoot evenwel niet van 
zijne voorrechten , zijn adel was zoogenaamd slapende , 
maar niet vernietigd. Het was voldoende, als hij met 
zijn koopmanschap ophield, daarvan de verklaring af te 
leggen bij het bestuur van zijn district en aan de kerk- 
voogden zijner parochie, om zijn vroegeren staat te her- 
nemen. 

De afstammelingen van een edelman, die tenge- 
volge van vermindering van staat zijn adel verloren heeft 
kunnen hun adel terugkrggen bij brieven van herstelling 
of van relief. 

Het is aangenomen en ook bevestigd bg een vonnis 
van het Hof „des aides" te Parijs in 1684, dat het her- 
stel van adel niet meer kon plaats hebben na een ver^ 
loop van honderd jaren, maar dat in dat geval nieuwe 
brieven van adelverleening noodzakelijk waren. 

De kinderen geboren voor de vermindering van staat 
des vaders, behielden hun adel. 

Personen die meenen dat 
zij van adel zg'n. 

Familiën en personen, die in de vier hierboven opge- 
noemde omstandigheden verkeeren , zijn van adel, maar 
evenals het verschil tusschen de verschillende opgenoemde 
soorten van adel feodale, quasi feodale, etc, in sommige 
gevallen bgna onmerkbaar is, zoo bestaat er een aantal 
familiën en personen, die hoewel niet van adel, in de 
oogen der groote menigte en ook in hun eigene be- 
schouwd worden als wel daartoe te behooren. 

De omstandigheden waarin de personen , die daartoe 
gerekend worden en over wier staat de Société H^raldique 
nogal eens geraadpleegd is, verkeeren, zijn de navolgende : 

1. Het bezit van een adellijk goed door een voorvader. 

2. De titel van schildknaap (écuyer) door een voor- 
vader gevoerd. 

3. De benaming van „noble homme, noble, illustre, 
noble OU égrége personne" eveneens toegekend aan een 
voorvader, wanneer de erfelijke adel niet uit andere 
stukken kan bewezen worden. 

4. De rang van officier in het huis des konings, der 
koningin of der prinsen van den bloede, van raad des 
konings, koninklijk rechter, intendant, plaatsvervangend — 51 — intendant, oflScier in het leger, burgerlijk of militair j 
ambtenaar niet voorkomende op de vroeger aangehaalde 
lijst van betrekkingen die den adel deden verwerven, 

5. Het voeren van een gehelmd wapenschild. 

6. Het voeren van het lidwoord (particule) voor den 
familienaam of tusschen die en den naam van een landgoed. 

Deze gevallen kunnen zelfs allen tegelijk bij iemand 
voorkomen zonder dat die persoon wettig beschouwd 
kan worden van adel te wezen, want geen dezer titels 
of benamingen en omstandigheden zijn bewijzen van adel- 
dom en komen ook meermalen voor bij niet adellijke 
geslachten. 

Een burger kon wel het bezit verkrijgen van een adellijk 
goed mits hij het recht van „frano-fief ' betaalde en 
kreeg dientengevolge het recht zich daarvan heer te 
noemen en er den naam van te voeren. Zelf is het bekend 
dat het meerendeel dier niet adellijke heeren na eenigen 
tijd zich den titel hebben aangematigd van Messire, 
Chevalier of Ecuyer en zoodoende als adellijk beschouwd 
zijn geworden. Velen hunner ook met den adel in de ver- 
gaderingen van 1789 gestemdhebbende, zijn thans slechts 
bekend onder den naam hunner heerlijkheid en onder 
oude zegelstempels hun wapen gevonden hebbende met 
een gravenkroon gedekt , hebben zij gemeend dien titel te 
mogen voeren en gebruiken, die dan ook, hoewel onwettig, 
zelfs in de acten van den burgerlijken stand voorkomt. 

De benaming van écuyer werd gegeven aan de oflScieren 
van het huis des konings, der koningin en der prinsen 
van den bloede; dit was wel een personeele adeldom 
doch geen erfelijke. De „gardes du corps*', „de gardes 
de la porte", de deurwaarders van 's konings kamer, 
sommige beambten van de „oflSces", de intendanten der 
provinciën als zij niet van adel waren (wat slechts zelden 
het gQval was), hun plaatsvervangers en weder eene menigte 
burgerlijke en militaire beambten, werden écuyer genoemd 
gedurende den tijd dat zij in dienst waren, maar deze 
titel ging niet over op hun afstammelingen. 

Ook werden somtijds sommige voorname burgers met 
dien titel genoemd. 

In enkele provinciën had de benamingj van „noble 
homme" of alleen van „noble" de beteekenis van notabel 
persoon en werd aan burgers gegeven even als die van 
„noble et égtége personne"; die van „Ulustre" kwam 
meermalen voor, hoofdzakelijk aan de Italiaan sche grenzen 
en werd daar dikwijls toegekend aan personen van zeer 
eenvoudigen stand. 

Hoewel het van 1560 af bij verschillende edicten aan 
niet adellijken verboden was een gehelmd of gekroond 
wapen te voeren is het een feit dat gedurende de ge- 
heele XVlIIe eeuw ieder burger die een stedelijke be- 
trekking of een publiek ambt van eenige beteekenis 
bekleedde, of de vrije kunsten beoefende, zijn wapen- 
schild voerde meestal met een gravenkroon of met een 
helm gedekt, zoodat men dientengevolge het voeren van 
een dergelijk wapen niet als een bewijs van adeldom kan 
aanvoeren. 

Het lidwoord. 

Het lidwoord of het zoogenaamde „particule" kan 
geplaatst worden voor den familienaam en een anderen 
bgv. M. de Montmorency, M. MoledeChampl4treux.ini 
beide gevallen zijn er slechts weinig personen die daar ! 
niet een teeken van adeldom in zien, alhoewel het misbruik 1 
met den naam van landgoederen of van aangehuwde familiën den tweede soort van naamsbijvoeging zeer ver- 
dacht heeft gemaakt. 

Het denkbeeld dat het voeren van een particule een 
aanduiding van adeldom is, is geheel en al onjuist, 
doch zoo ingeworteld in de meening van het algemeen, 
dat zelfs groote en geleerde vertoogen om dit te bewijzen, 
nog slechts weinigen hebben kunnen overtuigen. 

De edelen en feodale heeren waren de eersten die een 
familienaam voerden, welke in do meeste gevallen van 
vader op zoon overerfde, en deze naam was gewoonlijk 
die van hun heerlijkheid. De heer van Montmorency, 
de zoon of de dochter van den heer van Montmorency, 
waren bijv. de benamingen waarmede hij of zijne kinderen 
in het algemeen aangeduid werden en daar de heerlijk- 
heden in de vroegste tijden slechts zelden van bezitter 
verwisselden , zoo werd de naam der heerlijkheid weldra 
den naam van het geheele geslacht. 

In het geval zij van bezitter veranderden, voerde 
de voormalige heer er den naam niet meer van, maar wel 
de nieuwe en weldra werd die naam dan weder die van 
een ander geslacht. 

Hoewel men dus in het algemeen uit gelijkheid van 
naam dikwijls tot 'bloedverwantschap kan besluiten , kan 
dit evenwel niet als een zuiver bewijs daarvoor gelden. 

Vóór de toelating der wapens in de zalen der kruis- 
tochten te Versailles, heeft men dit niet altijd in het oog 
gehouden en meermalen uit de gelijkheid van naam gelijk- 
heid van oorsprong en wapen aangenomen. Somtijds 
veranderde de geslachtsnaam doordat een jongere zoon 
van zijn vader eene heerlijkheid erfde, waarvan deze den 
naam voor zich en zijne afstammelingen aannam. 

In de vroegere tijden toen de familienamen begonnen 
gevoerd te worden , doch nog niet met die regelmatigheid 
als in lateren tijd, zijn aldus verschillende familietakken 
gevormd die een anderen naam voerden als de oorspron- 
kelijke familie. 

In Bretagne noemde men deze jongere takken, die 
behalve een anderen naam ook somtijds een ander wapen 
voerden, „Juveigneurs". 

Enkele adellijke familiën werden niet genoemd naar 
hun voornaamste heerlijkheid , maar naar een bijnaam of 
voornaam door vader en zoon gevoerd, of naar een 
erfelijk ambt, welke benaming langzamerhand familie- 
naam geworden is , zooals : les Chabot , les Berauger , Ie 
Senechal, enz. 

Op hunne beurt namen ook burgers dergelijke namen, 
meestal ontleend aan bijnamen, goede of kwade eigen- 
schappen beroepen , ambten , enz. aan. Somtijds ook van de 
plaats vanwaar zij gekomen waren, van de uithangborden 
of gevelsteenen hunner woningen, of van den naam 
van sommige landerijen. 

Deze laatste familienamen bijv. Jacques de Ia Cóte, 
Guillaume de Ia Ville, Pierre de Blois, enz., ofschoon 
aan het land ontleend, waren geene feodale benamingen 
en hoewel die taalkundig met het lidwoord geschreven 
worden , duiden zij dan ook geen adeldom aan , en konden 
met adellijke namen van die soort niet verward worden. 

De burger werd genaamd Jacques de la Cóte en de 
edelman Messire Jacques, seigneur du fief de la Cóte of 
ook bij verkorting Messire de la Cóte. 

Aldus waren van den beginne de namen met het lid- 
woord regel bij de adellijken en eene uitzondering bij de 
niet-adellijken , zoodat men deze bijvoeging niet uitsluitend 
als een bewijs van adel kan aanmerken. - 52 — Hoewel er somt^ds eenige wettelijke bepalingen, daarop 
betrekking hebbende, gemaakt zijn, zijn deze evenwel 
nooit van eenigen invloed geweest. 

De XVIe eeuweche burgers, die als edelen levende 
en den rang van officier bekomen hebbende, de edelen 
trachtten na te volgen, noemden zich naar den naam 
van een hunner landerijen , zelfs al was dit geen ridder- 
matig landgoed en daar zij het recht niet hadden zich 
daar naar te noemen seigneur de ... . zoo gebruikten 
zij de benaming van sieur. 

Zoo deed omstreeks den tijd der regeering van Koning 
Hendrik IV, het krijgsmansleven langzamerhand het ver- 
schil van stand tusschen officieren van denzelfden rang 
vergeten. 

Ook werd langzamerhand het adeldom aanduidende 
seigneur ook wel door dat van sieur vervangen, zoodat 
in de XVIIe eeuw dikwijls de heer van een land- 
goed met hooge jurisdictie als sieur van dat goed ge- 
naamd werd , en in processtukken uit dien tijd kan men 
zien dat iedere advocaat of procureur den titel van seig- 
neur geeft aan zijn cliënt en dien van sieur aan die van 
de tegenpartij. 

Het lidwoord beteekende toen niet alleen de aandui- 
ding van adeldom, maar ook van een zekere gegoedheid. 
Die personen, welke als edellieden leefden, hadden meest 
allen een aan een land ontleenden naam, want als zij 
geen heerlijkheid bezaten of uitgebreid landbezit hadden 
deden zij zooals de boer, van wien men in een der werken 
van Molière kan lezen : 

Qui n'ayant pour tout bien qu^un seul quartier de terre, 
Y fit tout k rentour faire un fossé bourbeux , 
£t de M. de risle prit Ie nom pompeux. 

Of zooals die drie broeders die een hof (cour) erfden 
waar zich een put (puits) en een poel (mare) in bevonden en 
die zich daar naar noemden M. de la Cour, M. du Puits 
en M. de la Mare. 

Yoor het volk, dat en de edellieden en zij die als 
zoodanig leefden als ééne klasse beschouwde, werd aldus 
het lidwoord een teeken dat adeldom aanduidde, waar- 
aan uit het laag Languedocsch deze spreekwijze ontleend 
is: Te Vigan (een klein plaatsje in het tegenwoordige 
departement du Gard) maakt men drie edelen van een 
ei, M. de la Coquille, M. du Blanc et M. de la Jaune, 
(van der Schaal of van Schalen, de Wit en van Gelen). 

Enkelen die niet aan spotternij wilden blootstaan door 
hun naam te ontleenen aan een waardeloos stukje land 
en om zich toch niet te doen uitsluiten uit de „honnêtes 
gens" waartoe zij behoorden, voerden het woord de voor 
hun familieaam: M. de Faberi, M. de Catinat of M. 
de Corneille. 

Anderen , volgens de opmerking van Loysean in zijn 
Traüé des Ordres^ namen het lidwoord voor hun familie- 
naam om te doen gelooven dat die ontleend was aan 
een oud feodaal goed. 

Alzoo kreeg langzamerhand door het gebruik het lid- 
woord de waarde van een adelijke aanduiding. 

Volgens eene verkeerde taalkundige gewoonte der 
XVIe en XVIIe eeuw werd het lidwoord dikwijls ge- 
schreven als een integrerend deel van den naam en 
schreef men Ie sieur Despreaux, Ie sieur Delacdte, zelf 
ook wel Ie sieur Demontmorency, maar toen men in de 
XVnie eeuw meer aandacht op de juiste spelling der 
namen begon te vestigen, werd het gebruik, bij de namen 
van hen die als edellieden leefden het lidwoord afzon- derlijk te schrijven, maar bij de namen der kleine burgerg 
en bij die der boeren schreef men het dit aan den naam 
verbonden. Dit zelfde was ook het geval met de voor- 
zetsels Ie en la, men schreef Le Beau en Lebeau, Le Sage 
en Lesage, zonder dat men kan uitleggen waarom 
er aan de in twee woorden geschreven namen een 
hoogere beteekenis gehecht werd dan aan die welke in 
één woord geschreven werden. 

Toen werden de woorden de, du, de la, des zoo wel 
voor bijna al de nieuwe geadelden, als bij den ouden 
adel, geplaatst óf voor den familienaam óf tusschen die en 
d.e van het landgoed. 

Men kan aldus op het einde der vorige eeuw de met 
het lidwoord voorzien namen aldus verdeelen. 

1. Familienamen ontleend aan een adellijk landgoed. 

2. Familienamen die daar niet aan ontleend zijn, 
doch waarvoor men het lidwoord geplaatst heeft als teeken 
van adeldom. 

3. Kamen van adellijke goederen voorafgegaan door 
een adellijken familienaam. 

4. Namen van niet adellijke goederen voorafg^aan 
door een niet adellijken familienaam. 

6. Niet adellijke familienamen waarvoor het lidwoord 
valschelijk gezet is geworden om een socialen stand aan 
te duiden die den adel nabij kwam. 

7. Niet adellijke familienamen, alleen ontleend aan de 
plaats van oorsprong of woonplaats , een of andere 
vroegere bezitting, enz. zonder eenige bewering van 
adeldom. 

De drie eerste soorten zijn toepasselijk op de adelleken, 
de drie daaropvolgende op familiën die gewoonlijk door- 
gaan voor adellijk. De namen der zevende soort worden 
dan eens in één, dan weder in twee of drie woorden 
geschreven, maar de tegenwoordige rechtspraak aan- 
nemende dat men altgd verbetering der acten van den 
burgerlijken stand kan aanvragen, ten einde den naam 
te voeren zooals iemands voorouders die gevoerd hebbeni 
zijn er weinig personen wier naam begint met de, du, 
de la of des, die niet kunnen aantoonen, dat die naam 
vroeger afzonderlijk van het lidwoord geschreven werd, 
hoewel zij niet van adel waren. — 

Tot de feodale geslachten worden dus gerekeqd , die 
welke een onafgebroken adellijke afstamming kunnen 
bewijzen, zonder dat eenige verheffing in den adelstand 
bekend is, met het bezit van een adellijk landgoed, voor 
den eersten dag van het jaar 1400. De dagteekening 
van de oudst bekende acte moet genomen worden als b^^ 
van de afstamming. 

Tot de quasi feodale geslachten worden gerekend, 
die welke een onafgebroken adellijke afetamming, zonder 
dat er eenige verheffing in den adelstand bekend is, 
kunnen bewijzen, met het bezit van een adellijk land- 
goed, vóór den eersten dag van het jaar 1561; de dag- 
teekening van de oudst bekende acte moet genomen 
worden als begin van de afstamming, met dien ver- 
stande, dat als bijv. een testament gemaakt door een 
feodaal Heer de len dag van het jaar 1400, het oudste 
bekende stuk is dat dienen moet om de afstamming 
te bewijzen, men daaruit niet kan besluiten dat die 
familie adellijk en feodaal was op den laatsten dag van 
het jaar 1399 en dat die dus moet gerangschikt worden 
onder de quasi feodale familiën , evenals een testa- 
ment van den eersten dag van het jaar 1561 voldoende 
is om het bezit van adeldom aan te duiden, maar niel — 53 — om die familie te rangschikken onder de quasi feodale, 
zooals wel het geval zoude zgn uit een stuk van den 
laatsten dag van het jaar 1560. 

De geadelde fanuliën kunnen hun adel verkregen 
hebben op don navolgende wijze. 

1. Door benoeming tot een der eerste waardigheden 
in den Staat, vóór het jaar 1561. 

2. Verkrijging van een adellijk landgoed vóór het 
jaar 1561. 

3. Door opneming in de orde der Ridderschap tijdens 
het feodale tijdperk. 

4. Door verheffing in den adelstand door den ridderslag, 
sedert het feodale tijdperk tot en met de regeering van 
Hendrik lY; gewoonlijk bestaan er in dat geval brieven 
van patent, die van de verheffing melding maken. 

5. Door beleening in naam des Eonings, met een 
landgoed waaraan een titel verbonden is. 

6. Door het verkrijgen van een ambt waaraan adel- 
dom verbonden is. Deze ambten zijn opgenomen in het 
Bulletin van 1879 kolom 90—102, 132—137 en 203— 234. 

7. Door Koninklijk Charter of brieven van patent, niet 
alleen melding makende van eenige vrijmaUng of ver- 
krijging van voorrechten, gelijk de edelen die hebben, 
maar in bepaalde uitdrukkelijke bewoordingen vermel- 
dende de verheffing in den adelstand voor den persoon 
en zijn nakomelingschap 

8. Door een dergelijk Charter van adelsverheffing 
met bovengenoemde bewoordingen, door de groote barons 
verleend vóór het jaar 1281. 

9. Door brieven van bevestiging in den adel, met ver- 
heffing „en tant que de besoin", wanneer het anders 
niet duidelijk bewezen is, dat de belanghebbende van 
adel was, vóór de verkrijging dezer brieven. 

10. Door een regelmatige verleening van een titel hg 
brieven van patent ten behoeve van een niet adellijke. 
Deze verleening is in Frankrijk dan slechts van waarde, 
als zij van het hoofd van den Staat uitgaat of door hem 
bevestigd is. 

11 Voor uitdrukkelijke en duidelijke verheffing in 
den adelstand voor de afstammelingen in vrouwelijke lijn. 

12 Door afstamming van een adelijke moeder, volgens 
de costumen van Champagne, Brie, Lotharingen en Bar 
(zie blz. 49). 

Familiën, die in het bezit van adeldom zijn, zijn die 
welke hun adelijke afstamming niet vroeger kunnen bewijzen 
dan tot den eersten dag van het jaar 1561, maar die ver- 
kregen hebben een vonnis van maintenue en waarvan de 
verschillende leden in de vergaderingen van 1789 hebben 
gestemd als erfelijke edelen en niet alleen eis personeelen 
adeldom bezittende of als bezitters van heerlijkheden. 

Dit zijn de vier verschillende soorten van adeldom 
waarin de Societé Héraldique de Franco den Franschen 
adel verdeelt. 

J. C. V. D. M. De Lodensteyns en han magen. 

(Vervolg van bldz. 45.) 

No. 46. Joost van Lodensteyn (No. 156), Bewindhebber 
van de West-Indische Compagnie te Delft, woonde aldaar 
aan het Marktvcld Hij was geb. 12 Juli 1594, overl. 
9 Sept. 1624 en huwde eerst Adriana Comelisse van 
Berkel, geb. 3 Mrt. 1596, daarna den 22 November 1625 te Delfb Ariaantje Comelisse van Aar, wonende 
aan het Oude Delft, geb. 6 Sept. 1591. Uit het eerste 
huwelijk werden geboren : 

a. Dirk van Lodenstejm, geb. 1616, overleden 1616. 

b. Maria van Lodensteyn, geb. 11 Dec 1617. 

e. Jannetje van Lodensteyn, geb. 8 Jan. 1619, overl. 
28 Aug. 1649. 

d. Pieter van Lodensteyn, die volgt onder No. 96. 

e. Maria van Lodensteyn, geb. 3 Mrt. 1623, overleden 
16 Sept. 1624. 

Uit het tweede huwelijk: 

f. Catharina van Lodensteyn, geb. 5 Oct. 1626, overl. 
1 Oct. 1632. 

g. Cornelis van Lodensteyn, geb. 14 Mei 1628, overl. 
8 Nov. 1659 in Guinea. 

A. Comelia van Lodensteyn, geb. 13 Sept. 1689, overl. 
3 Aug. 1632. 

No. 47. Joost Ramp (No. 166) huwt te Zierikzee 
Jannetje Brandaris. Hun dochter was: 

a. Machteld Ramp, die volgt onder No. 97. 

No. 48. Barbara Ramp (No. 16d) huwde eerst Jan 
Robbertsz Schilperoort en later Jacob Helm, overleden 
27 Mei 1654. Haar kinderen waren: 

a. Maria van Schilperoort, die volgt onder No. 98. 

b. Machteld van Schilperoort, die volgt onder No. 99. 

c. Belia Helm, die volgt onder No. 100. 

d. Johannes Helm. 
'e. Dina Helm. 

f, Andries Helm. 

g, Dina Helm. 
A. Jacob Helm. 

i, Lysbeth Helm. 
j. Adriaan Helm. 
L Pieter Helm. 

No. 49. Sara Ramp (No. 16«), geb. 31 Mei 1615, 
huwde Pieter Bosboom, (No. 19c), geb. 10 Mrt. 1605. 
Haar kinderen waren: 

a. Margaretha Bosboom, die volgt onder No. 101. 

b. Dominicus Bosboom, geb. '7 Nov. 1638. 

No. 50. Abraham Ramp (No. 16 ƒ), geb. 25 Juli 1607, 
huwde Maartje Gerritsdr. van Hoorn. Hun kinderen waren : Machteld Ramp, die volgt onder No. 102. 

Gerrit Ramp 

Lysbet Ramp, geb. in Pebr. 1641. 

Catharina Ramp. 

Klaartje Ramp, geb. 10 Aug. 1648. No. 51. Catharina van Lodensteyn (No. 17a), overl. 
9 Mrt. 1651, huwde Jan van Tongeren, Eerste Deur- 
waarder van den Hoogen Raad van Holland. Haar kinderen 
waren: 

a. Jacobus van Tongeren, geb. 15 Juni 1637, overl. 
27 Juni 1637. 

b. Jacobus van Tongeren, geb. 11 Nov. 1642, overl. 16 
Juli 1643. 54 — No. 52. Barbara van Lodeneteyn (No. 17c) huwde 
13 Mei 1640 of 1643 Gerrit Selbach , overl. in Portugal. 
Hun kind was: 
a. Jannetje Selbach, overl. jong. 

No. 53. Sara van Lodensteyn (No. 17d) huwt te 
VQravenhage Simon de Putter. Hun kinderen waren: 

a. Joost de Putter, geb. 28 Jan. 1640. 
6. Jacobus de Putter , f joi^g- 

c. Een kind, t jong. 

d. Joanna de Putter, geb. 2 Oct. 1643, f 1644. 

e. Joanna de Putter, geb. 28 Oct. 1644. 

f. Jacobus de Putter, geb. 11 Mei 1747. 

g. Pettonella de Putter. 

No. 54. Joost Hasius alias Martshouk (No. 18a) huwde 
Neeltje Willems. Hun kinderen waren: 

a. N. N. , overl. jong. 

b. N. N., overl. jong. 

c. Jacobmina Hasius, die volgt onder No. 103. 

No 55. Barbara Martshoek, (No. 186) huwde Jacob , 
Cornelisz E^p. Hun kinderen waren: ! 

a. Tennis Eap. 

b. Anthonis Eap, die volgt onder No. 104. 

c. Grietje Kap. 

d. Abraham Eap. 

e. N. N. 
ƒ. N. N. 

g. Bartholijntje Eap. 

No. 56. Jan Bosboom (No. 196), geb. 14 Mei 1603, 
huwde 28 Mei 1628 Araantje Machiels, geb. 2 Juni 1603. 
Hun kinderen waren: 

a. Machteld Bosboom, geb.19 Mei 1629, overl. 9 Juni 1629. 
6. Michiel Bosboom, die volgt onder No. 105. 

c. Machteld Bosboom, die volgt onder No. 106. 

d. Dominicus Bosboom, geb. 30 Juli 1637. 

e. Pieter Bosboom, geb. 16 Nov. 1639. 
/". Clara Bosboom, geb. id. id. 

g. Margaretha Bosboom, geb. 11 Sept. 1642. 

A. Hendrik Bosboom, geb. 9 Juni 1645, overl. 18 Juli 1645. 

No. 57. Pieter Bosboom (No. 19 c). Zie No. 49. 

No. 58. Willem de Vries (No. 206), geb. 22 Oct. 1604, 
overl. Juli 1660 en huwde Petronella Roelands. Hun 
zoon was: 

a. Pieter de Vries, geb. in 1635, huwde Geertruyd 

No. 59. Machteld de Vries (No. 20 c), geb. 31 Mei 
1614, huwde Jacob Lambert van Velzen, Hun zoon was: 
a. Pieter van Velzen, geb. 5 Aug. 1655, overl. 9 Aug. 1655. 

No. 60. Jan van Bleijsw|jk (No. 22 a), huwde Catharina 
Arendse van Haasbrouck. Hun kinderen waren: 

a. Anna van Bleyswijk, geb. 27 Jan. 1632 
6. Arend van Bleyswijk, geb. 29 Mei 1633, overl. 19 
Mrt. 1634. 

c. Arend van Bleyswijk, geb. 7 Aug. 1634. 

d, Cornelia van Bleyswijk, geb. 26 Mei 1636, overl. 
25 Nov. 1655, 

(Wordt vervolgd). 

Mr. J. £. VAN SoMERBK Bband. Familieberichten. 

APRIL 1890. 

GEBOORTEN. 

1 te 's-Gravenhage. Charlotte Elisabeth, dochter van 
Sjoerd Hanneraa en van Jonkv. Anna Maria Six. 

2 — 5 te Batavia. N., dochter van Jhr. Casparus Gcrardus 
Johannes Barnaart en van Charlotte Jeannette de Bie. 

3 te Amsterdam. N., dochter van N. Dubourcq en van 
M. H. Rochussen. 

4 te 's- Graven hage. Willem Jacobus, zoon van Willem 
Jacobus Huygens en van Aartje Susauna Heiser. 

4 te 's-Hertogenbosch. Jan Willem, zoon van Jacob 
Anthon Albert Bosch en van Maria Walburgis baronnes 
van Hugenpoth. 

6 te IJmuiden. N., dochter van N. van der Brugghen 
en van C. van der Goes. 

11 te 's-Gravenhage. Pranciscus Hermanus Antonius 
Hubertus, zoon van Philippe Paul Hubert Tielensen 
Prancisca Hubertina Emilia Helena Brouwers. 

12 te Amsterdam. N., zoon van Prangois MathieuAlex- 
andre Mesch en van Isoline Theodore Jacomine Mis- 
pelblom Beyer. 

16 te Gouda. N., zoon van Jacobus van der Meer en van 
Jonkv. Ida Johanna Louisa Dibbets. 

17 te 's-Gravenhage. Jacoba Johanna Petronella, dochter 
van Mr. Pieter Rutger Feith en van Jacoba Johanna 
Petronella Dronsberg. 

18 te 's-Gravenhage. Johannes, zoon van Ferdinand Daniels 
en van Jeannette Hermina Pols. 

18 te Amsterdam. K, dochter van N. Verrijn Stuarten 

van E. S. van den Berg. 
22 te 's-Gravenhage. Willem, zoon van Jhr. Paulus Oeker 

Hendrik Gevaerts van Simonshaven en van Jonkv. 

Margaretha Catharina Gevers Deynoot 
22 te 's-Gravenhage. Roelof Gerard Willem, zoon van 

Dirk Pieter Jentink en van Emile Helene Julie Schei- 

dius Stael van Holstein. 
22 te 's-Gravenhage. Beatrice Maria LuisaTeresaCostanza, 

dochter van Markies Obizzo Luigi Maria Carlo Orazio 

Colombabo Malaspina en van Catharina Louise Caro- 
line barones van Zuylen van Nijevelt 
22 te Arnhem. Anna Jacoba, dochter van Martihus Adrianna 

Cornelis Hartman en van Jonkv. Jacqueline Philippine 

Sandberg. 
22 te Tiel. N., zoon van N. van Hasselt en van A. J. 

van Outeren. 
24 te Amsterdam. Johanna Maria, dochter van WUlem 

Jacobus Westerouen van Meeteren en van Jeannette 

Adolphine Peltzer. 
24 te 's-Gravenhage. Pieter, zoon van Pieter de Blaanw 

en van Clasina Elisabeth Cicilia Staal. 

29 te Nijmegen. Louisa Johanna, dochter van Jhr. Lodewgk 
Engelen van Pijlsweert en van Emilie Johanna Jacoba 
Amya Esser. 

30 te Katwijk. Guda, dochter van N. du Rieu en van 
N. Timmerman. 

HUWELIJKEN (1). 

2 — 5 te Soerabaija. Oscar Fredericus Mispelblom Beijer , (1) 18 Sept. 1889 te Zwolle. Frederik Alexander Robert Arnold 
baron van Ittersum, geb. te Amersioort 11 Juli 1864, zoon van baron — 55 — geb. te Tegal (Java) 18 Aug. 1860 (W. II, blz. 327) 
met M. E. A. Canter Visser. 

3 te Utrecht. .Tacobus Johannes Bijl de Vroe, geb. te 
Beiden op Zoom 19 Oct. 1863 , zoon van Godert 
Sandert Jacques Dirk en van Johanna Elisabeth Croes, 
met Gesina de Leur, geb. te Utrecht 3 Mei 1864, 
dochter van Dirk Laurens en van Adriana Lich. 

3 te Dedemsvaart. L J. E. Drijber met H. M. Hamilton 
of Silverton Hill. 

5 te Utrecht. Arnold Ernst Prederik Alexander baron 
van Ittersum, geb, aldaar 31 Jan. 1861 , zoon van 
baron Adolph Marius Kard Wolphgang en van 
Jonkv. Cornelie Henriette Hermine van der Goes, 
met Sophia Charlotte Ameshoff, geb. aldaar 31 Jan. 
1867, dochter van Hermanus en van Jonkv. Anna 
Emilia Albertine de Mey van Alkemade. 

9 te Middelburg. Mr. W, Polman Eruseman met A. 8. 
Suouck Hurgronje. 

9 te Huissen bij Arnhem. A. P. van Bakkenes met 

C. J. van Goor. 

9 te Terborg. G. L. Driessen, civiel-ingenieur, met 

D. van Ditzhuijzen. 

10 te 'ö-Gravenhage. Anne Willem Kymmell, geb. te 
Assen 12 Juli 1861 (TT. II, blz. 194) met Albertina 
Johanna Henriette h. Brakel Reiger, geb. te Batavia 
oud 28 jaar, dochter van Mr. Wilhelmus en van 
Ëleonora Maria Horst. 

10 te 's Gravenhage. Anne Petrus Vaillant, geb. te Amster- 
dam 18 Pebr. 1849 {W. III, blz. 249) met Gerrita 
Tetje Tonkins, geb. te Beetsterzwaag oud 34 jaar, 
dochter van Joachimus Lunsingh en van Helena 
Aletta Koumans; wed. van Hendrik Willem Weijtlandt 

10 te Wilhelminadorp. Johann Matthias von Bemuth, 
met Philis Elisabeth Adriana van den Bosch. 

10 te Haarlem. A. P. Singels, Ie luit. der veld-art., 
met A. S. Albarda. 

10 te Haarlem. Mr. Eduard Willem Insinger met Jacoba 
Comelia Waller, geb. te Steenwijk 14 Sept. 1865 
(TT. III, blz. 319). 

10 — 19 te Passaroean. Jhr. E. A. Dibbets met A. M. 
J. Varkevisser. 

10—19 te Samarang. Jhr. A. G. de Koek met M. E. 
A. Chasteau. 

16 te Deventer. Jhr. Jan Emilius Meijer, geb. te Breda 
16 Maart 1853, Ie luit. der huzaren, zoon van 
Jhr. Prancois Adrien en van Prederica Christoffelina 
Emilie van de Wall, met C. C. van Lochem. 

17 te Rheden. Ae. W. van Roggen, kapitein der inf. , 
met Johanna Helena Dyserinck, geb. te Haarlem 4 
Mei 1844 (TF. I, blz. 227). 

17 te 's-Gravenhage Johannes Jacobus Petrus Blinkers, 
geb. te Breda 2 Nov. 1855, Ie luit. der veld-art., 
zoon van David en van Suzanna Maria Hamaker, 
mot Johanna Marina Hoyer, geb te 's-Gravenhage 
12 Nov. 1862 (»F. I, blz. 94). 

17 te 's-Gravenhage. Alexandre Eugene Jules Guillaume 
d'Hamecourt, geb. te Amsterdam, oud 33 jaar, luit.- 
adj. der veld-artillerie , zoon van Alexander Lodewijk 
en van Catharina Smits, met Nico Henrietta Verniers 
yan der Loeff , geb. te Rotterdam , oud 20 jaar , dochter Willem Hendrik en van Elisabeth Henriette Constanoe (^renfeU, met 
Glandina Sophia barones Bentinok tot Sohoonheten, ja^b. te Zwolle 
5 NoY. 1865, dorhter yan baron Hendrik en yan Adolphine Marie 
Gttrline Fran^oise barones Bentinck tot Ngenhnis. van Mr. Herman Cornelis en Nico Henrietta Grobbee. 

20 te Aisnières bij Parijs. David Haïm Senator, geb. te 
> Amsterdam 15 Juni 1846, notaris te 'e-Qravenhage , 
zoon van Abraham en van Judith Heuriques de 
Gastro, met Rachel Moresco, geb. te Amsterdam 
13 Mei 1867, dochter van Mordechai Levie en van 
Lea Peraris. 

24 te Haarlem. Jhr. Mr. Johan Schuurbeque Boeye 
(iV. A, I) met Gonstantia Margaretha Copes van 
Hasselt {W. II, blz. 34). 

24 te 's Gravenhage. Gerbrand Ryperman, geb. te Velsen, 
oud 46 jaar, lid van den raad van toezicht op de 
spoorwegdiensten , zoon van Franco Nicolaas en Maria 
de Wit, met Egidia Johannj^ Catharina Wessels, geb. 
te Gombing (res. Bagelen) dochter van Leendert en 
Hermina Petronella Velthujrsen, 

24 te Amsterdam. Gerard Hendrikus van Senden, geb. 
te Etten, oud 35 jaar, zoon van Gerhard Hendrikus 
en van Brigitta Wilhelmina Jacoba Gerbrandina Cruys, 
wedr. van Georgetta Hendrica Maria Muller, met 
Brigitta Wilhelmina Jacoba Gerardina Cruys {W. I. 
blz. 183). 

STERFGEVALLEK. 

1 te 's-Gravenhage. Maria Wilhelmina Just de la Paisières, 
geb. te Dordrecht, oud 81 jaar, dochter van Alexander 
Jean en van Comelia Wilhelmina van der Sleyden, 
wed. van Mr. Comeille Guillaume van der Sleyden 
Geesteranus. 

1 te Schiedam. J. M. L. d'Harvant, geh. met J. J. van 
Raab van Canstein. 

2 te 's-Gravenhage. Dr. Marinus Predrik Andries Ge- 
rardus Campbell, geh. lo. te 's-Gravenhage 18 Aug. 
1858 met Catharine Margaretha Schmit, geb. aldaar 
in 1831, dochter van Carel Leendert en van Elisabeth 
Catharina Luning, 2o. met Pauline Guyot ( Tf'.I.blz.351). 

2 te Arnhem. Arnold Anthony Assueer Gaymans, gep. 
hoofdofficier der marine, gen. met Adriana Theodora 
Gelein Vitringa {W. I. blz. 300). 

2 te Arnhem. Comelia Wilhelmina Richard, geb. te 
Delft, oud 77 jaar, dochter van Thomas Francis en 
van Jannetje Maas, wed. van Abraham Boon. 

2 te Utrecht. Maria Walburga van Romunde, geb. te 
Arasterdam 20 Pebr. 1846, dochter van Mr. Johannes 
Wilhelmus en van Regina Comelia Schermer, geh. 
te VGravenhage 22 Juni 1864» met Dr. Aemüius 
Antonius Maria Hanlo, geb. te Amsterdam, zoon van 
Mr. Antonius Zacharias en van Julia Prancisca Johanna 
ten Sande. 

2 op den huize Wisseloord bij Hilversum. Maria Agnes 
Moorman, wed. 1^. van Augustus Mauritius Hendnckt 
en 2o. van Mr. Samuel Philippus Lipman. 

8 te Groningen. Dr. Petrus de Boer, geb. te Holwerd 
in 1842, hoogleeraar aan de universiteit, zoon van 
Bokke Bottema en van Rientje E^aasesz, geh. met 
Anna Elisabeth Maria de Vos van Nederveen Cappel. 

3 te Haarlem. Maria Ida Kuypers, wed. van Dr. A. P. 
H. de Lespinasse. 

8 te Amsterdam. Quirijn Willem van Hoorn, geb. 10 Sept. 
1822, geh. met Prederika Wilhelmina Louise Gross 
(TF. II. blz. 88). 

4 te Bloemendaal. Clara Coenradina Yisser, geb. te 
'8-Gravenhage 8 Juni 1832, dochter van Hermanus — 56 — Johannes WilhelmuB en van Justina Christina Teng- 
bergen, wed. van Jeronimus Lodewijk Cremer. 

4 op de reis van Atjeh naar Batavia. Jhr. Willem Pre- 
derik van Spengler, luit. ter zee 2e kl. (KA. II. blz.240). 

5 te 's-Gravenhage. Gabriella Helena Paulina Rijk, geb. 
te Rotterdam, oud 66 jaar, dochter van Julius Con- 
stantijn en van Nelly IJsbrand, wed. van William 
Anatole Prangois Georges de Hartitzsch. 

6 te Leiden. David Johannes Braakenburg, geb. te 
Haarlem 3 Deo. 1828, zoon van David Johannes en 
van Maria Cornelia van Ee, geh. met Helena Gerarda 
Sabelis, geb. te Haarlem 7 Juni 1824. 

6 te Brielle. Louis Victor baron van Heemetra, geb. te 
Scherpenisse 20 Augustus 1883, zoon van baron Vitus 
Valerius Ruurtericus Carolus Radbout en van Jonkv. 
Theodora Elisabeth Bowier. 

6 te Nijmegen. Jan Jaoob Popelier, geb. te Hechtel 
(België) 16 Nov. 1810, gep. kol. van het O. I. leger, 
zoon van Jaoob en van Catharina Ooms, wedr. van 
Hendrika Gh'egoria Hekkert, geb. te Samarang 23 Mei 
1819, st. te ifjjmegen 11 Maart 1884. 

7 te 's-Gravenhage. Jacoba Wilhelmina Sophia Ermerins, 
geb. op zee, oud 65 jaar, dochter van Willem en van 
Dophia Louisa Leschot. 

8 te 's-Cïravenhage. Agnes Euzebia Sara Kloot, geb. te 
Uithoorn 26 April 1796, dochter van Mr. Willemen 
van Sara Anna Craanen. 

8 te Kampen. Jhr. Simon Pierre Pran^ois Meyer, geb. 

te Haarlem 3 Pebr. 1808, ridder der Mil. Willemsorde, 

versierd met het metalen kruis, oud-ontvanger der 

registratie, zoon van Jhr. A.driaan Prans en van Maria 

Coule, geh. 20 Juni 1834 met Sara Maria van Rossum, 

geb. 4 Nov. 1808, st. 14 Nov. 1843. 
8 te Koog aan de Zaan. Jan Honigh Hz., oud 46 jaar, 

geh. met Cornelia de Jager. 
11 te Nijmegen. Jhr. Mr. Charles Henri Röell, wedr. van 

Jonkv. Wilhelmina Louisa von Weiier (N. A. L blz.294 

en n. blz. 211). 
11 te Arnhem. Geertruida Johanna van der Bilt, geh. 

met Matthijs Adolph van Idsinga (W. II. blz. 117). 
13 te 's-Gravenhage. Johanna Antonia van Ogten, wed. 

van Adrianus Pran^ois de Bas ( W. I. blz. 29 en 30). 
13 te Bergen op Zoom. Marinus van Dort, oud 91 jaar, 

gep. majoor der artillerie, versierd met het metalen 

kruis, wedr. van Anna Anthonia Graswinckel, geh. 

2^. met Catharina Johanna Ghraswinckel ( W. I. blz. 331). 

13 op den huize Denekamp. Prans Georg baron Sloet 
tot Everlo, oud 80 jaar. 

14 te Soerakarta. Jhr. Charles Louis Joseph van Hogen- 
dorp, geb. 7 Aug. 1816, zoon van graaf Carel Sirardus 
Willem en van Cécile Catherine barones Olivier, geh. 
15 Aug. 1846 met Maria Rijnbende, 

15 te Haarlem. Johanna Margaretha van Santé, wed. van 
Mr. Dirk Merens Allardsz. (JT. IL blz. 291). 

15 te Arnhem. Jacoba André de la Porte, geb. te Arnhem, 
oud 24 jaar, dochter van Anthony Engelbert en van 
Margaretha Rouffaer. 

17 te Haarlem. Cornelis Suermondt, geb. te Batavia, 
adjunct-ingenieur bij de Staatsspoorwegen, zoon van 
Cornelis Tobias en van Susanna Elisabeth Kamphuis, 
geh. met Margaretha Johanna van der Brandeler 
{W. L blz. 90). 

17 te 's-Gravenhage. Charles Amout Gevers Leuven, 
geb. te Voorburg 31 Jan. 1832, gep. commies bg het departement van Koloniën, zoon van Thomas 
en van Harriet Lardner, geh. te 's-Gravenhage 9 Nov. 
1864 met Johanna van Es. 

20 op den huize Meerenberg te Bloemendaal. Mr. Bemar- 
dus van der Haak , geb. te 's-Gravenhage , oud 74 jaar, 
oud-notaris, zoon van Johannes Gerardus en van 
Margaretha Scheurleer, wedr. van Aletta Geertruida 
van Cleef, geb. aldaar, st. te 's-Gravenhage 25 April 
1888, dochter van Jan Elisa en van Johanna Everdina 
Nagtglas Versteegh. 

21 te Utrecht. Jonkv. Agneta Louisa Bloys van Treslong, 
geh. met J P. H. Boonacker {K B. 1872, blz. 235). 

21 te 's-Gravenhage. Jonkv. Elisabeth Amalia Barnaart, 
wed. van Mr. Hendrik Samuel van Wickevoort 
Crommelin (N, A. I, blz. 39). 

22 te 's Gravenhage. Henrietta Wilhelmina Catharina 
barones van Heeckeren van Molencaten, geb. te 
Arnhem, oud 73 jaar, wed. van Antoine Otto Harmen 
baron Ghmsneb genaamd Tengnagell (H. B. 1881, 
blz. 77). 

24 te Utrecht. Anthony Johannes Gijsberti Hodenpijl, 
geb. te 's-Gravenhage 26 Jan. 1867, zoon van Izak 
Jan Henri en van Albertha Aleida Gijsberti Hodenpijl. 

27 te Haarlem. Anne Herculine Alexandrioe Sandenberg 
Matthiessen, geh. met H. H. Beels. 

27 te Hoorn. Hendrik Cornelis Carbasius, geh. met 
Wesseline Johanna van Buren Lensink {W. i, blz. 135). 

27 te Delft. Johanna Wijnanda van Hasselt, wed. 
van Mr. Prederik Charles Theodoor Deeleman 
{W. II, blz. 29). 

28 te Middelburg. Susanna Maria de Haze Borame , oud 
89 jaar, wed. van Jhr. Mr. Johan van Reigersberg 
Versluys, heer van Poppekerke (fi., blz. 113). 

28 op den huize Bussloo te Voorst. Golda Maria Theo- 
dora Augustina, geb. 9 Aug. 1875, dochter van 
Theodorus Augustus Christianus baron van Wgn- 
bergen van Bussloo en van jonkv. Maria Anna Mar- 
garetha Louise van Rijckevorsel. 

29 te Leiden. Prederik Jacobus de Laat de Kanter , geb. 
te Batavia 5 Juni 1872, zoon van Louis Marie en 
van Philippina Anna Petronella de Kanter. 

30 te Montreux (Zwitserland). Dr. Mr. Willem, van den 
Bergh , benoemd hoogleeraar aan de vrge universiteit 
te Amsterdam, wedr. van Ida Pierson ( W. III, blz. 18). 

30 te Breukelen. Cunera, oud 6 maanden, dochter van 
Prank K. van Lennep en van H. C. A. Labouchère. INHOUD 1900 NO. 7. Benoeming tot lid. — Mededeeling van het bestuur. — Iets orer 
den adel in Frankrijk (vervolg) , door J. G. y. d. M. — De Loden- 
stejns en hun magen (vervolg) , door Mr. J. E. van Someren Brand. — 
Familieberiohten over April 1890. 

Gedrukt bg Gebr. J. ft H. vak Lakgenhutseh te 's-Gravenhage. MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldiek genootschap „De Nederlandsche Leeuw." Dit blad yersohijnt omstreeks het midden 
nn iedere maand, onder redactie van het 
bestnnr en wordt alleen aan de ledeu van 
het genootschap gezonden. Brieven en mede- 
deelingen , alsook bijdragen voor het Maand- 
blad te zenden aan den secretaris van het 
genootschap, den heer A. A. Vorsterkan 
TAN Oten, Laan Copes van Cattenburch 863, 
te 's-Gravenhage.* 
Leden te 's-Gravenhage betalen per 
jaar ƒ 10.00 

Zg , die bniten 's>Gravenhage wonen / 6.00 

Be vorige jaargangen zijn voor de nienwe 
leden verkr^gbaar per jaargang ad /6.00 

Advertentiën in verband met bovenge- 
noemde wetenschappen per regel /0.20 
Afzonderlijke nummers niet verkrijgbaar. De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de 
strekking en den inhoud der onderteekende stukken. N^ 8, VIII® Jaargang. 1890. Dirk Sehel. 

In de Arnhemsohe Courant van 19 Aug. 1880 rer- 
Boheen een artikel van mijne hand, betreffende den schipper 
Dirk Schey, die, in de 17e eeuw, te Arnhem het huis 
oostelijk van de Sabelspoort op de Groote Markt bewoonde. 
Dirk Schey, die in zijn tijd een stout stuk bedreef, werd 
de stamvader van een roemrgk geslacht van zeehelden. 
Toen ik dat stok schreef, stelde ik dat hij in 1581 te 
Arnhem geboren was. Ik had dat ergens in een gedrukt 
stuk gevonden ; later echter bleek mij de onjuistheid 
daarvan. Dirk was een Tielenaar. Trouwens ik had te 
Arnhem vruchteloos gezocht naar den naam Schey in 
protocollen en schepenacten, en geen Schey gevonden 
vóór den man in kwestie. 

De eerste Schey dien ik vermeld vond, trof ik aan 
in het Schepensignaat van Tiel. 

Gijsbert Schey klaagt voor rechter en schepenen van 
Tiel, dat Henrick van Tuijll ten naastenbij gedurende 
zeven of acht jaar tegen zijn wil gebruikt had drie morgen 
lands, welke hij en zijne voorvaderen in leen gehouden had- 
den van de heeren van Brederode, waarvan hij handvest, 
zegel en brieven bezat, en waarvoor hij 100 E. guld. 
schadevergoeding had gevorderd. Henrick van Tuijll 
antwoordde daarop, dat hij geen erf gebruikte hetwelk 
Gijsbert toekwam, maar slechts zijn eigen goed, zooals 
hij door brieven kon bewijzen, en dus aan dezen geen 
honderd R. guldens schuldig was Waarop Gijsbert zeide, 
dat hij met zegel en brieven kon bewijzen, dat het zijn 
land was. Henrick van zijn kant verklaarde te zullen 
bewijzen, dat hij Gijsbert niets schuldig was en vroeg 
vonnis van Schepenen. 

Deze zaak werd voor veertien dagen uitgesteld tot op 
H. Bonifacius dag van 1467, maar schijnt in der minne 
vereffend te zijn, althans ik vond geen vonnis. 

Derick Geritsz. Schey, vermeld in het Signaat van 
Zandwijk 1557. 

Dezelfde 16 Februari 1568. Schepen Signaat Tiel. 

Peter Schey, 22 Augustus 1568. Schepen Signaat Tiel. 

Jan Schey koopt huis en hof op Cleijberg te Tiel, 
24 Maart 1590. Signaat van Zandwijk. 

Jan Jansz Schey, 27 April 1602, zijne vrouw eene dochter van Jan Jansz. Harnasveger. Dirk en Cornelis 
Schey, Lambertgen en Bertgen Schey, Jan Scheven 
dochters, verkoopen een half huis op Cleijbergh te Tiel 
4 Juli 1608. Schepen Signaat Zandwijk. 

Elisabeth van Heeshuijsen, wed. van z. Johan Schey, 
haar onmondig dochterken Bertjen Scheyen, 4 Juli 1608 
Schepen Signaat Zandwijk. 

Dirck Jansz. Schey en Naolleken van Herwarden 
Dircksdr. zijne echte huisvrouw. Hij tuchtigt haar in al 
zijne na te laten bezittingen, te Tiel, Zandw^k, land 
van Gelre en elders waar, te water en te lande, en zg 
hem 1 Augustus 1609. Schepen Signaat Zandwijk. 

Derrick Schey, schipper, heeft hem borge gestelt aen 
Jacobyna van der Beeck wed® Prangois Prins voor 
alsulcke saeghschuit als sijn broeder Cornelis Schey 
vercocht und opgedraegen heeft alsdat dieselide caegstück 
vry ende sonder eenige besweernis sye, geloevende die- 
selve van wegen syns broeders voor sulcx te waeren 
ende vryen, onder verbant van synen persoon ende 
goederen als naer rechten. Sine dolo. xxv September. 
Schepen acten van Nijmegen, n°. 225, anno 1616. 

Cornelis Schey voor zich zelven en voor Dirck Schey 
en Lambertje Schey, zijn broeder en zuster verkoopt 
aan Johan Keeske'ns een zesde van huis en erf te Tiel 
op Cleijberg ex una Cornelis Dircksen, ab altera Roelof 
Jansz., 4 Juni 1627. Schepen Signaat Zandwijk. 

Peter Schey, wachter van het gemaal te Tiel 1684. 
Weekgeding Tiel. 

Uit bovenstaande data blijkt, dat Jan Jansz. Schey te 
Tiel in het begin der 17e eeuw gehuwd was met Elisa- 
beth van Heeshuijsen , dochter van Jan Jansz. den 
harnasmaker bij welke hij twee zoons en twee dochters 
had. Onder deze kinderen Dirk Schey. 

Dat Dirk Schey 1 Aug. 1609 reeds gehuwd was met 
Naeleken van Herwarden Dirksdr. 

Verder: dat zijn stamhuis was een huis op Cleijbergh 
te Tiel. 

In de leenboeken van Vianen is waarschijnlgk nog 
wel een en ander te vinden betreffende het voorgeslacht 
van Dirk Schey. 

Met betrekking tot het leven van Dirk Schey is 
merkwaardig, dat de familie Schey in 1627 eene bezit- - 58 — tmg te Tiel verkocht, mogelijk stond die verkoop in 
betrekking tot Dircks aanslag op de Spaansche krijgskas 
te Keulen. In 1629 bezit Dirk het huis te Arnhem. 
Misschien was hij er echter reeds vroeger gevestigd, 
maar zeer zeker bezat hij aldaar voor dien tijd geen 
eigen huis. 

A. J. C. Eremer. De LodeDSteyns en haa magen. 

(Vervolg). 

No. 61. Joost van Lodensteyn (No. 236) geb. 10 Oct. 
1606, overl. 30 Nov. 1669 en huwde Maartje Jans 
Jordings. Hun kinderen waren: 

a. Sophia van Lodenstyn, geb. 27 Jan. 1638. 

b. Cornelia van Lodensteyn, geb. 21 Oct. 1639, overl. 
1 Mei 1646. 

c. Releman van Lodensteyn, die volgt onder No. 107. 

d. Geertruy van Lodensteyn, geb. 30 Jan. 1649, overl. 
9 Febr. 1649. 

e. Joanna van Lodensteyn, geb. 19 Mrt. 1650, overl. 
30 Aug. 1656. 

f. Joannes van Lodensteyn, geb. 16 Nov. 1651. 

No. 62. Jan van Lodensteyn (No. 23c) , Secretaris van 
de Nieuwe Tonge, geb. 7 Oct. 1608, huwde Anna 
Johansdr. de Wsdsch, geb* 27 Mrt. 1604. Hun kinderen 
waren : 

a. Naomia van Lodensteyn, geb. 12 Nov. 1629, overl. jong. 

b. Naomia van Lodensteyn, geb. 10 Febr. 1632. 

c. Sophia van Lodensteyn, geb. 10 Febr. 1632. 

d. Joannes van Lodensteyn, die volgt onder No 108. 
9. Jacobus van Lodensteyn, die volgt onder No. 109. 

f. Cornelis van Lodensteyn, geb. 7 Oct. 1638. 

g. Naomi van Lodensteyn, geb. 9 Sept. 1639. 
h. Sophia van Lodensteyn, geb. 21 Oct. 1640. 

No. 63. David van Lodensteyn (No. 23 g)^ geb. 4 Mrt. 
1616 huwde Debora Valst (ValkP) Hun kinderen waren : 

a. Geertruy van Lodensteyn, geb. 28 Juli 1648. 

b. Johannes van LodensteyUi geb. 4 Oct. 1650. 

No. 64. Sophia van Lodensteyn (No. 23 A), geb. 
6 Oct. 1618, huwde Carel de Beauvois (Beauvais). Hun 
kinderen waren : 

a. Jacobus de Beauvois. 

b. Geertruy de Beauvois. 

c. Joannes de Beauvois. 

d. Catharina de Beauvois. 

No. 65. Jacobmina van Lodensteyn (No. 24 6), geb. 
28 April 1609, huwde eerst Willem Simonsz. van 
Dingenhoven en ten. tweede maal Arend Cornelisz. 
Bogaert. Haar kinderen waren': 

a. Lysbet van der Hoef, gezegd Dingenhoven^ die volgt 
onder No. 110. 

b. Jacobmina van Dingenhoven, geb. 24 Nov. 1644, 
overl. 28 Nov. 1644. 

c. Sophie van Dingenhoven, die volgt onder No. 111. No. 66. Sophie van Lodensteyn (No. 24 d)> ^^ 1656 
moeder van het Nieuwe Weeshuis te Delft, geb. 2 Dec. 
1611, huwde 27 Mei 1648 Dr. Anthony Vockestaart, 
Hendriksz, Raad en Vroedschap van Delft, geb. 28 Mei 
1617. Hun kinderen waren : 

a. Dina Vockestaart, die volgt onder No. 112. 

b. Bartha Vockestaart, geb. 9 Mrt. 1652, overl. 22 
Maart 1652. 

No. 67. Machteld van Lodensteyn (No. 24 A), zie No. 97. 

No. 68. Sophia van Lodensteyn (No. 26 a), geb. 30 
Juni 1614, overl. in Aug. 1677 en huwde eerst den 
12en Aug. 1643 Andries Jansz. Cloeting, geb 17 Aug. 
1594, overl. 22 Juli 1648, ten tweede maal den 3®»^ Jan. 
1652 Abraham Pietersz. Hogenhouk, Burgemeester van 
Vlaardingen, geb. 3 Mrt. 1615. Uit het tweede huwelgk : 

a. Een zoon, dood geboren den 13 Juni 1658. 

No. 69. Dirk van Lodensteyn (No. 256), Raad en 
Bewindhebber der O. I. Compagnie te Delft den 28 
Dec 1653, in 1660 Veertigraad en Schepen. Hij was 
geb. 24 Aug. 1615, overl. 6 Aug. 1679 en is begraven 
te Delft in de Oude kerk op het Middenkoor. Hg huwde 
28 Nov. 1662 te Delft Amilia Jacobsdr. de Berch, weduwe 
van Daniel Tpelaar in 1663 moeder van het Nieuwe 
Weeshuis, geb. in 1611 en overl. 31 Mei 1681,begr. te 
Delft bij haar man. 

No. 70. Machteld van Lodensteyn (No. 25c) geb. 
17 Juli 1617 en ged. 18 Juni d. a. v. te Delft, waarbg 
getuigen waren Jacob Cornelisz. van Lodensteyn, 
Baertgen J oosten van Berendrecht en Maria Jansdr. Zg 
overl. 30 Juni .1677 en huwde 9 Aug. 1645 Cornelk 
Doessen van Koningsburg, Secretaris v&n Soetermeer, geb. 
28 Maart 1621, overl. 4 Sept. 1666. Hun kinderen waren : 

a. Dominicus Doessen van Eoninsburg, geb. 5 Juli 
1648, overl. Maart 1651. 

b. Justus Doesseo van Eoningsburg, die volgt onder No. 1 1 3. 

c. Dominicus Doessen van Eoninsburg, die volgt onder 
No. 114. 

d. Dirk Doessen van Eoningsburg, geb. 14 Aug 1657^ 
overl. 4 Oct. 1657. 

No. 71. Agatha van Lodensteyn (No. 25c), geb. 7 Febr. 
1622 en ged, 9 Febr. d. a. v. te Delft, waarbij getui* 
gen waren : Cornelis Jansz. van Lodensteyn, Jaoob 
Dirrics en Trijntje Ariens, overl. 14 Nov. 1688 en huwt 
eerst den 15en April 1644 Abraham Adriaansz. van 
Beijeren, geb. 9 April 1620, overl. 1 Juli 1653 en voor 
de tweede maal den 25 Dec. 1657 GKUis Grommée^ 
geb. 20 Jan. 1613, Oferl 16 Aug. 1684 en begr. te 
l)elft in de Oude kerk op het koor. Volgens den 
Navorscher VI 258 werd op zgn zilveren bruiloft een 
penning geslagen. Haar kinderen : 

a. Abigaël van Beijeren, die volgt onder No. 115. 

b. Maria van Beijren, die volgt onder No. 116. 

c. Cornelis van Beijeren, geb. 4 Aug. 1647 overL 

6 Juli 1658. 

d. Andries van Beijeren, geb. 17 Oct 1648, overL 
3 Dec. 1648. 

e. Cornelia van Begeren, geb. 23 Deo. 1649, overL 

7 Juni 1676. — 59 — 9' f. Adriaan van Beyeren, geb. 21 Aug. 1651. 

Gillis Grommée, die volgt onder No. 117. 

JustuB Grommeé, ged. 21 Sept. 1662 te Delft, waarbij 

getuigen waren Comelis van Coninxburg en Maria 

Dirx van Voorburch, overl. 16 Maart. 

Abraham Grommeé, die volgt onder No. 118. 

Elisabeth Grommeé, die volgt onder No. 119. No. 72. Catharina van Lodensteyn (No 25/"), in 1679 
moeder van het Oude mannen en vrouwenhuis te Delft, 
geb 28 Aug. 1627, overl. 8 Juni 1712 huwt 3 Jan. 
1652 Michiel Pieterz. Vrouweling, geb. 14 Aug. 1630. 
Ilun kinderen waren : 

a. Pieter Vrouweling, geb. 30 Aug. 1652, overl. 8 Sept 

1652 
6. Pieter Vrouweling geb 10 Oct. 1653, overl. 9 Noy. 1653. 
e, Petronela Vrouweling, die volgt onder No. 120. 

d. Maria Vrouweling. 

e. Margaretha Vrouweling, geb. 16 Juni 1659, overl. 
11 Juli 1659. 

f Justus Vrouweling, geb 15 Mei 1660, overl 4 Jan. 1662. 
g. Justus Vrouweling, geb. 17 Mrt. 1664. 

Vle Generatie. 

No. 73. Gijsbrechtgen van Lodensteyn (No. 28a), geb. 
6 Dec. 1599, huwde 31 Oct. 1621 Joost van Moer- 
kerken. Hun kinderen waren: 

a. Petronella van Moerkerken, die volgt onder No. 121. 
6. Gijsbert van Moerkerken, die volgt onder No, 122. 
c. Assuerus van Moerkerken, die volgt onder No. 123. 
rf. Eva van Moerkerken, die volgt onder No. 124. 

e. Catharina van Moerkerken, die volgt onder No. 125. 

f. Anneke van Moerkerken, die volgt onder No. 126. 

g. Jacob van Moerkerken, geb. 11 Pebr. 1635. 

h, Lambrecht van Moerkerken, geb. 25 Pebr. 1637, 

overl. 22 Apr. 1639. 
♦. Arend van Moerkerken, geb. 9 Apr. 1641, huwde 

Maria Pouwels. 

No 74. Reijer van Lodensteyn (No. 29a), geb. 13 . . . 
1671 , huwde Lidewey Groen. Hun dochter was. 

a. Grietje van Lodensteyn, die volgt onder No. 127. 

No. 75. Arend Slagtoe (No. 30a) , Raad en Burgemeester 
van Delft, geb. 10 Pebr. 1625, overl. in 1 703 en huwde 
Belitgen van Holthuyzen, dochter van Jacob en van 
Maria Dedel, mr. Willemsdr. uit IJda van der Dussen. 
Zij was geb. 28 Mrt 1624 en overl. in Mei 1798 kinderloos. 

No. 76. Sibille Koopman (No. 32a), huwde Anthony 
Hoppesteyn, Chirurgijn te Delft. Hun kinderen waren: 

a. Jannetje Hoppesteyn, die volgt onder No. 128. 
6. Pieter Hoppesteyn, die volgt onder No. 129. 

c. Joannes Hoppesteyn , overl. ongehuwd in Pebr. 1658. 

d. Anthony Hoppesteyn. 

e. Gijsbert Hoppesteyn, die volgt onder No. 130. 

jf. Hendrikus Hoppesteyn, die volgt onder No. 131. 

No. 77. Samuel Koopman, (No. 32/), huwde Lysbet 
van der Burg. Hun kinderen waren: 

a. Christina Koopman. b. Machteld Koopman. 

c. Johannes Koopman. 

d. Adriaan Koopman. 

e. Jannetje Koopman. 

No. 78. Arend Koopman (No. 32^^), huwde Annetje 
Holthuyzen. Hun kinderen waren: 

a. Christina Koopman, overl. jong. 

h. Antoinette Koopman. 

c. Prederik Koopman. 

d. Johannes Koopman, overl. jong. 

No. 79. Marie van Lodensteyn (No. 35a) , huwde Jan 
van Straten. Hun kinderen waren: 

a. Ariaantje van Straten. 

h. Klaas van Straten. 

c. Hendrik van Straten. 

d. Hendrik van Straten. 

No. 80. Agniesje Hoppesteyn (No. 36^), geb. 5 Jan. 
1646 , huwde Gerrit van Assendelft , Notaris en Secretaris- 
Penningmeester van Delfland. Haar kinderen waren: 

a. Adriaan van Assendelft, die volgt onder No. 132. 
h. Mr. Willem van Assendelft, geb. 3 Juni 1666. 

c. Catrina van Assendelft, geb. 7 Juni 1676. 

d. Maria van Assendelft, geb. 16 Sep. 1685. 

No. 81. Jan Arendsz. (No. 376) , huwde Grietje Jansdr. 
Hun kinderen waren: 

a. Maartje Jans, overl. jong. 
6. Maartje Jans, overl. jong. 

c. Wouter Jans, die volgt onder No. 133. 

d. Aaltje Jans. 

e. Arend Jans, die volgt onder No. 134. 

f. Jannetje Jans. 

g. Marietje Jans. 
h. Janne^'e Jans. 

No. 82. Pleunije Arendsdr (No. 37»), huwde Pieter 
Arendsz. Cors. Hun kinderen waren: 

a. Maartje Cors. 

6. Arend Cors 

c. Cornelis Cors. 

d. Jan Cors. 

e. Cornelis Cors. 

f. Jannetje Cors. 

g. Ariën Cors 
K Trijntje Cors. 
i. Maarje Cors. 
y. Barbara Cors. 

No. 83. Jannetje Arendsdr. (No. 37;*), huwde Hendrik 
Thomas Atges. Hun kinderen waren: 

a. Hendrik Atges. 

6. Garijntje Atgas. 

c. Trijntje Atges. 

d. Arend Atges. 

No. 83. Wouter Gijsbrechts (No. 38c), schipper van 
Delft op Amsterdam, huwde Neelije Lodewijks. Hun 
kinderen waren: — 60 — a. Annetje Wouters. 
6. Maria Wouters. 

e. Gijsbrecht Wouters. 
d. Lysbet Wouters. 

c. Gijsbrecht Wouters. 

f. Grietje Wouters. 

g. Sara Wouters. 
A. Sara Wouters. 

No. 85. Machteld Gijsbrechtsdr. (No. 38d), huwde 
Abraham Jansz. Canon. Haar kinderen waren: 

a. Grietje Canon. 

b. Gijsbert Canon. 

c. Isak Canon. 

d. Jacobus Canon. 

e. Johannes Canon. 
/". Annetje Canon. 
g. Johannes Canon. 
h. PJeantje Canon. 
f. Johannes Canon. 
ĥ Maartje Canon. 

No. 86. Jannetje Karelsdr. (No. 39c), huwde eerst 
Anthony Pietersz. en later Zijmen Joosten. Haar kin- 
deren waren : 

a. Pieter Anthoni^. 

b. Pietemella Zijmens. 

c. Ceelitje Zijmens. 

No. 87. Gijsbrechtje Groenrgs ^No. 40a), huwde Jan 
Jacobsz. Haak, timmerman te Rotterdam. Haar doch- 
ter was : 

a. Geertruijda Haak. 

No. 88. Jannetje Groenrijs (No. 40d), huwde eerst 
Pieter Pietersz. de Wind en ten tweede male Cornelis 
Glimmer, kleedermaker te Rotterdam. Haar kinderen 
waren: 

a. Pieter de Wind. 
6. Jasper Glimmer. 

c. Leondert Glimmer. 

d, Jannet Glimmer, overl. 8 weken oud. 

No. 89. Anna van Zunick (No. 41«), geb. 15 Sept. 
1616 huwde Everard Schot. Haar kinderen waren : 

a. Margaretha Schot, geb. 12 Nov. 1637. 

b. Mr. Everard Schot, die volgt onder No. 135. 

c. Wülem Schot, geb. 26 Apr. 1641, overl. 29 Jan. 1644. 

d. Anna Maria Schot, sëb, 11 Mrt. 1643, overl. 6 Auc:. 
1644. ' ^ 

e. Wilhelmus Schot, geb. 6 Mrt. 1645. 

f. Jacobus Schot, die volgt onder No. 136. 

g. Johannes Schot, geb. 5 Juli 1649. 

h. Anna Maria Schot, ( die volgt onder No. 137. 
f Hester Schot, i geb. 10 Nov. 1651. 

j\ Dirk Schot, geb. 27 Nov. 1653. 

No. 90. Maria van Zunick (No. 41/), geb. 22 Aug. 
1621, overl. 29 Mei 1685 en huwde Herman Auxbrebis. 
Hun kinderen waren : 

a. Margriete Auxbrebis, geb. 9 Aug. 1643. b. Hans Auxbrebis, geb. 6 Mrt. 1646. 

c. Anna Maria Auxbrebis, geb. 21 Jan. 1648. 

d. Ileereman Auxbrebis, geb. 7 Mrt 1650. 

e. Dirk Auxbrebis, geb. 16 Mei 1652. 

f. Daniël Auxbrebis, geb. 25 Juli 1653. 

No 91. Mr. Johan de Dorper (No, 42a), geb. 7 Mrt. 
1627, huwde Comelia Altena Aarnoutsdr., geb. 21 Pebr. 
1631, overl. 5 Apr. 1660. Hun kinderen waren: 

a. Joannes de Dorper, geb. 29 Dec. 1650, overL 
29 Nov. 1651. 

b. Maria de Dorper, geb. 12 Nov. 1652. 

c. Jacoba de Dorper, geb. 10 Pebr. 1655. 

No. 92. Anna Maria van Lodensteyn (No. 43/), huwde 
te Bonifaes van der Haer, Colonel, Comman- 
dant van Naarden. 

No. 93. Henrica Kerkmans (No. 44d), geb. in 1727, 
huwde Henderik Haak, Schepen van Colgnsplaat. Hun 
kinderen waren : 

a. Margaretha Haak. 

b, Cornelis Haak. 

No. 94. Anna van Clootwijk (No. 45a). geb. 25 Dec. 
1614, huwde 13 Mrt. 1641 Mr. Adriaan Crane, geb. 
25 Nov. 1614. Hun kinderen waren : 

a. Matthijs Crane, geb. 5 Jan. 1642. 

b. Petronella Crane, geb. 3 Juli 1643. 

c. Magaretha Crane. 

d. Petronella Crane. 

e. Maria Henrietta Crane, geb. 22 Oct. 1653. 
ƒ. Anna Maria Crane, geb. 14 Oct. 1654. 

No. 95 Matthijs van Clootwijk (No. 45c.), Rent- 
meester van den Prins van Oranjoi huwde 15 Jan. 1654 
Margaretha Bruaat. Hun kinderen waren : 

a. Thomas van Clootwijk. 
6. Petronella van Cootwijk. 
c. Jasper van Clootwgk. 

No. 96. Pieter van Lodensteyn (No. 46d), Vroed- 
schap en Schepen van Delft, Raad ter Admiraliteit op 
de Maas, Secretaris van dien Raad, Yader van het 
Meisjeshuis te Delft, geb. 17 Jan. 1621, overl. 22 Dec. 
1675 en huwde Machteld Jacobsdr. van Lodensteyn 
(No. 24A), ged te Delft 18 Dec. 1616, waarbij getuigen 
waren : Cornelis Jansz. van Lodensteyn en Baertgen Joosten 
van Berendrecht. Hun kinderen waren : 

a. Adriana van Lodensteyn, die volgt onder no. 138. 

b. Bartha van Lodensteyn, geb. in Oct. 1643. 

c. Joanna van Lodensteyn, geb. in Febr. 1645. 

d. Bartha van Lodensteyn, die volgt onder No. 139. 

e. Jacobus van Lodensteyn, geb. 10 Sept. 1649. 
/. Cornelis van Lodensteyn. 

g. Catharina van Lodensteyn, die volgt onder No. 140. 
h, Maria van Lodensteyn, die volgt onder No. 141. 

i. Justus van Lodensteyn, geb. 28 Aug. 1656, overL 

11 Mrt. 1658. 
;. Joannes van Lodensteyn, geb. 17 Mrt 1658, overL 

31 Mrt. 1658. 
k. Johanna van Lodensteyn, ged. te Delft 30 Apr. 1669 — 61 — waarbij getuigen waren Joost Pieterz. van Lodensteyn 
en Berta Valckenier, wed. van Dr. Jacob van Noorden. 

No. 97. Machteld Bamp. (No. 47a), huwt eerst Gerrit 
van Lunenburg, Koopman op Batavia, ten tweede maal 
te Batavia Joannis van Schuren, geb. te Dordrecht en 
ten derde maal den 26 Jan. 1653 Pieter Waling. B^uu- 
kinderen waren: 

a. Frans van Schuren, geb. op het schip Zelandia 6 Febr. 
1649 op 9^ ZB en 133M6'O.L ,ged. te Dordrecht 
den 9 Aug 1649. 

b. Joost van Schuren, geb. 25 Juli 1650. 

c. Joannis van Schuren. 

d. Nicolaas van Schuren, geb. 9 Nov. 1651. 

e. Gerrit Waling, geb. 15 Jan. 1654. 

No. 98 Maria van Schilperoort (No. 48a), huwt 
25 Aug 1643 Johannes van den Eekhout. Hun kin- 
deren waren : 

a. Johannes van den Eekhout, geb. 17 Jan. 1645, overl. 
1 Febr. 1645. 

b. twee dochters, dood geboren den 24 Febr. 1646. 

c. Margaretha van den Eekhout, geb. 11 Feb. 1649. 

d. Jacobus van den Eekhout, geb. 21 Oct 1650, overl. 
22 Juni 1652. 

e. Jacobus van den Eekhout, geb. 31 Juli 1652, overl. 
1 Dec. 1655. 

/. Joannis Tan den Eekhout, geb. 17 Apr. 1654. 

g. Barbara van den Eekhout, geb. 8 Sept. 1655, overl. 

21 JuU 1656. 
h, Cornelia van den Eekhout, geb. 30 Apr. 1657. 
i Jacobus van den Eekhout, geb. 19 Juni 1659, overl. 

17 JuU 1661. 
j\ Barbara van den Eekhout, geb. 13 Sept. 1660, overl. 

17 Sept. 1661. 

No. 99. Machteld van Schilperoort (No. 486), huwde 

23 Mei 1656 Pieter de Braa. Hun kinderen waren: 

a. Barbara de Braa, geb. 25 Oct. 1656. 

b. Jacobus de Braa, geb. 24 Jan. 1658. 

c. Abraham de Braa, geb. 19 Febr. 1660. 

No. 100. Belia Helm (No. 48c), geb. 28 Mei 1627, 
huwde 25 Nov. 1656 Jacques van Keulen. Hun kin- 
deren waren : 

o. Barbara van Keulen, geb. 7 Oct. 1658. 
&. Jacobus van Keulen, geb. 4 Nov. 1660. 

No. 101. Margaretha Bosboom (No. 49a), geb. 31 Aug. 
1632, huwde 2 Aug. 1656 Jacobus Poelgeest, geb. 

24 Febr. 1633. Hun kinderen waren : 

a. Marietje Poelgeest, geb. 24 Apr. 1657. 
6. Sara Poelgeest, geb. 17 Oct. 1658. 

c. Mathijs Poelgeest, geb. 28 Oct. 1659, overl. 9 Jan. 
1660. 

d. Machteld Poelgeest, geb. 23 Oct. 1660. 

No. 102. Machteld Bamp (No. 50a), geb. 25 Oct 1631, 
huwde Sacharias van Gijsen. Hun kinderen waren: 

a. Jacobus van Gijsen , geb. 5 Apr. 1640. 

b. Catharina van Gijsen. 

e. Abraham van Gijsen, geb. 6 Juni 1660. No. 103. Jacobmina Hasius (No. 54c), huwde Jacob 
Dirks Harder. 

No. 104. Anthonis Kap (No. 556), doctor in de Theologie, 
huwde Helena Louisdr. Ie Frou. 

No. 105. Michiel Bosboom (No. 566), geb. 7 Febr. 
1631, huwde 2 Febr. 1652 Liedewij Hoogwerf, overl. 
8 Mei 1656. Hun kinderen waren: 

a. Een zoon dood geb. 14 Nov. 1653. 
6. Joannes Bosboom, geb. 12 Juli 1655, overl. 6 Mrt. 
1660. 

No. 106. Machteld Bosboom (No. 56c), geb. 29 Juni 
1634, huwde 10 Apr. 1662 Wgnand Hendriksz , geb. te 
Rotterdam. 

No. 107. Releman van Lodensteyn (No. 61c), geb. 10 
Oct 1642, huwde Neeltje Tamhuis. (P) Hun kinderen 
waren: 

a. Johannes van Lodensteyn, overl. jong. 

b. David van Lodensteyn, geb. 30 Mrt. 1671. 

c. Johannes van Lodensteyn, geb. 23 Juli 1673. 

No. 108. Joannes van Lodensteyn (No. 62d) , Secretaris 
van Overschie, geb. 19 Apr. 1633, begr. te Overschie 
18 Sept 1703, huwde eerst Sara Bogaerts , geb 31 Aug. 
1626 en ten tweede male te Overschie 9 Nov. 1670 
Magdalena van Rhijn, begr. te Overschie 28 Juni 1708. 
Uit het eerste huwelijk ontsproken: 

a. Een dochter, geb. 9 Juli 1656, overl. 10 Juli 1656. 
6. Johannes van Lodensteyn, geb. 13 Juli 1657, overl. 
15 Juli 1657. 

c. Johannes van Lodensteyn, geb. 23 Juli 1658. 

d. Anna van Lodensteyn, geb. 23 Oct. 1660 te Overschie 
en gedoopt aldaar 24 Oct. d. a. v. waarbij getuigen 
waren Jacob Lodensteyn en Anna Jans. 

e. Samuel van Lodensteyn, geb. te Overschie 23 Oct. 
1662, waarbij getuigen waren Mgnheer Matheus van 
der Welden en Jacobus van Lodensteyn en zgn huis- 
vrouw Jannetje Bogaerts. 

üit het tweede huwelijk: 

ƒ. Sara van Lodensteyn, ged. te Overschie 18 Mei 1671. 

Getuigen: Jacobus van Lodensteyn, Cecilia van den 

Bos en Grietje Comelis. Zij overl. jong. 
g. Maria van Lodensteyn, ged. te Overschie 19 Juni 

1672. Getuigen: Hendrik van Bhijn, Madelientje van 

Rhijn en Gerrit Cornelis. 
h. Sara van Lodensteyn, ged. te Overschie 29 Oct. 1673. 

Getuigen: Jacobus van Lodensteyn , Magdalena Jans, 

Grietje Comelis Coma 
{. Sara van Lodensteyn, ged. te Overschie 13 Jan. 

1675. Getuigen: Jacobus van Lodensteyn, Magdalena 

Jans en Cornelis Maas. 
j. Sara van Lodensteyn, ged. te Overschie 26 Jan. 1676. 

Getuigen: mr. Comelis Maes, Grietje Comelis Come 

en Anna van Lodensteyn. 
k. Sara van Lodensteyn, ged. te Overschie 13 Juni 1677. 

Getuigen: Dirk Meesters, notaris en procureur te 

Rotterdam , zijn huisvrouw Barbara Elseviers on Grietje 

Cornelis Come. 
l. Magdalena van Lodensteyn , ged. te Overschie 1 1 Dec. — 62 — 1678. Getuigen: Dirk Meesters, Barbara Elsevier en 

Grietje Comen. 
m en n. Arnoldus en Comelis van Lodensteyn, ged. te 

Overschie 24 Febr. 1683. Getuigen: Hendrik van 

Rhijn, Cecilia van Bos, Grietje Comelis Coomen en 

Anna van Lodensteyn. 
o. Arnoldus van Lodensteyn, ged. te Overschie 7 Jan. 

1685. Getuigen: Cornelis van Bijn , Hendrik van Rijn, 

Anna Renout en Maria Cooman wed. Ary Jansz. 

No. 109. Jacobus van Lodensteyn (No. 62e), geb. 
17 Apr. 1635, huwde Cecilia van den Bos, geb. 25 Pebr. 
1639, overi. 27 Oct. 1709 te Rotterdam Hun kinderen 
waren: 

a. Anna van Lodensteyn, geb. 13 Juni 1660. 

b. Sara van Lodensteyn, ged. 7 Sept. 1680 te Rotterdam, 
waarbij getuigen waren Johannes van Lodensteyn, 
Samuel van Lodensteyn en Anna van Lodensteyn. 

e, Jocobus van Lodensteyn, ged. 3 Jan. 1679 te Rotterdam, 
waarbij getuigen waren: Heyndrick de Geer en 
Elisabeth van de Bosch. 

{Wordt vervolgd). FamlUeberichteD. 
MEI 1890. 

0EBOORTEN. 1 te Leiden. Dirk Johannes, zoon van dr. Willem 

Jacob van Stockum en van Wilhelmina Ie Poole. 
1 te utrecht. Een levenlooze dochter van Jhr. Mr. Jan 

Elias Huydecoper van Nigtevecht en van Susanna 

Christine Maria Anthonia Luden. 
1 te Arnhem. Johan Antoon Cornelis, zoon van Mr. 

Cornelis Bemardus Leopoldus Franciscus van Ewyk 

en van Louisa Maria Cecilia Richelle. 
3 te Leeuwarden. Maria, dochter van Mr. H. M. de 

Wendt en van J. E. Stokhuyzen. 
5 te Haarlem. N., dochter van J. M. Gandvoort en van 

W. M. van Teylingen. 

5 te Middelburg. N., zoon van N. Nachtglas Versteeg 
en van C. W. U. Siebmacher Zijnen. 

6 te Groningen. N., dochter van N. Greven en van 
H. O. Peith. 

7 te VGravenhage. Annie Bernardina Marie, dochter 
van Johannes George Jacobus Oppenraay en yan 
Jeanna Lucie Marie Louise Meijer. 

7 te Gouda. N., zoon van N. van Nijmegen Schonegevel 
en van Jonkv. 8. M. M. S van Pranckenberg en 
Proschlitz. 

7 te de Bilt. N., dochter van N. van Rappard en van 
V. Testas. 

8 te VGravenhage. Een levenlooze zoon van Jhr. Willem 
Carel Quarles van üfford en van Caroline Henriette 
Preda Warnery. 

8 te Doesburg. N., dochter van Adrianus Johannes 
Marinus ter Laag en van Henrietta Agatha Versfelt. 

8 te Padang Padidjang. N, dochter van N. André de 

la Porte en van 8. J. C. Hesselink. 
11 te VHertogenbosch. Eugeoie Emile Marie Joséphine, 
dochter van Jhr. Hendrik Perdinand Joseph Marie Verheijen en van Rosalie Marie Charlotte Tilman. 
12 te 's-Gravenhage. Anna Ëlize Pauline, dochter van 

Paulus Johannes Zaalberg en van Anna Elize van 

Langen. 
12 te Gorinchem. N., zoon van N. van Lidth de Jeude 

en van G. J. Pijnacker Hordijk. 

12 te 's-Gravenhage. Marinus Daniël Theophile, zoon van 
Daniel Marinus Yis en van Jeannette Cornelia Marga- 
retha Wilhelmina Loze. 

13 te Leiden. Louis André, zoon van Pelix Hendrik 
A.ugU8t Driessen en van Virginie Adèle de Premery. 

13 te Baarn. N., dochter van George P. Wilmans en 

van G^rardine de Roever Kröber. 
15 te Gouda. Een levenlooze dochter van Prans Hendrik 

Thorbccke en van Catharine Lucie Jeannette Martine 

van Cats barones de Raet. 
15 te Breda. Otto Johan en Jeanne Alberfine Elisabeth, 

kinderen van Dr. Anthonie Johannes Swaving en 

van Jeanne Joséphine Elisabeth 8waving. 

15 te Haarlem. N., dochter van N. Braakenburg en van 
J. Eetema. 

16 te Amsterdam. N., zoon van N. Boele van Hensbroek 
en van B. I. C. Jochems. 

16 te Almelo. N., dochter van N. ter Euile en van 

G. Blijdenstein. 
19 te 8chagen. N., dochter van N. Beels en van G. J. 

Ph. 8chimmelpenninck. 
19 te Nieuwer- Amstel. N., zoon van N. Timmerman en 

van M. Tienhoven van den Bogaard. 
19 te Beekbergen. N., zoon van N. Peith en van Anna 

Maria van der Meer Mohr. 

21 te 's-Gravenhage. Earel, zoon van Dr. Daniel Louis 
van Wely